Page 1

FESTIVALOVÉ NOVINY 150 000 výtlačkov

nepredajné / 2018

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

30. 4. – 4. 5. 2018 BRATISLAVA | HOTEL TATRA A KINO MLADOSŤ CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA | EUROPA SC

Romina Kołodziej, prvá sólistka Baletu SND

ČOSKORO AJ U VÁS! Z obsahu: > Program Bratislava strana 6-8 > Program Banská Bystrica strana 9, 10 > Karol Kaliský: Na Belej som bojoval o život strana 4

Ekotopfilm_BBaBA_inzercia_FN_258x318_v2.indd 2

VSTUP VOĽNÝ WWW.EKOTOPFILM.SK

16.4.18 17:04


02 EKOTOPFILM

FESTI VALOVÉ NOVI NY

> Biele šálky už netreba

FILMOVÉ ODPORÚČANIA B137

> Spolu!

RÉŽIA: MICHELLE BAUER CARPENTER ROK: 2017 / ŠTÁT: SPOJENÉ ŠTÁTY KATEGÓRIA: B / MINUTÁŽ: 59 JAZYK: SK DABING / TITULKY: BEZ TITULKOV

RÉŽIA: GÜLDEM DURMAZ ROK: 2016 / ŠTÁT: BELGICKO KATEGÓRIA: B / MINUTÁŽ: 22 JAZYK: SK DABING / TITULKY: ANGLICKÉ

Film oboznamuje s najinovatívnejšími víťazmi dizajnérskej ceny INDEX, ktorí predstavili svoje dizajnové riešenia v oblastiach bývania, predchádzania slepoty, likvidácie nášľapných mín, distribúcie vakcín a krvi do odľahlých oblastí, čistenia oceánov, či pomoci ako zabrániť úmrtnosti novorodencov a matiek. Všetky projekty stoja na princípoch sociálnej, ekonomickej a ekologickej udržateľnosti.

Optimistický film, ktorý predstavuje inovatívne, kreatívne a udržateľné iniciatívy z celého sveta, ktoré sú na hony vzdialené fatalistickým a skostnateným názorom. Vo filme účinkujú Rob Hopkins, ktorý rozbehol iniciatívu Towns in Transition (Mestá v prechode), občania, podnikatelia a vizionári, ktorí rozprávajú o ich úsilí ako kolektívne dosiahnuť iný a lepší spôsob života a o tom, ako vidia budúcnosť našej planéty...

> Jane

E695

> Pytliacke podsvetie

RÉŽIA: BRETT MORGEN ROK: 2017 / ŠTÁT: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO KATEGÓRIA: E / MINUTÁŽ: 90 JAZYK: CZ DABING / TITULKY: BEZ TITULKOV

RÉŽIA: PHIL REES ROK: 2016 / ŠTÁT: SPOJENÉ ŠTÁTY KATEGÓRIA: C / MINUTÁŽ: 48 JAZYK: DÁNSKY, GRÓNSKY / TITULKY: SLOVENSKÉ

Známy režisér Brett Morgen, nominovaný na Oscara a Emmy použil z archívov National Geographic poklad, ktorý tam ležal 50 rokov a ešte nikdy ho nikto nevidel. Zábery 16 mm filmu umožňujú vidieť priekopnícku ochranárku Jane Goodall v celkom novom svetle. Film rozpráva jej životný príbeh, ktorý sa začal v roku 1960 príchodom 26 ročnej Britky do odľahlej oblasti severozápadnej Tanzánie, aby tu viedla štúdiu o šimpanzoch.

Priekopnícky dokumentárny film odhaľuje globálny syndikát, ktorý je hnacím motorom nelegálneho zabíjania nosorožcov. Na čiernom trhu je ich roh jedným z najviac obchodovaných artiklov. Hlavné zločinecké syndikáty s ním obchodujú rovnako ako s drogami a zbraňami. Čína vyhlásila svoj plán zakázať domáci komerčný obchod so slonovinou a rohmi za účelom ochrany ohrozených afrických druhov zvierat.

> Slamky

C917

> Koniec lovcov v Grónsku

RÉŽIA: LINDA BOOKER ROK: 2017 / ŠTÁT: SPOJENÉ ŠTÁTY KATEGÓRIA: C / MINUTÁŽ: 33 JAZYK: ANGLICKÝ / TITULKY: SLOVENSKÉ

RÉŽIA: JURE BRECELJNIK, ROŽLE BREGAR ROK: 2017 / ŠTÁT: SLOVINSKO KATEGÓRIA: E / MINUTÁŽ: 71 JAZYK: SK DABING / TITULKY: BEZ TITULKOV

Silný dokumentárny film o plastových slamkách a iných formách plastového odpadu, ktorý sa dostáva do našich vodných tokov a oceánov. Predstavuje jednotlivcov, skupiny a firmy po celom svete, ktoré sa snažia pomocou výchovy, osvety, spolupráce a rozvoja politiky znižovať používanie plastových slamiek využitím ich neplastových náhrad.

20 000 kilometrové pobrežie východného Grónska obýva len 3000 ľudí. Je to jedno z najmenej zaľudnených miest našej planéty. V tomto prostredí žijú najunikátnejšie kultúry lovcov sveta. Veľa sa tu ale zmenilo a výdobytky moderného sveta dorazili až sem. Avšak korene tejto kultúry siahajú hlboko a sú stále silné. Aj keď sú lovci pilierom spoločnosti, ich status ekonomickej základne spoločnosti je vážne podkopávaný.

> Po záruke

C1022

> Amazónia pod kopytami dobytka

RÉŽIA: KIERAN KOLLE ROK: 2017 / ŠTÁT: NÓRSKO KATEGÓRIA: C / MINUTÁŽ: 52 JAZYK: NÓRSKY / TITULKY: SLOVENSKÉ

RÉŽIA: MARCIO ISENSEE E SÁ ROK: 2017 / ŠTÁT: BRAZÍLIA KATEGÓRIA: C / MINUTÁŽ: 49 JAZYK: PORTUGALSKÝ / TITULKY: SLOVENSKÉ

Potravinový odpad predstavuje pre Nórsko, malú zato bohatú krajinu, obrovský problém, kde štvrtina potravín končí v smetnom koši. Štyria mladí aktivisti si dajú si sľub, že sa budú stravovať počas cyklovýletu len jedlom po záruke zo supermarketov, a čoskoro zistia, že vďaka potravinovému odpadu môžu žiť ako králi. Čo to ale vypovedá o ich krajine a našom spôsobe života?

V brazílskej Amazónii je teraz 85 miliónov kráv, tri na každého obyvateľa. V sedemdesiatych rokoch tu neboli takmer žiadne kravy a dažďový prales bol neporušený. Odvtedy zmizla časť o veľkosti Francúzska, z ktorej sa 66% transformovalo na pastviny... V súčasnosti sa stádo dobytka stalo hospodárskym a kultúrnym symbolom Amazónie, ktorý silní politici obhajujú.

> Živá rieka RÉŽIA: ERIK BALÁŽ ROK: 2017 / ŠTÁT: SLOVENSKO KATEGÓRIA: A / MINUTÁŽ: 52 JAZYK: SLOVENSKÝ / TITULKY: BEZ TITULKOV Je začiatok mája. Hučiaca riava, napájaná topiacim sa snehom, mení smaragdovú vodu horských plies na bielu penu. Stovky prameňov krištáľovo čistej vody sa v tatranskej divočine postupne zlievajú, aby vytvorili jednu z posledných divokých riek strednej Európy. Rieka Belá je chladná, dravá a nebezpečná, no je aj bohatá, štedrá a slobodná. Vytrvala, aby nám pripomenula, ako vyzerajú živé rieky.

WWW.EKOTOPFILM.SK

A1303

> Piesočná krajina Austrália, púštny kontinent RÉŽIA: QUINCY RUSSELL ROK: 2017 / ŠTÁT: FRANCÚZSKO KATEGÓRIA: A / MINUTÁŽ: 52 JAZYK: SK DABING / TITULKY: BEZ TITULKOV Austrália zažíva nárast extrémov vo forme piesočných búrok, požiarov v buši, prívalových záplav, extrémnych teplôt, chudobnej pôdy, nedostatku pitnej vody. Obyvatelia musia týmto zmenám čeliť. Situácia je taká vážna, že vláda vyslala k Aborigincom vedcov, aby sa s nimi podelili o ich vzácne know-how - ako v extrémnych podmienkach prežiť.

B400

C855

E931

C1158

A1309


ÚVOD/PRÍHOVOR/KAMPAŇ Vždy, keď prídem do práce medzi našich zanietených kolegov vidím a cítim to nadšenie jednotlivca. Zmenu, ktorá môže nielen každého človeka ale koniec koncov aj celú planétu posunúť ďalej. Tak ako my posúvame festival každý rok. Viac miest, zahraničie, viac sprievodných akcií... Prichádza stále viac divákov. Slovenské filmy sú silnou konkurenciou pre tie zahraničné. Ozývajú sa nám spoločnosti, ktorým záleží na životnom prostredí. Aj tých na Slovensku pribúda. Každý rok sa prihlási na festival viac a viac filmov. Tento rok sme vyberali z 1300 prihlásených snímkov. Viaceré z nich sú obsahovo prevratné a prinášajú zmenu. Pozitívnu! Nie ako ten čierny olej v olejovom jazere.

Sila zmeny Naša spoločnosť sa výrazne mení, naše prostredie je už iné. Obdobie, ktoré v súčasnosti žijeme je výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Celý náš festivalový tím to vidí každý rok v našich súťažných filmoch. Planéta je už odlišná, ako sme ju poznali. Na to upozorňujeme v našej krásnej novej kampani. Labutie jazero sme zmenili na Olejové jazero. Kladiem si otázku, bude sa meniť svet tak výrazne, že to zhodnotíme, že je horším? Osobne si myslím a verím, že to nebude také čierne. Podtitul našej kampane kladie otázku, či sa zmeníme my, alebo naše prostredie.

Vždy si dokážem nájsť inšpiráciu a verím, že aj vy, naši návštevníci. Aktuálny ročník bude pre nás pozitívny. Všetci máme šancu meniť naše zvyklosti a udržiavať si svoje krásne malebné umenie. Rovnako ako spomínaná hlavná postava Odetta, ktorá bojuje na brehu svojho domova s družkami naoko rovnakého druhu. Tak, ako sa v rozprávke k zakliatej princeznej pripojili labute, tak sa pripojíme aj my. Rozličné druhy rozličných názorov. Spojí nás jedno - sila zmeny. Pozývam vás 30. apríla až 4. mája 2018 do Bratislavy (priestory Hotela Tatra a Kina Mladosť) a Banskej Bystice (Cinemax v Europa SC).

Peter Lím

Riaditeľ festivalu

FESTIVALOVÉ NOVINY

ENVIROFILM 03

Raz vidieť je viac ako stokrát počuť Vážené dámy, vážení páni, festival Ekotopfilm – Envirofilm si osobne vážim. Poukazuje na význam ochrany životného prostredia. Hneď dvomi spôsobmi. Poukazuje na svet, ktorý máme. A pripomína, aké bezútešné miesto by nám ostalo, ak by sme na ochranu životného prostredia rezignovali. Nehovorím to prvýkrát, no budem to opakovať stále. Najväčšou hrozbou pre životné prostredie nie je drancovanie prírodných zdrojov, znečisťovanie ovzdušia či nezodpovednosť pri nakladaní s odpadom. Skutočným rizikom je ľahostajnosť. Pretože o ľahostajnosť sa všetky ohrozenia životného prostredia opierajú. Vraví sa, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť. Osobne tomu verím. Práve preto je filmový festival príležitosť vidieť výsledky ľahostajnosti a obete ľahostajnosti na vlastné oči. Zatiaľ len na filmovom plátne ako jeden zo scenárov. Dvojnásobne to platí pri jednej z tém tohto ročníka festivalu - pri vode. Práve jej ochrana nás na rezorte v súčasnosti zamestnáva zrejme najviac. Zaoberáme sa ňou hneď z viacerých

uhlov. Postupne čistíme krajinu od dedičstva z éry socializmu - od starých environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko aj pre podzemné vody. V súčasnosti máme 270 envirozáťaží v rôznom štádiu rozpracovanosti. Rovnako intenzívne pracujeme aj na ochrane vody. Pripravujeme zákon, ktorý mení pohľad štátu na ochranu najvzácnejších zásobární vody. A do tretice nezabúdame ani na dopady zmeny klímy. Práve na vode sa zmena klímy odráža najviditeľnejšie. Napríklad fenoménom sucha. I v tomto prípade robíme maximum, aby sme aj týmto dopadom zmeny klímy vedeli predchádzať. Dámy a páni, Ako som písal v úvode. Na tomto festivale sú spravidla dve skupiny filmov. Jedna skupina nám pripomína, čo máme. Druhá kreslí scenáre, čo bude, ak o to prídeme. Musíme spraviť všetko preto, aby prvá skupina záberov v budúcnosti dominovala. Nie len na festivaloch.

László Sólymos

Minister životného prostredia SR

Zmeníme sa my či príroda? Minulý rok sme Slovensku aj celému svetu ukázali, že na konci evolúcie nie je krása. Zhmotnili sme predstavu, ako možno budú vyzerať zvieratá budúcnosti, ktoré sa budú musieť prispôsobiť neustále sa zhoršujúcim podmienkam životného prostredia. Tento rok sme išli ešte ďalej a krásu sme ukradli aj z umenia. Labutie jazero? Také niečo budeme poznať už iba z rozprávania. Zmení sa totiž na olejové! Spojili sme svet krásneho a krehkého svetoznámeho baletu a ponurej vízie budúcnosti. V spolupráci s reklamnou agentúrou EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS a produkciou Protos Production sme vytvorili kampaň, ktorá sa pýta, či sa zmeníme my alebo príroda. Hlavnú hudobnú melódiu z Labutieho jazera pre nás upravil Matúš Široký. „Naša spoločnosť sa mení, naše prostredie je už iné. Obdobie, ktoré v súčasnosti žijeme je výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Vidíme to v našich festivalových filmoch každý rok. Tento rok premietame niekoľko filmov, ktoré dokazujú, že naša planéta je už odlišná, ako sme ju poznali. A presne na to sme sa rozhodli upozorniť v našej novej kampani. Ľudia často myslia iba na svoj komfort a neplánujú zmeniť svoj životný štýl.

Lenže čo ak si jedného dňa už nebudeme vedieť ani predstaviť krásne Labutie jazero? Prispôsobia sa aj umelci tým, že začnú vznikať novodobé diela?“, vysvetľuje vznik myšlienky generálny riaditeľ festivalu Peter Lím. Výzvy spracovať túto myšlienku ako televízny spot sa chopil známy režisér Jonáš Karásek a tvárou kampane sa stala fenomenálna prvá sólistka baletu Slovenského národného divadla Romina Kołodziej. Stvárnila čistú a nevinnú labuť, ktorá sa pretancuje až k svojej smrti. Nič už totiž nie je, ako bolo predtým. Mrazivú kampaň môžete vidieť v televízii, na billboardoch, citylightoch, a samozrejme online. Do našej kampane, ktorá ma za cieľ osloviť širokú verejnosť a upozorniť na problémy životného prostredia, sa zapojilo aj kníhkupectvo Martinus. Sledujte pred festivalom ich web a navštívte počas festivalu kamennú predajňu na Obchodnej ulici :) Tešíme sa z našej novej komunikácie aj zaujímavých spoluprác a veríme, že sa zapáčia aj vám. Rozhovor s Rominou Kolodziej si môžete prečítať na strane 14. WWW.EKOTOPFILM.SK


04  EKOTOPFILM

FESTIVALOVÉ NOVINY

PRÍHOVOR/PARTNERI/ROZHOVOR

Zhoršené životné prostredie sa negatívne podpisuje na kvalite života ľudí Milí priatelia, v pr vom rade mi dovoľte, aby som organizátorom tohto v ýnimočného festivalu, ktor ý je venovaný environmentálnym témam, zablahoželal k jeho 45. výročiu! V tomto prípade je naozaj vidieť, že ak niečo robíme s nadšením, láskou a máme cieľ, nič nás v tom nemôže zastaviť. Planéta je zamorená odpadom, ktorý v čoraz väčšej miere v negatívnej miere ovply vňuje jej tr valo udržateľný rozvoj od kvality ovzdušia až po kvalitu vôd. Rovnako je tomu aj v mestách, ktoré sa stávajú centrom ekonomík a sťahuje sa do nich viac oby vateľstva. Ekologické problémy a zhoršené životné prostredie sa negatívne podpisujú na kvalite života ľudí. Aj to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa mesto Bratislava usiluje byť smart. Základnou myšlienkou smart city vízie mesta Bratislava je zv yšovanie kvality života na báze inovácií, a to aj pokiaľ ide o šetrné hospodárenie

s vodou alebo o ekologickejšie nakladanie s odpadmi. Premeniť Bratislavu na mesto, v ktorom sa bude obyvateľom lepšie žiť a dýchať.

Bratislava na ceste ku smart city Podľa odhadov OSN budú do roku 2030 až dve tretiny svetovej populácie žiť v mestách. Bratislava má ambíciu stať sa tzv. smart city, okrem iných oblastí, aj pokiaľ ide o životné prostredie. Ekologické problémy a zhoršené životné prostredie sa negatívne podpisujú na kvalite života Bratislavčanov, preto sa hlavné mesto rozhodlo prijať opatrenia na ich zmiernenie. S tým úzko súvisí aj podpora verejnej, pešej a cyklistickej dopravy, budovanie nových bus pruhov či modernizácia prostriedkov a skvalitňovanie služieb MHD s cieľom odbremenenia vnútorného územia mesta od individuálnej automobilovej dopravy. Za tým účelom mesto usiluje aj o rozvoj elektromobility. V rámci starostlivosti o zeleň a ochranu

biodiverzity plánuje mesto Bratislava v tomto roku v rámci revitalizácie parkov, cestnej zelene a verejných priestranstiev vo svojej správe s výsadbou 204 ks stromov, 2 160 kríkov, 1 332 ks letničiek do samozavlažovacích kvetináčov. V tomto roku sa v Bratislave osadilo aj 150 vtáčích búdok nielen v mestských lesoch, ale aj v centre mesta. Novým smart riešením v oblasti odpadov bude čoskoro separačná linka v bratislavskej spaľovni, prvá svojho druhu na Slovensku, ktorá bude určená pre plasty a papier. Od minulého roka sa na území Bratislavy zbiera aj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov a domácností bytových domov na zhodnotenie v kompostovni, aby nekončil v nádobách na zmiešaný odpad.

Na zmiernenie a riešenie ekologických problémov v mestskom prostredí sa hlavné mesto rozhodlo prijať s tým úzko súvisiace opatrenia, ako sú podpora verejnej, pešej a cyklistickej doprav y, budovanie nov ých bus pruhov či modernizácia prostriedkov a skvalitňovanie služieb MHD, ako aj rozvoj elektromobility. Primátor Hlavného mesta SR Bratislava

Na Belej som bojoval o život Karol Kaliský sa venuje filmovaniu divokej prírody už 8 rokov. Za posledné 3 roky strávil spolu s kolegami pod holým nebom viac ako 1000 dní a nocí. V rozhovore prez– radil, čoho sa vonku najviac obáva a čo sužuje ‚slovenskú Amazonke‘, riekú Belú, jednu z pos– ledných slovenských nespútaných riek. Ako sa nakrúcajú filmy v divokej prírode? Režírujete prírodu, alebo ona vás? Máme vopred napísaný scenár a jasnú predstavu príbehov. Veľa času pred samotným filmovaním zaberá prieskum, ktor ý v prípade Belej robil predovšetkým náš scenárista a režisér filmu – Erik Baláž. Divá príroda ale vždy prinesie prekvapenia. Máte nieked y na nakrúcaní strach? Nemám strach z divých zvierat. Skôr sa obávam počasia. Chceli sme filWWW.EKOTOPFILM.SK

movať búrku na rieke a bola oveľa silnejšia ako sme predpokladali. Okolo padali stromy, takže som si nakoniec namiesto filmovania búrky zachraňoval život. Vo vysokohorskom prostredí to boli lavíny, hrozili nám pošmyknutia a pády. To sú reálne hrozby, nie zvieratá. Po Vlčích horách alebo Živote v oblakoch nebola Živá rieka trochu nuda? Určite nie! Rieka Belá je veľmi špecifická. Zostáva aj v lete chladnou a dravou riekou. No a my sme sa rozhodli mať viacero záberov pod vodnou hladinou a bolo sa treba do tejto riavy ponárať a nájsť ryby. Aj technika má svoje limity. „Utopili“ sme aj fotoaparáty, napriek tomu že sme používali vodotesné púzdra. S riekou Belou to nie je úplne ružové, mám pravdu? V bezprostrednom okolí

rieky Belá nie je žiadna rezervácia. To znamená, že popadané stromy sa ťažia. Napriek tomu, že rieka a jej okolie by si určite zaslúžili ochranu. Vedecký návrh zonácie Tatranského národného parku z roku 2010 počíta so zaradením tejto riečky do bezzásahovej zóny aj s okolím. Ale to stále neplatí. Okrem toho je na Podbanskom hotel, kde sú neustále prob– lémy. Aktuálne majú nefunkčnú čističku odpadových vôd. Nižšie pri Dovalove je jedna malá vodná elektráreň, ktorá našťastie neprehradila celú rieku, ale jej časť áno. To sú malé problémy. A väčšie?

Väčší a už zrejme neriešiteľný problém je ten, že sa Belá vlieva do Váhu a ona sama o sebe nemôže plnohodnotne plniť všetky ekologické funkcie bez toho, aby Váh fungoval ako má. Veľké ryby, ktoré prichádzali do Belej na trenie sa tam už nedostanú. Váh je prehradený v úseku medzi Liptovským Hrádkom a Liptovským Mikulášom. Malé vodné elektrárne

ťah rýb na trenie zastavili. Týka sa to nielen pstruhov a lipňov, ale aj Hlavatky podunajskej, ktorá sa už v Belej vôbec nevyskytuje. Vy to ale vo filmoch neukazujete. Filmy k toré robíme ukazujú pozitívne veci. Chceme sprostredkovať nadšenie pre divokú prírodu ostatným ľuďom. Naznačujeme problémy, ale nerozoberáme ich.

Chceme nadchnúť krásou, ktorá stále na Belej je. Film Živá rieka premietame v Bratislave aj v Banskej Bystrici. Celý rozhovor s Karolom Kaliským ako aj program nájdete na www.ekotopfilm.sk Spracovala Alen z eko_inak


JUNIOR FESTIVAL/PARTNERI

FESTIVALOVÉ NOVINY

ENVIROFILM 05

Aká budúcnosť čaká naše deti? Junior festival, ktorý je súčasťou festivalu v dopoludňajších hodinách, sa už medzi školákmi stáva známym pojmom. Svedčí o tom nárast počtu miest na mape, ktoré s festivalom navštívime a plné sály. Už roky sa snažíme žiakov inšpirovať a objavovať s nimi výzvy, ktorým čelíme vo vzťahu k životnému prostrediu. Našou snahou je motivovať ich aby k životnému prostrediu pristupovali zodpovedne a šetrne, pretože od nich závisí to, ako bude vyzerať naša budúcnosť.

Tešíme sa, že prostredníctvom nášho Junior festivalu môžeme prinášať množstvo inšpirujúcich myšlienok a podnetných informácii pre deti a mládež. Aj tento rok čaká na žiakov základných a stredných škôl pútavý program prispôsobený ich vekovej kategórii. Festivalová hodinka pre vopred prihlásené školy pozostáva z polhodinového bloku krátkych náučných dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré poukazujú na aktuálne či pretrvávajúce environmentálne problé-

Aj tento rok majú deti možnosť dozvedieť sa viac o ochrane prírody.

my. Druhá polhodina je venovaná sprievodnému programu. Ten vo forme hier, kvízov, súťaží a iných eko aktivít študentov informuje o správnom triedení odpadov a recyklácii, o tom ako chrániť stromy či lesy, alebo šetriť energiu a životné prostredie. Žiaci prvého stupňa sa môžu tešiť na animovaný film Život na vlásku. Film zachytáva malú korytnačku, pre ktorú predstavuje človek a jeho aktivity spôsobujúce ropné škvrny, stratu životného prostredia, plastový a iný odpad najväčšiu hrozbu. Dospelosti sa dožije len 1 z 1000 malých korytnačiek. A ich šanca na prežitie neustále výrazne klesá. Pre žiakov dr uhého stupňa odpremietame film Madrid Zero, ktorý ponúka pohľad na alternatívny spôsob života bez odpadov. V Madride vyprodukuje osoba za rok v priemere 325 kg odpadu. Krátky dokument

Žiaci sa na minuloročnom festivale naučili správne triediť odpad.

priblíži príbeh štyroch Madridčanov, ktorí hľadajú spôsob ako žiť život s menšou odpadovou a ekologickou stopou. Stredoškolákov potrápime s vážnejšími témami. Film Poko sleduje život mladého hospodára z komunity v severnej Ghane. Táto komunita je vážne zasiahnutá klimatickými zmenami. Extrémne suchá a požiare sú čoraz častejšie a zni-

čili už rozsiahle vidiecke oblasti. Tradičný spôsob hospodárenia je ohrozený. Miestni ľudia sa však vďaka adaptačným programom učia novým spôsobom farmárčenia a tomu, ako spoločne čeliť hrozbám klimatických zmien.

mou informuje o Agende 2030 - 17 cieľoch udr ž ateľného roz voja, ktoré majú snahu odstr ániť chudobu a dosiahnuť udr žateľný rozvoj na svete do roku 2030.

Záver filmového programu uzat vára film Najväč šia lekcia pre svet. Animovaný film z dielne OSN hravou for-

Viac info o Junior festivale nájdete na: www.ekotopfilm.sk

S Modrou školou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti odhalíme tajomstvo pitnej vody

Za pol sekundy sme narobili riadne problémy. Vieme ich vyriešiť?

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., sa venuje výrobe pitnej vody a zásobovaniu spotrebiteľov, odvádzaniu odpadových vôd a ich čisteniu. Spravuje vodohospodárske zariadenia, stará sa o ich údržbu, zabezpečuje vodohospodársky rozvoj a investičnú výstavbu. V špecializovaných laboratóriách nepretržite monitoruje kvalitu vody.

Ako by vyzerala stručná história Zeme, ak by sme ju vtesnali do jedného kalendárneho roka? Naša planéta by vznikla 1. januára, voda by sa objavila v polovici januára a k prvému globálnemu zaľadneniu by došlo začiatkom leta. Prvé cicavce by sa na svete objavili iba pár dní pred Vianocami. Príbeh homo sapiens by sa začal písať až na Silvestra, 12 minút pred polnocou. Najproblematickejšou časťou je posledná pol sekunda v roku!

Prečo BVS realizuje program Modrá škola – voda pre budúcnosť? Pitnú vodu BVS vníma nielen ako produkt, ale aj ako strategickú a nenahraditeľnú surovinu, bez ktorej nie je možný život. Prirodzenou snahou bratislavských vodárov v oblasti spoločenskej zodpovednosti a environmentálnej výchovy je preto posilnenie osvety o vode a s ňou súvisiacich činností vo vodárenskom odvetví. Cielenými – veku primeranými – formami zážitkového vzdelávania sa BVS v rámci programu Modrá škola – voda pre budúcnosť snaží u detí a mládeže zmeniť nedostatočné vnímanie hodnoty pitnej vody a nastoliť trend vyššieho povedomia a záujmu o túto tematiku. Aby boli metódy práce efektívne a úspešné spolupracujú vodári pri realizácii programu s pedagógmi,

vzdelávacími inštitúciami a neziskovými organizáciami. O vysokej úrovni a zmysluplnosti vzdelávacieho program Modrá škola – voda pre budúcnosť svedčí aj cena časopisu Eurostav VISIO 2020, ktorú program získal za najvýznamnejší čin v oblasti udržateľnej architektúry za rok 2016/2017. Ak chcete o programe získať viac informácií stačí navštíviť stránku www. modraskola.sk a spolu s BVS odhalíte skryté zákutia najvzácnejšej tekutiny na našej planéte – vody.

Od 23 hodiny 59 minúty 59,5 sekundy prešlo posledných 150 rokov v živote Zeme, ktoré nastali po priemyselnej revolúcii a sú poznačené dôsledkami rozsiahleho spaľovania fosílnych palív. Následkom je zvýšenie priemernej teploty planéty. Ľudstvo do ovzdušia vypustí ročne približne 36 miliárd ton oxidu uhličitého, ktor ý ako hlavný skleníkový plyn znásobuje skleníkový efekt, a tým globálne otepľovanie. Dnes vo svete získavame väčšinu energie z fosílnych palív, teda uhlia, ropy a plynu, ktoré podľa Medzinárodnej energetickej agentúry tvoria až 81% spotreby primárnych energetických zdrojov. Iba 19% tvoria nízkouhlíkové zdroje, ako sú jadro,

biomasa a drevo. Na spomalenie globálneho otepľovania by sme potrebovali ich podiel výrazne zvýšiť, kľúčová otázka dnešného dňa preto znie, ako to dosiahnuť. Jedným z najväčších zdrojov emisií oxidu uhličitého je výroba elektriny. Na Slovensku sú najväčším výrobcom elektriny Slovenské elektrárne (SE), ktoré až 90% svojej elektriny vyrobia s použitím nízkouhlíkových zdrojov, v jadrových a vodných elektrárňach. SE aj tento rok prichádzajú na Junior festival so zaujímavou a interaktívnou prezentáciou, zameranou na globálne problémy Zeme, na riešení ktorých sa musíme podieľať všetci. WWW.EKOTOPFILM.SK


06  EKOTOPFILM

FESTIVALOVÉ NOVINY

PRÍHOVOR/SPRIEVODNÝ PROGRAM/BA Sprievodný program

Bratislava MIMO PLÁTNA: UTOROK, 1. MÁJ 2018 (SVIATOK)

Staňte sa súčasťou riešenia nie problému! Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm otvorí svoje brány už 30 apríla. Počas mojej 18-ročnej účasti som sa stretol s nadšením a záujmom ľudí o tento festival po celom úžasnom Slovensku. Nič nie je pre mňa lepším zadosťučinením ako davy návštevníkov, ktorí si chcú pozrieť filmy. Doobeda sú to najmä deti a mladšie ročníky, večer zapĺňajú sály starší študenti a dospelí. Informácie a poznatky z filmov, ktoré uvidíte sú nesmierne dôležité. Každý z filmov poukazuje na iný aspekt stavu životného prostredia našej Zeme. Mnohé z problémov a situácií sa dotýkajú priamo vás. Uvedomujete si, že závažné environmentálne problémy môžu zmeniť váš spôsob života? Sú veci, ktoré môžete vy osobne urobiť, aby ste zabránili zhoršeniu kvalite vášho života? Odpovede na vaše otázky nájdete v našich filmoch a diskusiách sprievodného programu. Urobte to pre seba a navštívte čo najviac filmov a festivalových akcií. Príďte medzi ľudí v Bratislave a Banskej Bystrici, ktorým na životnom prostredí záleží a to nie len lokálne, národne, ale aj za hranicami našej krajiny. Namiesto toho aby ste boli súčasťou problému, staňte sa vďaka novým poznatkom súčasťou jeho riešenia. Každý sa musí zapojiť a pomôcť, aby sa naše deti tešili rovnakej kvalite života ako my. Ak neprídete na festivalové projekcie a akcie, unikne vám dôležitá šanca, aby ste sa niečo naučili a dobre zabavili. Na podobných festivaloch vo svete musia ľudia za vstup platiť. Ale tento festival je zadarmo! A tak si príďte pozrieť a zažiť čo najviac z tohtoročného festivalu. Verte mi, nebudete ľutovať.

Bruce Bucklin

10:00 – 14:00 | HOTEL TATRA MAMIČKY A OTECKOVIA POZOR! Príďte spolu so svojimi ratolesťami do kina zadarmo! Máme pre vás prichystané náučné a zaujímavé dokumentárne a animované filmy určené pre deti, ktoré zaujmú určite aj vás J . 19:00 – 20:00 | HOTEL TATRA, SÁLA A SEA SHEPHERD: MORSKÍ PASTIERI Piráti zakotvia na Slovensku! Trávia mesiace na moriach a v oceánoch, aby chránili a prepožičiavali svoj hlas tým, ktorí o pomoc zvolať nedokážu. Sea Shepherd Conservation Society je medzinárodná nezisková organizácia, ktorej cieľom je ukončiť ničenie oceánskej fauny a flóry ako aj ich zachovanie pre budúce generácie. Oceány ohrozuje nielen nelegálny a nadmerný rybolov, proti ktorému Sea Shepherd odhodlane bojuje, ale aj znečistenie. Plasty predstavujú obrovskú hrozbu pre všetko živé v oceánoch. Členom Sea Shepherd sa može stať každý. Príďťe si na festival vypočuť dobrodružné príbehy svetoznámeho ochranárskeho zoskupenia. ----------------------------------------------------------------------------------------

STREDA, 2. MÁJ 2018 18:00 – 19:15 | HOTEL TATRA, SÁLA B VODA NAD ZLATO Slovensko sa pýši svetovými zásobami podzemnej vody, ktorá je väčšinovým zdrojom pitnej vody. Môžeme piť zdravotne nezávadnú vodu z vodovodného kohútika, čo je luxus, ktorý si často neuvedomujeme v porovnaní s inými krajinami sveta. Problémy s nedostatkom či znečistením vodných zdrojov zasiahli rôzne kúty sveta a nevyhli sme sa im ani my. V bratislavskej Vrakuni je kontaminovaná spodná voda, na Mlynských nivoch namerali vysokú koncentráciu ropných látok z bývalej rafinérky a okolité obce boli nedávno odrezané od pitnej vody v domácnostiach kvôli pesticídom. Aká je kvalita vody v Bratislavskom kraji? Aké scenáre nás čakajú v súvislosti s klimatickými zmenami? Pozvanie do diskusie prijali generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Ing. Zsolt Lukáč, štátny tajomník MŽP SR Ing. Norbert Kurilla, PhD., podpredsedkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá a Ing. Pavol Ridilla z Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene Bratislava. 19:00 – 20:15 | HOTEL TATRA, SÁLA A TALKSHOW S ADELOU (na pozvánky)

území. Kto je zodpovedný za súčasný stav lesov a národných parkov? Čo požadujú aktivisti a aká je reakcia zodpovedných rezortov? Odborníci zodpovedajú naše aj vaše otázky. Pozvanie do diskusie prijali filmár a aktivista Karol Kaliský, generálna riaditeľka Sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR Mgr. Katarína Butkovská, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Ing Peter Kicko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. a vedúci Oddelenia envirokriminality MV SR - PPZ pplk. Ing. Mário Kern. ----------------------------------------------------------------------------------------

PIATOK, 4. MÁJ 2018 11:00 – 12:30 | PRIMACIÁLNY PALÁC, ZRKADLOVÁ SIEŇ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN (na pozvánky) 18:00 – 19:30 | HOTEL TATRA, SÁLA A AKO KOMPOSTOVAŤ V BRATISLAVE Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Momentálne recyklujeme 23% odpadov, do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť mieru recyklácie na 50%. Ako to dosiahnuť? Veľkú časť komunálneho odpadu v našich domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí nezhodnotený na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme bioodpad zhodnotiť? Kompostovaním! Ako kompostovať v meste, v rodinných domoch či bytových domoch, poradia odborníci na slovo vzatí. Pozvanie do diskusie prijali, prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve Peter Krasnec a zakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Ivana Maleš.

VÝSTAVA | HOTEL TATRA: Zmeníme sa my či príroda? V našej tohtoročnej kampani sme ukradli krásu z umenia. Ako by vyzerali literárne diela slávnych autorov dnes, ak by reflektovali zhoršujúci sa stav životného prostredia?

POCTIVÉ TRHY | HOTEL TATRA: Príďte si počas festivalu nakúpiť poctivé výrobky od zodpovedných predajcov: Modrá púpava, Ponio, Cafézia, Ekologická domácnosť, Plantizia, Šopa Dizajn, Saipo, Ekonetka, Cork It, Anemone, Hoblinka a ďalší.

----------------------------------------------------------------------------------------

ŠTVRTOK, 3. MÁJ 2018 08:00 – 18:00 | HOTEL TATRA SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (na pozvánky) Seminár pre odbornú verejnosť. 18:00 – 19:30 | HOTEL TATRA, SÁLA A AKÝ JE STAV SLOVENSKÝCH LESOV? Iniciatíva #mysmeles na jeseň 2017 rozprúdila v spoločnosti diskusiu a záujem o stav slovenských lesov. Do sporu sa dostali aktivisti a lesníci, najmä čo sa týka správy chránených

OBČIANSKE ZDRUŽENIA, NEZISKOVKY, INICIATÍVY | HOTEL TATRA: Informácie z prvej ruky! Počas festivalu sú tu pre vás aj odborníci, aktivisti a nadšenci z OZ Priatelia Zeme, OZ Naše Karpaty, Slovenská vegánska spoločnosť, Hungry Slovak, Garbage Gobblers a ďalší. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Predseda Medzinárodnej poroty

Piráti zakotvia na Slovensku! Trávia mesiace na moriach a v oceánoch, aby chránili a prepožičiavali svoj hlas tým, ktorí o pomoc zvolať nedokážu. Sea Shepherd Conservation Society je medzinárodná nezisková organizácia, ktorej cieľom je ukončiť ničenie oceánskej fauny a flóry ako aj ich zachovanie pre budúce generácie. Oceány ohrozuje nielen nelegálny a nadmerný rybolov, proti ktorému Sea Shepherd odhodlane bojuje, ale aj znečistenie. Plasty predstavujú obrovskú hrozbu pre všetko živé v oceánoch. Členom Sea Shepherd sa može stať každý. „Na to, aby sme ochránili naše oceány, potrebujeme pomoc. Bojovať za ochranu života v oceánoch je nevyhnutné WWW.EKOTOPFILM.SK

kvôli záchrane nás všetkých.“ vyzýva Sea Shepherd verejnosť. Sea Shepherd založil spolu so skupinou dobrovoľníkov Paul Watson v roku 1977, ako novú organizáciu odhodlanú použiť na ochranu morského života akékoľvek pros–triedky. Do pozornosti sa dostali hneď v roku 1979, keď v prístave mesta Porto potopili nechvaľne známu pirátsku loď Sierra. Odvtedy sa Sea Shepherd angažovali v nes– počte rôznych ochranárskych akcií. Príďťe si na festival vypočuť dobrodružné príbehy svetoznámeho ochranárskeho zoskupenia do Bratislavy. Sprievodný program nájdete na www.ekotopfilm.sk zdroj: seashepherd.it


FILMOVÝ PROGRAM/BA

Bratislava

PONDELOK, 30. APRÍL 2018

HOTEL TATRA, SÁLA A ------------------------16:00 PLANÉTA ZEM 2: LÚKY A PASIENKY UK | 2016 | 59 MIN. | EN ZNENIE | A1010 LÚKY A PASIENKY POKRÝVAJÚ ŠTVRTINU SÚŠE A SÚ MIESTOM OBROVSKÉHO STRETU DIVEJ ZVERI, KTORÁ VŠAK MUSÍ ČELIŤ TÝM NAJNEHOSTINNEJŠÍM ZMENÁM OBDOBÍ NAŠEJ PLANÉTY, S KTORÝMI SA VYROVNÁVA TÝMI NAJNEZVYČAJNEJŠÍMI SPÔSOBMI. 17:10 KONIEC LOVCOV V GRÓNSKU SI | 2017 | 71 MIN. | SK TITULKY | E931 20 000 KM DLHÉ POBREŽIE VÝCHODNÉHO GRÓNSKA OBÝVA LEN 3000 ĽUDÍ. AJ KEĎ SÚ LOVCI PILIEROM SPOLOČNOSTI, ICH STATUS EKONOMICKEJ ZÁKLADNE SPOLOČNOSTI JE VÁŽNE PODKOPÁVANÝ. 18:30 JANE UK | 2017 | 90 MIN. | CZ DABING | E695 FILM ROZPRÁVA ŽIVOTNÝ PRÍBEH DR. JANE GOODALL, KTORÝ SA ZAČAL V ROKU 1960 PRÍCHODOM 26 ROČNEJ BRITKY DO ODĽAHLEJ OBLASTI SEVEROZÁPADNEJ TANZÁNIE, ABY TU VIEDLA ŠTÚDIU O ŠIMPANZOCH. 20:15 FLUORID: FALOŠNÝ PRIATEĽ FR | 2017 | 58 MIN. | SK DABING | C546 PO CELÉ GENERÁCIE BOL FLUORID SPOJENÝ SO ZDRAVÝMI KOSŤAMI A ZUBAMI A PRIDÁVAL SA DO VODY. JE VŠAK NEŠKODNÝ IBA V MNOŽSTVÁCH, KTORÉ VEĽMI ĽAHKO PREKROČÍME. MÔŽU BYŤ TOXICKÉ. VEDCOV ZNEPOKOJUJE JEHO TOXICITA AJ PRI MALÝCH DÁVKACH.

HOTEL TATRA, SÁLA B ------------------------16:00 NATURE: SUPER KOLIBRÍKY US | 2016 | 60 MIN. | EN ZNENIE | A1073 VĎAKA VYSOKORÝCHLOSTNEJ KAMERE A NAJNOVŠÍM VEDECKÝM POZNATKOM, MÔŽEME NAHLIADNUŤ DO SVETA RÝCHLYCH KOLIBRÍKOV, AKO NIKDY PREDTÝM. ICH ŽIVOTY SÚ V TAKOM RÝCHLOM POHYBE, ŽE ICH SOTVA VOĽNÝM OKOM ZACHYTÍME. 17:10 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK TIMBO UK | 2017 | 9 MIN. | EN TITULKY | D200 PRIEHRADY, KTORÉ CHCÚ V BRAZÍLSKOM AMAZONSKOM PRALESE BUDOVAŤ ENERGETICKÉ SPOLOČNOSTI BY ZNIČILI SRDCE NAJVÄČŠIEHO DAŽĎOVÉHO PRALESA NA SVETE A VÁŽNE BY ZASIAHLI KOMUNITU PÔVODNÝCH OBYVATEĽOV TEJTO OBLASTI. ŽIVÍ, MŔTVI A NÁMORNÍCI UK | 2017 | 9 MIN. | BEZ DIALÓGU | D421 NIEKDE V ŠKÓTSKU, NA RYBÁRSKEJ LODI SÚ MUŽI DENNO DENNE KONFRONTOVANÍ SO ZÁHADAMI PODMORSKÉHO SVETA, KTORÉ SÚ ZAHALENÉ NEJASNOSŤAMI NA POVRCHU A ODHAĽUJÚ SA AŽ PRI ÚLOVKU. MADRID ZERO ES | 2017 | 8 MIN. | SK DABING | D600 V MADRIDE VYGENERUJE OSOBA ZA ROK CCA 325 KG ODPADU. KRÁTKY FILM PRIBLÍŽI PRÍBEH ANNY, PATRÍCIE, FERNANDA A ÁNGELA, MADRIDČANOV, KTORÍ HĽADAJÚ SPÔSOB AKO ŽIŤ ŽIVOT S MENŠOU ODPADOVOU A EKOLOGICKOU STOPOU. NOVÝ ZAČIATOK US | 2017 | 13 MIN. | EN ZNENIE | B605 FILM ZAZNAMENÁVA SKÚSENOSTI UTEČENECKEJ KOMUNITY, KTORÁ PRIŠLA DO USA S JEDINOU SPEŇAŽITEĽNOU SCHOPNOSŤOU – FARMÁRČENÍM. JE PRÍBEHOM O FARMÁROCH BEZ FARMY, SKÚMA AMERICKÚ IDENTITU A HODNOTU PÔDY. MUSI: UMIERAJÚCA RIEKA IN | 2017 | 7 MIN. | EN TITULKY | D846 DOKUMENT O INDICKEJ RIEKE MUSI, KTORÁ TEČIE CEZ HYDERABAD. PODĽA ODHADOV V NEJ KONČÍ DENNODENNE TAKMER 350 MILIÓNOV LITROV ZNEČISTENEJ VODY A SPLAŠKOV, KTORÉ POCHÁDZAJÚ Z HYDERABADU A SECUNDERABADU. 18:00 FASCINUJÚCA ZEM: JUŽNÝ PACIFIK: OHROZENÝ RAJ DE | 2016 | 44 MIN. | SK DABING | A864 OSTROVY OCEÁNIE SÚ VYSTAVENÉ NA MILOSŤ SILÁM PRÍRODY: SILNÝM BÚRKAM, VÝBUCHOM SOPIEK A EKOLOGICKÝM ŠKODÁM, KTORÉ NAPÁCHAL ČLOVEK. DIVERZITA PODMORSKÉHO SVETA OCEÁNIE JE LEGENDÁRNA, ALE OHROZENÁ. 19:00 MACOCONI - KORENE NAŠICH POTOMKOV MZ | 2017 | 35 MIN. | EN TITULKY | C879 MOZAMBIK PATRÍ MEDZI DRUHÚ KRAJINU AFRIKY S NAJVÄČŠOU MANGROVNÍKOVOU OBLASŤOU A JE SVEDKOM ICH NEUDRŽATEĽNEJ ŤAŽBY. TÁTO DEVASTÁCIA SA ZAČÍNA PREJAVOVAŤ NA PODNEBÍ, AKO AJ NA SKROMNOM ŽIVOBYTÍ RODÍN. 19:45 BOJOVNÍCI ZA VODU US | 2017 | 22 MIN. | EN ZNENIE | B60 KEĎ ZAČALA ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ HĽADAŤ ZEMNÝ PLYN V KANADSKOM NEW BRUNSWICKU, INDIÁNSKE A BIELE RODINY SA SPOJILI, ABY SPOLOČNE BOJOVALI ZA ZACHOVANIE A OCHRANU SVOJICH VODNÝCH ZDROJOV A SVOJHO SPÔSOBU ŽIVOTA. 20:15 MÄSOVÁ LOBY: BIZNIS NA ÚKOR ZDRAVIA? FR | 2017 | 52 MIN. | SK TITULKY | C914 V ROKU 2015 UVIEDLA SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA (WHO) JEDNU Z PRÍSAD V SPRACOVANÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOCH AKO KARCINOGÉNNU. FILM ODHAĽUJE PRAKTIKY LOBISTOV, KTORÍ Z ÚSTRANIA PRACUJÚ UŽ CELÉ DESAŤROČIA.

KINO MLADOSŤ --------------------------------16:00 BUĎ SVETLO CA | 2017 | 80 MIN. | EN ZNENIE | E221 NA JUHU FRANCÚZSKA BUDUJÚ VEDCI Z 37 KRAJÍN NAJKOMPLEXNEJŠÍ STROJ O AKÝ SA KEDY ĽUDIA POKÚŠALI: UMELÉ SLNKO. JADROVÁ FÚZIA JE UŽ MNOHÉ DESAŤROČIA ENERGETICKÝM SVÄTÝM GRÁLOM. 17:30 THE RIGHT PLACE – DEVÄŤ OSTROVOV SK | 2017 | 37 MIN. | SK TITULKY | C1246 KRÁTKY DOKUMENT Z AZORSKÝCH OSTROVOV ZDÔRAZŇUJE PROBLÉM NADMERNEJ SPOTREBY A MATERIALIZMU VO VZŤAHU VOČI PRÍRODE A SURFOVANIU, AKO AJ DÔLEŽITOSŤ KAŽDÉHO Z NÁS POMÔCŤ A ZACHOVAŤ NAŠU PLANÉTU TAK AKO NAJLEPŠIE VIEME. 18:20 POSLEDNÉ PRASA US | 2017 | 54 MIN. | SK DABING | B687 FILM JE LYRICKOU MEDITÁCIOU O TOM, AKÉ TO JE BYŤ VNÍMAVOU BYTOSŤOU, KTORÁ MÁ SILU ZABÍJAŤ. FILM PONÚKA POHĽAD NA POSLEDNÝ ROK BUKOLICKÉHO ŽIVOTA FARMÁRA, KTORÝ NARÚŠAJÚ KAŽDOTÝŽDENNÉ CESTY JEHO PRASIAT NA PORÁŽKU. 19:30 POSLEDNÉ DEJSTVO CA | 2016 | 28 MIN. | SK DABING | C301 BLEDNUTIE KORALOV SPÔSOBENÉ OTEPĽOVANÍM MORÍ PRERÁSTLO DO GLOBÁLNEJ HROZBY. AK

MÁME NÁDEJ, ŽE DOKÁŽEME KORALOVÉ ÚTESY UDRŽAŤ NA ŽIVE AJ PRE ĎALŠIE GENERÁCIE, MUSÍME ZVOLIŤ CELKOM NOVÚ STRATÉGIU ICH OCHRANY. 20:10 ZAN JP | 2017 | 73 MIN. | EN TITULKY | E611 ZAN JE DOKUMENT O POSLEDNÝCH OKINAWANSKÝCH DUGONGOCH A ĽUĎOCH, KTORÍ SA SNAŽIA OCHRÁNIŤ ICH, AKO AJ NÁDHERNÉ A ROZMANITÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZÁTOKY HENOKO A OURA, V KTORÝCH ŽIJÚ. ICH OSUD VISÍ NA VLÁSKU.

UTOROK, 1. MÁJ 2018 HOTEL TATRA, SÁLA A ------------------------15:00 TASMÁNIA - ZVLÁŠTNE ÚŽASNÁ AT | 2017 | 50 MIN. | SK TITULKY | A710 TASMÁNIA JE DOMOVOM POZORUHODNÝCH TVOROV AKO DIABOL TASMÁNSKY ČI BIELE KLOKANY. JE POSLEDNOU PEVNINOU NA JUHU PRED ANTARKTÍDOU, IZOLOVANOU S CHLADNEJŠÍM PODNEBÍM A ŠPECIFICKÝMI OBDOBIAMI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA VŠETKO. 16:00 PIESOČNÁ KRAJINA – AUSTRÁLIA, PÚŠTNY KONTINENT FR | 2017 | 52 MIN. | SK DABING | A1309 AUSTRÁLIA ZAŽÍVA NÁRAST EXTRÉMOV VO FORME PIESOČNÝCH BÚROK, POŽIAROV V BUŠI, PRÍVALOVÝCH ZÁPLAV, EXTRÉMNYCH TEPLÔT, CHUDOBNEJ PÔDY, NEDOSTATKU PITNEJ VODY, A TO NÁRASTOM TEPLOTY O 0.9°C OD ROKU 1910. 17:00 MIZNÚCE KORALY US | 2017 | 26 MIN. | EN ZNENIE | C389 VEDCI VARUJÚ, ŽE VŠETKY KARIBSKÉ KORALOVÉ ÚTESY BY MOHLI ZMIZNÚŤ V PRIEBEHU 20 ROKOV. FILM JE EKOLOGICKOU SIRÉNOU, KTORÁ BIJE NA POPLACH, PRIČOM PONÚKA KONKRÉTNE KROKY, AKO SA MÔŽU DO POMOCI ZAPOJIŤ SAMOTNÍ DIVÁCI. 17:30 POSLEDNÉ DEJSTVO CA | 2016 | 28 MIN. | SK DABING | C301 BLEDNUTIE KORALOV SPÔSOBENÉ OTEPĽOVANÍM MORÍ PRERÁSTLO DO GLOBÁLNEJ HROZBY. AK MÁME NÁDEJ, ŽE DOKÁŽEME KORALOVÉ ÚTESY UDRŽAŤ NA ŽIVE AJ PRE ĎALŠIE GENERÁCIE, MUSÍME ZVOLIŤ CELKOM NOVÚ STRATÉGIU ICH OCHRANY. 18:15 SLAMKY US | 2017| 33 MIN. | SK TITULKY | C917 SILNÝ DOKUMENTÁRNY FILM O PLASTOVÝCH SLAMKÁCH A INÝCH FORMÁCH PLASTOVÉHO ODPADU, KTORÝ SA DOSTÁVA DO NAŠICH VODNÝCH TOKOV A OCEÁNOV. 19:00 MIMO PLÁTNA: SEA SHEPHERD - MORSKÍ PASTIERI 20:15 POSLEDNÉ PRASA US | 2017 | 54 MIN. | SK DABING | B687 FILM JE LYRICKOU MEDITÁCIOU O TOM, AKÉ TO JE BYŤ VNÍMAVOU BYTOSŤOU, KTORÁ MÁ SILU ZABÍJAŤ. FILM PONÚKA POHĽAD NA POSLEDNÝ ROK BUKOLICKÉHO ŽIVOTA FARMÁRA, KTORÝ NARÚŠAJÚ KAŽDOTÝŽDENNÉ CESTY JEHO PRASIAT NA PORÁŽKU.

HOTEL TATRA, SÁLA B ------------------------15:00 TOK ŽIVOTA PL | 2017 | 52 MIN. | SK DABING | A284 PREDSTAVTE SI NÁDHERNÚ ŽIVOTOM PULZUJÚCU KRAJINU S BUJNOU VEGETÁCIOU, KTORÁ PULZUJE V RYTME ROČNÝCH OBDOBÍ. JEDINEČNÁ PRECHÁDZKA V ČASE, KOTRÁ UKAZUJE MAGICKÉ ZÁKUTIA RIEKY SKAWA V MALOPOĽSKOM VOJVODSTVE. 16:00 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK PASTIERI MRAKOV UK | 2017 | 12 MIN. | EN TITULKY | D211 CESTA NA MIESTO, KTORÉ NIKTO PREDTÝM NEZACHYTIL NA FILM: ÚŽASNÉ HMLOVÉ LESY NA SEVERE KENE A ICH PASTIERI, KTORÍ SA O NE STARAJÚ. V JÚLI 2016 SA SEM VYDAL NA FILMOVÚ EXPEDÍCIU DR. CUNI SANCHEZ, BIOLÓG Z KODANSKEJ UNIVERZITY. POKO DK | 2017 | 6 MIN. | SK TITULKY | B281 POKO ŽIJE VO FARFARSKEJ KOMUNITE V SEVERNEJ GHANE. TÁTO KOMUNITA JE VÁŽNE ZASIAHNUTÁ KLIMATICKÝMI ZMENAMI. EXTRÉMNE SUCHÁ A POŽIARE SÚ ČORAZ ČASTEJŠIE A ZNIČILI UŽ ROZSIAHLE VIDIECKE OBLASTI. AKO TEČIE RIEKA US | 2017 | 12 MIN. | EN ZNENIE | A794 VINIE SA ZEMOU ÚRODNOU I NEÚRODNOU AKO ŽIVOTODARNÁ MIAZGA MONTANY; RIEKA YELLOWSTONE MENÍ RÁZ KRAJINY. FILM JE OSLAVOU RIEKY, KTORÁ JE NEUSTÁLYM TVORCOM KRAJINY A ŽIVOTA, AKO AJ SKUTOČNÝM DUCHOM DIVOČINY. SERERE UK | 2017 | 15 MIN. | SK DABING | A918 SERERE, TO JE PRÍRODNÁ REZERVÁCIA NA OKRAJI NÁRODNÉHO PARKU MADIDI V AMAZÓNII V BOLÍVII. V SERERE MÔŽE DIVOČINA NIELEN PREŽIŤ, ALE AJ PREKVITAŤ. 17:00 OSTROVY V ČASE PRÍRODNÁ ODYSEA - ZRODENÉ Z OHŇA AT | 2017 | 50 MIN. | SK DABING | A703 OSTROVY NA JUHOVÝCHODE ÁZIE SÚ JEDINEČNÉ OBLASTI S LEZÚCIMI KENGURAMI A BOXUJÚCIMI PRASATAMI, KDE SA VTÁČATÁ LIAHNU PRIAMO Z POPOLA VYBUCHUJÚCEJ SOPKY. RÔZNORODOSŤ JE VÝSLEDKOM ZRÁŽKY DVOCH CELKOM ODLIŠNÝCH SVETOV. 18:00 PYTÓNÍ KÓD DE | 2017 | 29 MIN. | EN ZNENIE | C768 PYTÓN JE FASCINUJÚCE ZVIERA. MÓDNY PRIEMYSEL VŠAK LOVÍ TÝCHTO KRÁSNYCH HADOV. VZRUŠUJÚCI DOKUMENT, NATOČENÝ ZA ŤAŽKÝCH PODMIENOK, DOKUMENTUJE ŽIVOTY LOVCOV, UKAZUJE NELEGÁLNE OBCHODNÉ CESTY. 18:40 PROTI PRÚDU: CESTA KLIMATICKEJ NÁDEJE JP | 2017 | 30 MIN. | SK DABING | C991 FILM UPOZORŇUJE NA KREHKOSŤ A ZRANITEĽNOSŤ MALÝCH OSTROVNÝCH ŠTÁTOV V KONTEXTE KLIMATICKÝCH ZMIEN. 19:20 FLUORID: FALOŠNÝ PRIATEĽ FR | 2017 | 58 MIN. | SK DABING | C546 PO CELÉ GENERÁCIE BOL FLUORID SPOJENÝ SO ZDRAVÝMI KOSŤAMI A ZUBAMI A PRIDÁVAL SA DO VODY. JE VŠAK NEŠKODNÝ IBA V MNOŽSTVÁCH, KTORÉ VEĽMI ĽAHKO PREKROČÍME. MÔŽU BYŤ TOXICKÉ. VEDCOV ZNEPOKOJUJE JEHO TOXICITA AJ PRI MALÝCH DÁVKACH. 20:30 TÚLAVÍ VLCI DE | 2017 | 44 MIN. | EN ZNENIE | A897 VLCI SA STALI HLAVNÝM OBJEKTOM BEHAVIORÁLNEJ ŠTÚDIE PO CELEJ EURÓPE. FILM JE PRÍBEHOM TROCH NEZVYČAJNÝCH MIGRÁTOROV. ČO ŽENIE TÝCHTO JEDNOTLIVCOV, ABY PODNIKALI TAKÚ VYSOKO RISKANTNÚ CESTU?

KINO MLADOSŤ --------------------------------15:00 LENGGURU - STRATENÝ SVET FR | 2017 | 52 MIN. | EN ZNENIE | A1305 NAJDÔLEŽITEJŠIA VEDECKÁ VÝPRAVA DO PAPUY MÁ NAMIERENÉ DO STRATENÉHO SVETA

FESTIVALOVÉ NOVINY

ENVIROFILM 07

LENGGURSKÉHO MASÍVU, KTORÝ JE IZOLOVANÝ UŽ MILIÓNY ROKOV. FILM ODHAĽUJE TAJOMSTVÁ EVOLÚCIE A VŠETKÉHO ŽIVÉHO. 16:00 JANE UK | 2017 | 90 MIN. | CZ DABING | E695 FILM ROZPRÁVA ŽIVOTNÝ PRÍBEH DR. JANE GOODALL, KTORÝ SA ZAČAL V ROKU 1960 PRÍCHODOM 26 ROČNEJ BRITKY DO ODĽAHLEJ OBLASTI SEVEROZÁPADNEJ TANZÁNIE, ABY TU VIEDLA ŠTÚDIU O ŠIMPANZOCH. 17:45 HLAS ZEME IT | 2016 | 29 MIN. | EN ZNENIE | C826 PRIBLIŽNE 5 MILIÓNOV „ŢĂRANII“ ŽIJE NA VIDIEKU A NA OKRAJI MIEST V RUMUNSKU. ŢARAN ZNAMENÁ POĽNOHOSPODÁR, ALE AJ ZEM, „PATRIACICH K PÔDE“. ČO ZNAMENÁ BYŤ RUMUNSKÝM ROĽNÍKOM? 18:25 KMEŇ VERZUS HRDÝ ČLEN AT | 2017 | 53 MIN. | SK DABING | B711 UŽ TISÍCE ROKOV PRECHOVÁVAJÚ KENSKÍ MASAJOVIA RITUÁL, V KTOROM SI MLADÍ MUŽI DOKAZUJÚ SVOJE SCHOPNOSTI A ODVAHU, KEĎ SA VYDAJÚ SAVANOU NA LOV LEVA. POČET AFRICKÝCH LEVOV DRAMATICKY KLESÁ... 19:30 SPOLU! BE | 2016 | 22 MIN. | SK DABING | B400 VO SVOJEJ PODSTATE OPTIMISTICKÝ FILM, KTORÝ PREDSTAVUJE INOVATÍVNE, KREATÍVNE A UDRŽATEĽNÉ INICIATÍVY Z CELÉHO SVETA, KTORÉ SÚ NA HONY VZDIALENÉ FATALISTICKÝM A SKOSTNATENÝM NÁZOROM. 20:00 MEDVEDE Z KAMČATKY. ZROD ŽIVOTA RU | 2018 | 53 MIN. | SK DABING | A1272 PRÍRODOPISNÝ FILM MEDITATÍVNEHO TYPU SLEDUJE 7 MESIACOV DVE MEDVEDICE A ICH MEDVIEĎATÁ, ODHAĽUJE TAJOMSTVÁ ICH KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA. VĎAKA FILMU MÔŽEME ZAKÚSIŤ DÔLEŽITÚ HRANICU, KTORÚ BY ČLOVEK NIKDY NEMAL PREKROČIŤ.

STREDA, 2. MÁJ 2018 HOTEL TATRA, SÁLA A ------------------------16:00 LUMÍK – MALÝ OBOR SEVERU DE | 2017 | 50 MIN. | EN ZNENIE | A46 ZOZNÁMTE SA S LUMÍKOM NÓRSKYM, AZDA NAJNEPOCHOPENEJŠÍM A NAJZÁHADNEJŠÍM ŽIVOČÍCHOM ŠKANDINÁVSKYCH HÔR. FILM JE EKOLOGICKÝM TRILEROM O POPULAČNEJ EXPLÓZII LUMÍKA, KTORÁ MÁ DOMINO EFEKT NA CELÚ NÓRSKU PRÍRODU. 17:00 BIELE ŠÁLKY UŽ NETREBA US | 2017 | 59 MIN. | SK DABING | B137 DOKUMENTÁRNY FILM OBOZNAMUJE S VÍŤAZMI OCENENIA INDEX ZA INOVATÍVNY DIZAJN. VŠETKY PROJEKTY STOJA NA PRINCÍPOCH SOCIÁLNEJ, EKONOMICKEJ A EKOLOGICKEJ UDRŽATEĽNOSTI. 19:00 TALKSHOW S ADELOU 20:30 TOXICKÉ VČELY – ĽUDSKÝ ZÁSAH TW | 2017 | 59 MIN. | SK DABING | C1197 FILM VYCHÁDZA Z MASOVÉHO ÚHYNU VČELSTIEV. DIVÁK ZÍSKA SILNÉ POSOLSTVO O ZNEUŽÍVANÍ AGROCHEMIKÁLIÍ, KTORÉ SÚ ZODPOVEDNÉ ZA NEZVRATNÚ KATASTROFU.

HOTEL TATRA, SÁLA B -------------------------

16:00 MÚDROSŤ ZEME PRE SVET V KRÍZE US | 2017 | 57 MIN. | EN ZNENIE | C390 FILM SLEDUJE NENÁSILNÝ ODPOR DAKOTSKÝCH SIOUXOV V REZERVÁCII STANDING ROCK, KTORÁ SPOJILA TISÍCE OCHRANCOV VODY A VOJENSKÝCH VETERÁNOV V HISTORICKOM BOJI PÔVODNÉHO OBYVATEĽSTVA ZA PRÁVA NA VODU A PÔDU. 17:00 ŽIVÁ RIEKA SK | 2017 | 52 MIN. | SK ZNENIE | A1303 RIEKA BELÁ JE CHLADNÁ, DRAVÁ A NEBEZPEČNÁ, NO JE AJ BOHATÁ, ŠTEDRÁ A SLOBODNÁ. VYTRVALA, ABY NÁM PRIPOMENULA, AKO VYZERAJÚ ŽIVÉ RIEKY. ABY NÁS INŠPIROVALA K NAVRÁTENIU VOĽNOSTI ĎALŠÍM RIEKAM, KTORÉ SVOJU SLOBODU UŽ STRATILI. 18:00 MIMO PLÁTNA: VODA NAD ZLATO 19:30 PYTLIACKE PODSVETIE US | 2016 | 48 MIN. | SK TITULKY | C855 PRIEKOPNÍCKY DOKUMENTÁRNY FILM ODHAĽUJE GLOBÁLNY SYNDIKÁT, KTORÝ JE HNACÍM MOTOROM NELEGÁLNEHO ZABÍJANIA NOSOROŽCOV. NA ČIERNOM TRHU JE ICH ROH JEDNÝM Z NAJVIAC OBCHODOVANÝCH ARTIKLOV. 20:30 IMPÉRIUM ČERVENÉHO ZLATA FR | 2017 | 52 MIN. | SK TITULKY | C450 INDUSTRIALIZÁCIA SKROMNEJ PLODINY AKOU JE PARADAJKA, VIEDLA KU GLOBALIZOVANEJ EK ONOMIKE. TERAZ JE ROVNAKOU KOMODITOU AKO PŠENICA, RYŽA ALEBO BENZÍN. FILM UKÁZUJE DÔSLEDKY TOHTO GLOBÁLNEHO BIZNISU.

KINO MLADOSŤ --------------------------------16:00 BOD ZLOMU. ENERGIA INAK PL | 2017 | 82 MIN. | EN TITULKY | E358 PRVÝ POĽSKÝ CELOVEČERNÝ FILM O ZMENE KLÍMY A NEVYHNUTNEJ ENERGETICKEJ REVOLÚCII. ZISTÍME, ČO NARÚŠA KLÍMU ZEME A AKÉ TO MÁ DÔSLEDKY. EXISTUJE BUDÚCNOSŤ POSTAVENÁ NA UHLÍ A ROPE? VYSPORIADAME SA SO SMOGOM? 17:30 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK STRÁŽCA SNEHU US | 2016 | 5 MIN. | EN ZNENIE | D61 KEĎ KLIMATOLÓGOVIA Z BIOLOGICKÉHO LABORATÓRIA PRI GOTHIC V ROCKY MOUNTAIN OBJAVILI DESAŤROČIA VEDENÉ ZÁZNAMY BILLYHO BARRA, MALI JASNÝ DÔKAZ O TOM, ŽE KLIMATICKÉ ZMENY SA DEJÚ. ZABUDNUTÁ, ALE STÁLE TU: KUNA US | 2017 | 8 MIN. | EN ZNENIE | C62 FILM ZAVEDIE DIVÁKA DO SVETA DROG, DREVÁRSKEHO PRIEMYSLU A KONTROVERZNÉHO ROZHODNUTIA NEZARADIŤ KUNU PEKANIA PENNANTI NA ZOZNAM AMERICKÝCH OHROZENÝCH DRUHOV. POŽIARNICI LESNÍCI MX | 2016 | 7 MIN. | EN TITULKY | D433 POŽIARNICI Z MEXICKÉHO TEPOZTLANU SA CHYSTAJÚ NA HASENIE JEDNÉHO Z NAJHORŠÍCH POŽIAROV TEJTO OBLASTI. ICH MISIA SA PO POŽIARI NEKONČÍ, PRETOŽE CELÝ ROK SA O LES STARAJÚ. STROM BR | 2017 | 10 MIN. | BEZ DIALÓGU | D515 ANIMOVANÝ FILM NA ZAMYSLENIE. KEĎ ZOTNE DREVORUBAČ V PRALESE OBROVSKÝ STROM, JE SVEDKOM NEČAKANEJ REAKCIE PRÍRODY. ANJINI STRÁŽCOVIA UK | 2017 | 10 MIN. | EN ZNENIE | B570 NA OSTROVE, KTORÝ BOJUJE PROTI MASÍVNEMU ODLESŇOVANIU ZOSTALA MALÁ OÁZA. TOTO JE PRÍBEH MALÉHO FRAGMENTU LESA A JEHO NAJZNÁMEJŠIEHO OBYVATEĽA, AKO AJ MENIACICH SA OSUDOV ĽUDÍ, KTORÍ ŽIJÚ V JEHO BLÍZKOSTI. NIEKTORÍ Z NÁS UK | 2017 | 5 MIN. | SK TITULKY | D672 NEZABÚDAME NÁHODOU AKO BLÍZKO MÁME K PRÍRODE? V NEUSTÁLE SA MENIACOM SVETE TECHNOLÓGIÍ VNÍMAME PRÍRODU LEN AKO NIEČO S ČÍM ŽIJEME, ALEBO AKO NIEČO ČOHO SME SÚČASŤOU A ČO MUSÍME CHRÁNIŤ?

WWW.EKOTOPFILM.SK


08  EKOTOPFILM

FESTIVALOVÉ NOVINY

18:20 TOK ŽIVOTA PL | 2017 | 52 MIN. | SK DABING | A284 PREDSTAVTE SI NÁDHERNÚ ŽIVOTOM PULZUJÚCU KRAJINU S BUJNOU VEGETÁCIOU, KTORÁ PULZUJE V RYTME ROČNÝCH OBDOBÍ. JEDINEČNÁ PRECHÁDZKA V ČASE, KOTRÁ UKAZUJE MAGICKÉ ZÁKUTIA RIEKY SKAWA V MALOPOĽSKOM VOJVODSTVE. 19:20 AMAZÓNIA POD KOPYTAMI DOBYTKA BR | 2017 | 49 MIN. | SK TITULKY | C1158 V BRAZÍLSKEJ AMAZÓNII PRIPADAJÚ TRI KRAVY NA KAŽDÉHO OBYVATEĽA. V 70-TYCH ROKOCH TU NEBOLI TAKMER ŽIADNE A DAŽĎOVÝ PRALES BOL NEPORUŠENÝ. ODVTEDY ZMIZLA ČASŤ O VEĽKOSTI FRANCÚZSKA, Z KTOREJ SA 66% TRANSFORMOVALO NA PASTVINY. 20:15 PO ZÁRUKE NO | 2017 | 52 MIN. | SK TITULKY | C1022 POTRAVINOVÝ ODPAD PREDSTAVUJE PRE NÓRSKO, MALÚ ZATO BOHATÚ KRAJINU, OBROVSKÝ PROBLÉM, KDE ŠTVRTINA POTRAVÍN KONČÍ V SMETNOM KOŠI. ČO TO VYPOVEDÁ O ICH KRAJINE A NAŠOM SPÔSOBE ŽIVOTA?

ŠTVRTOK, 3. MÁJ 2018 HOTEL TATRA, SÁLA A ------------------------16:00 PODMORSKÁ DIVOČINA: SUDÁN HU | 2017 | 50 MIN. | EN ZNENIE | A166 NA ZNÁMOM POTÁPAČSKOM MIESTE NÁM DVAJA VÁŠNIVÍ POTÁPAČI, KAMERAMAN ZSOLT SÁSDI A FOTOGRAF DÁNIEL SELMECZI UKÁŽU NAJKRAJŠIE ZÁKUTIA ČERVENÉHO MORA S NEKONEČNE BOHATOU DIVERZITOU PODMORSKÉHO ŽIVOTA. 17:00 MEDVEDE Z KAMČATKY. ZROD ŽIVOTA RU | 2018 | 53 MIN. | SK DABING | A1272 PRÍRODOPISNÝ FILM MEDITATÍVNEHO TYPU SLEDUJE 7 MESIACOV DVE MEDVEDICE A ICH MEDVIEĎATÁ, ODHAĽUJE TAJOMSTVÁ ICH KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA. VĎAKA FILMU MÔŽEME ZAKÚSIŤ DÔLEŽITÚ HRANICU, KTORÚ BY ČLOVEK NIKDY NEMAL PREKROČIŤ. 18:00 MIMO PLÁTNA: AKÝ JE STAV SLOVENSKÝCH LESOV? 20:00 AMAZÓNIA POD KOPYTAMI DOBYTKA BR | 2017 | 49 MIN. | SK TITULKY | C1158 V BRAZÍLSKEJ AMAZÓNII PRIPADAJÚ TRI KRAVY NA KAŽDÉHO OBYVATEĽA. V 70-TYCH ROKOCH TU NEBOLI TAKMER ŽIADNE A DAŽĎOVÝ PRALES BOL NEPORUŠENÝ. ODVTEDY ZMIZLA ČASŤ O VEĽKOSTI FRANCÚZSKA, Z KTOREJ SA 66% TRANSFORMOVALO NA PASTVINY.

HOTEL TATRA, SÁLA B ------------------------16:00 DOBRE ŽIVENÍ NL | 2017 | 56 MIN. | EN TITULKY | C1311 DVAJA TRIDSIATNICI Z AMSTERDAMU MAJÚ SPOR O GMO. CESTUJÚ DO BANGLADÉŠA, KDE SA GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY POUŽÍVAJÚ A ROZVÍJAJÚ MIMO OBLASTI MONOKULTÚR A VEĽKÝCH FARIEM, ABY ZISTILI AKO VLASTNE FUNGUJÚ. 17:00 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK O VČELÁROVI VČIEL MEDONOSNÝCH TMAVÝCH UK | 2017 | 11 MIN. | EN ZNENIE | D20 MATT NEPOUŽÍVA ŽIADNE NEZDRAVÉ VČELÁRSKE POSTUPY. ROZPRÁVA PRÍBEH VČELY MEDONOSNEJ TMAVEJ A O HLAVNÝCH HROZBÁCH, KTORÝM VČELY MEDONOSNÉ ČELIA A O VÝZNAME VČIEL V EKOSYSTÉME. VÁPENCOVÝ KONFLIKT US | 2016 | 9 MIN. | EN TITULKY | D86 BOJ PROTI ŤAŽBE VÁPENCA NA GOTLANDE, NAJVÄČŠOM ŠVÉDSKOM OSTROVE, JE VYSOKO KONFLIKTNÝM MIESTOM, AKÝCH JE NA SVETE VEĽA. KONFLIKT SA DOTÝKA PRIEMYSLU A PRACOVNÝCH MIEST, KTORÉ STOJA PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. SKAZA PRICHÁDZA UK | 2017 | 9 MIN. | EN ZNENIE | D446 OBLASTI ANGLICKÝCH RAŠELINÍSK OPLÝVAJÚ VÝNIMOČNOU PRÍRODNOU KRÁSOU A VYVOLÁVAJÚ V NÁS POCIT DIVOČINY A NESPÚTANOSTI. NEDOTKNUTÁ DIVOČINA, ODOLÁVAJÚCA POKROKU CIVILIZÁCIE. ALE ZDANIE KLAME. UVÄZNENÍ UK | 2017 | 13 MIN. | EN ZNENIE | C571 SEPTEMBER 2016, CYPRUS. KAŽDÚ JESEŇ SA TU KONÁ NAJVÄČŠÍ MASAKER SPEVAVÝCH VTÁKOV V EURÓPE. CHYTAJÚ ICH DO JEMNÝCH SIETÍ A NA VETVÁCH STROMOV, KTORÉ NATRÚ LEPIDLOM. NA LINKE JE PRÍRODA AU | 2017 | 3 MIN. | SK DABING | D1016 FILM ZOBRAZUJE „MATKU PRÍRODU” AKO REÁLNU OSOBU, KTORÁ CHODÍ MEDZI NAMI A TIEŽ TO, AKO BY SME SA K NEJ SPRÁVALI. CELÉ ROKY IGNORUJEME JEJ VAROVNÉ SIGNÁLY A BLÍŽIME SA DO BODU ODKIAĽ NIE JE NÁVRATU. 17:50 ŽIVÝ PLÁŠŤ PLANÉTY ZEM – GEODERMA CZ | 2017 | 26 MIN. | CZ ZNENIE | A1251 PÔDA SPREVÁDZA ŽIVOT NA ZEMI A ČLOVEK BY NA TEJTO PLANÉTE BEZ NEJ NEMOHOL EXISTOVAŤ. VZÁCNA ALEBO OBYČAJNÁ, ŽIVÁ ČI NEŽIVÁ, STRATENÁ A NENAHRADITEĽNÁ. ČO DNES VLASTNE O PÔDE VIEME? A AKO S TÝMTO POZNANÍM NAKLADÁME?

FILMOVÝ PROGRAM/BA 18:20 PROTI PRÚDU: CESTA KLIMATICKEJ NÁDEJE JP | 2017 | 30 MIN. | SK DABING | C991 FILM UPOZORŇUJE NA KREHKOSŤ A ZRANITEĽNOSŤ MALÝCH OSTROVNÝCH ŠTÁTOV V KONTEXTE KLIMATICKÝCH ZMIEN. 19:00 BIELE ŠÁLKY UŽ NETREBA US | 2017 | 59 MIN. | SK DABING | B137 DOKUMENTÁRNY FILM OBOZNAMUJE S VÍŤAZMI OCENENIA INDEX ZA INOVATÍVNY DIZAJN. VŠETKY PROJEKTY STOJA NA PRINCÍPOCH SOCIÁLNEJ, EKONOMICKEJ A EKOLOGICKEJ UDRŽATEĽNOSTI. 20:10 PIESOČNÁ KRAJINA – AUSTRÁLIA, PÚŠTNY KONTINENT FR | 2017 | 52 MIN. | SK DABING | A1309 AUSTRÁLIA ZAŽÍVA NÁRAST EXTRÉMOV VO FORME PIESOČNÝCH BÚROK, POŽIAROV V BUŠI, PRÍVALOVÝCH ZÁPLAV, EXTRÉMNYCH TEPLÔT, CHUDOBNEJ PÔDY, NEDOSTATKU PITNEJ VODY, A TO NÁRASTOM TEPLOTY O 0.9°C OD ROKU 1910.

KINO MLADOSŤ --------------------------------16:00 OWINO ES | 2017 | 72 MIN. | EN TITULKY | E980 OWINO JE PRÍBEH BOJA MALEJ AFRICKEJ KOMUNITY PROTI FABRIKE, KTORÁ OTRÁVILA ICH ŽIVOTY OLOVOM, O ZABIJACKOM PRIEMYSLE, KTORÝ OPERUJE PO CELEJ AFRIKE PRED OČAMI NEVŠÍMAVÝCH VLÁD A SVETOVÝCH TRHOV. 17:30 ŽIVÁ RIEKA SK | 2017 | 52 MIN. | SK ZNENIE | A1303 RIEKA BELÁ JE CHLADNÁ, DRAVÁ A NEBEZPEČNÁ, NO JE AJ BOHATÁ, ŠTEDRÁ A SLOBODNÁ. VYTRVALA, ABY NÁM PRIPOMENULA, AKO VYZERAJÚ ŽIVÉ RIEKY. ABY NÁS INŠPIROVALA K NAVRÁTENIU VOĽNOSTI ĎALŠÍM RIEKAM, KTORÉ SVOJU SLOBODU UŽ STRATILI. 18:30 JAZERO HAMOUN IR | 2016 | 35 MIN. | EN TITULKY | C113 KEĎ VYSCHLO JAZERO HAMOUN V PROVINCII SISTAN A BALUCHISTAN NA IRÁNSKO-AFGÁNSKEJ HRANICI, OBJAVILI SA MNOHÉ ENVIRONMENTÁLNE A SPOLOČENSKÉ PROBLÉMY. BIEDA, EMIGRÁCIA A ZÁNIK TRADIČNÝCH A MIESTNYCH ZAMESTNANÍ. 19:15 SLAMKY US | 2017| 33 MIN. | SK TITULKY | C917 SILNÝ DOKUMENTÁRNY FILM O PLASTOVÝCH SLAMKÁCH A INÝCH FORMÁCH PLASTOVÉHO ODPADU, KTORÝ SA DOSTÁVA DO NAŠICH VODNÝCH TOKOV A OCEÁNOV. 19:50 SPOLU! BE | 2016 | 22 MIN. | SK DABING | B400 VO SVOJEJ PODSTATE OPTIMISTICKÝ FILM, KTORÝ PREDSTAVUJE INOVATÍVNE, KREATÍVNE A UDRŽATEĽNÉ INICIATÍVY Z CELÉHO SVETA, KTORÉ SÚ NA HONY VZDIALENÉ FATALISTICKÝM A SKOSTNATENÝM NÁZOROM. 20:20 TASMÁNIA - ZVLÁŠTNE ÚŽASNÁ AT | 2017 | 50 MIN. | SK TITULKY | A710 TASMÁNIA JE DOMOVOM POZORUHODNÝCH TVOROV AKO DIABOL TASMÁNSKY ČI BIELE KLOKANY. JE POSLEDNOU PEVNINOU NA JUHU PRED ANTARKTÍDOU, IZOLOVANOU S CHLADNEJŠÍM PODNEBÍM A ŠPECIFICKÝMI OBDOBIAMI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA VŠETKO.

PIATOK, 4. MÁJ 2018 HOTEL TATRA, SÁLA A ------------------------16:00 JAŠTERIČIE ZÁKONY US | 2017 | 44 MIN. | EN ZNENIE | A1001 KEĎ SA VEDCI PÝTAJÚ ZÁSADNÉ OTÁZKY O ZÁKONOCH PRÍRODY, ČASTO SA OBRACAJÚ NA NEZVYČAJNÉ TVORY - LEGUÁNOVITÉ JAŠTERY ANOLIS. DVAJA VEDCI SA VYDÁVAJÚ NA ROČNÚ DOBRODRUŽNÚ CESTU. 17:00 PO ZÁRUKE NO | 2017 | 52 MIN. | SK TITULKY | C1022 POTRAVINOVÝ ODPAD PREDSTAVUJE PRE NÓRSKO, MALÚ ZATO BOHATÚ KRAJINU, OBROVSKÝ PROBLÉM, KDE ŠTVRTINA POTRAVÍN KONČÍ V SMETNOM KOŠI. ČO TO VYPOVEDÁ O ICH KRAJINE A NAŠOM SPÔSOBE ŽIVOTA? 18:00 MIMO PLÁTNA: AKO KOMPOSTOVAŤ V BRATISLAVE 19:45 KONIEC LOVCOV V GRÓNSKU SI | 2017 | 71 MIN. | SK TITULKY | E931 20 000 KM DLHÉ POBREŽIE VÝCHODNÉHO GRÓNSKA OBÝVA LEN 3000 ĽUDÍ. AJ KEĎ SÚ LOVCI PILIEROM SPOLOČNOSTI, ICH STATUS EKONOMICKEJ ZÁKLADNE SPOLOČNOSTI JE VÁŽNE PODKOPÁVANÝ.

HOTEL TATRA, SÁLA B ------------------------16:00 DURRELLOVE MINI PRASIATKA JE | 2017 | 45 MIN. | EN ZNENIE | B791 DURRELLOVA NADÁCIA NA OCHRANU DIVOKÝCH ZVIERAT MILUJE ZVIERATÁ. NIELEN TIE NAJATRAKTÍVNEJŠIE, KTORÉ SA DOSTÁVAJÚ NA TITULKY NOVÍN, ALE AJ TIE MENEJ ZNÁME ČI DOKONCA ZAZNÁVANÉ – OUTSIDERI ŽIVOČÍŠNEJ RÍŠE.

Jane Goodall opäť na Slovensku prostredníctvom filmového plátna Slovenskú premiéru na festivale v Bratislave a v Banskej Bystrici bude mať oceňovaný životopisný dokumentárny film Jane amerického režiséra Bretta Morgena. Použitím doteraz nepublikovaných záberov z archívov National Geographic rozpráva film príbeh renomovanej primatologičky a aktivistky Jane Goodall,

jej prvých objavov a výskumov v Tanzánii. Film sa sústredí na jej prácu v teréne a príbehy šimpanzov, ktoré boli predmetom jej výskumnej práce. Dokument ponúka neopakovateľný, intímny portrét ženy, ktorá sa napriek všetkému stala jednou z najobdivovanejších ochranárok prírody

na celom svete. Atmos– féru deja dotvára hudba svetoznámeho skladateľa Phillipa Glassa. Dr. Jane Goodall bola v roku 2016 hosťom festivalu Ekotopfilm – Envirofilm. Osobne si prišla prevziať poctu Honour of Ekotopfilm, ktorú festival každoročne udeľuje za mimoriadne výkony do-

17:00 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK SKRYTÝ ŽIVOT US | 2017 | 18 MIN. | SK TITULKY | C414 ČO STOJÍ ZA KONTROVERZNÝM PROGRAMOM „RIGS TO REEFS”, KTORÝ DOVOĽUJE, ABY SA ROPNÉ PLOŠINY VYRADENÉ Z PREVÁDZKY STALI SÚČASŤOU MORSKÉHO PROSTREDIA A SLÚŽILI AKO UMELÉ KORALOVÉ ÚTESY? VYPRAHNUTÝ US | 2016 | 17 MIN. | EN ZNENIE | B415 NÁČELNÍČKA SAITI JE ZODPOVEDNÁ ZA 1000 ĽUDÍ ZO 16 DEDÍN NA VIDIEKU V MALAWI. ABY MOHLI MLADÉ DIEVČATÁ A ŽENY VARIŤ A ICH RODINY PIŤ A KÚPAŤ SA, CHODIA PO VODU KAŽDÝ DEŇ VYŠE 9,5 KM. NELEGÁLNI AKTIVISTI – BITKA O NÓRSKE FJORDY NO | 2017 | 11 MIN. | EN TITULKY | D1304 FILM SLEDUJE MLADÝCH AKTIVISTOV, KTORÍ PORUŠUJÚ ZÁKON, ABY ZASTAVILI ŤAŽOBNÚ SPOLOČNOSŤ, KTORÁ CHCE ODHODIŤ 250 MILIÓNOV TON ODPADU DO NÓRSKEHO FJORDU. 18:00 BIELE MRAČNÁ US | 2017 | 33 MIN. | SK TITULKY | B377 ÚSTREDNOU TÉMOU FILMU JE VERTIKÁLNE PESTOVANIE, PERMAKULTÚRA A MESTSKÉ ZÁHRADY. FILM SKÚMA VÝHODY TÝCHTO ALTERNATÍV VOČI TERAJŠIEMU SYSTÉMU POĽNOHOSPODÁRSTVA. 18:45 VALAŠKA SK | 2017 | 29 MIN. | SK ZNENIE | B1072 PRÍBEH OVCE, KTORÁ ZMENILA LIPTOV A DALA ZÁKLAD TRADÍCIÁM NAŠEJ KRAJINY. KÝM V MINULOSTI SA JEJ U NÁS DARILO NAD OČAKÁVANIE, EŠTE PRED NIEKOĽKÝMI ROKMI JEJ HROZILO ÚPLNÉ VYHYNUTIE. 19:20 ZACHRÁŇTE RWANDSKÉ GORILY V HMLE RW | 2017 | 24 MIN. | EN ZNENIE | B1209 UKRYTÉ V HUSTOM DAŽĎOVOM PRALESE NA STRMÝCH SOPEČNÝCH SVAHOCH LEŽÍ POSLEDNÉ ÚTOČISKO HORSKÝCH GORÍL. VYDAJTE SA S NAMI NA CESTU DO SEVERNEJ RWANDY A ZOZNÁMTE SA S MLADÝM VETERINÁROM V AKCII. 20:00 DIVOČINA JERTE V ČEREŠŇOVOM ÚDOLÍ ES | 2017 | 49 MIN. | EN ZNENIE | A1207 JERTE JE ÚZKE ÚDOLIE NA JUHOZÁPADE ŠPANIELSKA. KAŽDÝ ROK NA JAR SA TU ODOHRÁVA JEDINEČNÉ PRÍRODNÉ DIVADLO, KEĎ JEHO ÚBOČIA POKRYJE OSLNIVÝ ŠAT TAKMER DVOCH MILIÓNOV ČEREŠNÍ.

KINO MLADOSŤ --------------------------------16:00 POSLEDNÉ ŽIRAFY US | 2016 | 93 MIN. | EN ZNENIE | E216 DOKUMENTÁRNY FILM, KTORÝ SKÚMA NEĽAHKÚ SITUÁCIU ŽIRÁF A DÔSLEDKY ICH ZÁNIKU V NAŠOM RÝCHLO SA MENIACOM SVETE. UPOZORŇUJE NA ICH BOJ O PREŽITIE A SKÚMA, AKÚ NÁDEJ MOŽNO NÁJSŤ V ZAMOTANOM VZŤAHU ČLOVEKA A PRÍRODY. 17:45 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK MIMOZEMŠŤANIA Z OCEÁNOV US | 2017 | 6 MIN. | SK DABING | D72 KRÁTKY MEDZINÁRODNE ÚSPEŠNÝ DOKUMENTÁRNY FILM, KTORÝ SA ZAMÝŠĽA NAD TÝM AKO MÁLO VIEME O NAŠEJ VLASTNEJ PLANÉTE ZEM. OVEĽA VIAC VIEME O VESMÍRE NEŽ O NAŠICH OCEÁNOCH. ZOZNÁMTE SA S PETROM NZ | 2016 | 14 MIN. | EN ZNENIE | D148 PETER STRÁVIL 50 ROKOV ŽIVOTA DOKUMENTOVANÍM VYŠE 200 SOPEČNÝCH JASKÝŇ POD MESTOM NA NOVOM ZÉLANDE. UVEDOMUJE SI, ŽE TIETO 30 000 ROKOV STARÉ A VIACROČNÉ JASKYNE PADNÚ ZA OBEŤ NEVYHNUTNÉMU ROZVOJU MESTA. UTEČENCI ES | 2017 | 14 MIN. | SK TITULKY | D976 LEN PÁR KILOMETROV OD MADRIDU SA NACHÁDZA ÚTULOK, KTORÝ SA STARÁ O VIAC AKO 135 PRIMÁTOV. NAHLIADNEME DO JEHO ŽIVOTA A DO TÍMU OTCA A DCÉRY, KTORÍ SA O NE ODDANE STARAJÚ. NA POSPAS UK | 2016 | 11 MIN. | SK DABING | D1015 17. MARCA 1958 SME VYPUSTILI DO VESMÍRU VANGUARD, PRVÝ SATELIT POHÁŇANÝ SOLÁRNOU ENERGIOU. V TOM ČASE NEEXISTOVAL VESMÍRNY ODPAD. TERAZ OBIEHA ZEM VIAC AKO STO MILIÓNOV KUSOV VESMÍRNEHO ODPADU. 18:45 TOXICKÉ VČELY – ĽUDSKÝ ZÁSAH TW | 2017 | 59 MIN. | SK DABING | C1197 FILM VYCHÁDZA Z MASOVÉHO ÚHYNU VČELSTIEV. DIVÁK ZÍSKA SILNÉ POSOLSTVO O ZNEUŽÍVANÍ AGROCHEMIKÁLIÍ, KTORÉ SÚ ZODPOVEDNÉ ZA NEZVRATNÚ KATASTROFU. 19:50 DLHÁ TÚŽBA CN | 2017 | 24 MIN. | EN TITULKY | C728 FILMOVÁ SONDA DO ŽIVOTA ROBOTNÍKOV Z ČÍNSKEJ FABRIKY A POVAHY INDUSTRIALIZÁCIE PRÁCE. ZA POMOCI ÚRYVKOV TRADIČNEJ ČÍNSKEJ POÉZIE VZNIKÁ SURREÁLNY STRET MODERNEJ A STAROBYLEJ ČÍNY. 20:20 PYTLIACKE PODSVETIE US | 2016 | 48 MIN. | SK TITULKY | C855 PRIEKOPNÍCKY DOKUMENTÁRNY FILM ODHAĽUJE GLOBÁLNY SYNDIKÁT, KTORÝ JE HNACÍM MOTOROM NELEGÁLNEHO ZABÍJANIA NOSOROŽCOV. NA ČIERNOM TRHU JE ICH ROH JEDNÝM Z NAJVIAC OBCHODOVANÝCH ARTIKLOV.

siahnuté v záujme trvalo udržateľného rozvoja, za významné vedecké objavy, humánne či kultúrne aktivity, alebo za celoživotné dielo, v záujme rozvoja ľudskej spoločnosti. Počas návštevy predstavila na Slovensku aj svoj vzdelávací program pre deti a mládež Roots&Shoots. Nenechajte si ujsť premietanie filmu Jane! Program pre Bratislavu a Banskú Bystricu náj– dete na našom webe www.ekotopfilm.sk zdroj: janegoodall.org

WWW.EKOTOPFILM.SK


FILMOVÝ PROGRAM/BB

Banská Bystrica PONDELOK, 30. APRÍL 2018

CINEMAX BB, SÁLA 1 ------------------------15:00 PLANÉTA ZEM 2: LÚKY A PASIENKY UK | 2016 | 59 MIN. | EN ZNENIE | A1010 LÚKY A PASIENKY POKRÝVAJÚ ŠTVRTINU SÚŠE A SÚ MIESTOM OBROVSKÉHO STRETU DIVEJ ZVERI, KTORÁ VŠAK MUSÍ ČELIŤ TÝM NAJNEHOSTINNEJŠÍM ZMENÁM OBDOBÍ NAŠEJ PLANÉTY, S KTORÝMI SA VYROVNÁVA TÝMI NAJNEZVYČAJNEJŠÍMI SPÔSOBMI. 16:10 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK MIMOZEMŠŤANIA Z OCEÁNOV US | 2017 | 6 MIN. | SK DABING | D72 KRÁTKY MEDZINÁRODNE ÚSPEŠNÝ DOKUMENTÁRNY FILM, KTORÝ SA ZAMÝŠĽA NAD TÝM AKO MÁLO VIEME O NAŠEJ VLASTNEJ PLANÉTE ZEM. OVEĽA VIAC VIEME O VESMÍRE NEŽ O NAŠICH OCEÁNOCH. ZOZNÁMTE SA S PETROM NZ | 2016 | 14 MIN. | EN ZNENIE | D148 PETER STRÁVIL 50 ROKOV ŽIVOTA DOKUMENTOVANÍM VYŠE 200 SOPEČNÝCH JASKÝŇ POD MESTOM NA NOVOM ZÉLANDE. UVEDOMUJE SI, ŽE TIETO 30 000 ROKOV STARÉ A VIACROČNÉ JASKYNE PADNÚ ZA OBEŤ NEVYHNUTNÉMU ROZVOJU MESTA. UTEČENCI ES | 2017 | 14 MIN. | SK TITULKY | D976 LEN PÁR KILOMETROV OD MADRIDU SA NACHÁDZA ÚTULOK, KTORÝ SA STARÁ O VIAC AKO 135 PRIMÁTOV. NAHLIADNEME DO JEHO ŽIVOTA A DO TÍMU OTCA A DCÉRY, KTORÍ SA O NE ODDANE STARAJÚ. NA POSPAS UK | 2016 | 11 MIN. | SK DABING | D1015 17. MARCA 1958 SME VYPUSTILI DO VESMÍRU VANGUARD, PRVÝ SATELIT POHÁŇANÝ SOLÁRNOU ENERGIOU. V TOM ČASE NEEXISTOVAL VESMÍRNY ODPAD. TERAZ OBIEHA ZEM VIAC AKO STO MILIÓNOV KUSOV VESMÍRNEHO ODPADU. 17:00 POSLEDNÉ DEJSTVO CA | 2016 | 28 MIN. | SK DABING | C301 BLEDNUTIE KORALOV SPÔSOBENÉ OTEPĽOVANÍM MORÍ PRERÁSTLO DO GLOBÁLNEJ HROZBY. AK MÁME NÁDEJ, ŽE DOKÁŽEME KORALOVÉ ÚTESY UDRŽAŤ NA ŽIVE AJ PRE ĎALŠIE GENERÁCIE, MUSÍME ZVOLIŤ CELKOM NOVÚ STRATÉGIU ICH OCHRANY. 17:35 SLAMKY US | 2017| 33 MIN. | SK TITULKY | C917 SILNÝ DOKUMENTÁRNY FILM O PLASTOVÝCH SLAMKÁCH A INÝCH FORMÁCH PLASTOVÉHO ODPADU, KTORÝ SA DOSTÁVA DO NAŠICH VODNÝCH TOKOV A OCEÁNOV. 18:10 MIMO PLÁTNA: DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADOV 19:20 BIELE ŠÁLKY UŽ NETREBA US | 2017 | 59 MIN. | SK DABING | B137 DOKUMENTÁRNY FILM OBOZNAMUJE S VÍŤAZMI OCENENIA INDEX ZA INOVATÍVNY DIZAJN. VŠETKY PROJEKTY STOJA NA PRINCÍPOCH SOCIÁLNEJ, EKONOMICKEJ A EKOLOGICKEJ UDRŽATEĽNOSTI. 20:30 POSLEDNÉ PRASA US | 2017 | 54 MIN. | SK DABING | B687 FILM JE LYRICKOU MEDITÁCIOU O TOM, AKÉ TO JE BYŤ VNÍMAVOU BYTOSŤOU, KTORÁ MÁ SILU ZABÍJAŤ. FILM PONÚKA POHĽAD NA POSLEDNÝ ROK BUKOLICKÉHO ŽIVOTA FARMÁRA, KTORÝ NARÚŠAJÚ KAŽDOTÝŽDENNÉ CESTY JEHO PRASIAT NA PORÁŽKU.

CINEMAX BB, SÁLA 2 -----------------------15:00 PODMORSKÁ DIVOČINA: SUDÁN HU | 2017 | 50 MIN. | EN ZNENIE | A166 NA ZNÁMOM POTÁPAČSKOM MIESTE NÁM DVAJA VÁŠNIVÍ POTÁPAČI, KAMERAMAN ZSOLT SÁSDI A FOTOGRAF DÁNIEL SELMECZI UKÁŽU NAJKRAJŠIE ZÁKUTIA ČERVENÉHO MORA S NEKONEČNE BOHATOU DIVERZITOU PODMORSKÉHO ŽIVOTA. 16:00 JAZERO HAMOUN IR | 2016 | 35 MIN. | EN TITULKY | C113 KEĎ VYSCHLO JAZERO HAMOUN V PROVINCII SISTAN A BALUCHISTAN NA IRÁNSKO-AFGÁNSKEJ HRANICI, OBJAVILI SA MNOHÉ ENVIRONMENTÁLNE A SPOLOČENSKÉ PROBLÉMY. BIEDA, EMIGRÁCIA A ZÁNIK TRADIČNÝCH A MIESTNYCH ZAMESTNANÍ. 16:45 MÚDROSŤ ZEME PRE SVET V KRÍZE US | 2017 | 57 MIN. | EN ZNENIE | C390 FILM SLEDUJE NENÁSILNÝ ODPOR DAKOTSKÝCH SIOUXOV V REZERVÁCII STANDING ROCK, KTORÁ SPOJILA TISÍCE OCHRANCOV VODY A VOJENSKÝCH VETERÁNOV V HISTORICKOM BOJI PÔVODNÉHO OBYVATEĽSTVA ZA PRÁVA NA VODU A PÔDU. 18:00 KRÁTKE FILMY | 45. MIN BLOK TIMBO UK | 2017 | 9 MIN. | EN TITULKY | D200 PRIEHRADY, KTORÉ CHCÚ V BRAZÍLSKOM AMAZONSKOM PRALESE BUDOVAŤ ENERGETICKÉ SPOLOČNOSTI BY ZNIČILI SRDCE NAJVÄČŠIEHO DAŽĎOVÉHO PRALESA NA SVETE A VÁŽNE BY ZASIAHLI KOMUNITU PÔVODNÝCH OBYVATEĽOV TEJTO OBLASTI. ŽIVÍ, MŔTVI A NÁMORNÍCI UK | 2017 | 9 MIN. | BEZ DIALÓGU | D421 NIEKDE V ŠKÓTSKU, NA RYBÁRSKEJ LODI SÚ MUŽI DENNO DENNE KONFRONTOVANÍ SO ZÁHADAMI PODMORSKÉHO SVETA, KTORÉ SÚ ZAHALENÉ NEJASNOSŤAMI NA POVRCHU A ODHAĽUJÚ SA AŽ PRI ÚLOVKU. MADRID ZERO ES | 2017 | 8 MIN. | SK DABING | D600 V MADRIDE VYGENERUJE OSOBA ZA ROK CCA 325 KG ODPADU. KRÁTKY FILM PRIBLÍŽI PRÍBEH ANNY, PATRÍCIE, FERNANDA A ÁNGELA, MADRIDČANOV, KTORÍ HĽADAJÚ SPÔSOB AKO ŽIŤ ŽIVOT S MENŠOU ODPADOVOU A EKOLOGICKOU STOPOU. NOVÝ ZAČIATOK US | 2017 | 13 MIN. | EN ZNENIE | B605 FILM ZAZNAMENÁVA SKÚSENOSTI UTEČENECKEJ KOMUNITY, KTORÁ PRIŠLA DO USA S JEDINOU SPEŇAŽITEĽNOU SCHOPNOSŤOU – FARMÁRČENÍM. JE PRÍBEHOM O FARMÁROCH BEZ FARMY, SKÚMA AMERICKÚ IDENTITU A HODNOTU PÔDY. MUSI: UMIERAJÚCA RIEKA IN | 2017 | 7 MIN. | EN TITULKY | D846 DOKUMENT O INDICKEJ RIEKE MUSI, KTORÁ TEČIE CEZ HYDERABAD. PODĽA ODHADOV V NEJ KONČÍ DENNODENNE TAKMER 350 MILIÓNOV LITROV ZNEČISTENEJ VODY A SPLAŠKOV, KTORÉ POCHÁDZAJÚ Z HYDERABADU A SECUNDERABADU. 18:50 PROTI PRÚDU: CESTA KLIMATICKEJ NÁDEJE JP | 2017 | 30 MIN. | SK DABING | C991 FILM UPOZORŇUJE NA KREHKOSŤ A ZRANITEĽNOSŤ MALÝCH OSTROVNÝCH ŠTÁTOV V KONTEXTE KLIMATICKÝCH ZMIEN. 19:30 VALAŠKA SK | 2017 | 29 MIN. | SK ZNENIE | B1072 PRÍBEH OVCE, KTORÁ ZMENILA LIPTOV A DALA ZÁKLAD TRADÍCIÁM NAŠEJ KRAJINY. KÝM V MINULOSTI SA JEJ U NÁS DARILO NAD OČAKÁVANIE, EŠTE PRED NIEKOĽKÝMI ROKMI JEJ HROZILO ÚPLNÉ VYHYNUTIE.

20:15 TÚLAVÍ VLCI DE | 2017 | 44 MIN. | EN ZNENIE | A897 VLCI SA STALI HLAVNÝM OBJEKTOM BEHAVIORÁLNEJ ŠTÚDIE PO CELEJ EURÓPE. FILM JE PRÍBEHOM TROCH NEZVYČAJNÝCH MIGRÁTOROV. ČO ŽENIE TÝCHTO JEDNOTLIVCOV, ABY PODNIKALI TAKÚ VYSOKO RISKANTNÚ CESTU?

UTOROK, 1. MÁJ 2018 CINEMAX BB, SÁLA 1 ------------------------15:00 MEDVEDE Z KAMČATKY. ZROD ŽIVOTA RU | 2018 | 53 MIN. | SK DABING | A1272 PRÍRODOPISNÝ FILM MEDITATÍVNEHO TYPU SLEDUJE 7 MESIACOV DVE MEDVEDICE A ICH MEDVIEĎATÁ, ODHAĽUJE TAJOMSTVÁ ICH KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA. VĎAKA FILMU MÔŽEME ZAKÚSIŤ DÔLEŽITÚ HRANICU, KTORÚ BY ČLOVEK NIKDY NEMAL PREKROČIŤ. 16:00 JANE UK | 2017 | 90 MIN. | CZ DABING | E695 FILM ROZPRÁVA ŽIVOTNÝ PRÍBEH DR. JANE GOODALL, KTORÝ SA ZAČAL V ROKU 1960 PRÍCHODOM 26 ROČNEJ BRITKY DO ODĽAHLEJ OBLASTI SEVEROZÁPADNEJ TANZÁNIE, ABY TU VIEDLA ŠTÚDIU O ŠIMPANZOCH. 17:45 DLHÁ TÚŽBA CN | 2017 | 24 MIN. | EN TITULKY | C728 FILMOVÁ SONDA DO ŽIVOTA ROBOTNÍKOV Z ČÍNSKEJ FABRIKY A POVAHY INDUSTRIALIZÁCIE PRÁCE. ZA POMOCI ÚRYVKOV TRADIČNEJ ČÍNSKEJ POÉZIE VZNIKÁ SURREÁLNY STRET MODERNEJ A STAROBYLEJ ČÍNY. 18:20 SPOLU! BE | 2016 | 22 MIN. | SK DABING | B400 VO SVOJEJ PODSTATE OPTIMISTICKÝ FILM, KTORÝ PREDSTAVUJE INOVATÍVNE, KREATÍVNE A UDRŽATEĽNÉ INICIATÍVY Z CELÉHO SVETA, KTORÉ SÚ NA HONY VZDIALENÉ FATALISTICKÝM A SKOSTNATENÝM NÁZOROM. 18:50 MÄSOVÁ LOBY: BIZNIS NA ÚKOR ZDRAVIA? FR | 2017 | 52 MIN. | SK TITULKY | C914 V ROKU 2015 UVIEDLA SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA (WHO) JEDNU Z PRÍSAD V SPRACOVANÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOCH AKO KARCINOGÉNNU. FILM ODHAĽUJE PRAKTIKY LOBISTOV, KTORÍ Z ÚSTRANIA PRACUJÚ UŽ CELÉ DESAŤROČIA. 20:00 PIESOČNÁ KRAJINA – AUSTRÁLIA, PÚŠTNY KONTINENT FR | 2017 | 52 MIN. | SK DABING | A1309 AUSTRÁLIA ZAŽÍVA NÁRAST EXTRÉMOV VO FORME PIESOČNÝCH BÚROK, POŽIAROV V BUŠI, PRÍVALOVÝCH ZÁPLAV, EXTRÉMNYCH TEPLÔT, CHUDOBNEJ PÔDY, NEDOSTATKU PITNEJ VODY, A TO NÁRASTOM TEPLOTY O 0.9°C OD ROKU 1910.

CINEMAX BB, SÁLA 2 -----------------------15:00 TOK ŽIVOTA PL | 2017 | 52 MIN. | SK DABING | A284 PREDSTAVTE SI NÁDHERNÚ ŽIVOTOM PULZUJÚCU KRAJINU S BUJNOU VEGETÁCIOU, KTORÁ PULZUJE V RYTME ROČNÝCH OBDOBÍ. JEDINEČNÁ PRECHÁDZKA V ČASE, KOTRÁ UKAZUJE MAGICKÉ ZÁKUTIA RIEKY SKAWA V MALOPOĽSKOM VOJVODSTVE. 16:00 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK PASTIERI MRAKOV UK | 2017 | 12 MIN. | EN TITULKY | D211 CESTA NA MIESTO, KTORÉ NIKTO PREDTÝM NEZACHYTIL NA FILM: ÚŽASNÉ HMLOVÉ LESY NA SEVERE KENE A ICH PASTIERI, KTORÍ SA O NE STARAJÚ. V JÚLI 2016 SA SEM VYDAL NA FILMOVÚ EXPEDÍCIU DR. CUNI SANCHEZ, BIOLÓG Z KODANSKEJ UNIVERZITY. POKO DK | 2017 | 6 MIN. | SK TITULKY | B281 POKO ŽIJE VO FARFARSKEJ KOMUNITE V SEVERNEJ GHANE. TÁTO KOMUNITA JE VÁŽNE ZASIAHNUTÁ KLIMATICKÝMI ZMENAMI. EXTRÉMNE SUCHÁ A POŽIARE SÚ ČORAZ ČASTEJŠIE A ZNIČILI UŽ ROZSIAHLE VIDIECKE OBLASTI. AKO TEČIE RIEKA US | 2017 | 12 MIN. | EN ZNENIE | A794 VINIE SA ZEMOU ÚRODNOU I NEÚRODNOU AKO ŽIVOTODARNÁ MIAZGA MONTANY; RIEKA YELLOWSTONE MENÍ RÁZ KRAJINY. FILM JE OSLAVOU RIEKY, KTORÁ JE NEUSTÁLYM TVORCOM KRAJINY A ŽIVOTA, AKO AJ SKUTOČNÝM DUCHOM DIVOČINY. SERERE UK | 2017 | 15 MIN. | SK DABING | A918 SERERE, TO JE PRÍRODNÁ REZERVÁCIA NA OKRAJI NÁRODNÉHO PARKU MADIDI V AMAZÓNII V BOLÍVII. V SERERE MÔŽE DIVOČINA NIELEN PREŽIŤ, ALE AJ PREKVITAŤ. 17:00 BIELE MRAČNÁ US | 2017 | 33 MIN. | SK TITULKY | B377 ÚSTREDNOU TÉMOU FILMU JE VERTIKÁLNE PESTOVANIE, PERMAKULTÚRA A MESTSKÉ ZÁHRADY. FILM SKÚMA V ÝHODY TÝCHTO ALTERNATÍV VOČI TERAJŠIEMU SYSTÉMU POĽNOHOSPODÁRSTVA. 17:45 MIMO PLÁTNA: LEŽÍ BUDÚCNOSŤ PLANÉTY AJ NA NAŠOM TANIERI? 19:00 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK STRÁŽCA SNEHU US | 2016 | 5 MIN. | EN ZNENIE | D61 KEĎ KLIMATOLÓGOVIA Z BIOLOGICKÉHO LABORATÓRIA PRI GOTHIC V ROCKY MOUNTAIN OBJAVILI DESAŤROČIA VEDENÉ ZÁZNAMY BILLYHO BARRA, MALI JASNÝ DÔKAZ O TOM, ŽE KLIMATICKÉ ZMENY SA DEJÚ. ZABUDNUTÁ, ALE STÁLE TU: KUNA US | 2017 | 8 MIN. | EN ZNENIE | C62 FILM ZAVEDIE DIVÁKA DO SVETA DROG, DREVÁRSKEHO PRIEMYSLU A KONTROVERZNÉHO ROZHODNUTIA NEZ ARADIŤ KUNU PEK ANIA PENNANTI NA ZOZNAM AMERICK ÝCH OHROZENÝCH DRUHOV. POŽIARNICI LESNÍCI MX | 2016 | 7 MIN. | EN TITULKY | D433 POŽIARNICI Z MEXICKÉHO TEPOZTLANU SA CHYSTAJÚ NA HASENIE JEDNÉHO Z NAJHORŠÍCH POŽIAROV TEJTO OBLASTI. ICH MISIA SA PO POŽIARI NEKONČÍ, PRETOŽE CELÝ ROK SA O LES STARAJÚ. STROM BR | 2017 | 10 MIN. | BEZ DIALÓGU | D515 ANIMOVANÝ FILM NA ZAMYSLENIE. KEĎ ZOTNE DREVORUBAČ V PRALESE OBROVSKÝ STROM, JE SVEDKOM NEČAKANEJ REAKCIE PRÍRODY. ANJINI STRÁŽCOVIA UK | 2017 | 10 MIN. | EN ZNENIE | B570 NA OSTROVE, KTORÝ BOJUJE PROTI MASÍVNEMU ODLESŇOVANIU ZOSTALA MALÁ OÁZA. TOTO JE PRÍBEH MALÉHO FRAGMENTU LESA A JEHO NAJZNÁMEJŠIEHO OBYVATEĽA, AKO AJ MENIACICH SA OSUDOV ĽUDÍ, KTORÍ ŽIJÚ V JEHO BLÍZKOSTI.

FESTIVALOVÉ NOVINY

ENVIROFILM 09

NIEKTORÍ Z NÁS UK | 2017 | 5 MIN. | SK TITULKY | D672 NEZABÚDAME NÁHODOU AKO BLÍZKO MÁME K PRÍRODE? V NEUSTÁLE SA MENIACOM SVETE TECHNOLÓGIÍ VNÍMAME PRÍRODU LEN AKO NIEČO S ČÍM ŽIJEME, ALEBO AKO NIEČO ČOHO SME SÚČASŤOU A ČO MUSÍME CHRÁNIŤ? 20:00 ZAN JP | 2017 | 73 MIN. | EN TITULKY | E611 ZAN JE DOKUMENT O POSLEDNÝCH OKINAWANSKÝCH DUGONGOCH A ĽUĎOCH, KTORÍ SA SNAŽIA OCHRÁNIŤ ICH, AKO AJ NÁDHERNÉ A ROZMANITÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZÁTOKY HENOKO A OURA, V KTORÝCH ŽIJÚ. ICH OSUD VISÍ NA VLÁSKU.

STREDA, 2. MÁJ 2018

CINEMAX BB, SÁLA 1 ------------------------

15:00 NATURE: SUPER KOLIBRÍKY US | 2016 | 60 MIN. | EN ZNENIE | A1073 VĎAKA VYSOKORÝCHLOSTNEJ KAMERE A NAJNOVŠÍM VEDECKÝM POZNATKOM, MÔŽEME NAHLIADNUŤ DO SVETA RÝCHLYCH KOLIBRÍKOV, AKO NIKDY PREDTÝM. ICH ŽIVOTY SÚ V TAKOM RÝCHLOM POHYBE, ŽE ICH SOTVA VOĽNÝM OKOM ZACHYTÍME. 16:15 HLAS ZEME IT | 2016 | 29 MIN. | EN ZNENIE | C826 PRIBLIŽNE 5 MILIÓNOV „ŢĂRANII“ ŽIJE NA VIDIEKU A NA OKRAJI MIEST V RUMUNSKU. ŢARAN ZNAMENÁ POĽNOHOSPODÁR, ALE AJ ZEM, „PATRIACICH K PÔDE“. ČO ZNAMENÁ BYŤ RUMUNSKÝM ROĽNÍKOM? 17:00 ŽIVÝ PLÁŠŤ PLANÉTY ZEM – GEODERMA CZ | 2017 | 26 MIN. | CZ ZNENIE | A1251 PÔDA SPREVÁDZA ŽIVOT NA ZEMI A ČLOVEK BY NA TEJTO PLANÉTE BEZ NEJ NEMOHOL EXISTOVAŤ. VZÁCNA ALEBO OBYČAJNÁ, ŽIVÁ ČI NEŽIVÁ, STRATENÁ A NENAHRADITEĽNÁ. ČO DNES VLASTNE O PÔDE VIEME? A AKO S TÝMTO POZNANÍM NAKLADÁME? 17:30 ŽIVÁ RIEKA SK | 2017 | 52 MIN. | SK ZNENIE | A1303 RIEKA BELÁ JE CHLADNÁ, DRAVÁ A NEBEZPEČNÁ, NO JE AJ BOHATÁ, ŠTEDRÁ A SLOBODNÁ. VYTRVALA, ABY NÁM PRIPOMENULA, AKO VYZERAJÚ ŽIVÉ RIEKY. ABY NÁS INŠPIROVALA K NAVRÁTENIU VOĽNOSTI ĎALŠÍM RIEKAM, KTORÉ SVOJU SLOBODU UŽ STRATILI. 18:30 MIMO PLÁTNA: AKÝ JE STAV SLOVENSKÝCH LESOV? 20:15 KONIEC LOVCOV V GRÓNSKU SI | 2017 | 71 MIN. | SK TITULKY | E931 20 000 KM DLHÉ POBREŽIE VÝCHODNÉHO GRÓNSKA OBÝVA LEN 3000 ĽUDÍ. AJ KEĎ SÚ LOVCI PILIEROM SPOLOČNOSTI, ICH STATUS EKONOMICKEJ ZÁKLADNE SPOLOČNOSTI JE VÁŽNE PODKOPÁVANÝ.

CINEMAX BB, SÁLA 2 -----------------------15:00 LUMÍK – MALÝ OBOR SEVERU DE | 2017 | 50 MIN. | EN ZNENIE | A46 ZOZNÁMTE SA S LUMÍKOM NÓRSKYM, AZDA NAJNEPOCHOPENEJŠÍM A NAJZÁHADNEJŠÍM ŽIVOČÍCHOM ŠKANDINÁVSKYCH HÔR. FILM JE EKOLOGICKÝM TRILEROM O POPULAČNEJ EXPLÓZII LUMÍKA, KTORÁ MÁ DOMINO EFEKT NA CELÚ NÓRSKU PRÍRODU. 16:00 DOBRE ŽIVENÍ NL | 2017 | 56 MIN. | EN TITULKY | C1311 DVAJA TRIDSIATNICI Z AMSTERDAMU MAJÚ SPOR O GMO. CESTUJÚ DO BANGLADÉŠA, KDE SA GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY POUŽÍVAJÚ A ROZVÍJAJÚ MIMO OBLASTI MONOKULTÚR A VEĽKÝCH FARIEM, ABY ZISTILI AKO VLASTNE FUNGUJÚ. 17:00 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK SKRYTÝ ŽIVOT US | 2017 | 18 MIN. | SK TITULKY | C414 ČO STOJÍ ZA KONTROVERZNÝM PROGRAMOM „RIGS TO REEFS”, KTORÝ DOVOĽUJE, ABY SA ROPNÉ PLOŠINY VYRADENÉ Z PREVÁDZKY STALI SÚČASŤOU MORSKÉHO PROSTREDIA A SLÚŽILI AKO UMELÉ KORALOVÉ ÚTESY? VYPRAHNUTÝ US | 2016 | 17 MIN. | EN ZNENIE | B415 NÁČELNÍČKA SAITI JE ZODPOVEDNÁ ZA 1000 ĽUDÍ ZO 16 DEDÍN NA VIDIEKU V MALAWI. ABY MOHLI MLADÉ DIEVČATÁ A ŽENY VARIŤ A ICH RODINY PIŤ A KÚPAŤ SA, CHODIA PO VODU KAŽDÝ DEŇ VYŠE 9,5 KM. NELEGÁLNI AKTIVISTI – BITKA O NÓRSKE FJORDY NO | 2017 | 11 MIN. | EN TITULKY | D1304 FILM SLEDUJE MLADÝCH AKTIVISTOV, KTORÍ PORUŠUJÚ ZÁKON, ABY ZASTAVILI ŤAŽOBNÚ SPOLOČNOSŤ, KTORÁ CHCE ODHODIŤ 250 MILIÓNOV TON ODPADU DO NÓRSKEHO FJORDU. 18:00 FASCINUJÚCA ZEM: JUŽNÝ PACIFIK: OHROZENÝ RAJ DE | 2016 | 44 MIN. | SK DABING | A864 OSTROVY OCEÁNIE SÚ VYSTAVENÉ NA MILOSŤ SILÁM PRÍRODY: SILNÝM BÚRKAM, VÝBUCHOM SOPIEK A EKOLOGICKÝM ŠKODÁM, KTORÉ NAPÁCHAL ČLOVEK. DIVERZITA PODMORSKÉHO SVETA OCEÁNIE JE LEGENDÁRNA, ALE OHROZENÁ. 19:00 BOJOVNÍCI ZA VODU US | 2017 | 22 MIN. | EN ZNENIE | B60 KEĎ ZAČALA ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ HĽADAŤ ZEMNÝ PLYN V KANADSKOM NEW BRUNSWICKU, INDIÁNSKE A BIELE RODINY SA SPOJILI, ABY SPOLOČNE BOJOVALI ZA ZACHOVANIE A OCHRANU SVOJICH VODNÝCH ZDROJOV A SVOJHO SPÔSOBU ŽIVOTA. 19:30 LENGGURU - STRATENÝ SVET FR | 2017 | 52 MIN. | EN ZNENIE | A1305 NAJDÔLEŽITEJŠIA VEDECKÁ VÝPRAVA DO PAPUY MÁ NAMIERENÉ DO STRATENÉHO SVETA LENGGURSKÉHO MASÍVU, KTORÝ JE IZOLOVANÝ UŽ MILIÓNY ROKOV. FILM ODHAĽUJE TAJOMSTVÁ EVOLÚCIE A VŠETKÉHO ŽIVÉHO. 20:30 DIVOČINA JERTE V ČEREŠŇOVOM ÚDOLÍ ES | 2017 | 49 MIN. | EN ZNENIE | A1207 JERTE JE ÚZKE ÚDOLIE NA JUHOZÁPADE ŠPANIELSKA. KAŽDÝ ROK NA JAR SA TU ODOHRÁVA JEDINEČNÉ PRÍRODNÉ DIVADLO, KEĎ JEHO ÚBOČIA POKRYJE OSLNIVÝ ŠAT TAKMER DVOCH MILIÓNOV ČEREŠNÍ.

ŠTVRTOK, 3. MÁJ 2018

CINEMAX BB, SÁLA 1 ------------------------

15:00 BUĎ SVETLO CA | 2017 | 80 MIN. | EN ZNENIE | E221 NA JUHU FRANCÚZSKA BUDUJÚ VEDCI Z 37 KRAJÍN NAJKOMPLEXNEJŠÍ STROJ O AKÝ SA KEDY ĽUDIA POKÚŠALI: UMELÉ SLNKO. JADROVÁ FÚZIA JE UŽ MNOHÉ DESAŤROČIA ENERGETICKÝM SVÄTÝM GRÁLOM. 16:30 MACOCONI - KORENE NAŠICH POTOMKOV MZ | 2017 | 35 MIN. | EN TITULKY | C879 MOZAMBIK PATRÍ MEDZI DRUHÚ KRAJINU AFRIKY S NAJVÄČŠOU MANGROVNÍKOVOU OBLASŤOU A JE SVEDKOM ICH NEUDRŽATEĽNEJ ŤAŽBY. TÁTO DEVASTÁCIA SA ZAČÍNA PREJAVOVAŤ NA PODNEBÍ, AKO AJ NA SKROMNOM ŽIVOBYTÍ RODÍN.

WWW.EKOTOPFILM.SK


10  EKOTOPFILM

FESTIVALOVÉ NOVINY

17:10 TASMÁNIA - ZVLÁŠTNE ÚŽASNÁ AT | 2017 | 50 MIN. | SK TITULKY | A710 TASMÁNIA JE DOMOVOM POZORUHODNÝCH TVOROV AKO DIABOL TASMÁNSKY ČI BIELE KLOKANY. JE POSLEDNOU PEVNINOU NA JUHU PRED ANTARKTÍDOU, IZOLOVANOU S CHLADNEJŠÍM PODNEBÍM A ŠPECIFICKÝMI OBDOBIAMI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA VŠETKO. 18:10 PYTLIACKE PODSVETIE US | 2016 | 48 MIN. | SK TITULKY | C855 PRIEKOPNÍCKY DOKUMENTÁRNY FILM ODHAĽUJE GLOBÁLNY SYNDIKÁT, KTORÝ JE HNACÍM MOTOROM NELEGÁLNEHO ZABÍJANIA NOSOROŽCOV. NA ČIERNOM TRHU JE ICH ROH JEDNÝM Z NAJVIAC OBCHODOVANÝCH ARTIKLOV. 19:10 AMAZÓNIA POD KOPYTAMI DOBYTKA BR | 2017 | 49 MIN. | SK TITULKY | C1158 V BRAZÍLSKEJ AMAZÓNII PRIPADAJÚ TRI KRAVY NA KAŽDÉHO OBYVATEĽA. V 70-TYCH ROKOCH TU NEBOLI TAKMER ŽIADNE A DAŽĎOVÝ PRALES BOL NEPORUŠENÝ. ODVTEDY ZMIZLA ČASŤ O VEĽKOSTI FRANCÚZSK A, Z KTOREJ SA 66% TRANSFORMOVALO NA PASTVINY. 20:15 KMEŇ VERZUS HRDÝ ČLEN AT | 2017 | 53 MIN. | SK DABING | B711 UŽ TISÍCE ROKOV PRECHOVÁVAJÚ KENSKÍ MASAJOVIA RITUÁL, V KTOROM SI MLADÍ MUŽI DOKAZUJÚ SVOJE SCHOPNOSTI A ODVAHU, KEĎ SA VYDAJÚ SAVANOU NA LOV LEVA. POČET AFRICKÝCH LEVOV DRAMATICKY KLESÁ...

CINEMAX BB, SÁLA 2 -----------------------15:00 JAŠTERIČIE ZÁKONY US | 2017 | 44 MIN. | EN ZNENIE | A1001 KEĎ SA VEDCI PÝTAJÚ ZÁSADNÉ OTÁZKY O ZÁKONOCH PRÍRODY, ČASTO SA OBRACAJÚ NA NEZVYČAJNÉ TVORY - LEGUÁNOVITÉ JAŠTERY ANOLIS. DVAJA VEDCI SA VYDÁVAJÚ NA ROČNÚ DOBRODRUŽNÚ CESTU. 16:00 KRÁTKE FILMY | 45 MIN. BLOK O VČELÁROVI VČIEL MEDONOSNÝCH TMAVÝCH UK | 2017 | 11 MIN. | EN ZNENIE | D20 MATT NEPOUŽÍVA ŽIADNE NEZDRAVÉ VČELÁRSKE POSTUPY. ROZPRÁVA PRÍBEH VČELY MEDONOSNEJ TMAVEJ A O HLAVNÝCH HROZBÁCH, KTORÝM VČELY MEDONOSNÉ ČELIA A O VÝZNAME VČIEL V EKOSYSTÉME. VÁPENCOVÝ KONFLIKT US | 2016 | 9 MIN. | EN TITULKY | D86 BOJ PROTI ŤAŽBE VÁPENCA NA GOTLANDE, NAJVÄČŠOM ŠVÉDSKOM OSTROVE, JE VYSOKO KONFLIKTNÝM MIESTOM, AKÝCH JE NA SVETE VEĽA. KONFLIKT SA DOTÝKA PRIEMYSLU A PRACOVNÝCH MIEST, KTORÉ STOJA PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. SKAZA PRICHÁDZA UK | 2017 | 9 MIN. | EN ZNENIE | D446 OBLASTI ANGLICKÝCH RAŠELINÍSK OPLÝVAJÚ VÝNIMOČNOU PRÍRODNOU KRÁSOU A VYVOLÁVAJÚ V NÁS POCIT DIVOČINY A NESPÚTANOSTI. NEDOTKNUTÁ DIVOČINA, ODOLÁVAJÚCA POKROKU CIVILIZÁCIE. ALE ZDANIE KLAME. UVÄZNENÍ UK | 2017 | 13 MIN. | EN ZNENIE | C571 SEPTEMBER 2016, CYPRUS. KAŽDÚ JESEŇ SA TU KONÁ NAJVÄČŠÍ MASAKER SPEVAVÝCH VTÁKOV V EURÓPE. CHYTAJÚ ICH DO JEMNÝCH SIETÍ A NA VETVÁCH STROMOV, KTORÉ NATRÚ LEPIDLOM.

FILMOVÝ A SPRIEVODNÝ PROGRAM/BB NA LINKE JE PRÍRODA AU | 2017 | 3 MIN. | SK DABING | D1016 FILM ZOBRAZUJE „MATKU PRÍRODU” AKO REÁLNU OSOBU, KTORÁ CHODÍ MEDZI NAMI A TIEŽ TO, AKO BY SME SA K NEJ SPRÁVALI. CELÉ ROKY IGNORUJEME JEJ VAROVNÉ SIGNÁLY A BLÍŽIME SA DO BODU ODKIAĽ NIE JE NÁVRATU. 17:00 ZACHRÁŇTE RWANDSKÉ GORILY V HMLE RW | 2017 | 24 MIN. | EN ZNENIE | B1209 UKRYTÉ V HUSTOM DAŽĎOVOM PRALESE NA STRMÝCH SOPEČNÝCH SVAHOCH LEŽÍ POSLEDNÉ ÚTOČISKO HORSKÝCH GORÍL. VYDAJTE SA S NAMI NA CESTU DO SEVERNEJ RWANDY A ZOZNÁMTE SA S MLADÝM VETERINÁROM V AKCII. 17:30 PO ZÁRUKE NO | 2017 | 52 MIN. | SK TITULKY | C1022 POTRAVINOVÝ ODPAD PREDSTAVUJE PRE NÓRSKO, MALÚ ZATO BOHATÚ KRAJINU, OBROVSKÝ PROBLÉM, KDE ŠTVRTINA POTRAVÍN KONČÍ V SMETNOM KOŠI. ČO TO VYPOVEDÁ O ICH KRAJINE A NAŠOM SPÔSOBE ŽIVOTA? 18:30 MIMO PLÁTNA: AKO KOMPOSTOVAŤ V BANSKEJ BYSTRICI 19:45 POSLEDNÉ ŽIRAFY US | 2016 | 93 MIN. | EN ZNENIE | E216 DOKUMENTÁRNY FILM, KTORÝ SKÚMA NEĽAHKÚ SITUÁCIU ŽIRÁF A DÔSLEDKY ICH ZÁNIKU V NAŠOM RÝCHLO SA MENIACOM SVETE. UPOZORŇUJE NA ICH BOJ O PREŽITIE A SKÚMA, AKÚ NÁDEJ MOŽNO NÁJSŤ V ZAMOTANOM VZŤAHU ČLOVEKA A PRÍRODY.

PIATOK, 4. MÁJ 2018 CINEMAX BB, SÁLA 1 -----------------------15:00 BOD ZLOMU. ENERGIA INAK PL | 2017 | 82 MIN. | EN TITULKY | E358 PRVÝ POĽSKÝ CELOVEČERNÝ FILM O ZMENE KLÍMY A NEVYHNUTNEJ ENERGETICKEJ REVOLÚCII. ZISTÍME, ČO NARÚŠA KLÍMU ZEME A AKÉ TO MÁ DÔSLEDKY. EXISTUJE BUDÚCNOSŤ POSTAVENÁ NA UHLÍ A ROPE? VYSPORIADAME SA SO SMOGOM? 16:30 PYTÓNÍ KÓD DE | 2017 | 29 MIN. | EN ZNENIE | C768 PYTÓN JE FASCINUJÚCE ZVIERA. MÓDNY PRIEMYSEL VŠAK LOVÍ TÝCHTO KRÁSNYCH HADOV. VZRUŠUJÚCI DOKUMENT, NATOČENÝ ZA ŤAŽKÝCH PODMIENOK, DOKUMENTUJE ŽIVOTY LOVCOV, UKAZUJE NELEGÁLNE OBCHODNÉ CESTY. 17:10 OSTROVY V ČASE PRÍRODNÁ ODYSEA - ZRODENÉ Z OHŇA AT | 2017 | 50 MIN. | SK DABING | A703 OSTROV Y NA JUHOV ÝCHODE Á ZIE SÚ JEDINEČNÉ OBL ASTI S LEZÚCIMI KENGURAMI A B OX U JÚ C IMI PR A S ATA MI, K DE S A V TÁ Č ATÁ L I A HNU PRI A MO Z P OP OL A V YBUCHUJÚCE J SOPK Y. RÔZNORODOSŤ JE V ÝSLEDKOM ZR Á ŽK Y DVOCH CELKOM ODLIŠNÝCH SVETOV. 18:10 FLUORID: FALOŠNÝ PRIATEĽ FR | 2017 | 58 MIN. | SK DABING | C546 PO CELÉ GENERÁCIE BOL FLUORID SPOJENÝ SO ZDRAV ÝMI KOSŤAMI A ZUBAMI A PRIDÁVAL SA DO VODY. JE VŠAK NEŠKODNÝ IBA V MNOŽSTVÁCH, KTORÉ VEĽMI ĽAHKO

PREKROČÍME. MÔŽU BY Ť TOXICKÉ. VEDCOV ZNEPOKOJUJE JEHO TOXICITA A J PRI MALÝCH DÁVKACH. 19:20 OSTROVY V ČASE PRÍRODNÁ ODYSEA - ZRODENÉ Z OHŇA AT | 2017 | 50 MIN. | SK DABING | A703 OSTROVY NA JUHOVÝCHODE ÁZIE SÚ JEDINEČNÉ OBLASTI S LEZÚCIMI KENGURAMI A BOXUJÚCIMI PRASATAMI, KDE SA VTÁČATÁ LIAHNU PRIAMO Z POPOLA VYBUCHUJÚCEJ SOPKY. RÔZNORODOSŤ JE VÝSLEDKOM ZRÁŽKY DVOCH CELKOM ODLIŠNÝCH SVETOV. 20:20 IMPÉRIUM ČERVENÉHO ZLATA FR | 2017 | 52 MIN. | SK TITULKY | C450 INDUSTRIALIZÁCIA SKROMNEJ PLODINY AKOU JE PARADAJKA, VIEDLA KU GLOBALIZOVANEJ EKONOMIKE. TERAZ JE ROVNAKOU KOMODITOU AKO PŠENICA, RYŽA ALEBO BENZÍN. FILM UKÁZUJE DÔSLEDKY TOHTO GLOBÁLNEHO BIZNISU.

CINEMAX BB, SÁLA 2 -----------------------15:00 DURRELLOVE MINI PRASIATKA JE | 2017 | 45 MIN. | EN ZNENIE | B791 DURRELLOVA NADÁCIA NA OCHRANU DIVOKÝCH ZVIERAT MILUJE ZVIERATÁ. NIELEN TIE NAJATRAKTÍVNEJŠIE, KTORÉ SA DOSTÁVAJÚ NA TITULKY NOVÍN, ALE AJ TIE MENEJ ZNÁME ČI DOKONCA ZAZNÁVANÉ – OUTSIDERI ŽIVOČÍŠNEJ RÍŠE. 16:00 OWINO ES | 2017 | 72 MIN. | EN TITULKY | E980 OWINO JE PRÍBEH BOJA MALEJ AFRICKEJ KOMUNITY PROTI FABRIKE, KTORÁ OTRÁVILA ICH ŽIVOTY OLOVOM, O ZABIJACKOM PRIEMYSLE, KTORÝ OPERUJE PO CELEJ AFRIKE PRED OČAMI NEVŠÍMAVÝCH VLÁD A SVETOVÝCH TRHOV. 17:20 TOXICKÉ VČELY – ĽUDSKÝ ZÁSAH TW | 2017 | 59 MIN. | SK DABING | C1197 FILM VYCHÁDZA Z MASOVÉHO ÚHYNU VČELSTIEV. DIVÁK ZÍSKA SILNÉ POSOLSTVO O ZNEUŽÍVANÍ AGROCHEMIKÁLIÍ, KTORÉ SÚ ZODPOVEDNÉ ZA NEZVRATNÚ KATASTROFU. 18:30 MIMO PLÁTNA: VČELY V OHROZENÍ 19:45 MIZNÚCE KORALY US | 2017 | 26 MIN. | EN ZNENIE | C389 VEDCI VARUJÚ, ŽE VŠETKY KARIBSKÉ KORALOVÉ ÚTESY BY MOHLI ZMIZNÚŤ V PRIEBEHU 20 ROKOV. FILM JE EKOLOGICKOU SIRÉNOU, KTORÁ BIJE NA POPLACH, PRIČOM PONÚKA KONKRÉTNE KROKY, AKO SA MÔŽU DO POMOCI ZAPOJIŤ SAMOTNÍ DIVÁCI. 20:15 THE RIGHT PLACE – DEVÄŤ OSTROVOV SK | 2017 | 37 MIN. | SK TITULKY | C1246 KRÁTKY DOKUMENT Z AZORSKÝCH OSTROVOV ZDÔRAZŇUJE PROBLÉM NADMERNEJ SPOTREBY A MATERIALIZMU VO VZŤAHU VOČI PRÍRODE A SURFOVANIU, AKO AJ DÔLEŽITOSŤ KAŽDÉHO Z NÁS POMÔCŤ A ZACHOVAŤ NAŠU PLANÉTU TAK AKO NAJLEPŠIE VIEME. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Sprievodný program

Banská Bystrica MIMO PLÁTNA: PONDELOK, 30. APRÍL 2018 11:00 – 12:00 | RADNICA, CIKKEROVA SIEŇ OTVORENIE FESTIVALU (na pozvánky) 14:00 – 16:30 | ROBOTNÍCKY DOM SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ ZELENÝ SVET A MÚDRA PRÍRODA 18:10 – 19:10 | CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA, SÁLA 1 DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADOV Každý obyvateľ Slovenskej republiky vyprodukoval v roku 2015 priemerne 348 kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva dokázal zrecyklovať a skompostovať necelých 70 kg. Zvyšok skončil na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Rozmýšľate nad tým, ako znížiť množstvo vyhadzovaných odpadov? Je reálne v slovenských podmienkach recyklovať a kompostovať viac? Pridajte sa aj vy k stále väčšiemu množstvu aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, v akom životnom prostredí žijú. O osobné skúsenosti sa podelí Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme. Zavedením jednoduchých opatrení znížila jeho trojčlenná domácnosť množstvo vyhadzovaných odpadov na necelých 10 kg za rok. Ako a kde začať? Odpovede ako aj praktické návody sa dozviete na prednáške.

---------------------------------------------------------------------------------------------

UTOROK, 1. MÁJ 2018 (SVIATOK)

10:00 – 14:00 | CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA MAMIČKY A OTECKOVIA POZOR! Príďte spolu so svojimi ratolesťami do kina zadarmo! Máme pre vás prichystané náučné a zaujímavé dokumentárne a animované filmy určené pre deti, ktoré zaujmú určite aj vás J. 17:45 – 18:45 | CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA, SÁLA 2 LEŽÍ BUDÚCNOSŤ PLANÉTY AJ NA NAŠOM TANIERI? Klimatická zmena je strašiakom týchto dní. Živočíšna výroba sa podieľa na emisiách skleníkových plynov viac ako všetky formy dopravy dokopy. Leží odpoveď na klimatickú zmenu

WWW.EKOTOPFILM.SK

v našom jedálničku? Marián Milec zo Slovenskej vegánskej spoločnosti nám porozpráva, aký dopad na naše životné prostredie má výber potravín, ktoré každodenne konzumujeme. Takisto nám poradí aké jednoduché kroky môže každý z nás urobiť, aby sme prispeli ku zlepšeniu stavu našej planéty. ---------------------------------------------------------------------------------------------

STREDA, 2. MÁJ 2018

08:00 – 16:00 | RADNICA ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE (na pozvánky) Seminár pre odbornú verejnosť. 10:00 – 14:00 | TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN ENVIRONMENTÁLNA KRIMINALITA Odborná prednáška za účasti JUDr. Ladislava Hannikera (hlavný špecialista pre trestné činy proti životnému prostrediu) a pplk. Ing. Mária Kerna (vedúci Oddelenia envirokriminality MV SR – PPZ, Úrad justičnej a kriminálnej polície) spojená s besedou, určená pre verejnosť. 18:30 – 20:00 | CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA, SÁLA 1 AKÝ JE STAV SLOVENSKÝCH LESOV? Iniciatíva #mysmeles na jeseň 2017 rozprúdila v spoločnosti diskusiu a záujem o stav slovenských lesov. Do sporu sa dostali aktivisti a lesníci, najmä čo sa týka správy chránených území. Kto je zodpovedný za súčasný stav lesov a národných parkov? Čo požadujú aktivisti a na čo upozorňujú lesníci? Ide o dve odlišné skupiny ľudí? Odborníci zodpovedajú naše aj vaše otázky. Pozvanie do diskusie prijali ekológ a entomológ z Technickej university vo Zvolene doc. Ing. Michal Wiezik, PhD., vedúci Odboru životného prostredia Lesov SR Ing. Ľuboslav Mika, riaditeľ Mestkých lesov BB Ing. Blažej Možucha a riaditeľ Správy NP Slovenský raj Ing. Tomáš Dražil, PhD.

18:30 – 19:30 | CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA, SÁLA 2 AKO KOMPOSTOVAŤ V BANSKEJ BYSTRICI Slovensko je v recyklácii na chvoste zoznamu členských krajín EÚ. Momentálne recyklujeme 23% odpadov, do roku 2020 sme sa zaviazali zvýšiť mieru recyklácie na 50%. Ako to dosiahnuť? Veľkú časť komunálneho odpadu v našich domácnostiach tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý končí nezhodnotený na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme bioodpad zhodnotiť? Kompostovaním! Ako kompostovať v meste, v rodinných domoch či bytových domoch, poradia odborníci na slovo vzatí. Pozvanie do diskusie prijali Ing. Juraj Jakeš z Marius Pedersen, Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva Banská Bystrica a Michal Vavrík, autor úspešného projektu kompostuj.me v Žiline.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PIATOK, 4. MÁJ 2018

18:30 – 19:30 | CINEMAX BANSKÁ BYSTRICA, SÁLA 2 VČELY V OHROZENÍ Určite ste počuli informáciu, že včiel z roka na rok ubúda. Život bez nich by sme si len veľmi tažko dokázali predstaviť, pretože opeľujú 2/3 plodín, ktoré sa dostávajú na náš stôl. Kto reálne ohrozuje včely? Je to vírus, baktéria, iný živočích, alebo dokonca človek a jeho činnosť? Aké výzvy čakajú včely a včelárov v 21.storočí? Bude to boj o prežitie, alebo len robíme zbytočné haló? Na tieto otázky nám odpovie včelár David Turčáni, autor projektu Včelí kRaj.

VÝSTAVY:

---------------------------------------------------------------------------------------------

30. APRÍL – 11.MÁJ 2018 | RADNICA VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ZELENÝ SVET 2018

08:00 – 18:00 | RADNICA KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA (na pozvánky) Konferencia pre odbornú verejnosť.

2. – 5. MÁJ | EUROPA SC (centrálna zóna, vrchné poschodie) INFOSTÁNKY A AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ

ŠTVRTOK, 3. MÁJ 2018


PRÍHOVOR/PARTNERI

Banskej Bystrici miesto na mape zeleného festivalu právom patrí. O snímky, projekcie a sprievodné podujatia venované environmentálnym témam je v našom meste každoročne veľký divácky záujem. V tejto súvislosti mi nedá nepripomenúť, že mesto pod Urpínom má zvýšené povedomie o význame ochrany životného prostredia, takpovediac, vo svojej genetickej výbave. A nie je to len dôsledok prírodného rámca, do ktorého je naša Perla Pohronia zasadená. Je všeobecne známe, že ako samospráva podporujeme celý rad aktivít prispievajúcich k lepšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Tradičná jarná akcia známa pod názvom Za krajšie mesto každoročne priláka do ulíc, parkov a na zelené priestranstvá Banskobystričanov všetkých vekových kategórií. Výsledkom nášho spoločného snaženia sú tony vyzbieraného odpadu a čistejšia jarná Banská Bystrica. Teší ma, že okrem súčinnosti obyvateľov sa môžeme stále častejšie spoľahnúť aj na zodpovedný a aktívny prístup subjektov a firiem, ktorým ochrana životného prostredia nie je ľahostajná.

Šírenie povedomia o význame ochrany životného prostredia však nie je len otázkou tradičných celomestských aktivít. Prispieva k nemu aj potrebná diskusia a polemika. Hľadanie krehkej rovnováhy medzi snahou rozširovať zelené plochy a požiadavkami na budovanie parkovísk, medzi výstavbou cyklotrás a nevyhnutným výrubom stromov, medzi nárastom individuálnej motorovej dopravy a snahou prilákať ľudí do ekologických autobusov MHD. Je našou povinnosťou ponúkať nové riešenia, ktoré budú mať okrem prívlastku eko aj podobu smart, to je naša ambícia. Vážení čitatelia, milí festivaloví návštevníci, nech je tohtoročný Ekotopfilm – Envirofilm platformou, ktorá spojí nielen filmárov a tvorcov mapujúcich zelené témy, ale nech je aj dôvodom na stretnutia všetkých, ktorým trvalo udržateľný rozvoj, ochrana prírody a environmentálna zodpovednosť nie sú ľahostajné. Dovoľte mi zároveň vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa o úspešný priebeh festivalu starajú a návštevníkom popriať veľa spokojnosti a inšpirácií. Primátor mesta Banská Bystrica

SAŽP vykonáva už štvrťstoročie služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá je spoluorganizátorom Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2018, si v tomto roku pripomína štvrťstoročie svojej činnosti. Jubileum SAŽP oslávi aj celodenným moderovaným podujatím 8. júna 2018 na námestí SNP v Banskej Bystrici, ktorým si pripomenieme nielen najlepšie momenty SAŽP za 25 rokov jej činnosti, ale aj Svetový deň životného prostredia. Svojou účasťou už podujatiu prisľúbili podporu spoločnosť Energie pre Vás, ktorá bude propagovať zelené technológie, úspory energie i udržateľnú dopravu, Nadácia Ekopolis, ale aj niektoré rezortné inštitúcie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Jubileum oslávi SAŽP aj prácou v prospech životného prostredia, a to environmentálnym podujatím pre zamestnancov SAŽP, ktorého súčasťou bude dobrovoľnícky deň Ako dar pre prírodu. SAŽP, ktorá je jedinou prierezovou odbornou organizáciou MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou, bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 a svoju činnosť oficiálne odštartovala v júli 1993. Odvtedy plní odborné úlohy pre zriaďovateľa, pre výkon orgánov štátnej správy, organizácie verejnej správy, samosprávy, Európsku úniu, medzinárodné inštitúcie, univerzity, mimovládne organizácie i pre odbornú a laickú verejnosť. Vykonáva ich v zmysle Plánu hlavných úloh SAŽP v oblastiach: I. Hodnotenie životného prostredia, II. Environmentálna informa-

ENVIROFILM 11

Záujem ľudí o triedenie odpadu v Banskej Bystrici stúpa!

Milí čitatelia festivalových novín, priatelia ochrany prírody, opäť je tu týždeň, ktorý rozkvitne ekologickými témami. Som presvedčený, že jubilejný 45. ročník festivalu Ekotopfilm – Envirofilm prinesie nové pohľady, nastolí podnetné diskusie, ponúkne rôznorodé názory a najmä, opäť nás prinúti uvedomiť si význam ekológie a riziká našej ľahostajnosti.

FESTIVALOVÉ NOVINY

tika; III. Environmentálne služby; IV. Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky; V. Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie; VI. Environmentálna výchova, vzdelávanie osveta a komunikácia; VII. Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca, VIII. Podpora štátnej environmentálnej politiky. SAŽP plní aj funkciu Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP). V programovom období 2014 – 2020 je SAŽP poverená Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom výkonom úloh OP KŽP v oblasti programovania, realizácie projektov, monitorovania a hodnotenia operačného programu, informovania a komunikácie, ako i v prierezových oblastiach. V rámci jednotlivých oblastí plní SAŽP v súčasnosti úlohy prostredníctvom sekcií environmentalistiky a riadenia projektov; fondov EÚ; ekonomiky a prevádzky a environmentálnej informatiky. Kvalitu poskytovaných služieb a environmentálny prístup garantuje SAŽP certifikátmi kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001.

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s aktuálnou témou, s triedením odpadov za účelom ich následnej recyklácie. Mesto Banská Bystrica má v tejto oblasti významnú pozíciu, nakoľko je zodpovedné za zabezpečenie zberu odpadov od obyvateľov. V 90-tych rokoch bol záujem ľudí nízky. V roku 2002 sa v Banskej Bystrici začalo s triedeným zberom skla a pa– piera. Po dvoch rokoch pribudli aj plasty a v roku 2010 nastala výrazná zmena v súvislosti s realizáciou projektu „Zavedenie separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu – BRO a kovov“, kedy boli na celom území mesta rozmiestnené zberné nádoby. V roku 2013 sa zber rozšíril o textil a odevy, ktorých ročne vyzbierajú približne 125 ton. V súčasnosti je na území mesta pravidelne rozmiestnených cca 450 stanovíšť triedeného zberu, ktoré môže využívať každý občan. Za obdobie 15 rokov triedenia komunálnych odpadov v meste môžeme konštatovať niekoľkonásobný nárast množstva všetkých triedených odpadov. Je za tým ekologickejšie zmýšľanie a každodenná aktivita občanov. „Keď hodnotíme rok 2016, dostávame sa v Banskej Bystrici nad 31 percent recyklácie všetkých komunálnych odpadov v meste. To už môžeme po-

važovať za nadpriemerné na pomery Slovenskej republiky,“ hovorí Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ. Cieľom, ktorý stanovilo Ministerstvo životného prostredia SR vychádzajúc zo smerníc EÚ pre rok 2020, je 50% miera recyklácie pre papier, sklo, plasty a kovy. „Veríme, že sa nám k tomuto cieľu podarí aspoň priblížiť. Ďakujeme všetkým občanom, vďaka Vám sa nám darí šetriť prírodné zdroje a tým i naše životné prostredie,” dopĺňa Michal Štúber. Viac informácií o triedenom zbere odpadov nájdete na stránke mesta www.banskabystrica. sk v sekcii Životné prostredie a odpady – Odpady.

Environmentálnu výchovu podporí

Ministerstvo životného prostredia SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond bol zriadený pri SAŽP a oprávnenými žiadateľmi o podporu sú občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním. MŽP SR získalo spolu so SA ŽP na túto aktivitu aj prostriedky zo súkromného sektora, pričom na podporu projektov ých zámerov v prvom kole výzvy, ktoré bolo vyhodnotené vo februári, bolo určených 155 200 Eur. ZVF takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Do ZVF prispeli okrem MŽP SR aj súkromné spoloč-

nosti – CRH (Slovensko) a. s.; VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.; Slovnaft, a. s.; Slovalco, a. s. a Nadácia VÚB a jedna fyzická osoba. MŽP SR v ytypovalo v spolupráci s donormi a SAŽP štyri oblasti, do ktorých má byť nasmerovaná pomoc. Sú nimi Podpora nízkouhlíkovej mobility a opatrení na znižovanie emisií, Príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo, Rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života a Ekoinovácie. Do prvej výzvy bolo prihlásených 44 projektových zámerov a na základe odborného hodnotenia bude podporených 28 projektov, ktoré sú zverejnené na stránke ZVF www.zelenyvzdelavacifond.sk, kde sú dostupné aj ďalšie informácie týkajúce sa fondu. Text: SAŽP

Text: Iveta Kureková, SAŽP WWW.EKOTOPFILM.SK PANTONE 648 C/648 U


12  EKOTOPFILM

FESTIVALOVÉ NOVINY

PRÍHOVOR/PARTNERI

K devastácii prírodných zdrojov sa môžeme Ekocentrá súčasťou koncepcie envirovzdelávania postaviť buď ľahostajne alebo kriticky

Milí (eko)priatelia, máme pred sebou ďalší, v poradí už 45. ročník filmového festivalu Ekotopfilm-Envirofilm, čo svedčí nielen o skvelých schopnostiach usporiadateľov festivalu, ale najmä o aktuálnosti tém, ktorým sa festival dlhé roky venuje. K témam o negatívnych dôsledkoch znečisťovania životného prostredia a devastácii prírodných zdrojov sa môžeme postaviť buď ľahostajne alebo kriticky. Voľba je na každom jednom z nás. Zodpovednosť však ponesieme všetci. Bratislavský samosprávny kraj a jeho oby vatelia sa jasne prihlásili ku koncepciám udržateľnosti rozvoja a ochrany prírody. Nie sme však pasívni prijímatelia opatrení, pretože ochrániť prírodu, a teda aj nás samotných, môžeme len cez ich účinné zavádzanie do praxe. Na ostatnom marcovom zasadnutí Zastupiteľstva BSK bola prijatá Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier na území

BSK. V skratke ide o snahu dosiahnuť takú úroveň environmentálneho vzdelania u študentov škôl, ale aj širokej verejnosti, aby každý obyvateľ vedome prispieval svojim šetrným správaním sa k prírode a prírodným zdrojom k trvalo udržateľnému rozvoju. Takzvané ekocentrá budú slúžiť na výchovu v oblasti ochrany životného prostredia pre zvýšenie environmentálnej gramotnosti obyvateľstva a zároveň budú poradňami pre praktické využitie vedomostí v praxi. Okrem tohto sme napríklad nahradili chemickú likvidáciu komárov pri ich premnožení, voči ktorej si tento hmyz vybudoval rezistenciu a ukázalo sa, že negatívne vplýva aj na zdravie človeka, baktériou TBi, ktorá je prírodného pôvodu, likviduje komáre a vzhľadom na jej netoxicitu je možné ju použiť v oblasti akéhokoľvek vodného zdroja. Je toho veľmi veľa, čo sa snažíme našej prírode „vrátiť“, no z tohto miesta Vám v prvom rade želám všetkým obohacujúci filmový zážitok z festivalu a teším sa na to množstvo výziev, ktoré nám tento ročník prinesie. Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Kde sa začína dlhý príbeh malého semienka?

Jednou z priorít bratislavskej župy je ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne. Tá sa začína pri vzdelávaní. Ideálnymi miestami sú environmentálno-vzdelávacie centrá, lesné škôlky a lesné školy. Bratislavský kraj podporuje nielen vznik, sieťovanie a rozvoj existujúcich centier, ale aj ich dlhodobú udržateľnosť. Preto v spolupráci s odborníkmi z neziskového sektora pripravil „Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025“. Cieľom je podpora výučby environmentálnej v ýchov y a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov prostredníctvom rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu. Koncepcia poskytuje návrhy na zlepše-

Elektrický pohyb šetrí energiu aj prostredie

lesa a funkcie lesného hospodárstva. Umožňuje poznávanie a vnímanie pr írod y v š etk ý mi zmyslami formou zážitkového učenia a hier v lese.

Odštepný závod (OZ) Semenoles Liptovský Hrádok je špecializovaný závod Lesov SR, š. p. zabezpečuje zber, lúštenie a skladovanie semien, vo svojich 11 škôlkárskych strediskách ročne produkuje 21 mil. sadeníc, z čoho 70% vysadia Lesy SR. Správanie sa mladej generácie je vizitkou stavu celej spoločnosti. Bohužiaľ v súčasnosti u tejto generácie chýba trvalý vzťah k prírode a životnému prostrediu. Jednou z dôležitých aktivít Lesov SR je preto lesná pedagogika. Lesná pedagogika je naj– jednoduchšou cestou lesníkov ako priblížiť širokej verejnosti prostredie WWW.EKOTOPFILM.SK

OZ Semenoles sa v rámci lesnej pedagogiky bude už štvrtý rok zúčastňovať sprievodného programu na Junior festivale. Minulé roky sa deti zábavnou formou naučili čo je to les, aký má pre nás význam, ako semená a šišky zbierame, čo je to prirodzená a umelá obnova lesa a ako a kde sa stromčeky pestujú. Spoznali niektoré zvieratká, stromy a ich plody. Tí, čo sa najviac zapájali, hrdo odchádzali s papierovým lesníckym klobúkom na hlave a drobnými odmenami a tiež s úsmevom na tvári, lebo sa trochu blysli pred ostatnými deťmi v kinosále. Pre stredoškolákov sme si pripravili Zelený kvíz, kde si otestovali svoje vedomosti o ríši stromov. Bonusom pre každú triedu bol stromček, ktorý si mohli zasadiť v areáli svojej školy.

nie legislatívy, ktoré vychádzajú z podnetov priamo z územia, od starostov a primátorov, ale aj zo skúseností a názorov pedagógov, vedeckých odborníkov, občianskych združení a iných relevantných subjektov. Súčasťou bolo zanalyzovanie súčasných učebných osnov v oblasti environmentálnej výchovy, ekológie a lesnej pedagogiky na základných a stredných školách. Na území BSK by malo podľa dokumentu vniknúť jedno regionálne centrum, preto bratislavská župa pripravuje v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Čunovo a Štátnou ochranou prírody SR zrekonštruovať objekty národných kultúrnych pamiatok kaštieľa a sýpky v Čunove. Rozvoj environmentálneho vzdelávania a ekocentier podporili aj župní poslanci schválením dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025“.

Doprava a logistika sú vzhľadom na stále sa zrýchľujúci svet biznisu dôležité faktory úspechu v obchode aj priemysle. Zároveň sa však objavujú otázky okolo ich vplyvu na životné prostredie. Jedným zo spôsobov, ako znižovať dosah logistiky na životné prostredie, je elektromobilita. Kým v bežnej doprave sú ešte autá na elektrinu zriedkavé, v skladovej a výrobnej logistike už vďaka unikátnym inováciám spoločnosti Jungheinrich prinášajú výhody. Už vyše sedem rokov jazdia v obchodoch, skladoch a továrňach vozíky s pohonom na modernú

lítiovo-iónovú batériu, ktoré Jungheinrich uviedol do sériovej výroby ako prvý na trhu. Elektrické pohony používa už niekoľko desiatok rokov, no lítiovo-iónové batérie umožňujú pohyb techniky nielen zefektívniť, ale aj využiť na jej pohon technológiu, ktorá je ešte viac priateľskejšia k životnému prostrediu. „Keďže je takmer celá flotila techniky značky v súčasnosti kompatibilná s technológiou Li-Ion, dokázali sme ešte viac znížiť emisie do vonkajšieho prostredia,“ vysvetľuje generálny riaditeľ slovenského zastúpenia výrobcu intralogistických riešení Jungheinrich Martin Urban. Prechod na najmodernejšiu batériovú technológiu znižuje vplyvy na životné prostredie. Environmentálne priateľské elektrické pohony neprodukujú emisie a vďaka efektívnej prevádzke znižujú spot– rebu energie. Vysoká kapacita a vlastnosti lítiovo-iónových batérií predlžujú ich životnosť a dobu používania.


ROZHOVOR/PARTNERI

László Sólymos: Pri ochrane vody musíme zmeniť od základu prístup.

Takisto už roky meškajú zonácie národných parkov. Tak prvé úspechy už máme na stole. V roku 2016 vstúpila do platnosti zonácia Slovenského raja. Rozloha bezzásahového územia stúpla o 25 percent. A ľudia v blízkosti národného parku začali pociťovať výhody zo zonácie. Tá umožnila naštartovať nové ekoturistické aktivity ako je splav Hornádu alebo sprístupnenie rokliny Kyseľ po 40 rokoch. A z rozvoja turizmu profituje celý región. Tieto skúsenosti sa snažíme ukazovať aj pri rokovaniach v iných oblastiach. A je to pádny argument.

Podľa ministra životného prostredia téma lesy a voda spolu súvisia. Práve lesy sú dôležité v boji proti suchu. Preto aj envirorezort pripravil materiál, ktorý v boji proti suchu chce zalesňovať ohrozené oblasti. Témami tohtoročného festivalu sú voda a lesy. Ako sme na tom s vodou a lesmi na Slovensku? Nuž minister, ktorý povie, že niet čo zlepšovať, by nemal byť ministrom. Máme samozrejme rezervy, ktoré musíme riešiť. V oboch oblastiach, ktoré mimochodom spolu neraz úzko súvisia.

polovici marca tohto roka vláda schválila náš akčný plán HODNOTA JE VODA. Práve ten obsahuje aj významný cieľ – zalesňovať ohrozené plochy.

V čom spolu súvisia? Ochrana vody čoraz viac súvisí s bojom proti suchu alebo lepšie povedané nedostatku vody. A práve lesy hrajú významnú úlohu v oblastiach, ktoré sú ohrozené vodnou alebo pôdnou eróziou. Len v

Na druhej strane neustále prichádzajú správy o úbytku lesov na Slovensku. Áno, zachytávam ich a uvedomujem si, že práve budúcnosť našich lesov už nie je len sporom medzi lesníkmi a ochra-

nármi. Diskusia sa stala celospoločenskou. A to je veľmi dôležité. Na ministerstve životného prostredia v tejto diskusii zastávame jasný pos– toj. Preto aj pracujeme na tom, aby sme naše najvzácnejšie lokality vedeli účinne chrániť. Napríklad považujeme za kľúčový krok, aby sme v najbližších rokoch dosiahli jedno. Aby v našich národných parkoch bola minimálne polovica

Čisté teplo Bratislavská teplárenská, a.s. (ďalej BAT) ako výrobca a distribútor tepla a elektrickej energie, je už neodmysliteľne spojená so životným prostredím. Teplo a elektrickú energiu vyrába s ohľadom na maximálnu využiteľnosť technológií s čo možno najmenším vplyvom na ovzdušie. Vo veľkých zdrojoch má nainštalované prvky a technológie, ktoré minimalizujú znečisťovanie životného prostredia. BAT využíva efektívnu kogeneráciu – výroba tepla a elektrickej energie súčasne, čím dochádza k znižovaniu zaťaženia životného prostredia emisiami. Zároveň s ohľadom na životné prostredie zlikvidovala technologické časti mazutového hospodárstva a rozvody mazutu. V novopripájaných objektoch sa snaží aplikovať obnovi-

teľné zdroje, ktoré napomáhajú k znižovaniu produkcie emisií zo spaľovania fosílnych palív. Žiaci, študenti základných a stredných škôl sú podľa BAT „zajtrajškom“ životného prostredia, preto spoločnosť tento rok podporuje Junior festival. „Veríme, že naši potomkovia si vďaka filmom a náučnému programu bližšie predstavia a osvoja ako je potrebné starať sa o životné prostredie, a že je možné začať od maličkostí ako je triedenie odpadu, šetrenie energie, tepla, vody až po podporu ekológie inými formami ako sú nové smart riešenia. Pevne dúfame, že mladá generácia bude nadšená z informácií, ktoré na tomto podujatí nasajú a začnú nové poznatky z oblasti environmentálnej ochrany aplikovať hneď po ukončení tohto jedinečného festivalu.“

FESTIVALOVÉ NOVINY

územia bezzásahová a štátne pozemky priamo v správe Štátnej ochrany prírody. To obsahuje aj naša Envirostratégia, ktorá čoskoro vstúpi do legislatívneho procesu. No dobre, ale rúbe sa dnes. Nemalo sa to spraviť už dávno? Nikdy som nemal ambíciu hodnotiť, čo spravili iní. Sústredíme sa na jedno čo ostane po mne.

Prejdime k otázke vody. Chránime dostatočne vodu na Slovensku? Ak hovoríme o ochrane vody, máme rezervy, ktoré dnes maximálnou rýchlosťou musíme odstrániť. Predovšetkým na rezorte chceme od základu zmeniť spôsob, akým pozeráme na ochranu nášho najvzácnejšieho prírodného bohatstva. Doteraz jeden agrorezort dohliadal na používanie napríklad pesticídov, re-

ENVIROFILM 13 zort zdravotníctva dohliadal na dodávky pitnej vody a envirorezort monitoroval kvalitu podzemnej vody. Nikto sa nepozeral na celok. A to je zmena, na ktorej pracujeme. Tam, kde sú strategické zásoby vody, sa musíme pozerať na celé územie. Nesledovať kto má aké kompetencie, ale postupovať spoločne. A čo pre to robíte? Ideme postupne. Od polovice marca je platná legislatíva, ktorá zásadným spôsobom zvyšuje ochranu vody pred dusičnanmi. Tie predstavujú rovnako vážne ohrozenie ako agrochémia. A nasleduje ďalší krok – takzvaný Lex Žitný ostrov. Ide o historicky prvý zákon určený výlučne na ochranu desiatich najvzácnejších oblastí, v ktorých sa nachádzajú najväčšie zásoby podzemných vôd na Slovensku. Nová legislatíva vytvorí podmienky pre ochranu chránených vodohospodárskych území ako celku. Napríklad zavedie trojrezortné kontroly, ktoré zaistia maximálnu efektívnosť a posilní aj informovanie verejnosti.

Nové miesto na mape geoturistiky? Geoturistika a geoparky sú zaujímavým trendom zahŕňajúcim spôsoby trávenia voľného času, rozvoj vzdelávacích a ekonomických aktivít, no primárnym cieľom je ochrana daného územia. V r. 2000 vznikla Európska sieť geoparkov (EGN) dohodou národných geoparkov z Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka a Španielska s cieľom zaistiť trvalo udržateľný rozvoj územia geoparkov využívaním ich geologického dedičstva prostredníctvom rozvoja geoturistiky, ochrany geologickej diverzity, vzdelávania i samotného presadzovania spoločných záujmov na medzinárodnej úrovni, založeného na holistickom prístupe k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva Zeme. V rokoch 1998 – 2000 vznikajú prvé idey zriaďovania geoparkov na Slovensku. V

súčasnosti sú u nás zriadené tri: Bans– kobystrický, Banskoštiavnický a Novohradský (Novohrad-Nógrád geopark). Výborné podmienky pre vznik ďalšieho ponúkajú Malé Karpaty - patria me– dzi 3 oblasti SR s najväčším výskytom nerastov. Ich poloha, spolu s históriou územia, ponúka obrovské možnosti pre rozvoj turizmu. Geopark Malé Karpaty vzniká „zdola“, z iniciatívy nadšencov, na základe širokého spektra aktivít. Tvorí ho 6 geomontánnych oblastí a je príležitosťou spojiť všetkých aktérov cestovného ruchu. Táto príležitosť je zároveň faktorom, ktorý bude rozhodovať o budúcnosti a úspechu projektu, ktorý by mal byť výsledkom snaženie celého regiónu. Iniciatívu vzniku nového geoparku podporuje krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. WWW.EKOTOPFILM.SK


14  EKOTOPFILM

FESTIVALOVÉ NOVINY

ROZHOVOR/PARTNERI

Čerpám energiu z prírody

Romina Kołodziej počas natáčania festivalového TV spotu.

B a l e t k a z p o ľ s ké ho K r akov a Romina Kołodziej na špičkách pretancovala takmer celý svet, až zavítala na Slovensko. Je prvou sólistkou Baletu Slovenského národného divadla, a tak si jej talent môžete v ychutnať na niektorom z množstva predstavení,

v ktorých účinkuje. Aj napriek nabitému programu si Romina našla chvíľku a stala sa tvárou našej kampane, za čo jej patrí obrovská vďaka. V našej novej kampani ste stvárnili postavu labute z Labutieho jazera, ktoré sa však

zmenilo na olejové. Prečo ste sa rozhodli spolupracovať na tomto projekte? Ešte pred mesiacom, keď som dostala ponuku spolupracovať na tomto projekte, som mal a tr o chu ob av y. Dnes ale musím povedať, že pre bolo mňa

veľ k ý m potešením a cťou stať sa súčasťou kampane festivalu Ekotopfilm - Envirofilm. Je to jeden z najuznávanejších filmov ých festivalov po celom svete a považujem ho za najväč šie eko podujatie s vojho dr uhu. Pr áca na tomto projekte bola pre mňa nezabudnuteľná skúsenosť, a to aj v zmysle sebadisciplíny v rámci správania sa voči životnému prostrediu. O tú by sme sa mali usilovať všetci. Tím, s ktor ým som spolupracovala je na v y s o kej p r of e sio n á lnej úrovni. S jasnou víziou ponúkajú ľuďom zaujímavou formou infor mácie o ochr an e ž i v otn éh o p r o s – tredia. Inšpirujú odbornú aj laickú verejnosť k efektívnejšiemu v yužívaniu zdrojov našej planéty, a zároveň k lep– šiemu správaniu sa nás všetkých k prírode a k okolitému prostrediu! Baletné skúšky a predstavenia vám určite zaberú veľa času.

Ako trávite chvíle voľna? Skutočný oddych a voľné chvíle si užívam so svojím synom a snúbencom. Veľ mi r adi chodíme do prírody na prechádzky, najmä na jar a v lete, kedy čerpáme energiu zo slnečných lúčov. V dovolenkovom období radi trávime čas pri mori alebo doma pri jazere. Dlhé prechádzky nám dopraje aj náš pes Rocky :) Ekotopfilm - Envirofilm je festival o trvalo udr žateľnom rozvoji. Zaujímate sa o ekológiu? Ekológia je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Aj keď nemám dostatok času na to, aby som sa touto témou zaoberala do veľkej hĺbky, snažím sa prispieť k ochrane prírody aspoň základnými a kaž– dodennými princípmi, ako je napríklad triedenie odpadu.

Na našom festivale sa venujem e ekol o gickým problémom celej Zeme. Aké je pre vás najkrajšie miesto na svete? Ktoré by ste chceli ešte vidieť? Najkrajšie mesto, ktoré som zatiaľ mala možnosť vidieť bol Ašchabad, hlavné mesto Tur k m eni s t anu , kd e sme so snúbencom boli pozvaní a mali sme česť tam tancovať. Mesto je neopísateľne krásne, čisté a vládne tam obrovský kľud a pokoj. Slovami sa to ťažko opisuje, človek to musí vidieť, aby to precítil. Mala som veľ ké šťastie a precestovala som množstvo kútov sveta, či už Európu, Áziu alebo niečo málo aj z Kanady. Jednou z mojich túžob je naživo vidieť Niagarské vodopády. Aj takto na diaľku – iba z obrázkov - vo mne v yvolávajú pocit neskutočnej sily a harmónie. Pripomínajú mi čaro takzvanej ,,nedotknutej prírody”, kde je všetko tak, ako má byť.

Za zábavou do Europy!

HOTE L TATRA BRATISLAVA

Europa Shopping Center je najväčšie nákupno-zábavné centrum v Banskobystrickom kraji. Jeho atraktívna poloha ho vopred predurčuje na to, aby bolo obľúbeným centrom nákupov, oddychu a zábavy v širokom okolí. Okrem viac než stovky obchodov tu nájdete multikino so šiestimi sálami, rýchle občerstvenie aj reštaurácie. Značné zastúpenie majú služby, najmä finančného charakteru. Neoddeliteľnou súčasťou centra je najmoWWW.EKOTOPFILM.SK

dernejší a najväčší hudobný klub na Slovensku Ministry of fun, ktorého dobré meno šíri, okrem návštevníkov zo Slovenska a okolitých štátov, aj mnoho svetových DJ-ov a kapiel. Počas svojej existencie od roku 2006 si Europa Shopping Center získalo nielen obyvateľov mesta Banská Bystrica ale aj priľahlých oblastí. Tí na ňom oceňujú najmä úzke prepojenie nákupov a príjemne stráveného času s priateľmi, či obchodnými partnermi.

Štvorhviezdičkový Hotel Tatra je ako stvorený na usporiadanie kongresov, seminárov či školení najmä vďaka svojej polohe v centre mesta a vysokej kapacite. Hotel disponuje 200 komfortnými izbami, 5 konferenčnými sálami a 90 parkovacími miestami.

W W W. H O T E LTAT R A . S K

Srdc e mesta. Srdc e o b c h o d u . S t rad íc io u o d ro ku 1930.

HOTEL TATRA


RELAX

KVÍZ

FESTIVALOVÉ NOVINY

ENVIROFILM 15

O K R E E A L Ľ A Í XU V CH

Prekvapia ťa správne odpovede alebo máš všetko naštudované a pri otázkach ani chvíľku nezaváhaš?

5. Aký je najdlhší zaznamenaný let sliepky? a) žiadny, ak nejde o pád b) 8 sekúnd c) 13 sekúnd

1. Ktorú z týchto aktivít slony nevedia robiť? a) maľovať štetcom b) skákať c) bežať rýchlosťou až 40 km/h

6. Zlaté rybky vidia niečo, čo ľudia nie. Čo to je? a) ultrafialové žiarenie b) aura c) wifi

2. Chobotnice majú prekvapujúce množstvo sŕdc. Koľko? a) 3 b) 5 c) 10

Správne odpovede: 1b, 2a, 3b, 4b, 5c, 6a

3. Čo robia mravce podobne ako my, keď sa ráno zobudia? a) zívajú b) naťahujú sa c) posúvajú budík o ďalších 5 minút

POSPÁJAJ ČÍSLA

4. Koľkokrát viac čuchových receptorov majú psi v porovnaní s ľuďmi? a) 2x b) 20x c) 200x

a uvidíš, ako to vyzerá na konci evolúcie!

VEDEL SI, ŽE... Papier sa dá recyklovať iba šesťkrát, ale hliník môžeme recyklovať prakticky donekonečna.

TAJNIČKA

Naša tajnička ti odhalí, ako môžeš prírode aspoň trochu pomôcť. Veď toho musí zvládnuť naozaj veľa!

Plastové tašky v oceáne majú ročne na svedomí uhynutie viac ako milióna morských tvorov. Priemerný Slovák použije 466 plastových tašiek a vrecúšok za rok. Priemerný Dán iba 4! Každá tona recyklovaného papiera zachráni 17 stromov. Na vyrobenie hrejivej flísovej mikiny stačí zrecyklovať iba 25 plastových fliaš. Niekde v oceáne pláva ostrov vytvorený z plastového odpadu, ktorý je veľký ako India, Európa a Mexiko dohromady. Jedna sklenená fľaška sa v prírode rozloží asi za 4 000 rokov.

1 2 3 1. Rozrúšanie vrchnej časti zemského povrchu vonkajšími faktormi. 2. Zvýšenie priemernej teploty oceánov a atmosféry. 3. Nelegálny odchyt a zabíjanie zvierat. 4. Chytanie rýb. 5. Vyrubovanie pralesov. 6. V prírode ťažko odbúrateľný materiál. 7. Opak majetnosti. 8. Ozbrojené konflikty.

4 5 6 7

8 WWW.EKOTOPFILM.SK

ekotopfilm chvila ekorelaxu zabavna strana.indd 1

7.9.17 10:36


16  EKOTOPFILM

FESTIVALOVÉ NOVINY

ĎAKUJEME ZA PODPORU

SPOLUORGANIZÁTORI

DESTINAČNÝ PARTNER

FESTIVAL PODPORILI

HLAVNÍ PARTNERI

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Pantone 432 EC

Pantone 180 EC

TM

REKLAMNÍ PARTNERI

WWW.EKOTOPFILM.SK Ekotopfilm 2018 loga partnerov A3 v3.indd 1

16.4.18 16:14

Festivalové noviny 2018  
Festivalové noviny 2018  
Advertisement