Page 1


Havi hirdetési és szakmai magazin 2011. június, V. évfolyam, 38. szám

CÍMLAP: Next-Time Kft., Larion B.C. FELELÕS KIADÓ: Adamas-2005 Kft.

SZERKESZTÕSÉG 1137 Budapest, Pozsonyi út 22. Tel.: +36 20/556-9822 e-mail: ekszerkoktel@ekszerkoktel.hu www.ekszerkoktel.hu

FÕSZERKESZTÕ: Pucsek Renáta SZÖVEGÍRÓ: Kondor Róza FOTÓ: Balogh Tamás, Kecskés Viktor KORREKTOR: Annazsu MUNKATÁRSAK:Dencsy Dénes, Kecskés Viktor NYOMDA: Prospektus Nyomda HIRDETÉSFELVÉTEL: +36 20/556-9822

ISSN: 1789-3070

A szerkesztõség által tervezett, elkészített hirdetések utánközlése, másolása szerzõi jogsértésnek, illetve adott esetben bûncselekménynek minõsül, így ezen hirdetések máshol történõ felhasználása kizárólag a szerkesztõség vezetõjének írásos engedélyével lehetséges. A kéziratok pontatlanságáért, a lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget. Az újságban megjelent cikkek és információk utánközlése kizárólag a kiadó hozzájárulásával lehetséges.


) (/) ") %"+ (\ %;E0BP=: :8BBN A4=3706HP BIM<>C C0AC 0 :4IN14= B0:=4< <8=346H <4;H8: >;30;AP; :4I38 4; ;0?>I=8 0:MA7>6H0= 5>A60C9M: <46;4;8: 14==4 0I>:0C 0I NA34:4BBN64:4C 0<4;H4:AR; 7P=0?AP; 7P=0?A0 BIOE4B4= >;E0B=0: #060I8=D=: 4ISCC0; 8B N??4= 0==H8A0 C0A:0 NB EM;C>I0C>B <8=C 0<4==H8A4 N;N=: NB BIO=?><?MB 0 :O=M;0C 0I N:BI4A?802>= %;E0BP8=: 4ISCC0; 8B <468B

<4A:4374C=4: 0 ;4638E0C>B011 ;46S9011 C0E0BI8 =HMA8 PA0 NB N:BI4A:>;;4:28P::0; "0?D=: 70BM1908= 4ISCC0; 8B 94;4=CRB BI4A4?4C :0?C0: 0 580C0; <06H0A QCEQBC474CBN64: D30?4BC8 (I>;6M;C0CP NB !NI<TE4B8?0A8 (I0::N?IR B:>;0 >: C0CP8 9>660; 1UBI:N;:4374C=4: 0I 4;<S;C NEC8I434:14= B>: C474CBN64B 580C0; 9QER9NC 0;0?>ICM: <46 %:C0CP: NB 38M:908: 46HUCC4B <D=:M9MAP; C0=SB:>3>CC 0 <M9DB10= <46A4=34I4CC 59S ;:>CP: !8M;;OCMB0 0<4;HAR; 8;

;DBICAM;C 14BIM<>;PC :QI;U=: S=8DB8 BIM<D=: :8<4AOCR4= 5>6;0;:>I8: 0 ?802A0 70C0;<0B A>10990; 14CQAR PA08?0AA0; BI8EMAEM=H BIO =4814= ?><?MIP PA0:Q;C4<N=H4: NB BIO=4B BI8;8:>= :846NBIOCR: CQ<:4;46NE4; 1><1MIIM: 0 EMBMA;P:0C I , ) NB 0 )>>"0C4 PAM: A4:>A383R 0;0CC <467P3OC>CCM: 0 EMBMA;P:QIQ=BN6 <8=34= ANC46NC C474CRB4114: B4< ?0=0BI:>370C=0: D6H0=0I>= 0 3AM60 4;46M=B NB CA4=38 PAM: :QIU; EM;>60C70C=0: 0<4;H4:4C 0I 4B E8;M6 BICMA908 8B E8B4;=4: $4< <0A03=0: 4; ?N=IU6H8 BI0:NACR=: 8=C4;<48 NB 8=5>A<M28P8 B4< OAMBD=: 0 CMAB0BM6>: :Q=HE

E8IB6M;0C8 :QC4;4I4CCBN648AR; BIP; !4;;4<4B 83RCQ;CNBC "

H!

K %

%!K

5


TARTALOM J

"

8-12 SZÍNES HÍREK 9

WHITE&BLACK Jewelery

14-19 IFJÚ ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA Iskola a verseny szellemében 52+(2

26-27 ICE-WATCH Sajtótájékoztató

35

EGYEDI DARABOK

36

A BESZÁMOLÓ könyvvizsgálati kötelezettsége

!E8E1 9@:,8 3;41B0(

52+(2

6

52+(2

40

ESEMÉNYNAPTÁR

43

ÜZLETLISTA


I 0=6>; 6;0A8=6 BIP 94;4=CNB4 E0:OCP 5N=HT 2B8; ;>6P #>=8XB N:BI4A:>;;4:28P9M=0: C0690:N=C 0 ;0A8=6 <43M;>: 4IA4;N:4B 58=><BM6S 4IUBC 1R; :NBIU;=4: :83>;6>IMBD: 46H438 58=><0= <46<D=:M;C !>;;4:28P9D: 46H438BN64 7>6H 46H4B 30A01908 ;8<8CM;C 30A01BIM<10= :NBIU;=4: E06H8B E8B4;R8: E0;P10= :8CT=74C=4: :QA=H4I4CU: 1R; J:BI4A48:4C 0I 860I8 #>=8XB =R:=4: 09M=;9M: 0:8: BCO;DBD::0; E0;P38 ;DGDBC BD6MA>I=0: 0 7NC:QI=0?>:10= 8B =64394= Q= 8B 0 BIO=?><?MB A06H>6MB :87OEP 2BM1OCMBM=0:

GLARING MEDÁLOK A MONI’S ÉKSZERKOLLEKCIÓJÁBÓL D30?4BC

( >;3 !5C 0M; #PI4B D

)4;

4<

LENYÛGÖZÕ AQUA-KOLLEKCIÓ

)8 (4=C> #8;0=> 8348 C0E0BI8 =HMA8 :>;;4:28P9M=0: 94;;46NA4 <MA 0 =4E4 8B DC0; I @D0 :>;;4:28PC >A60=8:DB 5>A<M: 94;;4<I8: AP38D<>I>CC 4IUBC 0 E81AM;P BIO=4: 0 <4ANBI =R84B BCO;DB946H4: 4;NEU;74C4C;4= E0AMIB0 :4AOC8 70C0;<M10 E8B4;R9NC I4:4C 0I N:BI4A4:4C ;474C BI4A4C=8 NB E8B4;=8 QAQ::N <TENBI4:4C 0 EOI A06H>6P BIO=E8;M60 0 C4A<NBI4C 2B>3M90 87;4CC4 <46 ?MEN 5>6;0;0CS :QE4: 039M: <46 0 :>A0;; 5>A<M9S N:BI4A ;N684BBN6NC NB ?MA0C;0= A06H>6MBMC ;1TEQ;R

FFF <>=8B 7D FFF C8B4=C> <8;0=> 2><

8


%&0" ) ( 8(/5"."( @ $,+!,/ 0".2"58/+"( 8/ 0;(8)"0"/ (&2&0")"58/+"( %7) @ "$4 8)"0." /5:): 27) /507/0 '")"+0"+"( $"+".7 &:( 2&/")%"0&( ?/5(8+ 5 . +4 8/ $48*7+0 ;.;( 8.08(> !" !&2 0 /09)1/ #,)4 * 0,/ + 27)0,5: $4"!& (&!,)$, 57/= 8(/5"."&+( % $4,*7+4,/ 8.08("("0 8/ *,!".+ !&57'+0 ;02;5&( #"%8. /7.$ 8/ .:5/ /59+ . +4 :) (8/5?)+"( / $48*7+0,( 2 ):!& !.7 $ (;2"( 8/ $4;+$4;( !9/590&( "2"/"+ 01!'7( %,$4 $48*7+0 0". *8/5"0 "+ *&+!"+ /59+ "+ ")<#,.!1)% 0 @ 8( /5"."&+((") &$4"(/5?+( 27/7.):&+(( ) *"$&/ *".0"0+& "5"("0 (?);+)"$"//8$"("0 &/ 7.*&)4"+ 6+ 7)0 ) *"$7)*,!,00 8(/5".0 ")(8/590?+( *"$' 2901+( "$90/8$?+((") ?$4 #")"&+( 8)"0." (")0%"0&( 8(/5". " ;+0;00 7)* &( 0 % ),* #0 1! -"/0

7)

:5"/ 1

") &+#, 4 % ),* %1 333 3%&0" +! ) ( %1

"*


ICE-WATCH JELLY A LEGJEGESEBB ÓRAMÁRKA MASH UP ACD CLOCKWORK SZÓ SZERINT FELKAVAR! #0B7 *? <8=34= BI01M;HC 54;AS6 78BI4= :4E4A8 0 BCO;D B>:0C 0<8 ITAI0E0AC NB 8==>EM28PC BTAOC 46H4C;4= PAM10= BCO;DB>: DCM= 0 BIM<;0?>: :QE4C:4I=4: B8:4A4B #0B7 *? <>34;; <>BC BIM<;0?9M10= EM;C>I8: <46 I 864= :>=C A0BIC>B 54:4C4 NB 547NA PAM: <>BC BIO=4:14= ?><?MIP BI4A:4I4C4C :0?C0: I QC BIO= V :N: ;8;0 BMA60 IQ;3 ;8;0 ?8A>B IQ;3 BMA60 ;8;0 IQ;3 V :><18=M28P90 S9 BCO;DBC 7>A3>I 0 <MA O6H 8B 4I4A BIO=T :>;;4:28P10=

I 24 ,0C27 <>BC B4< 1OIC0 0 EN;4C;4=A4 ;46S9011 :>;;4:28P9M=0: <460;:>CMBMC !8 =4 4<;N:4I=4 <N6 6H4A4::>AD=: 4I4ABIO=T 9N6=H0;P :M9MA0 <4;H=4: 2B8;;>6P BIO=48 6H4A <4::N=C <46101>=MIC0: 6HBI4AT <8=8<0;8I<DB CQ:N;4C4B A4CA> 4;:N?4BICR BIO=14= 54:4C4 547NA :N: CUA:8I IQ;3 BMA60 =0A0=2B ?8A>B APIB0BIO= ;8;0 (I4I>=M;8B :>;;4:28P C47MC ;8<8CM;C 83486 ;8<8CM;C 30A01BIM<10= :0?70CP ZA0 C

10

,0C27 A>D? D=60AH !5C D30?4BC 0M; #PI4B D )4; FFF 824 F0C27 7D

4<

$4GC )8<4 !5C D30?4BC 0M; #PI4B D )4; FFF =4GC C8<4 7D FFF C>> ;0C4 7D

4<


LUXURY LUXURY C OLLECTI T ON COLLECTION


OKJ-S OKTATÁS A PRÁTER UTCÁBAN &AMC4A DC208 D30?4BC8 (I>;6M;C0CP NB !NI<TE4B8?0A8 (I0::N?IR B :>;M10= BI4?C4<14AN14= 8B<NC %! B :N?INB4: 8=3D;=0: I 0::A4 38CM;C C0=5>;H0<>:>= BI4A4C4CC4; EMA9M: 0 ;44=3R QCEQB 0A0=H<TE4B E0;0<8=C N:BI4A142BTB :N?INBA4 94;4=C:4IR:4C

!42B:NB +8:C>A <D=:M90

D30?4BC &AMC4A DC20 )4; FFF :4I<DE4B ?A0C4AD BD;8=4C 7D 8=5> :4I<DE4B ?A0C4AD BD;8=4C 7D

IFJÚ ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA V C0=NE14= 0;:0 ;><<0; A4=34ICN: <46 0I QCEQBC0 =D;P: BI0:<08 E4AB4=HNC D30 ?4BC8 (I>;6M;C0CP NB !NI<TE4B8?0A8 (I0::N?IR B:>;0 BI4AE4INBN14= <46A4=34I4C4CC 59S ;:>CP: !8M;;O CMB0 <M9DB10= E>;C <46C4:8=C74CR &AMC4A DC208 B:>;0 83N= 8B B8:4A4B4= <46BI4AE4IC4 0I 59S ;:>CP: !8M; ;OCMBC 0<4;H4= 0 ;MC>60CP: 14C4:8= CNBC =H4A74CC4: 0 580C0; QCEQB<T ENBI4: N;4CN14 NB <D=:M9M10 BIM<>B 70I08 NB :U;5Q;38 ;MC>60CP 83N= 8B <4618I>=H>B>370C>CC 0AAP; 7>6H B>: C474CBN64B 580C0; 9QER9NC 0;0?>II0 <46 0I B:>;0 12

(I01P 4>A68=0 <D=:M90


(

% '%

14

D30?4BC8 (I>;6M;C0CP NB !NI<TE4B8?0A8 (I0::N?IR B :>;0 BI4AE4INBN14= <46A4= 34I4C4CC 59S ;:>CP: !8M;;OCMB <M9DB NB :QIQCC E>;C <46C4:8=C74CR 0 #06H0A !D; CSA0 ;0?OCEM=H (IN:7MIM10= ;MC>60CP: 14C4:8=CNBC =H4A 74CC4: 0 580C0; QCEQB<TENBI4: N;4CN14 NB <D=:M9M10


1/B22D:B9

!0=2I;4A HQA6H <D=:M90

15


1/B22D:B9

D34A:0 #MAC0 <D=:M90

% % '% !% + & ) ) ! & - * % & !% &! , ! + & '&

16


CL Cast

# !" & ' " "* (! (& .$ ! & ! ($ &" & "* !, ' )"'!'" % &*" ! !,! & +"$+! (! ( % ( (!&" # * # '" ' )" ' & %( " * ' / ' % !& ( !)"(! " # * !&' ' %) ",!( % % ( &, .$(!& " "'!! !" ( % !& !" (!&" $ % ' )"'! #!& "" !&" "" " ' )"'! % # ")"$' % !&( '& ! !& " !&" ("/ "" $ " "' "* ! & + ' %& " ' )"'! $( + " !"/ " ' ( !& % !/ " (! !&+$ " !( (! #" !*! ) % " ! ' ' )"'! $ * (!&$(" + + " ( ( % '" "* " "* (! !& !&' ' !& !& " " !& #"' *" '! #" " &'!' ( ! & % ! "" % (!&" * % $ %# ) ' " "!( ! " '! (!&" % & ! " "# " "' ! (! " & " & ! $ & ", " & " "'! " !&" "* $ !& " !' (! !& ( " % !&' )" " " $ ' ! $ !& & "(& ( %"

Line

ÉKSZER TERVEZÉS, KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

Arany ékszer ÖNTÉS

Ezüst ékszer ÖNTÉS

H-1089 Bp., Üllői u. 102. (NEHITI mögött) Tel.: 06 30 919 2274 Ny: H-P 8:00-17:00 info@castline.hu www.castline.hu


1/B22D:B9 I B:>;M=0: BI4<14 :4;;4CC =NI=84 0 BI0:<0 A>70<>B 549;R3NBNE4; S9 C427 =>;P68M: <4694;4=NBNE4; 0 BI86>A>3P BI01M ;H>::0; 03<8=8BICA0COE C4A74::4; 34 4==4: 4;;4=NA4 0 &AMC4A DC208 B:>;0 =4<I4C:QI8 (% <8=RBOCNBNC <464ARBOC4CCN: 0::A438CM;C 54;=RCC:N?INB8 8=CNI<N==HN EM;C 94;4=CRB BI0:<08 NB CMA6H8 549;4BICNB4:4C 709C>CC EN6A4 I B:>;M10= EM;C>I0C;0=D; N1A4= C0AC9M: 0IC 0 E4AB4=HBI4;;4<4C 0<4;H 4;4=64374C4C;4= 0 <08 C4;94BOC<N=H>A8 4=CM;C E8;M610= 3N= 8B B8:4A4B4= <46BI4AE4I CN: 0 (I4=C?NC4AH 3O9NAC :8OAC E4AB4=HC 0 (I0: <0 !8EM;P )0=D;P90 E4AB4=H4:4C C>EM11M 0 $4<I4C:QI8 >CP:8M; ;OCMBC NB 0I 59S ;:>CP: !8M;;OCMBC 8B I DCP118 A4=34IEN=H BI0:<08 IBTA89N=4: 4;=Q:4 />;CM= )0<MB 8?0A<TENBI QCEQB <4BC4A C06908 !42B:NB M1>A 0AC70 "09>B "N7<0== =C0; NB &4H4A =3AMB QCEQB <4BC4A4: E>;C0: 74;HUCC 6A0CD;M;D=: <8=3 0 74;H4I4CC NB 382BNA4C14= ANBI4BOC4CC C0=D;P: =0: <8=3 >:C0CP8:=0: NB C>EM118 B8:4A4B <D=:MC :OEM=D=: =4:8: V C0=NE14= 0;:0;><<0; A4= 34ICN: <46 0I QCEQBC0=D;P: BI0:<08 E4AB4=HNC ;BR 74;H4I4CC ;4CC !0=2I;4A HQA6H <MB>38: D34A:0 #MAC0 0 70A<038: ?4386 >6=MA (M=3>A

%!

!%

&

18

& !' % % % % %

+

! % & ! %


>6=MA (M=3>A <D=:M90

>CP !42B:NB +8:C>A


$ "#

$

# !

26

,4BC4=3 8CH 4=C4A14= 0 0B78>= 05N10= <M9DB M= A4=3706HP B09CPCM9N:>IC0CPC C0AC>CC 0I ,) #U;;4A CC8;0 E>;C 0 7MI860I30 0 ?0ACH= BIM<>B 8B<4AC BI4<N;H8BN6 E4CC ANBIC CQ114: :QIQCC D:08 '468=0 41A424=8 /8C0 0 (D60A ">05 46HUCC4B 0 A4B7 ;M=H>: NB <N6 B>:0= <MB>: Z< 0I 4BC 5RBI4A4?;R94 <N68B 0I , ) E>;C 4I 0 Y:8B PA0 0<4;H <467P3OC>CC0 0 E8;M6>CW '86P BCEM= 0 $4GC )8<4 2B>?>AC 46H8: CD;093>=> B0 8B<4AC4CC4 0 2N6 AQE83 B8:4ACQACN=4CNC !>;;N6M8E0; #0CD;0 M=>BB0; NB !UAC8 +8:C>AA0; 0 :4I34C4:CR; 5>6E0 46H 2B0?0C10= 3>;6>I=0: 60I8 SCCQAR:N=C S9 BI4<;N;4CC4; EM6C0: 14;4 EM;;0;:>IMBD:10 4B NE 0 BI8;8:>= NE4 E>;C 0C0;<0B 4ARE4; A>110=C 140?802A0NBAQE8383R0;0CCPA8MB8C4A4C7P3OC>CC 0IM=:10= 0I 4;BR BI8;8:>=PA0 8;;4CE4 C4A<N:<MA:0 0 )%% " ) E>;C <4;H=4:4;8=3OCMB0NB=06H=N?BI4ATBN64 C4A4<C4CC4 <46 0I 0;0?>C 0I , ) <MA:0 70I08 14E4I4CNBNA4

)0E0;H 9S;8DB10= <460;0:D; 0 ,0C27 A>D? D=60AH !5C CQ114: :QIQCC 0I , ) <MA:0 70I08 :N?E8B4;4CNA4 40= &84AA4 "DC64= 14;60 UI;4C4<14A 10= 0;:>CC0 <46 0I , ) :>=24?28PC I 0 :8B PA0 0 B09MCBM 6>B0= N;N=: BIO=48E4; NB 0 ?>;8<4A 8?0A M;C0; :O=M;C EN6C4;4= ;474CRBN6NE4; E0;0<8=C 0 CQ:N;4C4B4= <460;:>C>CC 2B><06>;MBME0; ?4A2AR; ?4A2A4 EM;C <8=3 =N?BI4AT11N [6H BIU;4C4CC 46H IB4=8M;8B0= 46H438 S9 C4A<N: 0<4;H 0;:0;<0I:>38: E8B4;R94 <8=34==0?8 C4EN:4=HBN6N74I !U;Q=;464B 46H <MB10 8;;4BIC74CR :8BI4A4;NB4 38IM9=>B :8E8C4;4INB4 B <N;CM=H>B MA0 <80CC 0:MA 6HT9C74CR 8B ;:>CP90 >;H0= C4A<N:4C 7>I>CC ;NCA4 0<4;H 0I QAQ< NB EM;C>IMB UI4=4CNC 7>A3>II0 <06M10= 70=64 .>D 0= I ;4CC 0 <MA:0 94;<>=30C0 0<4;H 0IC BD60;;90 CQA9 :8 0 BIUA:4BN61R; <4AC :N?4B E06H 0 EM;C>IMBA0


!I!H A

, ) A4=34IEN=H4:=4: ?0ACH:=0: 1D;8: =0: <8=C 0<8;H4=4: ?N;3MD; 0I , ) > :0AC !D?0 0I , ) ?0ACHB>A>I0C (I><10C 74;H N:NB2B010 (I>;=>: 3N= 020A38 >:4 CDA=N 8B ;4BI 74;HBIO=4= - ?A><P28P (I864C54BIC8EM; NB <N6 7>BBI0B0= B>A>;70C=M=: I , ) + & 46HUCC<T:Q3NB4: :QIN B>A>; 70CP: 0 ' ( NB 0 (* '"% 46HUCC4B4::4; E0;P :QIA4<T:Q3NB B EN64I4CU; V 34 =4< DC>;BP B>A10= V E0;0<4==H8 :QIBI4A4?;R ANBIENC4;4 8B 0:8: 0 ?0ACH= <46C8BIC4;CN: 0 2N64C 94;4=;NCU::4; NB BIOE4B4= E8B4;8: 0 :0A9D:>= 0 2N6 BIO=4B PAM8C

>CP $4GC )8<4 !5C

<MA:0 A4 V <8=3QBBI4B4= NE 0;0CC V 7874C4C;4= 4A43<N=H4:4C NA 4; >ABIM610= C4A 94BIC8: CQ11 <8=C NACN:4BOCNB8 74;H4= \A8MB8 =N?BI4ATBN6NC 860I>;90 7>6H ?N;3MD; =6;8M10= :8NA34<4;C4 0I NE PA0<MA:M90 4;8B<4ANBC )0E0;H ?4A24=:N=C 30A01 PA0 :4;C 4; 0 ?802>= :NA3NB 0I 7>6H <814= A49;8: 0 C4A<N: B8:4A4 #4::>A0 =N?BI4ATBN64C 94;4=C 0I 7>6H => E4<14ANCR; CQ11 <8=C B09CP<4694;4=NBC BIMI >=;8=4 <4694;4=NBC NB D6H0=4==H8 CNEN B?>C <4694 ;4=NBC C0AC0=0: BIM<>= (4 BI4A8 B4 BIM<0 0 BI?>= I>AM;C NB 0 <N380 M;C0; :QE4C4CC 4B4<N=H4:=4:

%! !I

27


! $ """ $& ' Auren Kft.

!

# % ( !

$&

$'


6H438 30A01>: A0:: :>BICU< 28?R N:BI4A V NB <N6 B>A>;70C=M< 0I>:0C 0I 4<14A N;4CNC <46 70CMA>IP :846NBIOCR:4C 0<4;H4:4C =0? <8=C =0? 70BI=M;D=: E8B4;U=: 34 46HA4 8=:M11 :4I34=4: 0 CQ<46C4A<4;NB M;3>I0CMD; 4B=8 I 46H438 :NBIOCNB=4: V :NBIOCC4CNB=4: V E0AMIB0 E0= BI4<N;HA4 BI01>CCBM6>= CS; :80;0:D; 46H 14=BRBN64B 18I0;<8 :0?2B>;0C E0;0<8=C 46H509C0 <46142BU;NB 0 :NC 5N; :QIQCC 64= 4I =4:4< :NBIU;C >BBIS CME>= C0ACPB M;;0=3P EMBMA;P:QAC 4A43<N=H4I 0<4;H4C C>EM11 A4:;M<>I=8 <MA =4< :4;; 78BI4= 0I 09M=;MB=M; 9>11 <0A:4C8=64C <N6 =4< C0;M;C0: :8 E8BBI0 CNAR E4ER QAQ<<4; 5>60390 7>6H 4<;N: BI4< <N6 <8 0 :43E4=2 3AM60:QE4 BCO;DB0 50I>=90 V NB =4< 2B0: 0 BI>:MB>B 4;03P8 :NA3NBC :0?90 (46OC74C4: I4: DCM= <MA BI8=C4 6H4A4:9MCN: 0 :8EM;0BIC>CC N:BI4A <460;:>CMB0 NB 586H4;4<<4; 0 <46A4=34;NB :QAU;<N=H48A4 0I 4<14A BIOEE4; ;N;4::4; :NBIOC8 4; 0 :OEM=C A4<4:<TE4C I4: CU:AN14= 0I MC03MB ?8; ;0=0CM10= QAQ<<4; =HD6CMIID: 7>6H 864= 8B<NC NA34<4B E>;C 3>;6>I=8 0;:>C=8 NB 864= E0= 0:8 4IC NACN:4;8 B 0:8 =4< <MB <8=C 0 <46142BU;C EMBMA;P

!42B:NB +8:C>A


*

! %

I4= <060I8= <4694;4=NB4:>A <MA 0 ;46CQ11 2N6E4I4CR NB CD;093>=>B =HD6>3C0= 7MCA03R;E4 C4AE4I8 0 =H0A0;MBMC 0I>=10= 4=6439N: <46 7>6H 90E0B>;90< 0 E8BBI0C4:8=CNBC 0 :NA3NB4B CMA6HA0 E>=0C:>IP0= +>;C 4 :Q=HEE8IB6M;0C8 :QC4;4I4CCBN64 0 CMAB0BM6M=0: B 70 864= 0==0: 4;464C C4CC 4 <8=0? 46H8: S9 <461OIP=: 1UBI:N= 42B4C4;C4 7>6H 18I>=H R CD390 CD3C0 7>6H :QI4; <8;;8MA3>B 5>A60;<S EM;;0;:>IMB0 :Q=HEE8IB6M;0CA0 :QC4;4I4CC 34 S6H 6>=3>;C0 =4< 5>6 4AA4 NE4B BI8=C4= CQ11 BIMI4I4A 5>A8=C>C Y?0I0A>;=8W #8=3 QBBI4 0==H8 NAE4< E>;C 4AA4 7>6H :8 58;;NA4:4C B?PA>; 5>A8=C>:0C E4BIOC C0E0;H8 NE14= 0I 03P70CPBM6 <8; ;8P 5>A8=C>B 03P78M=HC NB BI0=:28P8C M;;0?OC>CC0 <46 =M;0 BIM<E8C4;8 NB 03P9>68 4;BIM<>;MB8 ?A>1;N<M1P; 03P3P0= 4;C4CC4< 0 :NA 3NBC E09>= <46NAC4 4 B09MC 2N6NC 0 2BR3 BIN;NA4 B>3>A=8 0 =4<CQAR3Q< <060C0ACMBB0; 4;C4:8=CE4 0I 4B4C;464B 1U=C4CR9>68 :>2:MI0C>: BIM<E8C4;8 546H4;4< <46BNACNB4 E06H>=:8<4=CNB 4B4CN= 2BR31T=C4CC 4<;464CNBNCR; #8;H4= 4B4C4:14= :QC4;4IR 0 :Q=HEE8IB6M;0C 0 C4;94BBN6 86N=H4 =N;:U; V 0 ANBIEN=HCMAB0BM68 5>A<M10= <T:Q38: 0 60I30BM68 CMAB0BM6 V MA<8;H4= 60I30BM68 5>A<M10= <T:Q3R EM;;0;:>IMB 0<4==H814= 0I 46H<MBC :QE4CR :NC NE MC;06M10= 0 BIM<E8C4;8 CQAEN=H BI4A8=C8 MA14ENC4;4 <4670;03C0 0 <8;;8P C >C E06H 0I 5RB MC;06>B M;;><M=H8 ;NCBIM<>C 36

*

!

&

V ZC0;0:D;MB>: 4B4CN14= 14>;E03MB BINC EM;MB :8EM;MB 46H4BU;NB BC1 V (?428M;8B C4AU;4C4:4= C4EN:4=H:43R EM; ;0;:>IMB>: 4B4CN14= 90E0B>;C 70CPBM68 4;ROAMB V N64;03MB NB 54;EMBMA;MB 4;RCC <8=34=:N?? 09M=;>CC 0 C8BICM=;MCMB NA34:N14= :Q=HEE8IB6M;PA0 B09=>B 94;4= :>AD=:10= <8=C 0 IB41U=: C0AC0;<MC E8IB6M;P :U;BR BI4 <N;HA4 C4:8=C4=4: 0 2N6E4I4CR: CD;093>=>B>: 7>;>CC V 0 5U664C;4= BI0:NAC4;<4 <4;;4CC V 18I>=H 0 2N6NAC NACU=: C4EN:4=H:438: B46OC :890EO C0=8 0 :Q=HE4;NB1R; 4A43R 4B4C;464B 781MC 34 <N6 5>=C>B011 7>6H 0 EM;;0;:>IM B>: BIM<MA0 0I 03P9>6 C4AU;4CN= :4;;R 4;860IOCMBC CD3 =HS9C0=8 B0: =4< 46H C0?0BIC0;C 03P78E0C0;8 A4E8 I>A:N=C 70=4< BI0:NACR B46OCR:N=C ;N? 54; =4< 1U= C4CR 70=4< ?A4E4=COE 94; ;4664; 03 SC10860IOCMBC !U;BR >194:COE BI4<N;H8BN64 4;BR B>A10= 0 CD;093>=>B>: NA 34:N14= NB EN34;<N14= M;;OC90 QBBI4 V ;46CQ11BIQA V 0I NE4B 14BIM<>;PAP; BIP;P 94;4= CNBNC 0E0B;>< C4:8=CB4= E8BBI0 0 NE8 14BIM<>;P9MA0 ;464C C4CC 4 K= 0 CQAEN=H14= 4;ROAC :QC4;4I4CCBN648=4: 0 =4< 0 <84;R118 ?PC;MB0 <N6 0 BI0=:28P: 4;RCC <46>;370CP

(I8AC4B )0<MB 2N6E4I4CR BIM<E8C4;8 C0=M2B03P G?438C8E4 #0=064<4=C !5C D30?4BC &>IB>=H8 SC + )4;


,9,3C4?4(6:B8

JCK SHOW LAS VEGAS

9S=8DB V

JUBINALE 2011. ÉKSZERÉSZETI ÉS ÓRATRENDEK NYÁRI KIÁLLÍTÁSA

9S=8DB

V

SZINGAPÚRI NEMZETKÖZI ÉKSZERSHOW (SIJS)

9S;8DB

40

V

! "0B +460B S9 >CC7>=10 #0=30;0H 0H14 :Q;CQI8: 7>6H 0 EMBMA ;P:=0: NB :8M;;OCP:=0: <N6 CQ11 ;DGDBC <060B011 BI8=CT :8BI>;6M;MBC NB :4;;4<4B411 :QA=H4I4C4C 18IC>BOCB>= #0=30;0H 0H U3U;RQE4I4C4 ?MA0C ;0= :N=H4IC4CR NB BIPA0:>IC0CP N;<N=HC :O=M; ?A>6A0<>C 38E0C B7>F : BI4<8=MA8D<>: C0A:OC9M: <093 #4C0; #0A:4C?;024 NB #>A4BB 70A<B M;C0; BI?>=I>AM;C 38E0C B7>F = 14?8;;0=CMBC =H4A74CU=: 0I S9 N:BI4A38E0C 8AM=HI0C10 NB 0I 0;0?CA4=34:14 8B +824=I0%A> C0;80= ;D1 ?A4I4= CM;MBM10= 6HQ=HQA:Q374CU=: 0 BD6MAIP0= BIN? <>34;;4: <4;;4CC 0I >;0BI 2N6 ;46BI411 N:BI4A4814= #>BC 4;BR OI14= :NC C4;94B4= :U;Q=M;;P 38E0C B7>F :4A4CN= 14;U; <DC0C90 14 0I >;0BI 2N6 ;46:84<4;:43R11 N: BI4A:>;;4:28P8C #8=34= :43E4=2 46H 543N; 0;0CC 0 ! "0B +460B 8 :8M; ;OCMBM= V J?OCB4= NB C0ACB>= :0?2B>;0C>C 0 >ABIM61P; NA:4IR CQ11 <8=C ANBICE4ER 2N664;

I 0 A4=34IEN=H 0 ;4638=0<8:DB0110= 549;R3R :8M;;OCMB "4=6H4;>ABIM6 C4AU;4CN= C>EM11M 4I 0I 46H4C;4= N:BI4ANBI4C8 :8M;;OCMB 0<4;H4C 0 E0:M28PC <464;RIR BI4I>=10= N; "4=6H4;>ABIM610= C0AC0=0: :8M;;OCMB>= 0I N:BI4A4: C4;94B B:M;M90 <46C0;M;70CP 0A0=H NB 4IUBCN:BI4A4: 3AM60:QE4B 1>A>BCHM=>B E0;0<8=C 50=CMI80N:BI4A4: :8M;;OCMB 5>=C>B ANBINC :N?4I8 0 )A4=3H )4AE4IR: ?;0C5>A<90 0<4;H4= 0 580C0; <TENBI4: 14<DC0C9M: ;46 S9011 <D=:M8:0C 3N= :U;Q= NA34:4BBN6:N=C 46H ?A>58 5>CPIMB=0: ;474C =4: BI4<C0=S8 0 ;MC>60CP: <4;H4= 0 <>34;;4: 46H4B :8M;;OCP: N:BI4A48C E8B4;8: 0 7>IIM9D: EM;0BIC>CC AD70:>;;4:28P::0; :8EM;P 74;HBIO= V !A0::> V 0IC 4A43<N=H4I8 7>6H 0 :8M;;OCMBC =4< 2B0: ;4=6H4;4: ;MC> 60C9M: 70=4< 0 :QA=H4IR >ABIM6>:1P; N; DAP?M1P; NB 0 E8;M6 <8=34= CM9MAP; 8B NA:4I=4: ;MC>60CP:

A06H>6MB NB =HD60;>< QCEQI4C4 =HS9C QAQ<4C 0 4B (I8=60?SA8 $4<I4C:QI8 J:BI4A (7>F = 0<4;H=4: 0;0?CN<M90 0 5Q;3 4;4<48 C4A <NBI4C ;462B>3M;0C>B011 09M=3N:0 0 3AM60:R %;H0= <TENBI8 :4I4: <D=:M;9M: <46 0:8:4C 0 50 0 CTI 0 5N<4: NB 0 EOI 8=B?8AM; 5Q;3 4;4<48 :8<4AOC74C4C;4= QC;4CCMA0C 94;4=C4=4: 0 N:BI4A:NBIOCR <TENBI4: BIM<MA0 I4: 0 30A01>: V 94;;46I4C4B CD;093>=BM608: <80CC V 1UBI:4BN648 ;4BI=4: 0 3AM60:R NB N:BI4ABC0=3>:=0: 0I ( ( 4= 0<4;H >ABIM61P; NA:4IR :8M;;OCPE0; EMA90 ;MC>60CP8C 0 < 4B :8M;;OCP8 2B0A=>: C4AU;4CN= )>EM11M =0?8 38E0C14<DC0CP: NB >:C0CPBI4<8=MA8D<>: EMA9M: 0I NA34: ;R3R:4C 0:8: <462B>3M;70C9M: 0 E8;M67OAT )7><0B 846> A<>=80 ;46 S9011 0;:>CMB08C


ÜZLETEK EZÜSTÉKSZER NAGYKERESKEDÉS (7>? !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V 4< )4; A64=C8<> !5C DA4= !5C D30?4BC L;;R8 D )4; ICN: (8;E4A !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V 4< )4; # !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V 5BIC )4; 0BB0=> >;;42C8>= D=60AH !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 5BIC 5BIC )4; 70A<4 (8;E4A !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 4< )4; IUBC09M=3N: !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V 4< )4; IUBC549 J:BI4A !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 4< )4; "0A8>= D30?4BC ;MC7H %CCP D V 5N;4<4;4C )4; "D=0 4B86= !5C )4; '001 (8;E4A !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V )4; ( >;3 !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 4< )4; (8;E4A ><?;4G !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V 5BIC )4; (CH;8BC 4F4;B !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V 4< )4; .4B (8;E4A !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V 4< )4; OKTATÁS D30?4BC8 (I>;6M;C0CP NB !NI<TE4B8?0A8 (I0::N?IR B:>;0 D30?4BC &AMC4A DC20 )4;

ARANYÉKSZER NAGYKERESKEDÉS A0=H24=CAD< !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V )4; A0=H549 J:BI4A !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 4< )4; 48; >;3 !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 5BIC )4; 4F4; (I4643 !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 5BIC )4; (>;8B >;3 !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 5BIC )4; +8>A> 4B86= !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 5BIC )4; DOBOZ, INSTALLÁCIÓ ><?C427 !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D 4< )4; (20C>;4CC8 !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D )4; (CH;4 !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D )4; (I +0A80=B !5C D30?4BC &8;;0=6P ?0A: )4;

V

V

DRÁGAKÕ-NAGYKERESKEDÉS ; &4B> !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V 5BIC )4; #>>= '8E4A !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 4< )4; =:0 !5C D30?4BC (>A>:BMA8 D )4; MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS 0=6> '8=0;38 !5C D30?4BC QA648 ACSA D )4; +>6DB ;>>< !5C D30?4BC )4E4 D V )4; (F0= 4B86= D30?4BC 0M; #PI4B D V 4< )4; (H0< &0A06>= !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 4< )4;

5BIC

V

ÖTVÖSSZERSZÁMOK, GRAVÍROZÓGÉPEK, MÉRLEGEK, PÁNCÉLSZEKRÉNYEK NAGYKERESKEDÉSE DA4= !5C D30?4BC L;;R8 D )4; 8A<0C427 !5C D30?4BC ;=Q: D )4; #NA;46C427=8:0 !5C D30?4BC )>A<0 !MA>;H D )4; D==41> #06H0A>ABIM6 !5C D30?4BC !8BB A=R D V )4 ÖTVÖS, VÉSNÖK, PROMÓCIÓS ÖNTÉS #870;>E8CB =3AMB )4; (?;4=3>A J:BI4A FFF B?;4=3>A 7D ) '4G 4B86= !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 4< )4; +8BH PA8 )4;

ÓRA-NAGYKERESKEDÉS BCA>= !5C D30?4BC '4IBR CNA )4; A4B7 G?>AC <?>AC !5C D30?4BC 0M; #PI4B D 4< )4; $4GC )8<4 !5C D30?4BC 0M; #PI4B D 4< )4; ,0C27 A>D? D=60AH !5C D30?4BC 0M; #PI4B D 4< )4; PÉNZVÁLTÓ (D?A0 =E4BC !5C D30?4BC 0M; #PI4B D )4;

V

V

V

V

TÖRTARANY-FELVÁSÁRLÁS A0=H24=CAD< !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V )4; A0=H549 J:BI4A !5C D30?4BC 0M; #PI4B D V 4< )4; 6 (7>? !5C D30?4BC ;MC7H %CCP D V 4< )4;

43


25-@-8 &) %@118 9G>7- ;88-:05G.J8 5:0A8B- >KB50 50L -8-@@ H>@ 18 :-3E :H< ?F1>N?H31@ B58G3?F1>@1 - 9-:-<?G3 05B-@;? :-3E9H>1@N J>G7 7KFK@@ 8L?FK> -F 1A>J <-5 9-60 7H?L.. -F H?F-7 -91>57-5 <5-/;@ 5? 9134J0I@;@@- 0L9H>L5:17 ?@I8A?- :3E;: 1>L? 7->-7@1>613E17718 >1:01871F57 95:013E57 7;8817/5J@ @175:@B1 918E17 8132L.. 7KFK? @A8-60;:?G3- - >;.A?F @A? 218H<I@H? - 7;9;8E 9H>1@N @;7;FG? H? - :-3E;: 6J 95:L?H3N 9-??FIB ?FI6-7

-B50 ;A8@4->0 " -:@11:

" -:@11: A/-? 05 >-??5

7;8817/5J7 =A->@F H? -A@;9-@- ?F1> 71F1@17718 ?F1>18@17 F -A@;9-@- 9; 0188171@ & /-85.1>>18 - =A->@F 9; 0188171@ 5E;@- "% 5881@B1 ?BG6/5 $;:0?F1>71F1@17718 8G@@G7 18 7O8K:.KFL ?@I8A?;7 7KFK@@ 13E->G:@ 913@-8G84-@J - ?FK381@1? H? 71>17 J>-4GF 1813G:? H? ?<;>@;? 75B5@18.1: 7KB17718 0I?FI@1@@ 8O:1@@GB-8 3EK:3E4GF ?FG98-<<-8 2171@1 ?G>3-->-:E H? >JF?-->-:E #( .1B;:-@;77-8


" ;85-@4

CCC :1D@ @591 4A &18

!5/7 1502180

" ;85-@4

" ;85-@4

CCC @C?@118 /;9

" ;881/@5;: D@>- ">05:->E 813M6-.. 3EK:3E?F191 - @M89H>1@1F1@@ J>G5>J8 4I>1? &) %@118 @41 C-@/4 5: ?@118 9G>7G:-7 913?F;7;@@ 7;/7@;7;FG?M J>G7 :-3E@1?@BH>1 P 99 1? @;7G@9H>L6HB18 P B5?18L6H:17 531: 1>L@1861? 9136181:H?@ 7K8/?K:KF !191?-/H8 @;7 2171@1 #( .1B;:-@@-8 ;8-?F .L>?FI6 7>;:;3>G2 B-3E -:-8J3 ?F1>71F1@


0 "*"/ 6) ( 1 /1( . +3!7/4706//") 0".*6/4"0"/ $36*5+00 )

0 "*"/ 6) +3 ()5+ $3<.<*"!5)) )

0 ,( (+ ( &/*".:/ *,+,/4(8"$3&( 9.9( 6.26+3< (,))"( &8'5 8)

0 0 2 /4 +35. 09(6)"0"/ (&"$6/470:'" % # .*"."(.:) 2 + /48

0 ".*6/4"0"/ :. (.&/05)3,( +"*"/ 6) *&+!"+ *& "$3 09(6)"0"/ #6.#&( .(90:%94 ("))

0 -,.08. *&+!"+(&+"( 4 &$"+ #&$3")"*."*6)08 ** "/ 0,(,+ 0;) "$3"!& !7/4!, ,4 '5. %,445


& ( %, @ 3E105 7I3EJ95:@G? 8G:/ 4-@-89-? -B-885 8;3J 7KB17718 531: 1F $;.1>@; -B-885

!+Q$ R

"!%Q "

G:/;7 @ ->7K@L7 @ 91?@1> 1441F - 7;8817/5J4;F -F G88-@B58G3.J8 91>I@1@@ K@81@1@

@ G>- 2;3-8;99G BG8@ 8;3J 95:@-H7?F1>17.1 K:@B1 !191?-/H8 H? 7>5?@G8E;7 @ %F;7-@8-:A8 13E?F1>N 7-A/?A7 J>-?FI6 :191?-/H8 @;7 7>5?@G8E;7

G:/;7 @ ->7K@L7 @ 91?@1> 1441F - 7;8817 /5J4;F -F G88-@B58G3.J8 91>I@1@@ K@81@1@

@ 25>1:F15 91?@1>19.1>17 9;@IBA9-5 H? -:E-34-?F:G8-@-B-885 H>@1891FH?H.1:


CHANGE.

YOU CAN.


ICE-SUMMER collection

Kizárólagos magyarországi forgalmazó 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5–7. III. em. Tel.: +36 70/320-7870


8,:'!.

'!"9% . 0 -4$ )35,$ 7, 6- 6&-4!,.,!) !& 4*& < - 60!& #*'' ) 7,$5-

/ +!-.

5'

74!- /

;

!(

!'

11 )!2. .$(! #/

2011 junius  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you