Page 24

haber

İhracata e-imzanın eli değdi / E-Signature Touch On Exportation

Türkiye, ihracat alanındaki çalışmalarını hızlandırmaya devam ediyor. İhracat alanında işlemlerin hızlı ilerlemesi için yenilikçi uygulamalardan faydalanılıyor. Kalkınma stratejisi çerçevesinde, ihracat desteklerine yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, ihracata destek ödemeleri başvurularında artık e-imza ile işlem yapılabiliyor. E-imza bütün sektörlerde kolaylıkla işlem yapılmasını ve tasarruf elde edilmesini sağlıyor. Hızlı işlem yapabilme kabiliyetine erişen kurumlar, ülke ekonomisine daha çok katkı sunmanın yanında maliyetten de avantaj elde ediyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” sayesinde ihracata destek ödemeleri başvurularında e-imza ayrıcalığından yararlanılacak.

Turkey keeps speeding up its efforts in exportation. It makes use of innovative applications to make the exportation process faster. Within development strategy, it adopted a new procedure towards exportation supports. Through the regulations prepared by the Ministry of Economy and announced in Official Journal, applications for exportation support now can be proceeded through e-signature. E-signature makes the procedure easy and economical in all industries. Institutions which reaches fast processing capabilities, both contribute to the national economy and gains a cost advantage. Now, applications for exportation support can be proceeded through e-signature through the “Regulations On Changes On the Regulations On the Procedures and Principles Related to Payments from Support and Stabilization-Fund Within Subsidies Toward Exportation”

İhracat işlemleri e-imza ile hızlanacak Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikle, ihracat yapan firmalar tarafından destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda e-imza uygulaması ile gönderilmesiyle orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazına gerek kalmıyor. Firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca firma yetkililerine ait olacak.

EXPORTATION WILL BE FASTER THROUGH E-SIGNATURE

The new regulations announced by the Ministry of Economy, now exhibition of the original documents to the institutions is not necessary since the documents on the support payment can send them through e-signature electronically by the exporting companies. The responsibility of conservation of the documents uploaded to automation systems within e-signature application by companies, and the responsibility to audits will belong to company authorities for 10 years.

Kırtasiye, yol ve kargo masraflarına son Yeni uygulamayla işlemlerin daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılacağını belirten E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, “İhracata destek ödemeleri ihracatçılar açısından büyük öneme sahip. Yeni yönetmelik sayesinde ihracat yapan işletmeler, kırtasiye, yol, kargo masraflarını ve bürokratik işlemlerden kaynaklanan zaman kayıplarını geride bırakıyor. Ticari işlemlerin geçerliliğini ve inkâr edilemezliğini sağlayan e-imza, ihracata destek başvuruları alanında büyük kolaylık sağlayacak.” dedi.

EKONOMETRİ

EYLÜL- EKİM 2017

NO STATIONARY, GAS OR SHIPPING EXPENSES ANYMORE

E-Güven general manager Can Orhun expressed that the procedure will be much efficient and easy through this new system and said “Exportation support payments have great importance to exporters. Thanks to the new regulation, exporter companies leave the stationary, gas, shipping expenses and the time-waste due to the bureaucratic procedures behind. Making sure the trading operations are valid and irrefutable, e-signature will bring great ease in the field of applications for exportation support.

Ekonometri Eylül-Ekim 2017  
Ekonometri Eylül-Ekim 2017  
Advertisement