Page 1

NVO Udru탑enje Roma NOVI SVET


NVO Udru탑enje Roma NOVI SVET


MISIJA I VREDNOSTI NAŠE ORGANIZACIJE MISIJA

VREDNOSTI

Integracija marginalizovanih grupa u savremene društvene tokove i to:

• • • • • • •

• Roma, • Interno raseljena lica, • Osoba sa invaliditetom.

Tolerantnost, Rodna ravnopravnost, Transparentnost, Poštovanje različitosti, Poštovanje ljudskih prava, Profesionalnost, Jednake mogućnosti.


STRATEŠKI CILjEVI •

Razvijanje organizacionog sistema podrške, romima, osobama sa invaliditetom i interno raseljenih lica u Beogradu, kroz servis info centra i kroz personalne Institucionalne asistencije društvenih organizacija

Ekonomsko osnaživanje, edukacija korisnika marginalizovanih grupa sa teritorije grada Beograda

Proširenje kapaciteta i teritorije delovanja organizacije na području Republike Srbije


ORGANIZACIJA NOVI SVET • Do sada je naše programe koristilo 1570 deteta predškolskog i školskog uzrasta, 920 socijalno ugroženih porodica interno raseljenih lica sa bivših teritorija Jugoslavije

• Obavljene aktivnosti od 2001 se sprovode na teritoriji područija opština: Voždovac, N. Beograd, Zemun, Zvezdara, Barajevo i Lazarevc


USPEŠNO REALIZOVANI PROJEKTI od 2006 do 2009 • • •

Edukacija i osposobljavanje za ugradnju auto gasa u saradnji sa fabrikom LOVATO Mobilizacija zajednice u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji.

Projekti koji su nas izdvojili od drugih nevladinih organizacija:

Planirajte porodicu Krstovdanski dani sporta Osmi april-svetski dan Roma Distribucija školskog pribora udžbenika, humanitarnih i novogodišnjih paketa Promocija 60. godina ljudskih prava Integracija Roma u primarni zdravstveni sistem reproduktivnog zdravlja


PROJEKAT KOJI IZDVAJAMO “NAŠE PRAVO NA BOLJU BUDUĆNOST“ • • • •

Bolji uslovi života kroz ekonomsko osnaživanje Edukacijom i stručnim osposobljavanjem do posla Inovativna rešenja u aktivnom traženju posla Posredovanje u zapošljavanju i aktivno angažovanje na poslovima sanitarno ekološke zaštite

• Projekat je podržan od strane organizacije UNDP


PROJEKAT U TOKU • Obrazovanje Roma, Romkinja i interno raseljenih lica i stručno osposobljavanje za lakše i brže pronalaženja posla • Kako napisati radnu biografiju • Komunikacija sa budućim polodavcem • Spoznavanje gestova i ponašanja kod poslodavca


PROJEKAT 2010 – 2013 • Usavršavanje i nastavak projekta edukacija u oblasti sanitarno ekološke zaštite životne sredine, u cilju socijalnog zapošljavanja i uklanjanje divljih deponija ( osposobljavanje 80 budućih ''Eko Instruktora '‘za rad sa opasnim materijama iz oblasti dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije).

• Inovativan projekat ''Od sakupljača do proizvođača '‘ sakupljanje i deponovanje otpada od kartona, edukacija, otvaranje firme, otkup, prerada, proizvodnja briketa od kartona, zapošljavanje marginalizovane populacije.


DONATORI NAŠE ORGANIZACIJE • • • • • • • • • • • • • • • • •

UNDP UNHCR USAID CARE OHCR CARITAS ADRA CRVENI KRST MINISTARSTVO ZDRAVLJA JEVREJSKA ZAJEDNICA GRADSKI SEKRETARIJAT ZA DEČIJU I SOCIJALNU ZAŠTITU GO VOŽDOVAC COCA COLA KNJAZ MILOŠ PEKARA TRPKOVIĆ EKO ROZZ PRIJATELJI DECE BEOGRADA


KONTAKTI NAĹ E ORGANIZACIJE Kontakt osoba : Ilija Stojanovic Adresa: Kolubarska 7 Beograd tel/fax: 011/244-7139 ,063/7709-172 E-mail: novs@eunet.rs; novisvet2008@yahoo.com


HVALA NA PAŽNJI

NOVI SVET  

NVO Novi svet Beograd

NOVI SVET  

NVO Novi svet Beograd