Page 1

153 zenbakia

2017-2018eko negua hiruhilabetekaria

www.ekologistakmartxan.org www.ekologistakmartxan.org


Aurkibidea Orria / Artikuloa

/ 3 ­ Emakumeen Lehenengo Topaketa 4 ­ No al proyecto de interconexión eléctrica Gatika­Cubnezais 5 ­ Nos quieren cocinar con alta tensión 6 ­ En el día del suelo, contra la contaminación por lindane 6 ­ Lindane: de Barakaldo a Galiza 6 ­ Lindano en el trazado de la Variante Sur Ferroviaria (VSF) 7 ­ Lizarrako Talde Ekologistaren 40. urteurrena 7 ­ Eten gabeko martxan! 7 ­ Badator Ekozinemaldia 2018 7 ­ Charo Llanos beti gure bihotzetan!! 8 ­ AHTa mugitzen da berriro 9 ­ De "El timo del TAV" 9 ­ "ZULOAN. Bidaia bat AHT eta lan­ esplotazioan barrena" 10 ­ Belartzako eredua 11 ­ Restricciones para las grandes superficies 11 ­ Helburua baino gehiago 11 ­ Carril bici Bilbo­Getxo YA! 12 ­ Incineradora de Zubieta: 120 millones en lugar de 37,4?! 12 ­ Erraustegiaren ondoan Klimaren Aldaketaren Zentroa eraiki nahi dute 13 ­ Defensora/es de la Vida + Atacan a Patricia Gualinga + Colombia: Asesinan activista Free Red Fawn! 14 ­ Hambirekin elkartasuna! 14 ­ Con el CEDIB 14 ­ garaipenak: Pascua Lama bertan behera!! Auvoir aéroport du Grand Ouest! 15 ­ Con Honduras!

C COPYLEFT

Sofware librez ekoiztuta

Kopia ta zabal zazu!

Ekoizpena: Txamantxoia Ekoizpenak ISSN: 1696­0505 Depósito legal: BI­2523­01

Hurrengo alerako epea: martxoak 15 Plazo para el siguiente bole: 15 marzo

Erredazioa ez da bertan adierazten diren iritzien erantzule La redacción no comparte necesariamente todas las opiniones publicadas.

EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkartea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu. Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingurumena­ ren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sorburu. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo sozial sort­ zen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearen desoreka soziala… Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkako sentsibilizazio­kanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salake­ tak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzean alternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara. Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakunde publiko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondate hutsez gabiltza lanean. Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketa klimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketa ekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgeni­ koak, Garraiobideak eta Hirigintza. Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independent­ zia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetza behar ditugu. Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, que comparti­ mos una visión similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria. Formamos parte del ecologismo social, que entiende que el origen de los problemas ambientales está en la forma de producción y consumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros problemas sociales: relacio­ nes Norte­Sur, la desigualdad social en nuestra sociedad... Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que ela­ boramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Somos una organización plural, asamblearia, e independiente de cual­ quier partido político, institución pública o privada realizando nuestra la­ bor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz nuestro trabajo y seguir ga­ rantizando nuestra independencia, precisamos de tu ayuda y participación.


boletina

153 - 2017-2018 negua

n e e m u k Ema o g n e n e Leh a t e k a p To

3

www.generoyenergia.org

Generoari eta Energiari buruz Energiaren arloan lanean dabiltzan emakumeen artean sarea osatzeko eta desberdintasunari aurre egiteko asmoz, Emakumeen Lehenengo Topaketa Generoari eta Energiari buruz ekimena antolatzen ari gara Bilbon, otsailaren 2tik 4ra bitartean. Nondik dator ekimen hau? Generoari eta Energiari buruzko lantaldea osatu genuen urrian, batetik, emakumeak energiaren sektorearen esfera guztietatik kanporatuta daudela eta gure eredu energetikoak emakumeengan inpaktu bereiziak eragiten dituela salatzeko eta, bestetik, trantsizio energetiko bidezkoa­ go eta iraunkorragoaren alde lan egiten ari diren emakumeak bistaratzeko. Emakume horiek, hain zuzen ere, ezbaian jart­ zen ez diren inertzietan eta botere­harremanetan lan egiten dute, egunero­egunero. Jakin badakigu, gainera, sistema heteropatriarkal honetan egoera guztiz desorekatua bizi dutela aniztasun sexuala adie­ razten duten pertsonek, eta ez genioke etorkizunean gai horri aurre egin behar izan nahiko. Gure eredu energetikoa zikina da, oligopolikoa, ekozida eta bidegabea, baina, gainera, matxista eta falokratikoa ere bada. Baina hain zuzen ere, azken bi ezaugarri horietaz ez da hitz egiten. Ondorioz, desberdintasunak areagotzen di­ tuzten jokabideak eta egoerak birsortzen dira, bai sektore energetiko tradizionalaren bo­ tere­guneetan, bai eredua alda­ tzeko proposamenak gauzatzen ari diren guneetan, eta oztopo handia da hori emakumeen edo aniztasun sexuala adierazten duten pertsonen partai­ detzarako. Gobernuak, oposizioak, CCOOk eta UGTk gizo­ nezko 14 aditu auke­ ratu zituzten, Klima Aldake­ taren eta Trantsizio Energetikoa­ ren Legea di­ seinatuko duen bat­ zordea osatzeko. Talde honen sustatzaileent­ zat, onartezina izan da egitate hori: herrialde osorako bide­orria, tartean emakume bat ere

egon gabe. Batzorde horren izendapena­ ren aurrean, are eskandalagarriago izan da alderdiek, enpresek, gizarte­erakun­ deek eta energiarekin lotutako mugi­ menduek emandako erantzun tristea: ez dute batzordea ukatu; areago, zilegita­ suna aitortu diote. Ondoko erakunde hauetan parte hartzen dugun emakumeok bultzatu dugu topaketa hau: Xarxa per la Sobiranía Energèti­ ca, Som Energia, Mesa de Transición Energética de Cádiz, Ekologistak Martxan, Tradener, Observatori del Deute en la Globalització, Goiener, Ingeniería Sin Fronteras, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Gure Energia, Europako Parlamentuaren bulegoa Bilbon, Movimiento Ibérico Antinu­ clear, Alianza contra la Pobreza Energética, Ongawa, Foro Extremeño Antinuclear, Observatorio Crítico de la Energía, Ecologistas en Acción eta Euskal Herriko Unibertsitatea. Topaketa elkar ezagutzeko, diagnostiko bateratu bat lant­ zeko eta trantsizio feministarako tresnen sarea osatzeko aba­ gunea izatea nahi dugu. Emakumeen Lehenengo Topaketa Generoari eta Energiari buruz ekimenaren informazio gehiago: Topaketa antolatzeaz gain, emakumerik EZ duten (edo emakumeak apaingarri huts dituzten) energiari buruzko ekitaldien kartelak eta egitarauak biltzen ari gara. Era berean, energiaren sektorean erreferente diren emakumeen datu­basea eratzen ari gara. Hainbat modutan lagun gaitzakezue:

Eta, ja­ kina, berdintasuna gauzatzeko aurre­ rapausoak emanda: zure erakundeko ekitaldi guztietan emakumeak daudela bermatuta; erabakiak hartzeko guneetan parte hartzeko ahalmena dutela ziurtatuta; eta antolatutako ekitaldiak, gutxienez, parekideak izagtea lortuta, hala parte­hartzaile kopuruari dagokionez, nola rolei dagokienez.


4

boletina

153 - 2017-2018 negua

, No al proyecto de interconexion , electrica Gatika-Cubnezais Ekologistak Martxan ha mostrado su rechazo al proyecto de interconexión eléctrica entre Gatika y la localidad francesa de Cubnezais, a cargo de Inelfe -empresa mixta creada a partes iguales por Red Eléctrica de España, el gestor de la red pública de transporte en España y su homólogo francés, Réseau de Transport d’Electricité-, que fue presentado el pasado 24 de octubre por parte de representantes de Red Eléctrica Española. El grupo ecologista quiere mostrar así su apoyo a los veci­ nos de la localidad vizcaína de Gatika que han creado la Pla­ taforma Contra la Autopista Eléctrica de Gatika. Esta plata­ forma ha conseguido recoger en dos semanas 6.850 alegaciones contra la puesta en marcha de este proyecto den­ tro del proceso de consulta sobre el alcance de la evaluación de impacto ambiental que se lleva a cabo actualmente.

(Erredazioa) Riesgo para la salud y el medio ambiente

De acuerdo con las dos alegaciones que presentó Ekologistak Martxan el pasa­ do día 29 de diciembre, estas interconexiones entre Bizkaia y Gironde son “inútiles, tie­ nen un coste descomunal y son perjudiciales por los gastos medioambientales y riesgos sanitarios que acarrea para la ciudadanía”. En este sentido han señalado que “numerosos estudios independientes (entre los que están los de la OMS) han demostrado que las líneas MAT (400 kV), incluso sote­ rradas, generan una fuerte contaminación electromagnética con consecuencias desastrosas para la salud de la población que vive cerca de estas líneas: cáncer, migrañas , problemas de fertilidad, pro­ blemas de sueño, alergias, fatiga, etc. , además de niveles elevados de conta­ minación acústica. Esta contaminación electromagnética afecta del mismo mo­ do a las personas y a la fauna”. Además, han querido subrayar que Francia y España “tienen una capacidad eléctrica excedentaria” y este proyecto supone “un obstáculo para el despliegue de una verdadera política de energías renovables en Francia”. Plazo para presentar alegaciones El plazo para presentar las alegacio­ nes en contra del proyecto de interco­ nexión eléctrica en el Golfo de Bizkaia entre el Estado francés y el Estado es­ pañol promovido por la plataforma po­ pular de Gatika, se amplia hasta en 31 de enero.

Dentro de la zona, además de la subestación de Gatika 400 kV y la subestación de Lemoiz 400 kV, se encuentran las siguientes líneas eléctricas: • Línea 400 kV Gatika­Itxaso • Línea 400 kV Gatika­Azpeitia • Líneas 132 kV Gatika­Lemoiz II y 400 kV Gatika­Lemoiz 1 y 2 • Líneas de 220 kV y de 400 kV Gatika­Güeñes • Línea de 132 kV Gatika­Euba 1 y 2 • Línea de 132 kV Basauri­Gatika 1 y 2 • Línea de 132 kV Gatika­Fadura 1 y 2 • Línea de 132 kV Gatika­Leioa 1 y 2 • Línea 200 kV E/S en ST Zamudio de L/Güeñes­Gatika • Línea 132 kV Lemoiz

De pag. 5

Este proyecto supone apostar por un gasto y per­ juicio descomunal al mismo tiempo que se imponen unas políticas de austeridad que consideran que se debe recortar en sanidad, educación y pensiones. Como decíamos al principio, nos quieren cocinar y, por aparentar ser demócratas, sólo nos dejan decidir la salsa. El Ayuntamiento de Gatika ya ha rechazado este proyecto unánimemente y el día 27 de diciem­ bre esta plataforma de Gatika presentó más de 6.800 alegaciones contra el mismo. Es decir, no queremos que nos cocinen con alta tensión.


boletina 153 - 2017-2018 negua

3

5

Nos quieren cocinar con alta tensión Nos oponemos al proyecto en sí, y exponemos varias razo­ nes de por qué lo hacemos, entre otras, porque es innecesario, es extremadamente caro y es perjudicial. Seguramente es conocido el hermoso cuento de Eduardo Galeano sobre el cocinero que reúne a las aves de la granja (gallinas, patos, pavos etc.) y les pregunta con qué salsa qui­ sieran ser comidas, cuando una gallina dice: «No queremos ser comidas de ninguna manera», a lo cual el cocinero res­ pondió que esa respuesta no era válida, pues iban a ser coci­ nadas quisieran o no.. Algo así es lo que Red Eléctrica Española, entidad sólo un 20% pública, ha anunciado al Ayuntamiento de Gatika y a otros varios de la zona, a saber, que el proyecto de intercone­ xión eléctrica España­Francia por el Golfo de Bizkaia (Inel­ fe) se llevará a cabo sí o sí. Esta interconexión consiste en traer un cable submarino desde una localidad cercana a Burdeos hasta la costa vasca cercana a Lemoiz, donde se aprovechará lo más posible del trazado anterior de la conexión con la central nuclear, que nunca ha sido utilizado. Como la corriente proveniente de Francia es continua, debe convertirse en alterna mediante una estación conversora que se instalaría junto a la subestación de Gatika, pegada a ella, de dos edificios de 20 metros de altura, equivalentes a 8 plantas. Los defensores del proyecto aseguran que «las necesidades de intercambio de una parte y otra son cada vez más impor­ tantes». Red Eléctrica adorna el proyecto con narrativas de mejora de la disponibilidad de energía europea, mayor efi­ ciencia, abaratamiento, y más aprovechamiento de las energías renovables. Como dicen que el proyecto es de interés

común y quieren que se lleve a cabo con todas las garantías de transparencia y participación ciudadana, está en fase de consultas, y nos dan tiempo a hacer todo tipo de propuestas y alegaciones. Es decir, nos dejarán decidir la salsa, la forma, pero no el proyecto en sí. Como en el cuento del cocinero de Galeano, eso no está en cuestión. Sin embargo, desde la Plataforma de Gatika contra este proyecto, nos oponemos a que nos cocinen, nos oponemos al proyecto en sí, y exponemos varias razones de por qué lo ha­ cemos, entre otras, porque es innecesario, es extremadamente caro y es perjudicial. Este proyecto es innecesario porque la capacidad eléctrica de España y Francia es excedentaria. La de Francia es 1,6 ve­ ces su consumo máximo, y la de España 2,6 veces superior,

Mikel Casado (Gatikako autopista

elektrikoaren kontrako Herri Plataforma)

en parte, porque se construyeron grandes centrales de ciclos combinados que hoy están paradas, a pesar de su alto coste. Aparte de eso, el consumo en España ha caído un 11% entre 2008 y 2014. Por si fuera poco, ya hay interconexión Francia­ España, y es más que suficiente, pues alcanza los 3,7 GW, y no llegan a utilizarse. Por último, pero muy importante, este proyecto es innece­ sario porque hay alternativas y es obsoleto. En la actualidad, los sistemas de almacenamiento y de gestión de la demanda empiezan a ser una alternativa mucho más interesante y económica que la construcción de grandes infraestructuras costosas que van a tener poco uso. En segundo lugar, el proyecto es tremendamente caro para los contribuyentes pues, aunque seamos todos los europeos los que lo subvencionemos, costará, según presupuestado, 1.800 millones de euros más los posibles, o ciertos, desvíos presu­ puestarios, como ha pasado en decenas de otros megaproyec­ tos, para eventualmente lograr tan sólo 2 innecesarios GW. En tercer lugar, el proyecto es perjudicial sanitaria y me­ dioambientalmente. Es perjudicial para la salud porque las lí­ neas de alta tensión (400 KV), tanto si son aéreas como sote­ rradas, generan una alta contaminación electromagnética, con posibles consecuencias tales como cáncer, migrañas, sueño, fertilidad etc., como es mostrado en estudios independientes, entre los que están los de la Organización Mundial de la Sa­ lud. Además, provocan elevados niveles de contaminación acústica. Medioambientalmente, el deterioro es sobre el pai­ saje y la fauna, pues las líneas de alta tensión exigen el man­ tenimiento de amplios espacios sin vegetación a su alrededor, todo lo cual afecta a ganadería y turismo sin dejar beneficio local alguno. En la zona marina por donde debería sumergirse el cable, los daños a la pesca también se consideran altos. Y, poniendo el foco del efecto en nuestro municipio, veríamos una estación conversora de grandes dimensiones que en la transformación de corriente continua en alterna provocaría un ruido altamente molesto. Entonces, expuestos los aspectos negativos del proyecto, cualquiera se preguntaría por el sentido del mismo. Creemos que el objetivo es el beneficio monetario que aportaría a las ope­ radoras energéticas españolas, pues comprarían energía nuclear francesa barata para venderla más cara en España. Aparte de ello, estos me­ gaproyectos se inscriben en una lógica de cons­ titución de un gigante europeo de la energía que se instalará posiblemente en los estados europeos donde se paguen menos impuestos, lo cual debilitará o incluso elimi­ nará nuestro servicio público de electricidad, que se conten­ tará con el rol de transportista de energía. También hay que tener en cuenta que, aunque sus defenso­ res nos digan que la energía nos resultará más barata al con­ sumidor, podría resultar lo contrario cuando Francia vaya ce­ rrando sus centrales nucleares y necesite importar energía española, en cuyo caso subirá el precio que pagamos al au­ mentar la demanda. Además, creemos que la forma más sen­ cilla de abaratar la energía eléctrica sin recurrir a costosos megaproyectos que, en última instancia, encarece la energía, es, simplemente, que las empresas eléctricas bajen el precio del kW/h, que, como todo el mundo sabe, es actualmente abusivo e injustificado. A pag. 4

A pag. 4


6

boletina

153 - 2017-2018 negua

, En el dia del suelo, contra la , contaminacion por lindane Coincidiendo con el 5 de diciembre Día Mundial del Suelo, Ekologistak Martxan criticó que el Gobierno Vasco y las ad­ ministraciones públicas alaban iniciativas como éstas para salir en la foto. Sin embargo durante el año ignoran a cuestión y ni gestionan de forma adecuada la situación ni emiten pla­ nes de acción para la recuperación y conservación. Es el caso del HCH Lindano, que afecta a 11 comunidades de 19 que tiene el Estado Español, entre ellas Euskadi y Na­ farroa. Los residuos de lindano se esparcieron por diferentes puntos de la geografía española en las décadas de los 70 y 80, sin que en muchos casos se conozca la ubicación exacta de los vertidos, la cantidad depositada y las condiciones en que se realizaron, generando la degradación de nuestros suelos. En consecuencia esta contaminación ha afectando a las cuen­ cas más importantes de la península (Tajo, Ebro, Duero, Ju­ car, Segura, Guadiana, Guadalquivir, Cantabrico­Oriental y Miño­Sil).

Muestra de ello son las noticias que estos días están apareciendo sobre el municipio de Ó Porriño en Ponteve­ dra, donde hoy mismo se constituye una plataforma de afectados para pe­ dir la solución del problema. Hoy no solo no se corrigen los errores del pasado con el HCH linda­ no, sino que seguimos hipotecando el futuro con la utilización de otros pesticidas tan dañinos como el Glifosato. Sobran leyes para proteger los suelos. Desde la Directiva europea 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental que contempla el prevenir y reparar los daños medioambien­ tales. a las estatales Ley 22/2011 de residuos y suelos conta­ minados (modificada parcialmente por la Ley 5/2013), la Ley 4/2015 de 25 de junio para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero por el que se establece la relación de actividades poten­ cialmente contaminadoras del suelo, los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Además de esta crítica a la administración Ekologistak Martxan exigió una serie de demandas (ver www.ekologis­ takmartxan.org)

Lindane: de Barakaldo a Galiza

Ekologistak Martxan Barakaldo

Ekologistak Martxan viajó a Galiza para reunirse con vecinos y vecinas de O Porriño (Pontevedra), localidad afectada por toneladas de vertidos de linedane (HCH) y presentar su informe. El representate de Ekologistak Martxan y coordinador general de la campaña estatal contra el lindano de Ecologistas en Acción, Javier Vázquez,, participó en el encuentro con ve­ cinas y vecinos afectados junto a la vicepresidenta del parlamento gallego y coordinadora de EU Eva Solla, y el el portavoz del grupo municipal Irabazi en Barakaldo. El caso de O Porriño es muy grave, ya que su suelo está totalmente impregnado de lindano, que se produjo de forma intensiva en una fá­ brica entre 1947 y 1964. Durante años los vecinos lo han manipulado con las manos desnudas, y las instituciones lo han usado hasta para pavimentar carreteras. Cada vez que se hace una zanja se descu­ bre un nuevo vertido. O Porriño se erige encima de residuos de lindane. Hasta el agua de sus pozos está contaminada y no puede ser utilizada para nada . Por otra parte Ekologistak Martxan ha reiterado su oposición a que se dé uso urbanístico al suelo de la antigua fabricante de fertilizantes y pesticidas a base de lindano Sefanitro. La organización ha amenazado con ir a juicio. Exigen la necesidad de contar con el consenso de los vecinos.

Lindano en el trazado de la Variante Sur Ferroviaria (VSF)

Barakaldo Naturala

La VSF discurrirá contigua al depósito de tierras contaminadas por lindane de Argalario (Barakal­ do), que se suma a los posibles accidentes con productos industriales peligrosos. La existencia de un déposito de lindane en el trazado no viene recogida en el estudio de impacto ambiental. Tras las últimas declaraciones del ministro de Fomento Iñigo de la Serna, que excluye a las mer­ cancías de la red de Alta Velocidad, proyectos como la Variante Sur Ferroviaria (VSF) quedan en etre dicho ya que su cometido sería conectar el Puerto de Bilbao con esa futura red. Hace una década gas­ taron 50 millones en el túnel de Serantes que nunca se ha usado. En Barakaldo este proyecto afectará a su pulmón verde, la zona rural de Kastrexana y Gorostiza. Estas navidades los vecinos de Gorostiza y la Asociación Vecinal Pulmón Verde Gorostiza marcha­ ron en Barakaldo para expresar su rechazo a este proyecto. Porque en está zona ya se va imponiendo proyecto tras proyecto como una presa, dos gaseoductos, una tubería de agua de más de 2 metros de diámetro y la Supersur. Ahora la VSF afectará sus viviendas y el entorno natural, disfrutado por todos los barakaldeses por se la zona natural más próxima y mejor conservada en la ciudad.


boletina

153 - 2017-2018 negua

Lizarrako Talde Ekologistaren

7

40. urteurrena

Lizarrako Talde Ekologistak bere 40. urteurrena ospatzen du aurten, eta oroitzapena haiekin lan egin duten guztiekin, era batez edo bestez, egiteko asmoa dugu. Egin den lana oroitu nahi dute, bertan lan egin duten pertsonak omenduz, arrakastak aintzat hartu, eta lortutako esperientziaren bidez, hobetu eta aurrera egin. Baita ere, etorkizuna gogoan izanik, aurrean ditugun erronkak eta nola aurrera eraman. Horretarako ekitaldi bat antolatu nahi dute eta hrretarako bi­ lera deitu zuten urtarrilaren 19an. Zorionak Lizarrako Talde Ekologista!

Eten gabeko martxan!

Ekoetxean jarraitzen dugu hitzaldi ugari antolatzen. Jakoba Errekondo izan genuen haren azken 'Landareak lantzen, urte osoko gida liburua' aur­ kezten. Lurra noiz eta nola landu eta ilargiak lurzoruan duen eragina nola aprobetxatu ikasi genuen. Ekoetxea bete zitzaigun 69 entzuleekin! Baita ere Ekobarakakoak eta Baratzataldekoak izan genituen. Arrantza jasanga­ rritaz aritu ginen ere. Lizarran berriz Azaro ekologikoa antolatu genuen eta baita ere toxikorik gabeko Garbiketa osasungarriari buruzko tailerra. Iruñean "Hazkunde mugak eta trantsizio ekosoziala" jardunaldiak antolatu genituen ere, hitzaldiak eta erakusketa barne. Donostian berriz “La Trampa Global del Gas – Un Puente al Desastre” liburua aurkeztu genuen. Kutsatzaile hormonalei buruz aritu gara ere Getxon eta Basaurin. Basau­ rin ere Truke Azoka eta Ekoazoka antolatu genituen eta Herridendan eta Errenteriako Ekonomia Solidarioaren Azokaizan ginen gure mahiekin. Eten gabeko! Ideiak zabaltzeari, ikasteari eta salatzeari ekiten diegu!

badator

Ekozinemaldia 2018 Llegamos al 12º Ekozinemaldia, a celebrar de nuevo en muchas ciudades y pueblos de Euskal Herria del 19 al 29 de marzo. De nuevo contamos con una tremenda propuesta de temáticas, facturas y relidades representadas. este año conta­ remos con pelícual hechas aquí pero también en Brasil Co­ lombia, Ecuador, El Salvador, Perú, Puerto Rico, EEUU, Kurdistán, Ghana o Catalunya. El Ekozinemaldia 2018 será por tanto más intenacional que nunca.Las temáticas van desde la tradicional de la energía (petróleo, hidroeléctricas) y recur­ sos (agua, el cambio climático, a los residuos electrónicos o la biomasa marina y nuestros abusos. Como siempre, incluyendo a la visión ecologista la del Sur global, la de la deuda ecológi­ ca, y la feminsita en este caso con una buena representación de películas sobre mujeres y resistencia ambiental ("Arpille­ ras", "Yaku Chaski Warmikuna: Mensajeras del Río" o "Hija de la laguna")

Charo Llanos beti gure bihotzetan!!


8

boletina

153 - 2017-2018 negua

a d n e z t i g u m AHTa o r i r r e b Azken hilabeteetan gauzak mugitu dira AHT arloan. Alde batetik Kataluniako gatazka dela-eta, PPk oraindik presupuestoak onartu gabe dituenez, EAJrekin bat egin nahi du proiektu honekin aurrera egiteko. PPk badaki EAJrentzat AHTa dela harribitxirik baliotsuena. Dirurik gabe, orain arte eginiko inbertsio guztiak ez luke ezertarako balio izango, beraz, finantziazio gehiago behar dute eta Madrilgoa da diru-iturri bakarra.

(Erredazioa) Arabako aukera

Beste aldetik, gai honen inguruan azken hilabeteetan izandako berrien arabera, gobernuak AHTko Ezkioko lotura baztertu eta horren ordez Gasteizkoa aukeratu duela jakin izan dugu. Arra­ zoien artean Ezkioko aukera garestiagoa zela diote, 1.671 milioi euroko kostea baitzuen eta Gasteizkoak berriz 719 mi­ lioi eurotakoa. Zentzu horretan, Gasteiz eta Iruñea lotzea txa­ lotu egin dute Araba eta Gasteizko instituzioek. Honekin ba­ tera Miranda de Ebro eta Logroño arteko lotura proposatu zuen Sustapen Ministerioak (4 proiektu desberdin), Medite­ rraneoko trenbidearekin lotzeko asmoarekin. Honek desados­ tasuna sortu du Arabar Errioxan, bertatik pasatean trenbideak 57 kilometro mahasti zeharkatuko lituzke eta. Hiru egunetan 4.000 sinadura lortu zituen Lezako Mahiak proiektuare aurka. Arabako Aldundia ere ideia honen aurka agertu zen. Ordun­ dik, Arabako beste aranetako udal batzuk ere eskatu dute AHTa beraien lurraldeetatik ez pasatzea eta aldundiaren ba­ besa izatea.

Dagoeneko AHT proiektuak 2.000 milioi eurotako gaikos­ tea dauka eta daraman atzerapena galanta da. Gipuzkoan, 17 zatietatik 12 bukaturik daude, beraz 5 geratzen dira, haien ar­ tean Donostiako sarbidea eta geltokia ­ garestienak eta zaile­ nak. Aurreko adostasuna 2017ko maiatzean gertatu zen, PPko gobernuak dirua emango zuela hitzeman zuenean. Orduan, proiektua 2023rako amaitzea aurreikusten zuten, Rajoyk hau­ teskunde kanpainan esan zuena baina 4 urte beranduago. Irai­ lean aurrekontuaren egoera hobetu zitzaien Europako Inbert­ sio Bankuak (EIB) AHTrako 1.030 milioi euroko mailegua onartu zuelako. Gogoan izan dezagun, EIBk beste 1.400 mi­ lioi euroko mailegua eman ziela ere 2012an Azaroan Eusko Jaurlaritzak AHT eraikitzeko 500 milioi eu­ ro gehiago aurreratuko zituela adierazi zuen. Astigarraga eta Lezo arteko AHT zatia izango da gehien kostako dena (356,6 milioi euro). Horrez gain, Donostiako geltokia (90 milioi eu­ Nafarroako desadostasuna ro), Ezkioko geltokia (4,10 milioi) eta Astigarragakoa (4,70 Nafarroan ere onarpena ez da erabatekoa. Batez ere hain­ milioi). beste urtetan (3!) proiektua geldirik egon eta gero, ezinbeste­ Hiriburuetako geltokien milioiak koa ez dela ikusten baita, beste behar asko betetzeko baitaude Hiriburuen geltokiei dagozkie gastu handienak, batez ere oraindik. Gainera, Nafarroako gobernuko koalizioan Geroa Gasteizen eta Bilbon. Hauetan helburua dagoen trenbide sarea bai dago bakarrik honen alde. Lanei ekiteak, berriro ere, Na­ lurperatzea da, Gasteizkoa 2,9 kilometro luzeera izanik. Ho­ far herriaren nahiaren gainetik pasatzea suposatuko luke. Eta rrek hondoko aurrekontua suposatzen du: Gasteizeko geltokia egiteko 415 milioi euro eta Donostiko geltokia egiteko 400 milioi euro, hain zuzen ere. Gobernuaren aurreikuspenaren arabera, lortuko den azpiegiturarekin egindako inbertsioaren zati bat berreskuratuko da. Donostiako geltokian aurreikusten dute 90 milioi kostatzea (Eusko Jaurlaritzak 10 milioi jarri zi­ tuen urrian eta bestea Madrilgo kupoaren bitartez ordainduko da ­ baina 2016an Espainiar Gobernuak 1.078 milioi euro zor zizkion kupotik Jaurlaritzari AHTa ordaintzeko). Guzti hau, Argia aldizkariko Xabier Letonak esaten zuenez, urte guzti hauetan gertatzen ari den bezala, aurrekontuak puzten ez ba­ dira. Hark dioenez, Alicante­Murtziako AHT proiektua %600 garestitu zen hasierako aurrekontutik. Beraz, zor gehiago, eta dirutza gehiago. Orain betetzen dira 10 urte krisialdi guzti honekin hasi zire­ netik. Honezkero 2.000 milioi eurotako gaikostea egin da, di­ ru publikoa xahutu da, estatuan dauden beste AHT­en emait­ zak oso txarrak izan dira ... guzti hau kontutan izanda, egin nahi den inbertsioa gehiegikeria hutsa dela uste dugu Ekolo­ gistak Martxanetik, inguremenari sortutako kaltea itzela izango baita.

2015

ra!! ... o... e r r e g zk bat e bai,,, gehia a k .. Pix ... bai. o g ia geh


boletina

9

153 - 2017-2018 negua

ondorioak hemen daude berriro ere, azken asteetan Alesbes eta Erri­ berri arteko nahitaezko lurren desjabetzea hasi delako. Honekin batera mobilizazioak hasi dira ere eta baita sinaduren bilketak ere. Erriberri­ ko udalak berak desjabetzeen aurkako hiru alegazio aurkeztu ditu. Hau dela eta Nafarroan badago AHTaren aurkako egitasmo berri bat, Iniciativa por el Tren ­ AHTrik Ez!. Plataformatik elkarretaratzea antolatu zuten Sustapen Ministroa Iruñeara joan zenean. Bertan Geroa Bai eta PPSOE (+UPN) izan ezik, beste alderdi guztietako ordezkariek parte hartu zuten. Sustrai Erakundetik ere honi aurre egin zioten eta helegitea jarri zu­ ten. “Plataforma berriaren oinarrizko proiektua” Espainiako ez Nafa­ rroko buletinetan ez dutela argitaratu salatu zuten alde batetik, eta bestetik, desjabetzetarako aurrekonturik aurkeztu ez dutela ere adierazi zuten eta desjabetzen diren lurrak era duin batean ordaindu beharko lituzketela salatu zuten. AHT­k merkantziak garraiatzea baztertzen zuela adierazi zuen Es­ painiar Gobernuak eta horrek ere ikasmikak sortu zituen. Sustapen Ministerioak “zailtasun teknikoak” aurkitu zituen AHTak bai pertso­ nak bai merkantziak garraiatzeko eta horretarako trenbide konbentzio­ nala proposatu zuen.

trensiahtez.blogspot.com.es

De "El timo del TAV"

por Pablo Lorente kaosenlared.net)

En el Reino de España actualmente llegamos justamente al 5% del transporte total de mercancías por ferrocarril. Hace 20 años era el 10%. En otros países de Europa, Alemania por ejemplo, las inversiones ferroviarias en un porcentaje muy elevado se han destinado a mejorar y reutilizar las infraestructuras existentes en vez de despilfarrar sumas ingentes de dinero público en alta velocidad. El 90% de las inversiones ferroviarias en las últimas décadas se han ido al timo faraónico del AVE o TAV, mientras la red de cercanías, regionales, trenes nocturnos, mercancías y trenes de larga distancia en línea convencional han reducido drásticamente o eliminado totalmente su presupuesto. Lo han dicho varios directivos de RENFE: han sido las grandes empresas constructoras, de ingeniería y tecnología en base a sus intereses particulares, las que han diseñado el ferrocarril español en el último cuarto de siglo y no se puede hacer tren de alta velocidad para todas las capitales de provincia porque es inviable a todos los niveles, el café para todos aquí tampoco vale.

2018

. ira!! .. .. b u k s iz bat e bira berr a k x Esku ! ...pi Ondo kerrera... z ez, e

14,00 €

"ZULOAN. Bidaia bat AHT eta lan-esplotazioan barrena" liburua argitaratu du Argiak Abiadura Handiko Treneko obretan barrena ibili da Urko Apaolaza ARGIAko kazetaria, ELA sindikatua­ rekin batera. Hesi laranja gurutzatu eta hor ondoan daukagun lan­ esplotazioaren azpimundu batekin egin du topo: ordua 6 euro kobratzen duten beharginak, gaueko bidaia arriskutsuak, Gizarte Segurantzari iruzurra... Lehen eskuko dokumentazio eta testigantzen bidez, liburu honek erakusten du Euskal Y deiturikoan teo­ riak eta errealitateak askotan ez dutela bat egiten.


14 10 14

boletina

153 - 2017-2018 negua

boletina

153 - 2017-2018 negua

Alferreko eta Inposatutako beste Megaproiektuak

Belartzako eredua

Abenduaren 23an Belartza Gelditu taldeak martxa informatibo bat antolatu zuen Donostiako udaletxea bertan ezarri nahi dituen proiektu urbanistiko ezberdinak (Belartza 2 poligono komertziala, Oasa Savosienne merkatal zentroa, Errekalde Teresategi komertzial gunea) eta bere ondorioak, bai ingurumenarekiko bai biztanle eta auzotarrentzako azaltzeko. Han egon ziren Añorgako hainbat bizilagunak eta zenbait talde ekologista batzuen ordezkariak, haien artean Ekologistak Martxanekoak. belartza2gelditu.blogspot.com.es Momentu korapilotsua da proiekturako, juridikoki erantzun askoren zain daudelako. Bitartean proiektua gero eta handiagoa ehgiten ari da. Administrazioaren aurkako auzitegian dago kasua. Ekologistak Martxan eta beste taldeek ebazpena jarri dute. Ikertzen ari dira eta do­ kumentazioa eskatu diote udalari. Taldeak Ertzaintzan ere salaketa jarri zuen, delitu ekologiko gisa: harri piloa bota zituzten lauzpabost futbol zelaien zabalerakoa, eta ibaiaren ur jarioa ere eten zuten, bioaniztasu­ nean eragin handia izanez. Obrek aurrera jarraitu dute eta harri pila­ ketak hor dirau. Plataformak ez du lortu obrak geratzea, horretarako epaileak milaka euroko bermea eskatzen baitu eta plataforma xumea da. Mercadonaren inguruko aferaz gain, urtebete ondoren gauza gehia­ goren berri izan dute industriagunea aldatu dute makrogune komertzial bat egiteko. Hiru gunetan banatu dute proiektua: Belartza 2 (Mc Do­ nalds eta Mercadona, 1.500 metro koadrokoa), Oassa Savoisienne (15.700 metro koadroko merkataritza gunea), eta Errekaldeko Teresa­ tegi (Multinazionalen gunea, 31.096 metro koadro ditu). Beraien txostenaren arabera Oassakoak bakarrik 6.000 auto ekarriko lituzke auzora. Beraz, naturaren txikizioa eta gero, proiektu honek au­ zora ekarriko du gero kutsadura eta trafikoa, bizimodu aldaketa. Bara­ kaldoko megapark edo Iruñeako La Morearen estiloko eredua ezarri nahi du Donostiako udalak, nahiz eta Donostiako merkataritza ahal­ mena erabat beteta izan duen. Krisialdi unean horrela ikusi dute dirua ateratzeko modua, multinazionalek aurretik jartzen dutelako dirua mahai gainean.

,


boletina

153 - 2017-2018 negua

Restricciones para las grandes superficies En 2015 una sentencia del Tribunal Supremo dejó sin efecto el límite de los 25.000 m2 de las grandes superficies, abriendo las puertas a la ampliación, por ejemplo, del centro comercial Garbera de Intxaurrondo. Este enero de 2018 el Gobierno vasco ha ratificado que mantiene las restricciones para la construcción de nuevas grandes superficies comerciales y de ocio en la periferia de las ciudades y para la ampliación de las ya existentes y las condiciona a criterios de impacto me­ dioambiental y de planificación territorial. Estas limitaciones están recogidas en la revisión del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de 2004. Ahora este PTS ha sido modifi­ cado para hacer frente a la decisión del Tribunal Supre­ mo en 2015 de anular determinados contenidos de su articulado, en una sentencia en la que dio la razón a la propietaria del centro comercial Garbera en Donostia en su intención de extender su superficie. Así, este tribunal se mostró contrario a las restricciones contenidas en es­ te texto para el establecimiento de nuevos grandes cen­ tros comerciales y para la ampliación de los existentes en función de su tamaño, por considerar que eran con­ trarias a la libertad de establecimiento de servicios re­ cogida en la norma europea conocida como directiva Bolkestein. El Gobierno vasco argumentaba que estas limitacio­ nes tenían su base en la incidencia negativa que los grandes centros comerciales periféricos tienen en el modelo de los pueblos y ciudades vascos, en los que defendía un reparto equilibrado de la actividad terciaria y el comercio de proximidad. Sin embargo, el Tribunal Supremo estimó en su sen­ tencia que las auténticas razones del Ejecutivo vasco para imponerlas eran exclusivamente económicas y mercantiles y que, por tanto, chocaban con la directiva europea. Para hacer cumplir este fallo, la revisión parcial del PTS se ha llevado a cabo con el propósito de conjugar la ordenación de la actividad comercial presente y futu­ ra de acuerdo a criterios basados en "un desarrollo ur­ bano medioambiental, social y económicamente soste­ nible". Ya no se hace referencia a la afección que estos espa­ cios pueden tener en el pequeño comercio, sino que se argumentan "razones de impacto medioambiental y de planificación del territorio" por motivos relacionados con la ocupación del suelo, con las redes de comunica­ ción y con el transporte sostenible. La Directiva 2006/123/CE sobre la regulación de las actividades de Servicios en la Unión Europea, más conocida por el apellido de su promotor el Comisario Sr. Bolkestein, entró en vigor el 28 de Diciembre de 2009. Esta nueva regulación afectó a las legislaciones estatal y autonómica hasta entonces vigentes, que regulan la conce­sión de licencias de actividad para los establecimientos comerciales que superen determinados niveles de superfi­cie de venta.

11

beste kanpainak:

Helburua baino gehiago

Lurgaiak lortu du behar zuen Urdaibaien landatzeko ba­ sorako dirua... baina gehiago!!! Helburo txikiena 20.000 eurokoa jarri zuten eta obezina 37.000ekoa. Eta 37.459 euro jaso dituzte!!! Horrela, diru honekinLurgaiak Biosfera Erreserba barruan egongo den hariztirik zabalena landat­ zeko aukera izango du. Dagoenenko zuhaitzak landatzeko gonbidapena luzatu dute, hurrengoa martxoaren 24ean eta 25ean izanen. Lurgaiak bertako baso 250 hektarea kudeatzen dituzte 155 lursail desberdinetan. 2003ean QUERCUS programa martxan jarri zutenetik bertoko 30 espezie ezberdinetako 100.000 zuhaitz eta zuhaixkak landatu dituzte, gehienak landaketa jardunaldietan boluntarioen laguntzaz.

lurgaia.blogspot.com

Carril bici Bilbo-Getxo YA!

Biziz Bizi, la organización bilbaina que promueve el uso de la bicicleta como transporte alternativo, sigue reivindi­ cando un carril bici por la margen derecha de Bilbo a Get­ xo. Para ello ha convertido la marcha con este objetivo en mensual, convocándola para todos los últimos sábados del mes. Así las siguientes son el 27 de enero, 24 de febrero y 31 de marzo, a las 11 de la diputación de Bizkaia. Denun­ cian la pasividad de las instituciones ante lo que es una ne­ cesidad para la población del Gran Bilbao, y que en 18 años, desde que se planeó llevar a cabo el carril bici en el año 2000 seguimos igual. La organización expresa que "queremos andar en bicicleta sin peligro, apostamos por una vía para nuestro ocio, para ir al trabajo, para hacer de­ porte y cómo no apostamos por una movilidad sostenible".

bizizbizi.org


Incineradora de Zubieta

12

boletina 153 - 2017-2018 negua

erraustuez.org

120 millones en lugar de 37,4?!

La Diputación de Gipuzkoa da por seguro que todo el com­ ción como por la posterior «gestión» de las plantas, concepto plejo de la incineradora estará en marcha esta misma legisla­ lógicamente más intangible. Para esta segunda fase, se precisa que el canon comenzará a tura, antes de mayo de 2019,antes de las elecciones forales y abonarse «una vez la puesta en marcha esté aprobada por el municipales. El Consorcio aprobó el 26 de diciembre los plie­ Consorcio». El inicio de las obras se calcula para muy poco gos para licitar la segunda fase. Como con la primera (incine­ radora), las dudas económicas derivadas de la privatización después, en abril. saltan a la vista: podrían acabar pagándose 120 millones por Abril de 2019 una obra de 37,4 millones. Como quiera que el periodo de construcción de estas dos Después de transferir GHK a la Diputación la voluminosa instalaciones se estima en un año, si nada falla la puesta en deuda, esta decidió privatizar la construcción y gestión de to­ marcha de todo el complejo se produciría en torno a mayo de do el complejo, de modo que las empresas adjudicatarias ade­ 2019, quien sabe si ya en plena campaña electoral para las lanten la obra y sean compensadas luego con un canon anual elecciones forales.Según Asensio: «Gracias a la puesta en desde las arcas públicas. Si en el caso de la incineradora se marcha de las dos fases del Complejo Medioambiental, Gi­ estima que el coste final podría puzkoa tendrá solucionado multiplicar por cuatro la inver­ el problema de los resi­ sión de la UTE liderada por Ur­ Ta gaur zer daukagu duos al final de la legisla­ erretzeko? baser, otro tanto va a ocurrir con tura y se habrá cumplido esta segunda fase, consistente Gaur... beste el compromiso adquirido milioi batzuk en la construcción de una planta con la ciudadanía». de biometanización y otra de Los pliegos para la lici­ maduración de escorias. Asen­ tación de esta segunda fase sio detalló que las obras en sí fueron aprobados en esta costarán 37,4 millones de euros, asamblea general del pero la concesionaria podrá re­ Consorcio, controlada cibir seis millones al año como ahora por PNV y PSE, con «cuota máxima» durante un pe­ 73,5% de síes y 9,3% de riodo de 20 años; es decir, un noes. La Mancomunidad total de 120, que casi multipli­ de Tolosaldea votó en caría igualmente por cuatro la contra y las de Sasieta y cantidad anticipada. Urola Erdia se abstuvie­ Este pago público se justifica ron. tanto por el coste de construc­

Erraustegiaren ondoan Klimaren Aldaketaren Zentroa eraiki nahi dute Gipuzkoako Foru Aldundiak Zubietan eraikitzen ari den erraustegiaren ondo­on­ doan kokatu nahi du Foru Aldundiak Kli­ maren Aldaketaren Zentroa, urtarrilaren 22an aurkeztu zuenez. Bertan ekonomia zirkularra sustatzeko alor bat, eta Gipuz­ koaren trantsizio energetikorako eta ener­ gia berriztagarrien garapenerako depar­ tamentu bat kokatuko dituzte ere. Asensiok azaldu duenez, “Gipuzkoa­ ko Klima Aldaketaren Zentroak hiru ar­ datz nagusi izango diru: berotze globa­ lak gure lurraldean duen eragina neurtzeko eta aztertzeko behatoki bat sortzea, ekonomia berdea sustatzeko Europako funtsen bidez ekonomia zir­ kularra sustatzea eta ‘GK Recycling’ birziklatze klusterra indartzen jarrait­ zea, eta energia berriztagarriak susta­ tuz energia trantsizioa ahalbidetzea”. Beraz, 300 metroko tartean egon­

go dira urtean 200.000 tona erreko dituen erraustegia, horri janaria lehortzeko zabor nahasiak egokituko dizkion TMB planta, labeetatik aterako diren milaka tona zepa­ eskoriak tratatuko dituen beste bat eta… orain iragarri dutena, alegia, guztien kalteak neurtu eta aztertuko dituena. Kazetariak kontu tristeokin broma egitea zilegi balu, esango luke izena ondo matizatuta ipini diotela EAJ­PSOEko agintariek, Klima Al­ daketaren Zentroa izango baita eta ez Klima Aldaketaren Kontrako Zentroa. Ezin izan bestela: mundu osoan jakin da erraustegiak klimaren aldaketarentzako benetako pozoia direla. Hori bai, Diario Vascoren eta euskal he­ dabide publikoen desinformazio paregabeak lagunduta, gauza ziurra da proiektu berriak ere ondo emango duela agintariek klimaren inguruko modaren barruan hain airoski sus­ tatzen duten “GK Green Fashion” horren aldamenean.


boletina

153 - 2017-2018 negua

13

Defensoreas de la Vida

TRADENER

En su último informe para 2017 Frontline Defenders informa d ela muerte de más de 300 defensores/as de los derechos humanos fueron asesinados/as en 2017, de los que el 67% defendían derechos sobre la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas, casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas. La criminalización siguió siendo la estrategia más común­ nas es otro punto negro para quienes defienden el medio am­ mente utilizada para obstaculizar el crucial trabajo de los/as biente. Las mujeres, que cada vez están más presentes al defensores/as de derechos humanos. En 2017, miles de acti­ frente de estas luchas, reciben gran parte de la represión y la vistas fueron detenidos bajo acusaciones falsas, sometidos a persecución. Mientras los activistas defienden el medio am­ procesos legales prolongados, costosos e injustos o condena­ biente incluso con su vida, los perpetradores permanecen en dos a largas penas de prisión. En varios países, las autorida­ su inmensa mayoría en la impunidad. En el contexto del Es­ des acusaron a personas defensoras de "hacer la guerra al Es­ tado español, la campaña Defender a quien defiende pretende tado" y "secesión", cargos que pueden conllevar hasta la pena concienciar y revertir esta situación. www.frontlinedefenders.org de muerte. El informe también destaca que la presión internacional so­ defenderaquiendefiende.org bre los gobiernos que atacan a defensores y defensoras es cru­ www.ekologistakmartxan.org/ cial. Sin embargo, a pesar de esta violencia, hoy hay más per­ caids-en-defensa-de-la-naturaleza sonas defensoras de derechos humanos que nunca trabajando en un mayor número de asuntos y países. Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel en Argentina han mostrado que no se trata de casos aislados, sino de una forma de hacer que se va normalizando en nuestro tiem­ po. Las muertes no paran de incrementarse: 116 en 2014; Atacan a Patricia Gualinga El 5 de enero el domicilio de Patricia Gualinga, fue atacado con 185 en 2015; 200 en 2016, y 117 entre enero y agosto de piedras, rompiendo las ventanas, mientras proferían gritos contra 2017 son las cifras de los casos comprobados, pero hay ella y a su familia amenazándola de muerte. Patricia es lideresa de muchos más. Tres la comunidad Kichwa de Sarayaku en la Amazonía ecuatoriana cuartas partes de los que ha impedido la explotación petrolera ene sus tierras. asesinatos se produ­ Este ataque ocurre cuando el gobierno nacional de Ecuador cen en América La­ anunció el cese de concesiones petroleras y mineras en territorios tina, con especial indígenas. Pero se han otorgado nuevas concesiones petroleras incidencia en Brasil que afectan los territorios de los Pueblos Kichwa, Sapara, Achuar, y Colombia. Filipi­ Shuar y Shiwiar. Las amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos de las que son víctimas las defensoras indígenas de estos territorios, confor­ man una práctica sistemáticamente por parte de las empresas ex­ tractivistas y del mismo gobierno para generarles miedo y poner Colombia: Asesinan activista en riesgo su integridad física y emocional, pre­ Asesinan al activista Hernán Bedoya, reclamante de sionando con ello su sa­ tierras contra la expansión de cultivos para biocombus­ lida de los territorios, tible (palma africana). Es el tercer integrante de sus silencios o sus reti­ CONPAZ, junto con Emilsen Manyoma y Mario Casta­ ros de las luchas que ño, asesinado durante el 2017. emprenden. ¡Basta de www.transportenvironment.org agresiones contra ellas! ¡No están solas!

Free Red Fawn!

El 29 de enero 2018 se inicia el juicio contra la activista contra el DAPL (Oleoducto de Acce­ so Dakota) Red Fawn (Cervatilla Roja). Red Fawn es una Oglala Lakota Sioux que servía como médica en el campamento contra el DAPL en Standing Rock (Dakota), ayudando a protectores de agua heridos. Cuando Red Fawn se retiró de las líneas del frente, tres oficiales la atacaron. La arrojaron al suelo e inmovilizaron y según los informes policiales uno de los oficiales colocó su arma contra su espalda. Sonaron disparos. Ella está siendo acusada de poseer un arma y dis­ pararla. Ella lo niega, al igual que los testimonios presenciales y un video de su detención. Por ello se enfrenta a 20 años de cárcel, en la que está desde el 27 de octubre del 2016


14

boletina

153 - 2017-2018 negua

hambacherforst.org

Hambirekin elkartasuna! Ekologistak Martxanek Ende Gelaende! baso­babesleei elkarta­ suna adierazi zine. Alemanian Hambach basoa babesten ari dira ikatz­meategiak irentsi ez dezan. Ikatz­meategi hori ospetsua da, Europako handiena delako. Pasa den azaroaren 3an Ende Gelän­ deko 4000 bat ekintzaileak okupatu zuten, energia ekoizteko ikatz erabilpena salatzeko. Orain, meategiaren aurkkao kanpalekua ix­ teko zorian dago. Itxiz gero meategia zabalduko zen eta basoa ez ezik, baserriak eta nekazal lurrak irentsiko lituzkeen. Orain saitu dira berriro urtarrilaren 22an, poliziak saiatu da basoan eraikitako barrikadak kemntzen baina ez dute lortu.

con el CEDIB

cedib.org

Ekologistak Martxanek mostró su solidaridad con el Centro de Docu­ mentación e Información Bolivia – CEDIB. CEDIB es otra de las orga­ nizaciones con las que hemos compartido debate y lucha en los últimos años en distintas redes internacionales. CEDIB es una organización que se dedica a la investigación y la denuncia de los atropellos de las trans­ nacionales en suelo boliviano contra los derechos humanos y de la justi­ cia económica, social y ambiental. El pasado diciembre le fueron conge­ ladas sus cuentas poniendo a riesgo la continuación de su trabajo por lo que demandamos a las autoridades el hostigamiento en su contra. Antes, el gobierno de Bolivia también amenazó con clausurar sus oficinas. De­ bemos recordar que el gobierno de Bolivia impulsa grandes proyectos desarrollistas como la carretera a través del TPNIS, varios grandes mi­ neros, un proyecto de central nuclear, embalses como el Bala­Chepete o Ivirizu o la extracción de gas como principal producto de exportación.

k a n e p i a r a g

Auvoir aéroport du Grand Ouest!

Lama Pascua ehera!! b bertan

Pascua Lama Barrick Gold enpresaren proiektu bat zen Txile eta Argentinaren arteko Andesetan, glaziar batean, oso kut­ Gloria sagarria den urrea, zilarra eta kobre ustia­ pena bultzatzeko.

Después de casi 50 años de oponerse al proyecto del aeropuerto de Notre­ Dame­des­Landes, el gobierno francés anunció el miércoles 17 de enero 2018 el abandono de este proyecto inutil y no deseado. Este proyecto de ae­ ropuerto se ha conseguido paralizar gracias a una movilización sin prece­ dentes. Este era un proyecto inútil porque era posible mejorar el aeropuerto existente. Era además un proyecto destructivo porque afectaba a tierras agrícolas y la biodiversidad del bosque. Y era un proyecto derrochador por­ que se nutría de dinero público para beneficio de Vinci. Además contribuía al cambio climático. En suma uno d esos elefantes blancos como los que nos oponemás aquí (incineradoras, TAV, superpuertos, Etc) y a los que nos hemos opuesto a través d edistintas plataformas. Los activistas locales se enfrentaron activamente desde la Zona a Defender en una resistencia ejem­ plar, que además ha contado con mucho apoyo exterior: sólo en Francia existen 200 comités de apoyo. Esta resistencia al proyecto del aeropuerto se ha mantenido y ampliado: es un gran éxito contra el derrotismo y las fuerzas pro­aeropuerto: el Estado, algunas autoridades locales, Vinci e intereses financieros relacionados ... antes del inicio de la mediación decidido por Emmanuel Macron, todos los componentes del movimiento anti­aeropuerto se dedican a la gestión colec­ tiva de tierras y bienes comunes (aire, agua, zanjas, setos, caminos, madera). El abandono del proyecto del aeropuerto anunciado por el gobierno el miércoles 17 de enero es, por lo tanto, para todos sus oponentes, un logro formidable de la lucha colectiva, que trae esperanza para otras luchas. Este es solo un primer paso.


boletina

153 - 2017-2018 negua

15

tradener.wordpress.com

Con Honduras TRADENER

Protestas tras el fraude electoral

Ekologistak Martxan se ha solidarizado con el pueblo expoliado y represaliado hondureño que tras el fraude electoral del 26 noviembre vive otra escalada de represión y con nuestras organizaciones hermanas que se enfrentan a estas decisiones y sufren la cruel represión del gobierno golpista. Desde entonces 30 opositores al golpe han sido asesinados. nacional Muchos los heridos y cientos los detenidos. Entre los muertos electo­ dos miembros de nuestra organización hermana MADJ (Mo­ ral, o la ausencia de representación de los partidos políticos vimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia) Ramón Fiallos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fueron resultado de y Geovanny Díaz. Otro miembro de esta organización Wil­ la no implementación por el Estado de Honduras de las reco­ mer Paredes fue asesinado también por paramilitares. Nuestro mendaciones emitidas por la Misión de Observación Electoral amigo Martín Fernández intercedió por él y solicitó seguridad de la UE (MOE­UE) en 2013. Después pasaron hasta tres para él pues había si­ semanas antes de que el Tribunal Supremo Electoral declara do amenazado, sién­ de nuevo Juan Orlando Hernández como presidente. El despojo energético: palma africana e hidroeléctricas doles denegada. Luego generarían La única razón de estos golpes y represión es garantizar el una campaña en las control político y económico por la oligarquía local y el capi­ redes sociales en la tal extranjero para implementar al agenda neoliberal. Desde que culpaban a entonces se sucede el despojo de tierras y la implementación Martín de la muerte de proyectos destructivos y de alto impacto social como los de su propio com­ hidroeléctricos, mineros y de plantaciones de palma africana. Detención de Edwin Espinal pañero. El propio La palma africana es el tercer agroproducto generador de Martín y otros miem­ divisas en Honduras. En 2016 Hondurás exportó acite de bros de MADJ fueron acorralados en su vivienda y secuestra­ palma por un valor de 136 millones de dólares. Actualmente dos, siendo también amenazado de muerte a punta de pistola. produce 430.000 toneladas siendo el 8º productor mundial y Mientras, Edwin Espinal, miembro COPINH (Consejo Cí­ el 3º en Latin América. Supone una superficie plantada de vico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), 147.000 Has (2015). Esta actividad conlleva la desposesión la organización a la que perteneciera Berta Cáceres, fue dete­ de tierras y desplazamiento de comunidades, así como el ase­ nido por participar en las protestas. sinato de activistas. En la región de Bajo Aguán se contabili­ Estas son organizaciones (COPINH, MADJ) y la Platafor­ zan 102 asesinatos de miembros del movimiento campesino, ma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras muchos relacionados con la empresa Dinant. DINANT obtu­ (PMSPH) en el que se integran 50 organizaciones se oponen vo financiación del Banco Mundial. activamente al nuevo golpe de estado del 26 de noviembre, El gobierno golpista también aprobó la Ley General de igual que ocurrió en el 2009 cuando depusieron al democráti­ Aguas en 2009. Esta nueva ley posibilita el concesionar a camente electo Manuel Zelaya y como ocurriera en 2013 terceros los recursos hídricos de Honduras. En junio de 2010 donde impusieron a Juan Orlando Hernández, el mismo im­ se concesionaron a empresas privadas 40 solicitudes de Con­ puesto ahora. tratos para Suministro de Energía Eléctrica. A lo largo de la campaña electoral, se observaron irregula­ Como es sabido COPINH se opone a ellos, pues sólo en ridades en el proceso, como por ejemplo la inscripción de territorio del lenca existen planes para la construcción de 17 partidos políticos ficticios, la falta de depuración del censo represas. MADj se opone también a estos proyectos. En Pajuiles se opone al proyecto de HIDROCEP, contra el que mantienen un campameneto, que pese a haber sido desalojado en varias ocasiones, se mantiene 300 días después. Cuatro activistas que fueron encarceladas en agosto fueron procesa­das ahora en enero. Pero existen otros 13 personas pendientes de procesos judiciales. Estos proyectos son los que están causando también tanto conflicto social. Desde el 2010 han sido más de 120 los activistas muertos en Honduras como Berta Cá­ ceres, Nelson García o Lesbia Yaneth Urquía. Por eso tampoco sus casos son debidamente investigados y cas­ tigados, porque el gobierno está detrás de ellos.

La policía ataca activistas y protege la palma


14 16

boletina

153 - 2017-2018 negua

Aratusteak prestatzeko tailerra

Agenda

­ Urtarrilak 31 Manifestazioa: Turistifikaziorik Ez! Plaza Unamuno, Bilbo 19:30 ­ Otsailak 1: Hitzaldia: Lindanoaren eraginei buruzko txostena @ Casa Gallega (Barakaldo) 19:30 ­ Otsailak 2­3: Emakumeen Lehenengo Topaketa Gene­ roari eta Energiari buruz @ Arrupe Etxea (Padre Lo­ jendio 2) eta Hikaateneo, Bilbo ­ Otsailak 3: ARATUSTEAK: prestaketa eguna. Ekoetxea. Bilbo 11:00 – 19:00 ­ Otsailak 5: Azpiegitura handiak, parte­hartzea eta ingu­ rugiroa. Bizkaia Aretoa, Abandoibarra (Bilbo) ­ Otsailak 16: Hitzaldia: Otsoa eta abeltzaintza estentsi­ boa. Ekoetxea. Bilbo 19:00 ­ Otsailak 23 ­ 24: Deshazkundeko Herri Epaitegia (Bilbo) ­ Otsailak 24: Asamblea EM Bizkaia. Ekoetxea. Bilbo ­ Martxoak 1: Hitzalida: Gaztelugatxeren bioaniztasuna arriskuan @ Ekoetxea (Pelota kalea 5, Bilbo) ­ Martxoak 7: Hitzaldia: Euskal Herriko ugaztunen gida­ ren aurkezpena @ Ekoetxea (calle Pelota 5, Bilbo) ­ Martxoak 19­29: Ekozinemaldia: Artea ­ Basauri ­ Bilbo ­ Donostia ­ Gasteiz ­ Iruñea ­ Leioa ­ Oiartzun ­ Or­ dizia ­ Orereta ­ Tolosa­ etab ­ Apirilak 13 – 15; Escuela Social Ramón Fernández Durán, Salamanca ­ Ekainak 2: Alternatiben Herria. Iruñea­Pamplona ­ Ekainak 28­29: TRADENER­en udako ikastaroa (Bilbo)

TRIBUNAL POPULAR Hacia vidas SOStenibles Derecho , al acceso justo ,y sostenible de , energia y a la soberania energetica

El 23 y 24 de febrero la plataforma Desazkundea eta Bizitze ona/Decrecimiento y Buen Vivir que aglutina a distintas organi­ zaciones, redes y sindicatos organiza el Tribunal Popular por el derecho a las vidas SOStenibles en Bilbo. Los Tribunales Simbólicos o Populares son una estrategia de las organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar los efectos de la invisibi­ lidad que caracteriza a algunas violaciones de Derechos Huma­ nos, así como evidenciar la impunidad que rodea a las mismas. El tribunal de Bilbo tratará distintos ejes: Soberanía Alimen­ taria, Cuidados, Economía y Energía. Este último partirá de la premisa del derecho al acceso justo y sostenible de energía y a la soberanía energética, de forma que se cubran las necesidades básicas de todas las personas para una vida digna. Se incluyen los casos de expolio de recursos energéticos, en el caso específi­ co de Sahara Occidental y los territorios ocupados, y como tes­ tigo especial el West Sahara Resources Watch (WSRW)(Obser­ vatorio de Recursos del Sahara Occidental) y su representante Hassanna Aalia. También se incluye la exclusión que supone la pobreza energética. Para este caso se contarán con testigos per­ tenecientes a la Plataforma De Afectados Por La Hipoteca (PAH) de Iruñea, Santiago Rubio y Rosa Felgarla.

tipitapabagoaz.info

www.ekologistakmartxan.org

Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:00­20:00 Argindarri buruzko Infogunea (Energia Gara) Hilabeteko azken asteartetan, 12.30

Barakaldo ­ EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126 barakaldo@ekologistakmartxan.org

Oficina de información sobre prestaciones sociales ­ Berriot­ xoa: astelehenak 11:00 ­13:00 berrietxea@nodo50.org

SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769

Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kultur­etxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan

Gipuzkoa gipuzkoa@ekologistakmartxan.org Arab a 945 280016

araba@ekologistakmartxan.org

N a fa r r o a nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxan­nafarroa.blogspot.com

Iruñea San Agustín 24 behea, 31001 Iruñea­Pamplona Hileko 2. eta 4. ortzegunetan/ 2º y 4º jueves del mes 21:00 Lizarra­Estella: Udal frontoia /Frontón municipal, 2º Lizarra 31200 699385308 lizarrerria@ekologistakmartxan.org Ostegunero / cada jueves 20:00

PA R T E H A R T U ! !

Bizkaia: bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO ­ Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena – ostirala 16:00 – 20:00 Batzordeak ­ Kudaketa/Gestión: astelehenak 19:00 miércoles ­ Hondakinak/Residuos: astearteak 19:30 martes ­ Garraioa/Transporte: ostegunak 19:30 jueves ­ Energia + Fracking: ostiralak 18:30 viernes ­ Ingurune Naturala/Medio Natural: astearteak 19:30 ­ Bizizaleak konpartsa: ostiralak 18:30 viernes ­ Juridikoa

www.facebook.com/ekologistakmartxan.bizkaia www.facebook.com/ekologistak.martxannafarroa www.facebook.com/ekologistak.martxanaraba www.facebook.com/GipuzkoaEkologistakMartxan www.facebook.com/EkologistakLizarrerria www.facebook.com/zor.ekologikoa twitter.com ekologistak martxan issuu.com/ekologistakmartxanboletina

Boletina 153 (2017-2018 negua/invierno)  

CONTENIDOS: Emakumeen Lehenengo Topaketa No al proyecto de interconexión eléctrica Gatika-Cubnezais Nos quieren cocinar con alta tensión E...

Boletina 153 (2017-2018 negua/invierno)  

CONTENIDOS: Emakumeen Lehenengo Topaketa No al proyecto de interconexión eléctrica Gatika-Cubnezais Nos quieren cocinar con alta tensión E...

Advertisement