Page 1

Subtraktion. Subtraktion er en vanskelig regneart. Vi arbejder med tre sproglige og metodiske synsvinkler, som vi søger at udvikle regnekompetencerne fra. Da vi søger at mindske børnenes problemer, vokser de voksnes problemer tilsvarende derfor dette lille papir. 1. Tag væk – strategier som er symboliseret ved en lille hund der hedder Tavæk. Lad os tage nogle eksempler på regnestykker, hvor vi viser hvorledes Tavæk ville gøre det: a.

Eksempel 1: 43 – 7 = 7 deles op i 3 + 4 43 – 3 udregnes til 40, hvilket som regel sker umiddelbart Derpå siges 40 – 4 evt. ved at tælle ned.

b.

Eksempel 2: 95 – 37 = 37 deles op i 30 + 7 95 – 30 udregnes til 65, hvilket sjældent volder problemer hvis ellers der er begyndende positionserkendelse. 65 – 7 udregnes som ovenfor, men nu ofte så hurtigt at erkendelsen af at 7 omformes til 3 og 4 oftest ikke er til stede hos barnet.

2. Fyld op strategier som er symboliseret ved husbestyrerinden fru Fyldop. Vi bruger for illustrationens skyld de samme regnestykker: a. Eksempel 1: 43 – 7 = Fru Fyldop fylder op fra 7 til 43, men ikke uden omtanke, hun siger først op til 10: 3 Fra 10 til 43: 33 Derpå 33 + 3 = 36

ii.

b. Eksempel 2: 95 – 37 = Her er der to muligheder lidt afhænge af kompetencer i. Fra 37 til 40 er der 3 Fra 40 til 90 er der 50 Fra 90 til 95 er der 5 I alt 3 + 5 + 50 = 58 Eller Fra 37 til 45 er der 8 Fra 45 til 95 er der 50 I alt 50 + 8 = 58


3. Forskelsstrategier symboliserede ved Forskelskontrollanten Finn Forskel. Igen vælger vi at anvende de samme regnestykker som før, igen for illustrationens skyld, når strategierne skal forklares. Det betyder ganske vist at nogle strategier bliver tydeligt mere hensigtsmæssige end andre alene pga. tallene, hvor det i en verden med mange forskellige regnestykker varierer hvilket strategisk udgangspunkt der er det mest hensigtsmæssige. a. Eksempel 1:

43 – 7 =

Finn Forskel interesserer sig for forskellen mellem de to tal, derfor siger han: ”Jeg lægger 3 til begge tal, og så hedder regnestykket 46 – 10!” Dette regnestykke kan regnes umiddelbart. b. Eksempel 2: 95 – 37 = Det er stadig forskel der er det interessante, derfor gør vi som før Først lægges der 3 til begge tal, det bliver 98 – 40 = og der regnes igen umiddelbart ud til 58. Problemerne vokser når tallene bliver trecifrede, men ikke til niveauer der er større end de kan håndteres ved hjælp at disse strategier. Venlig hilsen Jesper Folkmar

subtraktion  
subtraktion  

hej hej det er noget om minus