__MAIN_TEXT__

Page 1

Arki78 ETT HÖGPRESTERANDE DESIGNFÖNSTER


EKSTRANDS DÖRRAR & FÖNSTER Ekstrands är ett familjeföretag i dörroch fönsterbranschen med innovativa lösningar och entréprenörskap sedan tre generationer tillbaka. Huvudkontor, centrallager och fabrik finns i skånska Osby. Företaget har även produktionsanläggningar utomlands. Ekstrands har AAA rating och omsätter ca 160 MSEK.

-2-


Arki78 är ett innovativt och exklusivt fönstersystem med extrem hållbarhet som förenar många önskemål hos fönsterbeställaren. Fönstret har en modern stilren design kombinerat med den senaste fönstertekniken. Dolda gångjärn, inga synliga glaslister eller beslag, samt inbyggd microventilation är bara några av fördelarna med Arki78.

-3-


Arki78 Trä Klassiskt vacker insida i trä, i flertalet olika färg & materialval, ger en varm och behaglig känsla som endast trä kan åstadkomma. I kombination med en välisolerad kärna av en unik glasfiberkomposit och en stilren aluminiumfinish på utsidan.

• Dolda gångjärn • Hellimmat glas • 3D-justerbar båge • Underhållsfri utsida • Låser på alla 4 sidor • Inbrottskyddande RC2 • Säkerhetsglas på in & utsida • U-värde ner till 0,71W/(m²K) • Inbyggd microventilation • Fasta & öppningsbara fönster har samma optik • Upp till 45dB ljudreducering med ljudlamell • Optimal täthet med 4 tätningslister • Ingen synlig glaslist

Fasta & öppningsbara fönster med samma stilrena optik -4-


Arki78 Glas Trendigt stilrent helglasfönster, där bågens insida är glasbeklädd i antingen svart eller vitt. Glaset kan bli fönstrets enda synliga yta ifrån insidan. Arki78 Glas är konstruerat med en extremt välisolerad kärna av glasfiberkomposit. Fönstrets utsida är aluminiumbeklätt för en snygg och underhållsfri finish.

• Dolda gångjärn • Hellimmat glas • Underhållsfri utsida • 3D-justerbar båge • Låser på alla 4 sidor • Inbrottskyddande, RC2 • Säkerhetsglas på in & utsida • U-värde ner till 0,74W/(m²K) • Inbyggd microventilation • Fasta & öppningsbara fönster har samma optik • Upp till 42dB ljudreducering med ljudlamell • Karmlöst utseende möjligt på in & utsida • Optimal täthet med 4 tätningslister • Ingen synlig glaslist

Stilren fönsterbåge helt i glas -6-


Arki78 Skjutfönster Både Arki78 Trä och Arki78 Glas går att få som lyft/skjut-partier i storlekar upp till 3,45m i höjd. Profilerna är smala och passar dagens minimalistiska design. Alla beslag är dolda och skapar en stilren optik på hela partiet. Låg tröskel är standard.

• Dolda beslag • Hellimmat glas • Underhållsfri utsida • Dubbla tätningslister • Smala stilrena profiler • Kan monteras dolt i väggen • U-värde ned till 1,1W/(m²K) • Inbrottskyddande med 3 låspunkter • Låg tröskel på 20mm, 8mm inbyggd • Stora mått upp till 3450mm i höjd • Upp till 37dB ljudreducering • Finns med automation • Kan fås i Arki78 Glas design (se sid.6)

-8-


Tillval Arki78 Trä kan fås med antingen ask eller bok på insidan, i flertalet olika lasyrer. Finns även med vitmålad insida. Arki78 Glas har antingen vitt eller svart steppat glas på insidan, men båda fönstertyperna har aluminiumbeklädd utsida som kan fås i 17 olika kulörer. Alla kulörtillval är standard och tillför inga extra kostnader.

Kulörer insida Arki78 Trä

F -RO BOK EK

F- CI B O K KÖ R SB Ä R

F - MO BOK MAH OG N Y

F-NO BOK V AL N ÖT

FR-M AS K HONU NG

FR - C A SK L Ä D E R

FR-CA AS K K AF F E

FR-S AS K S AN D

F-LB VITM ÅLAT

FR - SB V IT B O R STA D A SK (O B S +7 %)

V AL F R I R AL K U L ÖR ( MI N S T 5 EN H ET E R )

Garantier Arki78 Trä och Arki78 Glas har marknadsledande garantier: 10 års garanti på glas 10 års garanti på beslag och funktion 10 års garanti på färg och målning

- 10 -


Kulörer utsida Arki78 Trä / Glas

R AL 9010-OP M ATT VIT

RAL 1013-OP M A TT E L FE N B E N

R AL 7001- OP MAT T G R Å

RAL 9005- OP MAT T S V AR T

R AL 6005-OP MATT GRÖN

RAL 8017-OP M A TT B R UN

G OT - R G OT I S K R ÖD

G OT - V G OT I S K G RÖN

GOT-B GOTIS K VIT

G O T- G G O TISK G R Å

G OT - M G OT I S K BR U N

CRT C OR - T E N

OX-A O XIDERAD S ILVER

O X- B O XID E R A D B R O N S

EL - N E EL E G AN T S V AR T

E L - AC BORS T AD S T ÅL

EL-CH CHAM PAGNE

EL-BR TIN E X B R O N S

E L - OR T I N EX G U L D

VAL F RI RAL K U L ÖR ( MI N S T 5 EN H ET E R )

- 11 -


ekstrands.com

B OX 1 2 3 , 2 8 3 22 O SBY S ÖD R A P ORTG. 19, 283 50 O SBY T F N 0 4 7 9 100 40 I N F O@ E K ST RA N D S.CO M

Profile for Ekstrands Dörrar & Fönster

Arki78 broschyr  

Arki78 broschyr  

Profile for ekstrands