Page 1

Bygdens äldsta tidning når alla hushåll i Eksjö kommun.

Eksjö-Tidningen. Störst lägst a upplaga – nnons pris

Grundad 1884

Eksjö Djuraffär

Din zoofackhandel i centrum

Hund • Katt • Smådjur Fågel • Fisk Nybrogatan 7 • 0381-150 80 www.eksjodjuraffar.com

  Nr 2, VECKA 7, FEBRUARI 2011, UPPLAGA 8.293 EX.

Höglandets Markis & Persienn

www.neova.se - köp här - webshop - pelletskonto - visa Hem&Bygg o.s.v. runil.hby@hotmail.com 0706-67 12 86 ef kl 17

Eksjö kommun informerar

Eksjö kommunfullmäktige

0381-140 90 0380-190 90

Vi säljer skugga! www.hoglandetsmarkis.nu

Sola

Köp Neovapellets. Rekommenderas av Sveriges sotare.

PRESSLAGT 9 FEBRUARI

1:-

fr.

0381-77 10 44 Jungfrugatan 8, Eksjö

Se annons för

sammanträder torsdagen den 24 februari, kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Eksjö. Sammanträdet är offentligt. Föredragningslistan nns i Förvaltningshuset och på Stadsbiblioteket i Eksjö fr.o.m. onsdagen den 16 februari samt på www.eksjo.se/kf. Handlingar nns på kommunledningskontoret, tfn 0381-360 11. Anders Gustafsson Kommunfullmäktiges ordförande / Karin Elardt

• Fastighetsbyrån sidan 2 • Lotus sidan 3

Lars-Erik Brandt S. Storgatan 13, Eksjö 0381-102 15 Mobil 076-125 30 40

• Eksjö kommun sidan 4 • Eksjö Bokhandel sidan 5 • Kulturskolan sidan 5 • EM Vetlanda Holsby Möbler sidan 8

Din lokala säkerhetsleverantör.

Din lokala säkerhetsleverantör SERVICESTATION

Vi gör nya nycklar på datorstyrda maskiner

MONTERAR OCH UTFÖR SERVICE PÅ ALLA TYPER AV LÅS KODLÅS GALLER RULLJALUSI BRANDDÖRRSTÄNGNING DÖRR AUTOMATIK UTRYMNINGSSÄKERHET PASSERSYSTEM m m www.optimera.se

<BJA{Klm€e^j^)&'*/($*/*-'& D‚e$=i\[-%*'$(/&Ci[0$(*

Nästa nummer av Eksjö-Tidningen kommer den 24 mars. Manusstopp den 14 mars.

Interiör.

Kom in och se vår NYA Elfa/Lumiutställning


Eksjö-TidningenFastighetsaffärer i Eksjö Ingatorp 4:21, Dalvägen 4, Ingatorp har sålts av Ingbritt Evylyn Folkesson till Albert Klaas för 950 000 kr. Taxeringsvärde 335 000 kr. Jungfrun 5, Hantverkaregatan 2, Eksjö m fl adresser har sålts av Nrf Varuhuset li Fastighets AB till Ture Dalfast AB för 21 000 000 kr. Taxeringsvärde 15 538 000 kr. Vallmon 9, Violvägen 19 Eksjö har sålts (arv, tes, bpt, bod) av Tamara Eberl och Claed Öster till Claes Bengt Öster. Taxeringsvärde 1 099 000 kr. Rävla 1:5, Ingarp Bergsätra 1, Eksjö har sålts (arv, tes, bpt, bod) av Nina Vilhelmina Herbertsson till Karl-Gustaf Sigmund Herbertsson. Taxeringsvärde 522 000 kr. Rödspättan 7, Tärngatan 6, Eksjö har sålts av Leif Håkan Peter Bergman, Daniel Bergman och Martina Bergman till Pierre Egon Tobias Åberg och Anna Katarina Segerlind för 1 525 000 kr. Taxeringsvärde 903 000 kr. Härstorp 1:6, Härstorps Norrgård 2, Bruzaholm har sålts av Vera Gunvor Inga-Britt Tälth till Bengt Evert Simon Karlsson och Britt Irene Karlsson för 300 000 kr. Taxeringsvärde 331 000 kr. Kinnekulle 5, Floragatan 7, Eksjö har sålts av Byggnadsfirma Stridh & Son AB till Visionsbolaget 3457 AB för 100 000 kr. Taxeringsvärde 1 529 000 kr. Geväret 2, Trädgårdsgatan 32 A, Eksjö m fl adresser har sålts av Eksjöbostäder AB till Christoffer Johan Hjertqvist för 1 100 000 kr. Taxeringsvärde 775 000 kr. Kofoten 23, Fridhemsbergsgatan 1, Eksjö har sålts (arv, tes, bpt, bod) av Kalman Pup till Kalman Pups dödsbo. Taxeringsvärde 815 000 kr. Vimmenarp 1:1, Vimmenarp 2, Eksjö har Gertz Ronny Thorild Svensson överlämnat som gåva till Erik Thomas Svensson och Åsa Marie Elisabeth Eklöf. Taxeringsvärde 1 544 000 kr. Baggen 8 m fl, Brunnsholmsgatan 7, Eksjö har sålts av Byggnadsfirma Stridh & Son AB till Visionsbolaget 3457 AB för 500 000 kr. Taxeringsvärde 2 257 000 kr. Filaren 3, Norrtull 5, Eksjö m fl adresser har sålts av Eksjöbostäder AB till Svenåke Gunnar Gunnarsson och Katrine Wanvik Gunnarsson för 1 790 000 kr. Taxeringsvärde 1 605 000 kr. Härsås 1:3, Härsås 1, Ingatorp har sålts av Helena Margaretha Thorsson till Per Jonas Arne Thorsson för 4 000 000 kr. Taxeringsvärde 3 966 000 kr.

eringsvärde 882 000 kr. Björnåsa 1:13, Björnåsa 4, Eksjö har sålts av Alf Leo Set Lundin till Ernst Ingvar Isaksson, Gunborg Laila Marianne Isaksson och Nils Daniel Isaksson för 105 000 kr. Taxeringsvärde 75 000 kr. Karusellen 2, Vinkelgatan 6, Eksjö har sålts av Bertill Hall till Emelie Charlotte Gustavsson och Daniel Robert Tony Windisch för 1 275 000 kr. Taxeringsvärde 736 000 kr.

Lasses

+2!."), ,YFTOCHTRANSPORT i4RžDNERTAGNING i5THYRNINGAVCONTAINRAR i%GENSORTERINGAV BYGGAVFALLOCHSKROT iƒTERF¯RSžLJAREAV

3TOCKHORVANSPELLETS

Eksjö-Tidningen Box 70, 575 21 Eksjö Tel/fax 0381-132 25

Mobiltel: 070-37 68 823 Eksjö-Tidningen når alla hushåll i Eksjö kommun Upplaga 8.300 ex. Därtill trycks detta nummer i ytterligare 200 ex, tillgängliga på olika platser i kommunen. Sättning och tryckning: Swepress i Vimmerby AB Utdelning: Postverket Ansvarig utg.: Bo G Lundberg

Digital visualisering – Arkitektur och design Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelade den 17 januari att utbildningen Digital Visualisering – Arkitektur och Design får starta till hösten 2011. Eksjö stärker därmed sin position som digital utbildare på Högskole- och Yrkeshögskolenivå. Utbildningen Digital Visualisering – Arkitektur är utvecklad för att förse verksamheter inom stadsplanering, arkitektur, inredning, design och grafisk formgivning med spetskompetens inom digital visualisering. Utbildningen är två-årig och ger den studerande branschkunskap i kombination med den spetskunskap inom ledande IT-verktyg som används för att arbeta med digital visualisering. Yrkesrollen sträcker sig från framställning av enklare digitala skisser till fotorealistiska rende-

ringar som är en förutsättning för framställande av presentationsmaterial för arkitektur och design. Detta material används sedan av arkitektbyråer, byggnadsentreprenörer, stadsbyggnadskontor, mäklare, fastighetsbolag och andra för att på ett pedagogiskt sätt kommunicera kring byggnationer och stadsplaneringsprojekt. Yrket är konstnärligt, kreativt och mycket IT-intensivt där de senaste programvarorna är den digitala visualiserarens arbetsredskap. Utbildningen leder till en Yrkeshögskolexamen på 400 högskolepoäng. Huvudman för utbildningen är Tekniska Högskolan i Jönköping. Utbildningen kräver grundläggande behörighet från gymnaiseskolan men 20% av platserna tas in på gymnasieutbdilning och arbetsprov ev. kombinerat med arbetslivserfarenhet.

RETRO Vi hämtar de saker ni vill skänka till oss. Ring 1 vecka i förväg.

Retro

Kaserng. 34, I 12, 0381-362 96 Öppettider: Tisd, torsd 10.00-18.00 Onsd. fred 10.00-16.00 Lörd 10.00-13.00

Skicklig fotograf. Annika Paulsson, musiklärare här i Eksjö, är uppenbarligen också en skicklig fotograf. Hon har fått med tre bilder i Smålands salong för foto som arrangeras för 17:e gången. Det är 34 deltagare.

  Som jag skrev efter beslutet i kommunfullmäktige så har AB Eksjö Industribyggnader sålt ’’Mio-fastigheten’’ Mattan 2, Tuvängsgatan 3, Eksjö till MA Industrifastigheter AB för 1 400 000 kr. Inget taxeringsvärde anges. Kräftan 1, Köpmangatan 7 A, m fl adresser, Eksjö har sålts av Eksjöbostäder AB till Karl Holger Lennart Fransson för 5 100 000 kr. Taxeringsvärde 4 310 000 kr. Lunden 2, Sofieholmsgatan 3, Eksjö har sålts av AB Eksjö Industribyggnader till Karl Anders Du Rietz för 1 300 000 kr. Taxeringsvärde 593 000 kr. Verkstaden 3, Järnvägsgatan 12, Eksjö har sålts av Istvan Nemeth-Varga till AB Eksjö Industribyggnader för 2 900 000 kr. Taxeringsvärde 1 299 000.

Golvläggning och försäljning av golvmaterial.

Geväret 1, Sandhemsgatan 3 A, m fl adresser, Eksjö har sålts av Eksjöbostäder AB till Kurt Lennart Hjertqvist och Carina Anita Hjertqvist för 3 400 000 kr. Taxeringsvärde 2 501 000 kr. Vickenstorp 1:12, Vickenstorp 1, Eksjö har sålts av Eksjö kommun till Pernilla Ulrika Elisabeth Käll och Carl Sten Mikael Käll för 155 000 kr. Inget taxeringsvärde redovisas. Slättna 1:10, Slättna Enelyckan 1, Eksjö har sålts (arv,tes,bpt,bod) av Torbjörn och Madeleine Carlsson till Jan Erling Torbjörn Carlsson. Taxeringsvärde 820 000 kr. Höreda-Förenäs 1:16, HöredaFörenäs 7, Eksjö har Oskar Lindholm överlämnat som gåva till Ebba Astrid Agneta Ellerth. Tax-

Ny två-årig Yrkeshögskoleutbildning i Eksjö:

Retro City

N. Storgatan 31, 0381-365 66 Öppettider: Tisd-fred 12.00-18.00

Vi utför

• ny-, om- och tillbyggnader • reparationer • fastighetsservice • måleri

ALLT INOM BRANSCHEN Kontakta

Alf Brinkhammar Bygg Vitsippegatan 66, Eksjö

Se till att din största affär blir din bästa! Våra tjänster förenklar och ger extra trygghet! • Förbesiktning • Försäkring för säljare • Kvalitetssäkrad budgivning • Bud-on-line, på internet och via SMS • Kundombudsman

Provsälj din bostad med oss innan du säljer! Allt du behöver göra är att berätta om dina behov och låta oss göra en värdering av din bostad. Sedan berättar vi steg för steg hur vi arbetar för att nå dina mål. Precis som vid en riktig försäljning alltså. Ring oss, 0381-159 40 eller besök fastighetsbyran.se!

Mob.tel 070-634 45 27, Bostad 0381-173 26

Klockarps INDUSTRILACK Vi utför sprutlackering av

KÖKSLUCKOR METALLFÖREMÅL för både privat och industriellt bruk. RING oss för prisuppgift! Behov av målning RING:

Klockarps Måleri

Vi

står för kunskap, kvalité och garanti, utför målning samt allt invändigt tillhörande måleri. 30 års erfarenhet som garanterar vår kunskap med kvalité

Klockarps Måleri

Jan Gustavsson, Villagatan 10, 570 34 Bruzaholm Tel 0381-310 42 – Fax 0381-310 42 Mobil 070-531 14 60. klockarpsmaleri@telia.com

Pellets

EKSJÖ 0381-159 40 fastighetsbyran.se

närproducerad smålandspellets och hyvlat virke säljes

Vi åtar oss hyvlingsuppdrag!

Evertssons Hyvleri Sofieholmsgatan 5, 575 33 EKSJÖ Tel. 0381-129 02, 070-542 29 02

Värderare

Hagersryd 1:2 m fl  , Hagersryd Berget 1, Eksjö har sålts av BengtOlof Andersson till Olav Kristian Nielsen Rydholm för 3000 000 kr. Taxeringsvärde 1 539 000 kr. Rökärr 1:1, Rökärr 1, Eksjö har Ulla-Britt Karlsson överlämnat som gåva till Eva-Marie Charlott Karlsson. Taxeringsvärde 2 814 000 kr. Paradis 1:15, Paradis 7, Eksjö har sålts av Annica Gunvor Triberg till Per Magnus Stark för 550 000 kr. Inget taxeringsvärde redovisas. Ekeryd 1:4, har efter kommunfullmäktiges beslut, nu sålts av Eksjö kommun till Britt Ulla AnnMari Karlsson och Bodil Marianne Grahn för 15 000 kr. Inget taxeringsvärde redovisas. Mörten 3, Fridkullavägen 5, Eksjö har sålts (arv, tes, bpt, bod) av Lars Nilsson till Maria Birgitta Ingegärd Nilsson. Taxeringsvärde 752 000 kr. Rönnen 17, Breviksvägen 15 A, m fl adresser, Eksjö har sålts av Eksjöbostäder AB till Karl Marcus Kennethsson för 4 200 000 kr.

Lars de Ron och Malin Rebessi, Stockholms Auktionsverk, specialister på Konst- och antikviteter respektive modernt konsthantverk besökte Eksjö den 28 januari. På Eksjö museum gjorde de en kostnadsfri värdering av besökarnas föremål. Bland besökarna såg jag antikvitetskunnige Gunnar Postrup som kom med tre kartonger. I dem fanns bl a sex ryska ikoner.

0381-23448 070-3241453

S&S

Bilservice AB 0381-172 20 REPARERAR ALLA BILAR

Prästängsvägen 8, Eksjö

I vecka 8 publicerades upplagesiffrorna för svensk dagspress 2010. Smålands-Tidningens upplaga i Eksjö kommun 2009 var

4 505 ex


Eksjö-Tidningen

Månadens lästips får vi avSchur Packagin System i Eksjö varslade nyligen 25 medarbetare, både tjänstemän och kollektivanställda, om uppsägning. Otillräcklig orderingång anges som orsak. Läggs ner. Länsteknikcentrum, Jönköping, med åtta anställda har i 23 år verkat för att koppla samman länets företag med globala aktörer. Nu är det slut. Centrat avvecklas. Landstinget och regionförbundet var några av huvudägarna. Generöst. Bellö kyrkliga syförening beslöt vid sitt årsmöte nyligen att ge 18 000 kr till hjälpverksamhet. Mest, 5000 kr, fick Svenska kyrkans internationella arbete.

Nyhet denna månad!

En ny serie från Decléor som heter Aroma White Produkterna motverkar pigmentering och ojämn hudton

Emmy Jardén, 18, som går tredje året på Eksjö gymnasium, naturvetenskapliga programmet. Hon föreslår att vi skall läsa ’’Mannen bakom masken’’ av Susan Key som handlar om ’’Fantomen på Operan’’ före den karriären.

 Jag träffade Emmy i samband med Musikcaféföreställningen med Ulla Skoog och Jönköpings Sinfonietta. Utanför aulan sålde Emmy, Amanda Helgesson, Freja Elmsjö och Olivia Löfgren frallor och serverade kaffe. Pengarna som de får in på denna aktivitet skall de använda för sitt projektarbete i skolan. De skall producera böcker om bakning.

Körkort, visum och ID-foto 5 min. N. Storgatan 53, 575 32 Eksjö Tel. 0381-105 85 Apropå Emily Dickinson, amerikansk poet, 1830-1886. Lördagen den 2 april kl 15.00 presenterar Eksjö Teaterförening ’’Emily’’ i Olssons Hus intill Östanåskolan. Vera Veljovic från Smålands Musik & Teater gör en strålande prestation i rollen som Emily, föreställningens enda. Apropå Emily så stod följande att läsa i Svenska Dagbladet den 29 januari ’’Hon är en av de mest betydande amerikanska lyrikerna inom engelskspråkig poesi, men översättningar av Emily Dickinsons dikter har varit svåra att finna. Ann-Marie Vinde fyller detta tomrum med en ny samling av 60 dikter, i vilken hon ’’vill slå en bro över det mörka djup som skiljer också språk vi tror oss kunna, och omtänksamt lotsa läsaren till andra sidan, skrev Carina Burman’’. Samlingen heter ’’Min fl od fl yter mot dig’’ och ges ut av Bokverket.

STOR REA på herrkläder

• Cardigans • Slipovrar • Fleecetröjor o. byxor, tvådelade

Damkläder 20% rabatt FYNDLÅDA 50%

Välkommen!

Norra Storgatan 32 Måndagar Onsdagar Lörd. 26/2

10-14 11-17 10-14

Tel. 070-675 04 28

Bohemia Big Band bjuder in till en underbar jazzkväll med världsartisten Bobo Moreno där vi får avnjuta låtar ur Frank Sinatras och Ray Charles repertoar

Pigmentering är mycket vanligt och framträder i regel i 30årsåldern. De vanligaste orsakerna bakom är solexponering, hormoner (t ex graviditet) och hudens åldrande och framträder som mörkare fläckar. Aroma White C+ ljusar upp huden och skänker den ny lyster.

Vi erbjuder också: Medicinsk fotvård Ansiktsbehandlingar Vaxning Färgning av bryn och fransar Ryggmassage Helkroppsmassage Kropppsinpackningar Manikyr SPA-behandlingar

När: Söndagen den 20 mars kl 18.00 Var: Juventum, I12 Eksjö Kostnad: 100 kr Biljetter köpes vid entrén. Kan förbokas på tel nr 070-603 28 62 eller 070-819 99 60

Småhusförsäljningen sjunker 2011? Trä- och möbelföretagen (TMF) tror i sin senaste prognos att försäljningen av nya småhus blir lägre än man tidigare beräknat. Organisationen pekar på fortsatt finansiell oro, bolånetaket och brist på tomtmark som några orsaker till minskad försäljning. I december 2010 trodde man på en försäljning av 8000 nya småhus i år. Den prognosen har nu justerats ner till 7500.

Vi säljer Decléor och bareMinerals produkter

Lotus Hud- & Fotvård Kaserngatan 24 C, 575 35 EKSJÖ. Butiken är öppen vardagar 10.00-18.00. Behandlingar kan bokas även andra tider. Tidsbokningar & frågor 0381-138 00 E-post info@hudofot.se – Internet www.hudofot.se

Krusagården - en 1600-talsgård öppen för dig.

Årsmöte

Lördagen den 26 mars kl 12.00 Välkommen!

Teaterchef. Lars Melin, 43, efterträder Bernt Lindqvist som teaterchef för Smålands Musik & Teater. Melin valdes ut bland 34 sökande. Hans morfar är Elof Ahrle (1900-1965), svensk skådespelare som bl a medverkade i 77 filmer. Nybildad bataljon. Norra Smålands hemvärnsbataljon bildades den 6 februari vid en ceremoni i Eksjö kyrka. Den skall täcka 13 kommuner i Jönköpings län. Tre andra hemvärnsbataljoner läggs ner samtidigt. Chef för det nyskapade förbandet blir major Anders Åhlgren, reservofficer vid Ing 2. Publikfavorit. Daniel AdamsRay sjöng i Eksjö Stadshotell den 5 februari. Enligt uppgift var det 550 personer som lyssnade på honom. Ny ägare. Restaurang Salt´n pepper på Södra Storgatan i Eksjö fick ny ägare den 1 februari då Ivica Beslic, Nässjö, tog över den från Marcus Larsson. Lena Nyman, skådespelerskan, avled den 4 februari, 66 år gammal. Hon spelade in film i mariannelundstrakten sommaren 1966.

Vi behöver saker till vår loppmarknad. Hjälp oss att hålla gården öppen genom att skänka oss saker till vår loppmarknad. Ring och vi hämtar det skänkta. Du kan också lämna in det på Krusagården. Öppet: Måndagar till torsdagar 12.00-15.00. Tel: 0381-100 87 e-post: krusagarden@live.se

HUSMANSKOST PÅ ULLINGE! Vällagade klassiker som mättar. Serveras varje vardag kl. 12-15 Meny hittar du på www.ullinge.se

Eksjö 0381-810 60 info@ullinge.se

Nästa nummer av Eksjö-Tidningen kommer den 24 mars. Manusstopp den 14 mars.

OBS!

Helgöppen klippning

Solarium Drop in...

Herr-, barn.............140:Öppettider: Fred. 10-18 • Lörd-sönd 10-14 Jungfrugatan 11, Eksjö 073-766 40 88

Snickaregatan 4C Eksjö Tel 0140-159 79

Fastighet omvandlas Den grå fastigheten vid Mejerigatan där Jörgens Skylt och Reklam hållit till sedan 1993 skall nu omvandlas till bostadshus. Där träffade jag fastighetsägaren Lennart Hjertqvist när han höll på att riva ut husets innanmäte. I fastigheten kommer det att rymmas två st tre-rums-lägenheter om vardera 75 kvm som skall vara klara till sommaren. Jörgens Skylt och Reklam flyttar sin verksamhet upp till byggnaden intill pizzerian Amigo på Västerlånggatan mittemot Shell. Där i den andra delen av fastigheten kommer också byggnadsfirman Borgen att hyra in sig. Lennart Hjertqvist och hans son Christoffer äger ’’Amigofastigheten’’, så omflyttningen gick lätt. Tre generationer med fastigheter När jag vandrade runt i fastigheten på Mejerigatan kom Kurt, Lennarts far, förbi. Kurt Hjertqvist, 75, gift med Ruth i nu 53 år, köpte sin första fastighet 1968. Vi är många som känner honom från hans tid hos Ekboms bygghandel. Hans son Lennart, 49, har tillsammans med sin Carina hållit på med fastigheter sedan 1994. Under många år var Lennart inköpare hos Wamac men ägnade mycket av fritiden åt fastigheter så att han nu har ett bestånd på 50 lägenheter att sköta. Han betonar, att äga och förädla fastigheter är ett långsiktigt arbete som kräver stöd av livspartnern. Unge Christoffer, 24, Lennarts son, har med sin sambo Frida börjat så smått i fastighetsbranschen genom köp av två fastigheter, den första 2008, fyrtio år efter farfars första fastighetsköp. Flera av oss har stött på honom hos MC-butiken vid Kaffekullen där han arbetade under några år. Positiv Lennart Hjertqvist är mycket positivt när vi talar om kommunens stöd åt honom som fastighetsägare. – Det är en oerhört proffsig hjälp jag får av kunniga tjänstemän, säger Lennart och nämner bland andra Eksjöbostäder och kommunens byggnadsnämnd som han oftast har att göra med. Nytt köp Nu har Lennart Hjertqvist köpt markområdet nedanför elevhemmet vid Östanåskolan. Där den gamla tennisplanen låg. På den platsen skall han uppföra tre byggnader med totalt tolv lägenheter.


Eksjö-TidningenNy utställning om Albert Engström klar i maj

Eksjö kommun informerar

Kulturstipendium 2011

Stipendiet är inrättat för uppmuntran av kulturellt arbete i Eksjö kommun.Ansökan skall åtföljas av motivering och där det kan anses befogat referens eller dokumentation. Förslag märkes: Kulturstipendium Information lämnas av Kulturavd. 0381-362 44

Miljövårdspris 2011

Priset ges till förtjänt person, förening eller organisation som har utfört en betydande och aktiv insats för miljön, såväl yttre som inre, inom Eksjö kommun. Förslag märkes: Miljövårdspris. Information lämnas av Planeringsavd. 0381- 362 08

Byggnadsvårdspris 2011 Museitekniker Anders Nilsson (bilden) håller på att bygga upp en ny permanent utställning på Eksjö Museum med dess samlingar om Albert Engström. Den skall vara klar under andra hälften av maj månad. Den nuvarande exponeringen av Engström-materialet på skärmar är formad i kronologisk ordning medan den nya presentationen skall bli en tematisk rumsutställning. Teman Med åtta centrala teman (understrukna i texten) skall utställningen rama in hur samhället såg ut när Albert Engström levde och verkade, sätta in hans produktion i ett vidare samhälleligt perspektiv. Det första temat skall beskriva karikatyrens utveckling och hur det började för Alberts del och om hans fortsatta bana inom denna genre. Alkoholens starka och förödande grepp om människorna och samhället på Albert Engströms tid är ett annat motiv som skall utvecklas med koppling till hans verk liksom rastänkandet och könsrollerna i det dåtida samhället. Folk och folk, sociala skillnader i samhället, för vilka Engström hade en speciell blick får ett särskilt utställningsavsnitt liksom människor och natur, om hur landskapet ansågs prägla människorna som är ett återkommande motiv i Engströms produktion t ex i hans folklivsskildringar. Albert Engström levde mellan 1869 och 1940 och fick vara med om en omvälvande teknisk utveckling i Sverige, t ex övergången från bondesamhället till ett industrisamhälle. Hur mötte människorna det nya? Hur skildrar Albert Engström det? En temadel skall besvara dessa frågor. Kolingen är en oundviklig temafigur i denna blivande exposé. Figuren kunde framföra sanningar som Albert kanske inte själv ville gå ut med. Med Kolingen knyts utställningen samman, från karikatyren till Kolingen. Ovanstående byggnadsskiss pekar fram emot en givande utställning som museets arbetsgrupp utvecklar i nära samarbete med företrädare för Albert Engström Sällskapet. Vi kommer att kunna ta del av dokumentationen via pekdatorer, film och inspelad information. Det skall bli en värdig utställning. Inför arbetet med den, för att få inspiration, har Anders Nilsson bl a besökt den mycket omtalade utställningen om Evert Taube på Liseberg i Göteborg, ett bra riktmärke.

INFÖR 2011! GÖR DET NI ÄR BRA PÅ!

Låt mej ta hand om er Bokföring/redovisning med bokslut och deklaration. Reavinstberäkningar vid fastighetsförsäljning m.m.

Ring 070-632 83 67 Birgitta Karlsson eller maila bk-konsult@tele2.se

Priset är inrättat för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser som gjorts för att bevara och utveckla Eksjö kommuns traditioner inom byggnadsvård och kulturmiljö. Enskilda, företag, föreningar eller annan organisation kan motta priset. Förslag/ansökan skall åtföljas av motivering, byggnadsobjekt även fotografi. Förslag märkes: Byggnadsvårdspris. Information lämnas av Plan- och byggavd. 0381-362 09 Stipendium/priser är på 10 000:- vardera och utdelas i samband med nationaldagsfirandet. Förslagen adresseras till Samhällsbyggnadssektorn Eksjö kommun, 575 80 Eksjö Och skall vara kommunen tillhanda senast 2011-03-04

Kommundirektörer möttes – en tf och en fd Vår tf kommundirektör Stefan Elm mötte den 2 februari Christina Henriksson och Claes Markstedt från Olsbergs för att de tillsammans skulle precisera kraven på den evenemangsansvarige som skall anställas för den nya arenan. Arenan skall stå klar tidigt i höst. Sökprocessen och dess tidsplan stod också på dagordningen för mötet.

 Mötet hölls dagen efter att kommunstyrelsen enhälligt förordade Stefan Elm att bli kommundirektör utan ’’tf’’ före titeln. Nu återstår kommunstyrelsens överläggning med facket och med Stefan Elm. Anställningsbeslut kan tas den 8 mars.

VINNARE

Pelletsförsäljare i Eksjö

Annonsfrågan nr 1/2011 Lillemor Utermöhl Stuverydsvägen 7 570 34 Bruzaholm hade tur. Hennes lösning drogs först. Hon hade identifierat bitarna som var tagna ur annonser från Skönhetskompaniet, Optimera och Eksjö Bokhandel. Lillemor får två skrapbingolotter för sin insats. En trisslott sänder jag till Ruth Östlin Vilhelmsson Stenbergsgatan 18 575 35 Eksjö Hennes lösning kom upp vid den andra dragningen och var korrekt. Jag gratulerar de båda vinnarna. Lycka till med tävlingen i detta nummer.

Björns Magasin BRIKETTER Björn Carlström Galoppstigen 5, Eksjö Tel 070-327 29 37

Dansk toppsångare till Eksjö Söndagen den 20 mars gästas Eksjö av en av Skandinaviens bästa sångare, Bobo Moreno. Han kommer att framträda som gästartist till storbandet Bohemia Big Band på Juventum, ITolvområdet. Bobo Moreno är ett mycket stort namn i Danmark och på kontinenten. Han har ett brett register i sin sångkonst, som vid konserten i Eksjö kommer att presenteras i nummer ur bl a Frank Sinatras och Ray Charles repertoarer. Bohemia Big Band är ett väletablerat storband från Höglandet som har goda erfarenheter från tidigare samarbete med Bobo Moreno. Bandets egen vokalist Tim Vauger medverkar också med några solonummer samt i duetter tillsammans med Bobo. Dagen efter framträdandet på Juventum i Eksjö blir det konsert på Jönköpings Jazzklubb.

Vinn en biljett

till föreställningen ’’Emily’’ med Vera Veljovic från Smålands Musik- & Teater lördagen den 2 april kl 15.00 i Olssons Hus intill Östanåskolan

 Så här skrev jag i förra numret av Eksjö-Tidningen om att hämta chefer från Eksjö: ’’Det ger trovärdighet åt argumentationen att Eksjö är en bra bostadsort när höga chefer och däribland den högste i förvaltningen kan tala utifrån egen erfarenhet. Häcklare vid offentliga möten har inte en chans att så frön av misstroende i springan mellan bostadsort och tjänstgöringsort. Det är lätt att bli bländad av flyttfåglars färgprakt utan att tänka på stannfåglars långsiktiga betydelse för miljön.’’

Aktiekunskap på schemat

Fruntimmersföreningen 150 år Tisdagen den 1 februari firade Fruntimmersföreningen sina 150 år med en jubileumsträff på Kyrkbacksgården. Här nedan några damer jag mötte under hattparaden.

Eleverna på det samhällsekonomiska programmet, på Eksjö gymnasium, ekonomisk inriktning, får under fem veckor arbeta med fem aktier vardera. De skall studera företaget bakom aktien och argumentera varför man skall välja just deras aktie/företag. Efter fyra veckor sker kursavstämning och prisutdelning.

Ja tack, jag vill gärna få en teaterbiljett och deltar i utlottningen av tre biljetter. Besvara först följande fråga. I vilket land verkade poeten Emily Dickinson? Svar:.............................................................................. Föreningens ordförande Anna Wijkström t v med Ingrid Simert.

Britt Marie Johansson med sjuksköterskeutstyrsel från 1965.

Skicka in Din kupong senast 28 februari till Eksjö-Tidningen, Box 75, 575 21 Eksjö eller lägg den i brevlådan på Jungfrugatan 13 i Eksjö. Margita Toller, Vetlanda, med sin hatt från USA.

När jag mötte den aktiestuderande gruppen ovan hade man bara hunnit att välja en aktie vardera (anges inom parentes).

Namn:........................................................................

Fr v Behan Mehari (SEB), Lina Regin (Abbot Labatories), Amanda Åkerblad (Elektra), Olle Fransson (Astra Zeneca), Elin Berg (Paran), Robin Wersäll (G 4 S), Julia Svahn (Peab), Amelie Sörenby (ABB). Alinda Mehmeti ingår i gruppen men var sysselsatt med annat när jag mötte de aktieintresserade eleverna.

Adress: ...................................................................... Postadress: ..............................................................


Eksjö-Tidningen

Öppet hus på Kulturskolan Dans, Teater & Film

Onsdag 9 mars kl 18.00 på Spelverket Onsdag 16 mars kl 18.00 på Kulturskolan (Eksalen plan 4)Musikinstrument

Torsdag 17 mars kl 18.00 på Furulundsskolan (Musiksalen) Vi välkomnar alla barn och ungdomar 7-19 år! Tel. 0381-363 19

575 80 Eksjö 0381-36000 www. eksjo.se

Eksjö Bokhandel lever vidare Den 5 februari var det stor premiär med bubbel, praliner och allmän glädje i Eksjö Bokhandel när ägarskiftet synliggjordes. Många lördagsflanörer sökte sig till kommunens äldsta litterära vattenhål, en del för att träffa bokhandelns nya ägarinna, bruzaholmsbon Malin Alfredsson, dotter till den kände industrimannen P O Stenberg och hans maka Signe. Hon tycker att det är jätteroligt att hon har fått möjligheten att ta över denna bokhandel från 1843. Nu gäller det för oss kommuninvånare att sluta upp kring henne så att den kan leva vidare. De som kom till bokhandeln premiärlördagen fick rabatt på sina köp om de gick med i kundklubben. Redan tidigare, före anstormningen, hade klubben 75 medlemmar. Även fortsättningsvis får man engångsrabatt vid klubbinträdet.

Hela det glada gänget samlat premiärdagen. Fr v Carina Stålhammar med unga Ingrid Alfredsson. Bakom disken Helena Hedenberg, Malin Alfredsson och dottern Svea, Birgitta Lyrdal och Nina Johansson.

Eksjörevyn ”Från och med nu” – en utmärkt lagprestation En kortfattad återblick. ”Från och med nu” är ett bra namn på en föreställning som i mycket pekar framåt, ett avstamp mot något nytt. Den innehåller många moderna grepp, som t ex den nya bildskärmen som förenklar och snabbar upp dekorskiftena. Det är en gedigen laginsats som bryter gränser mellan olika specialiteter. Balettmedlemmar sjunger (och gör det bra), aktörerna dansar, Mathias Samuelsson, scenmästare, får in och agera på scen. Det hela blir en spännande, överraskande blandning. De många dans- och sångnumren, generöst garnerade med ljusoch ljudeffekter, slutar distinkt. Det skapar en känsla av högt tempo i föreställningen. Spelglädjen bubblar påtagligt. Man rycks med av den. Ta t ex Josse Larsson enormt glada, sprattellystna assistent till trollkarlen Bo Balero (Niklas Moberg). Orkestern skall i det nya upplägget med ”bryt gränserna”, naturligtvis också ner på scen. Helt enligt manus gick det inte så bra för dem som brasskvartett. Nya stjärnor markerar position.

Jag vill här nämna två. Unga, men rutinerade, Sara Gunnarsson tar för sig. Det ges utrymme och det fyller hon väl. Jag gläds åt hennes utveckling och minns nu ett annat av hennes bravurnummer då hon med ett finslipat samspel agerade med Sune Borefors som ”Bellökärringens” syster för ett antal år sedan. Sara är på väg att bli en stor revyartist. Pär Martin Nilsson, ungt nyförvärv från Mjölby, gör succédebut med knall här i Eksjö. Också han agerar i många nummer. Som hans toppar vill jag peka på en helt suverän bild av en byråkratprofil i ”Svenska språkakademien” med ett inledande, invecklat intressefångande handrörelseschema. Sångnumret ”Värdigt åldrande” formade han med stil och rätt timing med Fred Winters musik till ett minnesvärt inslag. Jag hörde ryktesvägen att han kanske skall sjunga Karl Gerhard kupletter i nästa års revy. Jag ser med förväntan fram emot kommande revyer formade av denna väl samspelta grupp, både de som finns på scen och bakom den.

KulturEkens konkurs Föreningen KulturEken, med produktionerna Annie och Peter Pan på meritlistan, begärde sig i konkurs den 23 december ifjol. Den 4 februari var det edgångssammanträde vid Eksjö Tingsrätt. Då förelåg den samlade ekonomiska uppställning över tillgångar och skulder om vilken Gunnar Forsell och Pär Borgström från styrelsen skulle gå ed på att den var korrekt. Jag var den ende åhöraren vid sammanträdet. Det ekonomiska läget Tillgångarna uppgick till 16 141 kr (fordran Skattekonto). En fordran på Regionförbundet, ett bidrag på cirka 45 000 kr, ansågs vara tvistig och värderades till noll kr. Skulderna uppgick till 1 157 219 kr. Före förhandlingarna, i väntrummet, frågade jag Gunnar Forsell varför kommunens bidrag inte fanns med i förteckningen. Jag fick inget klargörande svar. Däremot framhöll han för den sent enkommande advokaten att det saknades en löneskuld till honom för utebliven decemberlön. Skulder Bland de 35 företag och organisationer, stora som små, utländska och svenska samt lokala, har följande de största kraven på föreningen: – Adapt AB, Skövde 435 524 kr – Generator Produktion AB, Göteborg 225 000 kr – AB Eksjö Industribyggnader, Eksjö 169 271 kr – International Theatre & Music Ltd, London 63 145 kr – Just-Nu försäljning AB, Göteborg 45 113 kr För tydlighetens skull vill jag framhålla att Eksjö-Tidningen inte har några krav i konkursen. Kommunens beslutsgång I paragraf 22 i protokollet från kommunstyrelsens möte den 11 januari läser jag att kommunstyrelsen beslutar ’’att vidhålla fordran på föreningen och uppdra till förvaltningen att bevaka densamma hos konkursförvaltaren’’. Bakgrunden var ju den att ’’Ledningsutskottet har vid sammanträde 2010-07-09, § 96, beviljat föreningen KulturEken för teaterprojektet Peter Pan, ett återbetalningspliktigt bidrag om 200 tkr för att täcka skatter och lönekostnader. Bidraget ska återbetalas senast 2010-1031. Återbetalningskravet sköts senare fram till 2010-12-31, då räkenskaperna inte var klara hos föreningen. Föreningen KulturEken redovisar nu ett resultat, som innebär ett underskott i storleksordningen 600 tkr. Föreningen har hos Tingsrätten ansökt om konkurs och konkursförvaltare är utsedd. Utvecklingschefen påtalar 201101-11 att möjligheten att återvinna det återbetalningspliktiga bidraget bedöms vara små’’. Summering Den 7 februari kontrollerar jag hos en kommunföreträdare med insikt i ärendet ifall Eksjö kommun har tagit tillbaka sitt krav på KulturEken. – Nej, det kan vi inte göra. Vi får inte särbehandla någon, blir det distinkta svaret. Då innebär det att kommunens krav på 200 000 kr inte kom med vid edgångssammanträdet den 4 februari. Edgången skedde på felaktigt underlag. Anders Johnson, prisbelönt fackboksförfattare, har av Malin Alfredsson fått i uppdrag att skriva historien om företaget Söderhamn Eriksson som hon äger. Jubileum. Galleri Mohlin på Norra Storgatan 30 i Eksjö firar tio år 2011. Erik Mohlin själv är flitigt anlitad i designssammanhang på olika håll. Han undervisar bl a på Campus Pukeberg vid Linnéuniversitetet (Växjö/Kalmar). Erik Mohlin har också medverkat vid tillkomsten av utbildningen i Digital visualisering här i Eksjö.

Bok-Rea i Eksjö BokhandEl Start onsdag 23/2 kl. 07.00-19.00

www.eksjobokhandel.se

Eksjö kommun informerarVi bjuder våra morgontidiga kunder på frukost! (07.00-09.00)

60:-

80:-

90:-

REAklippet! Fina lagerfynd från 20:-!!!

95:-

Välkomna! REA-blad finns att hämta i butiken samt på hemsidan: www.eksjobokhandel.se

Gunnar Ek hos Aktiespararna i Eksjö

S. Storgatan 11 • Tel. 0381-10060 info@eksjobokhandel.se

Nedläggning. Domstolsverket vill lägga ner Eksjö tingsrätt, som har 23 anställda varav 4 domare, redan 2012 och slå samman enheten med Jönköpings tingsrätt. Förslaget är nu ute på remiss. Den 11 mars skall de tillfrågade ha lämnat in sina synpunkter. Lockande köpcentrum. De olika butikerna och näringsställena på A6 Center i Jönköping sålde förra året för över 1,3 miljarder kr, det mesta någonsin. Det är omkring 80 milj kr mer än under 2009 och motsvarar en ökning med 5,7 procent. A6 Center har ett stort upptagningsområde. Cirka 80 procent av de 5,4 milj besökarna bor inom en radie på tolv mil. Bara hälften av alla besökare bor i Jönköpings kommun.

VINN EN BOK! Gunnar Ek, Aktiespararnas mångårige bolags bevakare, mötte storpublik här i Eksjö den 17 januari när han under tre timmar gav ett sekellångt perspektiv på dagens aktiehandel. Han redovisade mängder av börspåverkande faktorer i sin detaljrika genomgång. Gunnar Eks aktietips: Cryptzone Forsström Getinge Global Health Care Gunnebo Meda Nibe Precomb Solution Sandvik Securitas Systemair

Ja tack, ja vill gärna delta i utlottningen av ett ex av boken ’’Så här kan alla svenskar bli miljonärer’’ av Per H. Börjesson. Besvara först följande fråga. När grundades Eksjö-Tidningen? Svar:......................................................................................... Namn .................................................................................. Adress................................................................................. Postadress........................................................................... Ditt svar märkt ’’Miljonär’’ skall vara Eksjö-Tidningen, Box 70, 575 21 Eksjö tillhanda senast 28 februari. Du kan skicka kupongen i ett kuvert tillsammans med andra tävlingssvar. Eksjö-Tidningen har brevlåda på Jungfrugatan 13.


Eksjö-TidningenSmåhusmarknaden 2010

Ung företagsamhet Aktuella UF-företag på det samhällsvetenskapliga programmet vid Eksjö gymnasium. I förra numret av Eksjö-Tidningen presenterades tre företag. Här nedan kommer de sista fyra. Regional UF-mässa genomförs på Elmia, Jönköping den 11 och 12 mars. Fika Fix vars affärsidé är att underlätta för oss som inte har tid eller ork att baka men ändå vill avnjuta en kaka. Då kontaktar man Fika Fix så levererar företaget den.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ansökta bygglov (vald leverantör) Varumärke Älvsbyhus Fiskarhedenvillan Myresjöhus Trivselhus Smålandsvillan Eksjöhus LB Hus Anebyhus Finndomo Modulent Finndomo Hjältevad

Procent 10,1 7,3 6,2 5,8 5,0 4,4 3,6 2,8 2,6 2,0

Fotnot. Myresjöhus och Smålandsvillan ingår båda i den norska Block Watne Gruppen, BWG. Modulent och Hjältevad ingår i Finndomo Oy. Cirka 20 procent väljer lösvirkesbyggda hus i trä och sten.

År 2006 2007 2008 2009 2010

Ansökta bygglov (vald leverantör)

Antal 10 579 9 400 7 772 6 575 6 813

Fr v Zehra Prija, Ida Swärd, rådgivaren Malin Gustavsson från Lilla Caféet Gamla Stan, Louise Hultin och Stefani Andersson.

 MPS-MiPhoneStand erbjuder ett designat mobiltelefonställ som passar alla mobiltelefoner. Telefonen kan laddas när den står i stället.

Fr v Conrad Timm och Anton Furuholm. Företaget har utnyttjat Bo G Lundbergs konsulttjänster.

 Handmade Design har som motto ’’unika smycken i olika stilar som passar alla’’ och har därmed smycken för både tjejer och killar. Företaget gör armband, halsband, örhängen och ringar.

Källa: Byggfakta Ur Dagens Industri den 20 januari 2011.

Aktieportfölj Per Colleen, fondförvaltare hos Carlson Investment Management, är årets första gästplacerare i tidskriften ’’Aktiespararen’’, som skall få magasinsformat under våren. Per Colleens gästportfölj har sex till nio månaders placeringshorisont. ’’Jag tycker om att äga bra bolag och efter nio månader är de i allmänhet fortfarande bra bolag’’ Portföljen innehåller Electrolux, Nobia, Volvo, SKF och Active Biotech. För de två förstnämnda bolagen gäller uppmärksamheten ledningens arbete med att sänka kostnaderna samtidigt som aktierna är lågt värderade. Per Colleen, förvaltare av Carlson Sverige Koncis, utsågs till fjolårets stjärnförvaltare i kategorin Sverigefonder. Det finns därutöver en särskild utmärkelse för Sverigefonder, små och medelstora bolag.

Quotes – Truth To Be Told är en uppdaterad version av den klassiska citatboken med i huvudsak engelska citat.

Fr v Amanda Ottosson, Evelina Jonsson och mentorn Carina Stålhammar, Eksjö Bokhandel.

Nästa nummer av Eksjö-Tidningen kommer den 24 mars. Manusstopp den 14 mars.

0709-321582 0761-706770 Idoga 55-plussare Ett tillfälligt fokus i samhällsdebatten har riktats mot de äldre generationerna, deras arbetsinsatser och inkomster. Tidningen Expressen presenterade den 23 januari en lista över de 55plussare som enligt deklarationen 2010 tjänade mest (förvärvs- och kapitalinkomst) På de tio första platserna på eksjölistan fanns följande namn: Göran Henriksson, 73 5 056 689 Per Axelsson, 60 2 793 002 Weimar Widell, 67 2 597 536 Wallis Widell, 71 2 576 371 Kennert Enar Krister Möller, 59 2 559 244 Arne Martin Roland Eklund, 65 2 377 544 Karin Birgitta Elisabeth Johansson, 61 2 305 252 Lennart Svensson, 59 2 180 000 Sven-Erik Gustafsson, 60 1 999 374 Ulf Anders Lindholm, 63 1 942 729

Eksjöföretag åter vinnare i upphandling

SKF Beträffande portföljbolaget SKF härovan säger Per Colleen ’’Istället för att väga SKF, Sandvik och Atlas Copco mot varandra bör man äga alla tre.’’ Nu ser SKF ut att vara billigast och därför tog han med det företaget.

Veckans Affärer har enligt egen utsago ’’Sveriges vassaste börsredaktion’’, fyra män och en kvinna. Var och en av dem har i årets första nummer fått peka ut tre aktier som kan vara intressanta att följa (med) under 2011. Jag har satt rubrikerna. ’’Långsiktigt hållbara’’: ABB, Stora Enso, Nolato. ’’Riskfyllda bioteknikaktier’’: Active Biotech, Diamyd, Oasmia. ’’Säkra’’: Teliasonera, Intrum Justitia, Securitas. ’’Småbolag’’: Novotek, Geveko, Forshem. ’’Fjolårets förlorare-vändning?’’: Eniro, PSI Group, Transcom.

ALLT INOM BYGG

Active Biotech Active Biotech, forskningsföretag, som dragit in omkring 3 miljarder kr under 13 års forskning, kunde notera den kursrusning i sin aktie i slutet av förra året. Det var efter att man publicerat positiva resultat från projektet med läkemedlet mot multipel skleros. Det kan kanske börja säljas i USA under 2012.

Januarinumret av tidskriften ’’Placeringsguiden’’ redovisar det aktuella innehavet i ’’Privata Affärers’’ aktieportfölj. I den finns ABB, DIbs, Electrolux B, H&M, Kinnevik B, Net Entertainment samt Spiltan Räntefond Sverige där man har 38 procent av kapitalet i beredskap för kommande placeringar.

Fr v Shiva Samadi, Elina Pålsson, Ida Östergren, Matilda Stenström. Mentor är Marie Lifvergren, Väskshopen.

Vi hjälp er dig med ROT-avd raget

Höga energipriser. Här några företag/aktier som gynnas av de höga och stigande energipriserna. • Sencykliska ABB som levererar produkter och system för överföring av kraft. • Alfa Laval har petrokemisk industri och raffinaderier bland sina kunder • Alliance Oil, ett av många oljebolag. Aktiespararnas bolagsbevakare Gunnar Ek, i Eksjö den 17 januari, rekommenderade oss att satsa på stora oljebolag som inte är beroende av ett fåtal borrhål. • Eolus Vind ägnar sig åt att bygga och driva vindkraftverk. • Fortum, finskt storföretag inom kraftsektorn. • Nibe, småländskt företag med bl a värmepumpar i sortimentet. • Opcon, som utvecklar energieffektiv teknik, har förbindelse med Alfa Laval. • ÅF, Sweco och Rejlers, tre teknikkonsulter. • Vind Vestas, danskt vindkraftsbolag.

20 000 gymnasister driver UF-företag • I Ung företagsamhet startar, driver och avvecklar gymnasieelever ett företag. • Drygt 1600 gymnasielärare vid 550 gymnasier arbetar med utbildningskonceptet. • Under läsåret 2010/2011 är det cirka 20 000 gymnasieelever som driver UF-företag. Drygt hälften går på yrkesförberedande program. • Sedan Starten 1980 har cirka 214 000 elever drivit UF-företag.

För andra gången på kort tid har eksjöbaserade konsultföretaget TUR i Sverige AB tagit hem en stor order i en offentlig upphandling inom turistområdet. TUR i Sverige AB ägs av paret Christina Bråkenhielm Persson och Lars Persson från Eksjö. De är dessutom en av huvudägarna i det rikstäckande konsultnätverket DEMA Group AB. Förra gången man tog hem en stororder var när företaget fick uppdraget att genomföra, samordna och utveckla hela besöksnäringen i Medelpad och Ångermanland. Det uppdraget slutförs inom kort. Stor order Nu har TUR i Sverige AB fått största delen av ett uppdrag i Kalmar län, Öland och Glasriket som omfattar utbildningar för hela besöksnäringen. Projektet kommer att löpa över två års tid. Regionförbundet i Kalmar län har valt företaget som leverantör av sju av tio utbildningspaket. De ämnesområden man skall ansvara för är bland andra ’’Marknadsföring och försäljning’’, ’’Så blir jag en framgångsrik handlare’’ och ’’Destinationsutveckling för turismansvariga’’. Redan nu har över 2000 personer anmält sig till de olika utbildningarna. Totalt rör det sig om undervisning för 1,7 milj kr som finansieras med stöd av EU-medel vid Mål 3 Sociala fonden. Eksjöföretaget har redan påbörjat arbetet. Det var också ansvarigt för den förundersökning av utbildningsbehovet i Kalmar län som gjordes för arton månader sedan. Ny direktör. Gunilla Pettersson heter den nya verkställande direktören för Jönköpings-Posten. Hon kommer från hotellbranschen. Någon chefredaktör efter pensionerade Hans Olovsson har ännu inte tillsatts. Nya företag i Eksjö. Olika uppgifter om antalet nyregistrerade företag ifjol i Eksjö cirkulerade nyligen i pressen. Marcus Axelsson, kommunens näringslivschef, klargjorde då att enligt UC hos vilken samtliga nya företag i landet registreras så tillkom 82 nyregistrade företag i Eksjö under 2010.

Kanalchef. Lasse Bernfalk är kanalchef på Sveriges Radio P4 Jönköping från senaste årsskiftet. Han är född och uppvuxen här i Eksjö. Han inledde sin bana inom tidningsbranschen på Smålands-Tidningen i början av 1980-talet. Hans maka Mimmi Karlsson skrev då också i den tidningen.

nÈ$ITTÈSKORSTENSPROFFS sÈ2ENOVERING sÈ+AMINER sÈ+AKELUGNAR sÈ)NSATSRÚR sÈ4ËTMASSOR www.skorstensproffset.se

Ydrevägen 43, 575 91 Eksjö • Tel: 0381-176 01 • Mobil: 076-800 26 00


Eksjö-Tidningen

Industri, hotell o. restaurang, hushåll, matt- och kemtvätt. Även entrémattor för uthyrning

Medborgarförslag om parkeringsplatser

Mariannelunds Tidning

Den 13 januari fick kommunledningskontoret ett förslag om parkeringsplatser från Ingela och Tony Jansson, som den sistnämnde undertecknat.

Fastighetsaffärer Traktorn 7, Centralgatan 25, Mariannelund har sålts (arv, tes, bpt, bod) av Herold Karl Gerdes till Christian Herold Gerdes och Petra Inger Lönnqvist samt Michael Hermann Gerdes. Taxeringsvärde 214 000 kr. Ålarp 2, Ålarp 2, Mariannelund har sålts (arv, tes, bpt, bod) av Sigurd Vilhelm John Ahlstedt till Cancerfonden, Barncancerfonden och HjärtLungfonden. Taxeringsvärde 3 838 000 kr. Tokeryd 1:15, Kråkshult Sol-

Jag har ambitionen att Du som kommuninvånare genom Eksjö-Tidningen skall få en god inblick i den kommunala politiska organisationen, dess struktur och bemanning. I förra numret av Eksjö-Tidningen presenterade jag beredningarna knutna till kommunfullmäktige och vilka folkvalda som tagit plats i dem. I detta nummer går jag igenom de fyra utskott som är kopplade till kommunstyrelsen. Ledamöterna i dessa utskott utsågs vid styrelsemötet den 11 januari. Jag redovisar också vilka ansvarsområden som varje utskott arbetar med så Du vet vilken ledamot Du skall kontakta beroende på vilket ärende Du vill ta upp. Du kan också ställa Dina frågor vid allmänhetens frågestund före varje möte i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens fyra utskott Kommunstyrelsen har fyra utskott. Kommunstyrelsen har ansvaret som nämnd enligt kommunallagen. Där inte kommunstyrelsen särskilt delegerat beslutsrätt är utskottens roll bl a att föreslå kommunstyrelsen de beslut som de anser vara nödvändiga och att bereda ärenden samt aktivt följa och stödja verksamhetens utveckling mot fastställda mål. Ledningsutskottet Ledamöter är Lennart Bogren och Frank-Johan Ahlberg (c), Andreas Henning och Bo Bergvall (s) samt Tomas Erazim (m). Ersättare för dessa är Johan Starck (s), Stellan Johnsson (c), Göran Thydén (m) Mikael Andersen (mp) och Håkan Dufva (kd). Lennart Bogren (c) är ordförande och Tomas Erazim (m) är vice ordförande. Utskottet ansvarar för • näringslivs- och utvecklingsfrågor • personalfrågor, personalpolitik och lönepolitik • initiera och följa upp övergripande förändringar i förvaltningsorganisationen • upphandling och övriga ärenden avseende internservice • ekonomi, finansiering, borgensfrågor • bereda budget och bokslut • regionala frågor • information och marknadsföring • frågor rörande de kommunala bolagen • högskole-/vuxenutbildning • internationella frågor • ärenden avseende externa bolag och regionala organ • ärenden som inte naturligt handhas av annat utskott Samhällsbyggnadsutskottet Ledamöter är Johan Starck och Kjell Robertsson (s), Per Sixtensson och Stellan Johnsson (c) samt Björn Alm (m). Ersättare är Andreas Henning och Kent Björk (s), Marianne Löwgren (c) Carina Stålhammar (m), Hanna Pansell Edvardsson (kd). Björn Alm (m) är ordförande och Per Sixtensson (c) vice ordförande. Utskottet ansvarar för • kommunaltekniska frågor • kulturverksamhet • kulturskola • idrotts-och föreningsverksamhet • turism- och besöksnäring • miljö- och planeringsfrågor • naturvårds- och vattenvårdsärenden • Agenda 21 • kommunikationer och infrastruktur • räddningstjänst och skydd • parker och lekplatser Barn- och ungdomsutskottet Ledamöter är Ulla Hägg och Jonas Nilsson (s), Ingbritt Martinsson och Bernhard Issal (c) samt Göran Persson (m). Ersättare är Peter Lindholm och Stefan Krantz (s), Marianne Löwgren (c), Birgitta Karlsson (m) och Nils Gunnar Karlsson (kd). Ordförandeplatsen i detta utskott har Göran Persson (m) medan Ingbritt Martinsson (c) är vice ordförande. Utskottet ansvarar för • myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende barn och unga • skolhälsovård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) •myndighetsutövning enligt Lagen om särskild bestämmelser om vård av unga (LVU) • Föräldrabalken (FB) • förskoleverksamhet och skolbarnomsorg • förskoleklass, grundskola samt särskola • gymnasiala utbildningar • myndighetsutövning Cuenligt mu Skollagen

Här, i foajén på Linköpings Teater, mötte jag förslagsställarna Ingela och Tony Jansson när de den 23 januari var på väg in för att se musikalen ’’Chicago’’.

 Det pågår en förtätning av boendet i de centrala delarna av Eksjö. Många befintliga parkeringsplatser kommer då att tas i anspråk, menar Tony Jansson. Han skriver: ’’Då det har kommit till min kännedom att kommunen har tillsatt en utredning för att titta på och lösa situationen föreslår jag följande: Den befintliga parkeringsplatsen mellan hotellannexet på Tullgatan och järnvägsstationen byggs ut till ett parkeringshus. I ett plan under mark byggs garage avsett för de centralt boende. För närvarande finns sådana garageplatser, otillräckligt antal, endast under COOP och systembolaget. Utbyggnaden tillgodoser utöver garageplatser även kort- och långtidsparkering för besökande i stadskärnan och avresande med tåg eller buss. Eftersom kommunen förväntas växa med anledning av många nybyggnationer gäller det att även i detta fall tänka stort och framåtriktat.’’

Folkpartiet Folkpartiet fick i det senaste kommunalvalet två mandat i kommunfullmäktige mot tre under föregående mandatperiod. Denna nedgång ger ett kraftigt utslag i antal poster i den politiska organisationen. De tre stora borgerliga partierna, m+c+kd, har 26 mandat av 49 i fullmäktige och därmed majoritet utan fp:s två mandat. Folkpartiet hade därmed inte mycket att sätta emot vid fördelningen av posterna. Folkpartiet har fått följande poster i den politiska organisationen • en ersättare i kommunstyrelsen: Sven-Olof Lindahl • en ersättare i välfärdsberedningen: Tina Gustafsson • en ersättare i utvecklingsberedningen: Micael Carlsson • en ledamot i kommunrevisionen: Olle Sjöberg • en God man vid fastighetsbildningsförrättning: Sven-Olof Lindahl Nu har partiets debattglade företrädare Åke Wredén lämnat sin plats i fullmäktige till förmån för Sven-Olof Lindahl. Den vitalisering som ägde rum i det lokala partiarbetet för ett antal år sedan genom unga Emma Löfdahl Carlssons inträde tycks ha mattats av. Emma drog vidare till uppdrag i landstinget och nu i riksdagen. Emma kom under förra mandatperioden in i riksdagen som ersättare för Tobias Krantz när denne blev högskole- och forskningsminister efter Lars Leijonborg. Efter det senaste valet fanns det inte plats för Krantz i regeringen. Nu blir han den 1 maj ny chef för avdelningen utbildning, forskning och innovation inom Svenskt Näringsliv. I sin ansökan kunde han bl a peka på att han är fil dr i statskunskap och hade varit riksdagsledamot för folkpartiet 2002-2009. Jubileum. Betaniaförsamlingen i Bruzaholm har firat sina tio år den 13 februari. Det var den 10 februari 2001 som församlingen bildades. Dessförinnan, sedan 1928, utgjorde den en del Pingstförsamlingen i Eksjö.

Ku

Klipp ut och spara annonsen

LÅT OSS SKÖTA ER TVÄTTstugan 1, Mariannelund har sålts av Harry Göster Cresso till Maria Grazyna Aggestam för 500 000 kr. Taxeringsvärde 298 000 kr. Vetet 3, Ängsgatan 18, Mariannelund har sålts av Sören LarsErik Andersson till Bernt Staffan Hedström och Anne Emma Marie Sofia Hedström för 375 000 kr. Taxeringsvärde 349 000 kr. Orren 6, Olofsgatan 5, Mariannelund har sålts av Sven Alfred Sigemans dödsbo till Siv AnnMarie Frode för 140 000 kr. Taxeringsvärde 174 000 kr.

EKSJÖ

AKTIETRÄFFAR ’’De första stegen’’

Nya medlemmar i Aktiespararna och icke-medlemmar, nyblivna aktiesparare och Ni som ännu inte kommit igång med Ert sparande, unga som gamla, är alla välkomna till ett informellt, opretentiöst introduktionsmöte om aktier och aktiesparande Måndagen den 7 mars hos ABF, Bryggaregatan 2, Eksjö kl. 18.30. Bo G Lundberg leder samtalet och pekar på sparandets stora möjligheter och understryker dess risker. Ingen föranmälan. Ingen avgift.

Aktieträff med ’’Aktiestinsen’’ i Mariannelund

Kom och lyssna på Lennart ’’Aktiestinsen’’ Israelsson, nyss fyllda 95 år, när han berättar om sitt liv, sitt aktiesparande som började 1946 och om alla sina donationer. Han ger placeringsråd. Bo G Lundberg, Eksjö leder utfrågningen som mynnar ut i en allmän frågestund och diskussion. I den nyutkomna boken ’’Investera som Mästarna’’ är ’’Aktiestinsen’’ den ende svensk bland de sjutton mer eller mindre framgångsrika mästarna. Signerade ex av boken säljs vid träffen. Alla med aktieintresse är varmt välkomna. Ingen föranmälan. Ingen avgift. Tisdagen den 22 mars kl. 18.30 Folkets Hus i Mariannelund

U Aktieträff

Anders Rothstein, vd för Lammhults Design Group, besöker oss. Han återger företagets intressanta historia. Han redogör för bolagets struktur, dess ekonomi och marknadsposition. Företaget arbetar inom offentlig miljö, utvecklar och marknadsför produkter för heminredning och för bibliotek och skolor. Inom affärsområdet Scandinavian Eyewear utvecklar man och marknadsför glasögonbågar. Måndagen den 28 mars kl. 19.00 Stadshotellet Eksjö Anmälan senast den 23 mars till 0381-166 27 När årsredovisningen kommer från Lammhults Design Group skall vi snabbt samlas till en analysträff för att formulera frågor som skall sändas till företagsledningen. Sedan arrangerar vi en resa till årsstämman i Lammhult den 28 april för att få svar på våra frågor.

TÄVLING ltur ANNONSFRÅGA sk ola n ! D lus är EM E S :s nya sän IGNA DIN Ram, kon gkollektio tinental e n . H os oss ka D ller ställba RÖMSÄN n du desig passar i ju r? Bestäm n a st ditt sov d v in il k d e rö n m s G äng so säng rum. D

a On ns, T sda e g 9 ater ma & rs kDu dessa F bitar? I vilka annonser i detta nummer av M Eksjö-Tidningen finner u Aktiestinsen. Lennart Israelsson, Nässjö, fyllde 95 år den 6 februari. l 18 ilm On siki Aktiespararna i Eksjö, hos vilken han är hedersmedlem, uppvaktade n s . 0 d s 0p (Ek ag t naturligtvis. ’’Aktiestinsen’’ skänkte några dagar före högtidsdagen sal 16 rum å Spe 250 000 kr till Brinellskolan och dess rallareskola. Hans gåva på 5 milj en e m n Tor pla a3. lvekr till Internationella Handelshögskolan i Jönköping skall överlämsda rk n 4 rs kl 1 t Socialutskottet g1 t 29 mars. ) naseden 8 . Ledamöter är Kjell Axell och Eva-Lena Österljung (s), Annelie Hägg 0 7 2. 1. 0p ma Den 22 mars är han i Mariannelund. Vi och Agneta Sköldunger (c) samt Marie-Louise Gunnarsson (m) Erå r sk väl Kul l 18 sättare för dess är Ronny Jakobsson och Bo Bergvall (s), Frank-Jokom tur – M m p e . re ä d r Det såldes 2 900 biljetter till den senaste eksjörevyn. c 0 n v s is år h(kd). könSkicka han Ahlberg (c), Andreas Högsveden (m) och Helena Lyborg arsvar till 0 psom du v skoEksjörevyn. ast oinchDitt jälp blir sä lan a il l v å älj leller h ngeEksjö-Tidningen, a Ordförande är Annelie Hägg (c) och vice ordförande är Marie-Louise slaedblägg d e det i brevlådan n en härligBox 70, 575 21 Eksjö n F a tyg, fä uru . arnnfebruari. rg och Gunnarsson (m). mö13bei Eksjö luntillb på Jungfrugatan senast l som o d e h mden ö c atc28 s r som I vecka 8 publicerades h sutebelönas med sko ar re Märk kuvertet ”Annons-frågan”. Det först öppnadehrätta svaret ngn Utskottet ansvarar för doamv inredninlagne n. två skrapbingolotter, det andra rätta svaret med en trisslott. ar • Socialtjänstlagen (SoL) – avseende vuxna upplagesiffrorna för 7-1 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 9å • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) r! Annonsörens namn: 1. .................................................................... • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) • Lagen om mottagande av asylsökande m fl (LMA) • Färdtjänstlagen • Alkohollagen • Tobakslagen • Lagen om anordnade av vissa automatspel • Ärenden rörande kommunalt bostadsanpassningsbidrag • Kommunens förvaltade stiftelser (där separat styrelse inte ska tillsättas enligt statut)

2 ......................................................3.......................................... Namn:........................................................................................... Adress: ......................................................................................... Postadress:....................................................................................

svensk dagspress 2010. Smålands-Tidningens upplaga i Eksjö kommun 2009 var

4 505 ex


Eksjö-TidningenPrEmiÄrErbJuDaNDE! Köp eN maDrass i sTraTo-serieN och få eN bäDDmaDrass* på KöpeT * Gäller bäDDmaDrass 2

sÅ DEsiGNar Du! 1. 2. 3. 4. 5.

Välj Välj Välj Välj Välj

cumulus Nimbus r Dubbelfjädrande resårmadrass. Underkärna med bonellresårer och överkärna med pocketresårer. 90x200 cm. Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. Tygklädd gavel 180 cm 1 995:- Nackkudde 395:-

sängtyp fasthet bäddmadrass storlek material och stil

4 990:-

NYtt Hos Em! DESIGNA DIN DRÖMSÄNG Cumulus är EM:s nya sängkollektion. Hos oss kan du designa din drömsäng – precis som du vill ha den. Ram, kontinental eller ställbar? Bestäm vilken säng som är skönast och välj sedan tyg, färg och tillbehör som passar i just ditt sovrum. Med vår hjälp blir sängen en härlig möbel som matchar resten av inredningen. Hela Cumulus-kollektionen och kreativa inredningstips hittar du på www.em.com. Lite mera du!

cumulus cirro K Kontinentalmadrass med bonellresårer i underbäddarna. Vändbar madrass med pocketresårer. 180x200 cm.

9 990:-

cumulus cirro s Ställbar madrass med pocketresår. Trådburen fjärrkontroll. 90x200 cm.

Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben.

9 990:-

Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben. bÄDDmaDrass PÅ KöPEt! VÄrDE 2 995:-

cumulus cirro r Dubbelfjädrande resårmadrass. Underkärna med bonellresårer och överkärna med LFK resårer.

3 990:-

Pris inkl. bäddmadrass 1. Exkl. ben.

0%

cumulus strato K Kontinentalmadrass med dubbelfjädrande underbäddar. Vändbar madrass med zonad pocketresår samt två komforter.

14 995:-

Pris inkl. bäddmadrass 2. Exkl. ben. ord. pris 17 990:-

EM Vetlanda Holsby Möbler

Sävsjörondellen t Tel 0383-121 20 Mån 9-19 Tis-Tors 9-18 Fre 9-19 Lör 9-14 iNrED Nu, bEtala om 6 mÅNaDEr. Söndagsöppet ingen ränta eller avgifter tillkommer. 28/2 13-17Kreditgivare handelsbanken finans. rÄNta i 6 mÅNaDEr

*erbjudandet gäller t.o.m. 20/2 2011.

www.em.com

Eksjö-Tidningen 2011-02-17  
Eksjö-Tidningen 2011-02-17  

Eksjö-Tidningen 2011-02-17

Advertisement