Page 1

149 zenbakia

hiruhilabetekaria 2016/2017eko negua Merkataritza Askeko itunen aurkako borrokak * Bizkaiko Batzar Nagusietan hondakinen kudeaketarako proposamena * Arantzazu eta Aralar mehatsupean * Belartza 2 Gelditu Plataformaren aurkezpena * Nueva ediciรณn de las Jornadas Forestales * Bilboko Udalak Bolintxu deusezten jarraitzen du * En el 2ยบ Foro Nyeleni * Premios Jatorra y Txandrio III * Introducciรณn ilegal del muflรณn * Valoraciรณn de las DOT * etab,

Standing Stoneko GARAIPENA!!! BBVAk DAPL oliobidea finanziatzen du

www.ekologistakmartxan.org www.ekologistakmartxan.org


Aurkibidea Orria / Artikuloa

3 ­ Merkataritza Askeko itunen aurkako borrokak aurrera segitzen du! 4 ­Bizkaiko Batzar Nagusietan hondakinen kudeaketarako egindako proposamena 5 ­Arantzazu eta Aralar mehatsupean 5 ­ Belartza 2 Gelditu Plataformaren aurkezpena 6 ­ Nueva edición de las Jornadas Forestales 6 ­ Bilboko Udalak Bolintxu deusezten jarraitzen du 7 ­ En el 2º Foro Nyeleni Europeo por la Soberanía Alimentaria 8 ­ Entrega de los premios Jatorra y Txandrio III 8 ­ Introducción ilegal del muflón en Nafarroa 9 ­ VALORACION del PROCESO DE REVISION DE LAS DOT 10­ Ostalaritzako lizentzien ondorioak Bilbon 11 ­ MIA: un año por la derogación de permisos nucleares 12 ­ Adhesión a la plataforma social Udalx100be­ rriztagarri 13 ­ Azken manifestua (Nazioarteko III. Topaketa Ekosozialistak) 15 ­ 500 organizaciones internacionales al BBVA: STOP financiacion del DAPL 16 ­ No al cierre de Acción Ecológica 16 ­ Denak gira Jon Palais! Bizi!rekin elkartasuna

Sofware librez ekoiztuta

C COPYLEFT

Kopia ta zabal zazu!

Ekoizpena: Txamantxoia Ekoizpenak ISSN: 1696­0505 Depósito legal: BI­2523­01

Hurrengo alerako epea: otsailak 10

Plazo para el siguiente bole: 10 febrero

Erredazioa ez da bertan adierazten diren iritzien erantzule La redacción no comparte necesariamente todas las opiniones publicadas.

EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkar­ tea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun in­ gurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu. Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingu­ rumenaren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sor­ buru. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo so­ zial sortzen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearen desoreka soziala… Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkako sentsibilizazio­kanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salake­ tak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzean alternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara. Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakunde publiko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondate hutsez gabiltza lanean. Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketa klimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketa ekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgeni­ koak, Garraiobideak eta Hirigintza. Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independent­ zia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetza behar ditugu. Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, que compartimos una visión similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria. Formamos parte del ecologismo social, que entiende que el origen de los problemas ambientales está en la forma de producción y con­ sumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros problemas so­ ciales: relaciones Norte­Sur, la desigualdad social en nuestra sociedad... Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que ela­ boramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Somos una organización plural, asamblearia, e independiente de cual­ quier partido político, institución pública o privada realizando nuestra la­ bor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz nuestro trabajo y seguir ga­ rantizando nuestra independencia, precisamos de tu ayuda y participación.


boletina

149 - 2016-2017 negua

3

(Antiglobalizazioa)

o k e k s A a z t i r a t a k r k a Me k o r r o b o k a k r u a itunen ! u d n e z t i g e s a r e r aur Urriaren 15ean milaka lagun kalera irten ziren Baionan, CETA eta TAFTAren aurka (TTIPren jatorrizko izena); azaroaren 5ean, beste milaka lagunek ezetz esan zioten TTIP eta CETA itun neoliberalei, Hego Euskal Herriko hiriburuetan, "TTIP, CETA ez, herriek erabaki" lelopean. Orain, urtarrilaren 21ean, mobilizazio gehiago antolatuko dira Kanadan zein Europan. Europan, 3,5 milioi sinadura lortu dira CETAren eta TTIPren aurhurren ka, eta hainbat eskualde eta herritako 2.100 instituziok ere go deia u r t a r rilaren ldia: gauza bera adierazi dute. 21ean Azaroaren 5ean Bilbon Urriaren bukaeran, Valoniako legebiltzarrak Europar Ba­ tasunaren eta Kanadaren arteko merkataritza eta inbertsio ituna (CETA) anulatu zuen: 258 parlamentari alde egon zi­ ren eta 419 aurka. Mehatxua handia zen, eta oposaketa hark CETA berrikustea eta hainbat alderdi moldatzea era­ gin zuen. Ondoren, berriro bozkatu zuen Valoniak, eta parlamentari gehienek CETA onartu egin zuten: 58 alde eta 5 aurka. Dena den, oposaketa hark erakutsi zuen merkataritza askeko akordioei aurre egitea posible dela, benetako borondate politikoa badago. Gure kasuan, euskal instituzioek bestelako jarrera bat izanez gero, eragin berdina lor genezakeen. Nahiz eta Valoniako bozkaren emaitza guk nahi duguna izan ez, gertakari horrek baieztatzen digu borrokan jarraitu behar dugula, gu­ re instituzioen jarrera aldatzeko eta eskubideak bermatzeko (ingurumen­eskubideak, emakumeenak, langileenak, osa­ sunari dagozkionak, gure ondarearen ingurukoak, etab.), batez ere, bai Kanadan, bai Europan CETAren berrespena bizkortzen saiatzen ari direlako orain. Horrenbestez, gure erantzuna ezinbestekoa da. Bitartean, AEBetan Trump izendatu dute lehendakari. Adierazi duenez, ez du merkatu librean sinesten (nola lortu ditu ba, bere milioiak?), eta ez ditu merkataritza­itunaek bultzatuko. Hori dela­eta, Europaren eta AEBen arteko TTIP hitzarmenaren negoziazioak izoztuta geratu dira. Ha­ la izango dela espero dugu, baina argi daukagu Merkatarit­ za Askeko sistema honetan beti adi eta aktibo egon beharko dugula. Bien bitartean, Europar Batasunak eta Ekuadorrek Mer­ kataritza Askeko Ituna (TLC) berretsi dute (Kolonbiareki­ koa eta Perurekikoa ere aldi berean berretsi dira). Dakigu­ nez, itun horrek batez ere europar transnazionalen etekinak areagotzearen alde egingo du, espainiar transnazionalenak barne. Horretarako, ingurumenaren eta jendearen gainetik igaroko dira. Stop Corporate Impunity plataformak egin du salaketa hori, Ekologistak Martxanen parte­hartzea duen plataformetako batek, hain zuzen ere (www.stopcorpora­ teimpunity.org).

http://ttipez.eus

Azaroaren 5ean Donostian


4

boletina

149 - 2016-2017 negua

Bizkaiko Batzar Nagusietan hondakinen kudeaketarako egindako proposamena Bizkaiko hainbat eskualdeetan konpostagailu instalazio berriak eraikitzea, 5. edukiontzia­ ren garapenari erantzuna emanez; gaikako­bilketaren inguruko sensibilizazio kanpaina ga­ ratzea; Retorna sistemaren (SDDR) ikerketa sakona egitea, ontzien birziklapenerako baliabi­ derik egokiena baita; zakarrengatik ordaintzen ditugun tasen berrikuspena, 5. eduki­ontzia erabiltzen dituzten pertsonak saritzeko; saltoki eta dendetan gaikako­bilketa egitea eta auzo bakoitzak bere puntu berdea izatea dira Ekologistak Martxaneko hondakin batzordeak hon­ dakinen kudeaketaren inguruan, Bizkaiko BBNNetako EH Bildu eta Podemoseko batzarki­ deei baita Bilboko Udaleko EHU Bildu, Udalberri eta Goazen Bilbao alderdietako zinegot­ ziei luzatu dizkien proposamenak, aztertu eta 2017ko aurrekontuetan sartu ditzaten.

gu

Gu

ra

so

s# Ba

ie

tz

20

00 00

re a z te l ar eb o e m a r e i s ta a n pu eg n , e 26a b l i k u n ta n m o a g a h o h o r an k e i n r r e r e g i fe z z d w w i tz ta k a ti k s ta u e n w. ea o a b zio aw yout da ud ide are hY ube er i en o h n b X G . c r o tz o e W om n ka i a n ek rri N8 / w E & at c : 20 t = 4 h?v 0. s = ­ 000

Beste aldetik Sagarrak­Ekologistak Martxan­ek hondakin organikoak jasotzeko edukiont­ zia Basauriko auzo guztietan jartzeko eskatu zuen ekintza batez.

Pozokoetxe auzoan. Bertako kontainer bar hartu eta, sokaz loturik, sokatira egin zuten ekologistek, Basozelaiko eta Larrazabaleko auzokike talde batek. Hauxe dugu Sagarrak­Ekologistak Martxan irudikatu nahi izan zuena, atzokoan, Pozokoetxe au­ zoan. Bertako kontainer bar hartu eta, sokaz loturik, sokatira egin zuten ekologistek, Basozelaiko eta Larra­ zabaleko auzokike talde batek. «Eraman/ekarri edu­ kiontzi organikoa zure auzora» «Bihurtu hondakin or­ ganikoak ongarri»lelopetan kanpainari ekin diote ekologistek eta Basauriko auzokideek. Asmoa da au­ zotarrei kontzientzia harraraztea zaborretik hondakin organikoak bereizteak duen garrantziaz, eta, bide batez, hondakin organiko horiek jasotzeko edukiontzia Ba­ sauriko auzo guztietan jartzeko eskatzea. Pozokoetxen (2013tik) eta San Migelen (2015eko maiatzetik) aukera dute jada hondakin organikoak be­ reizi eta birziklatzeko. 700 familiak baino gehiagok hartzen dute parte ekimen honetan (hau da, 2.756 fa­ milien kopuru osoaren % 25). Gaikako bilketa hau abiatu zutenetik, 120 tona (120.000 kg) hondakin or­ ganiko baino gehiago jaso dira. Bi auzo hauetan kan­ painak gai organikoen batuketa auzokideen parte hart­ zea areagotzea du helburu. Jakien hondakin begetalek osatzen dute gure zabo­ rraren pisuaren % 40, eta, bereiz tratatu ezean, erraus­ tegian amaitzen dute. Guztiz beharrezkoa da dinamika kutsatzaile horrekin haustea: hondakin organikoak be­ reizi, tratatu eta ongarri organiko (konpost) bihurtu behar dira.

Milaka herritar osasuna eta adostasunaren alde

Ehunka familiek eta milaka herritarrek bat egin dute Donos­ tian GURASOSek deitutako «GIPUZKOA + : Eman bidea Osa­ suna eta Adostasunari» manifestazioarekin. Bertaratu duten guztiek GURASOSen irtenbiderako bide orria babestu, erraus­ tegiaren lizitazioak gelditzeko eskatu eta eta gai honen inguruan adostasuna lortzeko oraindik garaiz gaudela aldarrikatu dute. "ZER jaten, zer edaten eta zer arnasten ari garen jakin nahi dugu. Gehiago jakin nahi dugu, informazio eta eztabaida gehia­ go nahi ditugu". "Ordezkari jaun andreak, herritarrei entzutea eskatzen dizuegu. Eta gaur hau esaten dugu: osasuna da garrant­ zitsuena! Botu paper bat baino zerbait gehiago gara. Parte­hartu nahi dugu guri dagokigun gauzetan, eta parte­hartuko dugu!" GURASOSek mahai­gainean jarri du irtenbiderako bide­orria. Bertan, aditu, gizarte eragile, arduradun politiko eta herritarren parte­hartzea aurreikusten da. Gaur, dei egiten dizuegu/diegu guztiei konponbiderako bide honi heldu diezaiogun denok bate­ ra. Merezi dugulako. Gipuzkoak merezi duelako. Eta batez ere, gure seme­alabek merezi dutelako.

blogagurasos.wordpress.com


boletina

149 - 2016-2017 negua

3

5

Arantzazu eta Aralar mehatsupean Arantzazu harrobi baten mehatsupean

Gomiztegi–Arantzazuko harrobia handitu nahi dute, gaur eguneko esplotazioa bikoiztuaz. Proiektu honen handitzeari ezezkoa esaten diote arrazoi desberndinengatik: eremu hau ingurumen legeriak babesten duelako (Natura 2000 kontser­ bazio Bereziko Eremu sarean eta Aizkorri­Aratz parke natu­ ralean kokatzen da), bertako interes handiko ingurumen des­ berdinen egoera eta babestutako espeziearena arriskuan jarriko duelako, akuifero garrantzitsuak dituen unitate hidro­ geologikoa izanik, eta egungo ur dinamika guztiz aldatuko duelako. Gainera harrobia hainbat etxebizitza eta Arantzazu­ ko Santutegitik hain gertu egonik, auzotar zein ibiltarien se­ gurtasuna arriskuan jarriko du. Paisaia aldetik izango duen in­ paktua basatia izango da ere.

Aralerren pistarik ez (Landarlan)

Azken hilabeteotan albiste­iturri izan da Aralar (izaera pu­ blikoko mendia), Enirio­Aralarko Mankomunitateak eta Gi­

puzkoako Foru Aldundiak sustatutako pistaren proiektua dela eta, mendizerraren bihotzeraino iritsiko litzatekeen ia 4,4 km­ ko pista jasotzen baitu egitasmoak. Aralar Kontserbazio Bereziko Eremu izendatua dago Natu­ ra 2000 Europako sare ekologikoan, Gipuzkoako lau natur parkeetako bat izanez. Horrez gain, ingurune kutunenetakoa dute Gizpuzkoako eta Euskal Herri osoko herritarrek. Aralar Natura 2000 sarean baldin badago, hain zuzen, Ingurumena eta Biodibertsitatea zaintzeko xedez dago. Egin asmo duten pistak malda oso handia du Saltarriraino­ ko zenbait tartetan, eta zenbait txabolatara ibilgailu motordu­ netan iristeko bidea erraztea du helburu. Gaur egun, bost art­ zainek igarotzen dute uda inguru hartan, eta haietako batzuek baimenik gabe joanda, egin dituzten zenbait bide­arrasto bai­ no ez daude. Pistak egiteak eragin kaltegarriak ditu paisaian, lurzoruan, habitatean, lurpeko uretan… Proiektu honetarako ez da egin Aralarko Natur Baliabideen Antolamendurako Planak (BNAP) orain dela 22 urte agintzen duen azpiegitura­ planik.

Belartza 2 Gelditu 25an Belartza 2 Gelditu herritar mugimendua aurkeztu PlataformarenzenAzaroaren Donostian. Beraz, maiatzen abiatu zen Belartza­2 poligono be­ aurkezpena rriaren berehalako eraikuntzaren aurkako sinadura jasotze kanpaina batekin. Makroproiektua orain dela hamarkada bat planteatu eta ga­ ratu zen errealitate sozioekonomikoa zeharo ezberdina zen unean. Poligonoaren eraikuntzak ingurumen balore handiko ingurune natural baten eta landa lurren txikizioa suposatuko luke, Donostiako eraztun berdea hautsiko lukeelarik. Belartza­2ko sustatzaileek ingurumen gainean inpaktu larria eragin dute beheko harrobian eginiko obren ondorioz. Legez kontrako jar­ duerak eta irregulartasun administratiboak etengabeak izan dira Uda­ la maiz beste alde batera begira gelditu delarik, azkenean hura ere agerian geratuz. Belartza­2 geratzeko gatazkan, behin eta berriz emandako irregulartasun eta ilegalitate horiek salatu dituzte, epaite­ gira eramanez, une honetan bide penalean nahiz administratiboan daudelarik. Era berean Ararteko eta beste udalaz gaindiko erakun­ deen aurrean ere salatu dituzte. Naturkonen izenean bilduriko Gipuzkoako talde ekologista eta na­ turazaleak, haien artean Ekologistak Martxan, eta Añorgako bizila­ gunok osatzen dute plataforma, beharrezkoa ez den poligonoa geldit­ zeko, eremu horren kontserbazioa eta babesa aldi berean bultzatzeko helburuarekin.

Protesta martxa Añorgatik udaletxeraino

Igande, azaroaren 27an Belartza­2ren aurkako lehenengo protesa martxa hartu zuen leku Añorgako auzo bertatik udaletxera Belartza­2 Gelditu Plataforma eratuberriak deituta. Alderdi Ederren manifestu bat irakurri zen udaletxeari Belartza­2 ko poligonoko proiektua gel­ ditu dezan eskatuz.


6

boletina

149 - 2016-2017 negua

, Nueva edicion de las Jornadas Forestales Del 8 al 19 de noviembre de 2016 se celebraron en la sede de Ekologistak Martxan Bizkaia en Bilbao, la Ekoetxea, las II Jornadas Forestales. Las organizó junto al área de Medio Natural de Ekologistak Martxan Bizkaia la organización Bizizaleak Kultur Elkartea y subvencionadas por el Ayuntamiento. Las 8 sesiones han tratado sobre 4 temáticas: “Bosques en Euskadi: evolución e importan­ cia”, “Impactos de las planta­ ciones forestales”, “Gestión fo­ restal sostenible” y “Expe­ riencias alternativas”. Entre los ponentes expertos de gran trayectoria en el ámbito forestal, mimbros de Ekologis­ tak Martxan, de la UPV/EHU, de la administración pública (Ayuntamiento de Atxondo) y a entidades de gestión, como Prosilva o Besaia Jardiecología. La participación del alcalde de Atxondo fue una de las más valoradas por parte de los asistentes, al tratarse de un alcalde promotor de la recuperación del bosque autóctono dentro de su municipio.Su apuesta por es muy significativa en Bizkaia, una tierra donde muchas veces sólo se han visto las superfi­ cies forestales como meras productores de madera, sin mirar otros aspectos, como la biodiversidad, la erosión o la belleza. Con respecto a las jornadas de 2015, se han ampliado el a Nafarroa, con la participación de dos ponentes. Como resultado de estas jornadas Ekologistak Martxan rea­ lizará un documento proponiendo un cambio de política fo­ restal, orientando para ello la actual hacia la desaparición de

Area de Medio Natural

Ekologistak Martxan Bizkaia

monocultivos de pino y eucalipto y de algunas prácticas como la mata­ rrasa, que conlleva la desaparición de la ve­ getación y la pérdida del suelo. Un borrador de este documento fue presentado en una de las sesiones por Julen Vi­ llasante (Ekologistak Martxan) y ahora se quiere consensuar con otros grupos ecologistas y sociales. Estas II Jornadas son la continuación de las realizadas en 2015 y al igual que el pasado el éxito ha sido rotundo, superando los 200 asistentes, con lo cual nos vemos animados a organizar las III Jornadas de cara a 2017. El for­ mato vigente resulta atractivo, ya que permite abordar mu­ chas temáticas desde una óptica multidisciplinar. Al tratar distintos temas paralelamente posibilitan una reflexión pro­ funda sobre el modelo de gestión forestal vigente, orientado a los monocultivos en amplias superficies de Bizkaia y Gipuz­ koa. El éxito también es resultado de la programación con­ tinúada de actividades del área de Medio Natural a lo largo del año.

Bilboko Udalak Bolintxu deusezten jarraitzen du

Isurketak irailetik berriz ere martxan direla salatu du Ekolo­ gistak Martxanek, Bizkaiko Foru Aldundiak txostena (bioaniz­ tasunean konpetentea) aurkeztu aurretik eta interesa duten al­ derdiei ofizialki jakinarazi gabe (Ekologistak Martxan eta auzo elkarteak). Proiektuaren baitan topatu ziren irregulartasunak eta inguru­ menean zuen eragin txarra zela eta 2016ko otsailean eten egin zen harrobiko jarduera. Bilboko Udaleko Ingurumen sailak proiektua modifikatzeko eskaera egin zion Cementos Rezola enpresari. Egoera honen aurrean, hasieratik proiektu honen aurka azaldu diren alderdi politioek, (EHBildu, PP, Udalberri, Podemos eta Goazen) jarraipenerako udal­mahaia sor­ tzea eskatu dute, proiektu ilun hau argitu ahal izateko.


boletina

149 - 2016-2017 negua

7

En el 2o Foro Nyeleni Europeo , por la Soberania Alimentaria Los representantes de Ekologistak Martxan David Marcos y Alfredo Rodríguez participaron el 25 de octubre en el 2º Foro Europeo de Soberanía Alimentaria Nyeleni (nyeleni.org) (nombre del pueblo de Mali donde primer se estableció este movimiento internacional por la Soberanía Alimentaria) en la ciudad rumana de Cluj-Naploca, tras ganar el premio audiovisual Sutondotik Plazara con un vídeo sobre el proyecto de huerto urbano de Barakaldo ‘La Huertaka’. Más de 40 delegaciones de toda Europa y del resto del Pla­ neta mostraron toda su energía en el plenario de apertura del foro. Estos recordaron la importancia del creciente movi­ miento por la soberanía alimentaria, que la clave para garanti­ zar alimentos saludables para toda la población es la produc­

Hubo tiempo también para agradecer el trabajo hecho durante meses por todos los voluntarios y voluntarias para hacer el 2º Foro Nyeleni posible. Se ha demostrado que el movimiento es diverso, so­ lidario, creativo y poderoso. La motivación para crear un mo­ vimiento fuerte y cada vez mejor organizado era palpable y el objetivo de defender el derecho básico a la alimentación sa­ ludable y el control y la gestión de los recursos que llevan a ella era completamente compartido. El cambio a conseguir no parecía tan alejado, ya que “el poder está en aquellas que tie­ nen sus manos en la tierra y en los animales”.

Tarde de Debates

ción a pequeña escala, modelo que está siendo continuamente atacado por las grandes transnacionales. Acaparamiento de tierras y apropiamiento de semillas son solo dos de los ata­ ques mencionados. Frente a este modelo, desde Nyeleni se propone la agroeco­ logía y la soberanía. No solo se considera que una agricultura, ganadería, pastoreo y pesca a menor escala es mucho más respetuosa con la naturaleza y, por lo tanto, sostenible, tam­ bién se habló de que los productores y los activistas deben participar en la toma de decisiones políticas, que a día de hoy favorecen sistemáticamente a las grandes explotaciones. Por este motivo, es necesario proteger los recursos comunes de la especulación y en favor de las pequeñas productoras. En defi­ nitiva, Nyeleni propone una producción de alimentos soberana.

David & Alfredo

Ekologistak Martxan ­ Barakaldo

La tarde dio paso a los primeros debates del foro. El objeti­ vo consistía en hacer un repaso colectivo de lo conseguido desde el primer foro, así como plantear los retos presentes y futuros del movimiento. Los cuatro debates, relativos a la producción y consumo, distribución, bienes comunes y con­ diciones de trabajo, siguieron la misma metodología de tra­ bajo. Los participantes se dividieron en grupos por idiomas, respondiendo a las tres preguntas planteadas y, finalmente, poniendo las ideas de todos en común. En todos los grupos de debate se confirmó algo ya conoci­ do, los problemas y retos del campesinado es igual en todas las partes del mundo. El acaparamiento de tierras (y de aguas de pesca), la apropiación de semillas, la amenaza de los transgénicos y los problemas asociados son conocidos desde las zonas rurales de la Europa mas rica hasta Tailandia. Pero las luchas tienen efectos también, como la prohibición de transgénicos en hasta 16 países europeos desde el primer Nyéléni y los continuos retrasos de la ratificación del TTIP y el CETA. Y la sensibilización de la población no campesina con estos problemas va en aumento. Los participantes reco­ nocieron que las luchas son difíciles, pero, al mismo tiempo, los objetivos son cada vez son mas claros y están mas con­ sensuados: necesitamos una gestión democrática y sostenible de los recursos naturales y de los bienes comunes y que sean accesibles para quien les va a dar un uso con esos criterios.


8

boletina

149 - 2016-2017 negua

Lizarrerria

Ekologistak Martxan ­ Nafarroa

Entrega de los premios Jatorra y Txandrio III El 19 de noviembre, Ekologistak Martxan Lizarreria en­ tregó los premios Jatorra y Txandrio, dentro de las activida­ des del XVII Azaro Ekologikoa­Noviembre Ecológico. En es­ ta tercera edición se trató nuevamente de “dar visibilidad a las buenas y malas prácticas ambientalesmás relevantes en el úl­ timo año”. El Premio Jatorra 2016 recayó en el pueblo baztanés de Le­ karoz “por la labor de años de resistencia frente al proyecto de Aroztegia que comenzó a gestarse en 2003, por el cuidado y defensa de lo común y la movilización contra un proyecto que pretende artificializar 45 hectáreas y construir un hotel­ balneario­spa de lujo, un campo de golf de 9 hoyos con es­ cuelas de golf y de jardinería y un total de 228 viviendas”. Lo recogió la alcaldesa de este pueblo. Por otra parte, el Premio Txandrío 2016 fue concedido al campeonato internacional de Enduro y sus organizadores: el Circuito de Navarra (Los Arcos), el Gobierno de Navarra y otras instituciones. Este premio fue concedido porque dicho campeonato "atravesó diversos espacios naturales y vías pe­ cuarias, ocasionando una agresión a la fauna, flora y el suelo en un entorno de alto valor ecológico y de frágil equilibrio, además de contaminación atmosférica y acústica, generación de basuras, riesgo para la población local, molestias a perso­ nas y ganado, etc”.

, , Introduccion ilegal del Muflon en Nafarroa

Ekologistak Martxan ­ Nafarroa alerta sobre la introducción ilegal del ‘Muflón’ en Nafarroa y solicita una investigación en busca de los responsables de esta introducción ilegal y la captu­ ra y traslado de los ejemplares existentes antes de su expansión. Según nos han informado vecinos de la zona, desde hace aproximadamente unos 3 años se conoce la presencia de un grupo (un mínimo 13) de muflones (Ovis musimon) en el bosque de Makirriain, junto a la localidad de Sansoain, en pleno territorio del Coto de Caza privado de la Valdorba. Se trata de un bóvido emparentado con las ovejas domésticas con un fuerte dimorfismo sexual, de unos 40 – 60 kg. de peso

en el caso de los machos y unos 30 – 40 kg. en el caso de las hembras. Se ha introducido en numerosas zonas de Europa a partir de las poblaciones existentes en la isla de Córcega (cu­ yo origen puede ser más antiguo procedentes de poblaciones asiáticas). La introducción del muflón en España tuvo lugar en el año 1953 en la Serranía de Cuenca y Cazorla y está presente en numerosas regiones (como se puede ver en el siguiente mapa de distribución), aunque todavía no estaba citada en Nafarroa. Según el Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España es una especie alóctona “de caza mayor muy aprecia­ da, por lo que se está extendiendo por fincas particulares y cotos sociales o reservas de caza, con el consiguiente peligro de competencia con otros ungulados. Su introducción irracio­ nal puede ocasionar graves daños ecológicos.” “Tiene una gran capacidad adaptativa, ocupando hábitats tan diferentes como las zonas de cumbres deforestadas y rocosas de Cazor­ la, los bosques húmedos de Cádiz, o las agrestes y secas la­ deras del Teide, mostrando marcadas variaciones de tamaño y de peso como respuesta a dichas adaptaciones”. Las condi­ ciones extremas como las del Teide “no le impiden mantener una población próspera que se expande con velocidad supe­ rior a los 3 km/año”. Esta especie está recogida en el Catálogo Español de Espe­ cies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto).


boletina

149 - 2016-2017 negua

9

VALORACION del PROCESO DE REVISION DE LAS DOT En 2006 se inició un proceso interno de re-estudio de las DOT (Directrices de Ordenación del Territorio) y en octubre de 2010 el Consejo de Gobierno (Gobierno de Patxi López) decidió iniciar el procedimiento de modificación no sustancial, que abrió el paso a la presentación de 2012 de la propuesta “Euskal Hiria Net, nueva estrategia territorial. Modificación de las DOT como consecuencia de su reestudio”. . El carácter no sustancial de la modificación se fundamentó en que la propuesta no suponía una alteración del modelo te­ rritorial vigente al que daba por válido. El procedimiento de modificación siguió su curso y se rea­ lizaron los trámites de audiencia y exposición pública. Con el inicio de la X Legislatura y la aprobación del nuevo programa de Gobierno, el Gobierno Vasco se propuso acometer no ya una modificación no sustancial de las DOT, sino un profundo proceso de revisión de las Directrices de Ordenación Territo­ rial y, además, con un enfoque participativo integral desde el inicio hasta el final del proceso, aprobando para ello la Pro­ posición no de Ley 10/2013. De todas las cuestiones objeto de trasvase del procedimien­ to de modificación no sustancial al nuevo proceso de revisión de las DOT, una requería un tratamiento excepcional: la cuan­ tificación residencial. En marzo de 2014, el Consejo de Go­ bierno acordó continuar con la tramitación de la modificación de las DOT recogiendo únicamente lo relativo a la cuantifica­ ción residencial y dejando todas las demás cuestiones para un posterior proceso de re­ visión.

Dos criterios utilizados para el diseño del Documento

Los criterios empleados en al revisión de las DOT ha sido doble. Por una parte, se toma como base la estructura de las DOT vigentes. Posteriormente esta estructura en las sucesivas fases del proceso (Documento de Avance) y a la vista del proceso partici­ pativo, será modificado refundiendo el do­ cumento revisado, con el contenido de las DOT vigentes. Por otra, el nuevo documento se divide en ocho bloques: interrelación territorial, paisaje, medio físico e infraestructura ver­ de, medio rural, medio urbano, movilidad sostenible, agua y energía, a los que se añade "Cuestiones transversales" como gé­

Kike Antolín

Ekologistak Martxan ­ Bizkaia

nero, euskara, salud y cambio climático. Con respecto a dichos criterios se plan­ tean algunas dudas. No se entiende muy bien como se enlazan las “Cuestiones transversales” con las DOT vigentes, ya que no hay continuidad ni metodológica ni teó­ rica. Esto genera importantes problemas a la hora de saber que estamos evaluando. Carencias considerables

Una reflexión sobre el Documento lleva a plantearse una serie de cuestiones. La primera, la carencia de un modelo teórico que lo cohesione, no se sabe muy bien cual es modelo sobre el que se sustenta. ¿Cuál es modelo de país que subya­ ce?, ¿el diseñado por la anteriores DOT realizado hace 17 años?.., parece un documento realizado a trozos. No obstante la mayor carencia de la propuesta es que temas fundamentales en el ordenamiento territorial como son la gestión de residuos y la construcción de nuevas incineradoras (propuesta de la incineradora de S. Marcos), evolución y análisis de determi­ nadas infraestructuras como el Tren de Alta Velocidad (inver­ siones que faltan, rentabilidad económica y social, evaluación de lo que está pasando en las líneas inauguradas en el esta­ do…)… etc, están absolutamente ausentes. Segundo, el tema de los indicadores, estos son una herra­


14 10

boletina

149 - 2016-2017 negua

mienta fundamental para realizar el diagnóstico terri­ torial y poder realizar comparaciones. En el docu­ mento solo se aportan indicadores de evaluación en el área de urbanismo careciendo de éstos en otras áreas como son, medio natural, transporte, etc. También serían de gran utilidad el uso de indicadores vincula­ dos a objetivos (no existen en el Documento) por ca­ da una de las materias, permitiría evaluar resultados. Tercero, desde un punto de vista metodológico, el Documento Base carece de un diagnóstico sistemáti­ co en determinadas áreas. Carece de un diagnóstico numérico en los apartados como el de Movilidad, Medio Urbano o Medio Rural entre otros. Por ejem­ plo, en el capítulo sobre Movilidad Sostenible no se incluye ninguna evaluación sobre cómo ha evolucio­ nado cada uno de los tipos de movilidad (transporte Infraestructuras como el TAV no se incluyen en la revisión de las DOT público, coche privado, a pie, ferrocarril. En lo refe­ rente a movilidad peatonal (la movilidad más impor­ tante) la revisión de las DOT se reduce a realizar una propuesta de caminos históricos en la CAPV sin plantearse en cuentra en el PTP del Bilbao Metropolitano, un documento ningún momento, la evolución de dicha la movilidad dentro aprobado en 2005 (modificado 2010) con bastante retraso y del sistema urbano de la CAPV. La movilidad urbana es ine­ que genero bastantes problemas: no incluía ni la Supersur, se proponía la ubicación de la incineradora de Zabalgarbi cuan­ xistente en el Documento El Documento peca de generalista, muchos de los análisis do llevaba varios años funcionando, hubo bastantes proble­ así como los objetivos y las propuestas territoriales, son im­ mas en cuanto a la asignación de viviendas a los municipios, porque las DOT y los planes urbanísticos de los municipios precisos y ambiguos. no coincidían. PTP y PTS no son las DOT Cuando en estos momentos se está haciendo la revisión de Se detecta una descoordinación importante entre los PTS algunos PTP como el del Bilbao Metropolitano ¿qué se ana­ (Planes Territoriales Sectoriales) y los PTP (Planes Territo­ liza? No sería lo correcto revisar primero las DOT y luego riales Parciales) ya aprobados. El caso más llamativo se en­ abordar los PTP, sobre todo para conseguir cierta coherencia.

Ostalaritzako lizentzien ondorioak Bilbon

Comisión de Transporte Ekologistak Martxan ­ Bizkaia

Ostalaritzako lizentziek Bilboko hiri­garapenean dituzten ondorioen inguruko hausnarketak jasotzen dituen txostena prestatu du Ekologistak Martxanek 2016ko otsailean, Gobernu Batzordeak, Bilboko hiri­antolamenduaren Plan Orokorrean zehazten den 7. ordenantzaren modifikazioa aurrera eramatea adostu zuen Ensancheko zonarako. Helburua, ostalaritzarekin erlazionatutako erabileren araudia eguneratzea da, hiri ingurua eta ingurumena babestuz. Bide batez, ostalaritza establezimenduetarako lizentziak eten egin zituen, behin behi­ nekoz. Ildo horretan, ostalaritzarekin erlazionatutako jardueretarako lizentziak eta hauek hirien garapenean dituzten ondorioen inguruko hausnarketak jasotzen di­ tuen txosten bat garatu du Ekologistak Martxanek. Ondorioak ­ Oinezkoentzako espazioak, jarduera ekonomikoa garatzeko espazio moduan aurkezten dira oraindik ere, beren konplexutasuna aintzat hartu gabe: mugi­ kortasuna, elkartrukea, aisialdirako jarduerak… ­ Udaletxeak 2010­2015 epean zehar garatutako peatonalizazio eta espaloien zabalera prozesu gehienak kaltetuak izan dira, modu nahasian eginiko terra­ zen hedapenarengatik. ­ Proposatzen den ordenantza berria mugatuegia da (nahiz eta aurrekoa baino hobea izan), inpaktu ikerketarik ez dauka, establezimenduaren arteko distant­ zia, erabilpenak eta okupazio intentsitatearen analisia baino ez du egiten.


boletina

149 - 2016-2017 negua

11

MIA: ttipez.eus , - por la derogacion un ano de permisos nucleares Ya hace ahora año que naciera en noviembre de 2015 el Movimiento Ibérico Antinuclear en unas jornadas antinucleares organizadas por Ecologistas en Acción, con históricos de la lucha antinuclear y gente de diversas organizaciones de los estados español y portugués interesada en que desaparezcan las peligrosas centrales, bajo el lema, “Ni un permiso más”. El objetivo marcado era presionar y facilitar la descone­ xión nuclear, hacer un calendario de cierre, vigilar el desman­ telamiento y la gestión de residuos radiactivos de la energía nuclear. Así que, después de un año, el pasado 26 de noviem­ bre, se celebró la II Asamblea del MIA para recapitular, valo­ rar la actividad de este año y actualizar la situación de las di­ versas instalaciones (centrales, almacenes, mina de Salamanca, el cementerio de El Cabril...). A día de hoy, el estado español dispone de siete reactores operativos, uno en cese de explotación (Santa María de Ga­ roña), y dos en desmantelamiento (Vandellós I y José Cabre­ ra­Zorita); Portugal no dispone de reactores nucleares, pero están muy preocupados por los escasos 100 km que les sepa­ ran de la central de Almaraz. MIA solicitará que no se conce­ dan nuevos permisos de explotación a las centrales nucleares, una vez expiren los que tienen concedidos actualmente. Así, como muy tarde las nucleares españolas se cerrarán según va­ yan expirando sus permisos de explotación, si no lo hacen an­ tes por motivos económicos, de seguridad o de política energética. La última en cerrar será la central de Trillo en Guadalajara, que lo hará en 2024. Este lapso temporal permi­ te que las centrales estén amortizadas tras su cierre, lo que habrá posibilitado a sus explotadores recuperar su inversiones y evita que puedan reclamar por ello. Evita igualmente que los operadores puedan recurrir legalmente al no tener ningún permiso vigente y permite también que una parte de los enor­ mes beneficios de la venta del kWh nuclear en el actual mer­ cado eléctrico español (conocidos como wind­fall profits o beneficios caídos del cielo) se inviertan en las zonas donde han funcionado las nucleares para paliar el efecto de su cierre en las economías locales.

ea www.ttip-l

ks.orgs

Comisión de Energía Ekologistak Martxan ­ Bizkaia

Durante este año se ha focalizado la actividad en diversos temas, siendo los más acuciantes los refe­ rentes a las centrales de Garoña y Almaraz. En lo que respecta a la central que nos es más cercana, la de Garoña, parece seguro que no se va a reabrir. Pero el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) abrirá la puerta a la extensión del funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años. MIA incluirá la petición

de desmantelameinto entre las reivindicaciones. A este res­ pecto, MIA denuncia la no neutralidad del CSN. Como parte de su actividad MIA hace seguimiento de sus decisiones. Almaraz es la central nuclear siguiente en edad a Garoña y cuyo cierre debería ser en 2020. Además ha sufrido graves averías en la refrigeración, con constantes solicitudes de in­ formación del gobierno portugués. El Almacén Temporal In­ dividual (ATI) que en ella quieren instalar es una de las prio­ ridades del MIA, porque entienden que el ATI se utiliza para prolongar su funcionamiento. En la campaña por el cierre de Almaraz y en el propio MIA, es clave la participación de ac­ tivistas portuguesas. En esta II Asamblea del MIA se valoró la


14 12 14

boletina

149 - 2016-2017 negua

actividad del 2016 cuyo hito fue la multitudinaria jornada hispano­lusa del 11 de junio para reivindicar el cierre de Almaraz. El 28 de enero de 2017 se realizará de una Conferencia antinuclear en Lisboa con el acento en Alma­ raz y el Tajo serán claves. Otro tema relevante es el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas, finalmente paralizado por la ampliación de la ZEPA/ZEC de la Laguna de El Hito, que incluye los terrenos donde se pretendía ubicar el cementerio nuclear. Esta es la razón para que se hayan propuesto otros almacenes temporales individuales (ATI). MIA va definiendo también su agenda para los próximos meses, plan­ teándose la vía política a través de reuniones con grupos parlamentarios, una ILP antinuclear. También se plantea incidir en los Planes de Desarrollo Alternativo como un buen instrumento para hacer justicia en el territorio entre los sectores desfavorecidos por la energía nuclear, ganar apoyos en el territorio y demostrar la no necesidad ni de centrales nucleares ni de ce­ menterios nucleares ni minas de uranio, siempre teniendo en cuenta a los trabajadores y planteando alternativas de recolocación. MIA hará un es­ fuerzo allá donde sea posible para poner en marcha estos planes y buscar apoyo institucional para organizarlos y financiarlos. Para ello la participa­ ción ciudadana es imprescindible. De acuerdo a estas actividades se han creado 5 grupos de trabajo (financiación, ILP, organización y europeiza­ ción del MIA, comunicación y estrategia). Para participar: iberiaantinuclear@gmail.com www.facebook.com/Movimiento­Ibérico­Antinuclear­1622320634695126

Bilboko Konpartsek Garoñari agur!

2016ko Aste Nagusian Bilboko Konpartsak koordinakundea osatzen duten 28tik 20k Bil­ botarron osasunaren alde egin zuten. Izan ere, Iberdrolak eta Endesak Garoñako zentral nu­ klear garesti, kutsakor eta batez ere arriskutsua berriz ere zabaltzeko asmoa erakutsi dutenez, Aste Nagusiko txosnetan energia berriztagarria eta ez nuklearra kontratatu zuten kooperatiba batekin. Iaz 2 konpartsek egin zuten ospa eta aurten 20k (%70ek).

www.garonarekinmoztu.net

Adhesión a la plataforma social Udalx100berriztagarri

udalx100berriztagarri.eus info@udalx100berriztaga-

Ekologistak Martxan se adhiere a Udalx100berriztagarri, plataforma social comprometida con el impulso de: 1) las energías seguras para las personas y poblaciones, (en re­ ferencia directa a nuestra oposición a la energía nuclear), 2) las energías renovables como estrategia necesaria para ac­ tuar contra el cambio climático, y 3) la democratización del modelo energético a través de la des­ concentración del mercado eléctrico actualmente en manos de un oligopolio y una producción distribuida. Esta iniciativa va dirigida a los Ayuntamientos de nuestros pueblos y ciudades, y les interpela para que se comprometan con una compra pública sostenible y responsable. Según el Observatorio de la Contratación Pública, el gasto del Sector Público en contratos de obras, suministros y servi­ cios supone nada menos que el 18,5% del PIB. Por consi­ guiente, los presupuestos públicos son una herramienta deci­ siva para impulsar la necesaria transición hacia un Nuevo Modelo Energético que tenga como objetivos: – el ahorro y la eficiencia energética – la descarbonización y desnuclearización del modelo – la descentralización y generación distribuida en redes de la energía, para salir del control del oligopolio que se benefi­ cia de la dependencia energética que padecemos, centraliza­ da en grandes centros de producción en propiedad de pocas manos.

Un impulso desde la compra pública sobre la demanda de energías renovables, supondría un elemento de palanca deci­ sivo para deshacer las trabas legales que se han puesto a su desarrollo, y que han sido denunciadas desde amplios foros sociales, como es el caso del “decretazo” contra el autocon­ sumo, las subvenciones encubiertas en la parte fija de la fac­ tura eléctrica hacia la energía nuclear, las grandes centrales de combustión de carbón o gas, etc. Para ello, proponen una herramienta técnico­juídica, los Pliegos de licitación, disponibles en la página web, para que los integren en la contratación del suministro de energía eléc­ trica para los servicios públicos municipales (iluminación de calles, suministro eléctrico de edificios e instalaciones. etc…). En estos Pliegos se establece como requisito básico de con­ tratación, que el 100% de la energía eléctrica a contratar debe proceder de fuentes de generación renovables. Asimismo, y llevando a la práctica los principios de la “contratación públi­ ca estratégica” se introducen cláusulas sociales y de bi­ lingüismo, se hacen efectivos mecanismos legales que re­ mueven los obstáculos que habitualmente penalizan la accesibilidad de las pymes y cooperativas a este tipo de con­ tratos públicos, y se diseñan nuevos criterios de valoración de las ofertas más allá del precio por suministro y que premian, sin incremento del coste, las propuestas para la optimización y el ahorro en los consumos y el asesoramiento y formación en materia energética tanto al Ayuntamiento como a la ciuda­ danía.


boletina

149 - 2016-2017 negua

13

Azken manifestua Nazioarteko III. Topaketa Ekosozialistak Kapitalismoa giza-bizitza ahalbidetzen duten bi oinarrizko menpekotasun nagusiei bizkarra emanda eta hauen kontra garatu dela. Lehenik eta behin, ez du kontuan hartzen beste espezie bizidunen antzera, naturatik lortzen dugula bizitzeko behar duguna, eta bigarrenik, izkutatu egiten du gure biziraupenerako errotik menpekoak garela beste pertsona batzuk eskaintzen diguten zaintza eta denborarekiko, jaitzatik heriotzera arte. Ezjakintasun eta izkutaketa honen jatorria, kapitalismoak balio ekonomikoa dirutan neur daitekeenari soilik ematen diola da. Ez fotosintesia, ezta ura edo karbonoarena bezalako ziklo naturalek, ezta birsorkuntza eta giza­zainketari lotutako lanak ezin dira euren prezioan oinarrituta aztertu, eta ondo­ rioz, ikustezinak dira ekonomia kapitalistarentzat. Menpekotasun hauetatik eratorritako muga guztiak ahaztu­ ta, natura zein beste pertsonekiko, jendarte kapitalistetako ekoizpen, banaketa eta kontsumo ereduak, irabazi eta pilatze pribatua baino ez ditu bilatzen, eta hazkunde etengabeko eta mugarik gabekoan oinarritzen du bere erreprodukzioa. Mugarik gabeko hazkunde honek bete­betean egiten du talka planetaren muga biofisikoekin. Gero eta nabarmenagoa da baliabide naturalak agortzen ari direla (ur edangarriaren eskasia, petrolio merkearen aroaren amaiera berehalakoa, mi­ nerale estrategikoen eskasia, arrantza­lekuen kolapsoa, ba­ soak soiltzea…), ekosistemen degradazioa (bioaniztasunaren galera azeleratua, zoru eta erreserba hidrikoen kutsadura, ekosistemek eskainitako zerbitzuen degradazio edo gain­us­ tiaketa…) eta aurrekaririk ez duen natur oreken aldaketa­kal­ tetzea, ez soilik esparru lokal edo herrialde mailakoan, iraga­ nean bezala, baizik eta lehenengoz ingurumen sistema globalean, klima­aldaketa da honen adierazpiderik nabarmenena: EKOZIDIOA. EMERGENTZIA EKOLO­ GIKO egoera honek, gainera, milioika ingu­ rumen errefuxiatu sortaratzen ditu. Diskurtso ofizialek kontrakoa esan arren, 2016ko Parisko Goi Bilera ez da gai izan modu eraginkor eta azkarrean klima aladaketaren ondorio suntsitzaileei aurre egi­ teko bidea adosteko. Besteak beste, kutsat­ zaileei erregia fosilekin jarraitzea eta korpo­ razioei energia berriztagarriak erasotzea ahalbidetzen dielako. Gainera, eta zehazki kapitalismoaren fa­ se neoliberal honetan, indarrean dagoen ekoizpen eta kontsumo ereduak oso injustua eta desorekatua den jendarte globala sortu du. Gutxi batzuen gainkontsumoa, xahuketa eta aberasteak gehiengoaren eskasia eta pobrezian dute jatorri, eta baitan denboraren konfiska­ zioan ere, jendarte patriarkaletan, nagusiki emakumeek erre­ produkzio soziala eta ongizatearen eguneroko kudeaketara bi­ deratzen dituztenak. LARRIALDI SOZIAL egoeran dagoen jendartea langabezia, prekarizazioa, eskubide sozial eta labo­

Izaro Basurko

Ekologistak Martxan / TRADEBU

ralak, zerbitzu publikoen eta babes so­ zialaren higatzeak ondorioz dakarren zaintza etxera eramate eta ondasun komunen pribatizazioarekin. AUSTE­ RIZIDIOA. Egun miloika lagun euren jato­ rrizko herrietatik alde egitera behart­ zen dituen gocete, ingurumen arazo eta gatazka armatuek merkatu globalean lehiatzen diren aktoreen nazioarteko harremanak konfigurat­ zen dituzten egiturazko arrazoie­ tan dute jatorria. Planetaren muga biofisikoen kontrako talka honek eta eskubide laboral eta sozialetan emandako itzelezko atzeraka­ da injustizia sozial handikoa, euren herritarren eskubideen defentsa euren buruak gobernartzeko herriek duten erabakit­ zeko eskubidea ukatuz soilik inposa daiteke eta demokrazia gutxiagorekin (desinformazioa, merkatuen diktadura, aukera­ tuak izan ez diren teknokraten gobernuak, Espainiako konsti­ tuzioaren aldaketa express­a, hauteskunde aginduen ez betet­ ze sistematikoa, Europako Troikaren interbentzionismo irekia erreskatatuak izan diren herrialdeetan), beldurra zabaltzea (“shockaren doktrina”, mass­medien informazioa, gobernuen iruzur eta gezurrak eta dena nahikoa ez denean, errepresioa­ ren gorakadarekin (errekorrak gainditzen ari gara azken ur­ teotan ekologista eta bestelako disidenteen hilketetan). Euro­ par Batzordeko lehendakari Jean­Claude Junckerren adieraz­ pen gezurtian: “Ezin da europar itunen kontrako erabaki de­ mokratikorik egon”.

ADIERAZTEN DUGU: Natura eta gizateria berarekin berra­ diskidetuta egongo den etorkizunak IKUSPEGI ALDAKETA ERROTIKOA exijitzen du, aldaketa erradikala ekoiztu eta kontsumitzeko moduetan, pertsona guztion oinarrizko beharrizanak bizitza­ ren erdigunean jarriko dutenak, demo­ kratikoki zehaztuak eta planetaren muga biofisikoen araberakoak. Horregatik, konponbidea ezin daite­ ke KAPITALISMOA izan, BERDEZ mozorrotuta egon arren, kontsumo eredu berdina eta egungo egoerara ekarri gai­ tuzten egitura ekonomiko eta sozialen eredu berdina erreproduzitzen baldin ba­ du. Beharrezkoa da ekoizpen bitartekoen jabetza pribatuan oinarritutako ekoizpen eredu kapitalista al­ datzea. Azken finena, galdera funtsezkoak dira zer ekoiztu, zertarako eta norentzat, nortzuk hartzen duten parte erabakiak eta nola ekoiztu. Bizitzaren aurka sistema kapitalistak egindako ofentsibaren aurrean, ezinbesteko irizten diogu alternatiba eraikitzea. Ho­ netan, agenda askatzaile guztiek parte hartu beharko lukete, berdintasunean (feminismoa, sindicalismoa, mugimendu


14

boletina

149 - 2016-2017 negua

indígena eta nekazaria, ekologismoa, etab). Hori dela eta, subjektu askatzaileen arteko eztabaida indartzea beharrezkoa da, guztia ikuspegi internazionalistarekin eta lurraldeen gai­ neko ikuspegi integral batetik (gorputzak, memoria, jakint­ zak, ondasun komunak, etab. barneratuz). Nahi zein ez, ekonomiaren esfera materialaren deshazkun­ dera eramango gaituzten trantsizio ekosozialen prozesura goaz. Ulertzen dugu trantsizio ekonomikoek (eredu produkti­ boa eta energetikoa), sozialak (zaintzaren antolaketa soziala), kulturalak (hezkuntza), legislatiboak eta lurralde mailakoak (trantsizioan dauden udalerriak), sozialki justuak izan behar dutela pertsonen eta komunitatearen zerbitzura, ingurumen aldetik orekatuak eta demokratikoki erabakiak, bestela, gero eta pertsona gutxiagok (botere handiek) euren egungo bizitza­ estiloarekin jarraitu ahal izan dezaten, beharrezkoa da gero eta jende gehiago biziraupen duina bermatuko dien gutxiene­ ko materialetara ez iristea. Ezinbestekoa da pertsona guz­ tiontzat bizi baldintza duin eta autonomoak bermatzea. Horregatik, urjentzia ekologi­ koari erantzuteko gai izango diren trantsizio batzuen alde egiten du­ gu, larrialdi sozialek sortutako arazoei ere erantzungo dietenak. Horretarako, ezinbestekoa ikusten dugu beti elkarrekin ibili ez diren bi esparru hauen arteko kontrastea eta lankidetza. III Topaketa Eko­ sozialista hauetako helburu nagu­ sietakoa izan da esparru biei elkarrekin egiteko espazio zabal eta anitza. Sindikatuen protagonismoak garrantzia handia izan du honetan. Hazkunde mugagabearen mito edo planetaren mugekiko talkak kontuan hartzen ez dituen ilusio neokeynesianoen au­ rrean, BANAKETAri serio heltzen bazaio soilik egin ahal izango da bi esparruon topaketa, lan produktibo eta errepro­ duktiboari. Banaketa honek lanaren beraren birplanteamendu batek la­ gundua etorri behar du, horrela beharrezko diren lan guztiak erdigunean jarriz gaur egun indarrean dagoen pentsamendua­ ren aurrean, produkzioaren izaera kontuan ez duena ekonomi­ koki errentagarria den bitartean. Lana esfera merkantilean soldataren truke egiten dena baino ez da egungo ereduaren arabera, jendarte­erreprodukzioaren lotutako lan erraldoia iz­ kutatuz. Sozialki beharrezkoak diren sektore sozialak bultzatu behar dituzte botere publikoek, eraikinen birgaitze energetikoari zein energía berriztagarriei eskainitakoak, garraio publikoei, agroekologiari, zaintzari eta aisiari lotutako zerbitzu komuni­ tarioei, osasun zein hezkuntzari. Energia eta materiale gutxi kontsumitzen duten sektoreak, beste alde batetik, eskulanean in­ tentsiboak direnak eta horregatik, trantsizio ekosozialetan mu­ rriztu edo desagertu diren sektore ekonomikoetako enpleguen galera ekidiezina konpentsatzeko lagungarriak izango dira. Trantsizio justu eta iraunkor hauek gerta daitezen, ezinbes­ tekoa da gure jendarteak ikuspegi feministaz blaitzea. Ema­ kumeen berdintasunerako eskubidea esparru guztietara za­ baltzeko gai izango dena, zapalketa patriarkarra eta honek hauen kontra sortzen duen indarkeriarekin amaituz; eta herri­ tarren boteretzea sustatu (demokrazia eta burujabetza) botere­ guneak hartu eta euretatik herritarren gehiengoaren nahiak bahitzen dituzten elite pilatzaile eta ase­ezinen aurrean. Ho­ rregatik, komunitateek eragiten dieten gaien inguruan eraba­ kitzeko eskubidea, politika zein ekonomiaren inguruan. Di­

tuen kontraesan guztiekin, gure ustez bide hori hobeto egokitutako komunitate horietako pertsonen oinarrizko beha­ rrizanetara eta ingurumenarekiko harreman orekatura merkatu itsua edo teknokraten diktaduraren bidea baino. Boteretze hau adierazi egin behar da baliabide natural eta ondasun komunen kudeaketa kontrol komunitario eta kolek­ tiboan (sare elektrikoen bermunizipalizazioa), trantsizio hauei ekiteko ezinbestekoa izango den banka publikoaren berres­ kurapenean eta legez kanpoko zorraren salaketa, austerizi­ diorako aitzakia. Hezkuntza izan behar da trantsizio ekosozial hauetako oinarrizko zutabe bat. Hezkuntza paideia bezala: bizitzan zeharreko autoeraikuntza kolektibo eta pertsonala, izaki eko­ menpeko eta interdependiente garen neurrian. Hezkuntza neoliberalaren ikuspegi instrumentala baztertuko duena eta kooperazioa jarriko duena lehiaketaren ordez, lankidetza in­ dibidualismoaren ordez, pro­ zesuak emaitzen ordez… Sustenga ezina den kulturaren eduki eta praktika errepro­ duktiboak aldatzen lagundu­ ko duena eta kultura hau as­ tinduko duten galderak egin geure buruei, eskola institu­ zio eraldatzaile bihurtuz erreproduktorea izan beha­ rrean. GURE KONPROMISOAK Munduan zehar kontzient­ zia ekosozialista eta feminista zabaltzea. Nazioarteko sare ekosozialistaren sarea bultzatu, Vía Campesina, Plan B para Europa… bezalako plataformei lotuta, edo Justizia Klimati­ koaren aldeko mugimenduak, edo pertsona guztien giza es­ kubideen aldekoak, bereizketa eta kategoriarik gabe. Emergentzia ekologikoa eta larrialdi sozialaren, bereziki sindikalaren, esparruen arteko harremana eta lankidetza. Gobernu instituzioetara trantsizio ekosozial beharrezkoak erraztuko dituzten lege proposamenak eraman. Hauek, testu konstituzionaletan eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak babestuko dituztenak, gure ondasun komunak babestuz eta euren kudeaketa eta gozamenerako sarbide berdina bermatu­ ko dute. Ingurumen kalteen kontrako borroketan parte hartu, bult­ zatu edo zabaldu, bereziki industria fosilaren inbertsio proiektu handien kontra, eta baliabide naturalen eta ondasun komunen pribatizazioaren kontra. TTIP, CETA, TISA eta ingurumena, lan harremanak, gure osasuna eta orokorrean, bizi­baldintzak larriki kaletetzen di­ tuzten nazioarteko itunen kontra modu aktiboan lan egin hauekiko konfrontazio mugimenduetan. Ekonomia demokratiko, ekitatibo eta iraunkor; kontsumo bidezko eta arduratsu, berdintasunean eta elkar­laguntzan oi­ narritutako jendarte harremanak sustatuko dituen cultura al­ ternatibo baten hastapenak gaurdanik eraikitzea bilatzen du­ ten esperientzia guztiak bultzatu. Gure egunerokotasunaren iraultzari ekin. Kontsumo ohitura indibidualen baturak ezin ditu beharrezkoak diren egiturazko aldaketak ordezkatu, zentzu honetan, komeni da Mahatma Gandhiren esaldia gogoratzea: Modu sinplean bizi, batzuk sinpleki, bizitzea lor dezaten. Edukitzearen aurretik izatea lehenetsi beharko lukeen ikuspegi honek iraunkorrak ez diren praktikak bertan behera uzten lagundu beharko liguke, osa­ sungarri eta ekologikoagoak izango diren jarduerak sustatzea eta modu berdinean banatu pertsonen zaintzako lan guztiak.


boletina

149 - 2016-2017 negua

15

500 organizaciones internacionales al BBVA

,

STOP financiacion del DAPL Más de 500 organizaciones internacionales exigen a bancos, entre ellos el BBVA, la suspensión de la financiación del DAPL. El contrato de crédito está dirigido por Citibank por un monto de 2.500 millones de dólares para construir el Oleoducto de Acceso Dakota (DAPL) y el Oleoducto de Petróleo Crudo Transferencia de Energía (Energy Transfer Crude Oil Pipeline) en los Estados Unidos. El DAPL, de 1.172 millas de longitud, es objeto de una gran protesta internacional, dirigida por la tribu Sioux de Standing Rock pero apoyada por los gobiernos tribales de más de otras 280 pueblos y aliados de todo el mundo. La tra­ yectoria del oleoducto cortará los territorios sagrados de los nativos americanos y las tierras concedidas por tratados, y además amenaza el aire y los recursos hídricos en la región y corriente abajo. Desde el pasado mes de abril, un creciente número de de­ fensores Nativos del Agua y sus miles de aliados han conver­ gido pacíficamente en Standing Rock, en la zona de construc­ ción del oleoducto, para detener la construcción de éste. En respuesta a esta resistencia estrictamente pacífica, resistencia local, la policía de varios estados y agencias de Estados Uni­ dos, miembros de la Guardia Nacional estadounidense y fuer­ zas armadas de seguridad privadas que trabajan para los pa­ trocinadores de proyectos han utilizado equipo militar, tácticas y armas para intimidar, detener y cometer otras gra­ ves violaciones de los derechos humanos contra l@s Protec­ tores del Agua y sus aliados. Se ha recogido la utilización in­ discriminada de perros de ataque, balas de goma, granadas de concusión, pistolas paralizantes eléctricas (tazers) y pistolas de pimienta , mientras que periodistas que cubrenla represió­ no han sido arrestados. La violencia desencadenada contra los manifestantes por las fuerzas de seguridad ha dejado cientos de heridos graves. La semana pasada, los manifestantes fue­ ron atacados con cañones de agua en temperaturas inferiores a cero, provocando situaciones que ponen en riesgo vidas. Gloria Una manifestante se enfrenta a la posible amputación de su brazo después de haber sido golpeada con una granada de conmoción. Los manifestantes que han sido arrestados tam­ bién han sido sometidos a tratos inhumanos que incluyen en­

tre otras ser encerrados desnudos, o hacinados sin alimenta­ ción ni calefacción en perreras. Como el sindicato financiero (consorcio entre distintos bancos) está dirigido por cuatro bancos que son signatarios de los Principios de Ecuador, este proyecto de préstamo está su­ jeto a estos Principios. Dado que los Principios recogen el respeto de los derechos indígenas, específicamente el derecho de las comunidades indígenas a negar el consentimiento a proyectos que afectan a sus tierras ancestrales (CLPI), es para nosotros firmantes inexplicable que no se haya identificado desde el principio la contundente oposición al proyecto por parte de la tribu Sioux de Standing Rock, así como las am­ pliamente documentadas violaciones graves de los títulos de tierras nativas, las amenazas a las fuentes de agua y la profa­ nación de los cementerios como razones para que los bancos participantes no financien este proyecto. Ya se infligió daño a las áreas nativas cuando el personal de DAPL deliberada­ mente profanó cementerios documentados y otros lugares re­ levantes para esas culturas. Los opositores nativos al proyecto han enfatizado a lo largo que la lucha del DAPL es sobre una mayor liberación indígena, autodeterminación y superviven­ cia de las corporaciones coloniales y actores gubernamentales complacientes. Todos estamos de acuerdo con la Tribu Sioux de Standing Rock en la defensa de sus tierras ancestrales ante la amenaza de este proyecto y estamos completamente preparados para tomar más medidas en esta campaña en caso de que conside­ remos insatisfactoria su respuesta a esta propuesta. Dada la urgencia del asunto, esperamos una respuesta de usted en esta carta tan pronto como sea posible, pero no más tarde que el 5 de diciembre.

Victoria en Standing Rock

Tras ocho meses de haber iniciado la acampada con unos cientos de jóvenes nativos americanos y haber llegado a las 15.000 personas, en los campamentos de Standing Rock (Dakota del Norte), se celebró la victoria. El Cuerpo de Ingenieros del Ejérci­ to de Estados Unidos rechazó la petición de Energy Transfer Partners (ETP) y sus empresas logísticas de garantizar la cons­ trucción del oleoducto de Dakota (DAPL), que amenazan el abastecimiento de agua y los cementerios sagrados de los Sioux de Standing Rock. Además, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército exigió que para reconsiderar esta decisión sería precisa una De­ claración de Impacto Medioambiental global, que generalmente tarda meses, y a veces años, en realizarse. La decisión del 4 de diciembre se dio justo después que 2 500 veteranos de guerra estadounidenses se sumaran a los "protec­ tores del agua" formando un escudo humano para defenderlos de los policías, Muchos de estos veteranos, que sirvieron en Af­ ganistán e Irak, afirman que defendiendo Standing Rock sintieron por primera vez estar protegiendo al pueblo estadounidense.


14 16

boletina

149 - 2016-2017 negua

Azken ordukoa

Comparecencia ante la amenaza de 2009

.

e d e r r e i c l a NO . n Ecol.ogica! Accio

ta nue­ a se enfren undir ic g ló o c E eron el dif or, Acción en Ecuado razones expuestas fu de la actividad a n a rm e h s anización 2009). La resultarían violación de Nuestra org ierre (ya lo fue en el al ecosistema que la c y rtar sobre s s son su vamente a impactos ambientale l Cóndor y por ale en esta zona. Esto nto e d s or lo ta iven "los grave " en la Cordillera es que v ó en organización, p que tal d a id n u ta m is o s y extractiv de las c emandamo se constitu humanos los cuales jamos con ellas y d situación en la r o p s o v derechos ti a que trab ar que la te los obje s en el precisamen esa la razón por la esta noticia, inform ión de mineras china tores y c a c oposi nto odu no nuevo, cometa. Ju crudecido con la intr olicía ecuatorian de ica no ha se o n d Ecológ de la p atrocida r se ha re por parte rio. Acción del Cóndo Cordillera ador, y la represión va a perder su territo ir e proyecto m s al pueblo shuar qu tuaciones. te si n s ie a c st e e n e e d rt e r p forma in e u q s á hecho m

! s i a l a P n o J Denak!rgekirina elkartasuna

rriskatzen euro isun a arrilaren 0 0 0 5 7 ta e uelako. Urt rte kartzela anteak 5 u eginkizuna salatu z ek 2015eko urria­ it il m o k i! n ile Biz ienean nkuak due 41 ekintza Jon Palais, n BNP ba a. ANV­COP21eko burutu zuten, era lasa . Hau sa e ih a rg anen d ditu ze ko bat i hartuz epaituta iz ta tza sinboli n 14 aulk 9an Akizen arkeria gabeko ekin NPko egoitz batea lima egonkortzeko e B d k o­ in o H n k n . te a se u tu 9 z ri a 1 a i ik P n h re aldarr erian, idez na g la b a e d n a k e b n ia o g a a e h b u dir ko n­ eta eta aurp antzatzeko disuetan BNP bezala n erre­ peran zen n z e fi b n n re re a a o 1 ologik C OP2 a para nitatea zial eta ek a dela zerg na eta inpu ko trantsizio so ko diru hori gordetu radisuetan txapeldu ren bozeramailetari a a e p in tz kin, zerga rrela sala en, kanpa din eskatzen dugu. e hartu zu a idetasunare n, kuen gaizk ekintza honetan part ta bertan bera gera d everry atxilotu zute e h k ik tc e a n E p e Jo tx Txe haren gina. Horregatik Bizi­ren kidea den artzegatik. h bat izaitea. re e e rt a n p a 17 tean Abenduren suntsitze ekintza ba n te a b i g armate

Bizi

Bizkaia: bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO ­ Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena – ostirala 16:00 – 20:00 Batzordeak ­ Kudaketa/Gestión: astelehenak 19:00 miércoles ­ Hondakinak/Residuos: astearteak 19:30 martes ­ Garraioa/Transporte: ostegunak 19:30 jueves ­ Energia + Fracking: ostiralak 18:30 viernes ­ Ingurune Naturala/Medio Natural: astearteak 19:30 ­ Bizizaleak konpartsa: ostiralak 18:30 viernes ­ Juridikoa

Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:00­20:00 Argindarri buruzko Infogunea (Energia Gara) Hilabeteko azken asteartetan, 12.30

Barakaldo ­ EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126 barakaldo@ekologistakmartxan.org Oficina de información sobre prestaciones sociales ­ Berriot­ xoa: astelehenak 11:00 ­13:00 berrietxea@nodo50.org

Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kultur­etxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan

Gipuzkoa gipuzkoa@ekologistakmartxan.org Arab a 945 280016

araba@ekologistakmartxan.org

N a fa r r o a nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxan­nafarroa.blogspot.com

Iruñea San Agustín 24 behea, 31001 Iruñea­Pamplona Hileko 2. eta 4. ortzegunetan/ 2º y 4º jueves del mes 21:00 Lizarra­Estella: Udal frontoia /Frontón municipal, 2º Lizarra 31200 699385308 lizarrerria@ekologistakmartxan.org Ostegunero / cada jueves 20:00

U!

SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769

www.facebook.com/ekologistakmartxan.bizkaia www.facebook.com/ekologistak.martxannafarroa www.facebook.com/ekologistak.martxanaraba www.facebook.com/GipuzkoaEkologistakMartxan www.facebook.com/EkologistakLizarrerria twitter.com ekologistak martxan issuu.com/ekologistakmartxanboletina

P! A R T E H A R T

www.ekologistakmartxan.org

Boletina 149  

Merkataritza Askeko itunen aurkako borrokak aurrera segitzen du! Bizkaiko Batzar Nagusietan hondakinen kudeaketarako egindako proposamena Ar...

Boletina 149  

Merkataritza Askeko itunen aurkako borrokak aurrera segitzen du! Bizkaiko Batzar Nagusietan hondakinen kudeaketarako egindako proposamena Ar...

Advertisement