Page 1

Bygdens äldsta tidning nür alla hushüll i EksjÜ kommun.

EksjÜ-Tidningen. StÜrst lägst a upplaga – nnons pris

Grundad 1884

  Nr 2, VECKA 8, FEBRUARI 2013, UPPLAGA 8.400 EX.

Välkommen in

6 alt. 8 mm

PALL/BULK/ STORSĂ„CK

Stora Torget 3, 575 31 EksjĂś

Jourtel. 0381-100 37

Trägolv 14 mm

Nästa nummer av EksjÜ-Tidningen kommer den 18 mars. Manusstopp den 2 mars.

219 kr /kvm

www.neova.se runil.hby@hotmail.com

Trägolv 8 mm

0706-67 12 86 RUNE

199 kr /k. vm9/3 Gäller 27/2 t..o.m

EksjĂś kommun informerar

Birgitta, Ing-Marie, Karin, Martin

EksjÜ kommunfullmäktige

KĂśp Neovapellets. Rekommenderas av Sveriges sotare.

sammanträder torsdagen den 28 februari, kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, EksjÜ. Sammanträdet är offentligt.

Anders Gustafsson, ordfĂśrande / Karin Elardt

Norra Storgatan 33, EKSJĂ–, tel 0381-61 16 54 Ă–ppettider: Vard 9-18, LĂśrd 10-13

Din zoofackhandel i centrum

Din lokala säkerhetsleverantÜr.

Din lokala -5230)3!2

%TTTIDLĂšSTYTTREIKOMBINATIONMEDETTMODERNTINRE

säkerhetsleverantÜr

15 ĂĽr i EksjĂś

Anton Tjechovs ’’Frieriet i Tortuna’’ i Bruzaholms Folkets Hus sÜndagen den 10 mars kl. 16.00. Se annons sidan 3.

Nybrogatan 7 • 0381-150 80 www.eksjodjuraffar.com

Kaminer

SPARA upp till 4.000:-

STRĂ…LANDE tider fĂśr dig som vill

SPARA

+EDDYSMURSPISARĂ‹RGJORDAFĂšRATTGESAMMAKĂ‹NSLAOCHATMOSFĂ‹RĂ?TRUMMETSOMENTRADITIONELLĂšPPENSPIS"LANDANNATHAR

DEENKLASSISK ROBUSTDESIGNOCHSTORAGLASLUCKORSOMGĂšRATTELDENSYNSVĂ‹L3AMTIDIGTHARDEENMODERNKONSTRUKTIONSOM GĂšRDEMTILLMYCKETEFFEKTIVAVĂ‹RMEKĂ‹LLORMEDBĂ?DEHĂšGEFFEKTOCHHĂšGVERKNINGSGRAD$ESSUTOMHARDEETTVĂ‹RMEMAGASIN

Alla kampanjmodellerna hittar Du pĂĽ www.contura.se

AVOLIVINSTENSOMGERMYCKETLĂ?NGAVSVALNINGSTID(Ă‹RHITTARDUMURSPISARSOMPĂ?YTANHAROLIKAKARAKTĂ‹R MENSOMALLAĂ‹R BASERADEPĂ?DEKVALITETSHĂšJANDEOCHVĂ‹RMEEFFEKTIVALĂšSNINGARSOMKĂ‹NNETECKNAR+EDDY

SERVICESTATION

CONTURA 556 Ord. pris 18.900:-

.EO maskiner Vi gĂśr nya nycklar pĂĽ datorstyrda .EOTARDENMODERNAFORMGIVNINGENTILLSINABSOLUTASPETS$E

MONTERAR OCH UTFĂ–R SERVICE PĂ… ALLA TYPER AV LĂ…S KODLĂ…S GALLER RULLJALUSI BRANDDĂ–RRSTĂ„NGNING DĂ–RR AUTOMATIK UTRYMNINGSSĂ„KERHET PASSERSYSTEM m m

Färgrüdgivning? Anlita vür Karin

DIN DATALEVERANTĂ–R I EKSJĂ– Trygghet, kompetens & personlig service

Missa inte tillfället!

Hund • Katt • Smüdjur Fügel • Fisk

FÜlj fullmäktiges sammanträde pü www.eksjo.se/webbtv

till oss när det gäller färg, tapeter och golv.Vi ger Er rüd och fÜrslag sü att Ni für den bästa lÜsningen.

Tapetrea 25%

Malin Oscarson

FĂśredragningslistan finns i FĂśrvaltningshuset och pĂĽ Stadsbiblioteket i EksjĂś fr.o.m. onsdagen den 20 februari samt pĂĽ www.eksjo.se/kf. Handlingar finns pĂĽ kommunledningskontoret, tfn 0381-360 11.

 PRESSLAGT 13 FEBRUARI

JUST NU 15.900:-

RAKALINJERNAOCHDENVĂ‹LTILLTAGNAPANORAMALUCKANGĂšRDENNA

Spara 3.000:-

MURSPISTILLRUMMETSSJĂ‹LVKLARAMITTPUNKT$ENSTORAELDSTADEN GĂšR.EOTILLENPĂ?LITLIGOCHEFFEKTIVVĂ‹RMEKĂ‹LLASOMGERMYCKET LĂ?NGEFTERVĂ‹RME

CONTURA 520T Ord. pris 22.700:-

s!NPASSADFĂšRATTSTĂ‹LLAMOTRAKVĂ‹GG s(ARENVERKNINGSGRADPĂ? OCHENEFFEKTPĂ?UPPTILLK7

JUST NU 19.900:-

s,Ă‹TTMONTERADBYGGSATSAVPIMPSTENSELEMENT s%LDSTADIGEDIGETGJUTJĂ‹RN

Spara 2.800:-

s(YLLAIVACKERGRANIT

s6Ă‹RMEMAGASINIOLIVINSTENGERMYCKETLĂ?NGEFTERVĂ‹RME s3KORSTENSANSLUTNINGUPPĂ?TELLERBAKĂ?T s5TELUFTSKOPPLINGOCHGOLVSTENFINNSSOMTILLVAL

ED E N

SW

IN

RANTI

GA

S

TIONEN

LA

TI

L L I N S TA L

N

MA DE

IN SWED

EN

DEN S WE

E AD

IN

DEN S WE

ED E N

SW IN

E ED

IN

EN

SW

NTI 5 Ă…R

E ED

N

MA DE

RANTI

I N S WED

MADE IN

5 Ă…RS G A

RA

GA

E AD

MA DE

RA

S

M

N

NTI 5 Ă…R

TIONEN

N

E ED

S G A RA

MA DE

Ă…R

N

5

SW

VĂ„ N D R O

ROT

MADE IN

LA

Gäller t o m 8 mars 2013 Kaminer M

AN

AVDRAG

E ED

EN

TI

TI

L L I N S TA L

490'/$.2

I N S WED

T

6ED

E AD

DRAGE

5PPTILLH

"2ÂŻ.3,%

M

AV

!636!,.).'34)$

EN

T

 

IN SWED

SW

K7

6%2+.).'3'2!$

E AD

MADE IN

%&&%+4

N

SW

MM

S G A RA

MADE IN

Œ

(ž*$4),,"!+!.3,#%.425-

Ă…R

5 Ă…RS G A

CAKG

3+/234%.

5

TI

6)+4

&UNDAMENT

T

XXMM

5.$%2,!'

AVDRAG

DRAGE

EKSJÖ Tuvängsg 2 / 0381-38360 / Mün-Fred 6.30-18 / LÜrd 9-13

VĂ„ N D R O

ROT

AV

.EO

"2%$$X(ž*$X$*50

Symboler M

AN

T

www.optimera.se

Symboler

Kaminer fĂśr varje hem fĂśr varje hem


Eksjö-Tidningen

2

Fastighetsaffärer i Eksjö Nattviolen 1, Lupingatan 1, Eksjö har Sigvard Emil Löfdahl sålt till Ingrid Marianne Mellgren för 1 280 000 kr. Taxeringsvärde 1 082 000 kr. Värne 6:16, Solbackavägen 5, Eksjö har sålts av Mats Carlström och Dagmar Romana Peter till Birgitta Monika Anett Storm och Tommy Bengt Hall för 750 000 kr. Taxeringsvärde 698 000 kr. Jaguaren 18, Solklintsvägen 3, Eksjö har sålts av Hans Einar Jan Pilbrants dödsbo till Peter Andreas Pötzscher och Camilla Eva Johansson Elm för 975 000 kr. Taxeringsvärde 988 000 kr. Bygdås 3:4 har sålts av Svenska Kyrkan Prästlönetillgång till Anna Heléne Klint Johansson och Dag Nils Ingemar Johansson för 2 200 000 kr. Taxeringsvärde 18 938 000 kr. Domänen 3, Domängatan 1, Mariannelund har sålts av Hans Åke Ronnie Kask och Lena Britt-Inger Fransson till Christina Elna Birgitta Gustafsson för 285 000 kr. Taxeringsvärde 280 000 kr. Duvan 4, Smala vägen 4, Mariannelund har sålts av Birgit Sasse till Lars Fredrik Stejdahl för 385 000 kr. Taxeringsvärde 331 000 kr. Banken 4, Södra Kyrkogatan 13, Eksjö har sålts av Norrgårdens Förvaltnings AB till Eksjöbostäder AB för 475 000 kr. Inget taxeringsvärde redovisas. Ladusvalan 7, Olofsgatan 33, Mariannelund har Eva-Lill Marianne Samuelsson fått som gåva av Stig Roland Samuelsson och Inger Birgitta Samuelsson samt av Alvar Torbjörn Samuelsson. Taxeringsvärde 243 000 kr. Haddås 3:4, Haddås 4, Ingatorp har Anders Johansson Didrik överlämnat som gåva till Carl Joakim Harald Didrik. Taxeringsvärde 2 458 000 kr. Kålshester 1:7, Kolhester Stråhlebo 1, Eksjö har sålts av Jan Anders Brolin till Sandra Maria Karlsson och Johan Mathias Lindström för 1 050 000 kr. Taxeringsvärde 786 000 kr. Hults-Kulla 3:2, Hults-Kulla 7, Hult har Hans Peter Ingvar Johnsson överlämnat som gåva till Lina Maria Cecilia Johnsson och Per Richard Emanuel Johnsson. Taxeringsvärde 651 000 kr. Riddarsporren 17, Castmans väg 172, Eksjö har sålts av Bo Anders Stewartz till Bo Anders Stewartzs dödsbo. Taxeringsvärde 697 000 kr. Kråkshult 2:5, Stora Grönkullen Kråkshult 1, Mariannelund har Inger Marianne Gerdes överlämnat som gåva till Christian Herold Gerdes och Petra Inger Lönnqvist samt Michael Hermann Gerdes. Taxeringsvärde 677 000 kr. Ingatorp 4:22, Dalvägen 2, Ing-

Det är nu högaktuellt att beskära fruktträd

Ring och boka tid. Även trädgårdsförslag, skisser och växter. För mer info ring eller besök webben

www. shortusmutatio.com Simon Larsson 070-417 86 70

Eksjö-Tidningen Box 70, 575 21 Eksjö Tel/fax 0381-132 25 Mobiltel: 070-37 68 823 Eksjö-Tidningen når alla hushåll i Eksjö kommun! Upplaga 8.400 ex. Sättning och tryckning: Swepress i Vimmerby AB Utdelning: Postverket Ansvarig utg.: Bo G Lundberg

Välkommen till världen!

Funderar du på att sälja ditt fritidshus och vill smygstarta lite? Emma och Tomas Bro, Västerlånggatan, Eksjö, fick en dotter som heter Nilla den 16 juli. Hon vägde 4225 gram och var 52 centimeter lång. Storasyster heter Klara. Bild: Christina Martini, Rosenlöfs Foto, Eksjö.

Leker du med tanken på att sälja ditt fritidshus, men har inte bestämt dig än? Då ska du testa vårt Steget-före-paket! Det innebär att vi smygstartar med att ta hand om allt det praktiska nu – så kan du trycka på knappen när du bestämt dig. Vi gör en värdering, fotograferar, gör en bostadsbeskrivning, mm. Så när du väl bestämmer dig för att sälja är allt klart och du är snabbt ute på marknaden! Givetvis förbinder du dig inte till en affär bara för att du beställer Steget-förepaketet. Välkommen till Fastighetsbyrån i Eksjö, det är här det händer!

Fastighetsbyrån i Eksjö 0381-159 40 atorp har sålts av Elin IngaBritt Brorsson till Albert Klaas för 400 000 kr. Taxeringsvärde 329 000 kr. Kållstorp 1:115, Sörlidsgatan 9, Bruzaholm har sålts av Claes Jan Albert Strindeman och Klas LarsÅke Skoog till Wolf-Dieter Böhm för 170 000 kr. Taxeringsvärde 189 000 kr. Påskliljan 1, Vitsippegatan 46, Eksjö har sålts av Stig Bertil Nilssons dödsbo till Peder Johannes Wikerfelt för 645 000 kr. Taxeringsvärde 913 000 kr. Riddarsporren 17, Castmans väg 172, Eksjö har sålts av Bo Anders Stewartzs dödsbo till Marcus Bauschke och Adriana Mariana Milos för 1 220 000 kr. Taxeringsvärde 697 000 kr. Ankan 2, Bykvarnsgatan 12, Eksjö har sålts av Jonas Magnusson och Jennie Sand till Henning Kjaerulf Pedersen och Vibeke Rye Pedersen för 1 925 000 kr. Taxeringsvärde 981 000 kr. Hammaren 5, Snickaregatan 16, Eksjö m fl adresser har sålts av Christian Bo Fredrik Landberg till Landbergs Skog och Fastigheter AB för 201 000 kr. Taxeringsvärde 1 034 000 kr. Brunefall 1:12, Segelvägen 17, Hult har Lars Adolfsson sålt (arv, tes, bpt, bod) till Liselott Cecilia Adolfsson. Taxeringsvärde 587 000 kr. Lustigkulle 9, Vetlandavägen 54, Eksjö har sålts (arv, tes, bpt, bod) av Albin Nordell och B W Sofia Gustafsson till Per Albin Gustav Nordell. Taxeringsvärde 582 000 kr. Kassamannen 4, Handskmakegränd 1, Eksjö m fler adresser har sålts av Christian Bo Fredrik Landberg till Landbergs Skog och Fastigheter AB för 1 015 000 kr. Taxeringsvärde 1 940 000 kr. Ubbekulla 1:6 har Gunn Rose-Marie Brag sålt till Jan Peter Frode och Stig Daniel Frode för 4 000 000 kr. Inget taxeringsvärde redovisas. Kaplanen 13, Sandhemsgatan 6 A, Eksjö har Arne Sigvard Helleblad och Anan Krystuna Helleblad

sålt till Rolf Bertil Vilhelm Svensson och Eva Margareta Palmberg för 1 425 000 kr. Taxeringsvärde 794 000 kr. Gasellen 1, Skönbergavägen 9, Eksjö har Karl Inge Lindenmo och

Ingrid Anna-Britta Lindenmo överlämnat som gåva till Karl Magnus Lindenmo och Johan Arne Lindenmo samt Anna Maria Aronsson. Taxeringsvärde 1 209 000 kr.

Pernilla Bolldén och Sebastian Falksér, Kvarngatan, Hjältevad fick den 18 december en pojke som heter Eddie. Han vägde 3595 gram och var 50 centimeter lång då han kom ut i världens vimmel. Bild: Christina Martini, Rosenlöfs Foto, Eksjö. Fler bilder i nästa nummer.

LOKAL POLITIK Personförändringar i den lokala politiken

Program läggs ner. Eksjö kommun lägger fr o m i höst ner följande utbildningsprogram: Hotell- och turismutbildningen, handels- och administrationsprogrammet och restaurang- och livsmedelsutbildningen med den populära Ultra-restaurangen, som varit igång under 17 år. Anledningen till nedläggningarna är att allt färre elever söker till dessa program.

GARDS

Skogstjänst

• Röjer • Hugger • Stickvägsplanering Mobil: Erik 072-744 22 52

Innehar f-skattesedel

Allt inom bygg Tveka inte att höra av dig

Mikael 0709-321582 Anders 0761-706770 Joakim 0765-618885

Amanda Nygren (s) anmälde den 15 november 2012 att hon ville lämna kommunfullmäktige. Hon efterträddes av Jonas Nilsson (s) och som ny ersättare kom Tobias Erlandsson (s). Till ny ersättare efter Amanda i Utvecklingsberedningen har kommunfullmäktige utsett Lillemor Eiséns (s). Till ny ledamot i Utvecklingsberedningen efter Shqiprim Murseli (s) har kommunfullmäktige utsett ersättaren Joakim Blomqvist (s). Till ny ersättare efter honom har utsetts Tina Bladh (s). Flyttar från kommunen Sonja Falkhav (sd) bad den 26 november 2012 att få avgå som ersättare i kommunfullmäktige eftersom hon skulle flytta från kommunen. Länsstyrelsen meddelade den 13 december att någon ny ersättare inte kunde utses eftersom det inte fanns fler namn ditskrivna på valsedeln. Till ny ledamot i AB Eksjö Industribyggnader efter Hans-Åke Tilly (c ) har kommunfullmäktige utsett ersättaren Lennart Nilsson, ’’Himmestorparn’’ (c). Till ny ersättare efter honom har utsetts Martin Grubb (c ). Småsamhällena ryckte fram genom denna omflyttning. Ingatorp genom Nilsson och Hult genom Grubb. Till ny ledamot i Utvecklingsberedningen efter Frank Johan Ahlberg (c) har kommunfullmäktige utsett ersättaren och veteranen Erling Johansson (c ) och till ny ersättare efter Erling kommer Jennie Svensson (c ) från Bruzaholm. Mats Danielsson (m) tar plats som ny ersättare i kommunstyrel-

sen efter Andreas Högsveden (m). Mats blir också ersättare i socialutskottet efter Andreas (m). Göran Thydén Göran Thydén (m) avsa sig sina kommunala uppdrag den 25 november 2012. Ny ersättare efter honom i kommunstyrelsen blev Annelie Sjöberg (m). Till ny ersättare efter Göran i ledningsutskottet har utsetts Birgitta Karlsson. Hon har varit ersättare i barn- och ungdomsutskottet. Det uppdraget lämnar hon och in kom Annelie Sjöberg (m). Ny suppleant efter Göran Thydén (m) i Eksjö Stadshus AB blev Birgitta Karlsson (m) som också tar hans plats som ersättare i krisledningsnämnden. Ulf Björlingsson (m) ersätter Joakim Lindström (m) som ledamot i Eksjö Kommunfastigheter och i Eksjöbostäder AB, Lars Gustafsson (m) övertar Joakim Lindströms (m) suppleantplats i AB Eksjö Industribyggnader. Fortsättning följer i nästa nummer.

Gustafssons

GOLV

Våtrum Slipningsarbeten Plastmattor m.m. 0381-61 19 35 0708-94 59 36 Öppet 16-18 Vetlandavägen, 4 Eksjö www.golv.net


3

Eksjö-Tidningen

GOLV-

Månadens lästips får vi av

LÄGGNING!

NBE500 – En världsnyhet!

För beställning kontakta Bengt på tel 070-548 60 75

Behandlingarna

Behandlingen med NBE500 utförs genom att en specialutvecklad kräm för respektive behandlingsområde masseras in i huden. Krämerna som appliceras har utvecklats och testats noggrant Nannic’s laboratorium i Antwerpen.

Beställning kan även göras hos: EKSJÖ 0381-61 16 54 Hundraåring. Karin Karlsson, Eksjö, fyllde 100 år måndagen den 28 januari 2013. Hon har bl a arbetat 42 år hos Smålands-Tidningen. Om någon månad, i april, har hon i 85 år tillhört Missionskyrkan i vilken hon iklädd folkdräkt uppvaktades av bortåt 120 personer vid kalaset dagen före födelsedagen. Korttidsvecka. Hjältevadshus har noterat minskad orderingång. Därför har företaget infört korttidsvecka i vinter för anställda i fabriken med bibehållen lön. När efterfrågan sedan förhoppningsvis ökar framemot våren får produktionspersonalen arbeta mertid utan extra ersättning upp till motsvarande ledigheten i vinter.

Hjälpmedelsbutiken

Eva Furuholm, undersköterska, som jag, mötte i Olsbergs Arena den 27 januari när Vocal Voices gav Rotarykonserten där. Eva föreslår att vi skall läsa ’’Även tystnaden har ett slut’’ (Norstedts, 2012) av Ingrid Betancourt. Den colombianska presidentkandidaten berättar där om sina sex plågsamma år av fångenskap i landets djungel efter att hon hade blivit kidnappad den 23 februari 2002 av vänstergerillan Farc. Den 2 juli 2008 fritogs hon av reguljära colombianska trupper tillsammans med fjorton andra fångar ur sitt djungelfängelse. Boken är en läsvärd erfarenhetsredovisning från en stark kvinna som klarade sig igenom svåra umbäranden någorlunda helskinnad.

I TRANÅS

Körkort, visum och ID-foto på 5 min.

Exempel ur vårt sortiment

Elopeder från 12 900:Rollatorer för inomhusoch utomhusbruk

HA RE B Hjälpmedelsbutiken i Tranås

Griptänger Hushållsknivar Hårborstar Duschpallar Badbrädor Vikbar toalettstol Toaletthöjning Kryckor Strumpdragare Tejp Förhöjningskuddar Bandage Kinesiologi tejp Falkgatan 5 , Tranås Öppet: Ons 13-17 Fre 10-13 Övriga tider efter överenskommelse Tel 0140-159 79, 0705-49 59 79 www.coronarehab.se info@coronarehab.se

SPF Hult-Höreda. Berith Andersson fortsätter som ordförande i föreningen. Det fastställdes vid årsmötet nyligen.

Årsmöte

Eksjö Teaterförening håller årsmöte i Krusagården den 6 mars kl 19.00. Sedvanliga årsmötesärenden. Utlottning av två biljetter till Tjechovföreställningen i Bruzaholm den 10 mars bland de närvarande. Styrelsen

Lill & Monicas Hemservice Vi utför

Hemstäd Flyttstäd Fönsterputs Kontakta Lill 073-075 76 90 Monica 073-338 07 50

Eksjö fiskeklubb. Mats Aronsson heter den nye ordföranden i Eksjö Fiskeklubb. Han efterträder Bertil Svensson som stannar kvar i styrelsen. Jan Sällberg är kassör. Bokad, Yohio som gick direkt till final från den första omgången av melodifestivalen är bokad för Eksjö Stadsfest som äger rum den 30-31 augusti. Medborgarförslag. Ingela Johansson, Stapelvägen 8 i Hult har skickat ett medborgarförslag till kommunledningen där hon ”tycker att det skall finnas påsar på hundlatrinerna som det finns inne i tätorten. Varför ska vi som bor utanför inte ha tillgång till påsar” undrar hon. Inom sinom tid får hon och vi andra höra kommunens svar vid ett kommunfullmäktigemöte.

N. Storgatan 53, 575 32 Eksjö Tel. 0381-105 85 Fönstret. Jag har tidigare flera gånger citerat kulturlistor typ ’’tio bästa... ur Fönstret, ABFs utmärkta tidskrift, utsedd till ’’Årets Tidskrift 2012’’. I nr 1/2013 hundra sidor skriver Ulrika Knutsson om ’’tio bästa böckerna som stått inför rätta’’. Huvudinslaget i detta första nummer för året är dock en sektion där tidskriften utser ’’Sveriges 30 största gayförebilder genom tiderna’’ med Jonas Gardell på plats ett. Elitserie. Länets storhet i ishockey, HV 71 i elitserien, har förlängt kontraktet med sin tränare Ulf Dahlén. Assisterande tränare Thomas Ljungbergh och sportchefen Peter Stillman förlängde sina kontrakt med två år.

EKSJÖ

Aktieträff i Eksjö Att läsa årsredovisningen Sammankomsten ägnas åt en genomgång av vad vi kan få ut av årsredovisningen, en av de viktigaste informationskällorna om ett bolag. Bo G Lundberg leder genomgången och diskussionen under vilken vi ringar in väsentliga problemställningar att fundera kring när man skall investera i ett bolag. Fritidsgården ING 2, Eksjö, torsdagen den 21 mars kl 19.00. För medlemmar gratis, icke-medlemmar 50:-

 Utan nålar  Utan smärta  Utan biverkningar  Specialutvecklade produkter  Unika effekter

Behandlingsområden • Hudföryngring och lyft • Rosacea och couperoser • Acneärr • Rynkor • Slapp hud • Strie • Fettvävnad och celluliter

Resultat av två behandlingar

Före

* Efter

* Bilden är inte redigerad eller manipulerad på något sätt.

Välkommen in så får du veta mer! Lotus Hud- & Fotvård Kaserngatan 24 C, 575 35 EKSJÖ. Butiken är öppen vardagar 10.00-18.00. Behandlingar kan bokas även andra tider. Tidsbokningar & frågor 0381-138 00 E-post info@hudofot.se – Internet www.hudofot.se

Missa inte tillfället!

”Tjechov i Bruzaholm” Boka biljett direkt!

Efter över 320 skrattfyllda föreställningar över hela landet kommer den till Bruzaholm, Anton Tjechovs ”Frieriet i Tortuna” i Panikteaterns version, med ett tillägg ”om tobakens skadlighet”. Eksjö Teaterförening presenterar uppsättningen söndagen den 10 mars kl. 16.00 i Bruzaholms Folkets Hus i vilken publiken blir en del av föreställningen där servering förekommer. Var och en betalar sin förtäring. • Pris: 150 kr, ungdom 50 kr Välkommen! • Boka biljetter hos 0381-162 92 eller 0381-175 80

GraTis TransporT Fr Eksjö St Torget 15.15 Hult, Hulthallen 15.30

Fr Mariannelund, Torget 15.15 Ingatorp, ”Skavanken” 15.30

och åter efter föreställningens slut. Speltid cirka 2 timmar inkl. paus.

Eksjö turistbyrå. Carmita Johansson vid turistbyrån berättar om fjolårets verksamhet ’’Totalt hade Eksjö turistbyrå cirka 78 100 besökare. Det är en liten ökning från 2011 då vi hade omkring 77 000 besökare. Under året har besöksantalet ökat i juni, augusti och december. Uppgången i december beror på biljettförsäljning (till Studio 54 och eksjörevyn). I juli minskade besöksantalet med sex procent. Under 2011 hade vi Diggiloo i Sjöängen och biljettförsäljningen till det evenemanget. Fördelas besökarna efter nationalitet så har svenskarna ökat med drygt tre procent. Från Danmark har kommit nära 11 procent fler besökare, från Tyskland är det 14 procent fler som tittat in till oss. För ’’Övriga Europa’’ noteras en ökning med 52 procent och den kan vi bl a lokalisera till Schweiz och Österrike.’’

Eksjös nya kontorshotell Möjligheternas hus för Dig! Nu kan Du hyra ett eller flera kontorsrum på 8 m² eller större och få tillgång till ett helt kontor på 1000 m². Hör av Dig! • 0381-66 32 32 Roger • roger@bimab.net


EksjĂś-Tidningen

4

panasonic värmepump

Nu 22 995:inkl Rotavdrag och standardinstallation.

32’ LED Pü kÜPET vid kÜp av Panasonic luftvärmepump!

on i t c n Fu d e c an v ody d B A n . a 2 le

Värde: 6000:-

fo

C eeded n k s c i i u r unit o (B) Q o d e in Fact ng th i Clean

1<$&$19$&4+($7 1<$&$19$&4+($7 /8)7/8)79b50(3803 /8)7/8)79b50(3803 7233%(7<* 7233%(7<* 9b50( 6&23 $ 9b50( 6&23 $ .</$ 6((5 $ .</$ 6((5 $

ene

Specialpris i butik!

F 3

H e xch

11

VINTERNS TUNGVIKTSMĂ&#x2013;TE - Dubbla delade vingar sprider värmen i tvĂĽ plan - Human sensor styr värmen rätt - Unik filterlĂśsning Plasma Quad - Tillverkad fĂśr Nordiskt klimat

BIMAB KĂ&#x2013;K â&#x20AC;&#x201C; TVĂ&#x201E;TT â&#x20AC;&#x201C; BAD

Snabbt â&#x20AC;&#x201C; Smidigt â&#x20AC;&#x201C; Enkelt

Ă&#x2013;sterlĂĽngg 20, EksjĂ&#x2013; â&#x20AC;˘ Tel 0381-120 00 â&#x20AC;˘ info@bimab.net â&#x20AC;˘ www.bimab.net


5

Eksjö-Tidningen

Frigor Frysbox 200 Liter A+ Ord.pris 3995:-

Nu 3495:-

Electrolux Spis 70 cm Varmluft, finns även 60 cm Ord.pris 9695:-

Whirlpool Kyl/Frys 175 cm hög

Nu 8495:-

Ord.pris 5995:-

Nu 5295:-

Sodastream Revolution Ord.pris 2295:-

Nu 1995:-

Toshiba 40’ LCD Inbyggd boxer

Asko Diskmaskin Svensktillverkad, 14 kuvert Ord.pris 7495:-

Nu 6995:-

Ord.pris 4995:-

Nu 4495:-

Garmin GPS Europakartor Ord.pris 2295:-

Nu 1895:Siemens Tvättmaskin 7 kilo 1400 varv Ord.pris 6995:-

Nu 5995:-

Bernette Symaskin 12 Ord.pris 3295:-

Nu 2695:Electrolux Ultra One Mini 11 meter sladd, kompakt

BIMAB KÖK – TVÄTT – BAD

Ord.pris 3195:Snabbt – Smidigt – Enkelt

Österlångg 20, EKSjÖ • Tel 0381-120 00 • info@bimab.net • www.bimab.net

Nu 2495:-


Eksjö-Tidningen

6

Placeringstips Gästplacerare i nr 11/2012 av magasinet ’’Aktiespararen’’ är Simon Blecher hos Carnegie Fondförvaltning. Hans syn på aktiemarknaden liknar Warren Buffetts. Carnegies Sverigefond, som han förvaltar, har slagit index och fått högsta betyg av Morningstar. Simon säger ’’vi skall förstå vad vi köper och äga aktierna i minst 3-5 år. Han menar vidare att ’’aktieutdelningen är en viktig del. Målet är att våra bolag skall dela ut mer pengar än genomsnittet. Jag tycker det bör vara en självklarhet för den som sparar att välja 4-5 procent i utdelning framför de bolag som inte har någon utdelning alls.’’ Hans portfölj innehåller följande bolag: Holmen, Intrum Justitia, Investor, Proffice och Volvo. Magasinet innehåller också längre analyser av Electrolux, Axis, Clas Ohlson, Cassandra Oil, East Capital Explorer och av H&M.

Henrik Sandell, förvaltare av fem fonder hos Swedbank-Robur, är gästplacerare i nr 1/2013 av magasinet ’’Aktiespararen’’. Rubriken till artikeln om honom lyder ’’Utdelningar är inte prioriterade’’. Hans samling omfattar: Concentric, Fenix Outdoor, Lagercrantz, Nederman och Proact som är ’’Europas ledande fristående integratör inom datalagring. Det finns en stark underliggande efterfrågan på att hantera och spara stora datamängder. Mycket bra avkastning på sysselsatt kapital och bra tillväxt.’’ De längre analyserna i magasinet behandlar Stora Enso, Nolato, Alpcot Agro, Enea, Balder och Saab.

Nr 1-3/2013 av tidskriften ’’Affärsvärlden’’ innehåller köpråd för Loomis och Swedish Match samt säljråd för bemanningsföretaget Poolia. Dessutom presenteras en lista över börsens hetaste uppköpskandidater. Tidskriften förtecknar också de främsta, globalt verksamma svenska storföretagen med Atlas Copco i toppen. Intressant läsning. ’’Affärsvärldens’’ kortsiktiga portfölj startade året med följande uppsättning aktier: Concentric, Enea, Husqvarna, Itab, Orifl ame, Peab, SEB och Studsvik. I tidskriftens nr 4/2013 bytte man ut Enea mot Securitas sedan aktien i Enea snabbt nått utsatt riktkurs. För Securitas har man satt riktkursen till 62 kr. Redan vid den här tidpunkten hade portföljen gått 2,1 procent bättre än index. Tidskriften innehåller också köpråd för Kopparbergs, Kapp-Ahl och för Xano, jönköpingsföretaget, som är det urspungliga Itab sedan Itab Shop Concept knoppats av för en egen framgångsrik utveckling på börsen. Xano har köpt två företag i Unnaryd med en försäljning på cirka 450 miljoner och en vinst på 95 milj kr. Tidskriften utfärdar säljråd för fetttillverkaren Aarhus Karlshamn. Aktien har värderats upp. Alltför mycket tycker skribenten Agnetha Jönsson och rekommenderar ’’Sälj’’.

’’Placeringsguiden’’, som är ’’Privata Affärers’’ specialutgåva om placeringar, öppnar i nr 1/2013 med tips om tio nordiska aktier för vilka teknisk analys ger signal till köp. Aktierna är Holmen, Atlas Copco, Clas Ohlson, Aarhus Karlshamn, Marine Harvest (norskt), Swedish Orphan Biovitrum, Norsk Hydro (norskt), Deep Sea Supply (norskt), Coloplast (danskt) och Amer Sports (finskt). Placeringsguiden innehåller också ’’Privata Affärers’’ modellportfölj som för 2013 startar med följande aktier, andel procent av 100 000 kr efter namnet: Boliden 12, Cdon 5, Itab 13, Nordea 13, Systemair 10, Trelleborg 13 och Spiltan Räntefond 34. Aktieplaceringarna har en horisont på sex till 12 månaders sikt. Apropå Itab, som omnämns härovan så publi-

Lasses

KRANBIL Lyft och transport • Trädnertagning • Uthyrning av containrar • Egen sortering av byggavfall och skrot • Återförsäljare av

Stockhorvans pellets

070-331 55 64 I år fyller Eksjö Bokhandel 170 år. Den uppges vara Eksjös äldsta affär, öppnad av Johan Ludvig Fireberg 1843.

MB

Allbygg Micael Brinkhammar 070-252 23 11 info@mballbygg.se www.mballbygg.se Den 31 januari 2013 stängde Smålands-Tidningen den expedition för lokal kundtjänst vars ingång vetter mot Stora Torget.

RETRO Vi hämtar de saker ni vill skänka till oss. Ring 2 veckor i förväg.

Retro

Infanterig. 4, I 12, 0381-362 96

Öppettider: Tisd, torsd 10.00-18.00 Onsd, fred 10.00-16.00 Lörd 10.00-13.00 Nu har vi också automat för kortbetalning!

cerade tidningen ’’Dagens Industri’’ en analys av bolaget över hela mittuppslaget den 13 februari ifjol. Aktiekursen hade då gått upp över 50 procent på en månad. Rubriken var ’’Itab lockar trots årets rally’’. Tidningen summerade sin analys på följande sätt. Kurs: 113 kr (den 25 januari 2013, när detta skrivs är den 107 kr). P/e-tal: 72 (skrämmande högt: den 25 januari 2013 är det 13) Rekommendation: Köp. Risk: Hög. Tre plusfaktorer: Långsiktig tillväxtaktie till ett rimligt pris. Stora sälj-synergivinster inom belysning. Easyflow (en självscanningsdisk i deras nya sortiment i butiksutrustning) har en stor men osäker potential. Tre minusfaktorer: Tuffa men stabila kunder pressar marginalerna. Hög skuldsättning och stor goodwillpost. Risk att utvecklingen mot självbetjäning tar längre tid.

Johan Rapp, en gång långt tillbaka i tiden chef för Allmänna Brand i Jönköping och senare ledare för det egna investmentbolaget Pomonagruppen, som ifjol hade 29 procent av kapitalet i Itab (största ägaren), dog den 9 januari 2013. Han blev 73 år.

Eksjö kommuns idrottsgala 2013 Nominerade: Årets kvinnliga prestation Therese Klingberg, Eksjö skid- och Orienteringsklubb Alexandra Olofsson, SMK Eksjö Eksjö Skid- och Orienteringsklubbs damlag

LÅT OSS SKÖTA ER TVÄTT Industri, hotell o. restaurang, hushåll, matt- och kemtvätt. Även entrémattor för uthyrning

Årets manliga prestation Christer Danielsson, Eksjö Bowlingklubb Mikael Storm, Eksjö Södra IK Carl-Johan Bjerkert, Vimmerby Motorsällskap Årets Kvinnliga juniorprestation Eksjö Skid- och Orienteringsklubbs juniorlag (Lisa Holer, Olivia Kollberg, Josefine Klintberg) Josefine Klintberg, Eksjö Skid- och Orienteringsklubb Frida Ingvarsson, Hjältevads Mariannelund IS Årets manliga juniorprestation Tim Petri, Eksjö Sim- och Livräddningssällskap Markus Sjöbrink, Eksjö Bollklubb Erik Persson, Eksjö Skid- och Orienteringsklubb Årets idrottsledare Krister Hedström, Eksjö Tennisförening Hanna Eskilsson, Eksjö Gymnastiksällskap Peder Andersson och Daniel Behrenfors, Eksjö Hockeyclub Årets unga idrottsledare Olivia Rehnholm, Eksjö Gymnastiksällskap Ludwig Ödling, Eksjö Hockeyclub Maja Wiktorsson Sabel, Eksjöortens Ryttarförening

I foajén Eksjö Teaterförening tillsammans med Regionteatern Blekinge Kronoberg presenterade föreställningen ’’Håpas du trifs bra i fengelset’’ på Fritidsgården ING 2 den 6 februari. Det är dramatisering av Susanne Alakoskis roman med samma namn som handlar om ’’drogers makt, samhällets utslagningsmekanismer, fattigdom, kärlek och begreppet anhörig’’. Det är en pjäs med ett angeläget budskap och det gick fram med tyngd genom de två rollerna ’’systern’’ (Anna Maria Käll) och ’’den missbrukande brodern’’ (Yngve Dahlberg). Anna Maria Käll bar den berättande textmassan under hela föreställningen (bortåt 1 ½ timme) med korta instick från motspelaren. Ett väl genomfört arbete! I publiken på bortåt 135 personer fanns många ungdomar. Här några som jag mötte:

Årets idrottsförening Eksjö Skid- och Orienteringsklubb Eksjö Tennisförening Innebandyklubben Husar Följande pristagare utsågs vid galan den 2 februari i Olsbergs Arena inför cirka 300 åskådare. Årets kvinnliga prestation: Therese Klintberg ESOK Årets kvinnliga juniorprestation: ESOK-laget Olivia Kollberg, Lisa Holer och Josefine Klintberg Årets manliga prestation: Christer Danielsson EBOK Årets manliga juniorprestation: Tim Petri, ESLS Årets unga idrottsledare: Olivia Rehnholm EGS Årets idrottsledare: Krister Hedström, Eksjö TF Årets idrottsförening: ESOK Årets hederspris: Roger Olofsson, HMIS

Trasig bilruta?

Matilda Axelsson (tv ) och Antonia Tengbom på väg in till föreställningen.

Åk till oss på Eksjö Bil & Bygg-Glas AB Vi är auktoriserade glasmästare

Fr.v. Moa Andersson, Anna Sköld och Matilda Martinsson.

VINNARE

Aktieportföljer för 2013

Annonsfrågan nr 1/2013

Den först öppnade rätta lösningen kom den här gången från Marie Andersson V Ringvägen 18 A 575 39 Eksjö som hade funnit frågebitarna i annonserna från Hessels Colorama, Eksjö Teaterförening och Bimab. Marie får två skrapbingolotter för sin skarpsynthet och att hon hade tur i lottningen. Den andra öppnade rätta lösningen kom från Märta Gustavsson Gröndalsvägen 7 575 39 Eksjö Som får en trisslott för sin insats. Grattis till vinnarna! Nu läggs dessa kuponger tillbaka i korgen där alla insända lösningar i nr 1, 2, 3, 4 och 5/2013 skall samlas inför dragningen av ’’storvinsten’’ med fem trisslotter till en vinnare i potten.

Pensionär. Karsten Offenbartl, 61, chefsläkare och kirurg vid Höglandssjukhuset, går nu i pension. Han efterträds den 1 mars av överläkare Jörgen Tholstrup Rasmussen, 58, som anställdes 1985 som underläkare.

BYGGSERVICE AB BYGG & MÅLERI Utför alla slags bygg- och målningsarbeten. Auktoriserad

pappläggare. Tel. 0381-303 68 Bil: 070-330 58 99 Albert Engströmsv. 7, Hult Biokol. ’’Biokol för att säkra både klimatet, maten och miljön – en uppdatering av kunskapsnivån’’ är ämnet för det föredrag docent Lars Hylander från SLU skall hålla onsdagen den 20 mars i Storegårdskyrkan. Föredraget hålls under Framtidsveckan som i år arrangeras vecka 12 av Eksjö Klimatnätverk tillsammans med Framtidsforum i Astrid Lindgrens Hembygd. Lars Hylander kommer att beskriva biokolets gynnsamma inverkan på jordens bördighet och hur man genom upphettning av växtrester utan syretillförsel s.k. pyrolys fångar CO2 från luften och därmed minskar växthusgasernas menliga inverkan på klimatet.

Vid varje årsskifte brukar de ledande affärstidskrifterna komponera nya förslag på aktieportföljer för sina läsare. ’’Affärsvärlden’’, som betecknar sig som Sveriges ledande affärsmagasin sedan 1901, har satt ihop följande långa portföljer för 2013 med olika riskprofiler. Lågrisk: ’’Stabila aktier även i dåliga tider’’: Astra Zeneca, Betsson, Clas Ohlson, Loomis och Securitas. Mellanrisk: ’’Portföljen som klarar ännu ett år av makropanik’’: Lundin Petroleum, Ratos, SEB, Studsvik och Systemair. Hög risk: ’’Aktier om hjulen rullar igen’’: Enea, Kapp-Ahl, Northland Resources, Orifl ame och Raysearch.

Tvist mellan Herenco och Skatteverket Tidningen ’’Medievärlden’’ skrev nyligen att Kammarrätten avslagit Herencos begäran om skattebefrielse för utdelningar och kapitalvinster på sitt tidigare aktieinnehav i Stavanger Aftenblad, VLT Media. Ärendet härrör från taxeringsåret 2008. Herenco överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten och menade att aktieinnehavet var näringsbetingat, att man gjort placeringarna för att lära sig mer om t ex tabloidformat inför en eventuell framtida övergång till det från sitt nuvarande stora format. När också Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje tog Herenco ärendet till nästa, högre instans, Kammarrätten, som således men också stöder Skatteverkets uppfattning. Resan om skatten går mot sitt slut. I den tidigare, fleråriga rapporteringen i massmedier, även i Hallpressen, har angetts att beloppet som skall beskattas är cirka 250 miljoner kr och att skatten då kan bli bortåt 75 milj kr. I ’’Medievärldens’’ artikel angavs beloppet till 5,6 milj kr i utdelning och 188 milj kr i kapitalvinst. Då skulle skatten bara bli cirka 58 milj kr. Om decimalkommat på utdelningsbeloppet tas bort blir totalbeloppet 244 milj kr som är i närheten av vad också Hallpressen skrivit om. Bilar. Under januari månad nyregistrerades 605 personbilar (404 dieselbilar) i Jönköpings län mot 798 i januari 2012.


7

Eksjö-Tidningen

Eksjö-Tidningen – periodisk tidskrift Därmed samma reklamskattevillkor som för Hallpresstidningarna Eksjö-Tidningen har genom åren betalat reklamskatt, först elva procent och på senare år åtta procent av försäljningspriset för annonserna exklusive moms. Av en försäljningskrona har således, före alla andra kostnader, elva öre och på senare år åtta öre gått direkt till skatt. Därefter har tillkommit den vanliga skatten på nettovinsten. Reklamskatt för tidningar som t ex Smålands-Tidningen är tre procent. Den har man under de senaste fem åren inte behövt betala in förrän efter en omsättning på 50 miljoner kronor. Trots detta extra ok har Eksjö-Tidningen lyckats bibehålla ett av landets lägsta annonspris. I slutet av förra året sände jag en utredning till Skatteverket med begäran om återbetalning av reklamskatt och bifogade samtidigt för julläsning ett stort antal nummer av Eksjö-Tidningen från de senaste tio åren. Beslut Skatteverkets mycket effektiva damer i Ludvika lyckades, trots mellankommande helger, få fram ett beslut på en månad. De skall inte namnges här men de är egentligen värda en offentlig eloge. Så här skriver de: ’’Er publikation, Eksjö-Tidningen, anses numera utgöra en sådan självständig publikation med rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL.’’ Efter ändringen den 1 januari 2008 i lag (1972:266) skall sådana periodiska publikationer ’’få samma lägre reklamskatt, 3 %, och ha rätt till samma högre grundavdrag för reklamskatt som tidigare endast gällde för nyhetstidningar som inte delades ut gratis.’’ Det är bra att denna skevhet i beskattningen av två nyhetsorgan på samma ort har rättats till. Ännu bättre är att förändringen för Eksjö-Tidningen är retroaktiv. Den gäller från den 1 januari 2007.

Eksjö Teaterförening ordnar teaterresa till Nässjö

Utför städning, fönsterputs och trädgårdsarbete.

Ronny Eriksson ger en show där han ser världen ur sitt eget perspektiv, ett norrbottniskt perspektiv. Pigalle, Nässjö fredagen den 8 mars kl 19.00 Pris 260:-, med scenpass 235:-, ungdom 50:-. Transport fr Stora Torget Eksjö kl 18.00. Pris 50 :- t.o.r Boka biljetter hos 0381-145 13 senast på kvällen den 26 februari.

Skidor. Adam Persson, 15, från Nässjö som tävlar för ESOK vann USM på fem kilometer den 8 februari. I nästa nummer bild och text från konserterna med Vocal Voices och Jönköpings Sinfonietta som toppade sitt framträdande med suveräna Nina Åkerman Nielsen. Passa på och njut av hennes sång på skivan ’’Butter and Bread’’ med bl a den egna låten ’’Dancing’’ och den helt nya skivan ’’All in a Garden Green’’ med klassisk musik. Belönad. Cecilia Hedin, sedan åtta år tillbaka friskvårdskonsulent i Eksjö kommun, på halvtid, har fått Landstingets folkhälsopris för 2012. Diplom, 10 000 kr och blommor fick hon vid ceremonin den 5 februari under landstingsfullmäktiges möte.

072-229 22 31 Orientering. Agnes Adolfsson, 19, från Björksnäs utanför Mariannelund som under sina tävlingsår representerat Vimmerby OK har nu gått över till Eksjö SOK. Det är en fin förstärkning till SOKs kvalificerade juniorlag som vid Idrottsgalan den 2 februari ansågs ha utfört fjolårets bästa juniorprestation inom idrotten här i kommunen.

I foajén Premiärpublik När eksjörevyn ’’Fullt ös’’ inledde årets spelperiod den 5 januari på Fritidsgården mötte jag bl a följande förväntansfulla premiärbesökare:

Höglandets Markis & Persienn 0381-140 90 0380-190 90

Vi säljer skugga! www.hoglandetsmarkis.nu

Erica Karlsson, 19, (t v) och Elin Bilker, 14, sålde choklad till besökarna i foajén.

Tove Swahn och Max Åkesson. Tove medverkade i de två föregående revyer.

Eksjöbridge. Christer Göransson blev nyligen individuell klubbmästare med 93 poäng. På andra plats kom Kennet Göransson med 89 poäng. Tomas Frisk tog tredjeplatsen på 87 poäng.

Befolkningsläget i Eksjö kommun Boende i området Födda Avlidna Inflyttade inom landet Utflyttade inom landet Invandrade från utlandet Utvandrade till utlandet

Ingegerd Karlsson (t v) och Gunilla Petersson har sett många eksjörevyer genom åren.

Jubileum. Orienteringsgymnasiet firade sina 30 år med fest på Stadshotellet i Eksjö helgen den 2-3 februari.

Amanda Fagerlund och Hamid Mohammed. Hamid hade hjälpt Monica Weckfors att sy kläderna till årets revy.

S&S

Kvinnor Män Summa 8194 8151 16345 82 96 178 111 113 224 400 442 842 434 496 930 109 115 224 25 30 55

Befolkningsutvecklingen (antal personer) enligt den gamla församlingsindelningen Område 2011-12-31 2013-02-06 Förändring Eksjö 10470 10545 75 Höreda 1084 1091 7 Hult 866 857 -9 Mellby 364 351 -13 Edshult 153 154 1 Ingatorp 1379 1358 -21 Kråkshult 127 116 -11 Hässleby 1687 1701 14 Bellö 174 170 -4 Summa 16304 16343 39

Känd sparekonom besöker Eksjö

Bilservice AB 0381-172 20 REPARERAR ALLA BILAR

Prästängsvägen 8, Eksjö

Av Kommunallagen 4 kap 6 § framgår att bl a den som är redovisningsskyldig till kommunen inte är valbar som revisor eller för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Syftet med bestämmelsen är att markera vikten av att en revisor ska vara oberoende. Valbarhetsreglerna, som utgår från begreppet redovisningsskyldig och infördes redan 1901, avser såväl förtroendevald som kommunalt anställd som i sin befattning är redovisningsskyldig till kommunen eller beslutar med stöd av delegation. Make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan närstående ingår också vid bedömningen om obehörighet föreligger. Kommunallagens regler om jäv 6 kap 25 §, gäller också för förtroendevalda revisorer. Paragrafen innebär bl a att en förtroendevald eller anställd är jävig om saken angår honom själv eller hans make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående. Praktiska problem med tillämpning av ovanstående regler kan lösas om kommunfullmäktige undantar berörd revisor från att granska viss verksamhet. Kravet är dock att minst fem revisorer återstår att granska den undantagna verksamheten. I Eksjö kommunrevision ingår sju ledamöter (ersättare utses inte för revisionskretsen). Upptäckt Inom Eksjö kommunrevision har nu framkommit – dels att revisor Ronny Korsberg (mp) ej är valbar som revisor för den kommunala verksamheten, då hans hustru är bibliotekschef i Eksjö kommun och därmed redovisningsskyldig, dels att Per Ihse (m) är jävig vid bl a prövning av ansvarsfrihet, då hans hustru är ledamot i Välfärdsberedningen. Ingen av ovanstående revisorer kan därmed delta i granskning av den totala kommunala verksamheten, såvida inte kommunfullmäktige undantar dem från viss granskning. Eksjö kommunrevision har den 14 januari 2013 3 och 4 §§ behandlat ärendet. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vidhålla tidigare val, men att undanta revisor Ronny Korsberg (mp) från 2012-2014 års granskning av samhällsbyggnadssektorns verksamhet, samt att för samma period undanta revisor Per Ihse (m) från att granska Välfärdsberedningen. Kommunfullmäktige beslöt den 31 januari 2013 att följa presidiets förslag.

Befolkning (antal personer) 2013-02-06 och förändringar 2011-12-31 t o m 2013-02-06

Lars-Erik Brandt S. Storgatan 13, Eksjö 0381-102 15 Mobil 076-125 30 40

LOKAL POLITIK Revisorsuppdrag – undantag

Eksjöborna fr v Liselotte Blom, Bo Eriksson, Göran Blom och Gun-Britt Eriksson på väg in i revyvärmen.

Amanda Helgeson, 20, Crille Atting, 19, och Jonathan Sand, 20, kommer alla tre från Mariannelund. Jonathans pappa debuterade i årets revy.

Nordnets populära sparekonom, den i massmedia flitigt citerade Günther Mårder kommer genom Aktiespararnas försorg till Eksjö den 25 april för att hålla öppna, gratis föreläsningar om privatekonomi i Östanåskolans aula. Kl 14.00 för eleverna i Eksjö Gymnasium och kl. 16.00-18.00 för allmänheten och Aktiespararnas medlemmar. Det blir bokutlottning bland de åhörare som då är medlemmar i Aktiespararna och Unga Aktiespararna.


8

Nystart pĂĽ uteplatsen! EksjĂś-Tidningen

FÜrändra snabbt och enkelt med vüra prisvärda paketlÜsningar.

MATGRUPP Näset & HÜllviken Matbord Näset 140x80 cm. Svart aluminium och nonwood. 4 st HÜllviken positionsstol.

Paketpris!

6.995:â&#x20AC;&#x201C; Ord. pris 8.575:â&#x20AC;&#x201C;

Paketpris!

3.995:â&#x20AC;&#x201C; Ord. pris 4.775:â&#x20AC;&#x201C;

BĂ&#x201E;DDSETBĂ&#x201E;DDSET Connor Connor 2-dels bäddset. Bomull. Bomull. 2-dels bäddset. Finns i flera färger. Finns i flera färger. KĂśp till extra KĂśp Ăśrngott till extra79:â&#x20AC;&#x201C; Ăśrngott 79:â&#x20AC;&#x201C;

RAMMADRASS Cumulus Cumulus RAMMADRASS Nimbus. 90x200 Nimbus.cm. 90x200 cm. Tyg Leno.Tyg Bäddmadrass Leno. Bäddmadrass och separat. och ben säljes separat. /stben säljes

399:399: â&#x20AC;&#x201C;/st â&#x20AC;&#x201C;

PassaPassa pĂĽ! pĂĽ!

6.995:â&#x20AC;&#x201C; 7.995:6.995:â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

SOFFGRUPP Java UTEGRUPP SaltĂś och HĂśllviken Paketpris! 3-sits soffa och tvĂĽ fĂĽtĂśljer i grĂĽ 150x90 cm.SĂ&#x201E;NGRAM Vit aluminium och grĂĽ Josefin Josefin SĂ&#x201E;NGRAM wicker. Inkl. dynor. Soffbord i grĂĽ nonwood. En iläggsskiva 50 cm Ord. pris 9.995:â&#x20AC;&#x201C; 180x200180x200 cm. KONTINENTALMADRASS Bolero Bolero Ord. pris 9.995:â&#x20AC;&#x201C; cm. KONTINENTALMADRASS wicker med glasskiva. Ord. pris 9.995:â&#x20AC;&#x201C; ingĂĽr. 4 st HĂśllviken positionsstol. Vitlackad metall. 180x200 cm. Tyg Matilda. Inkl. bäddmadrass och ben. Gäller t o m 10/3 2013. Vitlackad metall. 180x200 cm. Tyg Matilda. Inkl. bäddmadrass och ben. Gäller t o m 10/3 2013.

Finns i flera storlekar. Finns i flera storlekar.

KĂśp till huvudgavel 1.995:â&#x20AC;&#x201C; och nackkuddar 795:â&#x20AC;&#x201C; 795:â&#x20AC;&#x201C; KĂśp till huvudgavel 1.995:â&#x20AC;&#x201C; och nackkuddar

Erbjudandet gäller t o m 31/7-2012 eller sü lüngt lagret räcker.

UTEGRUPP Grinda 150x96 cm. Vit aluminium och valnÜt. En iläggsskiva 50 cm ingür. 4 st Grinda positionsstol.

Paketpris!

5.995:â&#x20AC;&#x201C;

3.995: â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; 3.995:

199:199: â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

BĂ&#x201E;DDSETBĂ&#x201E;DDSET Emil Emil Ord. pris 6.775:â&#x20AC;&#x201C; 2-dels bäddset. Bomull. Bomull.Ord. pris 299:â&#x20AC;&#x201C; 2-dels bäddset. Ord. pris 299:â&#x20AC;&#x201C; KĂśp till extra KĂśp Ăśrngott till extra79:â&#x20AC;&#x201C; Ăśrngott 79:â&#x20AC;&#x201C;

2.995: â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; 2.995:

Erbjudanden kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller t o m 10/3-2013 eller sü lüngt lagret räcker.

Bra mÜbler blir bara med üren. EMs sängar har kvalitet och känsla som som Bra mÜbler blir bättre bara bättre med üren. EMs sängar har kvalitet och känsla du kan av länge. Passa Passa pü attpü investera i ditt hem. Välkommen till EM! dunjuta kan njuta av länge. att investera i ditt hem. Välkommen till EM!

Erbjudanden kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller t o m 10/3-2013 eller sü lüngt lagret räcker.

En Ensäng sängatt attälska! älska!

EM Vetlanda Holsby MĂśbler

SävsjĂśrondellen â&#x20AC;˘ Tel 0383-121 20 MĂĽn 9-19 9-18 LĂśr Fre 9-14 9-18 MĂĽn 9-19 Tis-Tors Tis-Fre 9-18

Utilized UF

LĂśr 9-14

Minihandboll

Fullt hus hos Aktiespararna I samband med avdelningens ürsmÜte den 12 februari hade man bjudit in Gunnar Ek som fÜredragshüllare. Han drog fullt hus. Ek är en markant profil i aktiespararkretsar och uppskattad fÜreläsare i aktierelaterade ämnen. Han har genom üren bevakat mer än 2000 bolagsstämmor och har en detaljkunskap om det svenska näringslivet som fü andra. I sitt tvü timmar lünga fÜredrag gav han en bred Üversikt Üver de makroekonomiska faktorer som püverkat aktiemarknaden i ett hundraürigt perspektiv. Som avslutning gav han tips pü nügra kÜpvärda aktier: Nibe, banker t ex SEB, Eolus Vind. Telia Sonera ansüg han vara lügt värderad.

Missa inte tillfället!

â&#x20AC;?Tjechov

i Bruzaho

Vid lunchtid sĂśndagen den 13 januari besĂśkte jag ITolvhallen just Carl Robertsson och Lisa Ljunggren avverkar ekonomiprogrammet när sjutton barn i 6â&#x20AC;&#x201C;7-ĂĽrsĂĽldern hĂśll pĂĽ med sina olika lekfulla EftUF er Ăśsom pĂĽ EksjĂś Gymnasium. De driver UF-fĂśretaget Utilized av handbollsĂśvningar infĂśr sina intresserade fĂśräldrar. Pernilla Andersson, ver en 320del sk till BfĂśrsäljningssatsutbildningen. Helgen 9-10 februari hade de sin tredje Gymnasium har tagit initiativet till dessa samlingar. Här llda fĂśvid ruzaholm rattfylärare resEksjĂś tällninmellan , ApĂĽ ning. Denna gĂĽng i foajĂŠn pĂĽ Olsbergs Arena med ntonpausar spelarna tillsammans med Carl BjĂśrkman gar ĂśveĂśvningarna i Pgod anikefterfrĂĽgan T je rStendahl, te c hela land tvĂĽ unga tränare frĂĽn EBK. h a o terns ver Winther v(ts v) â&#x20AC;?Foch deras sortiment av second-handkläder. rierJoakim et kom sion iet

Boka bilje

tt direkt!

lmâ&#x20AC;?

i , med ett mer den EksjĂś Te tillägg â&#x20AC;?om Tortunaâ&#x20AC;? aterfĂśren tobakens ing prese 10 mars skadlighe k n r up tâ&#x20AC;?. ps del av fĂśr l. 16.00 i Bruzaho terapanasonic eställning lms Folk ättningen sĂśndag fĂśrtäring e e e ts n n d H d ä e u r n servevärmepump . ring fĂśrek s i vilken publi ke ommer. V â&#x20AC;˘ Pris: 15 ar och en n blir en 0 kr, ungd ANNONSFRĂ&#x2026;GA betalar sin om 50 kr â&#x20AC;˘ Boka bil jetter hos I vilka annonser i detta nummer av EksjĂś-Tidningen finner Du dessa bitar? 0381-162 jänst Rotavdrag 92 ellinkl kogst er 0381-1 S 75 80 GraTis Toch standardVälkomm er DS Fr EksjĂś A installation. r a gen! G n spoRrT St Torget â&#x20AC;˘ Hug 3. r 15.11. e j Hult, Hu 5 Ăś R Fr Marian â&#x20AC;˘ 2. ering del lthallen 1 nelund, T ägsplan 5.30 se och ĂĽter e Hessels mĂĽleri är en väl etablerad orvget 15 skatte fter fĂśrest Ingatorp, Stick .125tillInnehar fällningen â&#x20AC;˘â&#x20AC;?SkSkicka svar mĂĽleriverksamhet med lĂĽng erfarenhet inom avankinenDitt 5 s slut. Spe 2125 ltid cirka -74â&#x20AC;?4EksjĂś .3eller 0 lägg det i brevlĂĽdan 0m7a2575 2rtiikm70, EksjĂś-Tidningen, yrket, vi startade redan 1963. r in21 : EBox il k b l. paus. den 27 februari. o pĂĽMJungfrugatan 13 i EksjĂś senast HĂśsten 2011 utĂśkade vi med en golvavdelning. Märk kuvertet â&#x20AC;?Annons-frĂĽganâ&#x20AC;?. Vi har mattläggare med 40 ĂĽr i branschen. Det fĂśrst Ăśppnade rätta svaret belĂśnas med tvĂĽ skrapbingolotter. Det därefter Ăśppnade rätta svaret belĂśnas med en trisslott.

TĂ&#x201E;VLING

Nu 22 995:-

32â&#x20AC;&#x2122; LED PĂĽ kĂśPET vid kĂśp av Panasonic luftvärmepump! Värde: 6000:-

Fr v Lennart Larsson, NässjÜ, Gunnar Ek och Stig Svensson, Mariannelund vid aktieträffen i Fritidsgürden, EksjÜ den 12 februari.

ction n u F anced n Body v d A 2. lea

AnnonsĂśrens namn: uick C nit is 1. .................................................................................................. (B) Q oor u d n i the 2 .................................................................................................. aning e l C 1<$&$19$&4+($7 3...................................................................................................

1<$&$19$&4+($7 /8)7/8)79b50(3803 Namn:........................................................................................... /8)7/8)79b50(3803 7233%(7<* SpecialAdress: ......................................................................................... 7233%(7<* 9b50( 6&23 $ Postadress: .................................................................................... pris 9b50( 6&23 $ .</$ 6((5 $ .</$ 6((5 $

I kaffepausen var det münga som ville ha en privat Üverläggning med Gunnar Ek. Här är han e tillsammans h t g med Gunnar epin for ke Selvander, d e d nee Bodafors i g mitten och creasin in f o n s Gunnar Factor consumptio y Svensson, energ very En Fan is EksjÜ. tant! impor fjärde Gunnar intill, Gunnar BjÜrklund, hamnade just Filter n a F utanfÜr bild. 33.3%

55.6%

Eksjö-Tidningen 2013-02-21  
Eksjö-Tidningen 2013-02-21  

Eksjö-Tidningen 2013-02-21

Advertisement