Page 20

AYIN KONUĞU

İOSB’nin yıllardır çözülemeyen sorunu tezyid-i bedel’de çözüme yaklaşılmıştır

İOSB Başkan vekili Nihat Tunalı ,1947 yılında Gümülcine’de doğdum. İlkokulu Zeytinburnu Sümer İlkokulu’nda, liseyi Sultanahmet Ticaret Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme - Muhasebe bölümünde tamamladıktan sonra,Çeşitli kamu ve özel sektörde yöneticilikten Sonra İkitelli Tümsan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde 15 yıllık yö-

20

Haziran 2013

neticiliğin ardından bir yıl süren İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2011 yılı Şubat ayında getirildiğim İOSB Başkan Vekilliği görevini, 25 Ocak 2012’deki İOSB Genel Kurulu’nda seçilerek sürdürmeye devam etmekte olduğunu belirti. Nihat Tunal: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, atölye bloklarının yapısı ve kuruluş amacı ile paralel ola-

rak küçük ve orta boy işletmelerden oluşmakta, işletmelerin büyük bir çoğunluğu 100 ila 500 m2 büyüklüğünde değişen ebatlardaki atölyelerde 10-12 çalışanıyla üretimlerini sürdürmektedir. Sayıları çok olmamakla birlikte 1000 m2 üstünde alanlarda 150 üstü çalışanla üretim faaliyeti yürüten sanayicilerimizde bulunmaktadır. İkitelli OSB sanayicisi profili genel itibari ile zaman içinde ge-

Ekonomi Ajandası Haziran 2013  

Aylık Sanayi ve Ekonomi Dergisi

Ekonomi Ajandası Haziran 2013  

Aylık Sanayi ve Ekonomi Dergisi

Advertisement