Page 1

Rachunek nr R 10/2012 (oryginał)

Data wystawienia:

31-12-2012

Data sprzedaży:

31-12-2012

Miejsce wystawienia:

Internet

Sprzedawca:

Nabywca:

Monika Bukowska

mLingua Sp. z o.o.

ekscentryzm

Stary Rynek 100

Internet

61-733 Poznań

NIP: 7788888888

Lp 1

NIP: 7781435103

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Tłumaczenie pisemne PL-> ENG

Jm

Ilość

Cena

Wartość

szt.

571.800

45.03

25748.15

Forma zapłaty:

przelew 14 dni

Razem:

25748.15 PLN

Termin zapłaty:

14-01-2013

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

25748.15 PLN

Nr konta:

Słownie:

dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści osiem PLN 15/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

rachunek  

rachunek rachunek