Page 21

lişmekte mevcut atölyesi kendisine yetmeyip şehrin dışında fabrika alanlarına yönelmektedir. Bu açıdan bakıldığında İkitelli küçük ölçekli işletmeler için bir büyüme durağı fonksiyonu üstleniyor. Sorunuzda zikredilen güçlü profil bölgenin konumu itibari ile zaman içerisinde lojistik açısından çok stratejik bir hal almasından kaynaklanmaktadır. Kurulurken şehrin dışı kabul edilen bölge, şehrin batıya doğru gelişmesiyle çok önemli bir konuma ulaşmış, çok değer kazanmıştır. İkitelli’nin oluşum süreci ve kuruluşundaki felsefe 1980’li yıllarda tarihi yarımadadaki küçük esnafın sağlıksız koşullarda faaliyetini sürdüren ve birçok açıdan turizm ile öne çıkması gereken bölgeyi olumsuz etkileyen küçük ve orta boy işletmelerin daha sağlıklı koşullarda altyapısı sorunsuz işleyen bir bölgede (İkitelli de) faaliyetine devam etmesidir. Bu ön görü ve vizyonun zaman içinde ne kadar doğru olduğu anlaşılmıştır. İOSB’nin hizmet yapılanması ile ilgili İkitelli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat Denetim Müdürlüğü, Elektrik Dağıtım Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü ve İdari İşler Müdürlüğü olmak üzere, beş alt Müdürlüğümüz bulunmaktadır. Kısaca yapılan hizmetlere ve hizmet anlayışımızda değinmek gerekirse; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde imar ile ilgili tüm ruhsat ve izinler katılımcılarımıza mevzuatlar çerçevesinde hızlı ve etkin bir şekilde verilmekte, şehircilik faaliyetleri kapsamında bölgenin yeşil alanlarının planlanması (park ve bahçeler) ağaçlandırılması ile ilgili faaliyetler yürütülmektedir. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzde çalışma ruhsatları alanında faaliyetler mevzuatlar çerçevesinde sanayici ve esnafımızı yormayacak, bürokrasi ile fazla uğraştırmayacak şekilde, bunlara karşın güvenlik ve riskleri daima göz önünde bulundurarak, görevlerini yerine getirmektedir. Ruhsat Denetim Müdürlüğümüz aynı zamanda çevre birimi ile çevre kirliliği alanında önleyici faaliyetler yürütmekte, İtfaiye Birimi ile de yangın güvenliği açısından denetimlerini

ve önleyici faaliyetler ile eğitim faaliyetlerini birlikte yürütmektedir. Elektrik Dağıtım Müdürlüğümüzde Bölgedeki katılımcıya kaliteli ve uygun fiyatlı elektrik vermeye ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. Müdürlükte müşteri memnuniyetini birincil amaç edinmiş çalışanlar ile hızlı etkin bir şekilde memnuniyet seviyesini yukarı çekmeye çalışılmakta, biryandan da elektrik ile ilgili alt yapı sürekli iyileştirilerek kesintilerin sayısı ve süresi azaltılmaya ve kayıp kaçak oranı her geçen süre aşağı çekilmeye çalışılmaktadır. Arıza ya müdahale ve arızanın giderilme süreleri zaman içinde sürekli iyileşmektedir. Mali İşler Müdürlüğümüzde tüm birimler ile ilgili tahakkuk tahsilat faaliyetlerini bütçe disiplini çerçevesinde etkin ve hızlı bir şekilde yürütmektedir. İdari İşler Müdürlüğümüz Bölge Müdürlüğü tüm birimlerinin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerine lojistik faaliyetlerle destek olmakta, Yönetim Kurulu, Müteşebbis ve Genel Kurul faaliyetlerinin teknik alt yapısını yapmaktadır. İOSB Başkanlığım döneminde, sanayicimiz için 2013 yılında birçok yatırım yapmayı planlamıştır. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse, Dağıtım Merkezi Binamızın bitirilmesi, Okulumuzun eğitime başlatılması, hizmet alanımız için büyük çaplı bir projenin altyapısının hazırlanması, bölgedeki yüksek gerilim havai hatlarının tamamının yeraltına alınması, Uzaktan Sayaç Okuma,

Skada Sistemi kurulması ve Tehlikeli Atık Ara Depolama Sisteminin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Bunların dışında; idari olarak 2013 hedeflerimizden çok kısa bahsetmek gerekirse; 5000 adet işyerini denetlemeyi ve bunlardan en az 3500’ünü ruhsatlandırmayı, ayrıca; 500 adet ruhsatı yenilemeyi, imar ile ilgili iskân almamış Cila ve Nikelajcılar kooperatifimize ve kısmi iskân alan 5 kooperatifimize iskân vermeyi, kısmi yapı ruhsatı verilen 5 kooperatifimize ruhsatlarını vermeyi amaçlıyoruz. Bununla birlikte 21 Müstakil Sanayi parselimizden 9’na yapı ruhsatı 3’ne iskân verilmiş olup geriye kalanların ise en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar yapılmaktadır. Önemli bir konuyu daha ifade etmek isterim. Bölgemizde, Müteşebbis Heyet kararımızla dini tesislerden imar ücreti alınmamaktadır. Birçok dinin tesisin ruhsat ve iskân işlemleri tamamlanmış olup geri kalanı için çalışmalarımız devam etmektedir. Elektrikte kayıp kaçak oranını % 2 seviyesine çekmeyi, bir yıllık tahsilât oranını % 97 seviyesinin üstüne çıkarmayı, arıza oranını % 30 azaltmayı, Mali işlerde bütçe gerçekleşmesini % 90’ın üzerine çıkarmayı hedeflemekteyiz. İOSB’nin en büyük sorunu yıllardır çözülemeyen tezyid-i bedel sorunudur. Kısaca, bu sorunumuzu anlatmak gerekirse; Avrupa Birliği Uyum Yasalarının yeniden oluşturulması neticesinde, daha önce TOKİ (Eski Adı: Arsa Ofisi, yeni adı; Toplu Konut İdaresi) ta-

Haziran 2013

21

Ekonomi Ajandası Haziran 2013  

Aylık Sanayi ve Ekonomi Dergisi

Ekonomi Ajandası Haziran 2013  

Aylık Sanayi ve Ekonomi Dergisi

Advertisement