__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KATALÓG FILMOV 2018

nepredajné

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

30. 4. – 4. 5. 2018 BRATISLAVA | HOTEL TATRA A KINO MLADOSŤ CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA | EUROPA SC

Romina Kołodziej, prvá sólistka Baletu SND

ČOSKORO AJ U VÁS! VSTUP VOĽNÝ WWW.EKOTOPFILM.SK


KATALÓG FILMOV FILM CATALOGUE 2018

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

EKOTOPFILM | ENVIROFILM


04 EKOTOPFILM

2018

Kategória A / Category A

Kategória A / Category A

Za poznaním prírody Explore Nature (Nature and Natural Science)

A46 ---------------------------------------------

LUMÍK – MALÝ OBOR SEVERU LEMMING - THE LITTLE GIANT OF THE NORTH

RÉŽIA / DIRECTOR: ZOLTAN TÖRÖK ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: NEMECKO / GERMANY KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 50 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Sú malí. Sú zúriví. A každé štyri roky sa objavia ako invázia z ničoho. Zoznámte sa s lumíkom nórskym, azda najnepochopenejším a najzáhadnejším živočíchom škandinávskych hôr. Film je ekologickým trilerom o populačnej explózii lumíka, ktorá má domino efekt na celú nórsku prírodu. Samozrejme, na konci je dramatické vyvrcholenie v podobe pádu ich populácie a náhly nedostatok koristi pre predátorov. They are small. They are angry. And every four year or so they appear in masses seemingly from nowhere. Meet the Norway lemming, perhaps the most misunderstood and mysterious animal of the Scandinavian mountains. The film follows the unfolding ecological thriller of the exploding lemming population that creates a domino effect in the entire Nordic nature. Finally it inevitably leads to a dramatic climax with the crash of the lemming population and then a sudden lack of prey for the predators.

A166 -------------------------------------------A1309

PIESOČNÁ KRAJINA - AUSTRÁLIA, PIESOČNÝ KONTINENT PLANET SAND - AUSTRALIA, THE DESERT CONTINENT

Prírodopisné filmy informačno-zábavného charakteru, ktoré kreatívnym spôsobom skúmajú ekosystémy a ich obyvateľov (ľudí, flóru, faunu). Poukazujú hlavne na vzťah medzi obyvateľmi Zeme a ich životným prostredím, s dôrazom o snahu zachovať si svoju pozíciu a aj naďalej napredovať. Nature and natural science films intended to inform and entertain by creatively exploring ecological systems and their inhabitants (people, flora, fauna). The goal of these films is to show viewers how earth’s inhabitants interact within their environment and how each one attempts to maintain their position and continue to thrive.

PODMORSKÁ DIVOČINA: SUDÁN UNDERWATER WILDERNESS: SUDAN

RÉŽIA / DIRECTOR: BALÁZS LERNER, ZSOLT SÁSDI ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: MAĎARSKO / HUNGARY KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 50 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Dvaja vášniví potápači, kameraman Zsolt Sásdi a fotograf prírody Dániel Selmeczi sa rozhodli navštíviť jeden z najbohatších morských habitatov na Zemi - koralové útesy západného pobrežia Červeného mora. Na svojej ceste narazia na opustený vrak lode a žraloky. Na známom potápačskom mieste, ktoré objavili ako prví Hans Hass a Jacques-Yves Cousteau, nám ukážu najkrajšie zákutia Červeného mora so svojou nekonečne bohatou diverzitou podmorského života. Two dedicated divers, cameraman Zsolt Sásdi and nature photographer Dániel Selmeczi decided to visit one of the richest marine habitats on Earth: the coral reefs of the Western Red Sea Coast. On their journey, they come across abandoned shipwrecks and sharp-toothed sharks. At the favourite dive sites of the pioneers of diving, Hans Hass and


2018

Jacques-Yves Cousteau, they visit the most beautiful dive sites of the Red Sea, and experience firsthand the infinite variety of the underwater wilderness.

A284 --------------------------------------------

TOK ŽIVOTA FLOW OF LIFE

RÉŽIA / DIRECTOR: KRZYSZTOF SARAPATA, TOMASZ KOTAŚ ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: POĽSKO / POLAND KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 52 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Predstavte si nádhernú životom pulzujúcu krajinu s bujnou vegetáciou, ktorá pulzuje v rytme ročných období. Miesto, kde žije množstvo druhov z ríše vtákov a hmyzu. Je to tiež Annin svet. A teraz si predstavte, že to všetko zaleje tyrkysová voda... Ako to všetko umiera a stáva sa len spomienkou na dne umelej priehrady. Prírodopisný dokumentárny film je jedinečnou prechádzkou v čase, ukazujúcou magické zákutia rieky Skawa v Malopoľskom vojvodstve (pozn. susedí so Slovenskom), ktoré už neexistujú alebo onedlho zaniknú kvôli vodnému dielu Świnna Poręba. Imagine the beautiful land vibrant with life in which the luxuriant flora explodes in the never ending cycle of seasons. A space on which countless quantity of animals species such as birds and insects found their safe place. This is also Annas world. And now imagine, how that all disappears under the cold turquoise surface of water… How it dies becoming only a memory sunk at the bottom of the artificial water body. The original natural-documentary film , which is specific kind of time travel showing the magic corners of the Skawa River that no longer exist or will disappear in a moment against a background of a newly built body of water in Świnna Poręba.

A703 ---------------------------------------------

OSTROVY V ČASE - PRÍRODNÁ ODYSEA - ZRODENÉ Z OHŇA ISLANDS IN TIME - A WILDLIFE ODYSSEY - BORN OF FIRE RÉŽIA / DIRECTOR: MATT HAMILTON ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: RAKÚSKO / AUSTRIA KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 50 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Príbeh búrlivej sily Zeme, ktorá stvorila svet neopakovateľnej biodiverzity a krásy. Ostrovy na juhovýchode Ázie sú jedinečné oblasti s lezúcimi kengurami a boxujúcimi prasatami, kde sa vtáčatá liahnu priamo z popola vybuchujúcej

Kategória A / Category A

ENVIROFILM 05

sopky. Táto neopísateľná rôznorodosť je výsledkom zrážky dvoch celkom odlišných svetov a miliónov rokov evolúcie. This is the story of how the violent power of the Earth has created a realm of unparalleled biodiversity and beauty. Southeast Asia’s islands are an extraordinary world of tree climbing kangaroos and boxing pigs, where birds hatch from the ash of erupting volcanoes. The region’s biological richness is the result of a violent collision between two different worlds, millions of years in the making

A710 ---------------------------------------------

TASMÁNIA - ZVLÁŠTNE ÚŽASNÁ TASMANIA - WEIRD AND WONDERFUL

RÉŽIA / DIRECTOR: MATT HAMILTON ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: RAKÚSKO / AUSTRIA KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 50 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Tasmánia leží na austrálskom kontinente, ale je to oddelený svet. Je domovom pozoruhodných tvorov ako diabol tasmánsky či biele klokany. Stromy sa týčia do výšky sto metrov a zelené svetielka tancujú na južnej oblohe. Je poslednou pevninou na juhu pred Antarktídou, izolovanou s chladnejším podnebím a špecifickými obdobiami, ktoré majú vplyv na všetko. Tasmania lies on the Australian continent, but is a world apart. It is home to an extraordinary cast of black devils and white wallabies. Trees here tower to one hundred meters and green lights dance in the southern sky. As the last landfall heading south before Antarctica, Tasmania’s isolation, cooler climate and distinct seasons influence everything.

A794 ---------------------------------------------

AKO TEČIE RIEKA THE SHAPE OF A RIVER

RÉŽIA / DIRECTOR: JEFF REED, GIANNA SAVOIE ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 12 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Vinie sa zemou úrodnou i neúrodnou ako životodarná miazga Montany; rieka Yellowstone mení ráz krajiny. Príbeh Mocnej Yellowstone očami tých, ktorých životy sú s ňou hlboko pretkané. Vďaka nim cítime jej nespútanú divokosť a zároveň krehkosť, mocnosť, ktorá je však v ohrození. Film je oslavou rieky, ktorá je partnerom a zároveň živiteľom, neustálym tvorcom krajiny a života, ako aj našim spojením so skutočným duchom divočiny. Carving its way from farmland to badland, the Yellowstone


06 EKOTOPFILM

2018

Kategória A / Category A

River is a shape-shifter, coursing through the landscape as the very lifeblood of Montana. The Shape of a River casts the story of the Mighty Yellowstone through the eyes of those whose lives intersect with it in ways that run deep. Through them, we find a river that is fierce yet fragile, robust yet at risk. At its core, this film celebrates the Yellowstone River as both partner and provider, ever-shaping the land and lives of those along its course and binding us to the very spirit of wildness.

A864 ---------------------------------------------

FASCINUJÚCA ZEM: JUŽNÝ PACIFIK: OHROZENÝ RAJ FASCINATING EARTH: THE SOUTH SEAS - THE ENDANGERED PARADISE

RÉŽIA / DIRECTOR: IRIS ZINK, FRANK SIEGWART ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: NEMECKO / GERMANY KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 44 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Ostrovy Oceánie sú vystavené na milosť silám prírody: silným búrkam, výbuchom sopiek a ekologickým škodám, ktoré napáchal človek. Ale ich obyvatelia o svoj ohrozený raj bojujú prekvapujúcimi stratégiami. Diverzita podmorského sveta Oceánie je legendárna, ale ohrozená. Obyvatelia sú vynaliezaví a snažia sa svoj raj a bohatú kultúru uchovať. The islands of the South Seas are exposed to the forces of nature: mighty storms, volcanic eruptions and environmental damage caused by man. But the inhabitants are fighting for their endangered paradise – with surprising strategies. The diversity of the underwater world of the South Seas is legendary, but it is threatened. The inhabitants of the countless islands are inventive and are trying to save their paradise and rich culture.

A897 ---------------------------------------------

TÚLAVÍ VLCI

WANDERING WOLVES RÉŽIA / DIRECTOR: VOLKER SCHMIDT-SONDERMANN ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: NEMECKO / GERMANY KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 44 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Vlci sa stali hlavným objektom behaviorálnej štúdie po celej Európe. Film je príbehom troch nezvyčajných migrátorov. Slavko prejde viac ako 1000 kilometrov zo Slovinka do rakúskych Álp a severného Talianska. Alan sa vydáva na cestu z východného Nemecka až na hranice Bieloruska. A Ligabue putuje z Parmy na severe Talianska do francúz-

skych Álp. Čo ženie týchto jednotlivcov, aby podnikali takú vysoko riskantnú cestu? Wolves have become a prime object for behavioural research throughout Europe. This is the story of three extraordinary migrators. Slavko covers a distance of more than 1,000 kilometers, from Slovenia across the Austrian Alps well into Northern Italy. Alan sets out from Eastern Germany and finally reaches the border of Belarus. Ligabue migrates from Parma in Northern Italy to the French Alps. What urges single specimens of the European wolf to undertake such highly dangerous journeys?

A918 ---------------------------------------------

SERERE SERERE

RÉŽIA / DIRECTOR: VICTORIA STANLEY TSUI, MATT JARVIS ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 15 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Serere, to je prírodná rezervácia na okraji Národného parku Madidi v Amazónii v Bolívii. Je jedinou privátnou rezerváciou v Bolívii. Jej úlohou je ochrana a obnova tropických ekosystémov s dôrazom na udržateľný turistický ruch. V Serere môže divočina nielen prežiť, ale aj prekvitať. The Serere reserve is located on the outskirts of the Madidi National park in the Amazon of Bolivia. As the only private reserve in Bolivia, it aims to preserve and restore tropical ecosystems whilst promoting sustainable forms of tourism. In Serere, wildlife not only survives, but also thrives.

A1001 -------------------------------------------

JAŠTERIČIE ZÁKONY LAWS OF THE LIZARD

RÉŽIA / DIRECTOR: NEIL LOSIN, NATHAN DAPPEN ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 44 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Keď sa vedci pýtajú zásadné otázky o zákonoch prírody, často sa obracajú na nezvyčajné tvory - leguánovité jaštery Anolis. Dvaja vedci sa vydávajú na ročnú dobrodružnú cestu, aby odhalili prekvapivý príbeh týchto tvorov, ktoré sú najdôležitejšie zo všetkých jašterov sveta. When scientists ask big questions about the rules of nature, they often seek out unlikely creatures – lizards called


2018

Kategória A / Category A

ENVIROFILM 07

anoles – to find the answers. In The Lizard’s Tale, two filmmakers embark on a year-long adventure to reveal the surprising story of anoles, the most important lizards in the world!

zené superschopnosti, ktoré im umožňujú lietať cúvajúc, hore nohami, či sa vznášať vzduchom. Po prvýkrát môžeme intímne nahliadnuť do ich životov a pozorovať ako sa pária, kladú vajíčka, bojujú a vychovávajú svoje potomstvo.

A1010 --------------------------------------------

With high-speed camerawork and breakthrough new science, we enter the fast-paced world of hummingbirds as never before. Their lives are moving faster than the eye can see. They possess natural born super powers that enable them to fly backwards, upside-down, and float in mid-air. And for the first time, we see them mate, lay eggs, fight, and raise families in intimate detail.

PLANÉTA ZEM 2: LÚKY A PASIENKY

PLANET EARTH 2: GRASSLANDS RÉŽIA / DIRECTOR: CHADDEN HUNTER ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 59 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Lúky a pasienky pokrývajú štvrtinu súše a sú miestom obrovského stretu divej zveri, ktorá však musí čeliť tým najnehostinnejším zmenám období našej planéty. Od bizarnej sajgy až po brazílske mravčiare, živočíchy ktoré tu žijú sa museli s extrémami krajiny vyrovnať tými najnezvyčajnejšími spôsobmi. V epickom boji sa v rozvodnenom Okavangu levy zmocňujú hrozivých byvolov, na savane včeláriky využívajú slony na lov hmyzu, v ľadovej tundre na severe sa soby vydávajú na veľké putovanie s hladnými arktickými vlkmi v tesnom závese. Grasslands cover one quarter of all land and support vast gatherings of wildlife, but to survive here animals must endure the most hostile seasonal changes on the planet. From Asia‘s bizarre-looking saiga antelope to the giant anteaters of Brazil, grassland animals have adapted in extraordinary ways to cope with these extremes. In the flooded Okavango, lions take on formidable buffalo in epic battles, on the savannah bee-eaters take advantage of elephants to help catch insects and, on the freezing northern tundra, caribou embark on great migrations shadowed by hungry Arctic wolves.

A1073 --------------------------------------------

NATURE: SUPER KOLIBRÍKY NATURE: SUPER HUMMINGBIRDS

RÉŽIA / DIRECTOR: ANN JOHNSON PRUM ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 60 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Vďaka vysokorýchlostnej kamere a najnovším vedeckým poznatkom, môžeme nahliadnuť do sveta rýchlych kolibríkov, ako nikdy predtým. Ich životy sú v takom rýchlom pohybe, že ich sotva voľným okom zachytíme. Majú prirod-

A1207 --------------------------------------------

DIVOČINA JERTE V ČEREŠŇOVOM ÚDOLÍ

JERTE WILDLIFE IN THE CHERRY VALLEY RÉŽIA / DIRECTOR: JAVIER ORTEGA MARTÍNEZ ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: ŠPANIELSKO / SPAIN KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 49 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Jerte je úzke údolie na juhozápade Španielska. Každý rok na jar sa tu odohráva jedinečné prírodné divadlo, keď jeho úbočia pokryje oslnivý šat takmer dvoch miliónov čerešní. V údolí, ktoré má bohatú flóru a faunu, je to bezpochyby najmagickejšie obdobie roka. Jerte, a narrow valley in southwestern Spain, experiences a natural event every spring, its rugged orography and its small extension making it unique: the flowering of the almost two million cherry trees that cover its slopes with a dazzling white mantle. Spring in the Jerte is undoubtedly a magical time thanks to the cherry trees. And it is also because of the rich variety of animal and plant species that share this peculiar space.

A1251 --------------------------------------------

ŽIVÝ PLÁŠŤ PLANÉTY ZEM GEODERMA

THE LIVING SKIN OF PLANET EARTH - GEODERMA RÉŽIA / DIRECTOR: LADISLAV MIKO, IVAN STŘÍTESKÝ ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: ČESKÁREPUBLIKA/CZECHREPUBLIC KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 26 JAZYK / LANGUAGE: ČESKÝ / CZECH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Pôda sprevádza život na Zemi a človek by na tejto planéte bez nej nemohol existovať. Vzácna alebo obyčajná, živá


08 EKOTOPFILM

2018

Kategória A / Category A

či neživá, stratená a nenahraditeľná. Čo dnes vlastne o pôde vieme? A ako s týmto poznaním nakladáme? Ako sa človek stará o pokožku našej matky Zeme, o GEODERMU? Na tieto otázky odpovedá sprievodca dokumentom, pôdny biológ Ladislav Miko. Soil has been accompanying life on Earth for ages and people could not exist on this planet without it. It is both precious and common, animate and inanimate, lost and irreplaceable. What do we actually know about soil? And how do we handle this knowledge? How do people look after the skin of Mother Earth, the Geoderma? These very questions are answered by our host, the soil biologist Ladislav Miko.

A1272 --------------------------------------------

MEDVEDE Z KAMČATKY. ZROD ŽIVOTA KAMCHATKA BEARS. LIFE BEGINS

RÉŽIA / DIRECTOR: IRINA ZHURAVLEVA, VLADISLAV GRISHIN ROK / YEAR: 2018 ŠTÁT / STATE: RUSKO / RUSSIA KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 53 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Juhokamčatská federálna rezervácia sa často nazýva aj medvedí raj. Prírodopisný film meditatívneho typu sleduje 7 mesiacov dve medvedice a ich medvieďatá, odhaľuje tajomstvá ich každodenného života. Vďaka hudbe a ruchom prírody bez komentára, sa môžete úplne ponoriť do nádhernej divočiny, cítiť jej silu medzi sopkami, riekami a divokou zverou, a zároveň zakúsiť dôležitú hranicu, ktorú by človek nikdy nemal prekročiť. South Kamchatka Federal Sanctuary is often called bear paradise. We spent seven months observing two bear mothers and their cubs and unveiling secrets of the newborn bear cubs’ daily life. This is a movie that differs from the other nature documentary. The film is meditative. Music, the sounds of nature and the absence of a human voice allow the viewer to plunge into the beauty of wild nature as much as possible, to feel its presence among volcanoes, rivers and wild animals, and simultaneously experience an important boundary, beyond which a person should not interfere.

MINUTÁŽ / DURATION: 52 JAZYK / LANGUAGE: SLOVENSKÝ / SLOVAK TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Je začiatok mája. Hučiaca riava, napájaná topiacim sa snehom, mení smaragdovú vodu horských plies na bielu penu. Stovky prameňov krištáľovo čistej vody sa v tatranskej divočine postupne zlievajú, aby vytvorili jednu z posledných divokých riek strednej Európy. Tam, kde bol les je rieka a tam, kde bola rieka, zostali len do biela obrúsené kamene a piesok. Voda ničí, no súčasne tvorí a podporuje mnohoraké formy života. Rieka Belá je chladná, dravá a nebezpečná, no je aj bohatá, štedrá a slobodná. Dodnes zostáva nespútaná. Vytrvala, aby nám pripomenula, ako vyzerajú živé rieky. Aby nás inšpirovala k navráteniu voľnosti ďalším riekam, ktoré svoju slobodu už stratili. It‘s the beginning of May. The rushing torrent supplied by melting snow changes the emerald water of mountain tarns to white foam. Hundreds of springs of crystal-clear water are gradually flowing together in the wilderness of Tatra Mts. and creating one of the last wild rivers in the Central Europe. Where the forest grew formerly, the river is running now. Only stones and sand are in the former riverbed. But what can be considered a senseless picture of destruction is a masterpiece in fact. The river does not destroy, it creates and supports many forms of life. The River Belá is cold, rapid and dangerous. But it is also rich. Generous. Free. It remains unrestrained till now. It persisted to remind us how wild rivers look. In order to inspire us to return the liberty back to rivers that have already lost their freedom.

A1305 --------------------------------------------

LENGGURU - STRATENÝ SVET LENGGURU - THE LOST WORLD

RÉŽIA / DIRECTOR: CHRISTINE TOURNADRE ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: FRANCÚZSKO / FRANCE KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 52 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES

THE LIVING RIVER

Najdôležitejšia vedecká výprava do Papuy má namierené do strateného sveta Lenggurského masívu, ktorý je izolovaný už milióny rokov. Film je odyseou multidisciplinárnej vedeckej expedície, ktorá sa ponára do jedinečného ekosystému tohto krasového masívu na hraniciach s Indickým oceánom, v západnej Papui. Ich cieľom je odhalenie záhad Lengguru. V oceánskej hlbočine, v bludisku podzemných jaskýň, v srdci dažďového pralesa, či na vrcholkoch rozoklaných hôr, všade tam odhaľujú tajomstvá evolúcie a všetkého živého - zajatcov tohto milióny rokov strateného sveta.

RÉŽIA / DIRECTOR: ERIK BALÁŽ ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SLOVENSKO / SLOVAKIA KATEGÓRIA / CATEGORY: A

The most important scientific expedition ever conducted in Papua embarks on the discovery of a lost world, isolated for millions of years, the Lengguru massif. Our film follows the odyssey of a multidisciplinary scientific ex-

A1303 --------------------------------------------

ŽIVÁ RIEKA


2018

pedition immersed in a unique ecosystem: the Lengguru karst massif, on the borders of the Indian Ocean, in West Papua. Their aim is to elucidate the mysteries of Lengguru. In the depths of marine waters, inside a labyrinth of underground caves, in the heart of the rainforest, or in altitude, atop jagged peaks, they will try to unravel the secrets of the evolution and adaptation of living species, prisoners of this lost world for millions of years.

A1309 --------------------------------------------

PIESOČNÁ KRAJINA – AUSTRÁLIA, PÚŠTNY KONTINENT

PLANET SAND - AUSTRALIA, THE DESERT CONTINENT RÉŽIA / DIRECTOR: QUINCY RUSSELL ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: FRANCÚZSKO / FRANCE KATEGÓRIA / CATEGORY: A MINUTÁŽ / DURATION: 52 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Austrália zažíva nárast extrémov vo forme piesočných búrok, požiarov v buši, prívalových záplav, extrémnych teplôt, chudobnej pôdy, nedostatku pitnej vody, a to nárastom teploty o 0.9°C od roku 1910 a každodenným bojom s klimatickými zmenami. Obyvatelia musia týmto zmenám čeliť. Budujú odsoľovacie stanice, aby mali pitnú vodu a bojovali proti suchu. Znovu praktikujú vypaľovanie buša, ako to robili Aboriginci v minulosti. V chove dobytka uplatňujú ekologickejšie metódy. Situácia je taká vážna, že vláda vyslala k Aborigincom vedcov, aby sa s nimi podelili o ich vzácne know-how - ako v extrémnych podmienkach prežiť. Australia is experiencing an increase of all the extremes: sand storms, bush fires, droughts, flash floods, extreme temperatures, poor soil, lack of drinking water... with a 0.9°C temperature increase since 1910, the continent fights daily with climate change. The inhabitants arm themselves against the elements: important ocean water desalinization factories to produce drinking water and thus fight against drought; the reintroduction of burning methods practiced by the aborigines in the past; and livestock farmers’ methods’ aiming at being more environmentally friendly. Faced with urgency, the government sends scientists to converse with the aborigines for a sharing of know-how.

Kategória A / Category A

ENVIROFILM 09


10 EKOTOPFILM

2018

Kategória B / Category B

Kategória B / Category B

B60 ----------------------------------------------

Úspešné príbehy

WATER WARRIORS

Success Stories

BOJOVNÍCI ZA VODU

RÉŽIA / DIRECTOR: MICHAEL PREMO ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 22 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Príbeh komunity, ktorá sa nehodlá vzdať a bojuje s ropným a plynárenským priemyslom. Keď začala energetická spoločnosť hľadať zemný plyn v kanadskom New Brunswicku, indiánske a biele rodiny sa spojili, aby spoločne bojovali za zachovanie a ochranu svojich vodných zdrojov a svojho spôsobu života. Water Warriors is the story of a community’s resistance against the oil and natural gas industry. When an energy company began searching for natural gas in New Brunswick, Canada, indigenous and white families united to drive out the company in a campaign to protect their water and way of life.

B711

KMEŇ VERZUS HRDÝ ČLEN TRIBE VS. PRIDE

Filmy o jednotlivcoch alebo skupinách a ich snahe o udržateľnosť životného prostredia. Ich úspech je výsledkom zmeny postoja, správania alebo technologického riešenia. Filmy by mali predstavovať nové aktivity, projekty, či nové technológie, ktoré sú úspešným riešením ekologických problémov a kvality života. Films about how individuals (or groups) have addressed sustainability issues through changes in the attitudes, behaviors of the people involved or technological solutions. Entries should explore any new activities, processes or new technologies that are successfully resolving ecology and quality of life.

B137 --------------------------------------------

BIELE ŠÁLKY UŽ NETREBA ENOUGH WHITE TEACUPS

RÉŽIA / DIRECTOR: MICHELLE BAUER CARPENTER ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 59 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Tento dokumentárny film predstavuje dánsku neziskovku INDEX: Dizajn, ktorý mení život, ako aj históriu rovnomennej medzinárodnej dizajnérskej súťaže. Oboznamuje nás s najinovatívnejšími víťazmi ceny INDEX, ktorí predstavili svoje dizajnové riešenia v oblastiach bývania, predchádzania slepoty, likvidácie nášľapných mín, distribúcie vakcín a krvi do odľahlých oblastí, čistenia oceánov, či pomoci ako zabrániť úmrtnosti novorodencov a matiek. Všetky projekty stoja na princípoch sociálnej, ekonomickej a ekologickej udržateľnosti. The documentary Enough White Teacups highlights the Danish non-profit, INDEX: Design to Improve Life ® (INDEX) and the film explores their history as an international design competition and highlights the most innovative INDEX award winners. Enough White Teacups showcases how design can be used to plan and build affordable housing, to prevent of blindness, to destroy landmines, to deliver vaccines and blood in remote areas, to clean up the oceans and to help prevent infant and mother mortality, among others. Enou-


2018

gh White Teacups examines sustainable designs/inventions that embrace the principles of social, economic and ecological sustainability.

B281 --------------------------------------------

POKO POKO

RÉŽIA / DIRECTOR: MICHAEL SCHMIDT-OLSEN ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: DÁNSKO / DENMARK KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 6 JAZYK / LANGUAGE: FARFAR / FARFAR TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Poko žije vo farfarskej komunite v severnej Ghane. Táto komunita je vážne zasiahnutá klimatickými zmenami. Extrémne suchá a požiare sú čoraz častejšie a zničili už rozsiahle vidiecke oblasti. Tradičný spôsob hospodárenia je ohrozený. Ale s pomocou Adaptačného vzdelávacieho programu CARE sa miestni ľudia učia novým spôsobom farmárčenia a tomu, ako čeliť hrozbám klimatických zmien. Poko lives in Farfar community in Nothern Ghana. A community heavily affected by climate change. Extreme droughts and bushfires has in recent years risen and destroyed large areas of rural land and the traditional ways of farming is threatened. But with the help of CARE‘s Adaptation Learning Program (ALP) the community is learning of new ways to farm and adapt to the threat of climate change.

B377 --------------------------------------------

BIELE MRAČNÁ LOW WHITE SKY

RÉŽIA / DIRECTOR: MAGDALENA REILLY, JOSEPH REILLY ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 33 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Ústrednou témou filmu je vertikálne pestovanie, permakultúra a mestské záhrady. Film skúma výhody týchto alternatív voči terajšiemu systému poľnohospodárstva. Vertikálne pestovanie má samozásobovateľský a udržateľný potenciál v mestských aglomeráciách, zatiaľ čo permakultúra môže poskytnúť ľuďom na vidieku bezpečné potraviny a alternatívny spôsob života. Obyvatelia miest, urbanisti, architekti a politici majú možnosť aplikovať udržateľné urbanistické projekty ako napr. “High Line” v New Yorku a ekologický rozvoj mestských záhrad a lesov podobne ako v kanadskom Vancouveri. To všetko a ešte viac nájdete v tomto filme.

Kategória B / Category B

ENVIROFILM 11

Low White Sky focuses on vertical farming, permaculture and urban gardening. It is an exploration of alternatives to our current agricultural systems. Vertical farming has the possibility to ultimately transform cities into self-sufficient sustainable entities. While permaculture can provide safe food production and alternative lifestyles to rural and suburban dwellers. City residents, planners, architects and politicians can also develop sustainable urban design projects like New York’s “High Line” and urban gardening and forestry development similar to Vancouver, Canada’s green planning techniques all featured in this film.

B400 --------------------------------------------

SPOLU! TOGETHER!

RÉŽIA / DIRECTOR: GÜLDEM DURMAZ ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: BELGICKO / BELGIUM KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 22 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Vo svojej podstate optimistický film, ktorý predstavuje inovatívne, kreatívne a udržateľné iniciatívy z celého sveta, ktoré sú na hony vzdialené fatalistickým a skostnateným názorom. Vo filme účinkujú Rob Hopkins, ktorý rozbehol iniciatívu Towns in Transition (Mestá v prechode), občania, podnikatelia a vizionári, ktorí rozprávajú o ich úsilí ako kolektívne dosiahnuť iný a lepší spôsob života a o tom, ako vidia budúcnosť našej planéty. Film sa premieta na 5 obrazovkách v múzeu a môžeme ho sledovať na jednej tak, že obrazovky sú usporiadané v tvare kríža. Together! is a voluntarily upbeat film that showcases innovative, creative and sustainable initiatives around the world, miles away from fatalism and morosity. Taking on from Rob Hopkins, who started the Towns in Transition movement, citizens, entrepreneurs and thinkers describe how they see our planet‘s future, but also their efforts to collectively achieve a different, and better way of living. The film is projected on 5 screens in the museum and can be seen with the 5 screens on a unique screen (then they are organized in a cross).

B415 --------------------------------------------

VYPRAHNUTÝ PARCHED

RÉŽIA / DIRECTOR: CHRISTY WESTAD, ELIJAH GUESS ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 17 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH


12 EKOTOPFILM

2018

Kategória B / Category B

Náčelníčka Saiti je zodpovedná za 1000 ľudí zo 16 dedín na vidieku v Malawi. Prístup k čistej pitnej vode bol odjakživa problém. Aby mohli mladé dievčatá a ženy variť a ich rodiny piť a kúpať sa, chodia po vodu každý deň vyše 9,5 km. Problém zhoršuje najhoršie sucho posledných dekád, ktoré nevyčerpáva len zdroje vody, ale lynčuje aj úrodu na poliach. Náčelníčka sa preto rozhodla spolupracovať s neštátnou organizáciou Village X. Myson Jambo je sympatický pracovník v teréne, ktorý sa snaží nájsť riešenia a pomôcť jej ľuďom. Chief Saiti is responsible for over 1,000 people in the sixteen villages she oversees in rural Malawi. Access to clean water has always been a problem. Young girls and women must walk upwards of six miles each day to fetch the water needed for their families to cook, drink and bathe. These problems are exacerbated by the worst drought in decades that has not only depleted the potable water table, but also left staple crops to wither in the fields. Chief Saiti partners with Village X, a non-governmental organization, and Myson Jambo, its endearing field representative to help find solutions to save her people.

B570 --------------------------------------------

ANJINI STRÁŽCOVIA GUARDIANS OF ANJA

RÉŽIA / DIRECTOR: ROBIN HOSKYNS ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 10 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Na ostrove, ktorý bojuje proti masívnemu odlesňovaniu zostala malá oáza. Toto je príbeh malého fragmentu lesa a jeho najznámejšieho obyvateľa, ako aj meniacich sa osudov ľudí, ktorí žijú v jeho blízkosti. On an island battling with massive deforestation rates, one tiny oasis remains. This is the story of this small fragment of forest; it’s most famous animal residents and the changing fortunes of the people who live nearby.

Film zaznamenáva skúsenosti utečeneckej komunity, ktorá prišla do USA s jedinou speňažiteľnou schopnosťou – farmárčením. Je príbehom o farmároch bez farmy, skúma americkú identitu, hodnotu pôdy a potravín v novom lepšom svete. Fresh Start chronicles the experience of a refugee community who came to the US with one marketable skill, farming. It is the story of farmers with no farm, examining the American identity, the value of land and food in a brave new world.

B687 --------------------------------------------

POSLEDNÉ PRASA THE LAST PIG

RÉŽIA / DIRECTOR: ALLISON ARGO ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 54 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Film je lyrickou meditáciou o tom, aké to je byť vnímavou bytosťou, ktorá má silu zabíjať. Ponúka hlboký a empirický pohľad na posledný rok bukolického života farmára, ktorý narúšajú každotýždenné cesty jeho prasiat na porážku. Jeho ojedinelé, intímne hĺbanie odhaľuje narastajúci konflikt života, ktorý strávil „kupčením so smrťou“. THE LAST PIG is a lyrical meditation on what it means to be a sentient creature with the power to kill. Deeply immersive and experiential, the film follows a pig farmer through his final year of slaughtering pigs. The bucolic life of the pigs on the farm is ruptured by weekly trips to the slaughterhouse. Through sparse, intimate musings, the farmer reveals the growing conflict of a life spent “peddling in death.”

B711 --------------------------------------------

KMEŇ VERZUS HRDÝ ČLEN TRIBE VS. PRIDE

FRESH START

RÉŽIA / DIRECTOR: DERECK JOUBERT ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: RAKÚSKO / AUSTRIA KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 53 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES

RÉŽIA / DIRECTOR: CIGDEM SLANKARD ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 13 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES

Už tisíce rokov prechovávajú kenskí Masajovia rituál, v ktorom si mladí muži dokazujú svoje schopnosti a odvahu, keď sa vydajú savanou na lov leva. Počet afrických levov dramaticky klesá kvôli strate habitatu, pytliactvu a ich lovu. Dnes ich je v celej Afrike len 20 000. Masajovia sa rozhodli tento trend zvrátiť tým, že svoju kultúru zmenia a namiesto lovu si mladí muži merajú svoje sily v

B605 --------------------------------------------

NOVÝ ZAČIATOK


2018

rôznych disciplínach ako atléti. V roku 2008 vznikli prvé Masajské olympijské hry a konajú sa každé dva roky v Keni. Aj naďalej si môžu dokazovať svoju odvahu a levy môžu slobodne vládnuť africkej savane... For thousands of years, Kenya‘s Maasai people had an ancient ritual: to prove their skills and courage, young men ventured out into the savannah - to search and kill a lion... But due to habitat loss, poaching and hunting, today there are only 20,000 lions left in Africa. As a means to stop the falling lion numbers, the Maasai decided to change their culture: instead of killing lions, the young men now compete in a different physical test: athletics. In 2008, the Maasai Olympics were founded, taking place in Kenya biannually. This way, bravery can still be expressed while the lion may continue to roam the African savannahs...

B791 --------------------------------------------

DURRELLOVE MINI PRASIATKA DURRELL‘S UNDERHOGS

RÉŽIA / DIRECTOR: DANIEL CRAVEN ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: JERSEY / JERSEY KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 45 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Durrellova nadácia na ochranu divokých zvierat miluje zvieratá. Nie len tie najatraktívnejšie, ktoré sa dostávajú na titulky novín, ale aj tie menej známe či dokonca zaznávané – outsideri živočíšnej ríše. Vydajte sa do odľahlej časti východnej Indie za záchranou najmenších prasiatok sveta (Porcula salvania) pred ich vyhynutím. Durrell Wildlife Conservation Trust loves animals. Not just the headline grabbing super mega fauna but the little guys too, the species overlooked, too small to be seen and heard - the underdog species - Join Durrell staff in remote north east India as they save the smallest pigs in the world from extinction.

B1072 --------------------------------------------

VALAŠKA VALAŠKA

RÉŽIA / DIRECTOR: ĽUDOVÍT HIČÁR, MICHAL RYBANSKÝ ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SLOVENSKO / SLOVAKIA KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 29 JAZYK / LANGUAGE: SLOVENSKÝ / SLOVAK TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Príbeh ovce, ktorá zmenila Liptov a dala základ tradíciám našej krajiny. Na Slovensko prišla pred stáročiami

Kategória B / Category B

ENVIROFILM 13

počas valašskej kolonizácie. Najmä vďaka nej sa ľudia na severe krajiny naučili využívať jej dary, obohatili stravovacie návyky a našli nový spôsob obživy. Kým v minulosti sa jej u nás darilo nad očakávanie, ešte pred niekoľkými rokmi jej hrozilo úplné vyhynutie. Vďaka niekoľkým nadšencom sa ju však podarilo zachrániť a aj keď ešte nemá vyhrané, vo viacerých chovoch dnes žije vyše 400 kusov valašky. S ňou by totiž zomrela aj podstatná časť našej kultúry. Story of a Walachian sheep (Valaska) that had changed Liptov region and became a cornerstone of very important tradition in Slovakia. It came to our country centuries ago during the Walachian colonization. Thanks to the inhabitants of the northern territories who took advantages of this unique species, it enriched their eating habits and found a new way to their livelihood. While thriving in the past, few years ago it was on the edge of extinction. Fortunately, some enthusiasts decided to save Walachian sheep and managed to increased the number of up to 400 individuals. However, sheep farming is still facing many problems. But loosing it, would mean loosing a very important part of our culture and history.

B1209 --------------------------------------------

ZACHRÁŇTE RWANDSKÉ GORILY V HMLE SAVING MOUNTAIN GORILLAS RWANDA

RÉŽIA / DIRECTOR: NOVELLA NIKWIGIZE, LUCAS ROSENBERG ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: RWANDA / RWANDA KATEGÓRIA / CATEGORY: B MINUTÁŽ / DURATION: 24 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Ukryté v hustom dažďovom pralese na strmých sopečných svahoch leží posledné útočisko horských goríl. Vydajte sa s nami na cestu do severnej Rwandy, zoznámte sa s mladým veterinárom, ktorý sa stará o ich zdravie. Uvidíte ho v akcii, spolu s jeho kolegami, ako zachraňujú zranenú samicu gorily. Budeme sledovať rangerov a stopárov, ktorí sa snažia dolapiť pytliakov. Oboznámite sa ako pokračuje vedecká práca slávnej primatologičky Dian Fossey, ktorá obetovala svoj život, aby mohli gorily vo voľnej prírode prežiť. Hidden in the thick rainforests covering these steep volcano slopes, the world’s last mountain gorillas have found a refuge. Join us on a journey to northern Rwanda, to meet a young gorilla doctor whose job is to keep them healthy. See his colleagues save a critically injured female gorilla. Follow rangers and trackers as they hunt illegal hunters, and learn how a new generation of scientists continues the work of Dian Fossey, the famous primatologist who sacrificed her life so gorillas could live.


14 EKOTOPFILM

2018

Kategória C / Category C

Kategória C / Category C

O čom treba hovoriť Current Affairs

C62 --------------------------------------------

ZABUDNUTÁ, ALE STÁLE TU: KUNA FORGOTTEN BUT NOT GONE: THE PACIFIC FISHER

RÉŽIA / DIRECTOR: MORGAN HEIM ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 8 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Film zavedie diváka do sveta drog, drevárskeho priemyslu a kontroverzného rozhodnutia nezaradiť kunu Pekania pennanti na zoznam amerických ohrozených druhov. Ochranári sa o to snažia už 20 rokov. Len nedávno v roku 2015 doporučilo Americké ministerstvo pre ryby a divokú zver federálnu ochranu pre ich populáciu. Ale zrazu sa niečo stalo. Aj napriek novým hrozbám toto rozhodnutie v apríli 2016 stopli.

C855

PYTLIACKE PODSVETIE THE POACHER‘S PIPELINE

Filmy o aktuálnych ekologických problémoch a krízach, o ich dopade na životné prostredie a kultúru v globálnom či lokálnom rozmere. Problémy môžu byť výsledkom prírodných javov napr. klimatické zmeny, sucho, búrky, záplavy či zemetrasenia, alebo môžu byť výsledkom aktivít človeka napr. nárast populácie, ničenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov či zlé hospodárenie s odpadmi, atď. Films about contemporary ecological sustainability issues and crises, and their impact on global or local environment or culture. These issues can be the result of natural events such as climate change, drought, storms, floods, or earthquakes; or the result of human activity, such as population growth, habitat destruction, misuse of natural resources, or waste mismanagement, etc.

Forgotten But Not Gone: The Pacific Fisher takes you into a world of drugs, the timber industry and a controversial decision not to list Pacific fisher under the Endangered Species Act. For the past 20 years, conservation organizations have advocated for listing Pacific fisher under the Endangered Species Act. And as recently as 2015, U.S. Fish and Wildlife recommended federal protection for the population. But then something happened. Despite the emergence of new threats, in April of 2016, Fish and Wildlife reversed their decision.

C113 --------------------------------------------

JAZERO HAMOUN ONCE HAMOUN

RÉŽIA / DIRECTOR: MOHAMMAD EHSANI ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: IRÁN / IRAN KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 35 JAZYK / LANGUAGE: PERZSKÝ / PERSIAN TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Keď vyschlo jazero Hamoun v provincii Sistan a Baluchistan na iránsko-afgánskej hranici, objavili sa mnohé environmentálne a spoločenské problémy. Bieda, emigrácia a zánik tradičných a miestnych zamestnaní. Film poukazuje na momentálnu situáciu a problémy ľudí, ktorí v jeho blízkosti žijú. Since Lake Hamoun has gone dry, numerous environmental and social problems have appeared in Sistan region. Poverty, emigration, and the extinction of traditional and local jobs have been the result of the drying of Lake Hamoun in the southeast of Iran in Sis-


2018

Kategória C / Category C

ENVIROFILM 15

tan and Baluchistan Province on Iran Afghanistan border. This documentary depicts the present situation of Lake Hamoon and the problems of the people around it.

ars. Vanishing Coral offers an ecological alarm bell to the world, with specific suggestions on how viewers themselves can get involved and take action.

C301 --------------------------------------------

C390 --------------------------------------------

POSLEDNÉ DEJSTVO THE END GAME

RÉŽIA / DIRECTOR: DUANE SHARMAN ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: KANADA / CANADA KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 28 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Lokálne, oblastné blednutie koralov spôsobené otepľovaním morí prerástlo do globálnej hrozby. Ak máme nádej, že dokážeme koralové útesy udržať na žive aj pre ďalšie generácie, musíme zvoliť celkom novú stratégiu ich ochrany. Coral bleaching, driven by rising sea temperatures, has grown from isolated, regional events to become a global threat. If we are to have any hope of saving the world‘s coral reefs alive for future generations, a new strategy is needed.

C389 --------------------------------------------

MIZNÚCE KORALY VANISHING CORAL

RÉŽIA / DIRECTOR: STEPHEN OLSSONs ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 26 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Film poukazuje na ničivé dôsledky otepľovania oceánov a bielenie koralov v rámci tzv. „koralového trojuholníku“ juhovýchodnej Ázie. Predstavuje prácu zanietených vedcov a aktivistov v snahe o záchranu jedinečnej populácie koralov. Za posledných 30 rokov sa koralové útesy na súostroví Florida Keys zmenšili o 80%. Vedci varujú, že všetky karibské koralové útesy by mohli zmiznúť v priebehu 20 rokov. Film je ekologickou sirénou, ktorá bije na poplach, pričom ponúka konkrétne kroky, ako sa môžu do pomoci zapojiť samotní diváci. Vanishing Coral reveals the devastating effects of warming oceans and bleaching events within the “coral triangle” of Southeast Asia, and powerfully illustrates what some dedicated scientists and environmental activists are doing to save these unique coral populations. Coral reefs in the Florida Keys have declined by 80% over the past three decades. Scientists warn that all Caribbean coral could disappear in the next 20 ye-

MÚDROSŤ ZEME PRE SVET V KRÍZE EARTH WISDOM FOR A WORLD IN CRISIS

RÉŽIA / DIRECTOR: STEPHEN OLSSON ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 57 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Podmanivá séria portrétov náčelníkov pôvodných obyvateľov z rôznych kontinentov sveta, ktorí sú súčasťou MÚDROSTI ZEME. Film sleduje nenásilný odpor dakotských Siouxov v rezervácii Standing Rock, ktorá spojila tisíce ochrancov vody a vojenských veteránov v historickom boji pôvodného obyvateľstva za práva na vodu a pôdu. Cez jedinečnú prizmu domorodých kozmológií a domorodých perspektív, MÚDROSŤ ZEME PRE SVET V KRÍZE prináša živý kontrast medzi byrokratickým, pomaly sa rozvíjajúcim „uznaním“ pôvodného obyvateľstva Spojenými národmi a politickou bezodkladnosťou protestného hnutia Dakota Access Pipeline. Woven through a compelling series of portraits of Indigenous leaders from all continents making presentations at the United Nations, EARTH WISDOM FOR A WORLD IN CRISIS follows the Dakota Sioux’s non-violent resistance at the Standing Rock Reservation, where thousands of water protectors and military veterans joined forces to create what has become a high water mark in Native people’s historic struggle for land rights. Through the unique prism of indigenous cosmologies and native perspectives EARTH WISDOM FOR A WORLD IN CRISIS weaves a vivid contrast between the bureaucratic, slow-moving “recognition” of indigenous peoples by the United Nations, and the political immediacy of the Dakota Access Pipeline protest movement.

C414 --------------------------------------------

SKRYTÝ ŽIVOT HIDDEN LIFE

RÉŽIA / DIRECTOR: KAITLYN SATTER, HANNAH MATTNER ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 18 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK


16 EKOTOPFILM

2018

Kategória C / Category C

Čo stojí za kontroverzným programom „Rigs to Reefs”, ktorý dovoľuje, aby sa ropné plošiny vyradené z prevádzky stali súčasťou morského prostredia a slúžili ako umelé koralové útesy? An exploration of the controversy behind the “Rigs to Reefs” program, which allows decommissioned oil platforms to stay in the marine environment to act as artificial reefs.

C450 --------------------------------------------

IMPÉRIUM ČERVENÉHO ZLATA THE EMPIRE OF RED GOLD

RÉŽIA / DIRECTOR: JEAN-BAPTISTE MALET, XAVIER DELEU ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: FRANCÚZSKO / FRANCE KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 52 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Industrializácia skromnej plodiny akou je paradajka, viedla ku globalizovanej ekonomike. Teraz je rovnakou komoditou ako pšenica, ryža alebo benzín. Jej schopnosť vytvárať silne identifikovateľné produkty, ako je kečup, pizza omáčky, polievky, omáčky, nápoje alebo mrazené jedlá, je skutočne neporaziteľná. Už v roku 1897 Heinz premenil paradajky na štandardizovaný pretlak v konzervách. Zakázali odborové zväzy, zaviedli jednotné výrobné štandardy a zriadili genetické laboratóriá, ktoré zabezpečili identické plantáže paradajok na celom svete. Film sleduje cestu paradajkovej pasty z Afriky, Talianska, Číny a Ameriky, aby ukázal dôsledky tohto globálneho biznisu. The industrialization of the humble tomato preceded the globalized economy that was to follow. It is now as much of a commodity as wheat, rice, or petrol. The tomato’s ability to create strongly identifiable products, such as ketchup, pizza sauce, soups, sauces, drinks or frozen dishes is unbeatable. As early as 1897 Heinz was already converting tomatoes into standardized cans of puree. They banned unions, imposed uniform standards of production and established genetic laboratories that ensured identical tomato plantations all around the world. This film will trace the journey of tomato paste from Africa, Italy, China and America to show the consequences of this global business.

C546 --------------------------------------------

FLUORID: FALOŠNÝ PRIATEĽ FLUORIDE: A FRIEND WHO WANTS TO HARM YOU RÉŽIA / DIRECTOR: AUDREY GLOAGUEN ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: FRANCÚZSKO / FRANCE KATEGÓRIA / CATEGORY: C

MINUTÁŽ / DURATION: 58 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Po celé generácie bol fluorid spojený so zdravými kosťami a zubami a pridával sa do vody. Fluoridové zlúčeniny sú všade, od nelepivých panvíc a boxov na pizzu, až po vodeodolné oblečenie. Je však neškodný iba v množstvách, ktoré veľmi ľahko prekročíme. Môžu byť toxické. V roku 2010 zaradila WHO fluorid spolu s azbestom a arzénom ako jednu z desiatich chemikálií, ktoré predstavujú najväčšie riziko pre ľudské zdravie. Vedcov znepokojuje jeho toxicita aj pri malých dávkach. Môže zostať v tele niekoľko rokov a prenáša sa na dojčatá prostredníctvom materinského mlieka. V tomto filme odhaľujeme, ako sa v tridsiatych rokoch minulého storočia stal toxický fluorid zdraviu prospešný, a zároveň preskúmame aj jeho zdravotné riziká. For generations, fluoride has been associated with healthy bones and teeth and added to water. Fluoride compounds are everywhere, from non-stick pans and pizza boxes to water resistant clothes. But it’s only good for us in quantities that are surprisingly easy to exceed. Above that, it can be toxic. In 2010, the WHO classified fluoride alongside asbestos and arsenic as one of the ten chemicals that poses the greatest risk to human health. And even at low doses, its toxicity is worrying scientists. It can remain in the body for years and is transmitted to babies via breastfeeding. In this film, we reveal how, in the 1930s, fluoride was rebranded as being good for us and investigate some of the health risks associated with it.

C571 --------------------------------------------

UVÄZNENÍ TRAPPED

RÉŽIA / DIRECTOR: GRETA SANTAGATA ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 13 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH September 2016, Cyprus. Každú jeseň sa tu koná najväčší masaker spevavých vtákov v Európe. Chytajú ich do jemných sietí a na vetvách stromov, ktoré natrú lepidlom. Potom im podrežú krehké krky, hodia do vriacej vody a naložia ako uhorky, ktoré sa potom servírujú ako miestna drahá pochúťka, známa ako Ambelopoulia. Režisérka filmu sa pridáva ku CABS, skupine aktivistov v oblasti životného prostredia, ktorí bojujú už celé desaťročie, aby sa tieto praktiky skončili. In September 2016 I set off to the island of Cyprus, where every autumn the largest massacre of songbirds in Europe takes place. Caught in mist nets and branches


2018

covered in glue, their fragile throats slit, bodies boiled and pickled, to be served on the island as an expensive delicacy known as Ambelopoulia. My plan? To join a group of environmental activists that go by the name of CABS, who have been fighting for a decade to put an end to this practice.

C728 --------------------------------------------

DLHÁ TÚŽBA LONG YEARNING

RÉŽIA / DIRECTOR: ELLIOT SPENCER ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: ČÍNA / CHINA KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 24 JAZYK / LANGUAGE: BEZ DIALÓGU / NO DIALOGUE TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Filmová sonda do života robotníkov z čínskej fabriky a povahy industrializácie práce. Za pomoci úryvkov tradičnej čínskej poézie vzniká surreálny stret modernej a starobylej Číny. “Long Yearning” is a cinematic exploration of the lives of Chinese factory workers and the nature of repetitive industrialized work. The film is intermixed with written excerpts of traditional Chinese poetry, creating a surreal merging between modern and ancient China.

C768 --------------------------------------------

PYTÓNÍ KÓD THE PYTHON CODE

RÉŽIA / DIRECTOR: ANDREAS EWELS ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: NEMECKO / GERMANY KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 29 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÉ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Pytón je fascinujúce zviera. Módny priemysel však loví týchto krásnych hadov. Jeho pokožka je vyhľadávaná pre luxusný tovar rôzneho druhu. Každoročne zabijú v Ázií stovky tisíc hadov a ich koža putuje do módneho priemyslu v Európe, Amerike, Japonsku a Číne. Jeden nemecký a jeden juhoafrický vedec majú spoločný nápad ako kontrolovať najmä nezákonný obchod s hadmi. Neobyčajne vzrušujúci dokument, natočený za ťažkých podmienok, ktorý dokumentuje aj životy lovcov, ukazuje aj nelegálne obchodné cesty. The Python is a fascinating animal. But the fashion industry is hunting for these beautiful snakes. Its skin is coveted for luxury goods of all kinds. Hundreds of thousands of snakes are killed annually in Asia and shipped to the fashion industry in Europe, America, Japan and China. A German-South African scientist now has

Kategória C / Category C

ENVIROFILM 17

an idea to control especially the illegal snake trade. An extremely exciting documentary, filmed under difficult conditions, which also documents the lives of the catchers and shows the illegal trade routes.

C826 --------------------------------------------

HLAS ZEME

THE VOICE OF THE LAND RÉŽIA / DIRECTOR: CARLO BOLZONI, GUGLIELMO DEL SIGNORE ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: TALIANSKO / ITALY KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 29 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ, RUMUNSKÝ / ENGLISH, ROMANIAN TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Približne 5 miliónov „ţăranii“ žije na vidieku a na okraji miest v Rumunsku. Ţaran znamená poľnohospodár, ale aj zem, „patriacich k pôde“. S takmer 50% roľníkov v Európskej únii a 13,3 milióna hektárov vyčlenených na poľnohospodárstvo patrí Rumunsko k jednému z najväčších poľnohospodárskych zdrojov Európy. Avšak v tomto regióne sa poľnohospodárstvo a drobné farmárčenie považujú skôr za prekážku, než za zdroj. Čo znamená byť rumunským roľníkom? About 5 million „țăranii“ live in the countryside and on the outskirt of cities in Romania. Țaran means peasant but also land, „belonging to land“. With almost 50% of the peasants in the European Union and 13,3 million hectares allocated to agriculture, Romania is one of the biggest agricultural resources in Europe. However, around here, agriculture and small-scale farming are seen more as an obstacle rather than a resource. What does it mean to be a peasant?

C855 --------------------------------------------

PYTLIACKE PODSVETIE THE POACHER‘S PIPELINE

RÉŽIA / DIRECTOR: PHIL REES ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 48 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Priekopnícky dokumentárny film odhaľuje globálny syndikát, ktorý je hnacím motorom nelegálneho zabíjania nosorožcov. Na čiernom trhu je ich roh jedným z najviac obchodovaných artiklov. Hlavné zločinecké syndikáty s ním obchodujú rovnako ako s drogami a zbraňami. Rohy dospelých jedincov majú hodnotu až $250 000. Miestni dedinčania, ktorí toto ohrozené zviera zabíjajú, dostávajú od dobre organizovaných zločineckých sku-


18 EKOTOPFILM

2018

Kategória C / Category C

pín len zlomok tejto ceny. Čína vyhlásila svoj plán zakázať domáci komerčný obchod so slonovinou a rohmi za účelom ochrany ohrozených afrických druhov zvierat. This groundbreaking documentary reveals the global syndicates that fuel the illegal killing of rhinos. Rhino horn has become one of the most traded products on the international black market. It has become a commodity traded along with drugs and weapons by major criminal syndicates. The horns from an adult rhino can sell for up to $250,000. The villagers who kill the endangered animals are paid by well-organized criminal syndicates and receive a mere fraction of that. China has now announced plans to implement a ban on domestic commercial trade of ivory and horn, in order to protect the endangered species of Africa.

C879 --------------------------------------------

MACOCONI - KORENE NAŠICH POTOMKOV

MACOCONI - THE ROOTS OF OUR CHILDREN RÉŽIA / DIRECTOR: FÁBIO RIBEIRO ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: MOZAMBIK / MOZAMBIQUE KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 35 JAZYK / LANGUAGE: PORTUGALSKÝ / PORTUGUESE TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Mozambik patrí medzi druhú krajinu Afriky s najväčšou mangrovníkovou oblasťou a je svedkom ich neudržateľnej ťažby. Táto devastácia sa začína prejavovať na podnebí, ako aj na skromnom živobytí rodín, ktoré boli na ťažbe mangrovníkov existenčne závislé. With the second largest mangrove area in Africa, Mozambique is now witnessing the unsustainable extraction of its resources. This destruction is beginning to have an impact on the climate. And in the subsistence of families who always relied on the little they could extract from the mangrove.

C914 --------------------------------------------

MÄSOVÁ LOBY: BIZNIS NA ÚKOR ZDRAVIA? THE MEAT LOBBY: BIG BUSINESS AGAINST HEALTH? RÉŽIA / DIRECTOR: SANDRINE RIGAUD ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: FRANCÚZSKO / FRANCE KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 52 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK

V roku 2015 uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) jednu z prísad v spracovaných mäsových výrobkoch ako karcinogénnu. Rovnaká prísada sa v USA skoro dostala na zoznam zakázaných prísad už v 70 rokoch minulého storočia. Avšak lobisti mäsospracovateľského priemyslu tomu zabránili diskreditáciou vedcov. Film odhaľuje praktiky lobistov, ktorí z ústrania pracujú už celé desaťročia na tom, ako konkrétnym nariadeniam o prísadách zabrániť alebo ich celkom zmariť. Stredobodom ich záujmu sú vedci, ktorých si hýčkajú veľkorysími kompenzáciami, aby vo svojich štúdiách propagovali konzumáciu mäsa. A na druhej strane tých, ktorí vo svojej práci odhaľujú zdravotné riziká, celkom odstavia. In 2015, the WHO listed one of the additives in processed meats as carcinogenic. That same additive was nearly banned in America in the 1970s – until lobbying from the meat industry discredited the scientists. We reveal how, to impede or halt regulations on certain additives, lobbyists have been working in the shadows for decades. At the heart of this strategy are the scientists who collaborate, who receive generous compensation for studies that promote meat consumption. In conjunction with this, those whose work finds health risks associated with meat are ‘shot down’.

C917 --------------------------------------------

SLAMKY STRAWS

RÉŽIA / DIRECTOR: LINDA BOOKER ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 33 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Silný dokumentárny film o plastových slamkách a iných formách plastového odpadu, ktorý sa dostáva do našich vodných tokov a oceánov. Predstavuje jednotlivcov, skupiny a firmy po celom svete, ktoré sa snažia pomocou výchovy, osvety, spolupráce a rozvoja politiky znižovať používanie plastových slamiek využitím ich neplastových náhrad. Úvod zábavného a vzdelávacieho filmu patrí farebnej animácii a hlasu oscarového herca Tima Robbinsa. STR AWS is a power ful documentar y about plastic straws and other forms of plastic pollution that inundate our water ways and oceans. The film illustrates how individuals, groups, and businesses around the globe are reducing plastic straw use through education, collaboration, policy development and utilization of non-plastic alternatives. With colorful opening animation narrated by Oscar winner Tim Robbins, STR AWS is enter taining as well as educational.


2018

C991 --------------------------------------------

PROTI PRÚDU: CESTA KLIMATICKEJ NÁDEJE

AGAINST THE TIDE: A JOURNEY FOR CLIMATE HOPE RÉŽIA / DIRECTOR: LUIS BARRETO ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: JAPONSKO / JAPAN KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 30 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES V roku 2017 sa v Barcelone nalodila skupinka úspešných mladých ľudí zo štátov, ktoré ležia na frontovej línii klimatických zmien a degradácie morí, na 95. plavbu okolo sveta tzv. Lode mieru (Peace Boat‘s 95th Global Voyage). Boli súčasťou nového programu, ktorý mal poukázať na tieto závažné problémy. Mladé ženy a muži, vo veku 19 až 26 rokov pochádzali z oblastí Tichomoria, Indického oceánu a Karibiku. Počas trojtýždňovej cesty navštívili Lisabon, Bordeaux, Londýn, Edinburg, Reykjavík a New York. V každom prístavnom meste sa spojili s občianskymi organizáciami a vládnymi agentúrami, aby predali svoje posolstvo ľuďom a ich vládam. Film vykresľuje ich skúsenosti a upozorňuje na krehkosť a zraniteľnosť malých ostrovných štátov v kontexte klimatických zmien. In 2017, a group of young leaders from states on the front line of climate change and marine degradation joined Peace Boat‘s 95th Global Voyage in Barcelona as a par t of a new program to highlight these crucial issues. These young women and men, between 19 and 26 years of age, were from the regions of the Pacific Ocean, Indian Ocean and the Caribbean. Over the following three weeks, they visited Lisbon, Bordeaux, London, Edinburgh, Reykjavik and New York. In ever y por t, they connected with civil societ y organizations and government agencies bringing their message to citizens and government representatives throughout the voyage. The film por trays their experience and raises awareness about the fragility and vulnerability of the small island states. .

C1022 --------------------------------------------

PO ZÁRUKE EXPIRED

RÉŽIA / DIRECTOR: KIERAN KOLLE ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: NÓRSKO / NORWAY KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 52 JAZYK / LANGUAGE: NÓRSKY / NORWEGIAN TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK

Kategória C / Category C

ENVIROFILM 19

Ako ďaleko zájdete v Nórsku, ak sa budete stravovať výlučne potravinovým odpadom? Zdá sa, že dosť ďaleko. Potravinový odpad predstavuje pre malú zato bohatú krajinu obrovský problém, kde štvrtina potravín končí v smetnom koši. Štyria mladí aktivisti sa rozhodnú na situáciu upozorniť, a tak sa vydajú na cyklovýlet zo Severného mysu až na juh Nórska, zdolávajúc 3000 km dlhú trasu. Dajú si sľub, že sa budú stravovať len jedlom po záruke zo supermarketov, a čoskoro zistia, že vďaka potravinovému odpadu môžu žiť ako králi. Čo to ale vypovedá o ich krajine a našom spôsobe života? How far can you travel in Norway living exclusively of food waste? All the way, as it turns out. Food waste is a huge problem in the small, wealthy country where 1/4 of the food ends up in dumpsters. Four young activists want to start a campaign for change, and decide to ride their bikes the 3000 km from North Cape all the way to the south of Norway. They make a vow to eat nothing but expired food from supermarkets, and soon discover that they can live as kings off food waste. But what does this really say about their country and the way we live our lives?

C1158 --------------------------------------------

AMAZÓNIA POD KOPYTAMI DOBYTKA

GRAZING THE AMAZONN RÉŽIA / DIRECTOR: MARCIO ISENSEE E SÁ ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: BRAZÍLIA / BRAZIL KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 49 JAZYK / LANGUAGE: PORTUGALSKÝ / PORTUGUESE TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK V brazílskej Amazónii je teraz 85 miliónov kráv, tri na každého obyvateľa. V sedemdesiatych rokoch tu neboli takmer žiadne kravy a dažďový prales bol neporušený. Odvtedy zmizla časť o veľkosti Francúzska, z ktorej sa 66% transformovalo na pastviny. Veľká časť tejto zmeny je dôsledkom vládnych stimulov, ktoré priťahujú tisíce poľnohospodárov z južnejších krajín. V súčasnosti sa stádo dobytka stalo hospodárskym a kultúrnym symbolom Amazónie, ktorý silní politici obhajujú. V roku 2009 došlo k zmene hry: Úrad prokurátora žaloval veľké bitúnky a prinútil ich, aby dozerali na dodávateľské dobytčie farmy. The Brazilian Amazon now reckons 85 million cows, three for every human dweller. In the 1970s, there were almost no cows and the rainforest was intact. Since then, a portion the size of France has disappeared, 66% of which transformed into pastures. Much of this change is a consequence of government incentives that attracted thousands of farmers from more southern lands. Nowadays, cattle ranching became an economic and cultural banner of the Amazon, forging powerful politicians to defend it. In 2009, there was a game changer: the Public Prosecutor‘s Office sued large slaughterhouses, forcing them to supervise cattle supplying farms.


20 EKOTOPFILM

2018

Kategória C / Category C

C1197 --------------------------------------------

TOXICKÉ VČELY – ĽUDSKÝ ZÁSAH

TOXIC BEES - HUMAN INTERVENTION RÉŽIA / DIRECTOR: YEN-MING LAI ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: TAIWAN / TAIWAN KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 59 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Populárno vedecký dokument, ktorý vznikol v súvislosti s obavami Taiwanskej verejnej televízie o udržateľnosti životného prostredia. Film vychádza z masového úhynu včelstiev. Ďalej mapuje ďalekosiahle chápadlá agrochemického zneužívania, ktoré má škodlivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie, tiež skúma nedostatky a slepé miesta, ktoré sú súčasťou súčasnej vládnej politiky. Divák získa silné posolstvo o zneužívaní agrochemikálií, ktoré sú zodpovedné za nezvratnú katastrofu. Toxic Bees - Human Intervention is a science program born of Taiwan Public Television Service’s concerns regarding environmental sustainability. Taking mass bee deaths as a point of departure, the program chronicles a litany of agrochemical misuse that has harmed both human health and the environment, and probes the shortcomings and blind spots inherent in current government policy. The viewer is left with a sobering message: the misuse of agrochemicals is creating an irreversible disaster.

C1246 --------------------------------------------

THE RIGHT PLACE – DEVÄŤ OSTROVOV THE RIGHT PLACE - NINE ISLANDS

RÉŽIA / DIRECTOR: JAKUB ŠIPOŠ, MICHAL CSÁDER ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SLOVENSKO / SLOVAKIA KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 37 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Projekt Deväť ostrovov je krátky dokument z Azorských ostrovov, ktoré ležia v strede Atlantického oceánu. Odkazom filmu je potreba lepšie sa starať o náš jediný „domov“, správať sa rozumne a zodpovedne voči prírode v duchu „premysli, znova použi, recykluj“. Zdôrazňuje problém nadmernej spotreby a materializmu vo vzťahu voči prírode a surfovaniu, ako aj dôležitosť každého z nás pomôcť a zachovať našu planétu tak ako najlepšie vieme.

The project NINE ISLANDS is a short documentary from the Azores, which spread out in the middle of the Atlantic Ocean. The documentary is putting a message out there that we need to take better care of our „home“, act wisely and responsibly towards the nature in the name of „rethink, reuse, recycle“. The project brings out the issues of excessive consumption and materialism in relationship with nature and surfing as well as the importance of a human being as an individual in the question of ability to help and preserve our planet the best way we can.

C1311 --------------------------------------------

DOBRE ŽIVENÍ WELL FED

RÉŽIA / DIRECTOR: KARSTEN DE VREUGD ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: HOLANDSKO / NETHERLANDS KATEGÓRIA / CATEGORY: C MINUTÁŽ / DURATION: 56 JAZYK / LANGUAGE: HOLANDSKÝ / DUTCH TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Dvaja tridsiatnici z Amsterdamu majú spor o GMO. Karsten je relatívny nováčik v oblasti GMO, ale prečítal si, že sú zdraviu škodlivé, a že ich používajú veľké agrochemické spoločnosti na monopolizáciu potravinového reťazca. Hidde, vedec a vedecký novinár, sa pokúša vysvetliť, že sa Karsten mýli, a že genetická modifikácia môže byť využitá trvalo udržateľným spôsobom a dokáže zmierňovať hlad a chudobu. Cestujú do Bangladéša, kde sa geneticky modifikované plodiny používajú a rozvíjajú mimo oblasti monokultúr a veľkých fariem, aby zistili ako vlastne fungujú. Two thirty-something city boys from Amsterdam get into an argument about GMOs. Karsten is a relative noob when it comes to GMOs, but he reads that they are bad for your health and that they are used by big agrochemical companies to monopolise the food chain. Hidde, a scientist and science journalist, tries to explain that the basic assumption of Karsten is incorrect and that genetic modification can be used both in a sustainable way and to alleviate hunger and poverty. They travel to Bangladesh where genetically modified crops are used and developed outside the realm of monocultures and big farms, to investigate what‘s what.


2018

Kategória D / Category D

ENVIROFILM 21

Kategória D / Category D

D20 ---------------------------------------------

Krátke

LET IT BEE: KEEPER OF BRITISH BLACK BEES

Shorts

O VČELÁROVI VČIEL MEDONOSNÝCH TMAVÝCH

RÉŽIA / DIRECTOR: DAPHNE WONG ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 11 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Portrét o Mattovi Pittovi, včelárovi z West Cornwallu. Matt nepoužíva žiadne nezdravé včelárske postupy. Rozpráva príbeh včely medonosnej tmavej a o hlavných hrozbách, ktorým včely medonosné čelia, ako napr. klieštik včelí a o význame včiel v ekosystéme. Film zdôrazňuje nebezpečenstvá, ktorým tento druh včiel čelí, ako aj Mattovu úctu a starostlivosť o včely, a ako s nimi harmonicky nažíva.

D976 UTEČENCI REFUGEES

Krátke filmy na zamyslenie a inšpiráciu zamerané na ekológiu, prírodné vedy, environmentálne problémy a udržateľnosť. Reklamné spoty a filmy neakceptujeme. This category is for short films addressing ecology, natural science, environmental issues and sustainability in thought-provoking and inspiring way. We do not accept public service announcements.

A portrait documentary about Matt Pitt, a beekeeper in West Cornwall. Matt does not use beekeeping practices that are unhealthy for the bees. He also tells the story of the British Black Bees, the major threat honey bees are facing - Varroa mites, and the importance of the bee in the ecosystem. This film underlines the threats facing the British Black Bees, as well as Matt‘s respect and care for bees and how he lives in harmony with British Black Bees.

D61 ---------------------------------------------

STRÁŽCA SNEHU THE SNOW GUARDIAN

RÉŽIA / DIRECTOR: MORGAN HEIM ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 5 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES 40 rokov žije Billy Barr sám v malej chatke v jednom z najchladnejších miest Spojených štátov – v meste duchov Gothic, CO. Nič nechcel dokázať, dokonca si ani neuvedomoval klimatické zmeny a začal zbierať údaje o snehu, len aby si skrátil čas v tejto odľahlej časti sveta. Keď objavili jeho desaťročia vedené záznamy klimatológovia z biologického laboratória pri Gothic v Rocky Mountain, mali jasný dôkaz o tom, že klimatické zmeny sa dejú. Billy sa s nami podelí o to, ako žiť ďalej na našej meniacej sa planéte. A keďže dokáže v tejto nehostinnej krajine prežiť, určite má čo povedať. For 40 years, Billy Barr has lived alone in small cabin in one of the coldest places in the United States – the ghost town of Gothic, CO. With no goals of proving anything,


22 EKOTOPFILM

2018

Kategória D / Category D

or even knowledge that the climate was changing, Billy started collecting data about snowpack to pass the time in his isolated part of the world. When climate researchers at the Gothic-based Rocky Mountain Biological Lab discovered Billy’s decades of detailed records, they uncovered clear and compelling evidence of climate change. As someone who has had to learn to survive in such a harsh environment, Billy shares some advice about how to move forward on our changing planet.

come a highly charged, local manifestation of a conflict you find all over the world, a conflict pinning industry and jobs against the environment. In “The Limestone Conflict,” we meet three representatives from different sides of the issue that has divided the island. An activist, a miner, and a local land owner tell their stories, and give us a glimpse into why this has become such a divisive conflict.

D72 ---------------------------------------------

ZOZNÁMTE SA S PETROM

MIMOZEMŠŤANIA Z OCEÁNOV OCEANIC ALIENS

RÉŽIA / DIRECTOR: MIKE JOHNSON ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 6 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Krátky medzinárodne úspešný dokumentárny film, ktorý sa zamýšľa nad tým ako málo vieme o našej vlastnej planéte Zem. Oveľa viac vieme o vesmíre než o našich oceánoch. Ilustruje to len na jednom druhu morských živočíchov a jeho úžasných vlastnostiach. Oceanic Aliens is an internationally award winning short documentary that explores one aspect of how little we truly know about planet earth. More is known about outer space than our very own oceans. This short documentary illustrates just one example of a little known class of marine species and their amazing attributes.

D86 ---------------------------------------------

VÁPENCOVÝ KONFLIKT THE LIMESTONE CONFLICT

RÉŽIA / DIRECTOR: PETTER RINGBOM ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 9 JAZYK / LANGUAGE: ŠVÉDSKY / SWEDISH TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Boj proti ťažbe vápenca v starobylom lese Ojnare na Gotlande, najväčšom švédskom ostrove, je vysoko konfliktným miestom, akých je na svete veľa. Konflikt sa dotýka priemyslu a pracovných miest, ktoré stoja proti životnému prostrediu. Film predstaví troch zástupcov z rôznych strán tejto problematiky, ktorá rozdelila ostrov. Aktivista, baník a miestny majiteľ pôdy rozprávajú svoje príbehy, vďaka ktorým môžeme azda pochopiť, prečo je vápenec takým veľkým jablkom sváru. The fight over limestone mining in the ancient Ojnare forest of Gotland, the largest island in Sweden, has be-

D148 -------------------------------------------MEET PETER

RÉŽIA / DIRECTOR: GEMMA DUNCAN ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: NOVÝ ZÉLAND / NEW ZEALAND KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 14 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Peter strávil päťdesiat rokov svojho života dokumentovaním vyše 200 sopečných jaskýň pod mestom na Novom Zélande. Keď sa Peter pretiahne cez temné, vlhké a uzavreté priestory pod našimi nohami, hovorí o jedinečnej histórii, ktorú tieto jaskyne ponúkajú. Uvedomuje si však, že tieto 30 000 rokov staré a viacročné jaskyne padnú za obeť nevyhnutnému rozvoju mesta. Peter has dedicated fifty years of his life documenting over two hundred lava caves underneath an urban city in New Zealand. As Peter drags himself through these dark, damp and enclosed spaces beneath our feet, he talks about the unique history these caves offer. But he realizes that these 30,000+ year-old caves will be a casualty of inevitable urban growth.

D200 --------------------------------------------

TIMBO TIMBO

RÉŽIA / DIRECTOR: PEIMAN ZEKAVAT ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 9 JAZYK / LANGUAGE: PORTUGALSKÝ / PORTUGUESE TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Priehrady, ktoré chcú v brazílskom amazonskom pralese budovať energetické spoločnosti by zničili srdce najväčšieho dažďového pralesa na svete a vážne by zasiahli komunitu pôvodných obyvateľov tejto oblasti. Keby sa priehrady postavili, zaplavili by oblasť o veľkosti Londýna, Paríža a Amsterdamu. Vo vode by sa rozpustilo aj veľké množstvo jedovatých rastlín a mohlo by to viesť k ťažkým otravám, či dokonca smrti medzi miestnymi kmeňmi. Tieto rastliny sú všeobecne známe ako Timbó.


2018

Construction of dams by energy companies in the Brazilian Amazon would destroy the heart of the world‘s largest rainforest, and severely affect the community of the indigenous people in the area. If built, the dams would flood an area the size of London, Paris and Amsterdam combined. The flood would also cause a large amount of toxic plants to dissolve in the water, leading to severe poisoning or even death among the local tribes. These plants are commonly known as Timbó.

D211 --------------------------------------------

PASTIERI MRAKOV THE CLOUD SHEPHERDS

RÉŽIA / DIRECTOR: XAVIER DE DIEGO PERARNAU ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 12 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Cesta na miesto, ktoré nikto predtým nezachytil na film: úžasné hmlové lesy na severe Kene a ich pastieri, ktorí sa o ne starajú. V júli 2016 sa sem vydal na filmovú expedíciu Dr. Cuni Sanchez, biológ z Kodanskej univerzity. Vyliezli na vrchy Nyiro, Kulal a Marsabit a nazbierali vzorky rastlín a vody. Zúčastnili sa aj na environmentálnom vzdelávacom programe na základnej škole v meste Marsabit a mali prednášku na Britskom inštitúte vo východnej Afrike (BIEA) v Nairobi, všetko preto, aby si občania dneška a zajtrajška uvedomili hodnoty týchto jedinečných a krehkých ekosystémov. This is a journey to a place nobody has filmed before: the amazing cloud forests of northern Kenya, and their shepherds, the pastoralists who take care of them. In July 2016 Dr Cuni Sanchez, a biologist from the University of Copenhagen, lead a filmmaking expedition to the remote cloud forests of northern Kenya. We climbed Mt Nyiro, Mt Kulal and Mt Marsabit and collected plant and water samples. We also participated in an environmental education program in a primary school in Marsabit town and we gave a talk at the British Institute in East Africa (BIEA) in Nairobi, to ensure that the citizens of today and tomorrow learn the value these unique and fragile ecosystems.

D421 --------------------------------------------

ŽIVÍ, MŔTVI A NÁMORNÍCI THE LIVING, THE DEAD AND THE SEAMEN

RÉŽIA / DIRECTOR: MARION JHÖANER ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 9 JAZYK / LANGUAGE: BEZ DIALÓGU / NO DIALOGUE TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES

Kategória D / Category D

ENVIROFILM 23

Niekde v Škótsku, na rybárskej lodi sú muži denno denne konfrontovaní so záhadami podmorského sveta, ktoré sú zahalené nejasnosťami na povrchu a odhaľujú sa až pri úlovku. In Scotland, on a fishing boat. The daily life of men is confronted with the underwater mysteries, both hidden by the opacity of the surface and revealed by the spoils of fishing.

D433 --------------------------------------------

POŽIARNICI LESNÍCI BRIGADIERS

RÉŽIA / DIRECTOR: CAROLINA CORRAL PAREDES ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: MEXIKO / MEXICO KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 7 JAZYK / LANGUAGE: ŠPANIELSKY / SPANISH TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Požiarnici z mexického Tepoztlanu sa chystajú na hasenie jedného z najhorších požiarov tejto oblasti. Ich misia sa po požiari nekončí, pretože celý rok sa o les starajú. The brigadiers from Tepoztlan get ready to extinguish one of the worst fires of the region. However, their mission is not over afterwards, they are the forest keepers all year long.

D446 --------------------------------------------

SKAZA PRICHÁDZA DESOLATION FOLLOWS

RÉŽIA / DIRECTOR: BURNHAM ARLIDGE ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 9 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Oblasti anglických rašelinísk oplývajú výnimočnou prírodnou krásou a vyvolávajú v nás pocit divočiny a nespútanosti. Nedotknutá divočina, odolávajúca pokroku civilizácie. Ale zdanie klame. . Designated as areas of outstanding natural beauty, the English moorlands elicit in us a sense of the wild and untamed. A pristine wilderness, untouched by the advances of civilization. Yet all is not as it seems.

D515 --------------------------------------------

STROM PLANTAE

RÉŽIA / DIRECTOR: ROK / YEAR: ŠTÁT / STATE:

GUILHERME GEHR 2017 BRAZÍLIA / BRAZIL


24 EKOTOPFILM

2018

Kategória D / Category D

KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 10 JAZYK / LANGUAGE: BEZ DIALÓGU / NO DIALOGUE TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Animovaný film na zamyslenie. Keď zotne drevorubač v pralese obrovský strom, je svedkom nečakanej reakcie prírody. Animated thought-provoking film. When cutting a large tree deep inside the rainforest, a logger contemplates an unexpected reaction of nature.

D600 --------------------------------------------

MADRID ZERO MADRID ZERO

RÉŽIA / DIRECTOR: ÁLVARO LLAGUNES ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: ŠPANIELSKO / SPAIN KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 8 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH V Madride vygeneruje osoba za rok v priemere 325 kg odpadu. Krátky dokument priblíži príbeh Anny, Patrície, Fernanda a Ángela, Madridčanov, ktorí hľadajú spôsob ako žiť život s menšou odpadovou a ekologickou stopou. In Madrid, a person generates on average 325 kilos of trash per year. MADRID ZERO is a short documentary that tells the stories of Anna, Patricia, Fernando and Ángel, citizens who seek a life with less waste and environmental impact.

D672 --------------------------------------------

NIEKTORÍ Z NÁS SOME OF US

RÉŽIA / DIRECTOR: COURTNEY ROBINSON ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 5 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Krátky film, ktorý využíva báseň na kladenie otázok. Nezabúdame náhodou ako blízko máme k prírode? V neustále sa meniacom svete technológií vnímame prírodu len ako niečo s čím žijeme, alebo ako niečo čoho sme súčasťou a čo musíme chrániť? V centre filmu stoja stromy a ich veľká podoba s ľudstvom. ‘Some Of Us’ is a short film based around a poem that asks the question, do we sometime forget how close to nature we are? In an ever so changing world of tech-

nology, do we sometimes look at nature as something we just live with, or something we are part of and must protect? The film looks at trees in particular and aims to show the many comparisons they have with humanity.

D846 --------------------------------------------

MUSI: UMIERAJÚCA RIEKA MUSI: THE FADING RIVER

RÉŽIA / DIRECTOR: AALAP TANNA ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: INDIA / INDIA KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 7 JAZYK / LANGUAGE: HINDSKÝ / HINDI TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Dokument o indickej rieke Musi, ktorá tečie cez Hyderabad. Na jej brehoch žijú ľudia. Prostredníctvom nich porovnáva film zašlú slávu minulosti s dneškom. Ukazuje ako im po stáročia slúžila, a ako zle sa k nej správajú stále tí istí ľudia. Podľa odhadov v nej končí dennodenne takmer 350 miliónov litrov znečistenej vody a splaškov, ktoré pochádzajú z Hyderabadu a Secunderabadu. This Documentary is about river ‘Musi’, which flows through Hyderabad. It interacts with the people living along the riverbanks. It compares the current state of the river with it’s royal past through the words of these ordinary people. It shows how the river served the people from centuries and how it is badly treated by the same people these days. It is estimated that nearly 350 million liters of polluted water and sewage originating from Hyderabad and Secunderabad flow into the river, daily.

D976 --------------------------------------------

UTEČENCI REFUGEES

RÉŽIA / DIRECTOR: DAVID RODRÍGUEZ MUÑIZ ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: ŠPANIELSKO / SPAIN KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 14 JAZYK / LANGUAGE: ŠPANIELSKY / SPANISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Len pár kilometrov od Madridu sa nachádza útulok, ktorý sa stará o viac ako 135 primátov. Nahliadneme do jeho života a do tímu otca a dcéry, ktorí sa o ne oddane starajú. Just a few kilometers from Madrid there is a sanctuary housing and caring for over 135 primates. We take a look into their lives and at the dedicated father and daughter team who take care of them.


2018

D1015 --------------------------------------------

NA POSPAS ADRIFT

RÉŽIA / DIRECTOR: CATH LE COUTEUR ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 11 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH 17. marca 1958 sme vypustili do vesmíru Vanguard, prvý satelit poháňaný solárnou energiou. V tom čase neexistoval vesmírny odpad. Teraz obieha Zem viac ako sto miliónov kusov vesmírneho odpadu, ktorý vyrobil človek. Sú to mŕtve satelity, časti rakiet, palivové nádrže, zbytky farieb, nosné kužele, narážajúce úlomky a iné. Množstvo vesmírneho odpadu sa teraz dostalo na kritickú úroveň, ktorý ohrozuje Zem (čoraz viac kusov nebezpečne pristáva na Zemi), ako aj naše budúce komunikačné systémy. Jediná kolízia vo vesmíre môže spustiť kaskádu zrážok a zničiť existujúce satelity, na ktoré sa tak veľmi spoliehame. On March 17th 1958, Vanguard, the first solar-powered satellite, was launched into space. At that time, space junk did not exist. Now, over one hundred million pieces of human-made space junk orbit the Earth. They include dead satellites, rocket parts, fuel tanks, paint flecks, nose cones, collision debris and more. The amount of space junk has now reached a critical level, threatening Earth (more pieces are dangerously landing on Earth) as well as our future communications. One more collision in space could create a cascade of collisions, wiping out existing satellites that we rely on.

D1016 ------------------------------------------

NA LINKE JE PRÍRODA NATURE CALLS

RÉŽIA / DIRECTOR: HARRY VINCENT ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: AUSTRÁLIA / AUSTRALIA KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 3 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Film zobrazuje „Matku prírodu” ako reálnu osobu, ktorá chodí medzi nami a tiež to, ako by sme sa k nej správali. Celé roky ignorujeme jej varovné signály a blížime sa do bodu odkiaľ nie je návratu. Bez nej šancu na prežitie nemáme. Nature Call’s is a film in which I wanted to depict how I think we would treat “Mother Nature” as if she was a

Kategória D / Category D

ENVIROFILM 25

real person walking amongst us. We have ignored her warning signs for many years now and we are getting closer too the point of no return. Without her, we will perish.

D1304 -------------------------------------------

NELEGÁLNI AKTIVISTI – BITKA O NÓRSKE FJORDY

ILLEGAL ACTIVISTS - THE BATTLE FOR NORWAY‘S FJORDS RÉŽIA / DIRECTOR: JULIA DAHR, JULIE LUNDE LILLESÆTER ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: NÓRSKO / NORWAY KATEGÓRIA / CATEGORY: D MINUTÁŽ / DURATION: 11 JAZYK / LANGUAGE: NÓRSKY / NORWEGIAN TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Film sleduje mladých aktivistov, ktorí porušujú zákon, aby zastavili ťažobnú spoločnosť, ktorá chce odhodiť 250 miliónov ton odpadu do nórskeho fjordu. Na vrchole mrazivej, ľadovej hory sa 80 mladých ľudí priviazalo reťazami o ťažobné vrty, aby zachránili fjord. Táto akcia bola najväčším prejavom občianskej neposlušnosti v Nórsku za posledných 30 rokov. Film rozpráva intímny a osobný príbeh o politickej bitke, a prečo sa mladí ľudia rozhodnú porušiť zákon, aby ochránili fjord, ktorý je stovky kilometrov od ich domovov. The film follows young activists as they break the law to stop a mining company from dumping 250 million tons of waste into a Norwegian fjord. On the top of a freezing, icy mountain, 80 youths chained themselves to mining drills to save the fjord, in what became the biggest civil disobedience action in Norway in 30 years. The film tells an intimate and personal story about a political battle, and why young people decide to break the law for a fjord that’s hundreds of miles away from their home..  


26 EKOTOPFILM

2018

Kategória E / Category E

Kategória E / Category E

Celovečerné: Udržateľnosť a MY

Features: Sustainability and Us

E216 --------------------------------------------

POSLEDNÉ ŽIRAFY LAST OF THE LONGNECKS

RÉŽIA / DIRECTOR: ASHLEY SCOTT DAVISON ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ ŠTÁTY / UNITED STATES KATEGÓRIA / CATEGORY: E MINUTÁŽ / DURATION: 93 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Dokumentárny film, ktorý skúma neľahkú situáciu žiráf a dôsledky ich zániku v našom rýchlo sa meniacom svete. S energiou Virungy je film oslavou toho, čo robí tieto majestátne zvieratá tak jedinečné. Upozorňuje na ich boj o prežitie a skúma, akú nádej možno nájsť v zamotanom, komplikovanom vzťahu medzi človekom a prírodou. Last of the Longnecks is a documentary exploring the plight of giraffes and the implications of their demise in our rapidly changing world. With the energy of VIRUNGA, the film celebrates what makes these majestic animals so unique, sheds light on their struggle, and further explores what hope can be found in the tangled relationship between humanity and nature.

E221 --------------------------------------------

BUĎ SVETLO LET THERE BE LIGHT E931

KONIEC LOVCOV V GRÓNSKU THE LAST ICE HUNTERS

Filmy, ktoré v globálnom meradle ozrejmujú význam udržateľnosti, inšpirujú a nabádajú k zmene myslenia a správania voči našej planéte. Films explaining the necessity of global sustainability, inspiring and encouraging to change our attitude and acting towards our Planet Earth.

RÉŽIA / DIRECTOR: MILA AUNG-THWIN, VAN ROYKO ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: KANADA / CANADA KATEGÓRIA / CATEGORY: E MINUTÁŽ / DURATION: 80 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Na juhu Francúzska budujú vedci z 37 krajín najkomplexnejší stroj o aký sa kedy ľudia pokúšali: umelé slnko. Ak sa im to podarí, osvetlia spôsob, ako vytvoriť čistú, lacnú a bohatú energiu na milióny rokov. Ak zlyhajú, bude to jedno z najväčších vedeckých zlyhaní všetkých čias. Jadrová fúzia je už mnohé desaťročia energetickým svätým grálom. Je to proces, ktorý poháňa hviezdy, primárny zdroj energie vo vesmíre. Možnosť, že fúzia môže byť na Zemi dosiahnuteľná ako zdroj energie, vedie vedcov na pokraj nášho chápania už takmer celé storočie. In the south of France, scientists from 37 countries are building the most complex machine ever attempted: an artificial sun. If they get it right, it will illuminate the way to produce clean, cheap, abundant energy for millions of years. If they fail, it will be one of the biggest scientific failures of all time. Nuclear fusion has been the holy grail of energy for many decades now. It’s the process that drives stars, the ultimate source of energy in the universe. The possibility that fusion might be


2018

Kategória E / Category E

ENVIROFILM 27

achievable on Earth as an energy source has driven scientists to the edge of reason for almost a century.

are working tirelessly to protect this beautiful part of the world, a natural heritage for Japan.

E358 --------------------------------------------

E695 --------------------------------------------

THE TIPPING POINT. ENERGY ANEW

JANE

BOD ZLOMU. ENERGIA INAK

RÉŽIA / DIRECTOR: ŁUKASZ BLUSZCZ ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: POĽSKO / POLAND KATEGÓRIA / CATEGORY: E MINUTÁŽ / DURATION: 82 JAZYK / LANGUAGE: POĽSKÝ / POLISH TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH TITLES Prvý poľský celovečerný film o zmene klímy a nevyhnutnej energetickej revolúcii. Zistíme, čo narúša klímu Zeme a aké to má dôsledky. Existuje budúcnosť postavená na uhlí a rope? Vysporiadame sa so smogom? Čo sa musí stať, aby sa zabránilo tragédii veľkému vyhynutiu? Odpoveď na tieto a mnohé ďalšie zaujímavé otázky hľadá poľský herec Marcin Dorociński. The first Polish feature film about climate change and the inevitable energy revolution. We find out what is disrupting the Earth’s climate and what the consequences of such disruption are. Is there a future based on coal and oil, can we deal with smog and what must happen to prevent a tragedy similar to that of the great extinction? The response to these and many other intriguing questions is sought by actor Marcin Dorociński.

E611 --------------------------------------------

ZAN ZAN

RÉŽIA / DIRECTOR: RICHARD GREHAN ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: JAPONSKO / JAPAN KATEGÓRIA / CATEGORY: E MINUTÁŽ / DURATION: 73 JAZYK / LANGUAGE: JAPONSKÝ / JAPANESE TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Zan je dokument o posledných Okinawanských dugongoch a ľuďoch, ktorí sa snažia ochrániť ich, ako aj nádherné a rozmanité životné prostredie zátoky Henoko a Oura, v ktorých žijú. Ich osud visí na vlásku a ich miesta kŕmenia ohrozuje výstavba novej americkej vojenskej základne. Spoznáme ľudí, ktorí neúnavne pracujú na ochrane tejto krásnej časti sveta, prírodného dedičstva Japonska. Zan is a documentary about the last of the Okinawan Dugong and the people who strive to protect them, located in the outstandingly beautiful and bio-diverse Henoko and Oura bay. The Dugong is facing its last stand and its feeding grounds are threatened by the construction of new US base. We meet the people who

JANE

RÉŽIA / DIRECTOR: BRETT MORGEN ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: E MINUTÁŽ / DURATION: 90 JAZYK / LANGUAGE: CZ DABING / CZ DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Známy režisér Brett Morgen, nominovaný na Oscara a Emmy použil z archívov National Geographic poklad, ktorý tam ležal 50 rokov a ešte nikdy ho nikto nevidel. Zábery 16 mm filmu umožňujú vidieť priekopnícku ochranárku Jane Goodall v celkom novom svetle. Film rozpráva jej životný príbeh, ktorý sa začal v roku 1960 príchodom 26 ročnej Britky do odľahlej oblasti severozápadnej Tanzánie, aby tu viedla štúdiu o šimpanzoch. Morgen ponúka neopakovateľný, intímny portrét ženy, ktorá sa napriek všetkému stala jednou z najobdivovanejších ochranárok prírody na celom svete. Oscar®- and Emmy®-nominated director Brett Morgen uses a trove of never-before-seen 16 mm footage unearthed after 50 years from the National Geographic archives to shed fresh light on trailblazing conservationist Jane Goodall. The film tells Goodall’s story starting in 1960, when the 26-year-old British woman arrives in a remote area of northwestern Tanzania to study chimpanzees. Morgen offers an unprecedented, intimate portrait of a woman who defied the odds to become one of the world’s most admired conservationists.

E931 --------------------------------------------

KONIEC LOVCOV V GRÓNSKU THE LAST ICE HUNTERS

RÉŽIA / DIRECTOR: JURE BRECELJNIK , ROŽLE BREGAR ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SLOVINSKO / SLOVENIA KATEGÓRIA / CATEGORY: E MINUTÁŽ / DURATION: 71 JAZYK / LANGUAGE: DÁNSKY, GRÓNSKY / DANISH, GREENLANDIC TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK 20 000 kilometrové pobrežie východného Grónska obýva len 3000 ľudí. Je to jedno z najmenej zaľudnených miest našej planéty. V tomto prostredí žijú najunikátnejšie kultúry lovcov sveta. Veľa sa tu ale zmenilo a výdobytky moderného sveta dorazili až sem. Avšak korene tejto kultúry siahajú hlboko a sú stále silné. Aj keď sú lovci pilierom spoločnosti, ich status ekonomickej základne spoločnosti je vážne podkopávaný.


28 EKOTOPFILM

2018

Kategória E, F / Category E, F

Merely 3000 people inhabit East Greenland’s 20.000km long coast. It is one of the least populated places on our planet. The environment of East Greenland created one of the most specialized hunting cultures in the world. A lot has changed and a lot of modern comforts became part of the everyday life. But the cultural roots are still deep and strong and the hunter is the pillar of society in these areas. But the status of the hunter as the economic basis of the society has been severely undermined.

Kategória F / Category F

Deti Kids

E980 --------------------------------------------

OWINO OWINO

RÉŽIA / DIRECTOR: JAVIER MARÍN, YUSUF RAZZAQUE ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: ŠPANIELSKO / SPAIN KATEGÓRIA / CATEGORY: E MINUTÁŽ / DURATION: 72 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ, SWAHILSKÝ / ENGLISH, SWAHILI TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH OWINO je príbeh boja malej africkej komunity proti fabrike, ktorá otrávila ich životy olovom, o zabijackom priemysle, ktorý operuje po celej Afrike pred očami nevšímavých vlád a svetových trhov. OWINO is the story of the fight of a small African community against a factory that poisoned their lives with lead, a killer industry operating across Africa in front of the eyes of careless governments and global markets.

F673

KRAJINA, KDE NIE JE ZLO LAND WITHOUT EVIL

Filmy zamerané na environmentálnu výchovu (napr. zber a recyklácia, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy, ochrana životného prostredia atď.), ktoré rozvíjajú láskyplný a úctivý vzťah k našej planéte Zem. Films for school age children, those focus on environmental education (recycling, endangered species, endangered environments, nature protection etc.) and develop caring and respectful relationship towards our Planet.


2018

Kategória F / Category F

F253 --------------------------------------------

ŽIVOT NA VLÁSKU VERGE

RÉŽIA / DIRECTOR: CHINGTIEN CHU ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: TAIWAN / TAIWAN KATEGÓRIA / CATEGORY: F MINUTÁŽ / DURATION: 3 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH Dospelosti sa dožije len 1 z 1000 malých korytnačiek. Najväčšou hrozbou je človek a jeho aktivity spôsobujúce ropné škvrny, stratu životného prostredia, plastový a iný odpad. A ich šanca na prežitie neustále výrazne klesá. “VERGE” is an animated short about a small, gawky, newly born green sea turtle, who falls behind his siblings on his voyage to the sea. As he arduously tries to scramble to the ocean, a massive waves and trash smack him back to the shore, stimulating a series of challenges. The short explores how navigating a very short distance can be the hardest part of a newborn turtle’s life.

F290 --------------------------------------------

CHCEM BYŤ PRI TOM AQUIESCENCE

RÉŽIA / DIRECTOR: FIERRANY HALITA ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: INDONÉZIA / INDONESIA KATEGÓRIA / CATEGORY: F MINUTÁŽ / DURATION: 8 JAZYK / LANGUAGE: BEZ DIALÓGU / NO DIALOGUE TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Pozrite sa na zmeny vo svete cez oči jedného stromu... Animovaný film rozpráva príbeh figovníka, magického stromu Banyán, ktorý prežil rôzne mizérie, počas ktorých prišiel o svojich priateľov a životné prostredie. Stále sa snaží prispôsobiť novému prostrediu, ale zmeny neprestávajú prichádzať. Figovník je stále tu a je svedkom všetkého, čo prichádza a odchádza. See the world change through the eyes of a tree... AQUIESCENCE is a story that tells about Fig, a magic Banyan Tree who survived from all wretched incident which caused her to lose friends and surroundings. She always tried to adapt with the new environment but the change never stop, it is just like a never-ending cycle. Fig becomes the witness of all the changes that happens, every hello and goodbyes.

F407 --------------------------------------------

JA, VY, MY 2 I YOU WE 2

RÉŽIA / DIRECTOR: ROK / YEAR:

ALI ERFAN FARHADI 2017

ENVIROFILM 29

ŠTÁT / STATE: IRÁN / IRAN KATEGÓRIA / CATEGORY: F MINUTÁŽ / DURATION: 2 JAZYK / LANGUAGE: ANGLICKÝ / ENGLISH TITULKY / SUBTITLES: SLOVENSKÉ / SLOVAK Zmena sa musí začať v nás. Spolu dokážeme veci zmeniť... The change has to start in you and me. Together we can change a thing....

F673 --------------------------------------------

KRAJINA, KDE NIE JE ZLO LAND WITHOUT EVIL

RÉŽIA / DIRECTOR: KATALIN EGELY ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: ARGENTÍNA / ARGENTINA KATEGÓRIA / CATEGORY: F MINUTÁŽ / DURATION: 4 JAZYK / LANGUAGE: BEZ DIALÓGU / NO DIALOGUE TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Ľudia od pradávna hľadajú ideálne miesto na život. Krátky film založený na mytológii kmeňa Guaraní ponúka pohľad na rajskú krajinu. Čo ak leží práve v našom srdci a v súlade a jednote so všetkým živým? Throughout history people have always been searching for a perfect place. This short film, based on Guaraní mythology (Tierra sin mal), offers another point of view on paradise: what if the real paradise is inside us and lies in the harmony and unity of everything alive?

F690 --------------------------------------------

VŽDYZELENÝ LES SCLEROPHYLL FOREST

RÉŽIA / DIRECTOR: CLAUDIA ZAVALA ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: ČILE / CHILE KATEGÓRIA / CATEGORY: F MINUTÁŽ / DURATION: 4 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Na svete je veľa druhov lesa, ale len málo je ich vždyzelených, tzv. sklerofilných. Je ním aj čilský hybridný les, v ktorom žijú obyvatelia-stromy; veľmi odolné a prospešné pre všetkých, ktorý žijú v jeho blízkosti a blízko mesta Santiago. Krátky animovaný film vysvetľuje jeho dôležitosť ako kultúrneho a spoločenského dedičstva. There are many types of forests in the world, but few are like the Sclerophyll Forest. A Chilean hybrid forest, its inhabitants are very resistant and give great benefits to living beings and the near city Santiago. „Sclerophyll Forest“ is an animation that seeks to bring the current reality of the local forest of Santiago de Chile closer, and to denote its importance as a cultural and social heritage.


30 EKOTOPFILM

Kategória F / Category F

F838 --------------------------------------------

BUĎ SÚČASŤOU RIEŠENIA BE PART OF THE SOLUTION?

RÉŽIA / DIRECTOR: ROSA BEIROA ROK / YEAR: 2017 ŠTÁT / STATE: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO / UNITED KINGDOM KATEGÓRIA / CATEGORY: F MINUTÁŽ / DURATION: 1 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Krátky animovaný film popisuje aktuálnu situáciu okolo mäso-spracovateľského priemyslu a jeho dopadu na naše životné prostredie. Ponúka alternatívu a vyzýva nás k zmene, k zelenšej, rastlinnej strave. ‚Be Part of the Solution’ describes the current situation around meat markets and their impact on the environment and shows an alternative to the issue inviting us to change into a vegetable based diet.

F839 --------------------------------------------

BOXÍK: V PRÍRODE BOXI: IN THE NATURE

RÉŽIA / DIRECTOR: BÉLA KLINGL ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: MAĎARSKO / HUNGARY KATEGÓRIA / CATEGORY: F MINUTÁŽ / DURATION: 4 JAZYK / LANGUAGE: BEZ DIALÓGU / NO DIALOGUE TITULKY / SUBTITLES: BEZ TITULKOV / NO SUBTITLES Animovaný film o Boxíkovi, psíkovi z kartónu a Kartonómovi, chlapcovi z kartónu, ktorí ožijú v imaginárnom detskom svete, ktorý je z domáceho odpadu. The strange stories of Boxi, the cardboard dog, and Cartommy the cardboard boy come to life in the imaginary world of a child, built from household waste.

F903 --------------------------------------------

ZEM V MOJICH RUKÁCH. BEZ VODY

THE EARTH AT MY HANDS - WITHOUT WATER RÉŽIA / DIRECTOR: NICOLAS CONTE ROK / YEAR: 2016 ŠTÁT / STATE: ARGENTÍNA / ARGENTINA KATEGÓRIA / CATEGORY: F MINUTÁŽ / DURATION: 4 JAZYK / LANGUAGE: SK DABING / SK DUBBING TITULKY / SUBTITLES: ANGLICKÉ / ENGLISH

2018

Čo by sa stalo keby zmizla všetká voda sveta? Dobrodružné dievčatko Mara (13) má všetko a nikdy sa nezamýšľala nad životným prostredím. Ale keď zistí čo sa so Zemou deje, s pomocou kamaráta kocúra Pantufla sa všetko zmení. What would happen if all the water on Earth disappeared? Mara (13) is an adventurous girl who is used to have it all and never questioned herself about the environment. But when she discovers what is really going on with the Earth, thanks to her cat Pantufla things will change.


Ďakujeme za podporu SPOLUORGANIZÁTORI

DESTINAČNÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Pantone 432 EC

TM

REKLAMNÍ PARTNERI

Pantone 180 EC

FESTIVAL PODPORILI

Profile for EKOTOPFILM

Katalóg filmov 2018  

Katalóg filmov 2018  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded