Page 1

Bygdens äldsta tidning nür alla hushüll i EksjÜ kommun.

EksjÜ-Tidningen. StÜrst lägst a upplaga – nnons pris

Grundad 1884

  Nr 6, VECKA 24, JUNI 2013, UPPLAGA 8.400 EX.

 PRESSLAGT 29 MAJ

Skydda huset med det bästa! 6 alt. 8 mm

PALL/BULK/ STORSĂ„CK

Stora Torget 3, 575 31 EksjĂś

Jourtel. 0381-100 37

Demidekkare mülar gärna.

DEMIDEKK ULTIMATE – Nu även som helmatt • GÜr att huset ser nymülat ut under längre tid. • Unik kombination alkydolja/akryl. • Välj mellan klassiskt halvblankt eller elegant helmatt. • Mycket lünga underhüllsintervaller.

MEN INTE SĂ… OFTA.

Malin Oscarson

www.neova.se runil.hby@hotmail.com

Nästa nummer av EksjÜ-Tidningen kommer den 22 augusti. Manusstopp den 10 augusti.

0706-67 12 86 RUNE

EksjĂś kommun informerar

KĂśp Neovapellets. Rekommenderas av Sveriges sotare.

EksjÜ kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 19 juni, kl 17.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, EksjÜ. OBS! Dag och tid! Sammanträdet är offentligt. FÜredragningslistan finns i FÜrvaltningshuset och pü Stadsbiblioteket i EksjÜ fr.o.m. tisdagen den 11 juni samt pü www.eksjo.se/kf. Handlingar finns pü kommunledningskontoret, tfn 0381-360 11. Anders Gustafsson, ordf. / Karin Elardt

ice serV p, r a h ka Vi uns och k vid kĂśp! ingĂĽr

Norra Storgatan 33, EKSJÖ, tel 0381-61 16 54 • Öppettider: Vard 9-18, LÜrd 10-13

Din zoofackhandel i centrum

Hund • Katt • Smüdjur Fügel • Fisk

FÜlj fullmäktiges sammanträde pü www.eksjo.se/webbtv

Nybrogatan 7 • 0381-150 80 www.eksjodjuraffar.com

RĂ„K

DIN DATALEVERANTĂ–R I EKSJĂ– Trygghet, kompetens & personlig service 23 ĂĽr i branschen

FROSSA Se annons sidan 3

-5230)3!2

%TTTIDLĂšSTYTTREIKOMBINATIONMEDETTMODERNTINRE +EDDYSMURSPISARĂ‹RGJORDAFĂšRATTGESAMMAKĂ‹NSLAOCHATMOSFĂ‹RĂ?TRUMMETSOMENTRADITIONELLĂšPPENSPIS"LANDANNATHAR DEENKLASSISK ROBUSTDESIGNOCHSTORAGLASLUCKORSOMGĂšRATTELDENSYNSVĂ‹L3AMTIDIGTHARDEENMODERNKONSTRUKTIONSOM GĂšRDEMTILLMYCKETEFFEKTIVAVĂ‹RMEKĂ‹LLORMEDBĂ?DEHĂšGEFFEKTOCHHĂšGVERKNINGSGRAD$ESSUTOMHARDEETTVĂ‹RMEMAGASIN

ndfärg och Grundfärg och adfärg i Fasadfärg ett i ett AVOLIVINSTENSOMGERMYCKETL�NGAVSVALNINGSTID(ËRHITTARDUMURSPISARSOMP�YTANHAROLIKAKARAKTËR MENSOMALLAËR BASERADEP�DEKVALITETSHÚJANDEOCHVËRMEEFFEKTIVALÚSNINGARSOMKËNNETECKNAR+EDDY

.EO

.EOTARDENMODERNAFORMGIVNINGENTILLSINABSOLUTASPETS$E RAKALINJERNAOCHDENVĂ‹LTILLTAGNAPANORAMALUCKANGĂšRDENNA

MURSPISTILLRUMMETSSJĂ‹LVKLARAMITTPUNKT$ENSTORAELDSTADEN

GÚR.EOTILLENP�LITLIGOCHEFFEKTIVVËRMEKËLLASOMGERMYCKET hoppa Üver grundfärgen Spara tid – hoppa Üver grundfärgen L�NGEFTERVËRME

s!NPASSADFĂšRATTSTĂ‹LLAMOTRAKVĂ‹GG s(ARENVERKNINGSGRADPĂ? OCHENEFFEKTPĂ?UPPTILLK7 s,Ă‹TTMONTERADBYGGSATSAVPIMPSTENSELEMENT s%LDSTADIGEDIGETGJUTJĂ‹RN s(YLLAIVACKERGRANIT s6Ă‹RMEMAGASINIOLIVINSTENGERMYCKETLĂ?NGEFTERVĂ‹RME s3KORSTENSANSLUTNINGUPPĂ?TELLERBAKĂ?T s5TELUFTSKOPPLINGOCHGOLVSTENFINNSSOMTILLVAL

.EO

EKSJÖ Tuvängsg 2 / 0381-38360 / Mün-Fred 6.30-18 / LÜrd 9-13

"2%$$X(ž*$X$*50

XXMM

6)+4

CAKG

5.$%2,!'

&UNDAMENT

3+/234%.

Œ

(ž*$4),,"!+!.3,#%.425-

MM

%&&%+4

K7

6%2+.).'3'2!$

 

!636!,.).'34)$

5PPTILLH

"2ÂŻ.3,%

6ED

490'/$.2

BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSĂ…


Eksjö-Tidningen

2

Fastighetsaffärer i Eksjö Kållstorp 1:54, Eksjövägen 62, Bruzaholm har sålts av Dagny Klingfors till Tobias Jack Mikael Johansson för 130 000 kr. Taxeringsvärde 133 000 kr. Morkullan 6, Vetlandavägen 68, Eksjö har sålts av Ejne Henry Arne Karlsson till Christel Gullevi Svensson för 740 000 kr. Taxeringsvärde 604 000 kr. Eksjö-Lönås 1:3, Eksjö-Sjöarp 3, Eksjö har sålts av Henning och Bodil Bjergbaek till Adrian Bird och Barbara Singelenberg för 1 175 000 kr. Taxeringsvärde 669 000 kr. Vråken 1, Klosterstigen 2, Eksjö har sålts av Tobias Klasson till Axel Roland Eklöf och Ayoe Eklöf 1 525 000 kr. Taxeringsvärde 836 000 kr. Pilen 33, Sofieholmsgatan 28, Eksjö har sålts av Willis Jan Essri Josefsson och Gladys Britt-Marie Monika Josefsson till Johan Marcus Ebbe Hugosson och Emma Karolin Gannsjö för 1 800 000 kr. Taxeringsvärde 807 000 kr. Heddarp 1:8, Heddarp Björksäter 1, Eksjö har sålts av Karl-Gustaf Allan Blixt och Inga-Lill Rosmarie Blixt till Per Anders Claes Johansson för 680 000 kr. Kinnekulle 4, Lustigkullegatan 14, Eksjö har sålts av Stefan och Nathalie Krantz till Anders Pär Jonas Rydberg och Johanna Eva Magdalena Strid för 1 650 000 kr. Taxeringsvärde 986 000 kr. Norrby 1:7, Norrby Södergård 2, Eksjö har sålts (arv, tes, bpt, bood) till Pia Elisabet Dehlin och Hans Lennart Dehlin. Säljare ej angiven. Taxeringsvärde 584 000. Bogård 1:3, Albert Engströms väg 44, Hult har Karen O´Leary överlämnat som gåva till Laura O´Leary och Harry O´Leary. Taxeringsvärde 263 000 kr. Kräpplehult 2:2, Kräpplehult 1, Eksjö har sålts av Nils Tomas Falck till Helena Charlotte Schnabel Frisk och Mikael Torbjörn Frisk för 600 000 kr. Taxeringsvärde 550 000 kr. Åängen, Västra Ågatan 6, Eksjö har sålts av Johan Lindfors till Mathias Stig Gunnar Johansson och Evelina Maria Jonsson för 1 900 000 kr. Taxeringsvärde 1 031 000 kr. Mässen 11, har Eksjöhus AB överlämnat som gåva till Eksjö kommun. Taxeringsvärdet är satt till 0 kr. Prästkragen 5, Villagatan 18, Eksjö har sålts (arv, tes, bpt, bod) av Per Kindstrand och Therese Annika Elsa Kindstrand till Per Mikael Kindstrand. Taxeringsvärde 975 000 kr. Apoteket 1, Apoteksgränd 4, Eksjö m fl adresser har sålts av Ingemar Ekblad och Krister Ekeroth till Jbt Fastighetter AB för 11 200 000 kr. Taxeringsvärde 6 611 000 kr.

Lasses

KRANBIL Lyft och transport • Trädnertagning • Uthyrning av containrar • Egen sortering av byggavfall och skrot • Återförsäljare av

Välkommen till världen!

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Sandra Back och Johan Rubensson, Vitsippegatan, Eksjö fick en son den 13 januari som skall heta Adam. Han vägde 5210 gram och var 56 centimeter lång. Storebror heter Axel, 3 år. Bild: Christina Martini, Rosenlöfs Foto, Eksjö

Veronica och Simon Bogren, Smedhemsvägen , Hult fick den 15 februari en dotter som skall heta Felicia. Hon vägde 3875 gram och var 52 centimeter lång. Storasyster Alice är 2 år. Bild: Christina Martini, Rosenlöfs Foto, Eksjö

Fastighetsbyrån i Eksjö / 0381-159 40 / fastighetsbyran.se

Diktläsning Lars-Erik Brandt S. Storgatan 13, Eksjö

Ränneslättsturen. Cykeltävlingen äger i år rum den 30 juni. Huvudloppet är åtta mil. Dessutom kommer det att erbjudas en tvåmilstävling. Arrangörerna hoppas på bortåt 1000 deltagare. Ifjol var det 800 som deltog.

0381-102 15 Mobil 076-125 30 40

STOR LOPPIS Granngården EKSJÖ

Onsd. 11.00-15.00 Lörd. 10.00-14.00 Sönd. 12.00-15.00 Öppet året runt! Möbler, porslin, verktyg m.m. Välkomna!

Margaretha Svahn läste dikter vid seniorboendet Tuvans vår-/ sommarfest den 23 maj. Hon läste en rad vårpoem i pauserna på jazzbandet New Embassys konsert. Hon tar gärna med dikter av t ex Britta Zettman, Rydsnäs vid sina främträdanden. Margaretha läser för egen del med stor behållning självbiografier.

Utför städning, fönsterputs och trädgårdsarbete. 072-229 22 31

Emma Larsson och Robert Stattin, Ångsågsgatan, Eksjö fick den 21 december 2012 en son som skall heta Milo Stattin. Han vägde 4210 gram och var 52 centimeter lång. Bild: Christina Martini, Rosenlöfs Foto, Eksjö

Samlade dikter. Jag hörde att Henny Utsi Åhlins samlade dikter och kåserier kommer att ges ut i bokform i sommar.

Kid Kumlin. Konstnären Kid Kumlin, Ingatorp har den 25 maj–2 juni genomfört sin 40:e vårsalong. Hon håller nu också på med sin tredje bok. Denna gång med prosadikter.

Stockhorvans pellets

070-331 55 64

BYGGSERVICE AB BYGG & MÅLERI

Eksjö-Tidningen

Utför alla slags bygg- och målningsarbeten. Auktoriserad

Box 70, 575 21 Eksjö Tel/fax 0381-132 25 Mobiltel: 070-37 68 823 Eksjö-Tidningen når alla hushåll i Eksjö kommun! Upplaga 8.400 ex. Sättning och tryckning: Swepress i Vimmerby AB Utdelning: Postverket Ansvarig utg.: Bo G Lundberg

pappläggare. Tel. 0381-303 68 Bil: 070-330 58 99 Albert Engströmsv. 7, Hult

S&S

Bilservice AB 0381-172 20 REPARERAR ALLA BILAR

Prästängsvägen 8, Eksjö

Höglandets Markis & Persienn 0381-140 90 0380-190 90

Vi säljer skugga! www.hoglandetsmarkis.nu

Linda Karlsson och Joakim Blomqvist, Fridkullavägen, Eksjö fick den 11 april en dotter som skall heta Teodora Blomqvist. Hon vägde 3090 gram och var 49 centimeter lång när hon föddes. Hennes storasyskon är Lukas 5 år och Justina 3 år. Bild: Christina Martini, Rosenlöfs Foto, Eksjö

Simrekord. Tim Petri, 19, Eksjö SLS, simmade till sig ett klubbrekord på 1500 meter vid klubbmästerskapet den 15 maj. Det nya klubbrekordet lyder på 17.36,19. Det gamla höll Fredrik Erazim sedan 1994. Den 25 maj åkte Tim i en grupp på 30 simmare till ett tolv dagars träningsläger i Spanien anordnat av Smålands simförbund.


3

Eksjö-Tidningen

GOLVLÄGGNING! För beställning kontakta Bengt på tel 070-548 60 75

Beställning kan även göras hos: EKSJÖ 0381-61 16 54

Månadens lästips får vi av Ann Nordlöf, vikarierande antikvarie vid Eksjö museum under Lisa Ugarphs ledighet. Ett av hennes bästa bokupplevelser härrör från ’’En liten röd fågel i juletid’’ skriven av Fannie Flagg om en man som får veta att han bara har några månader kvar att leva. Det är en berättelse som ’’ger en bestående lyckokänsla ett långt tag efter att man slutat läsa den’’ enligt Ann. En bok som alla borde läsa, är hennes råd.

Tack till alla mina kunder. Jag kommer att bära med mig många fina minnen från mötena med Er.

Läs hela Eksjö-Tidningen. på vår hemsida!

www.eksjotidningen.se Eksjös Rotaryklubbar

Christina Martini

LOPPMARKNADEN N. Storgatan 53, 575 32 Eksjö Tel. 0381-105 85

startar 29 juni och pågår t.o.m. 27 juli

ONSDAGAR 29/5-28/8

Kaffeserveringen och bokrummet har öppet. Måndag-fredag 11-17 Lördag 11-15

RÄK

FROSSA Traditionell & populär år ut och år in! Oftast fullbokat, så..... boka bord i tid. 0381-130 20

Stora Torget Tel. 0381-130 20

Eksjöhus AB. Företaget omsatte ifjol drygt 330 milj kr med ett resultat på 12,2 milj kr. Det är allmänt bekant att bostadsbyggandet just är på en historiskt låg nivå. Regeringsföreträdare åker runt i landet för att skaffa sig en bild av nuläget, men sen då, vilka konkreta åtgärder vidtas? Inte många. Skiva. Mikael Neumanns skiva ”Sånger från Näset” innehåller många av de visor han sjöng i Eksjö den 16 mars.

Besök detta traditionsfyllda evenemang

Våffelservering SKÄNK OSS SÅDANT SOM DU INTE BEHÖVER

skänker ett bidrag till årets Daglägerverksamhet ’’Mitt sommarlov’’ vid Norra Wixen. Här berättar de om projektet: ’’Eksjös båda Rotaryklubbar anordnade för andra året i rad en välgörenhetskonsert med Vocal Voices i Olsbergs Arena. Även detta år blev konserten en dundersuccé. Med Rotarys ledstjärna ’’service above self’’ dvs osjälviskt tjänande är det naturligt för oss att arbeta med välgörenhet för att förbättra livsvillkoren i vår omvärld både globalt och lokalt. Av årets överskott från konserten som blev totalt 135 600 kronor beslutade klubbarna att skänka en del till Rotarys läkarbank och en del till ett projekt inom vår hemkommun. Det lokala projekt vi valt ut är lägerverksamheten ’’Mitt sommarlov’’ vid Norra Wixen som vänder sig till barn i årskurs 2-4. Dagslägret kommer genomföras under två perioder (en vecka i juni och en vecka i augusti). Ansvariga ledare vid lägerverksamheten är Christer och Anne Sundblad som i samarbete med Eksjö Gymnasium (Barn- och fritid) har ett engagemang utöver det vanliga och gör ett fantastiskt jobb. Eksjös båda Rotaryklubbar kommer bidra med en summa pengar för att driva lägret, lämna över 10 stycken flytvästar och finansiera material till en större flotte som barnen är med och bygger. Bidraget kommer att överlämnas vid Eksjö Rotaryklubbs ordinarie kvällsmöte den 10 juni.’’

Brudkronor

Ring 0381-100 87

På Eksjö museum pågår en miniutställning med tre brudkronor inlånade från Hässleby-Ingatorps och Höreda pastorat.

Jobbtillväxt. Bisnode är ett väletablerat informationsbolag. Företaget har nu gjort en kommunranking efter förväntad jobbtillväxt inom den privata sektorn i landets kommuner under det närmaste året. Eksjö hamnade på plats 146 bland landets 290 kommuner. Övriga höglandskommuner fick följande placeringar: Nässjö 173, Tranås 181, Sävsjö 243, Aneby 252 och Vetlanda 270. Marcus Axelsson, kommunens näringslivsdirektör, har bl a sagt att – Rent historiskt vet vi att våra privata företag är väldigt stabila, med god ekonomi och uthållighet. De har vuxit fram under lång tid och satsar långsiktigt.

Fr. v. Krona från Ingatorps kyrka i förgyllt silver tillverkad 1634, omarbetad 1703/1704 med mästarstämpel DE (Daniel Ekman), krona från Hults kyrka tillverkad 1662 i förgyllt silver, glasstenar och turkoser omarbetad 1874 mästarstämpel Roluf Olofsson samt krona från Höreda kyrka tillverkad 1781 i förgyllt silver med glasstenar mästarstämpel Anders Castman d y.

Handla i Eksjö!

Vi önskar Er alla en riktigt skön sommar! Eksjösommar 2013 m. bl.a.

Vaktparad varje lördag! Premiär midsommarafton! Sommarteater på torget! 29/6, 6/7, 13/7 kl. 11 o 13 Diggiloo i Sjöängen 6/7! Eksjö kammarmusikfestival 7-11/8 Eksjö Stadsfest 30-31/8 www.visiteksjo.se för mer info om allt som händer

Fri parker ing i hela sta’n !

Vi ses i Eksjö i sommar!

Eksjö - staden med de charmiga butikerna, genuina miljön och det personliga bemötande!

Vi utvecklar Eksjö tillsammans med


Eksjö-Tidningen

4 Mariannelund. Förra årets drottning Valborg, Jennie Svensson, krönte Ida Bergvall till årets drottning Valborg vid valborgsmässofirandet i Herrgårdsparken i Mariannelund. Ny utmärkelse. Vid höstens näringslivsgala kan det komma att delas ut en ny utmärkelse nämligen ’’Årets turistföretag’’. Besöksnäringen är viktig och därför är det rimligt att den får ett eget pris som kan locka till stordåd. Sedan tidigare finns kategorierna ’’Årets företag’’, ’’Årets landsbygdsföretag’’ och ’’Årets butik’’.

Tidsbestä llning 0381-16 9 58

Behandlingar • Klassisk massage • Varm oljemassage • Fibromassage • Hot Stone massage • Medicinsk laser

Prana Ayur – Veda • Stressreducerande ayurvediska behandlingar:

Återförsäljare för: TEMPUR och ERGOTEMP madrasser och kuddar Det går också bra att låna hem madrasser och kuddar för provning.

Marmabehandling, face-lift, abhyangamassage

• Taktil massage • Healing Välkomna! www.marielycka.se Nybrogatan 9 • 073-599 10 58

EKSJÖ MASSAGEBEHANDLING

Nybrogatan 9, 575 31 EKSJÖ • www.eksjomassage.se

m ss p ö r st 2013

i Hult

en el

Mormor Maria Alin med barnbarnet Ludvig Alin Svensson, 6 år.

En g

Cirkus i stan Förväntan, cirkus i stan, i detta fallet ’’Olympia’’ som lördagen den 4 maj slog upp sitt tält på Sjöängen för att där underhålla med bl a clowner, jonglörer (som Abraham Gebre, luftakrobater (som Anna León), komiska akrobater (som Wolf Brothers), hunddressyr (som Henrika Bengtsson med sina pigga hundar). Malva Herbertsson var ett av flra barn som fick och vågade rida kamel. Med sådana attraktioner var det lockande för mor- och farföräldrar att gå dit för att med den yngsta generationen återuppliva egna cirkusminnen. Här är några som jag mötte vid entrén till cirkus Olympia den 4 maj.

Marie Lindvall

Albert Engströmsgården

Fredag 21 juni kl. 15.00

Midsommarfirande med dans runt stången, kaffeservering, lotterier. Eksjö folkdanslag medverkar. Fri entré!

Lördag 22 juni kl. 18.00 Söndag 23 juni kl. 18.00 Lördag 29 juni kl. 18.00 Söndag 30 juni kl. 18.00 Lördag 3 augusti kl. 18.00 Söndag 4 augusti kl. 18.00

Fattigstugan. Fattigstugan. Husförhöret. Husförhöret. Nödåret. Nödåret.

För visning av gården, ring: 070-589 24 43, 0381-302 05 Inträde till spelen 130 kr inkl. kaffe. Barn under 12 år fritt i föräldrars sällskap. Arrangörer: Hultamatörerna & Hults hembygdsförening Välkomna!

Fältskytte. När SM i fältskytte avgjordes i Kungsängen i Stockholm under helgen 20/21 april på E 1:s övningsfält vann Göran Thörnert veteranklassen 66 år och äldre. För 50 år sedan tog han sin första SM-medalj i junior SM. Tiomila. ESOK med Anja Arbter, Josefine Klintberg, Olivia Kollberg, Beatrice Gustavsson och Therese Klintberg tog 71:a platsen i årets Tiomila som avgjordes i början av maj i Stockholmstrakten. Ungdomarnas första lag kom in som sjua i ungdomsklassen. ESOKs herrar hamnade på 79:e plats.

Öppet Hus hos ABF Lördagen den 18 maj var det öppet hus hos ABF, Bryggaregatan 2, Eksjö. Om det gick trögt med de planerade bok- och klädbytaraktiviteterna var det desto större intresse för mandalamålning. Mandala betyder cirkel på sanskrit. Målningen blir enligt utövare något av en meditationsakt när man färglägger små förtryckta mönster i en cirkel utifrån och inåt i en självvald färgskala. Man målar med akvarellpennor och fuktar målningen med vatten efteråt. Det finns 50-70 förtryckta mönster att följa. När man är mer avancerad i sin målning skapar man sina egna cirklar, figurer och former.

Här är der fr v Sussi Byström, cirkelledaren Carita Salo Holmberg, Christer Sundblad och hans barnbarn Hampus, 3 år, som ägnar sig åt mandalamålning medan det spelas kontemplativ bakgrundsmusik.

Ankracet Ankracet med 2500 plastankor i Eksjöån lördagen den 25 maj var det tjugonde i ordningen. Eksjö Lions klubb som håller i arrangemanget bildades i oktober 1963 och fyller således 60 i år. Överskottet från årets tävling går till den sommarteater som Josse Larsson skall leda här i Eksjö. Kulturskolans blåsensemble underhöll med sambarytmer på museigården i väntan på att tävlingen skulle starta. Gruppens program avslutades med fanfar.

Farfar Alf Bilker med Naomi, 5, ett av hans åtta barnbarn.

Vinnare Presentkort 8000 kr Ingvar Gustafsson Presentkort 5000 kr Matilda Lööf Presentkort 3000 kr Hans Rösberg Presentkort 2000 kr Iris Dahlström Presentkort 1000 kr Hilda Milton Ett hundra kontant till följande: Ingvar Adolfsson, Ebba Niebel, Eva Larsson, Hasse Kjellkvist, Elsa Titus, Emma Olsson, Berit Huss, Stig Bondesson, Lars Svensson och Anette Carlsson. Carita Salo Holmberg ägnar sig också åt oljemålning och åt att skapa applikationer med sin symaskin. En av dem syns här att hon visar oss ryggen.

Roland Stenström med barnbarnsbarnet Emil Stenström, 10 år.

!

mmen

Välko

Må-on 10.00-15.00 to 10.00-19.00 fr 10.00-15.00

Sommaröppet för dig...

Mån-fredag 10-15 v 25 t o m v33 (17/6-16/8)

Handelsbanken

Södra Storg 7, EKSJÖ – 0381-66 35 60 Vår internettjänst har alltid öppet, alla dagar, hela året! www.handelsbanken.se/eksjo Eksjö Bollklubb. Sebastian Hörlin, 21, lämnar styrelsen för Eksjö BK efter sex år varav två som ordförande. Han sitter också i Smålands handbollsförbunds tävlingskommitté. Det talas om att han skall väljas in i förbundets styrelse vid årsmötet den 4 juni. Han både arbetar och studerar. Det kräver nya prioriteringar.

Några av clownerna i cirkusföreställningen.

Ny butik. Gary Kruithof har öppnat en möbelbutik i gamla polishuset i Eksjö.

Stockholmsvägen 25, Eksjö Tel. 0381-158 78 • 076-86 99 096

Hinderbana för trähäst I Stationsparken kunde barnen under Barnens lördag rida zick-zack- och hinderbana med trähäst. Dessa hjälpte barnen. Fr.v. Moa Andersson, Elin Gunnarsson, Marcus Börjesson och Lisa Gunnarsson.


5

Eksjö-Tidningen

med Dragspelsklubben g n Knekten Allså

Landmann Grill Ord.pris: 4995 kr

Museigården • Onsdagarna 26 juni och 3, 10 och 17 juli • 19.00 • Fri entré

Nu: 3995 kr

Kraftfullt färgspråk Öppet och stängt i sommar på Eksjös bibliotek Eksjö stadsbibliotek Sommartider 2013 17 juni till 16 augusti måndag till fredag kl 13-18 Tidningsrummet öppnar kl 10.00 Lördagar har biblioteket stängt juni, juli, augusti

Söndagen den 19 maj, på eftermiddagen, stod dörren till NBV-lokalen öppen mot den helt folktomma Norra Storgatan i Eksjö. Tunga regnmoln gled lågt över hustaken. Från lokalen hördes klassisk jazzmusik. Den kom från skivan ’’Jazz of Jokers’’ som skapade en passande musikalisk inramning till eksjökonstnären Ingemar Pilspets´ utställning som funnits i lokalen hela vecka 20, den 13 t o m 19 maj. Pilspets´ kollektion omfattade totalt 21 verk. Huvuddelen var oljemålningar. Den första på utställningslistan har titeln ’’Old Jazzfans’’. Det fanns också några akvareller och ett collage. Den nu 80-årige Ingemar Pilspets beskriver sin egen konstnärliga profil på följande komprimerade sätt, med formuleringar som skulle passa i ett konstnärslexikon. Han är en ’’expressionistisk målare, som i överdriven kolorit, där färgen givits ett egenvärde, uttrycker upplevelser, tankar och fantasier i bilder som ömsom är föreställande ömsom har abstrakt form.’’

Lightair Surface Luftrenare Ord.pris: 3495 kr

Nu: 2995 kr

Fredag 14 juni stänger vi kl 16 p g a golvvård Torsdag 20 juni stänger vi kl 16

Ingatorps bibliotek Sommarstängt från 20 juni till 5 augusti Mariannelunds bibliotek juli- augusti Måndag 09.30-19.00 Tisdag 10.00-19.00 Onsdag 10.00-17.00 Torsdag 10.00-19.00 Fredag 09.30-15.00

LG Plasma 60’ TV Ord.pris: 12995 kr

Musiker Linda Snygg har i två och ett halvt år varit fast anställd musiker i Eksjö församling. Nu lämnar hon uppdraget för en kantorstjänst i Alseda församling med sina fem kyrkor. Genom bytet halverar hon nästan sin arbetspendling. Marie-Louise Johansson, Tenhult tar över Lindas verksamhet här i Eksjö.

EKSJÖ

I nr 7 av Eksjö-Tidningen som kommer den 22 augusti presenteras resten av höstprogrammet.

Aktiecafé Mariannelund

Bo G Lundberg leder ett informellt samtal om aktier och aktiefonder över en kopp kaffe/te och kakor. Vi bjuder på förtäringen. Resonemang om vad olika nyckeltal kan ge för vägledning vid aktieköp. Ingen föranmälan, bara kom till Folkets Hus, Mariannelund onsdagen den 14 augusti kl. 18.30.

Aktieträff

Beijer Almas (Mid Cap) koncernchef Bertil Persson presenterar det 30 årsjubilerande företaget här i Eksjö. Onsdagen den 21 augusti kl. 19.00 Fritidsgården, Ing 2, Eksjö

Ord.pris 1495 kr

Nu: 995 kr

Torsdag 20 juni öppet kl 11-15

Välkomna! www.eksjo.se/biblioteket

Electrolux Ångstation

Nu: 11995 kr

Som ett exempel på hans konst ses här ovan oljemålningen ’’Hyllning till Lasse Gullin’’ som såldes under utställningen. Den visar det kraftfulla färgspråket. Medborgarförslag. Kenneth Jägsander och Barbro Santesson har lämnat in ett medborgarförslag om en hundrastgård. ’’Vi föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att ordna en hundrastgård i Eksjö. Några positiva tjänstemän i kommunen har på vårt inititativ undersökt möjligheten att ordna en hundrastgård väster om Röningsgatan men tyvärr har grannarna till den gamla mopedbanan invändningar mot detta. Då denna mopedbana inte används längre föreslår vi att man undersöker möjligheterna att flytta staketet till Vildparken och där på lämpligt ställe anlägga en hundrastgård. Om staketet inte räcker kan man nog komplettera med ett liknande staket. Detta torde vara en betydligt billigare modell än att med ett nytt staket anlägga en rastgård. Med hopp om ett positivt svar.’’

BIMAB

KÖK – TVÄTT – BAD

Österlångg 20, EksjÖ • Tel 0381-120 00 • info@bimab.net • www.bimab.net

Sommarhatt Vid vår-/sommarfesten den 23 maj på Tuvan såg jag

Hemvärnets Musikkår Eksjö sätter färg på gatulivet med blåsmusik och taktfast marscherande. Start midsommarafton och därefter nio lördagar framåt med stor final lördagen den 24 augusti! Marschen startar vid Konsum kl 11.30 mot Stora Torget för en konsert varefter paraden fortsätter genom Gamla Stan med halt vid Åbron och vid Willys samt vid äldreboendet Mogården innan slutmålet på gamla I12 nås.

Handelsträdgården på Höglandet Närodlat för dig! Träd, buskar & perenner Stor sortering av sommarblommor!

Egen odling ! för

Ulla Johansson i en vacker hatt från 1905. Ulla, som många känner som ’’Smens Ulla’’, flyttade in i huset redan 1954. Under sin yrkesverksamma tid arbetade hon bl a många år på mässen inom ITolv. Därtill har hon fött och fostrat sex barn.

Riksteatern. Eksjö TeaterförenTujA ing är en del av Riksteatern vars ’BRABANT’

10 199:-

vd Birgitta Englin kommer att slu-

HÖjD 60–80 cm ta vid årsskiftet. Hon började där KRAfTiGA Ex SNABBväxANDE2005. I februari ifjol presenterades LämPLiG Som viNTER90 HäcK. ZoNett GRÖN 1–5förslag till nedskärningar i or-

pelargoner Vid styckköp 29

aMplar

Vid köp av 3 st eller fler

99:-

/st Ord. pris 129:-/st

Lev livet lite grönare Ny bok. Carin Rickardsson och www.blomsterlandet.se Carin S. Hamar, Bruzaholm, har gjort en bok tillsammans. Den skall inom kort lämnas till tryckning. Ca- • Fristadsv 22 0381-150 20 • mån-fre 10-18 • lörd 10-15 • SÖNDAGSÖPPET 10-15 Eksjö eksjö • Fristadsv 22 • 0381-150 20 rin Rickardsson har skrivit texten mån-fre 10-18 • lörd 10-15 • söndagsöppet 10-15 och Carin Hamar illustrerat verket som fått titeln ’’ABC Märk väl’’.

Vaktparaden i Eksjö!

ganisationen där 35 av 190 tjänster skulle tas bort. Birgitta Englin var då här i Eksjö (Olsbergs arena) den 26 februari och berättade om besparingskraven i samband med årsmötet för jönköpingsdistriktet inom Riksteatern.

På midsommarafton har musikkåren sällskap av en stor tropp från Smålands Husarer och vid finalen medverkar Smålands Karoliner. Dragspelare värmer upp publiken med dansvänlig musik vid Konsum före start av vaktparaden. Tvåa. Bruzaholms SK blev tvåa i Klubbkampen i pingis 2013 som nyligen avgjordes i Mariannelund. Vann gjorde Vaggeryd BTK 1 och det för tredje gången. Därmed tog klubben hand om vandringspriset. Centrumkyrkan Mariannelund. Pastor Samuel Halge skall efter tretton års arbete inom Centrumkyrkan i Mariannelund flytta till en liknande tjänst inom Korskyrkan, Åsarp söder om Falköping. Hans hustru Yvonne, nu rektor för skolenheterna i Ingatorp och Hult, har fått en motsvarande befattning inom Falköpings kommun.

SOMMAR

REA 20% Ej underkläder

Välkommen!

Norra Storgatan 32 Öppet: månd. 10-14, onsd. 11-17, lörd. 29/6 10-14

Tel. 070-564 10 73


Eksjö-Tidningen

6

Redovisning av projekt På kvällen den 24 april öppnades dörrarna i Storegårdshallen för den stora redovisningen av de projektarbeten som eleverna i årskurs tre inom Eksjö Gymnasium har arbetat med under året. Bland de nära femtio montrarna i hallen fanns också årets UF-företag representerade. Många goda idéer exponerades i de olika montrarna. Här är några av de utställare jag besökte under min rond i mässhallen som också var öppen på förmiddagen den 25 april. Rätt ton

Trasig bilruta? Åk till oss på Eksjö Bil & Bygg-Glas AB Vi är auktoriserade glasmästare

Gobeläng I lokalen på Kyrkbacksgården där jag följde Eksjö Schackklubbs spännande jubileumsturnering den 20-21 april hänger en mycket vacker gobeläng.

Ida Gustavsson (tv), Rydsnäs, från samhällsprogrammet med musikprofil och Josefin Ågren som läser på teknikprogrammet (som kan spela piano) har tillsammans byggt en prydlig xylofon av femton år gammalt körsbärsvirke som pappa Ågren sparat för ett viktigt tillfälle. Den är rätt stämd enligt tillverkarna. Jag bad dem spela ett musikstycke. Det blev ’’Für Elise’’. En chans till livet

LÅT OSS SKÖTA ER TVÄTT Industri, hotell o. restaurang, hushåll, matt- och kemtvätt. Även entrémattor för uthyrning

Mareld

Jazzfest på Tuvan Jazzbandet New Embassy spelade på seniorboendet Tuvan vid dess vår-/sommarfest den 23 maj. Framträdandet blev mycket uppskattat av den insiktsfulla publiken. Det var musik den kände till och hade dansat efter.

Sofia Ragnarsson (tv) och Hajer Ammar från det Naturvetenskapliga programmet har studerat ljusfenomenet ’’Mareld’’. I inledningen av deras presentation läser jag följande: ’’Mareld är ett ljusfenomen som uppstår i saltvatten under sensommaren eller på hösten. I norden är det algen Noctiluca scintillans som avger ljuset i vattnet. Noctiluca är en liten encellig och kulformad alg som reagerar genom att utsända en ljusglimt när den blir störd. T ex när ett fartyg bryter vattenytan eller om man simmar i vattnet. För att fenomenet ska uppstå måste dinoflagellater samlas stora hopar för att ljuset skall vara synligt med blotta ögat.’’ Grindlarmet Gate Watch

Sebastian Broberg, Eksjö som läser inom elprogrammet har konstruerat ett grindlarm. Sebastian berättar att om ’’t ex ett litet barn lyckas öppna en grind som egentligen skall vara stängd och som har hans larm så börjar larmet ljuda så att man hinner förhindra en olycka.’’

Den 7 maj beslöt kommunstyrelsen enhälligt att byggnadsvårdspriset 2013 skall tilldelas Cecilia Göransson, Lidingö. Hon äger fastigheten Ingatorp-Boda 1:4. Prismotiveringen lyder: ’’Cecilia Göransson har genom stort intresse och engagemang, med anlitande av kunniga hantverkare, renoverat och återställt det förfallna torpet och uthuset på ett sätt som tagit största hänsyn till traditionella byggmetoder och material’’. Priset utgörs av tio tusen kr och diplom. Belöningen utdelades vid nationaldagsfirandet i Eksjö. Kulturstipendium Vid samma möte den 7 maj beslöt kommunstyrelsen enhälligt att tilldela Thomas Samuelsson 2013 års kulturstipendium. Motiveringen lyder ’’Thomas Samuelsson har under decennier på ett hängivet, kunnigt och kreativt sätt bidragit till Eksjös position som kultur- och evenemangskommun. Thomas’ förmåga att på ett ödmjukt sätt entusiasmera olika kulturaktörer och organisera kulturverksamhet har framför allt inneburit betydande avtryck inom folkdansen, Eksjö International Tattoo, Föreningen Samklang och Hemvärnets Musikkår’’. Stipendiet uppgår till tio tusen kr jämte diplom. Utmärkelsen överlämnades vid nationaldagsfirandet i Eksjö. Miljövårdspris Vid sammanträdet den 7 maj bestämde sig kommunestyrelsen enhälligt för att Eksjö Naturskyddsförenings klimatnätverk skall få miljövårdspriset för 2013 med följande motivering: ’’Klimatnätverket har genom sitt stora engagemang och goda insikten satt fokus på klimatfrågans betydelse och vikten av att arbeta med klimatanpassning på den lokala nivån utifrån ett globalt perspektiv’’. Nätverket fick tio tusen kr och diplom vid nationaldagsfirandet i Eksjö.

Namnändring till ’’Kulturpris’’

Den bär titeln ’’På Sångens Vingar’’ och skapades 1986 av Monica Hult Södergren, den skickliga konstnärinnan från Hult. Monica gick bort den 27 november 2011 men hennes konstverk finns kvar för att begrundas och beundras nu och framgent.

Fr v Elina Blomander och Sanna Helgesson från Hjältevad, Melinda Andersson Eksjö och Alicia Tälth från Mariannelund går alla på omvårdnadsprogrammet. De har samlat in pengar till Barncancerfonden och har nu snart nått målet, 6 000 kr, genom att t ex ha anordnat disco för lågstadiet i Hjältevad.

Pristagare

I bandet ingår Monica Einarsson piano, Johan Larsson trummor, Per Blomkvist kontrabas och tuba, Berne Gustafsson trumpet, Eibert Einarsson altsax-klarinett-trombone, Jerry Bandenius barytonsax-klarinett och Olle Löwgren tenorsax-klarinett. Spellistan Spellistan innehöll 21 låtar utöver den jazziga varianten av ”Flickorna i Småland” som inledningsvis drog publiken in i konserten. Låtlistan avverkades inte fullt ut men här är några stycken ur det kvalificerade urvalet: Fascination, Moonlight Serenade, Basin Street Blues, I bergakungens land (Ulf Peder Olrog), I’m in the mode for love, Petite fl eur, Två solröda segel, Don’t get around much anymore, Wispering, Where or when, Bolero, Satin’ Doll och Take the A-train (Duke Ellington). Lyssna lite extra och njut nästa gång Du är i närheten av New Embassy och orkestern då basunerar ut Take the A-train efter Monica Einarssons känsligt utformade intro. Hennes inspel är löftesrikt.

Jag önskar alla mina annonsörer och läsare en skön sommar! Bo G Lundberg

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte den 7 maj att utmärkelsen ’’Kulturstipendium’’ från och med utdelningen är 2014 skall ersättas med ’’Kulturpris’’. Detta för att få en enhetlighet i benämningen av de tre pris som Eksjö kommun årligen delar ut. Kommunfullmäktige skall ta ställning till förslaget. Statuten för ’’Kulturpriset’’ föreslås vara följande: ’’Kulturpriset är inrättat för uppmuntran av förtjänstfulla kulturella insatser av stor betydelse i Eksjö kommun. Priset om 10 000 kr utdelas årligen till förtjänta enskilda eller sammanslutningar i samband med nationaldagsfirandet. Kulturpriset annonseras i ortpressen och söks på egna eller andras vägnar. Ansökan ska åtföljas av motivering och där det kan anses befogat referens eller dokumentation’’.

Evenemangsbudget 2013 Kommunstyrelsen har avsatt 225 000 kr till nedan redovisade evenemang under 2013. Dessutom skall kommunen i samverkan med Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förening genomföra en marknadsföringsinsats till en kommunal kostnad om högst 75 000 kr. Dessa belopp finns i budgeten för 2013. Evenemangspotten är på 250 000 kr. Dessutom finns 50 000 kr budgeterade inom samhällsbyggnadssektorn avsedda för evenemang. Försvars- och blåljusdag Barnens lördag Diggiloo Kammarmusikfestival Eksjö Stadsfest Smålands Karoliners 40-årsjubileum

27 april 25 maj 6 juli 7–11 augusti 30–31 augusti

30 000 kr 30 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr

7 september

15 000 kr

Bokade artister för Eksjö Stadsfest den 30-31 augusti Darin, The Sounds, Sven Ingvars, Petra Marklund, Yohio, Norlie & KKV, Robin Stjernberg, Mikael Wiehe, Ann Louise Hansson, Syster Sol, De vet du, Lars Demian, Johan Lindberg trio, Erja Lyytinen, Kwaii feat. Adam Tensta, Cleo, Mofeta Jerra, Nicolai Dunger & Ellen Molnia, Isabella Lundgren & Carl Bagge trio, Isak Strand vs Toe, Broken Door, Sean Magnus, Therese Fredenwall, Dreams, Niello, Outtrigger, Intohimo, Tjuvjakt, Etnophonic, Funk Mechanic, Mohlavyr, Spiders, Willys Pegleg, The Rumble, TellUS, Fox, Driftwood company, Straight A´s, The Ohios, Vildblomma, Apolonia, Hot Wheelz, Western Park, Urban Chaos, Slagverk ensemble (från Eksjö kulturskola). Detta är läget på förmiddagen den 23 maj. Arrangörerna siktar på att få totalt 20 000 besökare till stadsfesten.

Rundtur

Hästen Fairy, här vackert dekorerad när den under Barnens lördag den 25 maj i maklig takt drog besökare på rundtur genom Eksjö centrum. Ekipaget ägs av Emelie Kosel, Hult. Hon övervakade själv ponnyridningen i Stationsparken.


7

Eksjö-Tidningen

I centrum Det händer mycket kring Jonas Nilsson, arbetarekommunens ordförande. Han hann precis hem till första majfirandet i Eksjö efter att ha agerat som fredsaktivist 2 1/2 månad inom ISM, International Solidarity Movement, för palestiniernas räkning i Hebron. Sedan blir han polisanmäld för att ha vädrat en fana i sitt fönster, symbolen för PLFP Folkfronten för Palestinas befrielse, som är terroriststämplad av USA och EU. Anmälaren är anonym. Utredning pågår om ’’hets mot folkgrupp’’. Vid styrelsemötet i Historiskt Centrum den 27 maj uteslöts ordföranden Lars-Håkan Halldin ur föreningen. Jonas Nilsson som är vice ordförande, var inte med på mötet. Han tar nu över ordförandeklubban. Hans erfarenhet som fredsaktivist kanske kommer till nytta i Historiskt Centrum där

RETRO

Kamratdagen – Studentjubileum

Retro

Den 25 maj återsamlades bortåt 150 elever som tagit studenten vid Eksjö högre allmänna läroverk i sin gamla skola. Bland dem var det 46 elever som kom för att fira femtioårsjubileet av sin studentexamen 1963. Bland dessa firare mötte jag

Vi hämtar de saker ni vill skänka till oss. Ring 2 veckor i förväg.

Infanterig. 4, I 12, 0381-362 96

Öppettider: Tisd, torsd 10.00-18.00 Onsd, fred 10.00-16.00 Lörd 10.00-13.00 bl a ledarstriden mellan Göran Modig och Lars-Håkan Halldin har förbrukat mycket kraft. Halldin har tagit tillbaka sin polisanmälan mot Modig och bett honom offentligen om ursäkt.

Allt inom bygg Tveka inte att höra av dig

Mikael 0709-321582 Anders 0761-706770 Joakim 0765-618885

På Barnens lördag den 25 maj mötte jag dessa dansare före deras framträdanden på Stora Torgets scen

Fågelsångsv. 30, Eksjö Tel. 0381-125 23 Mob. 0708-630 890 E-post: janerik.stridh@gmail.com

Fr v Elin Bilker, Sara Stojanovic, Ebba Manley, Madelene Åkesson, Irma Skoglund och Olivia Rehnholm. De ingår i olika grupper. Ebba, Madelene och Irma kallar sig ’’The Big Five’’ fast de var bara fyra denna lördag efter att Hilma Skälemark anslöt sig. Elin, Sara och Olivia kallar sin ensemble ’’Nickname’’ och är egentligen fyra deltagare.

en d r å dg det ä tr lan g! s l e ög ör di TÄVLING SO f MM H R å rodlatI vilka annonser i detta ANNONSFRÅGA E nummer av Eksjö-Tidningen finner ADu dessa bitar?A

Retro. Jag hörde att handledarna Ulla Velander och Marita Rydenståhl inom Retro skall gå i pension i sommar efter många års tjänstgöring inom Eksjö kommuns verksamhet. Arbetsterapeut Karin Bok från Tranås kommer att gå in i Retros organisation under hösten.

20

ng! Ej uT’ odli ujA AN nde n e B T A –8V0 äcm rkläder Eg R N ’B o60rr 3.Exlko E ER-

:9 9

r T ska r 1. NDmm jD GaA iN – 5 Sboum HÖ AfTi äSxtAorm v en m 1 2. , nne aröppet Bv So gZaot N ! d KR Ö p B o p ä v G n r ereför dg a sSdN. ArPeLti: m cK. an 3 1 ä m ig å 1 2 H e .. Skicka in Ditt svar till 197N0, nd. 1 L ä -Ö ridna o.r! Ten & pMårnt-fere lörd r 0-14 l. 0G2R9 ö g m o . 1 0 , f -1 2 v 25 tsoom om Eksjö eller 5 Eksjö-Tidningen, Box 70, 575 21g 9/6 0 det i brevlådan p 7lägg vl33 10-1 r kö den-52064juni. k 4 13 r i Eksjö senast a c 1 Sto marb (17/6-16/8) på Jungfrugatan 0 y l t 7 s e 3 ”Annons-frågan”. Märk kuvertet ssbom p Vid anken Det först öppnade rätta svaret belönas med två skrapbingolotter.

10

R

%

1

Ö – 0381 -66 35 60 Det därefter öppnade rätta svaret belönas med en trisslott. ppet, alla dagar, he la året! nken.se/e Annonsörens namn: ksjo

1. .................................................................................................. 2 .................................................................................................. 3................................................................................................... Namn:...........................................................................................

ar

Adress: .........................................................................................

e

r st Postadress: .................................................................................... nae ö v3 r a s p e g et.

l Mp

Apropå utställningen av brudkronor (se sidan 3) I äldre lagar, landskapslagarna, sägs inget om att kyrkan skulle hålla med brudkrona. Ibland lånade man en Mariakrona från en helgonskulptur i kyrkan för att använda vid vigsel. Kravet på att bruden skall vara orörd tros ha samband med Mariakulten. Inte heller änkor får bära krona i äldre tid. Först efter år 1600 blir brudkronan vanligare. I Eksjö med omkringliggande landsortssocknar har kyrkorna börjat tillverka kronor under 1600-talet. De flesta är senare omgjorda med seden att man hyr ut kyrkkronan tas upp vid denna tidpunkt. 1617 bestämmer prästerskapet vid ett möte i Örebro att den kyska bruden bär krona och utslaget hår men att de övriga får bära krans samt dölja håret. I högre stånds familjer lånade man inte kyrkans krona. De kronor vilka finns bevarade från 1600-, 1700och 1800-tal är alla utformade efter de stilideal som gällde under senrenässansen. Vid 1800-talets mitt blir det även mode att ha myrtenkrona. Hade man inte tillgång till riktig myrten kunde man klippa till blad och klä kronan med. Hur bar man en krona i den äldre traditionen? Kronan ligger på en valk. Denna kan vara klädd med tyg eller skinn. Det senare ser vi på kronan från Höreda kyrka. Man syr eller knyter ofta fast Kronan i valken. För att dölja valken bärs ofta även en krans. Det finns kransar som var gjorda av samma material som brudkronan. Blommor, myrten eller konstgjorda blommor är också vanliga. Kanske hör seden med konstgjorda blommor samman med att många gifte sig under under de stora helgerna under vintern. Jul- och påskhelgen var vanligast. Annandag jul benämns ofta som en dag med många bröllop i samband med högmässan.

Allbygg Micael Brinkhammar 070-252 23 11 info@mballbygg.se www.mballbygg.se Dolda skatter. Konstnärsduon Gitt Grännsjö-C och Agneta Oledal, båda från Värmland, har återanvänt textilt material till nya skapelser i utställningen på Eksjö museum 18 maj-29 september.

Köp pool och kemikalier hos Jan-Erik Stridh

Fr v Anne-Marie Nilsson (flicknamn Braf), Jönköping, Birgitta Wall (flicknamn Fritiofsson), Eksjö, Bo Sköldunger, Eksjö och Jan Otterheim, Karlshamn. Utanför samlingsrummet stötte jag på dessa glada, långväga firare.

RETRO

Dansare

Våtrum Slipningsarbeten Plastmattor m.m. 0381-61 19 35 0708-94 59 36 Öppet 16-18 Vetlandavägen, 4 Eksjö www.golv.net

MB

Under v 26-33 Tisd-fred 10.00-16.00 Lörd 10.00-13.00 Under dessa veckor kan vi inte hämta saker hos er. Ni kan lämna dem hos oss. Tack på förhand!

GOLV

Företagsklimat. Eksjö hamnade på plats 63 i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking av företagsklimatet. Bra. Inom avdelningen enkätfrågor nådde man i ”service till företag” plats 8 (7 ifjol) vilket måste betecknas som mycket bra.

Nu har vi också automat för kortbetalning!

Ändrade öppettider:

Gustafssons

BINGO Fr v Ingrid Johnson (flicknamn Wanselin), Stockholm, Kerstin Rendahl Engström (flicknamn Karlsson), Täby och Monica Svahn (flicknamn Berggren), Furulund (Skåne). Underhållare Denna trio från Eksjö kulturskola underhöll de återvändande eleverna med sångprogram.

EBK arrangerar bingo varje helgfri måndag 18.30 i Snäckan vid Simhallen. Brickförsäljningen börjar 17.30.

Djärva ryttare Under Barnens lördag den 25 maj mötte jag följande djärva ryttare i Stationsparken.

Fr. v. Jakob Wilhelmsson, Isaac Roos och Filip Larsson. Sjuttioårsjubileum Två elever som tog sin studentexamen för sjuttio år sedan deltog i återsamlingen. Här Felicia Bjärnlöf, 5, som med assistans av mamma Helena och Rebecka Karlsson, Bruzaholm som håller i hästen Danina som ägs av Julia på Torsjö gård.

Bitte Aulén (t.v.) och Karin Sterling Bitte med flicknamnet Thörnborg utbildade sig till textilkonstnär i Göteborg och var sedan under många år lärare i estetiska ämnen vid en folkhögskola i Sigtuna. Hon bor i Köpingsvik på Öland. Karin (flicknamn Lindgren) bodde på Persö gård här i Eksjö. Hon läste till en fil. mag. examen i Uppsala och var sedan språklärare i Kalmar under sin yrkesverksamma tid där hon fortfarande bor. Bittes pappa är civilingenjören Emil ”Palle” Thörnborg (1885-1948) som var syssloman vid Eksjö sanatorium från 1917 och därefter från 1937 syssloman vid lasarettet i Eksjö. Han ritade kommunens stadshus.

Joel Selldén, 6, red ut på Daniella, också från Torsjö gård. Mamma Maria och Emelie Kosei var mentalt och praktiskt stöd under ridturen. Samarbete. Eksjö kommunfastigheters vd Torbjörn Hammerth skall under ett halvår också leda den kommunala fastighetsenheten i Vimmerby.


Paketpris!

Soffbord på k

2.995:– 9.995:– Utemöbler att älska!

UTEGRUPP Näset & Höllviken Bord 140x80 cm. Nonwood/ aluminium. 4 positionsstolar. Aluminium/textilén.

BYGGBAR UTEGRUPP Siesta B 222 cm, L 222 cm. Grå wicker. Inkl. svarta dynor i polyester och bord 80x80 cm. Denna kombination

Soffbord på köpet!

Ord. pris 4.775:-

Erbjudanden kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller t o m 16/6-2013 elle

Eksjö-Tidningen

8

Paketpris!

Ord. pris 14.695:-

Nu finns årets utemöbler i butik. Byggbara nyheter, förmånliga paket och en hel kollektion som kan mixas och matchas. Allt med en komfort och kvalitet som varar i många, långa somrar. Just nu har vi extra fina erbjudanden för dig som vill investera i ditt uterum. Välkommen till EM!

Soffbord på köpet!

BYGGBAR UTEGRUPP Siesta B 222 cm, L 222 cm. Grå wicker. Inkl. svarta dynor i polyester och bord 80x80 cm. Denna kombination

BYGGBAR UTEGRUPP SiestaSOLSTOL Njuta/Sunny UTEGRUPP Grinda & Vila L 178 cm, B 66 cm. Paketpris! B 222 cm, L 222 cm. Grå wicker. Paketpris! Bord 150/200x96 cm. Valnöt/aluminium. Svart stålram, svart textilén. Inkl. svarta dynor i polyester och bord 6 Vila fåtöljer inkl. dyna. Wicker. Finns i flera färger. 80x80 cm. Denna kombination Ord. pris 12.365:Finns även i svart/aluminium. Köp till mugghållareOrd. 49:–pris 14.695:-

9.995:– 399:–

9.995:–

Ord. pris 595:–

BYGGBAR UTEGRUPP Siesta Paketpris! B 222 cm, L 222 cm. Grå wicker. Holsby Möbler Inkl. svarta dynor i polyester och bord Sävsjörondellen • Tel 0383-121 20 80x80 cm. Denna kombination Ord. pris 14.695:-

EM Vetlanda Mån 9-19

9.995:–

Tis-Tors 9-18 Lör Fre stängt 9-18 Lör Tis-Fre 9-18 juni 9-14 och juli

Allsång

Förband

Under Barnens lördag den 25 maj med Eksjö Handel som arrangör kunde barnen sjunga allsång på Stora Torget under ledning av

Mikael Neumann gav den 16 mars sin konsert ”Sånger från hjärtat” här i Eksjö. Det välspelande förbandet utgjordes av syskonen Alex Sevcik, 10, och Caroline Sevcik, 13 som på cello inledde föreställningen med tre verk: ”Menuett” av J S Bach, ”My heart will go on” ur Titanic och slutligen ”Brudmarsch från Delsbo” (i Hälsingland). De unga musikerna fick rungande applåder för sin fina insats.

Skarpskyttar I ett hörn på Stora Torget kunde man under Barnens lördag kasta en miniboll mot ett mål varvid bollhastigheten mättes. Malin Fjällman som ackompanjerade från scenen.

Höglandsnytt.se NyHeter Debatt Sport från Eksjö, Nässjö, Sävsjö & Vetlanda kommuner

BYGGBAR UTEGRUPP Siesta På internet sedan 1998 Snabbaste nyheternaPaketpris! från Eksjö kommun & Höglandet B 222 cm, L 222 cm. Grå wicker. Inkl. svarta dynor ifrån polyester och bord Direktrapportering större evenemang Höglandets enda ledarredaktion 80x80 cm. Denna kombination Ord. pris 14.695:-

9.995:–

Snabbaste sportresultaten

Kommentera på vår debattsida

hoglandsnytt.se

Skicka debattinlägg till redaktionen@hoglandsnytt.se Följ oss på Facebook www.facebook.com/hoglandsnytt

Vi tar bort alger, mossa och mögel på ditt hus! Alger, mossa och mögel blir allt vanligare på våra tak och fasader. Den fula ytan kan förstöra hela intrycket av ditt hus. Men det finns en lösning – Grön Fri Proffs! Du slipper göra arbetet själv. Som auktoriserad entreprenör hjälper vi dig att få rena tak och fina fasader. Välkommen att kontakta oss!

Soffbord på köpet!

Följ oss på Twitter www.twitter.com/hoglandsnytt Tipsa oss på info@hoglandsnytt.se eller 072-702 1931

Här är bröderna Fredrik (t.v.) och Mikael Lindström beredda att kasta. Lillebror Mikael hade något högre bollhastighet än Fredrik. Lastbilschaufför brottsmisstänkt. En lastbilschaufför misstänks för allmänfarlig vårdslöhet. De stora trafikskyltarna vid Pingstkyrkan i Eksjö kördes ner och träffade ett mötande fordon. Mannen är i 50-årsåldern och hemmahörande på annan ort.

Pake

9.9 Ord. p

Eksjö-Tidningen 2013-06-10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you