Page 1

U McDonald’s restoranima nema genetički modifikovanih sirovina Beograd, 17.06 - U McDonald’s restoranima u Evropi se ne koriste genetički modifikovane sirovine u hrani. To se odnosi i na Srbiju gde se koriste isključivo proizvodi i sastojci koji zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i bezbednosti, i u skladu su sa relevantnim zakonima u Republici Srbiji. Piletina koja se služi u McDonald’s restoranima, uvozi se iz Mađarske dok se za ishranu živine koristi soja. U hrani za živinu se u tragovima može pronaći genetički modifikovana soja, jer proizvođači u svetu ne mogu da garantuju da nije došlo do njenog minimalnog mešanja sa nemodifikovanom sojom. Važno je istaći da prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ta hrana za živinu nema negativan uticaj na kvalitet i bezbednost samog mesa.

Eko-NEC/U mcdonalds restoranima nema geneticki modifikovanih sirovina  

U McDonald’s restoranima u Evropi se ne koriste genetički modifikovane sirovine u hrani. To se odnosi i na Srbiju gde se koriste isključivo...