Page 1

H A N D E L S H Ö G S KO L A N S I G ÖT E B O R G S T U D E N T K Å R N U M M E R : E T T Å R : 2 013

h

KARRIÄR '

H andelshögskolans

h


–Var någonstans kan jag göra skillnad? Fotograf: Håkan Målbäck

Rekon Vi ses på ruari! den 28 feb

Jim Forsberg Assistant Manager Audit

Hos oss gör du skillnad, varje dag. Vill du jobba på ett företag där din kompetens, erfarenhet och förmåga kommer till sin rätt? Där din insats får bolaget att växa och där du utvecklar dina unika talanger? Då är du välkommen till Grant Thornton. Vår framgång bygger på ett engagerat samarbete för våra kunders bästa. Följ oss på Facebook! Där får du de senaste nyheterna om karriär, events och lediga jobb. Sök på ”Grant Thornton Sverige Karriär”.

grantthornton.se/student


9.

innehåll

7.

24.*

8.

5 ledare

13 e n a n n a n v ä g a t t g å

24 t r e n d

6 HHGS informerar

15 n a v i g e r a b l a n d i n t e r n sh i p e n

2 7 E K ON g r ä v e r

8 K ID S o f u g a n d a

16 f r å g a j u r i s t e n

2 8 VAD G Ö R H C M ?

10 v e t t & e t t i k e t t p å j o b b e t

17 G AIU S v i m m e l

2 9 sk o l a n s s i d a

11 d e t i n t e r n a t i o n e l l a j o b b e t

18 k o n j u n k t u r k o l l e n

3 0 K LIMATM Ö TE I DO H A

12 l i v e t e f t e r h a n d e l s

20 möt den nya direk tionen

*

FOTO: hanna .metromode.se


RE

4.

D A K TI O N

Sandra Nordenhager

Carl Leander

Carl Hugosson

Jessica Almqvist

Robert Tabell

Arvid Raa

Cecilia Månsson

Erik Stavmyr

Jacob Haquinius

Johan Hermansson

Josefin Boman

Fanny Siltberg

Ulrica Fredborg

Victor Waldenström

Victor Wodlén

Madeleine Bäckström

chefredaktör ansvarig utgivare

skribent

skribent

skribent

skribent

skribent

fotograf

skribent

vice chefredaktör

modeskribent

modeskribent

skribent

skribent

annonsansvarig

layoutansvarig

skribent

R edaktion : EKON söker just nu nya skribenter och redaktionsmedlemmar! Om just DU brinner för nyhetsuppdatering och vill vara med och driva ett utav Handelshögskolans äldsta projekt samtidigt som du får ta del av allt roligt som händer på skolan, då borde du söka någon av följande poster: Annonsansvarig, som ansvarar för all kontakt med företag och annonsörer för att på bästa sätt marknadsföra tidningen exernt och på så sätt upplysa om vilka möjligheter EKON som studenttidning kan ge för näringslivet. Webreporter, som vet hur man jobbar med hemsidor och vill ansvara för att studenter och företag ska kunna få de senaste nyheterna digitalt och på så sätt bidra med att fler kan få ta del av tidningens innehåll. Kontakta oss på: info@ekonmagasin.se


LE

D

A

RE

5.

K arri ä R : Möjligheten att ta tillvara på det man ännu inte vet

J

ag funderar ofta på vart jag kommer att vara om fem år, tio år. Jag har med tiden insett att jag, även om jag länge varit mycket bestämd om vad jag vill, inte har någon aning. Detta har jag även insett kan vara hemligheten med att i slutändan hamna rätt, genom alla möjligheter det öppnar upp för, snarare än om jag trott att karriär är en spikrak väg som uppkommit ur ett enda förhastat beslut om vad jag i framtiden vill jobba med, innan jag är säker på om detta verkligen är rätt för mig. För ett tag sedan deltog jag i ett seminarium med studenter från universitet runt om i hela Sverige. Vi diskuterade just innebörden av ordet karriär och om det finns någon ”rätt väg” att gå för att nå längst. Vad vi lärde oss var just att det varken existerar någon sådan väg eller några rätta respektive fel val i livet. Karriär handlar inte om att veta direkt vad man vill göra och utifrån det sikta mot ett enskilt mål, utan det handlar om att komma fram till vad som passar en själv och utifrån det ta chansen att utvecklas. Man bör därför inte underskatta studietiden som den

enda tiden i livet man egentligen inte behöver veta vart man ska, utan där man i stället för att bortse från alla de möjligheter man erbjuds faktiskt kan ta tillvara på dem. Om det är en sak jag faktiskt lärt mig från personer i diverse branscher jag träffat så är det att den enkla vägen inte alltid behöver vara den bästa. Man ska därför aldrig underskatta den krokiga bana många av oss kommer att ta oss igenom för att nå dit vi vill, där hinder vi stöter på kommer att ta oss framåt i slutändan, snarare än att stoppa oss. Vi kommer alla till slut att komma fram till vad karriär är för oss, oavsett när det blir eller vad det blir. Vi alla kommer också att göra karriär på vårt eget sätt. En sak är dock säker, och det är att vi alla först behöver komma fram till vad som är viktigast för oss själva och framför allt våga tro på oss själva i alla lägen. Det, personligen, tror jag är hemligheten med att göra karriär. Kom ihåg: Det är vad du ännu inte vet som skapar flest möjligheter, inte det du redan vet.

Sandra Nordenhager, Chefredaktör


6. H H G S

HHGS INFORMERAR DIREKTIONEN 2013

S

edan den 1:a februari har HHGS nya ansikten och när du läser den här spalten så har Direktionen 2013 redan påbörjat sitt verksamhetsår. Fokus har legat på överlämningen mellan gamla och nya Direktionen samt att sätta sig in i det dagliga arbetet. Nu i början är det mest att komma iordning, få in rutiner och hitta vår plats i verksamheten. Mellan alla styrelsemöten som fyller de flesta i Direktionens kalender, vill vi få tid att bedriva just de frågor som vi brinner för. Projekt skall startas och förhoppningsvis avslutas innan året är över. Det vi försöker förklara är att vi verkligen ser fram emot det här året och att

tillsammans vara en del av det fortsatta arbetet inom HHGS. I början av månaden gick GAIUS av stapeln och Direktionen vill gratulera projektgruppen för en väl genomförd mässa och samtidigt passa på att tacka för ett fantastiskt arbete det gångna året. I dagarna väntar REKON och vi ser återigen fram emot att skolan fylls av utställande företag som letar efter deras framtid bland oss. Den 13 mars kommer HHGS arrangera ett återkommande inslag – HHGS Dag där du som student kan ta tillfället i akt att prata mer med våra föreningar, projekt och bolag. Utnyttja

denna dag då skolan fylls av erbjudanden och möjligheter för dig som student, och kanske hittar du något som intresserar just Dig! Vi vill även passa på att välkomna er in i kårens lokaler med alla tänkbara frågor eller om ni bara vill läsa en tidning i de sköna skinnsofforna samtidigt som ni ser hur vi i Direktionen arbetar oss igenom dagen.

Vid pennan Direktionen, genom André Danielsson Kårordförande

HHGS STYRELSE 2013

I

skrivande stund har verksamhetsåret 2013 ännu inte börjat. Det är en tid fylld utav överlämning och annan förberedelse mot vad det som komma skall. Betydelsen av denna överlämning har blivit allt tydligare med tiden då HHGS omfattande organisation har avtäckts allt mer. Att ta välavvägda kliv framåt utan rädsla för utveckling och förändring men med bibehållen förankring i samt respekt för HHGS värderingar, moral och historia kommer att bli en utmaning, en spännande sådan. Denna överbryggande tid ger oss kunskapen och förmågan att lyckas med detta. Så länge HHGS fortsätter att ta tillvara på

engagemang hos medlemmarna och ständigt strävar mot ett transparent, öppet och framåtsträvande klimat går organisationen en ljus framtid till mötes. Styrelsen 2013 är en variationsrik grupp av individer som har många olika erfarenheter från både inom HHGS och utifrån organisationen. Vi hoppas och tror att detta kommer att ge oss en stabil grund att fatta beslut ifrån under året samt ge oss möjlighet att nå̊ ut till fler och på̊ bättre sätt än någonsin tidigare. Att fatta beslut inte bara för medlemmarna utan tillsammans med dem och i egenskap av att själva vara medlemmar i HHGS kommer alltid att få vara ett vägledande

förhållningssätt i vårt arbete. Vi hoppas att detta kommer att bidra till ett ökat intresse både för HHGS som organisation i stort bland Handelshögskolans studenter och intressenter samt för styrelsefrågor speciellt. Vi ses på kommande styrelsemöten under året!

Vid pennan Styrelsen, genom Elvira Melin


H

H

G

S

7.

I n v i g n i n g s c e r e m o n i p책

malmstensvAningen

FOTO: JOhan Hermansson


U

8.

G A N D A

KIDS OF

UGANDA T E X T : SANDRA NORDENHAGER FOTO: Louise Edgren&Cecilia Kleimert

E f ter att ha bott i byn Bubulo i Uganda i 6 månader som volontärarbetare i ett EU-projekt, bestämde sig den före detta Handelsstudenten Cecilia Kleimert och några utav hennes vänner sig för att det inte skulle vara det sista de såg av platsen. De beslutade sig i stället för att starta upp ett barnhem. Idag bor och jobbar hon tillsammans med sin vän Rose i byn där projektet, som de kallar Kids of Uganda, snart har nått sitt mål: att bli hem åt de barn som bäst behöver det. Cecilia bjuder gärna in studenter som vill resa till Uganda. Hon erbjuder också hjälp till de som vill skriva MFS-uppsats, göra ett arbete eller som vill ta ett sabbatsår eller en termin som volontär.

I

dén om att bygga ett barnhem uppkom under våren 2012. I november bestämde sig Cecilia och några utav hennes svenska vänner för att åka ner till Uganda och påbörja uppbyggnaden av Kids of Uganda. Projektet, som från början inte var tänkt att bli något så stort, fångade snabbt upp intresset hos en stor mängd människor som bestämde sig för att hjälpa till och tack vare dem har barnhemmet kunnat byggas upp på rekordfart. Nu väntas huset vara bebott innan slutet av februari. All finansiering har kommit från företag och privatpersoner men material och övriga resurser köps bara in lokalt, detta för att bidra till den ekonomiska utvecklingen i byn. Arbetarna som är anställda för att utföra olika typer av projekt inom olika delar av barnhemmet får lön för varje dag de jobbar. Utöver lönen får de även mat och vatten regelbundet. För att kunna utföra projektet krävs tillstånd vilket Cecilia och hennes kollegor sett till att skaffa. Genom en så kallad CBO, community based organisation, har de kunnat få det lokala till-

stånd de behöver för att att bygga upp barnhemmet och få det bebott. Fokus med barnhemmet är, förutom att de barn som bor där ska få chans att leva som en riktig familj, att de ska få en ordentlig skolgång och genom det ges möjligheten att bli vad de vill i livet. Varje barn ska ha rätt till att välja sin egen väg i livet och vara lyckliga, menar Cecilia, vilket de som jobbar med projektet vill uppmuntra. Till en början kommer max fem barn att kunna flytta in men Cecilia hoppas att antalet kommer att öka framöver. Cecilia, som tidigare studerat på Handelshögskolan, har jobbat med ett flertal ideella organisationer förut, bland annat inom studentkåren som vice kårordförande, styrelseledamot i Göteborgs Förenade Studentkårer samt verksam inom Utrikespolitiska föreningen i Göteborg. Hon är därför van vid att engagera sig i projekt som hon brinner för och menar att det i dessa fall inte är pengarna som är av betydelse utan snarare drivkraften att göra något som hon får ta mycket ansvar inom och lära sig mycket av sam-

tidigt som hon har kul! Hon menar att det behövs en stor variation av kvalitéer för att klara av denna typ av projekt och tror att en av hennes styrkor varit att hon verkligen vågat ta hjälp av folk som har de kunskaper hon saknar. Nu kommer hon att stanna kvar och arbeta i byn fram tills sommaren för att sedan påbörja en praktik på svenska ambassaden i Kampala. Hon ser däremot barnhemmet som ett långt levande projekt som kommer att utvecklas i flera år framöver och hoppas att andras delaktighet och engagemang kan hålla det vid liv. Hennes tips till de som har liknande drömmar om att starta ett projekt som detta och som de vill uppnå är: - Ta dig inte vatten över huvudet, detta speciellt om det är ett projekt som har med andras liv att göra. Inse vilket ansvar det innebär och var inte rädd för att be om hjälp. Jag tycker för övrigt att du ska satsa, ha kul och göra det som får dig att bli lycklig! Vill du veta mer om Kids of Uganda? På www.kidsofuganda.com kan du läsa mer om verksamheten, hur det går med arbetet, samt hur du kan göra skillnad.


Sileo Kapital AB är ett kreditserviceföretag inriktat på hantering av förfallna kreditstockar. Sileo Kapital AB förvärvar, förvaltar och i eget namn inkasserar förfallna konsumentfordringar. Bolaget kontrolleras av Norska B2Holding AS som även har verksamhet via dotterbolaget OK Perintä i Finland.

Söker Du extraarbete? Vi söker medarbetare kvällstid! Vi söker nya medarbetare som kan jobba kvällstid som kommunikatörer. Du kommer att arbeta med telefonen som instrument via utgående samtal för att nå en ekonomisk hållbar lösning för personer med förfallna skulder till Sileo Kapital AB. Du ska kunna arbeta minst två kvällar per vecka. Du som är intresserad av denna tjänst bör vara minst 23 år, lugn, ansvarsfull, målmedveten och vara van att arbeta självständigt. Tidigare vana av telefonarbete ser vi som positivt. Arbetstiden är mellan 17.00 – 21.00 och vi har kvällsöppet måndag – torsdag. Vi söker redovisningsekonom på deltid! Vi söker en noggrann och ansvarsfull medarbetare som kan vara med och assistera vår ekonomifunktion. Rollen innebär att hjälpa till med löpande redovisning och bokföring, stort fokus på hantering av inbetalningar/utbetalningar samt avstämningar. Tjänsten innebär även viss controller funktion med budgetering och uppföljning. Arbetstiderna är flexibla men uppgifterna behöver göras dagligen. Vi tror att tjänsten lämpar sig för en student med runt ett år kvar till examen. För rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter att växa med oss. Tillsättning av ovanstående tjänster ska ske omgående och vi vill därför att Du skickar Din ansökan så fort som möjligt till rekrytering@sileokapital.com. Ange vilken av tjänsterna du är intresserad av och bifoga sedvanliga ansökningshandlingar. Vi sitter i en central lokal på Lilla Drottninggatan 3.

Sileo Kapital AB Box 11051 404 22 Göteborg


C

K TI

O H

ET

T

ET

ET

T

V

10.

Ny pÅ jobbet?

R ibbing g e r

r Å D.

TEXT: C arl Leander FOTO: Elisabeth Ohlson Wallin

E

fter tiden på Handels väntar förhoppningsvis en ny, spännande karriär. Troligtvis kommer det inte bara kännas roligt, intressant och utmanande, utan också aningen nervöst. Som nyanställd på en arbetsplats kan det vara svårt att veta hur man ska bete sig: Vilka koder och oskrivna regler finns, hur bör man klä sig och hur uppträder man respektfullt mot sina kollegor? Sveriges främsta folkvettsexpert, Magdalena Ribbing, har svaren och har till och med skrivit en bok i ämnet: ”Etikett på jobbet”. Vi på EKON bad Magdalena berätta om sina bästa tips för hur du ska bete dig som ung och ny på jobbet.

!

Magdalenas tips för . . .

SKÄRPNING

!

… anställningsinter vjun: Du som söker arbete bör inte ställa några krav förrän det finns anledning till det – istället bör du visa ditt intresse för företaget eller myndigheten genom att ha läst på och ställa relevanta frågor. Tänk också på att vara vänlig och se glad ut, alltså att ge ett positivt intryck! Svara sanningsenligt istället för att försöka göra dig lite bättre än du faktiskt är – sådant avslöjas alltid!

… dig som ung i arbetslivet: Var inte så säker på att alla som är äldre är lite borta i huvudet och ingenting begriper. Försök istället att vara förtjust i att lära dig av dem som har erfarenhet.

… första dagarna på nya jobbet: Anpassa dig till övriga som har arbetat där längre, och föreslå inte genast nya arbetssätt och rutiner: Det kan man göra när man har jobbat ett tag och har en grund att stå på. Klaga inte på din förra arbetsplats eller kritisera den nya. Visa istället att du tycker att det är roligt att vara där!

Tre saker Magdalena tycker att vi svenskar borde tänka på i vårt beteende på jobbet: • A t t häl sa p å övri ga när man k om mer t i l l arb et sp l at sen och al d ri g göra s killnad p å någon mel l an VD och st äd aren. • A t t t a hänsyn t i l l arb et sk amrat er na genom at t i nt e t a et t d ugg mer ut ry mme b et räff and e l j ud , l uk t el l er p l at s än vad övri ga har. • A t t vara gl ad över at t ha et t arb ete.

Magdalenas bok ”Etikett på jobbet” finns utgiven på Natur & Kultur förlag.


D A ER IN M

A

En i n t e r n a t i o n e l l

EX

e

11.

karri ä r Möt före detta Handelsstudenten Rebecca Ehn som efter examen fick drömjobbet utomlands

Rebecca Ehn Regional Manager EF Studentresor Vad läste du under din tid på Handels? Civilekonomprogrammet med språklig inriktning. Kandidatexamen men inriktning på ekonomistyrning och redovisning.Tog även en Magisterexamen med finansinriktning. När tog du examen? Juni 2010 Var du engagerad i något utanför studierna? Jag var med i Gaddens projektgrupp samt i ACEs styrelse. Jobbet med Gadden är utan tvekan ett av de roligaste minnena från min tid på Handels. Bra meriter som stod ut på mitt CV när jag sökte mitt första jobb. Vad arbetar du med nu & vad innebär ditt arbete i korthet? För ett par månader sedan tillträde jag en ny tjänst som Regional Manager South Pacific på EF Educational Tours i Sydney. Jag har jobbat med samma affärsområde på EF under de senaste två åren men då som Area Manager Spain and Portugal med placering på huvudkontoret i Luzern, Schweiz. Jag är operationellt ansvarig i South Pacific. Stora delar av min arbetstid förhandlar jag hotell-, restaurang-, och transportkontrakt. Jag har ett team av 30 Tour Directors som rapporterar till mig och jag ansvarar bland annat för deras fortbildning samt rekrytering och träning av nya Tour Directors. Jag har budgetansvar vilket medför en del kostnadsrapportering och kvalitet-

TEXT:Sandra nordenhager foto:Rebecca Ehn

skontroll. Jag jobbar även nära säljkontoren i USA med produktutveckling. Arbetsuppgifterna är i högsta grad varierande och innebär möten med människor från hela världen.

den svensk-amerikanska handelskammaren i Chicago under min studietid samt en utbytestermin i Barcelona.

Vilka länder har du jobbat i, och innebär ditt jobb att du får resa runt mycket?

Utbytestermin är en bra förberedelse samt språkkunskaper. Jag rekommenderar även att göra internhip utomlands under studietiden. För att lyckas och inte minst trivas internationellt är det viktigt att kunna identifiera och uppskatta kulturella skillnader. Att arbeta med människor med annan bakgrund är oftast stimulerande men kan ibland vara frustrerande.

När jag var baserad i Schweiz reste jag minst en gång in månaden till Spanien och/eller Portugal för att förhandla. Det fanns också inslag av enstaka resor till Nordamerika för möten på våra säljkontor, framförallt Boston. Nu när jag är baserad i Sydney och har Australien, Nya Zeeland, Hawaii, Fiji och Thailand som mitt upptagningsområde kommer mina affärsresor istället gå till dessa länder. Hur gjorde du för att nå dit du är?

Efter Handels sökte jag mig till svenska arbetsgivare med global närvaro då jag ville ha möjligheten till utlandsplacering, men ville starta min professionella karriär i Sverige. Ernst & Young var min första arbetsgivare men jag blev inte långvarig där, endast 6 månader. Detta då en studiekamrat från Handels rekommenderade mig att söka en vakant tjänst i spanska teamet på EFs affärsområde Educational Tours med placering i Schweiz. EF är en mycket bra match för mig då det i grunden är ett svenskt företag med mer än 100 kontor världen över. Hade du tidigare gjort något internship på det företag du är på idag eller liknande företag utomlands eller var det hela nytt för dig? Jag gjorde ett sommarinternship på

Hur förbereder man sig för en internationell karriär?

Vad är det bästa med att jobba internationellt? Människor! Att varje dag möta människor med annan kulturell bakgrund än sig själv, att lära av dem och frågesätta sin egen synpunkt gör internationellt arbetet mycket dynamiskt. Vilka saker från Handels ser du som de mest värdefulla för ditt arbete idag? Min utbytestermin i Barcelona och Gadden där jag hade budgetansvar och fick träna på att leda projekt. Tips för en internationell karriär

Visa arbetsgivare på internationell erfarenhet såsom utbytestermin och internship utomlands. Sök dig till svenska arbetsgivare med internationell närvaro där det finns rotationsprogram och flertal utlandskontor eller direkt till utländska företag i landet du vill arbeta i.


K

12.

A RR IÄ R

NYEXAMINERAD - i siffror-

Har du undrat hur ditt liv som nyexaminerad kommer att se ut? Här har du svaren, enligt statistiken. AV : C ARL LEANDER

1

h genomsnittlig i n g å n gs l ö n

h

3 3 4 0 0 kr 3 4 10 0 k r

2 9 0 0 0 kr

48% 52%

35%

genomsnittlig i n g å n gs l ö n

65%

30 8 0 0 k r

könsfördelning bland utexaminerade ekonomer och jurister 2010 2011*1

91%

du jobbar på: 2

av Handelsstudenter har fått jobb inom 6 månader efter sin examen 2

VANLIGASTE YRKET * FÖR EKONOMER REVISION

1

VANLIGASTE YRKET * FÖR JURISTER FÖRETAGS

ORGANISATIONS

J U R I S T

JURIST

EKONOM

PWC SEB AB Vol vo Er ns t & Young Expor tr ådet Vol vo Car s Lindex SKF

Kr onof ogden Doms tolsver ket F ör säkr ingskassan Mannheimer Swar tling Skattever ket Polisen drömjobbet: 3

I K EA GOOGLE H & M

1

UTRIKESDEPARTEMENTET EU - K OMMI S IONEN DOM S TOL S VÄ S ENDET

du röstar på: 4 socialdemokraterna

41.1%

moderaterna

miljöpartiet

14.0%

21.5%

sverigedemokraterna

0.7%

K ällo r: 1 . SC B:s Arb e tskra f tsbaro met er 2012 2. Handelshö g sko lans ege n s t a t i s t i k : Bros c hy re n ” Va d hä nd e s e d a n? 2012” 3. U ni v e r s um s Före t a gs b a ro me t e r 2 0 1 2 4 . SC B:s Pa rti sym p a ti under sö kning no vember 2012


K

A

RR

R

13.

EN ANNAN VÄG ATT GA J

ag ser på medan Jonas häller upp en öl från en av tapparna till en törstig kund. Runtomkring så hörs ljudet av sorlande röster och luften fylls ständigt med lukter från maten som bärs ut från köket. Leendet är brett och ögonen pigga och han passar gärna på att skämta friskt med alla på båda sidorna av den långa baren. En bar med plats för ett 20-tal fat som ständigt byts ut mot nya spännande drycker. Lägg till allt de även har på flaska så ska det ska mycket till för att du ska hinna tröttna på bärsen. Nu står Jonas i en bar på Andra Lång, inte heller han har hunnit tröttna på The Rovers öl. Ett år på Handels För några år sedan gick han på Handelshögskolan men det skulle visa sig att Jonas hade andra tankar om vad framtiden skulle innehålla. När Jonas valde juristprogrammet så gick han på ren känsla och juridiken var det blev det som verkade i särklass mest intressant. ”Jag tycker fortfarande att juridik är sjukt spännande, trots att jag valde att hoppa av.” Jonas berättar öppenhjärtligt om tiden på Handels och minns det hela som en extremt rolig tid i livet. Fylld med grymma föreläsare och riktigt mycket bra erfarenheter. ”Jag ångrar inte en sekund att jag tog ett år på Handels, bara på den korta tiden jag gick där så fick jag med mig sjukt mycket bra grejer”.

Det är torsdag kväll, strax efter 21.00 och puben The Rover på Andra Långatan är i princip helt full. Jag sitter i baren, med husets burgare och en kall Ocean framför mig. Bakom baren står Johan, Göteborgssonen som efter två terminer på juristprogrammet på Handels valde en helt annan bana. T E X T & F O T O : VICTOR WALDENS TRÖM

Ett löfte till sig själv om att aldrig ha tråkigt. Det var varken medstudenterna eller tempot som gjorde att han hoppade av. För trots allt det positiva med skolan så var det dock något som fattades. Handels var intressant men inte alltid speciellt roligt. ”Efter gymnasiet så gav jag mig själv ett löfte, och det var att jag aldrig någonsin skulle ta ett jobb som jag inte tyckte var roligt och efter ett år på Handels kände det som jag kom längre ifrån det jag ville göra. Det var som om jag var otrogen mot mig själv.” Tidigare hade Jonas jobbat i bar, både som diskplockare och barnisse och det var det som var det som lockade mest. Jonas säger själv att det var passionen för alkoholen som fick staka ut vägen när han gick ut genom Handelshögskolans dörrar för sista gången. Jag lyssnar med beundran medan Jonas berättar om steget från Handels ut mot det okända. Jag blir själv påmind om att det är lätt att bli distraherad i den miljö som Handelshögskolan utgör. Och att man inte får glömma bort den inre kompassen vars nål kanske inte alltid pekar i den riktning som din omgivnings. ”Jag var på väg till Norge när de ringde” Efter att ha jobbat på Bishop's Arms på järntorget i ett par år och stått bakom diverse barer så började Göteborg kännas för litet. Eller kanske snarare för hemvant. Blicken var riktad mot Norge, ett stundande miljöombyte som kunde fört Jonas på en helt annan bana. Men det var då telefonen ringde, på andra sidan luren var grabbarna från The Rover och de ville erbjuda honom jobb. Efter att ha lärt känna ägarna och druckit otaliga mängder bärs i deras bar så kunde han inte

tacka nej. Då fick The Rover en till dedikerad livsnjutare och ölentusiast där kärleken till bärs och gott käk är det som förenar dem alla. Sedan Jonas fick jobbet på The Rover så har han träffat sin nuvarande fru, som han har en dotter tillsammans med. De dagar Jonas är ledig spenderar han helst med dem och tack vare arbetstiderna så får de väldigt mycket tid tillsammans. Jonas verkar rätt nöjd med beslutet att stanna i Göteborg och det ska han vara. Dock är inte Jonas sen med att påpeka att pubjobbet kan vara rätt slitsamt också. 70 procent av jobbet handlar om att städa och ett 30-liters ölfat är inte det mest skonsamma mot ländryggen. Arbetstiderna har också sin baksida. ”Det är inte alltid jätteroligt att komma hem 03.00 på lördag natt för att ha en dotter som ger en onda ögat 3 timmar senare och vill komma igång med söndagsmorgonen”, säger Jonas och skrattar. The Rover fascinerar mig och Jonas inspirerar. Jonas förhållningsätt borde vara grundmurat i alla av oss men jag tror att det inte är så vanligt som man kanske hoppas. Det sägs att du har hittat rätt i livet när du vet vad du har hittat ett jobb som du är bra på och dessutom älskar. Det är exakt detta The Rover handlar om. Är det en slump att de har blivit en av de bästa pubarna i Göteborg? De är grabbar som älskar sitt jobb och som inte skulle vilja göra något annat i livet. Där alla brinner för att upprätthålla de fyra pelarna The Rover vilar på; det fantastiska ölet, den vällagade maten, välkända stammisar och en aldrig sinande ström av nya människor som letar sig fram till vattenhålet på andra lång. Följ ditt hjärta men ta hjärnan med dig. Det är då det blir som bäst.


K

14.

A RR IÄ R

Ekonfr gaN Vad är karriär för dig? Hur viktigt är karriär för dig? Vart är du om tio år?

Anna Åhlin, Ekonomprogrammet (ACE) år 1

Pernilla Korhonen, Företagsekonomi

Att man utvecklats och nått dit man vill.

Målinriktad jobb med ljusa framtidsutsikter och möjligheten att klättra.

Viktigt! Jag vill känna att jag har uppnått något och kommit någonstans.

Mycket viktigt, det pushar en. Då är jag chef på Maersk.

Jag vet inte, men jag vill ha provat på mycket, hittat vad jag vill göra och vad jag passar med.

Anton Larsson, Ekonomprogrammet (ACE) år 1.

Patrik Treismo, Företagsekonomi 1, läser normalt på Chalmers

Få ett jobb man gillar och som man känner är betydelsefullt.

Möjligheten att utvecklas.

Det är viktigt, inte det viktigaste här i livet men viktigt.

Väldigt viktigt, det är kul att komma framåt.

Troligtvis är jag egenföretagare inom externredovisning då jag gillar konceptet att bestämma mycket själv.

Jag är antagligen kvar i Göteborg men förhoppningsvis inte kvar här på skolan.

T E X T : SANDRA NORDENHAGER FOTO: JOHAN HERMANSSON


1. Vad erbjuder ni? 2. Hur många ansökande tar ni in varje intagningsperiod? 3. Vad letar ni eftear hos den sökande? 4. Hur många av de som ni tar in arbetar vidare hos er efter examen? 5. Har ni några tips till den sökande?

1

Genom vårt Bachelor Internship erbjuder vi de som tar Bachelorexamen att prova på att arbeta som Management konsult under en höst. Vårt internship löper under fyra månader från augusti till december där de antagna får möjlighet att arbeta på skarpa projekt med klientkontakt.

1

Trainee samt praktik inom samtliga områden, främst advisory och revision.

2

Över sommaren har vi program inom advisory och det är ca 2-4 personer. På revision har vi under ca 10 månader 1-2 heldagar i månaden där man får praktisera samt gå på föreläsningar. På dessa tar vi in ca 10-20.

3

Du bör vara nyutexaminerad ekonom med inriktning mot finansiering eller redovisning. Mycket goda studieresultat och erfarenhet av studier eller praktik utomlands anses meriterande.

4 5

Utgångspunkten är att alla aktuella ska kunna anställas. Var tydlig i ditt brev om varför du söker dig till oss och även i vilken stad om det inte naturligt syns i ditt CV.

2

Till vårt Bachelor Internship tar vi in mellan 3-5 kandidater beroende på efterfrågan. Ansökningsperioden varar ca en månad och drar igång i december.

3

Vi har för avsikt att rekrytera vad vi kallar för ”top talents”, de bästa studenterna som finns tillgängliga i Sverige, men vi tittar inte bara på betyg. Utlandsstudier, ideella engagemang och språkkunskaper värderar vi också högt.

4

Vi har lyckats identifiera bra kandidater till vårt Bachelor Internship och de har presterat god kvalitet i utfört arbete vilket har lett till att flertalet tidigare interns nu är fast anställda hos oss.

5

Det är viktigt att de vi rekryterar passar in i vår kultur - vi vill se passion, drivkraft, social kompetens och ödmjukhet.

T E X T : ROBERT TABELL

1

Vi erbjuder interships på Audit (revision) och Financial Advisory i Stockholm, under januari och februari respektive vårterminen, under 10 eller 20 veckor. Vi tar även emot praktikanter på vårt kontor i Östersund, och då på våra affärsområden redovisning och revision.

2

Vi har internship under vårtemninen på vår financial advisory avdelning.

3

Utöver den akademiska bakgrunden ser vi gärna att du har visat på driv och engagemang utanför studierna (aktiv i ideella verksamheter och/eller föreningar, i idrottsverksamhet eller i form av arbete vid sidan av studierna). En internationell bakgrund är också en önskvärd merit.

4

Vi anställer i hög utsträckning studenter som vi kontakt med under deras studietid. Studenterna kan ha varit deltagare i ISBF, vårt internationella studentevent, Deloitte Talent eller Intern på Audit.

5

Var aktiv och nätverka med företagsrepresentanter tidigt under dina studier. Ta reda på vad du har för möjligheter, till dess det är dags för dig att börja söka jobb.

får testa på hur det är att arbeta praktiskt med revision, samtidigt som de får delta på workshops. Inom skatt har vi ett praktikprogram där juridik- och ekonomstudenter får möljgheten att arbeta praktiskt med bland annat deklarationer. Under sommarmånaderna erbjuder vi oftast internship både inom revision samt rådgivning.

2

Beror helt på konjunkturen och efter behov, men mellan 1-10 studenter.

3

Vi gör en helhetsbedömning av kandidaten och tittar på tidigare arbetslivserfarenheter, betyg, meriter såsom ideellt engagemang eller idrottsprestationer samt erfarenhet av arbete utomlands eller utlandsstudier. Vi letar efter personer som är analytiska, ödmjuka, drivna och som har en god samarbetsförmåga.

4

Majoriteten av de som gör internship/ praktik hos oss brukar påbörja en anställning efter sin examen. Det är ett unikt tillfälle får oss att få lära känna studenten och vice versa.

5

Se till att hålla utkik i god tid så att ni inte går miste om chansen. När det gäller ansökan rekommenderar vi att fokusera på att motivera varför just du bör få ett internship och genom att lyfta fram hur du kan bidra genom dina tidigare erfarenheter, förmågor och egenskaper.

IÄ RR

A

H itta rätt i intern shi p s erbjuder prakjungeln 1Vitikprogram inom revision där studenter

K

D

et sägs att det första steget ut på arbetsmarknaden är det svåraste. Med kanske bara något sommarjobb på CV:t är det inte ovanligt att känna sig överväldigad och oerfaren. Ett sätt att komma in på arbetsmarknaden är genom praktik- och traineeplatser. EKON har ställt följande frågor för att få reda på vad arbetsgivare letar efter vid dessa sorts anställningar:

R

15.

1

Vi erbjuder studenter praktik/talent training/exjobb/internship/extrajobb inom områdena redovisning, finansiell revision, verksamhetsrevision, Tax, Advisory och Transactions, även om upplägget ser lite olika ut inom de olika avdelningarna. Vi har även extrajobb inom vår supportavdelning Business Development. Alla lediga platser annonseras på vår hemsida www. ey.com/se/student.

2

Under sommaren har vi i dagsläget endast ett Advisory/ TAS Summer Internship där vi tar in två personer varje år.

3

Vi vill att de personer vi tar in på våra program ska vara "anställningsbara" vid ett framtida rekryteringsbehov, alltså uppfylla de krav vi ställer när vi söker nya medarbetare. Det vi tittar på i ansökan är främst pågående utbildning, extrajobb och övriga engagemang utanför studierna. De personliga egenskaperna är minst lika viktiga.

4 5

Ungefär 50-75%, kan se olika ut inom olika program . Träffa oss så mycket som möjligt genom att delta i olika aktiviteter som vi anordnar, sök också kontaktsamtal med oss vid studentmässor och prata gärna med oss i montern, välj Like på vår Facebooksida Karriär på Ernst &Young så håller du dig uppdaterad om våra studentaktivitete och registrera din profil på vår hemsida, så får du löpande mail där vi annonserar om lediga tjänster och praktikplatser. 


JU

16.

RI ST EN

Fråga Juristen FOTO: JOHAN HERMANSSON

Hej! Jag undrar om det är möjligt att anmäla sig för fusk på en tenta för att få betyget underkänt och genom det få chansen att skriva om tentan, även om man inte fuskat men fick ett ”för dåligt” betyg och vill höja sig? Har funderat på detta vid några tillfällen men är inte säker på om det funkar. Vad säger du?

Hej, Jag undrar en sak gällande hur viktigt betyg är för jurister. Det enda man får höra under universitetstiden är hur mycket man måste plugga, hur hård pressen är och att man måste ha alla ab för att komma någonstans, men stämmer verkligen detta? Om man har lite sämre betyg men fina meriter för övrigt, är man ändå ”körd”då? Tack på förhand!

Hallå där! Att anmäla sig för fusk för att få skriva om tentan är inget jag rekommenderar. Enligt högskoleförordningens tionde kapitel andra paragrafen kan fusk leda till varning eller avstängning från såväl undervisning och examinering upp till sex månader. Det är således bättre att komma förberedd, prestera sitt bästa och hoppas på en härlig tenta fest.

Hej! Den bild du presenterar är väl något upphaussad. Själv upplever jag ”pressen” som något positivt, att man triggar varandra till att uppnå resultat. På Handels anser jag inte att det är någon inbördes tävlan, utan vi studenter hjälps snarare åt! Betygen i sig är självklart formellt viktiga till de mest eftertraktade jobben men övriga meriter är något som gör att man sticker ut från mängden och kanske blir avgörande! När man väl fått sitt första jobb så handlar det snarare om att prestera där än att leva på gamla studiemeriter.

Hälsningar Victor

Lycka till! Victor


G

A

IU

S

17.

T

emat för juristernas arbetsmarknadsmässa var detta året möjligheternas jurist. Tanken var att visa på alla olika möjligheter som öppnar sig med en juristexamen. GAIUS slog i år rekord i antal utställare, hela 58 stycken. Flera kända jurister föreläste framför intresserade studenter och mässdagen r undades av med en storslagen bankett.

FOTO: HANDELS FOTOFÖRENING

GAIUS V i m m e l


18.

K NJUNK TURK LLEN T E X T : ARVID RAA

Nytt år, nya löften. Nya förhoppningar stiger med världens nya ledare - även om den var nygammal i USA. Politiker runtom i Europa tycks nu lova att det värsta är över i denna så kallade eurokris. Det verkar som om den grexit som debatterats ivrigt - så pass att den tagit plats i Svenska Akademins Ordlista - inte heller kommer bli av. Men förutom ändlösa vägtulldebatter - vad kan vi vänta oss av det nya året?


KO JU

TU

R

KO

K

LL

N

EN

N

19.

I

Kina, som byter ut både sin president och premiärminister i mars, återstår att se vilken linje den nya ledningen i det styrande kommunistpartiet kommer att välja. Siffrorna är inte släppa för helåret 2012 när denna krönika skrivs men Kina kan komma att ha genomlevt sin lägsta årliga bnp-tillväxt sedan millennieskiftet. Men, för det finns på gott och ont alltid ett men, på senare tid har ett flertal indikatorer talat för en återhämtning i landet, vars ekonomi och tillväxt är en kärnfråga för många av västvärldens största företag.

M en om man låter bli att se på statistiken ur analytikers perspektiv låter en bnp-tillväxt runt åtta procent inte som något att skämmas över. I Sverige, där finansminister Anders Borg talat om tigerekonomi - visserligen i förhållande till ett kattungesvagt Europa - blir ökningen runt två procent för 2012, och antagligen mindre under det nyligen påbörjade året.

F ör här på hemmaplan ser det fortfarande ut som att tunneln kommer bli mörkare innan vid ser någon ljusning. Konkurserna har varit betydligt fler under 2012 än under året som föregått det, där den största delen kom från sensommaren och framåt. I höstas tvingades Borg backa från en överoptimistisk syn på framtiden och om Riksbanken sänker räntan en

gång till har vi lika låg styrränta som Grekland.

I

USA kommer fokus under inledningen av året ligga på den löjligt höga statsskulden. Obama måste återigen, trots att man undvikit det finansiella stupet och infört högre skatter för rika i sista stund, gå till förhandlingsbordet med republikanerna för att reda ut fler finanspolitiska frågor. Problemet i världens största ekonomi är att man är skyldig lånegivare en Volvo XC70 per invånare. Utan varken skinnsäten eller GPS. Dessutom ökar skulden kraftigt för varje dag och om inte politikerna når en lösning kan en kreditbetygsänkning vara nära förestående, och blir de skyskrapehöga skulderna dessutom smärtsamt dyrare.

D et finns inga gratisluncher, brukar det heta. Ingen enkel lösning till Palestinakonflikten, ingen simpel metod för att hitta Palmes mördare. Men det kan finnas en i USA. Vad som tros ha börjat som ett skämt har på senare tid fått stöd av den inflytelserika nationalekonomen Paul Krugman, mottagare av det inofficiella nobelpriset i ekonomi. Krugman ser ingen anledning till varför man inte centralbanken i USA, Federal Reserve, ska kunna trycka ett mynt, skriva "1000 miljarder dollar" på det, och sedan förvara det i, typ, Fort Knox. M otsättarna, och dom är många,

anser kortfattat att draget - som är juridiskt fullt möjligt tack vare ett kryphål i grundlagstiftningen - skulle innebära internationella politiskt självmord för USA och på alla sätt urholka landets trovärdighet på de finansiella marknaderna. Dessutom spår man att USA skulle behöva be Angela Merkel att få låna Tysklands skottkärror från 30-talet, eftersom myntet skulle öka penningbasen och, som vi fått lära oss i IS-LM-modellen, därmed skapa inflation.

P ersonligen ser jag fram emot ett fantastiskt 2013. Media älskar och kommer fortsätta älska att fokusera på det negativa eftersom det säljer lösnummer. Undertecknad väljer att rikta sin energi på att konstatera att vi fortfarande bor i ett land där utbildning är gratis och sjukvård nästintill, där folk trots "världens högsta skatter" har massvis över i plånboken. Självklart ska det uppmärksammas att alla inte har det bra ens i vår solidariska välfärdsstat. Människor hamnar i kläm och särbehandlas samtidigt som politisk extremism knackar på dörren, och givetvis ska ansvariga ställas mot väggen.

M en allvarligt talat, man vet att man bor i ett bra land om man kan lägga så mycket tid och energi på att klaga över en trängselskatt.


D

20.

EN N YA

EKON vill därför presentera...


EN N O

IR D

A ndr é DaNielsson . . .

EK

TI

21.

För dr ygt ett år sedan hade jag aldrig föreställt mig själv vara den person som skulle kunna titulera sig som Kårordförande för en av Sveriges främsta kårer. Men ef ter två otroligt givande år inom HHGS är jag nu redo att anta utmaningen.

G

enom mina tidigare engagemang inom Nollningen, Spexet och främst det senaste årets arbete med Gadden har jag fått en god inblick i organisationen samtidigt som jag som person har upptäckt egenskaper hos mig själv som jag idag tar med mig in i min nya roll. Jag ser verkligen fram emot ett händelserikt år och möjligheten att få vara en del av det fortsatta arbetet i att utveckla HHGS. Född och uppväxt på östkustens pärla – Gotland, flyttade jag direkt efter studenten till London för att testa mina kunskaper. Eller ja, hann med 2 månader i Thailand innan. 4 år senare tog jag flyttlasset tillbaka till gröna skogar och dalahästarna i Sverige. Nästa destination i livet blev Göteborg och ett antagningsbesked till Handelshögskolans i Göteborg ekonomprogram med analytisk inriktning. Jag har läst 5 terminer på programmet men tar nu ett års studieuppehåll för mitt uppdrag som Kårordförande. Ett uppdrag likt inget annat jag tidigare gjort. Under det kommande året vill jag arbeta med att göra HHGS till ett mer at-

traktivt forum för alla studenter, detta genom fortsatt arbete med våra tre huvudområden – näringsliv, utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet. Jag vill belysa vad HHGS erbjuder oss som studenter under studietiden, vilket är allt från praktisk erfarenhet genom engagemang i våra kåreföretag till information om vilka rättigheter man har som studerande. Det är man själv som student som sätter gränserna i vilken omfattning HHGS utvecklas och vad verksamheten kan erbjuda.

i vilken utsträckning vi studenter kan påverka vår studietid och framtid.

Jag eftersträvar även en fortsatt kontakt med de studenter som inte är verksamma inom HHGS för att på så sätt utveckla HHGS, i den form och inom de frågor som icke nuvarande medlem efterfrågar.

Som Kårordförande vill jag även ha en god kontakt med skolan vilket innebär likväl personal som skolledning. Jag vill bibehålla och främja den goda kontakt som redan i nuläget finns med andra kårer inom Göteborg Stad. Detta för att utveckla Göteborg som studentvänlig stad och skapa bättre förutsättningar för oss studenter både utanför skolans miljö och efter avslutad examen.

Det ligger även i mitt intresse att på bästa möjliga vis representera Handelshögskolan i Göteborg vid externa arrangemang. Här känner jag personligen att vi behöver lyfta fram problemet gällande våra mindre programutbildningar och kunskapsbristen som verkar finnas. Jag har med mina tidigare engagemang blivit införstådd i hur viktigt det är med varumärkesbyggande och

Det skall vara en självklarhet att vi studenter skall kunna tillhandahålla god och enkel information om HHGS verksamhet. Samtidigt vill jag även att denna information skall förtydliga vårt dagliga arbete inom HHGS främst gällande Direktion och Styrelse. Informationen i sig behöver ses över, men även hur informationen hittas och i vilken form den finns.

Tack för ert förtroende! FOTO: JOHAN HERMANSSON


D

22.

EN N

. . . och

YA

Andrea Burda

Björn Ingmansson

J

ag är en 22-årig SMILstudent som läser sjätte terminen med kulturgeografisk inriktning.

J

Som Vice Kårordförande samt stöttande del av Direktionen, vill jag öka HHGS tillgänglighet samt vidga våra påverkansmöjligheter i stadens samtliga arenor.

Som ordförande för Förvaltningsutskottet skall jag sträva mot att göra kåren attraktivare, inte bara för föreningar, men också för den vanliga studenten.

vice kårordförande

Att förbättra medlemsnyttan räknar jag bland våra främsta uppgifter det här året och kommunikation är ett av de områden som jag brinner för mest. Ökad tillgänglighet och medlemsnytta går hand i hand med bra kommunikation, där sociala medier spelar en allt större roll. Jag vill gärna förvalta förtroendet jag har fått på bästa sätt och vara Moa Hurtighs värdiga efterträdare, som har gjort en fantastisk insats under det gångna året.

förvaltningsutskottet

ag är en 21-åring som läser mitt andra år på ekonomprogrammet med analytisk inriktning

Målet är att tillsamans med mitt utskott driva ett stort projekt per månad. Det är viktigt att Förvaltnings utskottet kommunicerar med studenterna för en bättre analys av vilka problem som verkligen ska prioriteras. Det behövs dessutom mer organisation för att optimera lokalanvändningen. Det jag allra mest ser fram emot är själva jobbet i sig, jag brinner verkligen för att få saker gjort och för att få folk runt omkring mig nöjda!

Linn Ekberg näringslivsutskottet

J

ag är 24 år, läser andra året fristående kurser. Glad tjej från Borås med tråkig humor. Gillar aerobics, hästar och att dricka punsch. Min viktigaste punkt att jobba med under året år att stärka relationen mellan Handelshögskolans studenter och näringslivet. Mitt mål är att fler studenter på skolan skall bli medvetna om vad HHGS kan göra för din studietid i Göteborg samt att upprätthålla det goda arbete som tidigare Direktionen gjort. Jag vill fortsätta arbetet med att strukturera upp de uppgifter som faller under NU-posten, bland annat allt det som rör avtal i olika former, såväl samarbetsavtal som sponsring för HHGS alla föreningar. Jag ser mest fram emot att få träffa nya människor, men även hjälpa studenter samt HHGS alla föreningar när det kommer till samarbetsavtal och sponsring.

Sabrina Zancotti studiesociala utskottet

J

ag är 22 år gammal och har hittills studerat 3,5 år på juristlinjen. Under mitt år som SU vill jag framförallt fokusera på frågor som berör studenternas hälsa och välmående. Jag hoppas kunna utveckla och belysa de möjligheter som HHGS erbjuder oss studenter inom det studiesociala området. Ett lysande exempel på detta är vårt aktiva föreningsliv. Jag ser mest fram emot att vara en del av det fortsatta arbetet med att förbättra och utveckla HHGS till en mer attraktiv studentkår som erbjuder mer för oss som studerar på Handels.


EN N O

D

IR

EK

TI

23.

DEN NYA Direktionen! Kristoffer Wihlborg marknadsföringsutskottet

J

ag läser just nu mitt andra år på ekonomprogrammet med analytisk inriktning. Jag är en företagare som gillar segling, resor och teknik - teknik i alla dess former och i stora mängder! Den viktigaste frågan jag vill lyfta är synlighet bland studenterna, framförallt de studenter som inte är medlemmar idag. Hur skall vi marknadsföra HHGS mot studenter som inte ens känner till de marknadsföringskanaler vi använder? Jag vill fokusera på att förenkla och effektivisera. Tekniken som finns skall bli enklare att använda och arbetsbördan för det givna resultatet skall bli mindre. Då frigörs tid att använda till viktigare saker. Jag ser mest fram emot att arbeta nära en underbar grupp människor och göra HHGS bättre.

Therese Hallin

Niclas Olausson

Victor Waldenström

J

J

ag är 22 år och läser fjärde terminen på ACE. Jag mår bäst bland folk och snö för att beskriva mig själv kort!

M

Jag vill se till att vi fortsätter bedriva utbildningsbevakning på hög nivå. Ett av mina mål är att få handelshögskolan att ha mer fungerande kursombud på alla program och fristående kurser. Juridiska institutionen har ett bra fungerande system som skulle kunna inspirera resterande av skolan. Jag vill också jobba med att förbättra kontakten mellan juridiska institutionen och HHGS. 

För mig som EvU så kommer framför allt puben, nollningen och liknande evenemang ligga mig varmt om hjärtat då dessa är avslappnade mötesplatser för både de nya och äldre studenterna.

För mig så kommer det viktigaste att arbeta med under året vara det arbete som rör utbytesstudenterna, att de känner att de är en integrerad del av skolan och att de känner att HHGS även är deras kår.

Jag hoppas på att kunna engagera studenter och föreningar i en ännu större utsträckning än tidigare.

Jag har två mål med året, det ena är att jag ska göra allt jag kan för att utbytesstudenternas tid här i Göteborg blir så fantastisk som möjligt. Sen tycker jag att IntU också ska titta på om det finns nya projekt och möjligheter som kan erbjuda de svenska heltidsstudenterna mer internationell erfarenhet.

utbildningsutskottet

ag är 31år och läser FHS här på Handels . Jag är en driven och glad person som inte tvekar inför en ny utmaning.

Det jag ser fram emot mest är möjligheten att få vara med och påverka beslut som fattas kring vår utbildning.

evenemangsutskottet

Jag ser fram emot alla nya möten med Er studenter och hoppas att ni ser fram emot 2013 lika mycket som jag!

internationella utskottet

itt namn är Victor Waldenström, jag är 23 år gammal och läser mitt andra år på Analytiska ekonomprogrammet.

Jag kommer att få träffa grymt mycket människor från hela världen, det ser jag fram emot!

FOTO: JOHAN HERMANSSON


M

24.

O D

E

VÅR/SOMMAR 2013 AV : JOSEFIN BOMAN&CECILIA MÅNSSON

1. Grafiskt i svart och vitt Louis Vuitton lät modellerna spatsera utmed catwalken i schackrutiga skapelser, allt från klänningar till korta kjolar och toppar. Marc Jacobs satsade istället på böljande ränder. Kedjorna har redan hakat på denna trend, kolla till exempel in ZARA.

2. Vitt En trend som slår en säsong är oftast minst lika het året därpå. Den vita vågen inom modevärlden är ett sådant exempel. Trenden innebär vitt från topp till tå, men formen och strukturen får gärna variera från plagg till plagg.

B I L D : JOSEFIN BOMAN

3. Leopard och krokodil Leopardmönstrat kan snart inte längre benämnas som en trend eftersom det är ett mönster som har varit populärt i flera år nu, om än i olika utföranden och färger. I år är det fokus på starka kontraster och Stella McCartney leder vägen. H&M har redan gjort en variant med ett par jeans och en jacka, snygga att bära var för sig, eller för den våghalsiga – ihop. Krokodilen har vi sett på catwalksen ett bra tag nu men det är först i vår som det slår till ordentligt. Gucci, Valentino, Preen och Erdem är bara några exempel på ormskinnslovers.

4. Stora smycken

B I L D : HANNA .METROMODE.SE

Efter flera år då fokus legat på armsmycken är det nu halsband och örhängen som står i alltmer fokus, och stora skall de vara. Stora örhängen och halsband eller kan höja vilken outfit som helst och et är först nu som varje kedja erbjuder ett stort utbud av varan. I guld, silver, med stenar och med färgade fejkkristaller.

5. Sneakers Tänk att det blivit trendigt med så bekväma skor som sneakers! I skinn, mocka eller mesh med färgaccenter i exempelvis gul och rosa och gärna med synliga logotyper. Här gäller det att missmatcha, en i övrigt elegant outfits bryts av med ett par sportiga dojjor. Enkelhet går också hem, såsom ett par skinnbyxor och en enfärgad skjorta. Snygga skor hittar ni hos exempelvis New Balance och Nike.

B I L D : HANNA .METROMODE.SE

Veta mer om trender och samla information till vårens klädvärld? Spana in style.com för alla vårens kollektioner från modeveckorna eller införskaffa franska Vogue Collection, en tidning som presenterar de viktigaste kollektionerna från de största modeveckorna, inklusive accessoarer. För att hitta plagg för att anamma trenderna rekommenderar vi tidningar såsom Styleby och danska Cover som alltid har med kollage med aktuella budgetalternativ från klädkedjorna. Elle och Vogue är mästare på modereportage och fantastiska bilder medan kläderna alltför ofta inte är av studentvänligt pris.

B I L D : HANNA .METROMODE.SE


M

O

D

E

25.

HANNA STEFANSSON http://hanna.metromode.se Vem:

En 24-årig Copywriter som kommer från Ängelholm men numera bor i Göteborg.

Varför vi gillar Hanna: För att hon är en mästare på lager på lager, snygga färgkombinationer och en skön mix av sportigt och elegant - en riktig stilikon. Dessutom älskar Hanna att gå på caféer runt om i Göteborg vilka hon tipsar om genom sin kameralins i sin blogg. B I L D : HANNA .METROMODE.SE

När började du blogga? Hösten 2008 när jag och min pojkvän flyttade till Frankrike

I bloggvärlden gäller det att sticka ut för att kunna få ett ökat antal bloggläsare, vad tror du att din blogg har som vinnarkoncept? Jag tror att bloggen redan från början har haft det stora bildantalet som en unik egenskap. Jag inspireras själv av allt från byggnader till inredning och mat. Det är väldigt personlig modeblogg skulle man kunna säga.

THEY ALL HATE US http://theyallhateus.com Vem: Tash Sefton och Elle Ferguson Varför vi gillar They All Hate Us: Tash och Elle är mästarinnor på inspirationsbilder. Varje dag postar duon ett tiotal bilder i sköna kombinationer.

PLANETE DECO http://planete-deco.fr Vem: Paris-bon Lilly Rose. Varför vi gillar Planete Deco: För att det är en inredningsblogg som samlar bilder från hus och lägenheter från hela världen. Grymma inspirationsbilder.

Du klär dig väldigt varierat, hur lång tid tar det för dig att bestämma dagens outfit på morgonen?

På bloggen kan vi se att du gillar att fika på stan, men vilket är ditt favoritcafé?

Jag brukar försöka fundera ut en kombination kvällen innan eller i alla fall ett plagg men ibland känns det helt fel på morgonen och då tar det ofta väldigt lång tid och slutar nästan alltid med en helsvart outfit.

Bar Centro. Speciellt när vädret är fint.

Vem är det som fotar dig? Den som är nära för tillfället. Nio gånger av tio är det min pojkvän John som håller i kameran.

BLO G G OMANIA EMMA ELWIN

DANIEL LINDSTRÖM

http://emsedge.elle.se

http://daniel.cafe.se

Vem: Moderedaktör på svenska Elle. Varför vi gillar Emma:

Vem: Modechef på Café. Varför vi gillar Daniel:

Emma har en ganska så enkel och elegant klädstil som är lätt att hämta inspiration ifrån. Dessutom är Emma grym på att sätta ihop inspirerande kollage och bjuder då och då även på egna illustrationer.

Daniel har koll på det senaste inom herrmode. Daniel är också en flitig användare av instagram med ett dagligt flöde av bilder från den manliga modevärlden.

Instagram : @daniellindström


K

26.

RÖ N IK

A

ÄLSKA D E, H A TA D E KAR RIÄR TEXT: ULRIKA FREDBORG

K

arriär är ett fult ord. Det får kvinnor att strunta i att skaffa man och barn. Det får kvinnor att sluta städa. Det får kvinnor att yttra sig. Nej, fy bubblan för karriär. Pengar får man också. Värdelöst med människor som har mycket pengar. De vet knappt hur man hejar på gatan längre. Alltid den där fjalliga drottning Silvia-vinken. Jag hade en granne en gång som vann på en känd skraplott, märk väl hur snyggt jag undvek smygreklam, och efter det kunde vi inte prata med varandra. Det kan också vara för att jag i vredesmod backade med viss förhöjd hastighet, över hans soptunna. Nej, rika människor är ingenting att ha. Om man nu inte delar föregående styckes livsåskådning kan karriär vara något riktigt fint. Något att sträva efter och något som liknar en dröm som går i uppfyllelse. Karriär kan nästan vara så ljuvt som de första trettio sekundrarna på morgonen när man går upp och man är smal. Sedan tar man dagens första andetag och så var det kört igen. Knubbsäl. Som Heidi Klum säger: one day you’re in and the next you’re out. (Lederhosen!) Jag beundrar “karriärsfolk”, de som fortfarande kan ta en öl med grabbarna och som inte har en portabel ångpresstryckstrykmaskin från TV-shop som stryker dina kläder eller något sådant. Det sistnämnda skrået försöker för mycket. Om man så vill kan man se karriär som ett driv. I varje fall tror jag att om man har driv så kan man skapa sig en karriär, eller inte, beroende på vad man vill. Jag gillar driv. Jag kan uppskatta när det är klös i katten så att säga. Att verkligen veta vad man vill göra är få förunnat. Jag vet bara att jag inte behöver en lynnig italiensk kaffemaskin med ett förföriskt namn på arbetsplatsen. Däremot om de anordnat så att en attraktiv engelsman kategori Jude Law hade stått och vevat om i tekannan, då hade jag gjort karriär, eller hängt med Jude Law. Karriär är ingenting som händer över natten heller, det är inte som päron som åldras i platspåsen på vägen hem från butiken. Många utav oss kan se framemot 4-5 år av studier och tentor som känns minst lika långa. Själv har

jag nyligen suttit av en femtontimmarstenta uppdelad i tre delar visserligen, men den rackaren lyckas suga livskraften ur en i alla fall. Ja vänner, det blir omtenta, igen, för er som undrar. Hade jag varit med i ett program med tv-votering nu hade sympatirösterna haglat in. Tentamen är annars ett ljuvligt smörgåsbord av känslor och snacks. Om man som jag, en vanlig dag, upplever 52 olika sinnesstämningar innan man hunnit utanför ytterdörren är tentadagen en riktigt högtid för alla psykologer där ute. Speciellt när spårvagnen är lite sen också. Eller när gatumusikanterna som börjat poppa upp som krokus drar av ett riktigt stressigt spelat soundtrack till Gudfadern. Då är det jul mina vänner. Väl i skrivsalen dignar det av känslor. Och snacks. Den ena läckerbiten efter den andra håvas upp ur den miljövänliga tygpåsen. (När jag har lite tid över nästa tenta ska jag undersöka vilken gotta som går bäst, återkommer med detta.) Men där, plötsligt, min antagonist, min nemesis, min fiende, Anna Skipper, i form utav en universitetstudent, langar fram ett havreflarn och en flaska vatten. Hur tänker den här personen? Man går ju dit för att prassla med påsar, ätar laxerande tabletter från ett företag som är kunglig hovleverantör som om det är något att skylta med och dricka den där energidrycken som inte ger någon effekt alls. Jag hade en tenta en gång där jag hade blandad framgång. Sinnesstämning 1; panik. 2. Plocka med håret. 3. Kolla så att ingen kollar att du plockar med håret så att du inte framstår som någon som plockar med håret. 4. Fortsätt klyv dina toppar som inte fått en klippning på 3 år. 5. Skriv en lista med allt du skulle kunna göra istället, om det skiter sig vill säga. Högst upp på min lista stod; bli tetrisproffs, tätt följt av flytta till valfritt asiatisk land för att kunna blir tetrisproffs.

Kära Askungar där ute, tänk på vad Mayaindianerna lärde oss: om inte jorden går under så är det inte hela världen.


ekon gr ä ver

AV: C ARL LEANDER

Å

terigen är det dags för en tur ner i arkivet. Den här gången beger vi oss över 40 år bakåt i tiden och tittar närmare på EKON nummer 2 från 1970. Ett år då Beatles spelar in skivan ”Let it be” och därefter splittras, färg-tv introduceras i Sverige och P-G Gyllenhammar blir chef för Volvo. Numret innehåller stora rubriker angående kårens årsmöte där endast 47 av 1250 medlemmar deltog. Skandal, ansåg vissa. Trots detta fördes heta debatter om huruvida kåren skulle vara kvar i Nordiska Handelshögskolornas Studentunion som många tyckte var allt för dyrt. Förutom detta föreslogs bland annat att HHGS skulle skänka 1000 kronor till de strejkande gruvarbetarna i Kiruna, men detta bordlades. Styrelsens omsits blev en riktig fest med tal av de inbjudna professorerna och sång av kårordförande Göran Malm. Kvällen fick dock en bitter eftersmak då någon stal föreningen Kritiska Ekonomers anslagstavla. På tavlan fanns två artiklar ur DN om gruvstrejken i Kiruna, varav en senare återfanns ”i ett bedrövligt tillstånd”. På insändarsidan ber föreningen därför om hjälp med att hitta tjuven. Under rubriken ”Nytt från andra världar” rapporteras bland annat att Carl Bildt från Stockholmshögern föreslagits till ny vice ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer. Under röstningen utsattes han dock för en röstkupp där Lundahögern och vänstern gick ihop och röstade blankt, vilket ledde till att kandidaten från Umeå istället blev vald. Långt före GUL och Ladok annonserades tentamens tillfällena i EKON. Faktum är att tre uppslag i numret ägnas åt information om tentor, delvis på grund av förändringar eftersom Palme infört ett nytt utbildningssystem. Utöver detta meddelas att tavernan har fått nya priser: en kopp kaffe kostar nu 70 öre, en öl 2 kronor, en lunch 4 kronor och ett paket cigaretter 2 kronor och 50 öre.

R RÄ VE G N

0

EK O

197

27.


28. H C M

HCM

Handels Capital Managements utveckling sedan start

Portföljens Viktning

Vad gör de egentligen?

I

nnanför akvarierummets fönster finns det ett rum, där få vet vad som egentligen försiggår. Från det att universitetet öppnar, tills att det stänger på kvällen är det ett konstant flöde av studenter som går in och ut ur rummet. Ibland hörs tillfälliga skratt, höga svordomar eller hetsiga diskussioner. Personerna som sitter i rummet är alla medlemmar i kårens förvaltningsbolag, Handels Capital Management – tillika Nordens enda studentdrivna kapitalförvaltning. Det hela började 2007 när ett gäng studenter i dåvarande Börsgruppen hävdade att de med en tydlig placeringsstrategi, disciplinerat beslutstagande och välgjorda analyser kunde slå börsens utveckling. För att kunna bevisa för omvärlden att de hade rätt, behövde de emellertid kapital. Medlemmarna i Börsgruppen tog fram en presentation och gick till Kårstyrelsen i syfte att erhålla kapital som de skulle investera åt kårstyrelsen. Sedan den dagen har Kåren vid Handelshögskolan i Göteborg varit unika med sitt val av investeringar. Med tiden har kapitalet växt, snabbare än börsens utveckling som helhet (OMX30) och 2011 valde kårstyrelsen att bolagisera idén, under namnet Handels Capital Management. Den ursprungliga idén lever kvar; att studenter har alla förutsättningar att leverera en konkurrenskraftig avkastning. Om än i något annan form idag. Idag är Handels Capital Managements huvudsakliga syssla att förvalta kåren och dess företags överskott av kapital på ett diskretionärt vis. I dagsläget består HCM av tolv analytiker. Analytikerna har en varierande bakgrund, några läser juridik men framförallt läser de företagsekonomi eller nationalekonomi på Handelshögskolan. Den gemensamma nämnaren

Portföljens Viktning

för våra analytiker är det genuina intresset för investeringar, finansmarknader och marknadspsykologi. Modellen vi använder oss vid förvaltningen av kårens kapital grundar sig på Modern Portfolio Theory. De senaste 30 åren har David F. Swensen framgångsrikt använt sig av modellen när han förvaltat Yale’s Endowment Fund. Tanken är att sprida ut tillgångarna på ett flertal tillgångsklasser som inte korrelerar med varandra för att skapa en jämn och stabil avkastning. För att bibehålla risknivån i portföljen, finns det tydliga riktlinjer om viktningar. Minst en gång varje månad viktas därför portföljen om. Portföljen är i skrivande stund värderad till cirka 2,7 miljonor kronor och i cirkeldiagremmet ser ni hur portföljen är fördelad över de olika tillgångsklasserna. Ovan finns även utvecklingen för tillgångsklasserna detaljerade, sedan starten. Det första verksamhetsåret har varit framgångsrikt för Handels Capital Management då vi slog vårt jämförelseindex med nästan en procentenhet. Även om vi slog jämförelseindex, kommer fokus i Handels Capital Management alltid vara att leverera en positiv absolutavkastning till dess uppdragsgivare. Bästa tillgångsklassen under året var våra företagsobligationer, vilket var en

konsekvens av att riskapiten under året varit låg och investerare har letat efter mindre riskfyllda tillgångar. Av våra jämförelseindex presterade däremot börsindex bäst. Vår aktieportfölj lyckedes dock inte överprestera gentemot börsens avkastning som helhet. Att jämföra avkastning under endast ett år är ofta intesägande och kan vara missvisande. Den tillgångsklass som anses ha högst risknivå bland våra innehav är aktieportföljen. Det är en av anledningarna till att det är den mest reglerade tillgångsklassen, samt den mest aktivt förvaltade. För att skapa en överavkastning bygger alla investeringsbeslut på värdeinvesteringens grunder. Värdeinvestering är ett koncept som skapades på 1930-talet av Benjamin Graham, och har under det senaste århundradet adapeterats av några av vår tids största investerare. I kommande nummer av EKON kommer jag på ett djupare plan redogöra över Handels Capital Managements innehav, våra tankar om dem samt utvecklingen för portföljen. Tills dess kan ni följa Handels Capital Managements utveckling på vår hemsida: www.handelscapitalmanagement.com, eller via vår Facebook sida.


SK

29. D

N S

SI

LA

A

O

Skolans Sida Ackrediteringar – en väg för Handelshögskolan ut i världen

H

andelshögskolan vid Göteborgs universitet är en skola med anor från 1920-talet. Hårt slit och drivna studenter har lagt grunden för den framstående institution vi idag är inom ämnesområdena ekonomi och juridik. Mycket har hunnit hända på de nästan 90 år som förflutit sedan starten 1923 och förändring ställer även krav på nya idéer inom utbildning och forskning. Nationella utvärderingar av enheter som Högskoleverket ser till att de direktiv som givits oss av statsmakten efterföljs och Göteborgs universitet utför regelbundna kvalitetsuppföljningar. För att kunna jobba än mer proaktivt med utveckling för framtiden söker Handelshögskolan kontinuerligt nya system och idéer inom området, såväl på ett nationellt som ett internationellt plan. Internationellt sett har ackrediteringar identifierats som ett bra medel för att uppnå de uppsatta målen. Genom att låta oberoende internationella organisationer utvärdera vår skola utifrån standards framtagna genom gediget jämförelsearbete av ekonomiutbildningar över hela världen har förhoppningen varit att den verksamhet vi bedriver även håller mycket hög standard med internationella mått sett. Resultaten har besannat våra förhoppningar och Handelshögskolan kan sedan 2009 stoltsera med en tvåfaldig EQUIS-ackreditering av den europeiska organisationen EFMD, båda gångerna med den längsta ackrediteringstid som utdelas, nämligen 5 år. I dagsläget är vi enda skola i Sverige att ha klarat av detta, något vi ska känna oss mycket stolta över. Handelshögskolan har nu tagit de första stora stegen för att ytterligare bekräfta sin position som en framstående institution inom ekonomi på ett internationellt plan. The Association to Advance Collegiate Schools

of Business (AACSB International) är ett amerikanskt ackrediteringsinstitut med över hundraårig erfarenhet av att utvärdera och vägleda handelshögskolor för att ytterligare utveckla sin potential. Genom en filosofi byggd på vikten av att uppfylla den målsättning man sätter upp för sin verksamhet har organisationen byggt upp ett system för uppföljning av såväl studentprestationer som forskning och budgetarbete. Kontinuerlig årlig avstämning för att säkerställa att utvecklingsarbetet aldrig tillåts avstanna innebär att det hela inte handlar om att nå till en viss nivå och att arbetet sen är över – snarare är målet att bygga in nya strukturer och tankesätt som skapar kontinuerlig förbättring och där uppföljningen av densamma är lätt att greppa. Som du säkert förstår ligger ett grundligt arbete bakom att över huvud taget uppnå en initial ackreditering. Under sommaren 2012 avslutade Handelshögskolan en första utvärdering av verksamheten som helhet. Genom en gedigen rapport inlämnad till organisationen presenterades skolan och dess förutsättningar, samt våra idéer kring implementeringen av nödvändiga system. Responsen blev mycket positiv och Handelshögskolan har som första skola i Sverige tagit steget in i processen som skall leda fram till en AACSB-ackreditering. Genom ytterligare internationellt erkännande är det vår förhoppning och tro att Handelshögskolan även kommer stärkas på det nationella planet och fortsatt placeras oss som den framstående och internationella akademiska enhet vi är och vill vara. För dig som s tudent är vår övertygelse att detta arbete hjälper till att utveckla och göra din utbildning än bättre och att det i slutändan också ökar din attraktionskraft hos din framtida arbetsgivare, vare sig det är på ett lokalt småföretag eller hos en global marknadsledare. FOTO: ÅKE ERIKSSON LINDMAN


30. K LI M A T

Länder tar ett nästa steg i klimatkampen – resultat från COP18 i Doha TEXT: MADELEINE BÄC KS TRÖM

I

slutet av november 2013 inleddes klimattoppmötet COP18 i Doha i Qatar och pågick in i decembers första vecka. Företrädare från 195 länder deltog i mötet som avser att minska halterna av växthusgaser i atmosfären. Sveriges delegation bestod av 23 personer och första veckan leddes av Anna Lindstedt och andra veckan av miljöminister Lena Ek. Efter tolv dagars förhandlingar och kompromisser kunde länderna enas om bland annat följande beslut för kampen mot klimathotet:

1

2

En andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet

Durbanplattformen – färdplan mot en ny rättslig överenskommelse

Kyotoprotokollet har en stor betydelse för att minska mängden utsläpp men även för att bibehålla ett förtroende mellan i- och u-länder, det vill säga att de utvecklade länderna går före i klimatfrågan och tar sitt ansvar. Att Kyotoprotokollet förlängs ytterligare med en andra åtagandeperiod innebär bland annat:

Durbanplattformen beslutades förra året syftar till arbetet om en ny global rättslig bindande klimatöverenskommelse som omfattar alla länder. Klimatöverenskommelsen ska antas år 2015 och träda i kraft senast 2020. Förhandlingarna mot den rättsligt bindande överenskommelsen har förts framåt i Doha och länderna beslutade att under 2013 se över möjligheterna att öka ambitionsnivån för minskade utsläpp före 2020 för att överbrygga de nuvarande åtaganden och vad som krävs för att nå tvågradersmålet.

• Löper under perioden år 2013 – 2020 • Länder som tar på sig bindande åtaganden om utsläppsminskningar under perioden är EU, Australien, Schweiz, Norge, Ukraina, Lichtenstein, Kazakstan och Vitryssland • Länderna har möjlighet att höja ambitionsnivån, vilket innebär att länderna kan höja sina åtaganden kring utsläppsminskningar. • AUU:er, som är överskott av utsläppsutrymme, innebär att överskottet får sparas och användas för eget bruk. Dock blir inköp av AUU:er begränsat till 2%. Länderna med bindande åtaganden enligt Kyotoprotokollet har gått med på att inte köpa AAU.

" Mötet

i Doha kunde­ inte ens enas om minskade utsläpp av växthusgaser. Finansieringen av klimatbiståndet till utvecklingsländerna är osäker. Det enda positiva som kom ut av klimat­ m ötet i Doha var att det inte klappade ihop. "

EVA FRANCHELL, AFTONBLADET

Den globala uppvärmningen ökar och så gör även gapet mellan klimatpolitiken och de utsläppsminskningar som vetenskapen anser behövs. Att klimatmötet i Doha inte kom längre är bedrövligt då det varken togs beslut om tillräckliga utsläppsminskningar eller klimatfinansiering. Visst kunde de tillresta företrädarna enas om att Kyotoprotokollet skulle förlängas med en ny åtagandeperiod men med få deltagande länder och låga mål räcker det inte långt. B I L D K Ä L L A : http://www.environmentalgover nance.org/wp-content/uploads/2012/12/cop18-logo1.png


HHGS DAG och SM I EKONOMI 13 MARS

HHGS DAG kl 11-14 Ni är alla välkomna till HHGS Dag! Som ny student eller sedan länge aktiv kårmedlem. Detta är dagen ni ges chansen att träffa kårföretag, programföreningar, övriga föreningar, projekt och kårledningen på en och samma gång.

Ta chansen att mingla runt för att upptäcka HHGS!

SM I EKONOMI

Ta chansen att vinna 60 000kr! Var med i handels deltävling av SM i Ekonomi. Det vinnande laget går vidare till finalen i Halmstad den 16-19 maj och kan där vinna 60 000kr. Varje lag består av 3 perssoner och anmäls till på uu@hhgs.se. Mer information på: www.hhgs.se/sm-ekonomi


gappio.se

ö V E R A R B E TA D V D

? a l l y f t t a r e l l o r a g n å m För

r a r e t y r k e r h c  o t Vi hyr u marknadschefer. Via vår tidning når vi 70% av Sveriges alla marknadschefer.  Och i nätverket har vi över 1 800 medlemmar i Stockholm,  Göteborg och Malmö. Kontakta oss om du vill rekrytera eller  bli rekryterad. www.marknadscheferna.se

I samarbete med lokala ledande rekryterare


H ANDELSHÖGSKOLANS H HA GA - Handelshögskolansi iGöteborg Göteborg Alumniförening HHANDELSHÖGSKOLANS H G - Handelshögskolans Alumniförening

9.

IG IG ÖTEBORG ÖTEBORG AA LUMNIFÖRENING LUMNIFÖRENING

TEXT: NAMN EFTERNAMN FOTO: NAMN EFTERNAMN

HANDELSHÖGSKOLANS I GÖTEBORG A LUMNIFÖRENING

Märta Jansdotter och Ivan Ludvigsson

Ekonomer och jurister som tagit examen vid Handelshögskolan i Göteborg

Luncher Seminarier Nätverkande Studiebesök Din framtid - på Handels och längre HANDELSHÖGSKOLANS I GÖTEBORG STUDENTKÅR

1 HHGA EKON 2013


HH H G A

- Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening

Ordförande har ordet Tillsammans med kåren inleder vi i HHGA det nya året med att samproducera ett nummer av Ekon. Den gamla Postekon går nu in i Ekon, och kåren och alumniföreningen manifesterar härigenom en ambition att skapa ett gemensamt forum för studenter och alumner.

När jag hälsade nya studenter välkomna till Handelshögskolan brukade jag uppmana dem att knyta så många kontakter som möjligt med andra studenter, eftersom studietiden, enligt min uppfattning, ger ovanligt goda möjligheter att knyta livslånga vänskapskontakter.

Temat för detta första nummer är karriär. Nog är vi många som, när vi gick på Handelshögskolan, hade vissa förhoppningar om hur våra liv skulle gestalta sig. För några blev nog karriären ungefär som de hade tänkt sig. Men för oss andra blev det annorlunda.

I yrkeslivet däremot är det ofrånkomligt att man värderas efter det jobb man har. Men det är inte alltid, som det som synes vara överensstämmer med det som är. Folk hoppar av karriärer, byter karriärer eller orkar inte med sina karriärer. Det förvånar ofta omgivningen men knappast individen själv. När Ulf af Trolle avsade sig sin professur vid gamla Handelshögskolan och blev docent vid Göteborgs universitet, var det många som undrade om han hade blivit tokig.

Inte för att vi inte har gjort karriär utan för att våra arbetsliv har tagit andra riktningar. Ett tilltalande drag hos ekonomutbildningen är ju att den är en generalistutbildning och därför inte föser in ekonomerna i vissa, väl definierade yrkesroller och karriärer. Detta verifieras också av några av de intervjuade personerna i detta nummer.

Men Trolle själv hade fullgoda skäl för sitt beslut, även om det kunde ses som ett ”nerkliv” på karriärstegen. Att studera olika individers och yrkesgruppers karriärer är spännande och borde vara ett relevant och intressant forskningsområde. I detta nummer ges några få exempel på f.d. handelsstudenters yrkeskarriärer. Men varje alumn har sin egen historia och karriär. Så måste det vara och så måste det förbli. Gunilla Bornmalm-Jardelöv Ordförande i HHGA

Några fakta om Gunilla Började på Handelshögskolan i Göteborg (HHG) 1963 Anställdes som assistent i nationalekonomi vid HHG 1967 Disputerade i nationalekonomi 1988 Rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (HGU) 1994-96 Prefekt för nationalekonomiska institutionen 1997-2000 Ställföreträdande rektor vid HGU 2000-2009

Föreläsning om Google

2 HHGA EKON 2013


HH H G A

- Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening

Vad gör en

alumni-

förening? En alumn är en person som har tagit examen från gymnasium och högskola. Handelshögskolans Alumniförening, HHGA, är det professionella nätverket för alla studenter med examen från Handelshögskolan i Göteborg. Som medlem hos oss får du tillgång till ett globalt alumninätverk med närmare 18 000 sökbara kontakter runt om i världen. Vi har alla tagit examen på Handelshögskolan, från första kullen 1925, då hela nio studenter examinerades, och framåt. Några av våra medlemmar ingår även i vår egen mentorbank. Redan när Ekonomföreningen i Göteborg bildades 1929 hade den som syfte att ”befrämja medlemmarnas intressen genom anordnandet av föredrag och regelbundna samkväm, s k Tisdagsträffar, med affärsekonomiska diskussioner samt inrättande av en platsförmedling.” Denna tradition lever kvar. Idag kallas en av våra aktiviteter för Torsdagslunchen, där vi erbjuder ett 30 minuter långt aktuellt föredrag. Lediga jobb förmedlas även via sajten och inte minst via personliga kontakter. 7 av 10 lediga jobb annonseras som bekant aldrig. Att delta på våra träffar är ett enkelt sätt att fortsätta bygga nätverk efter examen.

Samarbete med kåren inget nytt 1929 är även året då en man, som har kommit att betyda mycket för vår alumniförening, tog examen. Han hette Axel Adler och hade hunnit fylla 51 år när han tog examen. Med sitt ordförandeskap införde han mycket mer liv i föreningen, från klubbsexor till företagsbesök. Han värnade tidigt om ett samarbete med studentkåren. Ända sen 1937 har det funnits en kårrepresentant i alumniföreningens styrelse. Tidningen EKON användes på 70-talet för information från föreningen till studenterna. 40 år senare gör vi om samma sak på nytt. Frukten av samarbetet håller du i.

Axel Adler, som sedermera bytte namn till Axel Adlerbert, kom att bli en framgångsrik affärsman och donerade en fastighet på Vasagatan 58 till oss. Detta är vi mycket tacksamma för, då det innebär att alumniföreningen kan subventionera kostnader för de så viktiga sociala aktiviteterna, Valborgsfirande, Nollning, julkonserter, vin- och ostprovning m m, som vi arrangerar. På vår hemsida kan du anmäla dig och hitta dokumentation från träffarna.

Nollning på HHGAs takterras

Väl mött 2013! Anneli Egestam, vice ordförande i HHGA

Länk och grupp:

www.hhga.se LinkedIn:

Lunchföredrag på Hard Rock Café

3 HHGA EKON 2013

Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening


HHANDELSHÖGSKOLANS H G A - Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening I GÖTEBORG A LUMNIFÖRENING

Man kallar oss huvudjägare, men jag jagar inte längre, säger Åse Torbjär Granath på Maquire Åse Torbjär Granath var med från starten av Maquire, företaget som hjälper människor och företag att hitta varandra, men vad har det för koppling till Jane Austen och Bodil Jönsson? Svaren finns i artikeln så spana vidare!

Lite om personen Åse Torbjär Granath som gick ut från Handels 1982 Varför Handels? I konkurrens med funderingar på journalistbanan så segrade Handels eftersom utbildningen ger en mer allsidig bas. Valet föll på Konsumentekonomisk linje, ett av de första linjevalen på Handels i slutet av 70-talet. Roligaste minnet från Handels? Den första Home Coming Day-festen som arrangerades 1997 blev riktigt rolig med mycket ”här och nu” och mindre studentikos nostalgi. Första jobbet: Sökte ett anonymt annonserat personalledningsjobb som visade sig vara på Trafikrestauranger Familj: Mikael Granath (även han alumn) och barnen Emelie (21) o David (23), båda pluggar Något som inte står i CV: Har ett personminne utöver det vanliga. I ett jobb med många kontakter är det till glädje då de flesta uppskattar att bli ihågkomna Det är Göteborgsvinter fast modell bättre för det är faktiskt minusgrader. Fast i vanlig ordning så finns den fula brunsvarta modden överallt på gator och trottoarer och jag pulsar fram. Jag ska träffa ”huvudjägaren” Åse Torbjär Granath för att intervjua henne. Åse är en kvinna i sina bästa år. (För de som inte förstått det så är kvinnor alltid i sina bästa år!) och jag känner spontant att det här kommer att gå strålande. Det är som att trycka på en knapp så kommer svaren, nästan innan jag hunnit formulera frågan.

De första karriärstegen Vi börjar med att tala om hur hennes karriär började. Tänk att man kan halka in på ett spännande jobb utan att veta vem som är arbetsgivaren när man söker! Fast det går ju alltid att säga nej. Men det gjorde inte Åse utan hon började på Trafikrestauranger. Hon säger att det var ett roligt operativt jobb som bl a innebar att rekrytera nya medarbetare som skulle fungera ihop med den gamla stammen av tågservitörer. En utmaning som heter duga för en nyexaminerad handelsstudent. Jag är säker på att Åse har en fontän av roliga erfarenheter från den här tiden. Tilläggas kan att det var under de här åren som SJ präglades av decentralisering och

lanserade nya servicekoncept med utgångspunkt från att servicebehovet varierar beroende på vilken kategori av resenär det gäller. Det blev, enligt Åse, 7 snabba år för det hände så mycket och de utmärktes av en rolig företagskultur, inget glastak, bra skola med en mix av personal-, budget- och resultatansvar. Tänk att hinna med så mycket fram till de 30! Åren inkluderade även en sejour i Stockholm med controllerroll (!) och projektledning. Det roliga har ofta ett slut och 1989 lämnade Åse Trafikrestauranger och SJ

Drömmen om att bli rekryteringskonsult? Från 1990 följde en händelserik period av mammaledighet. Två barn såg ljuset och hemmet var arbetsplats i drygt 3 år. Åse minns att det var dystert att hitta ett nytt jobb under 1993, liknande dagens situation för många. Så det blev åter en lockande annons i kombination med kontakt med gamla kompisar från Handels, som ledde till jobbet som rekryteringskonsult hos rekryterings- och bemanningsföretaget Teamwork. Då i början av 90-talet bröt Teamwork ny mark och Göteborgskontoret bestod bara av 4-5 personer. Det banbrytande inbegriper att de var bland de första som grep chansen eftersom lagstiftningen ändrades och Arbetsförmedlingens monopol försvann 1992.

4 HHGA EKON 2013

Den stora tillväxten tog fart 1995 och 1996 blev företaget en del av amerikanska Manpower. Nu blev det aldrig den kulturkrock som man kunde befarat utan de svenska ägarna var kvar och fick ett fortsatt stort inflytande på företagets värdegrund, både i USA och globalt. Jag får en känsla av det här med en bra värdegrund är viktigt för Åse och att det fortsatt har stor betydelse. Och det måste varit det som gjorde det för tiden hos Teamwork/Manpower sträcker sig ända fram till 2007. Under den här tiden så hann Åse med att rekrytera på alla nivåer, även interna kollegor, och de sista åren med fokus på ”executive” dvs. chefs-och ledningspersoner.

Vad gör en rekryteringskonsult? Eftersom mycket av det här handlar om rekrytering så kan det vara bra med en liten faktaspäckad sammanfattning om vad jobbet innebär.

Enligt Åse så är det i korthet följande: • Identifierar och formulerar behovet i en organisation • Attraherar och matchar kompetens som passar • Utvärderar • Knyter ihop behov och personer • Säljande jobb

Vad står Maquire för? 2007 så blev det dags för Åse att ta steget till nästa utvecklande resa. Maquire grundades av två tidigare kollegor och blev fyra personer under våren. På hemsidan kan man läsa att deras ambition är att erbjuda effektiva processer för rekrytering, uthyrning och utvärdering av chefer och specialister i alla branscher. Maquire står för ett antal värderingsgrunder, säger Åse, bl.a.” ett starkt engagemang och kvalitet som vi är fostrade i. Det är viktigt med tydlighet och att hjärta och hjärna är med”. De står för förnuft och känsla! BINGO där har vi Jane Austen!
HHANDELSHÖGSKOLANS H G A - Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening I GÖTEBORG A LUMNIFÖRENING

Ett starkt engagemang och kvalitet som vi är fostrade i. Det är viktigt med tydlighet och att hjärta och hjärna är med

Hur det konkret yttrar sig kan t ex vara att det händer att de tackar nej till uppdrag. Det beror dels på att de bara rekryterar chefer och ledningspersoner. Men, även på att de säger nej till vissa bolag beroende på tidigare mindre goda erfarenheter, skilda värderingsgrunder, människosyn etc. Du som känner att du inte platsar i beskrivningen av chefer och ledare - misströsta inte, sedan 2012 finns även Jerrie som rekryterar mer juniora specialister.

Utmaningar & tändmaterial Åse tänder på flera saker och ser mängder av utmaningar även efter 20 år i branschen. Det är så att säga lite av varje! Kulturer, organisationer, nya möten. Det tänder till när hon känner att det här kan vi göra riktigt bra. Även lite svårare uppdrag är triggande MEN framförallt att det ska bli bra för kunder och kandidater. De jobbar med många intressanta tjänster i attraktiva bolag vilket ger en positiv spiral för nya uppdrag och kandidatkontakter. Utmaningar är framförallt de svåra & smala uppdragen. Och Åse förmedlar en känsla av att ingenting är omöjligt!

Känner sig nöjd Åse är en tidsoptimist av det mer avancerade slaget och hon säger att hon blir mest nöjd när hon är ikapp med sin tidsplanering. I konsultrollen finns både utrymme och krav på flexibilitet när det gäller tid. Vi är båda överens om att Bodil Jönsson har många kloka ord i boken ”Tankar om tid”.

Kännetecken för en bra rekrytering Enligt Åse är det bl. a. i samarbetet med en engagerad kund. ”Det får gärna vara såväl en krävande person som en kunnig konsultköpare för de förstår värdet av en konsultinsats.”

Hon spinner vidare med ”Vi har lyckats få fram en tydlig insikt om behov och kravprofil. Sedan gäller värdet av en realistisk tidsplan och att vi lyckas med en bra matchning!”

Misslyckad rekrytering – oj då! Det kan ju hända att det blir fel och de har två parter som ska vara nöjda. Kunden och kandidaten. När och om det händer så gäller personlig uppföljning och rak kommunikation. Internt måste man analysera om de hade kunnat förutse problemen, reflektera och gå till botten. Det är viktigt att inte rygga för problemet och att försöka finna en alternativ väg till nöjdhet. Så tanken på att ignorera och sopa under mattan måste förbli just en tanke.

Avdelningen kloka/goda råd/tips Åses råd till den nyexaminerade handelsstudenten är att förbereda och öva på sin presentation. Det gäller ju även att få till stånd mötet/ intervjun och det är ju för att använda en klyscha lättare sagt än gjort. Så tänk efter på vilka kontaktytor du har och ta tillvara på minsta lilla erfarenhet! Sedan öva och öva igen! Om du tillhör gruppen som har 5-10 års erfarenhet. Börjar man bli intressant då? ”Ja, säger Åse, för troligen ingår du i målgruppen för Jerrie som har inriktningen ”scouting potential”. Med ytterligare ledarerfarenhet hittar du kanske dina intressanta uppdrag hos Maquire. Och har du passerat 50 och vill ha en ny utmaning så har Maquire ganska goda erfarenheter av den här gruppen - men, för det finns ett men. ”Åldersfrågan finns där” säger Åse, fast enligt hennes erfarenhet så går det ofta att bredda spannet. ”Vi kan ofta punktera idealbilden och därmed blanda mer, och det gäller i synnerhet när man letar efter erfarna personer. Det gäller såväl kön, ålder som etnicitet.”

5 HHGA EKON 2013

Vilka grupper har det svårast? Nyexaminerade eller 50+? Åse svarar ”Båda två!” Det beror på att de nyexaminerade är utbytbara och det är en tuff konkurens. De riktigt mogna, de är dyra när det gäller pensionsavsättningar och kan ha höga löneförväntningar. Det känns upplyftande med ett företag som Maquire som jobbar för att omsatta sin värdegrund, förnuft och känsla, i konkreta termer. Slutligen vill jag påminna om att Maquire inte hanterar uppdrag som passar de som precis har gått ut Handels och att de arbetar med aktiva kandidater som själva tar kontakt. Och det innebär att Åse inte längre jagar utan utgår från att bytet presenterar sig för henne!

Ann Margreth Hellberg Som kan tänka sig att bli ett Maquirebyte

Om du har hunnit skaffa dig lite yrkeserfarenhet efter studierna kanske du hittar nästa intressanta jobb bland Jerries uppdrag och annonser. Länk till Jerrie finns nedan.

Länkar www.maquire.se www.jerrie.se ”a close friend of Maquire” www.bodiljonsson.se bra boktips om tid sv.wikipedia.org/wiki/Förnuft_och_känsla en av flera hundra tusen websidor om Jane Austens bok Förnuft och känsla.


HHANDELSHÖGSKOLANS H G A - Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening I GÖTEBORG A LUMNIFÖRENING

Vad är kontentan när det gäller Thure Eneroth? Läser just nu?

Thure Eneroth och Kontentan firar 20 år med snabbläst managementlitteratur

Det är nästan att jag missar den klassiska fråga om vad som just nu ligger på nattduksbordet. Där finns nu vid sidan om en massa facklitteratur även Don Winslows ”The Kings of Cool”. Den handlar om narkotikahandeln under hippietiden.

Har du någonsin funderat på varför en författare ägnar tre, fyra eller kanske fem hundra sidor på att förklara något som kan avhandlas på några tiotal sidor? En som vi vet gjorde det och inte bara funderade utan också grundade ett företag i komprimera affärslitteratur är Thure Eneroth. Han grundade tillsammans med sin kollega Bo Eklund företaget ”Kontentan” 1993 och i skrivandes stund finns det nu 360 titlar att välja på!

BOKTIPS från Thure

Lite om Thure Eneroth som gick ut från Handels 1979 Varför Handels? Det fanns aldrig något annat alternativ. Valde bort den klokare redovisningen till förmån för den roligare marknadsföringen. Roligaste minnet från Handels? Alla festerna och särskilt de på Valborg! Första jobbet: Arbetade med export av byggmaterial till gulfstaterna i 6 månader sedan tröttnade han och blev egen företagare Familj: Gift med Marie-Louise, barnen Sara och John Något som inte står i CV: Vissa i Thures ålder skaffar sig en HD eller en Porsche men Thure satsar på vågsurfing. Än så länge får Apelviken i Varberg vänta för han befinner sig mer i vattnet än på brädan. Det hela började med att Thure läste ”In Search of Excellence” av Tom Peters & Robert Waterman, som är en liten nätt bok på ca 482 sidor. Thure insåg snabbt att kontentan i boken kunde komprimeras till en 15-20 sidor och skulle inte fler vara intresserade att läsa en sådan sammanfattning? Sagt och gjort, han hade affärsidén, Bo bidrog med företagsnamnet och tillsammans drog de igång. Resten är ett skolexempel på hur ett feltänk när det gäller målgruppen höll på att stjälpa hela verksamheten. Men med en ny målgruppsanalys och genom att göra ett nytt försök till rätt målgrupp så var verksamheten igång. Nu har nästan 20 år gått och när det här publiceras så gäller 20-årsjubileum och det ska naturligtvis uppmärksammas för såväl personal som kunder. Kanske blir det en Kontentans ”Det Bästa” under 20 år!

Hur går urvalet till? Det är dags att avliva alla förhoppningar om att man kan köpa sig in i Kontentans utgivning. Det går inte och det är extremt sällan som någon bok som skickats in av förhoppningsfulla författare och/eller förlag blir utvald. Istället gäller att från kanske ett tusental nyutgivna böcker hitta de 2-300 som kan vara intressanta och det är bland dessa som 20 väljs ut och publiceras. Alla sammanfattningar är på svenska oavsett originalspråk. Så om de inte hittar dem i posten hur får han fatt på dem? Bokmässor – bokmässor – bokmässor! Genom att besöka en del av världens alla bokmässor under året så kommer Thure i kontakt med såväl författare som förlag. Han besöker minst fyra om året.

De har lite olika karaktär och stämning. ”Det är alltid en liten högtidsstund att stiga in i Hall 8 (Frankfurt) där de engelsktalande förlagen finns och tala med deras representanter”. Det är ett jäkla tempo, man får 30 minuter/förlag men i New York är det mer relax avslappnat och man har mer tid. Fast vår egen bokmässa i Göteborg står sig bra enligt Thure. Det är kanske inte här som han hittar så många böcker men det är en folkfest och den roligaste och han njuter av att studera folket. För alla böcker gäller att de skriver ett avtal med förlaget så allt är formellt klart när boken ges ut via Kontentan.

Bokmässornas topp fyra! Enligt Thure: 1. Göteborg för dess folkfest 2. Frankfurt är business 3. New York är party 4. London med doft av det förnäma…

Möten och minnen att ösa från Under alla dessa år så har Thure hunnit med att etablera mängder med kontakter. Förlags- och bokvärlden är enligt Thure en värld för sig med agenter, författare, förlag. Kort sagt befolkas den med mängder av färgstarka människor som drivs av olika grader av penningaintresse. Och en del drivs snarare av prestige än pengar som exempelvis att kunna lägga vantarna på en Nobelpristagare före det att han/hon får priset. Kan vi kanske lagom till jubileum även hoppas på en liten samling av skrönor från denna värld sammanställd av Thure?

6 HHGA EKON 2013

I sin bokhylla hittade han två böcker som han anser är riktigt intressanta. Den första är ”The Signal and the Noise” av Nate Silver som spådde rätt i 50 av 50 delstater i det senaste presidentvalet och i 49 av 50 delstater 2008. Här lär du dig att bygga din egen kristallkula för att bättre skåda framtiden. Den andra är ”Intelligent Memory” av Barry Gordon & Lisa Berger, som rättar till en del missuppfattningar om minne och intelligens och sedan går vidare till att visa hur vi med enkla medel kan tänka ännu mer intelligent och kreativt. Utöver detta kommer tipset om en gammal favorit från Kontentans utgivning ”Att veta men inte göra”, av Jeffrey Pfeffer & Robert I. Sutton (nr 199) författarnas tes är att vi egentligen vet vad som behöver göras, hur det skall göras och varför, men något stoppar oss från genomförandet. Här visar de hur man kommer till skott. Kontentan har också sammanfattat ”Talent is Overrated” av Geoffrey Colvin, (nr 296) som effektivt avlivar myten om att talang är det viktigaste för framgång. Det handlar om strukturerad, ständigt stegrad svårighetsgrad på övningarna i 10,000 timmar. Sedan är du en expert.

Prova-på-chans! Om du är nyfiken och vill veta mer så hittar du en mängd information på Kontentans hemsida. Men, det behöver inte stanna vid det, eftersom du nu får chansen att helt gratis och utan förpliktelser testa innehållet. Kontentan bjuder nämligen alla EKON:s läsare på ett provabonnemang. Länken och koden hittar du nedan, Ann Margreth Hellberg

Som tycker att årets roligaste händelse är bokmässan i Göteborg och som därför är avis på alla som kan kalla det jobb att besöka bokmässor

Länkar: www.kontentan.se www.buchmesse.de/en/fbf www.londonbookfair.co.uk www.bookexpoamerica.com

Pröva på Kontentan http://www.kontentan.se/ kampanj=postekon logga in med koden oHDdu6HoaL


HHANDELSHÖGSKOLANS H G A - Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening I GÖTEBORG A LUMNIFÖRENING

Årets unga ekonomalumn och Årets unga juristalumn Handelshögskolan har för första gången delat ut utmärkelser för att uppmärksamma unga, inspirerande och ambitiösa f d Handelsstudenter. Den 6 november delades Årets unga ekonomalumn och Årets unga juristalumn ut, med pompa och ståt. Fler än 150 personer var med och firade Ida Hellmark, Årets unga ekonomalumn, och Agnes Andersson, Årets unga juristalumn. Rektor Per Cramér läste motiveringarna och gratulerade medan Anneli Egestam från Handelshögskolans Alumniförening överräckte resestipendier à 10 000 kr.

Ida Hellmark

Agnes Andersson

– Jag har alltid haft ett stort engagemang för miljöfrågor, för att förändra världen till någonting lite bättre. Det bara finns i mig, det bubblar, jag bara måste göra någonting! svarar Ida Hellmark, Årets unga ekonomalumn, spontant på frågan om vad det är som driver henne.

– Jag gillar att engagera mig i saker och brinner för att få människor att må bra. Jag tycker det är extra kul att vara i en lite konservativ bransch och att försöka modernisera den, att få människor av alla typer att trivas i advokatyrket, berättar Agnes Andersson, som idag arbetar på Settervalls Advokatbyrå.

Genom sitt arbete på Norwegian Agency for Development Cooperation har hon en nyckelroll i utvecklandet av insatser för en mer hållbar framtid för oss alla, men framför allt för effektiva klimatinsatser i fattiga länder. Trots arbetet med stora frågor har Ida inte glömt Handelshögskolan och hon är en utomordentlig ambassadör med ett brinnande intresse för att stödja andra alumner, vilket också är en del av motiveringen.

Hennes brinnande och genuina intresse för sitt rättsområde, för sitt yrke och sin bransch gör henne till en stor inspirationskälla och förebild för såväl kvinnliga som manliga jurister. Trots sina relativt få år inom yrket har hon en självklar plats bland Göteborgs affärsjurister, lyder en del av motiveringen.

Vi på HHGA önskar Ida och Agnes trevlig resa och ser fram emot att läsa deras reseberättelser!

Text: Anneli Egestam Foto: Lasse Boström

7 HHGA EKON 2013


HH H G A

- Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening

Se hela programmet på w w w. h h ga. se

Världsmästaren i ostronöppning Johan Malm bjöd på ostron.

Sociala medier – kan det ge affärer? Föreläsare PeO Axelsson intervjuas av Joakim Hökegård

HHGA och HHGS GK gemensam Golftävling på St Jörgen

Julbord med efterföljande konsert i Domkyrkan

8 HHGA EKON 2013


HH H G A

- Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening

Studiebesök på Oceanbryggeriet

Traditionellt Valborgsfirande på Avenyn 10

Dr. Per-Olof Larsson och Lin-Lin, Lunch om Kina och Executive MBA

Lunch 4:e oktober på Avenyn 10, Hard Rock Café

9 HHGA EKON 2013

Lunch 20:e september om Framtidens ledarskap


HHANDELSHÖGSKOLANS H G A - Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening I GÖTEBORG A LUMNIFÖRENING

Fem frågor till Mats KL Andersson, Proship Inc 1. Varför blev det Handels i Göteborg? Traditionellt åkte studenterna från mina trakter av sydöstra Småland till Lund, men jag hade inga ambitioner att vara traditionell. Den nyöppnade universitetsfilialen I Växjö var för nära, Stockholm var ju inte precis känt som en studentstad, Uppsala föreföll lite dammigt och Umeå för kallt. Göteborg verkade ”lagom”, en bra kombination av studentliv och storstad. Dessutom var det något nytt för mig att utforska eftersom jag i stort sett aldrig varit där. 2. Vilket är roligaste minnet från studenttiden? Studiemässigt att jag första terminen tillhörde den lilla grupp som spetsade statistiken. Nöjesmässigt de många sittningarna på Smålands Nation, där jag tillbringade minst lika mycket tid som på Handels. Alltid full fart. 3. Vad gjorde du närmast efter din examen? (Från Gullaskruv i Småland via Göteborg, Paris till New York)

Ärligt talat har jag fortfarande inte tagit ut min examen. Poängen finns men jag kom aldrig till skott. När studierna var avslutade 1973 hamnade jag på Transatlantics reklamationsavdelning nere vid Packhusplatsen. Det var indirekt följden av att jag skrivit en trebetygsuppsats om samlastning av containers på Nordatlanten för ScanFreight ute i Torshamnen.

Den som lämnade in det arbetet var en relativt nyutexaminerad Handelshögskoleelev vid namn Håkan Gershagen. Jag tackar! 4. Vad gör du nu? Jag driver ett litet skeppsmäkleri i New York, specialiserat på sjötransport av flytande gas (propan, butan, ammoniak, etylen, propylen m.m.). Vi är inom en mycket liten sektor av sjöfarten – med två mäklare är vi en av de ledande i USA. Jag kom in i branschen i Paris där jag arbetade ett par år för ett franskt gasrederi. 1976 kom jag till NY som mäklare och 1982 satte jag igång på egen hand. Tyvärr har inga svenska rederier visat framfötterna i denna sektor, men väl norska och danska. Det sistnämnda har varit en stor fördel för mig under årens lopp. 5. Berätta om något som inte står i din CV? Intresset för musik, i mitt fall pop, rock och rhythm n’ blues från mitten av 50-talet fram till slutet av 70-talet. Jag har en ansenlig samling vinyl som jag aktivt lyssnar på. Att ha bott i NY under många år har gett mig möjlighet att se och höra många av de exotiska namn som snurrade på etiketterna under Tio-i-Topp eran.

Fem frågor till Kent Torwald, VD inom OK-koncernen 1. Varför blev det Handels?

3. Vad gjorde du närmast efter examen?

Började jobba direkt efter gymnasiet på en ekonomiavdelning. Kände rätt snart att det var väldigt mycket enkla rutinuppgifter. Denna insikt om att jag ville arbeta med mer kvalificerade uppgifter i kombination med att jag blev ganska allvarligt sjuk under en period, gjorde att jag fick upp studiemotivationen igen och då kändes Handels som det naturliga valet. Så jag bestämde mig för att söka och blev antagen och sade upp mig från mitt jobb, vilket jag aldrig ångrat.

Jag tog ett job som koncerncontroller på Arlas huvudkontor i Stockholm, där jag samtidigt delvis följde Arlas traineeprogram. Hade planen att flytta tillbaka till Göteborg efter några år, men är efter 23 år fortfarande boende i Stockholm (nu på Värmdö), även om jag relativt snabbt gick vidare till andra utmaningar.

2. Vilket är roligaste minnet från studenttiden?

Från Göteborg - numera verksam i Stockholm och i Laxå

När jag ser tillbaka är det inte någon enskild händelse utan snarare att det var en härlig period. Jag läste under slutet av åttiotalet under en period då det var en fantastisk utveckling i näringslivet, inte minst på finansmarknaderna. Så känslan var mer att man funderade på vilket jobb man skulle välja när man blev klar, vilket gjorde studietiden väldigt bekymmersfri, med alla möjligheter som skulle ligga framför våra fötter. När finanskraschen kom 1990 blev verkligheten något annorlunda, men som sagt då hade vi ändå haft vår skimrande period under studietiden…

10 HHGA EKON 2013

4. Vad gör du nu? Jag har i princip hållit mig till den ”gröna sektorn” i form av livsmedel och skogsrelaterade företag sedan jag lämnade Handels .Jag är nu och sedan ett drygt är tillbaka VD för två bioenergiföretag, Laxå Pellets och Helsinge Pellets, som båda är dotterbolag inom OK-koncernen. 5. Berätta om något som inte står i ditt CV? Efter många brutna nyårslöften om att man ska börja motionera och leva mer hälsosamt tog jag för ca tre år sedan sedan ordentligt tag i saken. Gick på ett drygt halvår ned ca 30 kg och har fortsatt att träna regelbundet har behållit vikten som jag hade när jag var ca 18 år, men nu med lite mer muskler, vilket jag är lite stolt över.


HHANDELSHÖGSKOLANS H G A - Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening I GÖTEBORG A LUMNIFÖRENING

Fem frågor till Daniel Ewerlöf, Transaktionschef Briggen 1. Varför blev det Handels?

3. Vad gjorde du närmast efter examen?

Jag föll för den internationella prägeln på ekonom programmet. Dessutom hade jag sedan länge varit tilltalad av Göteborg som stad med avseende på musik, fotboll, humor mm.

Jag fick arbete relativt omgående på Business Region Göteborg där jag arbetade under ett år med etableringsservice.

2. Vilket är roligaste minnet från studenttiden?

Sedan ett år tillbaks bor och arbetar jag i Köpenhamn. Jag har i rollen som transaktionschef varit med att starta upp ett dotterbolag i Danmark inom en svensk fastighetskoncern.

Jag hade turen att få in en fot på Handels Consulting samtidigt som ett gäng andra intressanta människor. Många av dem är fortfarande bland mina närmsta vänner och en som heter Karin Ewerlöf är jag, sedan fem år, gift med. Jag hette Daniel Andersson när jag gick på Handels.

4. Vad gör du nu?

5. Berätta om något som inte står i ditt CV? Jag tycker själv att jag är riktigt grym på ordvitsar!

Fem frågor till Christina Backman, SEB 1. Varför blev det Handels i Göteborg?

3. Vad gjorde du närmast efter din examen?

Jag kommer från Gnosjö i Småland och gick på gymnasiet i Gislaved och då är den naturliga studieorten Göteborg. Tåget går till Göteborg. Det var dessutom så att jag lockades av den då relativt nystartade utbildningen Företags- och Förvaltningsjuridisk linje som fanns i Göteborg. Jag ville gärna läsa just kombinationen av företagsekonomi och juridik.

Jag jobbade under studietiden på Handelsbanken och fick efter examen fast jobb där. Först jobbade jag inom kontorsrörelsen och sedan ganska snart som skatte- och familjerättsjurist.

2. Vilket är roligaste minnet från studenttiden? Förutom festerna så har en och annan ganska udda lärare lagt sig på minnet. Det är faktiskt de med udda undervisningsmetoder som man minns och det är inte bara läraren utan också vad personen undervisade om som sitter kvar. Detta göra att jag har hyggliga kunskaper i Transporträtt fastän jag aldrig har arbetat med det.

4. Vad gör Du nu? Jag ansvarar för SEB;s stiftelseverksamhet i Västsverige. Det är en spännande värld med juridik, ekonomi och ganska mycket kulturhistoria. 5. Berätta om något som inte står i din CV? Jag gillar allt som har med Afrika att göra och tycker mycket om att resa dit vilket gör att jag är väldigt bra på afrikanska huvudstäder!

Fem frågor till Zandra Jönsson, CSR Västsverige 1. Varför blev det Handels i Göteborg?

4. Vad gör du nu?

Det var faktiskt mamma som hittade min utbildning - Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL). Annars hade valet av högskola och studieort inte varit lika givet. Tack mamma!

Jag arbetar som kommunikatör och projektledare på CSR Västsverige. Vi är en ickevinstdrivande förening som stöttar verksamheter inom privat, offentlig och ideell sektor som vill utveckla och förbättra sitt CSR*arbete. Nyckelord i vår verksamhet är kompetensutveckling, samverkan samt erfarenhetsutbyte och vi erbjuder bland annat våra medlemmar inspiration, kunskap och nätverk inom området. Min roll är bland annat att sköta föreningens marknadsföring, rekrytera nya medlemmar samt att arrangera seminarier, utbildningar och studiebesök. * = Corporate Social Responsibility

2. Vilket är roligaste minnet från studenttiden? De kårprojekt som jag var delaktig i, bland annat mina roller som projektledare för arbetsmarknads- och inspirationsdagen Utblick och marknadsansvarig för den nationella tävlingen SM i Ekonomi. 3. Vad gjorde du närmast efter din examen? Beror på hur man ser det. Efter avslutad utbildning juni 2011 flyttade jag till Stockholm och gjorde praktik på Futerra Sustainability Communications. Examen tog jag faktiskt inte ut förrän i höstas då jag hade fått jobb.

11 HHGA EKON 2013

5. Berätta om något som inte står i din CV? Jag kan bara ha gröna växter i min lägenhet. Allt som blommar tar jag (tyvärr) död på...


Handelshögskolans i Göteborg Studentkår Ekon • Box 680 • 405 30 Göteborg

Nyfiken på en karriär inom revision? Välj rätt väg. KPMG Audit Academy är ett praktikprogram där du parallellt med dina studier får en inblick i revisorsyrkets alla delar. Du får ingå i ett revisionsteam och redan från start delta på våra kunduppdrag hos internationella och stora nationella företag. Inom programmet får du ta del av seminarier och workshops inom området revision, men även inom andra områden som ledarskap och presentationsteknik. Missa inte möjligheten till unik branschkunskap och yrkeserfarenhet, ledarskapsutveckling och ett nätverk som kan påverka hela din karriär. Välkommen till KPMG och all framtid i världen. Läs mer och ansök senast 29 april på kpmg.se/auditacademy

© 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Sweden.

Audit Academy

EKON Nummer 1, 2013  

Årets första nummer, tema karriär

Advertisement