eKonsultacje - coaching online & badanie DiSC

Page 1

Coaching & badanie DiSC


Dla kogo? Jest to doskonała okazja, aby zaplanować i wprowadzić zmiany w Twojej karierze zawodowej - w pełni wykorzystywać swój potencjał, wykonując zadania zgodnie wartościami.

ze

swoimi

predyspozycjami,

kompetencjami

oraz

Oferta kierowana jest do osób, które: Pragną zmian na lepsze w obszarze kariery zawodowej, wyznaczenia kierunku jej rozwoju. Czują spadek motywacji, wypalenie zawodowe. Chciałyby określić swoje mocne strony, profil zawodowy, odkryć swój potencjał i kompetencje - wyznaczyć dalszą ścieżkę rozwoju. Chciałyby polepszyć relacje i komunikację ze współpracownikami i klientami. Pragną osiągać lepsze wyniki w pracy. Planują reemigrację i aktywnie poszukiwanie pracy w Polsce lub za granicą.

1/6


Co to jest DiSC? DiSC to metoda zrozumienia siebie i innych w sytuacji zawodowej. Dzięki badaniu można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące potencjału zawodowego oraz planowania ścieżki kariery.

Czemu służy analiza profilu? Pomaga w lepszym zrozumieniu własnych zachowań w relacjach ze współpracownikami i klientami. Umożliwia zidentyfikowanie mocnych stron, otoczenia sprzyjającego naszej efektywności, a co może dla nas stanowić utrudnienie. Uświadamia, jak różnią się ludzie między sobą i jakiego typu otoczenia zawodowego potrzebują, żeby być maksymalnie produktywnym i zintegrowanym z zespołem.

2/6


Jak wygląda badanie? Narzędzia diagnostyczne DiSC 2.0 to licencjonowany test online, umożliwiający diagnozę najczęściej przez Ciebie przejawianych wzorców zachowań w określonych sytuacjach zawodowych. Badanie przeprowadzane na platformie internetowej dostępne jest w języku polskim i angielskim. Wypełnienie testu trwa ok. 20 minut i można go wykonać w dowolnym momencie. Raport z badania prezentowany jest podczas konsultacji online z psychologiem doradcą ds. kariery/coachem - który ukończył odpowiednie szkolenie z użycia narzędzia i interpretacji wyników badania. Ważne: Badanie DiSC nie określa cech Twojej osobowości. Do jej diagnozy służą inne narzędzia.

3/6


Jak wygląda raport? Raport DiSC to ponad 20-stronicowy dokument, który otrzymuje osoba badana podczas konsultacji online. Raport zawiera wynik badania wskazując na dominujący styl zachowania DiSC oraz prezentuje wskaźniki natężenia poszczególnych cech. Raport prezentuje m.in. mocne strony osoby badanej, jej styl zachowania się w obliczu trudności, czynniki zwiększające wydajność w pracy, preferowany sposób komunikacji i oddziaływania na innych. Dokument prezentuje cały model teoretyczny DiSC pomagający zrozumieć zachowania innych ludzi, tj. współpracowników i klientów, skuteczne metody komunikacji z nimi oraz motywacji.

4/6


Jak umówić badanie DiSC i konsultację online? Wybierz dogodny dla siebie termin konsultacji online. Zarezerwuj na konsultację 90 minut. Po potwierdzeniu spotkania i opłaceniu konsultacji, otrzymasz na swój na adres e-mail link do badania DiSC. Test można wykonać w dowolnym momencie (jego wypełnienie trwa ok. 20 minut), najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem konsultacji online ze specjalistą. Podczas konsultacji: Ustalany jest problem oraz cele do osiągnięcia. Prezentowana jest teoria modelu DiSC oraz możliwości zastosowania jej w kontaktach z klientami i współpracownikami. Omawiany jest indywidualny raport po badaniu. Ustalany jest indywidualny plan działania do osiągnięcia wyznaczonych celów. Koszt sesji coachingowej (90 minut) wraz z badaniem DiSC wynosi - 400 zł.

5/6


"Uświadom sobie, czego naprawdę pragniesz. Dzięki temu przestaniesz uganiać się za motylami i przystąpisz do kopania w poszukiwaniu żyły złota". William Moulton Marston

www.ekonsultacje.eu e: info@ekonsultacje.eu t: + 48 798 825 424 (Polska) +353 85 145 19 06 (Irlandia)

6/6


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.