Page 1

Zeleni adresar Zelenih telefona Srbije


SADRŽAJ UVOD . ...................................................................................................................................................................3 KATEGORIZACIJA POZIVA I NADLEŽNOST SLUŽBI .............................................................................4 ZELENI TELEFONI POKRET GORANA NOVI SAD.............................................................................................................6 POKRET GORANA PANČEVO.............................................................................................................7 ADRESARI REPUBLIČKE INSTITUCIJE ..................................................................................................................8 POKRAJINSKE INSTITUCIJE................................................................................................................8 OKRUG JUŽNA BAČKA......................................................................................................................10 OKRUG SEVERNA BAČKA.................................................................................................................14 OKRUG ZAPADNA BAČKA................................................................................................................14 OKRUG SEVERNI BANAT...................................................................................................................16 OKRUG SREDNJI BANAT....................................................................................................................18 OKRUG JUŽNI BANAT........................................................................................................................20 OKRUG SREM........................................................................................................................................22 IMPRESSUM........................................................................................................................................................26


UVOD Korisnicima/korisnicama Zelenog adresara Zelenih telefona Srbije, Pred Vama je izdanje Zelenog adresara, namenjenoga svim aktivistima udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode te prvenstveno građanima kako bi bili što uspešniji u pronalaženju odgovornih osoba za pojedini problem u okolišu. Sastavili su ga članovi organizacija Zelenih telefona, a sadrži kontakt podatke institucija, službi i javnih ustanova nadležnih za zaštitu okoline i prirode. Nastao je u okviru projekta Širenje Mreže Zelenih telefonakoji finansira REC (Regional Environmental Center) kroz SECTOR program. Širenje Mreže Zelenih telefonaje partnerski projekat Mreže Zelenih telefona Hrvatske koju zastupa udruga Eko Pan iz Karlovca, Ekološkog društva Bura iz Mostara (BiH) i Pokreta gorana i volonterskog centra Vojvodine (Srbija), za vreme čijeg trajanja će organizacije članice Mreže Zelenih telefona Hrvatske preneti vlastita iskustva i znanja stečena radom na servisu Zeleni telefon organizacijama za zaštitu i očuvanje okoline u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Zeleni telefon nije telo koje ima ovlašćenja za pisanje prekršajnih prijava, slanje službenih rešenja i sl. Za to postoje nadležne državne institucije i službe, a uloga je Zelenog telefona da im ukaže na postojeće probleme i da ih podstakne na njihovo učinkovitije rešavanje. Za kvalitetan rad aktivista na Zelenom telefonu i aktivno sudelovanje građana u zaštiti okoline i prirode potreban je ‘alat’ koji će im olakšati snalaženje u nadležnostima javnih službi i potragu za njihovim kontakt podacima, a to je upravo ovaj Adresar koji čitate. Sve objavljene informacije odnose se na stanje zatečeno u januaru 2008. godine. Zahvaljujemo se svima koji su prikupljali informacije za Adresar i REC-u (Regional Environmental Center) bez čije pomoći izrada ovog adresara ne bi bila moguća.

ZELENI TELEFON - Kratki vodič kroz kategorije poziva i nadležne službe Radi lakšeg pregleda broja zaprimljenih poziva po mesecima te vrste problema na koji se pozivi odnose, i obrade i usporedbe podataka uvedena je jedinstvena kategorizacija poziva na servis Zelenog telefona: BUKA, GRADNJA, OTPAD, PROMET, OSTALO, RUDARENJE, ŠUME, VODE, ZELENILO, ZRAK, TLO, ZRAČENJA i ŽIVOTINJE. Prema toj kategorizaciji donosimo Vam pregled nadležnih službi unutar svake kategorije kako bismo Vam olakšali daljnje snalaženje Adresarom. OTPAD • Komunalna inspekcija, Gradske uprave za inspekcijske poslove - izdaje nalog (izlazi na sve uviđaje, i privatne i poslovne teritorije) • Inspekcija, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj - divlje deponije • JKP Čistoća (Novi Sad - NS) i JP Higijena (Pančevo - Pa) - otklanjaju smeće i divlje deponije, fekalije, životinjski i baštenski otpad s javnih i privatnih površina te zelenih površina i parkova u njihovoj nadležnosti 


• Agencija za reciklažu - otkup i skladištenje svih vrsta otpada, sarađuje sa JKP Čistoća • ReCan DOO - sakupljanje i reciklaža limenki i alu-proizvoda BUKA • Odeljenje za komunalnu higijenu, Institut za javno zdravlje Vojvodina (NS) i Zavod za javno zdravlje Pančevo - određuju i prate nivo buke • Gradska uprava za zaštitu životne sredine - dalja nadležnost - izdavanje naloga za uklanjanje GRADNJA • Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove - divlja gradnja • Građevinski inspektor - javne površine • Zavod za zaštitu spomenika kulture (Pokrajinski, i posebno u Novom Sadu i Pančevu) - štite spomenike kulture od značaja i pod zaštitom • Gradska uprava za zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine ili Republičko ministarstvo za životnu sredinu - gradnja u zaštićenim delovima • Policija SAOBRAĆAJ - PROMET • Odeljenje za komunalnu higijenu, Institut za javno zdravlje Vojvodina (NS) i Zavod za javno zdravlje Pančevo - kontroliše aerozagađenje i nivo buke • JKP Parking servis (NS) i JP Higijena (Pa)- nepropisno parkirana vozila (na svim nivoima) • Gradska uprava za saobraćaj i puteve - ukoliko se traži obeležavanje parking mesta, obeležavanje staze za bicikle, staze za pešake, spuštanje ivičnjaka na pešačkim prelazima RUDARSTVO • Rudarska inspekcija Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne materije - inspekcija na pokrajinskoj teritoriji • Republičko ministarstvo rudarstva i energetike - odeljenje za rudarsku i geološku inspekciju (najviši nivo rada) • Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i Republičko ministarstvo za životnu sredinu - rudarstvo i iskopavanja u zaštićenim prirodnim dobrima ŠUME • Šumarska inspekcija JP Vojvodinašume izlaze na teren radi uvida i u okviru preduzeća postoje službe za saniranje - na teritorijama koje su u njihovoj nadležnosti • Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Republičko ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - odeljenje za šume - određuju i regulišu rad nedležnih organa i nadgledaju primenu zakonske regulative na Pokrajinskom i Republičkom nivou • Gradski inspektor za zaštitu životne sredine - šume na teritoriji Grada • Zavod za zaštitu prirode Srbije - odeljenje u Novom Sadu - za teritorije pod zaštitom države • Policija - nelegalna seča (u saradnji sa rendžerima rukovodioca prirodnog dobra) VODE • Odeljenje za komunalnu higijenu, Institut za javno zdravlje Vojvodina (NS) i Zavod za javno zdravlje Pančevo - kontroliše kvalitet vode za piće, otpadnih voda, kupališta - inspektor • Inspektor Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj - kvalitet voda • JVP Vodevojvodine - korišćenje voda (vodosnabdevanje stanovništva, navodnjavanje, snabdevanje 


industrije vodom, plovidba, ribarstvo, rekreacija i turizam), zaštita voda (izvori zagadjenja, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda) i zaštita od voda (zaštita od poplava i leda, odvodnjavanje i zaštita od uspora HE Đerdap). • Na teriroriji Vojvodine postoje vodoprivredna preduzeća koja omogućavaju rad JVP Vodevojvodine i obezbeđuju vodočuvare • Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Republičko ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - određuju i regulišu rad nadležnih organa i nadgledaju primenu zakonske regulative na Pokrajinskom i Republičkom nivou ZELENILO • Komulalna inspekcija Grada - uništavanje javnih zelenih površina ili seča stabala na javnim zelenim površinama • Inspekcija zaštite životne sredine Grada - uništavanje zelenih površina i seča na zaštićenim prirodnim dobrima teritorije Grada • JKP Gradsko zelenilo (NS) i JP Zelenilo (Pa) - održavanje javnih zelenih površina i njihovo održavanje • Zavod za zaštitu prirode Srbije i Gradska upraza za ZŽS - spomenici prirode u Gradu i vangradskoj teritoriji • Policija - nezakonita i bespravna seča • Rendžeri rukovodioca prirodnih dobara - praćenje stanja ZRAK • Odeljenje za komunalnu higijenu, Institut za javno zdravlje Vojvodina (NS) i Zavod za javno zdravlje Pančevo - inspektori prate i mere nivo zagađenja • Gradska upraza za ZŽS - rešavaju prijavljen i proveren nivo toksičnosti • Pokrajinski sekretarijat za ZŽS i OR - inspekcija - prate nivo zagađenje i nastupaju u akcedentnim situacijama - paljenje, požar, emisija štetinin materija iz privrednih pogona ZEMLJIŠTE - TLO • Gradska uprava za ZŽS - inspekcijska služba - provera kvaliteta zemljišta, praćenje zagađenosti • Pokrajinki sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - odeljenje za poljoprivredu - provera kvaliteta, organska poljoprivreda, kvalitet poljoprivrednog zemljišta ŽIVOTINJE • Grad Novi Sad - odluka o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja • Veterinarska inspekcija Republičkog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odeljenje u Novom Sadu • JKP Čistoćai JP Higijena - uklanjanje uginulih životinja • Odeljenje za komunalnu higijenu, Institut za javno zdravlje Vojvodina (NS) i Zavod za javno zdravlje Pančevo - analiza uticaja objekta na okolinu • Organizacije za smeštaj napuštenih životnja ZRAČENJE • Praćenje radioaktivnosti na teritoriji grada - Gradska uprava za ZŽS (posledice bombardovanja na teritoriji Novog Sada i Pančeva) • Praćenje nivoa UV zračenja - Fakultet za metereologiju i modeliranje životne sredine Univerziteta u Novom Sadu • Gradska uprava za ZŽS ili Pokrajinski sekretarijat za ZŽS i OR - primena zakona i regulativa 


Pokret gorana Novog Sada, Novi Sad Zeleni telefon za Okrug Južna Bačka

Sjedište: Pozorišni trg 2, 21000 Novi Sad Tel: 021 523 865, 0700 123456 E-mail: office@pokretgorana.org.yu Web: www.pokretgorana.org.yu

Pokret gorana i volonterski centar je organizacija koja je osnovana 1960. godine, s osnovnim ciljem povećanje pošumljenosti Vojvodine, edukacija građana i podizanje i održavanje rasadnika. Tokom devedesetih godina XX veka, program organizacije se proširio u nekoliko smerova, tako da danas postoje četiri osnovne sekcije: pošumljavanje, edukacija, manifestacije i omladinski programi. Programi pošumljavanja obuhvataju danas akcija sađenja autohtonih vrsta drveta, a iuključeni smo u globalnu akciju “One Billion Tree for Planet” (UNEP).

Od 2000-te godine razvio se i omladinski program. PGVCV je članica mreža: Omladinskog saveta Vojvodine, SEEYN (South East European Youth Network) i ENEY (European Network of Eco-Youth). Omladinski kampovi su predstavljeni kroz organizovanje omladinskih međunarodnih volonterskih kampova, omladniskog kluba i rad sa studentima. PGVCV će u toku 2008. godine završiti i sa izgradnjom ekološkog centra u Sremskim Karlovcima. Pokret gorana i volonterski centar Vojvodine je krovna organizacija za 22 lokalne organizacije sa teritorije Vojvodine. Među ovim organizacija su i Pokret gorana Novog Sada i Pokret gorana Pančeva. U okviru projekta “Širenje mreže zelenih telefona” ove organizacije primaju pozive na teritoriji okruga Južna Bačka (Pokret gorana Novog Sada) i Južnog Banata (Pokret gorana Pančeva). Pokret gorana Novog Sada je opštinska organizacija PGVCV-a. Svojim programima okuplja građane svih uzrasta. U okviru programa postoji niz ekološki manifestacija, koje se nalaze na listi najvažnijih događaja u Gradu Novom Sadu. Svake godine organizuju se 3 škole u prirodi za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i programi edukacije nastavnika biologije. U okviru programa, dva edukativna seminara su odobrena od strane Republičkog ministarstva za obrazovanje.
Pokret gorana Pančevo, Pančevo Zeleni telefon za Okrug Južni Banat Ova organizacija inicira i vodi ekološke i volonterske aktivnosti, aktivnosti u školama, a zahvaljujući njihovom istraživanju u Deliblatskoj peščari 2005. godine, otkrivene su retke vrste gljiva, beli tartuf i mala puhara, koja je endemska vrsta Banata. Od 2007 godine aktivno učestvuje u relizaciji projekta «Zeleni telefon».

Sjedište: Svetog Save 10, 2600 Pančevo Tel: 013 333 201, 0700 123456 E-mail: pagorani@gmail.com

Opštinska organizacija Pokret gorana Pančeva je godinama unazad aktivno udruženje pretežno mladih u oblasti zaštite životne sredine. Dali su veliki doprinos u podizanju vetrozaštitnog pojasa u naseljenom mestu Omoljica, u dužini od 12 km. Članovi Opštinske organizacije Pokreta gorana Pančeva su učesnici osnovnih i srednjih škola, studenti i stručnjaci, aktivni građani, koji u svojoj plemenitoj misiji odrasle opominju na odgovornost prema prirodi, a svojim aktivnostima utiču na širenje takog odnosa među mladima. U prikupljanju podataka okruga Južni Banat za adresar «Zelenog telefona» svoj doprinos dali su Bojana Romanić i Vladimir Veljković.
REPUBLIČKE INSTITUCIJE NAZIV INSTITUCIJE

ADRESA

Vlada Republike Srbije

Nemanjina 11, Beograd

Ministarstvo zaštite životne sredine Ministarstvo rudarstva i energetike Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ministarstvo kulture Ministarstvo zdravlja Inspektori Republičkog ministarstva za zaštitu životne sredine – po okruzima Novi Sad Kikinda Pančevo Subotica Sombor Granični prelaz Batrovci Granični prelaz Gradina SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Odeljenje poljoprivredne inspekcije za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i kontrolu organske proizvodnje Odeljenje poljoprivredne inspekcije za poljoprivredno zemljište Odeljenje poljoprivredne inspekcije za kontrolu isplate podsticajnih sredstava u poljoprivredi i za stočarstvo Odsek poljoprivredne inspekcije za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu Odsek poljoprivredne inspekcije za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u unutrašnjem prometu Odeljenje poljoprivredne inspekcije za alkohol, alkoholna pića i bezalkoholna pića Odsek za informatiku, plan, analizu i instruktažu Agencija za reciklažu Šef odseka za berzu sekundarnih sirovina Šef odseka za obradu otpada, konsalting i inženjering Zavod za zaštitu prirode Srbije Odnosi sa javnošću Marketing i odnosi s javnošću Sektor za zaštitu prirode Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Omladinskih brigada 1, SIV 3, Novi Beograd Kralja Milana 36, Beograd, Nemanjina 22, Beograd Vlajkovićeva 2, Beograd Nemanjina 22 - 26, Beograd Obradovićeva 8 Trg Srpskih dobrovoljaca 12 Trg Kralja Petra i 2 4 Trg Lazara Nešića 1 Cara Uroša 1 SIV III, Novi Beograd SIV III, Novi Beograd SIV III, Novi Beograd SIV III, Novi Beograd SIV III, Novi Beograd SIV III, Novi Beograd SIV III, Novi Beograd SIV III , Novi Beograd Nemanjina 22 - 26, Beograd Dr Ivana Ribara 91, Novi Beograd

Radoslava Grujića 11, Beograd

POKRAJINSKE INSTITUCIJE NAZIV INSTITUCIJE Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Izvršno veće Vojvodine Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i sojalnu politiku Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine Elektroenergetski inspektori

ADRESA Štrosmajerova 22, Petrovaradin Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

Rudarski inspektori Geološki inspektori
TELEFON 011 361 7709; 361 7710; 361 7730 011 313 1357; 313 1359 011 363 1595 011 306 5038; 306 5039 011 361 6172; 339 8404 011 361 6251; 361 6596

FAX

E MAIL

WWW

011 361 7697; 361 7706 press@uzzpro.sr.gov.yu

www.srbija.sr.gov.yu

011 313 1394 011 361 6603 011 361 6272 011 339 8936 011 265 6548

info@ekoserb.sr.gov.yu kabinet@mem.sr.gov.yu office@minpolj.sr.gov.yu kabinet@min-cul.sr.gov.yu kabinet.zdravlje@zdravlje.sr.gov.yu

www.ekoserb.sr.gov.yu www.mem.sr.gov.yu www.minpolj.sr.gov.yu www.kultura.sr.gov.yu www.zdravlje.sr.gov.yu

011 311 7272

polj.ins@sezampro.yu

011 311 7522

polj.ins@sezampro.yu

011 311 7419

011 311 7522

polj.ins@sezampro.yu

011 311 7419

011 311 7522

polj.ins@sezampro.yu

011 311 7415

011 311 7522

polj.ins@sezampro.yu

011 311 7419

011 311 7522

polj.ins@sezampro.yu

011 311 7419 011 311 7734 011 306 1762 011 306 1764 011 306 1762 011 209 3801; 209 3802 011 209 3858 021 489 6326

011 311 7522

polj.ins@sezampro.yu purticd@sezampro.yu agencija@reciklaza.sr.gov.yu

021 458 153 023 435 155 013 346 940 024 641 187 025 22 481 022 733 063 010 360 813 011 311 6767

011 245 4786

011 268 3253 011 268 3253 011 268 3253 011 209 3867 011 209 3824 011 344 1430

www.reciklaza.sr.gov.yu

beograd@natureprotection.org.yu www.natureprotection.org.yu maja@natureprotection.org.yu oliver@natureprotection.org.yu slađana-krasulja@natureprotection.org.yu office@yuheritage.com www.heritage.sr.gov.yu

TELEFON 021 431 211; 643 2576

FAX 021 643 1198

E MAIL pzzzskns@ptt.yu

021 487 4590 021 487 4555; 487 4565

021 457 737 021 456 977

arhiurb@vojvodina.sr.gov.yu

021 487 4337 021 487 4394 021 487 4496; 487 4582; 487 4499 021 487 4499; 487 4496; 487 4582

021 456 653 021 456 799

psemr@vojvodina.sr.gov.yu

021 456 799 021 456 799WWW www.pzzzsk.com www.vojvodina.sr.gov.yu www.arhiurb.vojvodina.sr.gov.yu www.psok.org.yu www.zdravstvo.vojvodina.sr.gov.yu www.psemr.vojvodina.sr.gov.yu


Inspekcija opreme pod pritiskom Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Područna jedinica – pokrajinska inspekcija zaštite životne sredine

Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad

Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad

Subotica Zrenjanin Sremska Mitrovica Pančevo JP Vode Vojvodine JP Vojvodinašume

Trg Lazara Nešića 1, Subotica Trg Slobode 10, Zrenjanin Svetog Dimitrija 8, Sremska Mitrovica Trg Kralja Petra i 2 4 Bulevar Mihalja Pupina 25, Novi Sad Preradovićeva 2, Petrovaradin

OKRUG JUŽNA BAČKA NAZIV INSTITUCIJE Opština Bač Saobraćaj AD Tvrđava komunalno javno preduzeće Republički geodetski zavod – služba za katastar nepokretnosti Dobrovoljno Vatrogasno društvo Bač Opština Bačka Palanka Saobraćajna inspekcija Inspekcija zaštite životne sredine Komunalna inspekcija Služba za vodoprivredu i poljoprivredu Javno preduzeće Vojvodinašume, šumsko gazdinstvo Novi Sad Javno preduzeće Standard Opština Bački Petrovac Odeljenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Odelenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac JKP Progres Bački Petrovac KSP Komunalac – Maglić Gloakvalis Opština Beočin JP Fruška gora nacionalni park Sremska kamenica – radna jedinica Beočin Lafarge Beočinska fabrika cementa ad Opština Novi Sad Gradska uprava za zaštitu životne sredine Gradska uprava za saobraćaj i puteve Gradska uprava za inspekcijske poslove Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove Gradska uprava za komunalne poslove Gradska uprava za kulturu Gradska uprava za zdravstvo Gradski menadžer Gradsko veće (Član za saobraćaj za komunalne poslove, za zaštitu životne sredine, za zdravstvo, za kulturu) Zavod za zaštitu prirode Srbije – odeljenje u Novom Sadu Zavod za zaštitu spomenika kulture

10

ADRESA Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač JNA bb Maršala Tita 73 Trg dr Zorana Đinđića 2 Bratstva i jedinstva 12 Kralja Petra 1. 16, 21400 Bačka Palanka Kralja Petra 1. 16 Kralja Petra 1. 16 Kralja Petra 1. 16 Kralja Petra 1. 16 Šumska 2 Trg Bratstva i jedinstva 40 Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac Kolarova 6 Kolarova 6 Kolarova 6 Maglić Gložan Svetosavska 25, 21300 Beočin Svetosavska 10 Trg beočinske fabrike cementa 1 21000 Novi Sad Rumenačka 110 Žarka Zrenjanina 2 Arse Teodorovića 5 Radnička 2 Žarka Zrenjanina 2 Žarka Zrenjanina 2 Žarka Zrenjanina 2 Trg slobode 1 Radnička 20 Bulevar Mihajla Pupina 22


021 487 4494; 487 4498; 487 021 456 799 4582; 487 4499 021 487 4000 021 456 040 021 487 4719 021 456 238 021 423 791    021 520 628 024 556 074 023 511 925 022 624 660 013 345 580 021 557 390 021 431 144

TELEFON 021 770 170 021 770 189 021 770 470 021 770 029 021 771 111

ekolog@vojvodina.sr.gov.yu

021 456 238

inspekcija.zzs@nspoint.net

024 524 429 023 511 925 022 610 562 013 346 941 021 557 390 021 643 3139

inspekcijazzs.su@eunet.yu inspekcijazzs.zr@eunet.yu inspekcijazzs.sm@eunet.yu inspekcijazzs.pa@eunet.yu office@vodevojvodine.com vszzs@eunet.yu

FAX 021 770 330

021 755 9143 021 755 9144 021 755 9146 021 755 9152 021 754 124 021 752 500 021 780 378

www.psp.vojvodina.sr.gov.yu www.eko.vojvodina.sr.gov.yu

www.vodevojvodine.com www.vojvodinasume.co.yu

E MAIL predsednik@bac.co.yu

WWW www.bac.co.yu

info@backapalanka.org.yu

www.backapalanka.org.yu

opština@backipetrovac.org.yu

www.backipetrovac.org.yu

zuzsns@eunet.yu

www.environovisad.org.yu

021 780 278 021 785 185 021 782 492; 788 122 021 870 260 021 871 599 021 871 390 021 421 109 021 420 299 021 662 1600 021 422 644 021 420 299 021 451 719 021 420 299 021 420 066

021 529 236

021 489 6301 021 422 900; 422 901

021 6616 252

021 452 133 www.gradskaupravazakulturu.org

gradskovecens@eunet.yu novi sad@natureprotection.org.yu

11

www.natureprotection.org.yu www.spomenicikulture.org.yu


Javno komunalno preduzeće Čistoća Služba javne higijene Služba za iznošenje smeća Služba razvoja Deponija Hvatanje pasa i mačaka lutalica Strvoderske usluge Davanje informacija od javnog značanja Javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo

Sentandrejski put 3

JKP Vodovod i kanalizacija

Masarikova 17

JKP PUT JKP Parking servis JP Urbanizam Zavod za izgradnju grada Zavod za javnu zaštitu zdravlja Vojvodine Opština Bečej Načelnik opštinske uprave Načelnik odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti Načelnik odeljenja za urbanizam, komunalne poslove i građevinarstvo Načelnik odeljenja za finansije i privredu Opštinski ombucman JP Stankom (za urbanizam, stambene usluge, građevinsko zemljište, puteve i komunalnu izgradnju opštine Bečej) J.P Vodokanal – (proizvodnja, distribucija vode, odvođenje atmosferskih voda, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda) JP Komunalac Opštinski vatrogasni savez Bečej Veterinarska stanica – Šinternica 1.DTD Srednja bačka Bečej 2. Vodoprivredno Opština Srbobran Odelenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine Odelenje za javne službe, upravu i zajedničke poslove Odelenje za privredu, budžet i finansije

Rumenačka Filipa Višnjića 47 Bulevar Cara Lazara 3 Stevana Branovačkog 3 Futoška 121 Trg Oslobođenja 2, 21220 Bečej

JKP Graditelj Srbobran

Dositeja Obradovića 2

Direkcija za izgradnju grada Opština Temerin Odelenje za opštu upravu, društvene delatnosti Odelenje za privredu Odelenje za urbanizam i građavinske poslove Direkcija za izgradnju i urbanizam JKP Temerin Opštinski vatrogasni savez Temerin Šajkaška Vodoprivredno Opština Žabalj Službe za urbanizam, stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine Službe za privredu Služba za opštu upravu i društvene delatnosti JP RAZVOJ za građavinsko zemljište, putnu privredu, komunalnu izgradnju i stanovanje JKP Standard Žabalj

Karađorđeva 1 Novosadska 326, 21235 Temerin

Dobrovoljno vatrogasno društvo Žabalj

Čuruška 1a

Šajkaška vodoprivredno DP

Šajkaška bb

Nikole Tesle 1a

12

Petra Drapšina 3 Danila Kiš 3 Šamu Mihalja 5 Srete Glavaškog 30 Iđoški put bb 1. Lovačka 2; 2. Šamu Mihalja 2 Trg slobode 2, 21480 Srbobran

Novosadska 300 Košut Lajoša 31 Novosadska 291b Novosadska 419 Nikole Tesle 45, 21230 Žabalj

Trg Svetog Save 3 Svetog Nikole 7


021 419 021 021 419 021 021 443 611, lokal 113 021 548 004 021 662 1000; 444 077; 450 130 021 512 302; 512 301 021 472 41 40 21 459 144 021 488 9100, 4889 101 021 422 255 021 811 720 021 691 2224; 063 895 9007 021 691 1720; 064 895 9015 021 691 3576 021 691 2718; 064 895 9034 021 691 1720; 064 895 9032

021 662 4954 021 443 611 021 443 611, lokal 138 021 419 021

021 423 396; 423 547; 450 320

www.cistocans.co.yu

vodovod@ vodovod ns.co.yu; kanalizacija@vodovod ns.co.yu pitanja@parkingns.co.yu

021 488 342 021 661 3989 021 691 2224 021 691 3576 021 691 2222

office@zig.nsinfo.co.yu predsednik@becej.co.yu itam77@gmail.com kovac@becej.co.yu popic@becej.co.yu angi@becej.co.yu delicaba@becej.co.yu

www.zelenilons.co.yu www.vodovod ns.co.yu www.jkpputns.co.yu www.parkingns.co.yu www.nsurbanizam.co.yu www.zigns.co.yu www.izzzns.org.yu www.becej.co.yu

021 691 1985

021 691 1992

021 691 2930

021 691 2931

021 691 5714 021 813 169 021 811 114 1. 021 812 030; 815 858 2. 021 812 460 021 730 020; 730 402 021 731 773 021 730 050 021 731 779 021 730 321; 021 730 158; 021 732 284 021 730 197; 732 570 021 843 888 021 843 613 021 843 064 021 843 010 021 842 122; 842 133 021 843 666; 843 754

021 691 1760

www.komunalacbecej.com

021 731 077; 021 730 402 srbobran_načelnik@eunet.yu snezana.bajic@srbobran.org.yu gordana.rankov@srbobran.org.yu erzebet.segi@srbobran.org.yu

www.srbobran.rog.yu

021 843 644 021 831 035 021 832 348 021 831 035, lokal 20 021 830 933 021 831 325 021 832 145; 832 242; 831 216 021 830 815 021 833 330 021 831 028

vodokanal@stcable.co.yu

021 731 012

graditelj@neobee.net

021 732 570

direkcija.srbobran@eunet.yu info@temerin.org.yu info@temerin.org.yu info@temerin.org.yu info@temerin.org.yu

021 842 133

021 831 329 021 832 348 021 831 094 021 831 094 021 831 325

www.vodokanal becej.co.yu

www.temerin.org.yu

www.jkptemerin.com office@sajkaska.co.yu sozabalj@eunet.yu

www.sajkaska.co.yu www.zabalj.co.yu

privreda@opština.zabalj.com ddelatnosti@opština.zabalj.com

office@sajkaska.co.yu

13

www.sajkaska.co.yu


Opština Sremski Karlovci Opština Titel Odeljenje za opštu upravu i javne službe Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambena pitanja i zaštita životne sredine JKP Komunalac DOO IZVOR JP Prostor Opština Vrbas Odeljenje za urbanizam, stambene i poslove i zaštitu životne sredine JP Direkcija za izgradnju Javno komunalno preduzeće Standard

Trg Branka Radičevića 1, 21205 Sremski Karlovci 21240 Titel Galvna, 14 a Nikole Tesle 29, Šajkaš Glavna 14 Maršala Tita 88, 21460 Vrbas Maršala Tita 88 Maršala Tita 81 Bude Tomovića 7

OKRUG SEVERNA BAČKA NAZIV INSTITUCIJE Opština Bačka Topola JP za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje JP Komgrad Gradska Čistoća Opština Mali Iđoš JP ZA GRAđEVINSKO ZEMLJISTE i PUTEVE Opština Subotica Služba za građevinarstvo Služba za opšte poslove , Odsek za propise Služba za inspekcijsko nadzorne poslove Služba za komunalne poslove, preduzetništvo i zaštitu životne sredine Čistoća i zelenilo Parking Vodovod i kanalizacija Direkcija za izgradnju opštine Subotica PALIĆ LUDAŠ, PJ Parkovi Zavod za urbanizam; Služba za poslove urbanizma, izgradnje i uređivanja Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture

ADRESA M.Tita 30, 24300 Bačka Topola Maršala Tita 70 Matija Korvina 18 Narodnooslobodilačka 18 M.Tita 32, 24321 Mali Iđoš M.Tita 32 Trg slobode 1, 24000 Subotica

Jožefa Atile 4 Đure Đakovića 22 II Trg Lazara Nešića 9a Trg Republike 16 Palić, Park Narodnih heroja 9 Trg Republike 16 Trg slobode 1

OKRUG ZAPADNA BAČKA NAZIV INSTITUCIJE Opštinska uprava Apatin Načelnik za urbanizam, građevinske, komunalne i pravne poslove Saobraćajni i zaštite životne sredine inspektor Komunalni inspektor JKP NAS DOM Direkcija za izgradnju Opštinska uprava Kula Odelenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i zaštite životne sredine Komunalna inspekcija Inspekcija za zaštitu životne sredine

14

ADRESA Srpskih Vladara 29, 25260 Apatin

Železnička 4 Srpskih Vladara 10 Lenjinova 11, 25230 Kula


021 685 3000; 685 3001 021 860 186 021 860 363 021 860 200 021 864 613 021 860 260 021 705 028; 706 306 021 704 100 021 707 255 021 701 054

TELEFON 024 715 899; 715 310

021 685 3076; 021 685 3077

sremkarl@eunet.yu

www.sremski-karlovci.org.yu

021 861 553 021 861 553

gzivkovic@opstina-titel.org.yu sgecevski@opstina-titel.org.yu

www.opstina-titel.org.yu www.opstina-titel.org.yu

021 705 990 021 704 100 021 707 255

urbanizam@vrbas.net direkcija_vrbas@neobee.net

www.vrbas.net www.vrbas.net www.direkcijavrbas.co.yu

FAX 024 715 545

E MAIL backatopola@hotmail.com

WWW www.btopola.co.yu

024 715 711 024 730 003

somidjos@verat.net

www.maliidjos.co.yu

votuzo@subotica.co.yu ousefgrad@subotica.co.yu ouodsekzapropise@subotica.co.yu ouinspekcija@subotica.co.yu oukomunalije@subotica.co.yu cistoca@yunord.net suparking@tippnet.co.yu uprava@vodovodsu.co.yu office@sudirekcija.co.yu jp.palic@tippnet.co.yu zavod@urbansu.co.yu; kornelija@urbansu.co.yu mzzsksu@eunet.yu

www.subotica.co.yu

FAX 025 773 212

E MAIL ou@soapatin.org

WWW www.soapatin.org

025 722 273

so.kula1@neobee.net

www.kula.org.yu

024 715 177 024 712 510 024 712 510 024 730 010 024 730 070 024 556 766 024 554 133; 626 777 024 636 101 024 641 111 024 626 749; 557 012 024 620 444 024 694 200; 694 201 024 557 711 024 666 300 024 753 121; 753 115Â 024 620 300 024 626 888; 555 444

TELEFON 025 772 122 lokal 647 lokal 648 lokal 642, 651 025 772 354 025 773 354; 772 033 025 722 220 lokal 123 lokal 125 lokal 131

024 525 755 024 626 779

024 527 831 024 551 537 024 557 700 024 666 336 024 753 474 024 556 376

15

www.cistoca su.co.yu www.suparking.co.yu www.vodovodsu.co.yu www.sudirekcija.co.yu www.palic.co.yu www.urbansu.co.yu www.heritage su.org.yu


JKP Komunalac JKP Zavod za urbanizam Kula – Odžaci JKP Vodovod JKP Radnik Opštinska uprava Odžaci Odelenje za stambeno komunalne poslove, urbanizam i životnu sredinu JKP Usluga Opstinska uprava Sombor Komunalna inspekcija Građevinska inspekcija Ekološka inspekcija JKP Čistoća Vodovod komunalno preduzeće J.P Urbanizam Republička inspekcija za ekološki nadzor na graničnom prelazu Bezdan Vodoprivredna inspekcija Republike Srbije; Zapadno bački okrug Šumarsko lovna inspekcija Republike Srbije; Zapadno bački okrug

Lenjinova 8 Petra Drapšina 1, 25220 Crvenka M. Tita 186, 25223 Sivac Knez Mihailova 24, 25250 Odžaci Železnička 45 Trg Cara Uroša 1, 25000 Sombor

Rade Drakulića 12 Somborski Put bb Venac Vojvode Radomira Putnika 18 Cara Uroša 1 Trg cara Uroša 1 Trg cara Uroša 1

OKRUG SEVERNI BANAT NAZIV INSTITUCIJE Opština Ada Urbanistički, građevinski, komunalno stambeni poslovi Republički Geodetski Zavod Služba za katastar nepokretnosti Ada Načelnik opštinske uprave Šef stručne službe za informatiku, razvoj i privrednu inicijativu Odelenje za komunalnu privredu Bereka Karolj JKP Standar Ada Zajednička vatrogasna jedinica Ada JP Adica Ada (rekreacioni centar + zoo) Opština Čoka Odeljenje za privredu, građevinarstvo, stambeno komunalne delatnosti, finansije, urbanizam, inspekcijske poslove i imovinsko pravne poslove Javno Stambeno Preduzeće Čoka JP Čoka Komunalno Dobrovoljno vatrogasno društvo Čoka JP Vodoprivredno Gornji Banat Opština Kanjiža Odelenje za opšte poslove; Odsek za društvene delatnosti, Odsek za opšte poslove Odelenje za privredu; Odsek za građevinarstvo i stambeno komunalne poslove, Odsek za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za malu privredu i imovinsko pravne poslove JP za uređivanje naselja Opštine Kanjiža JKP Komunalac Dobrovoljno vatrogasno društvo Kanjiža DTD Vodoprivredna organizacija JP za građevinsko zemljište, puteve, komunalne i stambene usluge opštine Kanjiža DOO Potiski Vodovodi

ADRESA Trg oslobođenja 1, 24430 Ada

Opština Kikinda

Trg Srpskih dobrovoljaca 12, 23000 Kikinda

Sekretarijat za stambeno komunalne poslove, građevinarstvo i privredu Načelnik za stambeno komunalne poslove, urbanizam i privredu Ivan Starčev Sekretarijat za finansijske poslove Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove

16

8 Oktobar 1 Save Kovačevića 17 M. Tita 39 Potiska 20, 23320 Čoka Potiska 20 Potiska 20 Palih Boraca 5 Senćanska 1 Van mesta bb Glavni Trg 1 (Trg Edvarda Kardelija 1), 24420 Kanjiža

Glavni Trg 4 Narodni park 5 Karađorđeva 31 Gagarinova 1 Novokneževački put 5 Borisa Kidriča 22, 24410 Horgoš


025 722 566 025 723 503; 722 871 025 731 219 025 773 354 025 742 411 025 743 211, lokal 189 025 742 512; 742 163 025 468 111 025 421 243 025 468 111 025 468 111 025 25 287 025 810 369 025 22 377 025 24 189 025 421 243 025 421 243

025 723 113 025 731 412

urbankula@ptt.yu

025 742 396

iodbor@neobee.net

www.welcome.to/odzaci

025 468 116; 25 325

sekretar@so-sombor.com

www.so-sombor.com

TELEFON 024 852 106; 852 012 024 852 106, lokal 51 024 852 106, lokal 32 024 862 106 024 852 019 024 852 106 024 851 721 024 851 156 024 853 315 0230 71 010

FAX 024 853 342 024 851 083

E MAIL soada@ada.org.yu

WWW www.ada.org.yu

024 853 342 024 853 342 024 851 083 024 851 834

nandor@ada.org.yu plajos@stereonet.info jkpstandard@tippnet.co.yu

www.jkpstandard-ada.co.yu

0230 71 175

opština@coka.co.yu

www.coka.co.yu

024 873 016

office@kanjiza.co.yu

www.kanjiza.co.yu

0230 71 011 0230 71 620 0230 71 014 0230 71 065 0230 71 079 024 875 166, lokal 222 024 873 248; 873 311, lokal 218 024 873 442; 875 166, lokal 229 024 873 187 024 873 131 024 874 512 024 874 924 024 873 190 024 874 246

024 873 131

www.vodaho.co.yu

0230 410 100; 0230 410 112

0230 410 174; 410 117; 22 909

info@kikinda.org.yu

0230 410 107

0230 410 174

ivan.starcev@kikinda.org.yu

0230 410 101 0230 410 112

0230 410 174 0230 410 174

danica.santovac@kikinda.org.yu pavle.markov@kikinda.org.yu

17

www.kikinda.org.yu


Sekretarijat za društvene delatnosti Služba za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine Komunalna inspekcija Uslužni centar Opštine Kikinda Inspekcije SO KIKINDA, Inspekcije Republike Srbije Severno banatski okrug ЈKP 6. Оktobar Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Regionalna kancelarija Kikinda JP Direkcija za izgradnju grada Javno Stambeno Preduzeće A.C.A. Kikinda d.o.o. JP Vodoprivredno Gornji Banat Parking servis Garaže d.o.o. Kikinda Zavod za zaštitu zdravlja Kikinda Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Kikinda Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Kikinda Lovacko udruženje PERJANICA Mokrin Opština Novi Kneževac Privreda i zanatstvo Komunalni i stambeni poslovi Poljoprivreda i zaštita životne sredine Načelnik opštinske uprave JP Direkcija za izgradnju grada JKP 7. Oktobar N. Kneževac Dobrovoljno vatrogasno društvo N. Kneževac Opština Szenta Načelnik opštinske uprave Načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove Načelnik Odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti Načelnik Odeljenja za finansije i privredne poslove Načelnik Službe za zajedničke poslove Fond za uređenje građavinskog zemljišta JK Stambeno preduzeće Szenta KP Otpad Subotica Vatrogasna jedinica Szenta DP Vodoprivredno Szenta

Trg srpskih dobrovoljaca 2 Iđoški put 66 Svetozara Miletića 24 Trg srpskih dobrovoljaca 11 Nemanjina 23 Iđoški put bb Kralja Petra 1 Dositejeva 23 Kralja Petra i 70 Trg srpskih dobrovoljaca 11 Marka Kraljevića 4 Dositeja Obradovica 8, 23305 Mokrin Kralja Petra i Karađorđevića 1, 23330 N. Kneževac

Cara Dušana 20 Karađorđeva 49 Karađorđeva 45 Glavni Trg 1, 24400 Szenta

Glavni Trg 1 Ilije Birčanina 2 Karađorđeva bb Poštanska 12 Kej Borisa Kidriča 6

OKRUG SREDNJI BANAT NAZIV INSTITUCIJE Opština Zrenjanin JSP Zrenjanin JKP Čistoća i Zelenilo JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina JKP Vodovod i kanalizacija JKP Pijace i parkinzi Odeljenje za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove i zaštitu životne sredine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenje u Zrenjaninu Poljoprivredna inspekcija Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenje u Zrenjaninu , Inspekcija šumarstva i lovstva Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenje u Zrenjaninu, Veterinarska inspkcija Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline, Odeljenje u Zrenjaninu, Sanitarna inspekcija Ministarstvo zdravlja i zaštite životne okoline Odeljenje u Zrenjaninu Inspekcija zaštite životne okoline Zavod za zaštitu spomenika kulture

18

ADRESA Trg slobode 10, 23000 Zrenjanin Gimnazijska 7 Beogradska 17 Teplička broj 4 Petefijeva 3 Pupinova 14 Trg slobode 10 Trg slobode 10 Trg slobode 10 Trg slobode 10 Trg slobode 10 Trg slobode 10 Pupinova 14


0230 410 109 0230 410 148 0230 410 116 0230 410 210 0230 422 610; 421 008 0230 422 760; 422 190 0230 401 710 0230 402 010; 427 068; 434 276; 434 598 0230 434 590; 421 140 0230 427 430; 063 592 000 0230 421 205 0230 435 314; 426 728 0230 421 102 0230 427 041 0230 422 108 0230 61 162 0230 81 031; 82 055 0230 82 055 0230 82 119 0230 82 119 0230 82 043 0230 82 115 0230 82 052 0230 82 841 024 813 574 024 813 574 024 813 574 024 813 574 024 813 574 024 813 574 024 814 420 024 827 800 024 811 336 024 815 799 024 812 055

TELEFON 023 564 585; 564 585; 66 020 023 64 760 023 522 350 023 62 420; 534 856; 34 889; 34 820 023 30 150; 564 646 023 511 217; 511 218 023 66 020, lokal 147 023 66 020, lokal 225

0230 421 664

jkp6@yubc.net

0230 422 509 0230 426 504

direkcija@kikinda.org.yu direktor@stambeno.net info@asa-yu.eu

0230 425 878 0230 435 315 0230 434 581

www.komunalno.net www.minpolj.sr.gov.yu www.stambeno.net www.asa-yu.eu

office@parking-kikinda.co.yu zdravlje@eunet.yu

www.parking-kikinda.co.yu

0230 61 162 0230 81 031 0230 82 076 0230 82 076 0230 82 076 0230 82 076

mokrinonline@yahoo.com sonk@eunet.yu sonk1@sks.co.yu sonk1@sks.co.yu sonk1@sks.co.yu sonk1@sks.co.yu

www.velikadroplja.com

024 812 034 024 812 034 024 812 034 024 812 034 024 812 034 024 812 034

info@zenta-senta.co.yu; zenta@eunet.yu www.zenta-senta.co.yu zenta@eunet.yu zenta@eunet.yu zenta@eunet.yu zenta@eunet.yu zenta@eunet.yu

FAX 023 562 355 023 64 760 023 542 906 023 34 930 023 534 577; 562 535 023 511 216

023 66 020, lokal 189 023 66 020, lokal 122 023 66 020, lokal 190 023 66 020, lokal 189 023 564 366

19

E MAIL sozr@zrenjanin.org.yu jspzr@beotel.yu office@jkpciz.co.yu office@direkcijazr.co.yu vikzr@mgnet.co.yu

www.rgz.sr.gov.yu

WWW www.zrenjanin.org.yu www.jkpciz.co.yu www.direkcijazr.co.yu


AD za puteve Vojvodinaput Zrenjanin Vojvodinašume JP ŠG Banat Pančevo, Šumska uprava Zrenjanin Opština Novi Bečej Vojvodinaput Zrenjanin, AD za puteve Novi Bečej JVP Vode Vojvodine Novi Sad, RJ Novi Bečej Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Novi Bečej Opština Žitište Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Žitište Opština Nova Crnja Opštinski organ za prekršaje Nova Crnja Opština Sečanj JKP Sečanj Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Sečanj Opštinski organ za prekršaje Sečanj

Žarka Zrenjanina 75 Karađorđev trg 87 Žarka Zrenjanina 8, 23270 Novi Bečej Milošev put BB Brana na Tisi BB Petra Drapšina 5 Cara Dušana 15, 23210 Žitište Cara Dušana 11 JNA 110, 23218 Nova Crnja JNA 110 Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj Prvomajska BB Vožda Karađorđa 55 Vožda Karađorđa 69

JUŽNI BANAT NAZIV INSTITUCIJE Opština Pančevo Zavod za zaštitu zdravlja JKP Grejanje JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva JKP Vodovod i kanalizacija JKP Higijena JKP Mladost JKP Zelenilo Mesna zajednica Centar I Mesna zajednica Centar Mesna zajednica Gornji grad Mesna zajednica Strelište Mesna zajednica Tesla Mesna zajednica Vojlovica Skupština opštine Pančevo Opštinski organ za prekršaje Opštinska uprava Okružni sud Opštinski sud Okružno javno tužilaštvo Opštinsko javno tužilaštvo Opštinsko javno pravobranilaštvo Sekretarijat za imovinsko pravne poslove Komunalna inspekcija Sekretarijat za komunalne, stambene, građevinske poslove i urbanizam Sekretarijat za zaštitu životne sredine JP Vojvodinašume Pančevo Ekološka inspekcija republike Srbije Saobraćajna inspekcija Veterinarska inspekcija Dobrovoljno vatrogasno društvo Centar za socijalni rad Opština Bela Crkva Centar za socijalni rad 8. maj

20

ADRESA 26000 Pančevo Cara Dušana 7 Zmaj Jovina 6 Oslobođenja 15 Dimitrija Tucovića 5 Miloša Trebinjca 3 Dimitrija Tucovića 7a Trg Kralja Petra 1 4 Maksima Gorkog 25 Braće Jovanovića bb Veljka Vlahovića 19 Lava Tolstoja 78 d Trg Vojvođanskih Brigada 5 Trg kralja Petra i 2 - 4 Braće Jovanovića 20 Trg Kralja Petra i 2 - 4 Vojvode Radomira Putnika 13 – 15 Vojvode Radomira Putnika 12 – 13 Vojvode Radomira Putnika 13 – 15 Vojvode Radomira Putnika 13 – 15 Dimitrija Tucovića 6 Trg Kralja Petra 1. 2 - 4 Trg Kralja Petra 1. 2 - 4 Trg Kralja Petra 1. 2 - 4 Trg Kralja Petra 1. 2 - 4 Braće Jovanovića 29 Trg Kralja Petra 1. 2 - 4 Trg Kralja Petra 1. 2 - 4 Trg Kralja Petra 1. 2 - 4 Žarka Zrenjanina 96 Filipa Višnjića 16 – 20 26340 Bela Crkva Dejana Brankova 5


023 566 910 023 510 872 023 771 135; 771 136; 777 111 023 773 413 023 771 108 023 771 044 024 22 219; 553 585; 25 761 023 821 325 023 815 030; 815 031; 815 129 023 815 026 023 841 111; 841 113; 841 410 023 841 030 023 841 059 023 841 047

TELEFON

023 771 136; 772 500

sonovibecej@newbenet.co.yu

024 25 755; 553 583

sozitiste@mgnet.co.yu

023 815 129

crnja@hotmail.com

www.crnja.com

023 842 031

sosecanj@ptt.yu

www.radiosecanj.co.yu

FAX

013 310 466 013 315 400 013 344 355 013 345 377 013 344 855 013 315 412 013 347 147 013 353 523 013 314 710 013 315 808 013 515 066 013 366 178 013 344 422 343 566; 351 358 013 344 422 013 344 366 013 345 481; 346 044 013 345 482 013 352 609; 346 123 013 346 028; 343 731 013 351 228 013 354 354 013 342 764 013 343 827 013 346 697 013 344 422 013 354 354 013 344 422 013 341 577 013 511 889; 519 998 013 851 165

013 352 073 345 184

www.novibecej.org.yu

E MAIL

WEB ADRESA

zzzz@panet.co.yu office@grejanje-pancevo.co.yu jpdost@panet.co.yu-dirpan@verat.net vodovod@panet.co.yu higijena@panet.co.yu jkpmladost@panet.co.yu

www.zzzzpa.org.yu www.grejanje-pancevo.co.yu www.direkcija-pancevo.co.yu www.vodovodpa.co.yu www.higijenapancevo.com

pancevo@sopancevo.org.yu

www.sopancevo.org.yu

pancevo@sopancevo.org.yu

www.sopancevo.org.yu www.opstinskisudpancevo.org.yu www.opstinskisudpancevo.org.yu

Ekologija@sopancevo.org.yu sgpancevo@vojvodinasume.co.yu

www.sopancevo.org.yu www.vojvodinasume.co.yu www.sopancevo.org.yu www.sopancevo.org.yu

czsr26@ptt.yu centarbc@ptt.yu

21


Centar za socijalni rad 8. maj Vodoprivredno preduzeće Ušće JP Belocrkvanski vodovod i kanalizacija Fond za gradsko građevinsko zemljište Opština Bela Crkva Opštinsko veće SO Bela Crkva JP Belocrkvanski komunalac Opština Kovin Centar za socijalni rad Opštinsko sindikalno veće JKP Kovinski komunalac JP Vojvodina šume Dobrovoljno vatrogasno društvo Opština Vršac JKP 2. Oktobar Opštinsko veće SO Vršac Srbijašume JP za gazdovanje šuma Otpad Vršac Protiv požarna stanica Opština Alibunar Opštinsko veće SO Alibunar JP Stanogradnja JKP Univerzal JKP Usluga JP Vojvodinašume Centar za socijalni rad 1. mart Opština Kovačica Centar za socijalni rad Opština Opovo JKP Mladost JP Srbijašume PP Tehnosirovina Opština Plandište Polet Komunalno Građanin DOO Šumarstvo

Dejana Branka 22 Proleterska 2 Miletićeva 2 Miletićeva 2 Dejana Branka 22 JNA 5, 26220 Kovin Žarka Zrenjanina 8 Sonje Marinković 6 Maksima Gorkog 24 1. maja 17 Trg pobede 1, 26300 Vršac Trg Save Kovačevića bb Trg pobede 1 Podvršanska bb Vojvode Knićanina 4 Feliksa Milekera 14 Trg slobode 4, 26361 Alibunar Trg slobode 4 Trg slobode 19 Nemanjina 14 Žarka Zrenjanina 5 Maksima Gorkog 24 S.Muncana 3 Maršala Tita 50 Čaplovićeva 17 Borisa Kidriča 10, 26204 Opovo JNA 7 Paje Marganovića 24 Branka Radičevića BB Vojvode Putnika 38 Obilićeva 15 Maršala Tita 151

OKRUG SREM NAZIV INSTITUCIJE Sremska Mitrovica JKP Toplifikacija JKP Komunalije JP Vodovod JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, zemljište i stambene usluge JP Srem gas Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine Građevinska inspekcija republike Srbija, Sremski okrug Građevinska inspekcija SO SM Inspekcija rada Republike Srbije, Sremski okrug Komunalna inspekcija Sremski okrug Poljoprivredna inspekcija Republike Srbije, Sremski okrug Sanitarna inspekcija Tržišna inspekcija Republike Srbije, Sremski okrug

22

ADRESE 22000 Sremska Mitrovica Trg svetog Dimitrija 15 Stari sor 114 Stari sor 14 Zmaj Jovina 24 Stari sor 100 Svetog Dimitrija 8 Svetog Dimitrija 8 Svetog Dimitrija 13 Svetog Dimitrija 8 Svetog Dimitrija 13 Svetog Dimitrija 8 Svetog Dimitrija 8 Svetog Dimitrija 8


013 853 286 013 853 261 013 851 491; 853 049 013 851 428; 852 148 013 851 326; 851 244; 851 012 013 853 346 013 851 255; 853 539 013 742 114 013 742 985; 742 263 013 742 564 013 742 584 013 742 625 013 744 946 013 821 053 013 831 935 013 830 435 013 833 530 013 805 395 013 833 523 013 641 007 013 852 106 013 642 011 013 641 333 013 651 230 013651 216 013 641 167; 861 025 013 661 122 013 661 041 013 681 030; 682 173 013 681 544 013 681 096 013 681 630 013 861 033 013 861 157 013 865 344

opstinabc@neobee.net

uczsrkovin@verat.net

www.belacrkva.info www.kovin.org.yu

www.vrsac.com eknezevic@vrsac.org.yu

csrplandiste@yahoo.com csrkov@panet.yu soopovo@bisinter.net

soplandiste@hemo.net

www.vrsac.org.yu

www.kovacica.org www.opstinaopovo.co.yu

www.plandiste.com

TELEFON

FAX

E MAIL

WWW

022 224 957

022 214 593 022 224 500

smtoplana@ptt.yu

www.smtoplana.co.yu www.komunalije.co.yu

022 610 562

inspekcijazzs.sm@eunet.yu

022 216 522 022 226 555 022 610 069 022 624 660 022 214 450 022 610 559 022 610 628 022 610 559 022 610 657 022 610 558 022 610 348

23


Turistička inspekcija Republike Srbije, Sremski okrug Veterinarska inspekcija Republike Srbije, Sremski okrug Opštinska uprava za urbanizam i stambeno komunalne poslove Opštinska uprava za privredu i preduzetnistvo Zavod za zaštitu spomenika Zavod za zaštitu zdravlja Vojvodina Šume, gazdinstvo Sremska Mitrovica Specijalni rezervat prirode Zasavica Opština Šid Načelnik opštinske uprave Načelnik za opštu upravu i društvenu delatnost Komunalna ekološka inspekcija Građevinska i saobraćajna inspekcija Odeljenje za urbanizam JKP Vodovod JKP Standard JP Zavod za urbanizam JP za stambene usluge i građevinsko zemljiste Republički geodetski zavod Uprava carina Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede Opštinsko javno tužilaštvo Mesna zajednica Opština Ruma JP Komunalac JP Vodovod JP Gas Ruma JUP Plan Odeljenje za urbanizam i komunalno stambena pitanja Republički geodetski zavod, katastar nepokretnosti Republička direkcija za puteve JP za građevinsko zemljište i puteve Opštinsko javno tužilaštvo Republička veterinarska inspekcija Opština Inđija JP Direkcija za izgradnju opštine Inđija JP Ingas JKP Vodovod i kanalizacija JKP Komunalac Opštinsko javno tužilaštvo Opština Irig JP Komunalac Ekološki inspektor Opština Pećinci Republički geodetski zavod, katastar nepokretnosti JKP Sava Opštinska uprava za urbanizam i stambeno komunalne poslove Šef fonda za građevinsko zemljište Opština Stara Pazova Odeljenje za komunalne delatnosti, urbanizam i građenje JP za građevinsko zemljište i izgradnju opštine SP GEA PLAN Opštinsko javno tužilastvo JP Vodovod i kanalizacija JP Urbanizam

Svetog Dimitrija 8 Svetog Dimitrija 13 Svetog Dimitrija 13 Svetog Dimitrija 13 Trg svetog Dimitrija 10 Stari sor 47 Parobrodska 2 Svetog Save 19 Karađorđeva 2, 22240 Šid Karađorđeva 2 Karađorđeva 2 Karađorđeva 2 Karađorđeva 2 Karađorđeva 2 Kneza Milosa 24 Svetog Save 80 Kneza Milosa 2 Cara Lazara 7 Cara Dusana 4

Glavna 155, 22400 Jelenacka 2 Orloviceva bb JNA 136 27. oktobra 7a Glavna 155 Zeleznicka 10 Sabacki put bb 27. oktobra 38 Zeleznicka 13 Glavna 107 Cara Dušana 1, 22320 Novosadska 12a Blok 63, objekat 14 2 Novosadska 16 Vojvode Stepe 20 III Novosadska 2 Vojvode Putnika1, 22406 Irig Vuka Karadžića 45 Vojvode Putnika1 Slobodana Bajića Paje 5, 22410 Pećinci Školska 5

Svetosavska 11, 22300 Svetosavska 11 Svetosavska 6 Branka Radičevića 2 Svetosavska 11

24


022 214 450 022 610 646 022 610 559 022 610 623 022 221 568 022 610 511 022 222 111 022 614 300 022 712 544; 712 122 022 712 544 022 714 120 022 712 122, lokal 115 022 712 122, lokal 113 i 114 022 714 048 022 714 115 022 712 558 022 715 561; 712 957 022 710 661; 712 606; 710 616 022 712 261; 710 713 022 712 437; 710 706 022 715 104 022 712 255 022712 644 022 429 155 022 421 314; 421 778; 421 008 022 429 622 022 423 450; 063 511 556 022 429 787 022 428 442 022 424 230; 421 511 022 429 169 022 428 077 022 429 155 022 561 311 022 561 112 022 560 862 022 560 842 022 561 002; 561 281; 552 325 022 561 158 022 461 010 022 461 303; 461 806 022 461 010, lokal 111 022 86 100 022 86 252 022 86 258; 85 510 022 86 909 022 85 218; 064 437 6622 022 310 170 022 310 055 022 310 402; 311 310; 363 110 022 312 341 022 310 680 022 312 935; 315 140

022 216 687

www.zasavica.org.yu

022 712 022

022 712 460 022 710 060

022 423 732 022 421 484 022 421 484 022 429 795

planruma@ptt.yu

022 474 492 022 561 301 ingas@verat.net

www.direkcija-indjija.net www.ingas.co.yu

soirig@ptt.yu

www.yumreza.org.yu irig

022 561 343 022 462 035 022 86 441 nacelnik.urbanizam@pecinci.org.yu 022 310 044 022 310 672

25


IMPRESSUM Naslov: Zeleni adresar Zelenih telefona Srbije Izdavač: Zeleni telefoni Srbije Pokret gorana i volonterski centar Vojvodine iz Novog Sada, Pokret gorana Novog Sada i Pokret gorana Pančeva Projekat: SPREADING THE GREEN PHONE SERVICE Pripremile/i: Jovana Đilas, Mira Pajić, Slobodan Popov, Milica Rat, Bojana Romanić, Marija Stamenković, Bojana Tot, Vladimir Veljković Oblikovanje i priprema za štampu: Jelena Đorđević Štampa i obrada: Tiskara Zelina d.d. Tiraž: 1000 primera Karlovac, 2008.

26


“This project is being implemented with a grant given through the Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe’s SECTOR Programme. This programme is funded by the Swedish International Development Cooperation agency (Sida).” “Ovaj projekat se sprovodi uz podršku granta koji je odobren u okviru SECTOR program, Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu. Ovaj program je osnovala Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).”


Ĺ TAMPANO NA RECIKLOVANOM PAPIRU

0700 I23 456 cena poziva jednaka je ceni lokalnog poziva

Zeleni_adresar_Zelenih_telefona_Srbije  

Zeleni adresar Zelenih telefona Srbije SADRŽAJ Korisnicima/korisnicama Zelenog adresara Zelenih telefona Srbije, BUKA • Odeljenje za komuna...

Zeleni_adresar_Zelenih_telefona_Srbije  

Zeleni adresar Zelenih telefona Srbije SADRŽAJ Korisnicima/korisnicama Zelenog adresara Zelenih telefona Srbije, BUKA • Odeljenje za komuna...

Advertisement