__MAIN_TEXT__

Page 1

Dörrar & Fönster som tar hänsyn till miljön.


~

ett u d r e j Väl dörr n e r e l el ckså fönster ör du o

s så g d n a r t s i är t.ex V . t le från Ek a v ta miljö s ä b mna 5 t lä e t d t a a om ensamm rs garanti på å ll och 10 n! Vi ska e g in ln må varför. berätta ~


Miljögifter och lösningsmedel... Som träskydd på fönster och dörrar har man i decennier använt färg och impregnering med miljöfarliga lösningsmedel och miljögifter. Dessa system är ur industriellt perspektiv enklast att använda eftersom de är snabbtorkande. Men utvecklingen har gått framåt och det finns alternativ idag. Ekstrands har varit med från början i utvecklingen av miljövänligare vattenburna färgsystem. Redan på 80-talet lackerades våra ytterdörrar med miljö- vänliga färger. Det färgsystem som Ekstrands använder sig av idag har dessutom visat sig överlägset i oberoende tester: Larco testrapport nr. P801026 af d. 22.1.09 enligt EN 927-2 och EN 927-3, Larco testrapport nr. 32/07/9079/01 af d. 12.01.09 enligt EN 599-1/klass 3a, Larco testraport nr 290/75903/51 af d. 13.9.88 enligt prEN 927-3, Larco testrapport nr. 320-42409/50 af d. 29.9.95 enligt prEN 927-3, samt forskningsprojekt: AIR3-CT942463 och CTBA/FINEURO. Läs mer på www.larco.dk

Varför använder inte alla tillverkare miljövänligare färg? Idag går det miljöcertifiera fönster & dörrar. Svanenmärkning begränsar t.ex. inte vacumimpregnering med lösningmedel. Ej heller miljögifter eller färgsystem som innehåller lösningsmedel. Det ställs alltså låga krav på tillverkarna. Vattenbaserade färgsystem är svårare att jobba med. De medför t.ex. längre torktider som innebär längre produktionstider. EKSTRANDS har trots detta valt att sedan länge använda och utvecka vattenburna färgsystem för miljön och konsumenternas bästa.

Formaldehyd i dörrar och fönster Oftast innehåller dörrar och fönster så mycket formaldehyd att man t.ex. inte kan exportera dem till länder med högre krav än vad vi har i Sverige (t.ex. Japan). Ytterdörrar och fönster från Ekstrands innehåller ingen formaldehyd. Vi har valt limmer, färger, isolering och skivmaterial som är helt fria från formaldehyd. Innerdörrar kan fortsatt ha mycket små mängder formaldehyd, långt under europeiska gränsvärden. Vi jobbar aktivt på att ta bort all form för formaldehyd i våra produkter.


Återvinning av produkterna Våra träfönster utan aluminiumbeklädnad är återvinningsbara. Beslag och glas avlägsnas innan fönstret går som brännbart. Bästa miljöval är därför träfönster utan aluminiumbeklädnad. Aluminium som målats måste först genomgå en energikrävande process för att ta bort färgen innan aluminiumet kan återvinnas till nya profiler.

Återvinning av emballage I våra fabriker samlar vi allt inkommande emballage. Vi sorterar för att återanvända det som går att återanvända. Härefter pressas de sorterade resterna till balar som säljs för återvinning. Stål, aluminium, hårdplaçEn minimal del går till brännbart och deponi. Träemballage finmaler vi och gör briketter av som eldas i egen värmepanna.

*5 år vid kustnära montage

Återvinning av spån & restprodukter i fabriken I våra fabriker samlas allt till återvinning. Spån blandas med träavfall som vi mal ned och gör briketter av. Dessa briketter blir sedan värme i vår egen värmepanna. Fram till för något år sedan levererade vi all spån till det lokala Fjärrvärmeverket som dock valde att investera i en ny panna som inte längre kunde ta emot torr spån, endast grön flis. När vi vägde samman miljökonsekvenserna av alternativen så blev valet att investera i en egen panna så att avfallet kan värma lokalerna där avfallet blir till. Vi tillverkar även bricketter av träavfall till ett annat privat fjärrvärmeverk.

Hållbar uppvärmning av lokalerna Den värme som vi inte själv kan producera med egna briketter köper vi in från närliggande fjärrvärmeverk.


För & nackdelar med lösningsmedelsburen oljefärg respektive vattenburen miljövänligare akrylfärg. Vattenburen miljövänligare färg

Lösningsmedelsburen oljefärg

NACKDELAR

NACKDELAR

• • • • •

• •

Svårare att hantera i produktion då ytan behöver längre tid för att bli genomhärdad Mer svårslipad Äldre generationer hade lättare för att ta upp smuts. Nyare versioner är mera smutsavstötande.

FÖRDELAR • • • • • • • • •

Bleknar inte Mycket längre hållbarhet Håller kulören bättre Filmen förblir elastisk, hårdnar ej Ingen påträngande lukt Bättre arbetsmiljö Lätt att måla om utan mellanslipning Formaldehydfri Bästa miljövalet

Bra för konsumenten Jobbigt för tillverkaren

• • • • • •

Mörkergulning av vita kulörer Lösningsmedelsutsläpp Miljöfarlig, klimatförstörande Dyra återvinninsanläggningar Hårdnar med tiden. Ju kortare torktid, desto snabbare blir filmen så hård att den spricker. Innehåller oftast formaldehyd Flagnar och måste skrapas vid ommålning Starkare kulörer bleknar fortare Måste slipas före ommålning Sämre arbetsmiljö Påträngande lukt

FÖRDELAR • • •

Högre glansvärde Produktionsvänlig eftersom den är snabbtorkande Lättslipad

Bra för industrin/tillverkaren Sämre för konsumenten


Konstruktivt träskydd minskar behovet av kemi Fönster och ytterdörrar av trä skall byggas så att konstruktionerna inte samlar vatten/ fukt. Trä sväller av fukt och ofta innebär detta att man stressar färgskikten så att färgen spricker och flagnar. Bra miljöval är därför att köpa fönster och ytterdörrar där leverantören har haft konstruktivt träskydd som ledstjärna. Konstruktivt träskydd minskar också behovet av kemiskt träskydd vilket också bidrar till ett bättre miljöval.

FSC certifierat virke FSC certifiering har blivit på modet. Certifieringen kom till för att få slut på skövlingen av regnskog. Sedan har vi i solidaritetens tecken börjat kräva FSC certifierat virke även när det kommer från europeiska länder som redan har en lagstiftning som fungerar och hindrar skogs skövling. Tyvärr har inte FSC lyckats stoppa smugglingen av tropiskt virke. Man har inte heller lyckats så bra med certifieringar i Sverige.

Naturskyddsföreningen har t.ex. länge varit kritisk mot FSC. 2010 lämnade föreningen sitt medlemskap i svenska FSC efter att föreningen under många år dokumenterat hur FSC-certifierade markägare kalhugger skyddsvärda skogar och livsmiljöer för hotade arter. FSC är därför tyvärr ingen garanti för ett hållbart skogsbruk, varken i Sverige eller i regnskogsområden. Det är viktigt att ansvarsfulla skogsägare som satsar på miljöhänsyn premieras, men i nuläget fungerar inte FSC. När virket från dessa skogar sedan säljs som miljömärkt luras konsumenterna. Ekstrands använder sig till stor del av FSC certifierat virke. Men vi frågar inte efter det när vi gör våra inköp. Istället är vi konsekventa och använder inte tropiska träslag. Vi använder gärna virke från skogar där vi känner skogsägaren.


Virkesanvändning för bästa miljöval

Låga U-värden i dörrar & fönster är bra miljöval

Minst lika viktigt som att skogarna sköts är att virket användes optimalt. Att så lite som möjligt går till spillo. Till våra snickerier ramsågas stockarna. Efter att planken med barken på torkats sågas varje planka i lamellsåg till ca 30mm breda lameller. Dessa går fram på ett band där operatörerna markerar med specialpenna före och efter alla defekter. Kvistar och märgränder är exempel på defekter. Härefter kapas alla defekter bort och lamellernas längder varierar från någon decimeter till flera meter.

Det är ostridigt att vi behöver minska energiåtgången för uppvärmning av våra bostäder. Ekstrands bidrar till detta genom att utveckla fönster och ytterdörrar med marknadens bästa U-värden. Sedan 1970 talet har ytterdörrar från Ekstrands haft en konstruktion med isolering som redan då innebar U-värden under 0.8W/(m2K). Först 30 år senare vaknar övrig industri och börjar tala om låga U-värden som en konkurrensfördel.

Lamellerna går igenom en röntgen där densiteten bestäms. Långsamvuxet trä sorteras från snabbvuxet. Endast långsamvuxet trä brukas till snickerier utomhus. Lamellerna fingerskarvas till långa längder och limmas sedan samman till kvistrent limträ med endast hög densitet, täta årsringar. Snabbvuxet virke används som fyllning i brand- och ljuddörrar och till innerdörrar.


~ Bästa miljöval är det som håller länge För oss är hållbarhet och lång livslängd det kanske allra viktigaste i vårt arbete för att bevara vår miljö. Vi utvecklar produkter som sällan har billigaste pris vid inköpstillfället. Istället ser vi till livslängden och att underhållet kan göras enkelt och mera sällan. Vi har därför mera omfattande garantier än andra företag. T.ex. målningsgarantier för fönster och ytterdörrar som vi inte kan finna hos våra kolleger. Att vi kan lämna bättre garantier beror på att vi noga har testat material, limmer, färger och valt kvalitet istället för lägsta pris på ingående material. ~

EKSTRANDS Dörrar & Fönster AB Box 123, 283 22 Osby Kontor: Södra Portgatan 19, 283 51 Osby Fabrik: Verkstadsgatan 6, 283 55 Osby Tfn. 0479-100 40 info@ekstrands.com www.ekstrands.com

Profile for Ekstrands Dörrar & Fönster

Dörrar & fönster som tar hänsyn till miljön  

En informationsfolder från Ekstrands som berättar lite om vårt miljötänk i tillverkningen av våra dörrar & fönster.

Dörrar & fönster som tar hänsyn till miljön  

En informationsfolder från Ekstrands som berättar lite om vårt miljötänk i tillverkningen av våra dörrar & fönster.

Profile for ekstrands