Page 1

128. zenbakia

hilabetekaria 2014 ekaina

Garoña itxi Behingoz! * ¿El inicio de petróleos supercontami‐ nantes en EH?/ Hare bituminosoen petrolio bortitza *Zabalgarbi en el Teleberri ¿noticia o propaganda? * Nuevo mercado: basura para incinerar! * URA eskubide unibertsala * Solidaridad con l@s afectad@s por las represas en Brasil * Petición de dimisión de los responsables de autorización de batidas de lobos * Huertos urbanos en EkoBaraka * Val de Susako NO TAV‐eko lau ekintzaile‐ ekin elkartasuna * San Maletín: dena xoxengatik, dena AHTgatik* Mundial de futbol ¿para quién? * etab...

www.ekologistakmartxan.org


2

boletina

128 - 2014 ekaina

AURKIBIDEA Orria ‐ Artikuloa

3 ‐ Garoña itxi Behingoz! Gladys del Estal‐en erailketaren 35. uretemugan 4 ‐ ¿El inicio de petróleos supercontaminantes en EH? 4 ‐ Hare bituminosoen petrolio bortitza 6 ‐ Zabalgarbi en el Teleberri ¿noticia o propaganda? 7 ‐ Nuevo mercado: basura para incinerar! 8 ‐ URA eskubide unibertsala 9 ‐ Ekologistak Martxan se solidariza con l@s afectad@s por las represas en Brasil 9 ‐ Petición de dimisión de los responsables de autorización de batidas de lobos 10 ‐ Huertos urbanos en EkoBaraka 10 ‐ Val de Susako NO TAV‐eko lau ekintzaileekin elkartasuna 10 ‐ San Maletín: dena xoxengatik, dena AHTgatik 11 ‐ Mundial de futbol ¿para quién? 13 ‐ komunikabideetatik 15 ‐ EkoDenda ‐ Bizizaleak 16 ‐ Egutegia Hurrengo alerako epea: ekainak 20

plazo para siguiente bole: 20 junio

Sofware librez ekoiztua

Ekologistak Martxan Euskal Herria boletina: bazkideentzako informaziorako hilabetekaria ­ boletín mensual de información a l@s soci@s 128. zenbakia ­ 2014eko ekaina Ekoizpena: Txamantxoia Ekoizpenak

Argitaratzailea: Ekologistak Martxan Pilota kalea 5 behera, Bilbo 48005 (Euskal Herria) T/F: 944790119 www.ekologistakmartxan.org boletina@ekologistakmartxan.org ISSN: 1696­0505 Depósito legal: BI­2523­01

C COPYLEFT

Kopia ta zabal zazu!

ERREDAZIOA EZ DA BERTAN ADIERAZTEN DIREN IRITZIEN ERANTZULE LA REDACCIÓN NO COMPARTE NECESARIAMENTE TODAS LAS OPINIONES PUBLICADAS.

EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkartea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu. Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingurumena­ ren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sorburu. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo sozial sort­ zen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearen desoreka soziala… Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkako sentsibilizazio­kanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salake­ tak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzean alternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara. Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakunde publiko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondate hutsez gabiltza lanean. Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketa klimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketa ekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgeni­ koak, Garraiobideak eta Hirigintza. Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independent­ zia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetza behar ditugu. Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, que comparti­ mos una visión similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria. Formamos parte del ecologismo social, esto es, aquel que entiende que el origen de los problemas ambientales está en la forma de producción y consumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros problemas sociales: relaciones Norte­Sur, la desigualdad social en nuestra sociedad... Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que ela­ boramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Somos una organización plural, asamblearia, e independiente de cual­ quier partido político, institución pública o privada realizando nuestra la­ bor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz nuestro trabajo y seguir ga­ rantizando nuestra independencia Necesitamos de tu ayuda y de tu participación.


Garoña itxi Behingoz! Endesak (eta Iberdrolak) irekita mantentzeko eskaeraren aurrean

boletina

128 - 2014 ekaina

3

Gladys del Estal­en erailketaren 35. uretemugan

Gladys del Estal-en erailketaren 35. urtemugan (1979ko ekainaren 3an) eta berriro Endesak (eta Iberdrolak) Garoñako zentrala irekita mantentzeko eskaera egin duenean, berriro nuklearra bertan bera uztea eta Garoña ixtea aldarrikatu behar dugu. Duela 35 urte poliziak Gladys del Estal erail zuen Tuteran (Nafarroa), nuklearraren aurkako manifestazio batean. 35 urte eta gero nuklearraren amaiera aldarrikatzen jarraitzen dugu: Garoña itxi orain! Nuklearrik EZ! Ekologistak Martxanek gaitzetsi egiten du Endesak (bai eta Iberdrolak ere, Garoña zentralaren jabeak baitira biak) Ga­ roñako zentrala irekita mantentzeko egingo duen eskaerari buruz egin berri duen iragarpena. Gobernuak Garoñarentzat bereziki bultzatutako erreforma dela­eta, zentrala martxan ja­ rriko litzateke, eta, hartara, ziurgabetasuna luzatuko litzateke. Garoñak behar duen 150 milioi euroko (!!) inbertsioak ez lu­ ke zaharkiturik eta pitzaduraz beterik dagoen zentralaren se­ gurtasuna bermatuko. Inguruak etengabeko mehatxupean ja­ rraituko luke, bai eta kili­kolo dauden lanpostuak eta inguruko biztanleria ere. Garoñako zentralak 43 urte ditu, eta bere egoera kezkaga­ rria da. Uztailaren 6a baino lehen lehenago berriro irekitzeko eskaera egiten bada, egin beharreko konponketak zehaztuko lituzke Segurtasun Nuklearrerako Kontseiluak. Oraingoz, 2009ko azterketatik eratorritako konponketak ezinbestekoak dira. Horiei, estres­probak erantsi behar zaizkie. Horrez gain, Garoñaren jabea den Nuclenorrek (Endesa eta Iberdrola), hozteko dorre bat eraiki beharko du, ibaira botatzen duen urak Ebro Ibaiaren Konfederazioak ezarritako tenperatura­baldint­ zak bete ditzan. Lan guzti horiek 150 milioi euroko gastua gaindituko dute. Horri guztiorri beste arazo larri batzuk gai­ neratu behar zaizkio: korrosio­arazo larri bat du lehen zirkui­ tuan, eta segurtasun­sistema, oro har, zahartuta dago. Eta hori gutxi izango balitz, gehitu beharko lirateke itxiera gauzatzeko gastuak: hondakinen tratamendua, kutsatutako elementuetara­ ko biltegi berria, etab. Hori guztiori, diru publikoz ordainduta, konponketarako behar dituen 150 milioiak bezalaxe. Dena den, konponketek ez diote ziurgabetasunari aurre egingo, horren zaharra den zentral batean. Matxura berriek zentrala geldiaraztea eragin lezakete, edota istripu bat, ihes erradioaktiboa barne. Fukushimako istripuak argi utzi zuen energia nuklearrarekin jolastea oso arriskua dela (Fukushima­ ko lehendabiziko erreaktorea Garoñakoa bezalakoa da). Erokeria da halako inbertsioa egitea, halaber, ziurgabetasun politikoa ikusita. 2015eko hauteskunde orokorretan gobernu­ aldaketa egotekotan, zilegi da zentralari jarduteko baimena kentzea, konponketak egiteko milioiak gastatu ondoren.

Oraingoz, egungo gobernu zentrala irekitzeko errazta­ sunak ematen ari da eta Endesaren eta Iberdrolaren au­ rrean (Nuclenorren jabeak) amore ematen. Instalazio Nuklear eta Erradiaktiboen Araudiak (RINR), Garoña­ ren neurrira egindako araudia, izan ere, zentral nuklearraren luzapena eskatzeko urtebete ematen du itxi zenetik, eta, ho­ rregatik, datorren Nuclenorrek uztailaren 6ra arteko epea dauka eskaria egiteko. Araudi berriak hondakin nuklearrare­ tarako zerga ere kendu du. Elektrizitate­sistemaren errefor­

marako negoziaketak egon omen dira Garoñak jarraitzeko gorabeheren atzean. Ekologistak Martxan erakundeak Garoñari jarraitzeko bai­ menik ez ematea eskatzen du eta zentrala behin betiko itxi dezatela. Ez da bidezkoa inguruko eskualdeetako biztanleriari eta langileei ziurgabetasun izugarri hori berriro ere inposat­ zea. Konponketetarako inbertsio erraldoiak eskualdean jasan­ garritasuna sortzeko eta energia garbi eta segurua sustatzeko erabili behar dira, ez arrisku nabarmenak dakartzan eta etor­ kizunik ez daukan energia eredu bat luzatzeko edo diru­la­ guntzekin hain garestia eta arriskutsua den energia sustatzeko. Horregatik guztiagatik: GAROÑA ITXI BEHINGOZ!!!

La reapertura de Garoña crearía un grave precedente para otras nucleares de Iberdrola

Las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs, son las que peor funcionan en el estado con 217 incidentes en los últimos 7 años. El 18 de mayo se celebró también la XII Marcha por el cierre de Cofrents. Los permisos de explotación de las nucleares se prorrogan cada 10 años. Los dos grupos de Ascó lo harían en octubre del 2021 cuando lleven 37 años (el grupo I y 35 el 2º). A Vandellòs II le correspondería en julio del 2020 cuando lleve 32 años. Por ello la reapertura de Garoña supondría la posibilidad de continuación también para otras muy peligrosas centrales de Iberdrola.


4

¿El inicio de petróleos supercontaminantes en EH?

boletina

128 - 2014 ekaina

El 29 de mayo Ekologistak Martxan y la Coordina­ dora Anti­coke nos concentramos en las puertas de Petronor para denunciar la primera entrada de petróleo de arenas bituminosas de Canadá, a traves del puerto de Bilbo. Es el comienzo de la era de los petróleos sucios en la UE, mucho más contaminantes y con unos riesgos ambientales y sociales muy supe­ riores a los petróleos de tipo convencional. Y Repsol es una de las petroleras que se lucrarán con la llegada masiva de estos petróleos. Por esta razón, varios acti­ vistas, convocados por Ekologistak Martxan y la coordinadora anti­coke, se han concentrado para mostrar su rechazo en la entrada de la refinería. Los 600.000 barriles de petróleo procedente de arenas bituminosas llegaron a bordo del petrolero Aleksey Kosigin de bandera liberiana, provenientes del Oeste de Canadá, en Alberta. Es el primer carga­ mento que llega de este tipo de petróleo a Europa, y su objetivo es probar si la refinería de Petronor en Muskiz puede transformar este tipo de crudo extra pesado en combustible en su planta de coque, cons­ truida para sacar partido a residuos de petróleo.

Harea bituminosoen krudo krudela

Harea bituminosoen erauzketa petrolio-erauzketa bortitzen beste adibide bat da, bitumena (hareak duen petrolioa) ateratzeko beharrezkoak diren energia eta teknologia direla-eta. Horrek asko garestitzen du erauzketa-mota hori, eta inpaktu handia du ingurumenean, gordailuetara... ... heltzeko eta harea bituminosoen bolumen handiak ate­ ratzeko basoak eta ekosistema osoak suntsitzen direlako. Zer­ gatik da errentagarria harea bituminosoa erauztea eta merkaturatzea? Petrolio­us­ tiategiak urritu egin direlako (petrolioa­ ren gailurra), eta gero eta garestiagoa da bertatik petrolioa ateratzea. Petrolioaren gailur horren eragina goizen nabaritu dutenak AEB izan dira: bere petrolio­ bolumena murriztu egin da, baina petro­ lioaren mende­ kotasun handiko sistema bati eusten dio. Alternatiben bila, ingu­ rumenean inpakturik handiena dutenetara jo dute: harea bituminosoak eta frackin­ ga! Bi alternatiba horiek energia eta di­ rutza handiak eskatzen dituzte. Harea bi­ tuminosoen ustiategirik handienetako bat Ipar Ameriketan dago, bai Ameriketako Estatu Batuetan, bai Kanadan. 2006an horrelako 81 proiektu zeuden jada (Al­ bertan 20 transnazional daude gaur egun), eta 1,25 milioi upel erauzten dira egunean. Beraz, eragin handiagoa du al­ daketa klimatikoan (harea bituminosoek

negutegi­efektuko gas gehiago as­ katzen dute ohiko petrolioak baino, % 12 gehiago, hain zuzen ere). Erauzketa prozesuan, gainera, ha­ reak eta lurrak mugitu egiten dira, bitumena eta ura horiekin nahasten da eta guztia geratzen da kutsatuta. Petrolioa eta ha­


boletina

128 - 2014 ekaina

rea bereizteko, ur­bolumen handiak behar izaten dira: lau eta sei upel ur bitarte, petrolio­upel bat ekoizteko (bi edo hiru upel ur gehiago ohiko petrolioa ekoizteko baino). Ur horren % 10 ibaira botatzen da, baina egoera txarrean (pobretuta eta kutsatuta). Gainerako hondakin­ura lakuen tamainako piszina erraldoietan sartzen da (4 trilioi litro inguru), Syncrudekoaren modukoa. Hain da toxikoa, bertako azalean geratzen diren txoriak milaka hiltzen dira. Albertan (Kanada) ura Athabasca ibaitik ateratzen da (652 milioi metro kubiko urtean), baina Hego Dakotan edo Utahn ez dago horrelako ur­kantitaterik. Ingurumenarekin lotutako beste arazo bat isurien ziozko kutsadura da (oleoduktoak, hondakin­uren piszinak eta abar). Aurreko urtean, martxotik apirilera bitartean, lau isuri egon ziren oleoduktoetan, bat ekoitzitako petrolioa garraiatzen zu­ en tren batean eta, laugarrena, hondakin­uren piszina batean. Beste erauzketa­jarduera batzuetan bezala, natiboen herriak dira eraginak gehien pairatzen dituztenak: Kanadan, harea bi­ tuminosoen % 70 Lubicon lakuaren natiboen nazioan daude. Era berean, Metis, Dene (Txipewyan), Kree, Ihanktonwan Dakota eta Nadleh Whut'en jatorrizko herriak erasanda dau­ de. Herri hauek aktiboki egin diote aurre erauzketari, bai eta Albertatik abiatu eta haien lurrak zeharkatzen dituzten oleo­ duktoei: Trans Mountain, Keystone XL (Texaseraino doana) eta Northern Gateway (Ozeano Bareraino doana, petrolioa Txinara esportatzeko).

Erresistentziak aurrera darrai Harea bituminosoen aurkako erresistentziak zen­ bait urte daramatza borrokan, eta oraindik ere indart­ su dihardu, inpaktuak gero eta handiagoak dira eta. Maiatzaren 20an, aktibista­talde batek Enbridge oleoduktora (9. linea) heltzeko errepidea blokeatu zu­ ten Burlingtonen (Ontario). Ekintza horren bitartez, zera salatu nahi zen: "oleodukto horretan Enbridgek azaleratu dituen 12.000 anomaliak", baina egituran 13.000 ahulgune daude. Adierazi dutenez, anomalia horietako batzuk 6B linean egondakoak eurak dira, hain zuzen ere, oleoduktoa Kalamazoo ibaian lehe­ rrarazi zutenak eta milioika litroko isurketa eragin. 2010ean gertatu zen hura, baina ezinezkoa izan da garbitzea. 2013ko uztailetik abendura, mantenimen­

5

duko 308 lubaki egin ziren, oleoduktoak arrakalak zituelako. 2013ko ekainean, talde batek Enbridgen ponpaketa­estazio bat eraikitzea galarazi zuen, Hamiltonen. Maiatzaren 22an bi aktibista (Doug Bowen eta Jessie Dowling) epaitu zituzten, 2013ko abuztuan Androscogginen (AEB) harea bituminosoetako petrolioa garraiatzen zuen tren bat geldiarazteagatik. Ekintza haren bitartez, tren horien arris­ kua salatu nahi zuten. Arestian esan bezala, hainbat tren errai­ letik irten zirelako eta isuriak eragin. 7 aste lehenago, tren batek eztanda egin zuen eta 47 lagun hil zituen Lac Meganti­ cen. Leku berean, 6 aldiz irten dira trenak errailetik, eta ho­ rietako aldi batean 2.400 lagun deslekuratu behar izan ziren. Petrolio hori Ipar Dakotatik dator, eta haustura hidraulikoaren bitartez erauzten da: oso nahasketa toxikoa sartzen da lur az­ pian, presio handian, petrolioa haitzetik askatzeko. Bakkene­ ko petrolioa beste petrolio gordin astun batzuk baino sukoia­ goa da. Horregatik deitzen zaie tren horiei "bonba­trenak". Hori dela­eta, maiatzaren 29ko kontzentrazioan, arreta jarri nahi izan genuen petrolioaren aroaren amaieraren ondorioz gertatzen ari diren inpaktuetan (petrolio­gailurra). Sistema honek, konponbideak bilatu ordez, arazoak betikotu nahi ditu, arazoon efektuak areagotuta, gainera. Horregatik, hemen apli­ katu nahi diren antzeko errezeten gainean ohartarazi nahi du­ gu: haustura hidraulikoa eta petrolioaren eta bere hondakinen errentagarritasuna handitzeko beste batzuk, Coke zentrala bezala. Duela gutxi Petronorreko birfindegi honetan inaugu­ ratu zuten zentralak biztanleengan, ingurumenean eta aldake­ ta klimatikoan dituen efektuak handitu baino ez ditu egiten. Meatzaldean praktika hauek sufritzen dituen biztanle borro­ kalari hauekin batera, elkartasuna erakutsi nahi diegu bereziki Kanadako eta Ameriketako Estatu Batuetako harea bitumino­ soek kaltetutakoei eta erauzketa horien kontrako erresistent­ zian dihardutenei, batik bat, hutsaren hurrengo bezala trata­ tutako eta hainbat urtez borrokan egon diren herri indigenei.


6

boletina

128 - 2014 ekaina

Zabalgarbi en el Teleberri ¿noticia o propaganda?

El pasado 3 de mayo, el Teleberri de mediodía de EiTB incluyó un espacio referido a Zabalgarbi a propósito de la finalización del mes de parada técnica de mantenimiento. El título del vídeo es “La incineradora Zabalgarbi vuelve a estar a pleno rendimiento”. Resulta curioso que una parada de matenimiento, algo habitual en muchas industrias, sea motivo de noticia. Si hacemos un análisis crítico de su contenido descubriremos que el vídeo tiene más de propaganda que de noticia. No sabemos si la charla realizada en Zo­ rrotza el pasado 14 de abril, titulada “qué nos ocultan de zabalgarbii“, tendrá algo que ver en esto. Durante todo el vídeo no se menciona para nada el hecho de que Zabalgarbi es en realidad una planta de ciclo combinado donde la incineración forma parte del segundo ciclo, el ciclo de vapor. Es más, se pretende dar a entender que en la generación de la electrici­ dad no se utiliza gas, seleccionando minu­ cionsamente las palabras: El jefe de turno entrevistado dice textual­ mente “con el calor que genera esta basura nosotros producimos vapor, vapor con el cual generamos electricidad”. Es cierto que el va­ por de la incineración contribuye a la genera­ ción de la electricidad, pero solo en el segun­

Respecto a la información sobre las sustan­ cias contaminates, se pretende dar a entender que no hay nada que temer y que todo está bajo control. Por supuesto en ningún momen­ to se menciona la denuncia presentada por Ekologistak Martxan de que Zabalgarbi in­ cumplió en varias ocasiones la normativa ambiental en 2012, denuncia basada en un informe del plan de vigilancia ambiental del Gobierno Vasco y que en estos momentos está siendo estudiada por el ejecutivo autonómico. Pero la cosa va más allá: el jefe de planta asevera que los residuos son inciderados a más de 850ºC “con el fin de eliminar las dio­ xinas y furanos”,prentendiendo dar a entender que Zabalgarbi no emite al ambiente ni dio­ xinas ni furanos, algo totalmente falso. La reportera añade que “las cenizas las trata un gestor autorizado para quitarles la peligrosidad”. De esta forma se quiere rema­ tar la idea de que Zabalgarbi no tiene ningún impacto negativo en la nuestra salud y el me­ dio ambiente. En Zorrotza conocemos a uno de esos gestores autorizados, SADER, y des­ de luego no goza de buena reputación. En cuanto al control ambiental se afirma que “las autoridades ambientales competentes tienen conexión directa con lo que ocurre en planta”, como si existiera una supervisión to­ tal de las emisiones. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que muchos parámetros contaminantes son medidos en continuo y esos datos son accesibles para las autoridades ambientales. Sin embargo los parámetros que no son medibles en continuo ­como metales pesados y dioxinas­ se miden, previo aviso a la planta, en campañas trimestrales o semes­ trales que no suelen superan las seis horas de duración

do ciclo. En el primer ciclo, el ciclo principal, se quema gas natural para calentar agua y transformarla en vapor. Y no es un dato sin Eficiencia energética y renovables importancia: alrededor de un 70% de la De la eficiencia energética y las energías energía necesaria para generar dicha electrici­ renovables también se habla en este vídeo. dad proviene del gas natural. Palabra por palabra, la reportera dice que La reportera afirma que “en el proceso de “el futuro de Zabalgarbi mira a seguir produ­ incineración no se utiliza ni gas ni gasoil, la basura se autocombustiona”. Siendo ciertas ciendo energías renovables, diferentes de la estas palabras, pronunciadas después de las electricidad, por ejemplo, utilizando el vapor del jefe de turno, crean el espejismo de que la generado para dar calor a viviendas y ofici­ electricidad se genera simplemente quemando nas”. Primero, ¿cómo que seguir producien­ do? ¿Es acaso renovable la fuente principal de la basura.


boletina

128 - 2014 ekaina

7

energía que genera la electricidad de Zabl­ garbi, el gas natural? Rotundamente no. Y segundo ¿acaso no sería ese mismo gas la fuente principal para la generación del va­ por que se pretende utilizar en el futuro? Además, la distancia de Zabalgarbi a los puntos de suministro de vapor es tal que las pérdidas de calor no compensarían su transporte. Mikel Huizi, director general de Zabal­ garbi, expresa su deseo de que Zabalgarbi sea una planta “innovadora y eficiente”. In­ novadora ya es, de hecho es la única inci­ neradora en Europa integrada en una central de ciclo combinado y es por ello que en el vídeo se la presenta como “puntera en Eu­ ropa”, aunque no se quiera explicar el por­ qué. La contraparte es que Zabalgarbi no es para nada eficiente si se la compara con una central de ciclo combinado al uso, como por ejemplo Bahía Bizkaia Electricidad, situada en Santurtzi, cuya eficacia es de un 55% mientras que la de Zabalgarbi ronda el 40%. Todo el programa se basa en afirmaciones ciertas que aisladas generan en el espectador ideas totalmente equivocadas de lo que es realmente Zabalgarbi. Eso sí, podemos estar agradecidos ya que la planta da trabajo a 68 personas y que presuntamente al año crea unos 1000 empleos indirectos y eso, en los tiempos que corren, es mucho más importante que nuestra salud y el medio ambiente de este planeta que vamos a dejar en herencia. Burda manipulación.

Nuevo mercado: basura para incinerar! Las incineradoras como Zabalgarbi, se plantearon para incinerar cantidades de residuos superiores a los necesa­ rios para asi ser rentables. En muchos casos su planteamiento suponia incluso el quemar todos los residuos recicla­ bles, por lo que ademas de contaminantes, suponen un gran obstáculo para implemetar políticas limpias. Dentro de este sinsentido, algunos estados de la UE suman más capacidad para quemar basura que la cantidad de residuos no reciclables generados. Zabalgarbi tiene una capacidad de incineración de 458.000 Tns. (todas las que se generan en Bizkaia incluyendo reciclables!) pero según los últimos datos oficiales sólo (menos mal!) quemó casi 225.000 to­ neladas. En el caso de la proyectada para Zubieta también se proyectaba para 260.000 aunque se tenía constancia que tirando alto el volumen de basuras de Gipuzkoa sólo alcanzaría las 203.000 Tm. El caso de la incineradora de Mallorca, la mas grande del estado, es otro ejemplo de la situación, pues cuenta con una capacidad mayor a la de los residuos generados en la isla. Así importa 60.000 toneladas de desechos de Molins de Rei y Sabadell, y se planteó en 2013 el importarlos de Italia (operación abandonada por implicaciones mafiosas de los empresarios italianos). Este mayo, el Gobierno balear autorizó finalmente la importación de basura de otros países y comenzó importando 30.000 toneladas de basura de Irlanda para incinerarla. Obviamente esto supone un incremento en gases (de efecto invernadero, cancerígenos, contaminantes, etc) resultantes de la quema, pero también añade la contaminación por traslado de residuos que también contradice las estrategias de reciclaje de residuos de la UE.

Ekologistak Martxan ­ Bizkaiaren Zero Zabor kan­ painak darrai. Oraindik egiteko ASKO baitago! Begira ezazu azken orriko egutegian


8

boletina

128 - 2014 ekaina

"Ura bizitzarako, ez merkataritzarako"

URA eskubide unibertsala

Maiatzaren 31n itxi zen San Telmo Museoan martxotik ikusgai egon zen “Ura, ibaiak eta herriak” erakusketa eta honekin batera honen inguruan antolatutako ekintza andana, “herritar agenda” bat osatuz. Ekologistak Martxan-ekin batera Haritzalde Naturzaleen Elkartea, Euskadiko GGKE Koordinakundea, Banda Bat, Cristina Enea Fundazioa, Sodepaz eta beste batzuk sinatu zuten adierazpen bat. Ura bizitzaren oinarria da. Edateko ura eta saneamendua ezinbestekoak dira osasunerako, bizi ahal izateko, duintasu­ nerako. Zoritxarrez, 900 milioi lagunek (ia hamarretik bik) ez dute edateko ura emango dien iturri segururik, 2.500 milioi pertsonek saneamendu zer­ bitzurik gabe daude (hamar lagunetik lauk ez dute komunik, ezta ukuilurik ere), nola arraio da posible gaur, orain, XXI. mende honetan? Uraren hornidurari eta saneamendu nahiz hi­ giene ezari loturiko gaixotasunak direla medio, urtero milioi­ ka lagun hiltzen dira, umeak gehien bat (egunero 4.000 haur inguru). Egungo ura eta saneamendu mailan dagoen krisialdi larriaren oinarrian daude pobrezia, desorekak zein desberdin­ tasunak, botere­harremanen arteko aldeak, eta elite batzuen dena merkaturatzeko eta pribatizatzeko joera eta grina. Horri, gizarte eta ingurumen erronkak gehitu behar zaizkio, hala no­ la, gero eta azkarrago gertatzen ari den urbanizazioa eta hare­ kin datorren lurraren artifizializaioa, gorantz doan ur sistemen kutsadura, edo aldaketa klimatikoa, dakarren ur­baliabideen urritzearekin. 2010eko uztailaren 28an, Nazioen Batasunaren Asanblada Orokorrak, 64/292 Ebazpenaren bitartez, edateko ur garbia eta saneamendua izatea bizitzeko ezinbestekoa zela eta, ondo­ rioz, oinarrizko giza­eskubidea zela espresuki aitortu zuen. Aitzitik, zein urrun gauden hori betetzetik. Era berean, Mi­ lurtekorako ezarritako Helburuetara ez gara inolaz ere iritsi­ ko. Baina okerrena da etorkizunean urarekin zerikusirik duten erronkak nabarmen areagotuko direla. Nazio Batuen Erakun­ deak mundu mailako ur­baliabideen garapenari buruz kaleratu

duen txostenaren arabera 2050ean, gutxienez lau pertsonatik bat ur falta larria eta jarraitua duen herrialde batean biziko da. Egoera larria bezain tamalgarri horren aurrean, beheran si­ natzen dugun erakundeok aitortzen dugu: 1. Bizitza duinerako ura izatea ezinbesteko giza­eskubidea dela eta ukaezina. 2. Gizaki orori oinarrizko giza­eskubide hori bermatu behar zaiola. 3. Ura oinarrizko ondasuna dela, denona dela eta, ondorioz, ezin duela jaberik izan. Uraren kudeaketa publikoa izan behar duela. 4. Ur­ekosistemak onura ugari eta anitzak sortzen dituztela, esaterako uholdeen eragina leundu edota uren arazketa na­ turala. Eta adierazten dugu: • Bai edateko ur garbia eta saneamendua izateko eskubideari, zeina nazioarteko politikagintzan erabateko lehentasuna izango den. • Ura, bere erabilera edo bere kudeaketaren pribatizazioari EZ. Ura ez dago salgai eta eskubideekin ez da jolasten. • Gerrarako tresna gisa edo txantajea egiteko uraren erabilerari EZ. • BAI ur­ekosistemen kontserbazioari, biodibertsitatearengatik baina batez ere geure biziraupenarengatik. • BAI klima aldaketaren aurkako borrokari.

Oiola urtegi kutsatutatik deskonexioa eskatzen duen kanpainak bideotxo bat ekoiztu du egoera hau eta euren aldarrikapena azaltzeko:

www.youtube.com/watch?v=aEuBixm9y1k

El 31 de mayo una nutrida manifestación recorrió las calles de Iruñea contra el recrecimiento del pantano de Esa. NO al recrecimiento de Yesa, NO a la especulación, NO a los riesgos inasumibles, NO a la destrucción del entorno!


Ekologistak Martxan se solidariza con l@s afectad@s por las represas en Brasil Ekologistak Martxan ha enviado mensajes al gobierno brasileño, al senado, al banco BNDES, etc mostrando su apoyo a la lucha de l@s afectad@s por las represas en ese pais contra las violaciones de los derechos huma­ nos y ambientales y por sus reivindiciones. El 27 de mayo 2014 el MAB protestó en la capital Brasilia, en la represa de Belo Monte (río Xingu, Amazonia), en Río de Janeiro, en Paraná, en Rondônia... para exigir que se res­ pete el cumplimiento de los acuerdos ya firmados varias otras veces en otras movilizaciones. Ese día más de 350 afectad@s por el embalse de Belo Monte de los municipios de Altamira y Vitória do Xingu blo­ quearon la Carretera Transamazónica. Son conscientes de que si el gobierno no responde con más medidas concretas, en mayo, la agenda de l@s afectad@s ser una vez más abandonada para el próximo gobierno, ya que el calendario electoral se aproxima. La construcción de represas en Brasil, paralela a la produc­ ción de energía para el país, ha creado un drama para las fa­ milias afectadas. Es difícil entender por qué l@s afectad@s por represas construidas hace más de 30 años como Tucuruí en la Amazonía o Sobradinho en el Sertao del nordeste, no tienen electricidad instalado en muchas comunidades. Es difícil entender por qué el Estado brasileño a través del BNDES financia la construcción de represas, y por otra parte

boletina

128 - 2014 ekaina

9

el BNDES pa a ser inversionista en los embalses, y cuando se presenta una agenda concreta de l@s afectad@s, ésta no avanza. Es muy difícil entender por qué no se respetan los derechos de l@s afectad@s e incluso aquellos instituidos por la propia ley del país y, por otro lado, no hay una ley que protege a las empresas que operan en el sector de la energía. Es difícil entender como teniendo una matriz de energía, a base de agua, como uno de las producciones de menor costo en el mundo, el pueblo brasileño paga las facturas más caras del mundo. Y ahora es amenazada con aumentar a causa de la especulación financiera practicada por algunos especuladores como el Banco Pactual, las compañías estatatales Cemig, Co­ pel y CESP, entre otras. Los tecnócratas del Ministerio de Minas y Energía dicen que "es la ley del mercado", o "no se puede hacer una política de derechos humanos porque puede ahuyentar a los inverso­ res". ¿Quieren decir que para garantizar “inversionistas” la regla es violar los derechos de l@s afectad@s? Para asegurar el "mercado" ­digánse grandes empresas y los banqueros­ es necesario violar los derechos de los consumidores residen­ ciales con precios absurdos en las tarifas de energía? Se ha estado violando así los derechos de l@s afectad@s y de l@s trabajador@s del sector de la energía, aumentando los precios para los consumidores residenciales y atacando a las empresas públicas o estatales.

Petición de dimisión de los responsables de autorización de batidas de lobos

Ekologistak Martxan junto a otras organizaciones (*) ha pedido la dimisión de los responsables de la autorización de batidas que supusieron la muerte de lobos en Bizkaia

Karrantza) a pesar de la prudencia que debería imperar y de que algunos de los peritajes in situ afirmaban que los ataques eran cometidos por perros “incontrolados”. Para colmo, este hecho se confirmo el 15 de mayo. Ekologistak Martxan y grupos conservacio­ nistas exigieron a la Diputación Foral de Bizkaia la puesta en marcha de mecanismos de prevención para evitar la inciden­ cia de los ataques (de lobos, de perros, etc.) en vez de permitir batidas. Además exigimos que no se permitan batidas cuando los ganaderos afectados no acrediten un uso responsable de métodos de prevención y el control de perros por parte de sus propietarios para evitar que causen bajas entre las ovejas con el fin de aproximarnos a discriminar cuales son los responsa­ bles de la depredación, a falta de peritajes genéticos. También criticaron la demagogia de los responsables polí­ ticos: en un pleno municipal del Ayuntamiento de Karrantza, a instancias del PNV/EAJ, se aprobó una lamentable moción en la que se avalaban las posturas de cazadores y ganaderos frente a la nefasta gestión amparada por los representantes públicos, a sabiendas de que perros incontrolados eran tam­ bién responsables de los daños. Ante estos hechos, exigieron la dimisión inmediata de los responsables de la autorización de las batidas de lobos de la Diputación Foral de Bizkaia y que se inicien los trámites para aprobar un plan de gestión y recuperación del lobo en Bizkaia, en el que tenga participación todos los sectores implicados.

La madrugada del 15 de Mayo, día de San Isidro Labrador se comprobó en Artzentales que el autor de ataques a ovejas no había sido un lobo, sino un perro “incontrolado” al que se pilló in fra­ ganti matando tres cor­ deros. En un pasado comunicado, los grupos conservacionistas firmantes sosteníamos que la conflictividad socioeconómica del lobo en Bizkaia era ínfima, que las batidas concedidas que ocasionaron la muerte de un lobo eran injustifica­ das y que el futuro de esta “Espe­ cie de Interés Comunitario” estaba en peligro por la pésima actuación de quien deberían velar por nuestro patrimonio na­ tural ­ la Administra­ ción ­. Estos hechos suponían, una vez más, un atentado ambiental y un flagrante incumplimiento de los preceptos de la UE, de obligado cumplimiento por la Di­ putación Foral de Bizkaia, cediendo al chantaje de ganaderos y cazadores, dos sectores minoritarios de nuestra sociedad. (*) Además de Ekologistak Martxan, Grupo Lobo de Euskadi, Hay que recordar que la Administración ha permitido bati­ Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibéri­ das y la muerte de lobos en Encartaciones (especialmente en co (ASCEL) y el Partido Animalista PACMA


10

boletina

128 - 2014 ekaina

Huertos urbanos en EkoBaraka

Ekologistak Martxan ha iniciado un proyecto de agroecologia en el patio de su local. Aprovechando el poco espacio, utilizando pro­ cedimientos como huertos verticales, aprovechando materiales de desecho, etc, y partiendo de un curso de agroecología gratuito ofrecido por EHNE durante siete semanas. Después de adecentar el espacio (limpieza, pintado) se colocaron en el patio semilleros ele­ vados y paneles de cultivo. L@s asistentes aprendieron a hacer compost, semilleros, preparación de suelos, asociaciones y rotacio­ nes, calendario de huerta, sanidad vegetal, etc. La iniciativa tiene tambien su lado reivindicativo, de crítica al Ayuntamiento por falta de espacios donde cultivar. Es un proyecto de carácter comunitario y abierto a todo el que quiera participar en él, que pretende sensibilizar a las personas en relación con mejorar la calidad de alimentación y el medio ambiente, produciendo ali­ mentos ecológicos, así como las relaciones sociales, a través del intercambio intergeneracional.

ekobarakahuertos.blog5spot.com.es

Val de Susako NO TAV­eko lau ekintzaileekin elkartasuna

Ekologistak Martxan taldeak Italian epaitutak izan behar ziren Val de Susako lau ekin­ tzaileekin elkartasu­ na adierazi zuen. Chiara, Claudio, Mattia eta Niccolò “terrorismoa” praktikatzea leporatu zieten, konpresore bati ustezko kalteak eragin zizkiotelako eta horregatik, 30 urteko kartzela zigorra izateko arriskua dute. 2013ko abenduaren 9tik espetxean daramate, sakabanatutak eta isolamenduan. Haien epaiketa maiatzaren 20an izan behar zela­eta, elkarretaratzeak egin ziren Donostian eta Bilbon AHTren aurkako AHT Gelditu! Elkarlanak eta Mugitu!k deituta, “Val de Susa NO TAV Elkartasuna! Kriminalizaziorik ez!” lelopean.

San Maletín: dena xoxengatik, dena AHTgatik Mugitu! Mugimenduak maitzaren 17an EH kaleetan San Maletin eguna ospatu zuen. Hauteskunde kanpaina zela, Mugitu!k bere maletinak utzi zituen nonahi. Euretan diru franko agertzen zen eta ironiaz betetako "AHTa Bai" esal­ dia. Ekintza honekin Mugitu!k Abiadura Handiko Trena ustelkeriatik garatutako proiektu iluna dela salatu nahi zuen: "milaka milioiren xahuketa eta lurren txikizioa iza­ teaz gain, AHTa proiektu hondatzaile bezala ari da indart­ zen, zein, osasungintzan, hezkuntzan eta zerbitzu sozialen murrizketa sendoen testuinguruan geure poltsikoak hipo­ tekatzen ari den harri pisutsua dugun". Honekin batera maletaren irudiarekin, eraikuntza enpresa handien eta ar­ duradun politiko batzuen elkar hartzea azaldu nahi zuten. Estatu espainiarrean eraikuntzaren lobby boteretsua salatu zuten, munduko 11 eraikuntza enpresa handienetatik 7 es­ painiarrak izanez (FCC, Azvi, OHL, SACYR etab). Hori dela­eta estatu espainiarra ere porlanaren munduko ran­ kingean lehenengo postuetan aurkitzen da: Europaksten km­tan; munduko bigarrena AHT km kopuruan Txinaren atzetik; munduko bosgarrena porlan kontsumoan; mundu­ ko lehena biztanle bakoitzeko urtegi handietan…

http://mugitu.blogspot.com.es


boletina

Mundial DE futbol:

128 - 2014 ekaina

11

¿PARA QUIEN?

En los últimos días han trascendido en los medios de comunicación las continuas protestas contra el mundial de fútbol a iniciarse ahora en Brasil y que parece lo ponen en peligro y que son tan incomprendidos por muchos por las muchas bondades que en teoría supone un macro-evento de este tipo.

En una sociedad fanática por el futebol, una encuesta de abril daba solo un 48% de apoyo al Mundial en la sociedad brasileña! El pueblo brasileño protesta por los grandes gastos y deuda que el mundial esta suponiendo (y los que seguirán con la olimpiada de Rio 2016!) y por la falta de inversión en otros campos más acuciantes (salud, educación, vivienda, etc). Estas protestas ya tu­ vieron lugar en la Copa Confederaciones causando el mismo estupor pues ocurrían mientras Brasil se coronaba campeón (2013). Estas deribaron a la ma­ yores protestas en convulsionar al país ese mismo año a cuenta del aumento de la tarifa de transporte, que nuevamente es objeto de protestas ahora, a la que se le sumaron otras (ver boletín 19: "Brasil: garraioa, AHT eta futbola"). A estas protestas se suman muchas otras relacionadas con los irresueltos conflictos brasileños: desigualdad social, acorralamiento indígena, etc. El 27 de mayo indígenas y miembros del MST (Movemento Sem Terra) irrumpían en la ceremonia inaugural protestando contra el estadio más costoso del torneo y contra una nueva ley que busca la reducción del tamaño de algunas reservas indígenas. Subyacente se aprecia la cultura del nuevo Brasil BRICS, que no escatima en esfuerzos para construir grandes infraestructuras y para incidir en una imagen de poderoso mientras obvia realidades cercanas y sangrantes. Impacto ambiental: transporte, construcción, etc Los mundiales como las olimpiadas y similares, son grandes eventos (gran­ des negocios corporativos) que giran en torno a dos elementos principales que suponen gran impacto tanto ambiental como social así como económico: la construcción de infraestructuras (estadios, alojamiento, accesos, etc) y trans­ porte (deportistas y equipos, espectadores/turistas, periodistas, etc). En el caso del mundial a tener lugar en breve en Brasil, se espera la llegada de 3,7 millo­ nes de turistas, preveyendose sea el mundial de mayor impacto ambiental. El transporte equivale a casi 84% del total de las emisiones que se generan duran­ te el Mundial. Además del transporte internacional (mayor fuente de emisio­ nes) está el transporte interno en un país de la extensión de Brasil, algunas de las sedes quedan muy lejos de otras por lo que equipos y seguidores tendrán que viajar grandes distancias. Por ejemplo Estados Unidos y Croacia deberán viajar más de 5.000 kilómetros,incluyendo una parada en Manaos. Según la FIFA, la Copa del Mundo en Brasil generará cerca de 2,72 millones de tonela­ das métricas de dióxido de carbono equivalente a las emisiones anuales de unos 534.000 coches, sin contar las obras en estadios e infraestructuras (hoteles, ac­ cesos, etc) o los millones de televisores encendidos para ver cada partido. El otro aspecto es la construcción de o renovación de 12 estadios que tambien su­ ponen muchos recursos, emisiones y contaminación. Como todos estos grandes montajes y dado el delicado estado del medio am­ biente, los organizadores prometen medidas para mitigar estos efectos, pero no son más que más de lo mismo: seguir con un mismo modelo que a tantos pro­ duce pingües beneficios y a la sociedad y al medio ambiente grandes agujeros económicos e impactos. Dentro de la mentalidad corporativa imperante y de irresponsabilidad con los impactos asociados, la FIFA utiliza el método de crear bonos e intercambios de carbono (estos ya aparecían en el protocolo de Kioto). La FIFA sostiene que con sus propuestas, proyectos verdes que com­ prarán países desarrollados, logrará compensar todas las emisiones del Mundial directas y las de al menos 50 mil personas que viajen al torneo. Dentro de este planteamiento también se ha propuesto a empresas propietarias de bonos de

Fuleca le saca la roja al mundial y a

la FIFA


12

boletina

128 - 2014 ekaina Trabajadora china confeccionando mascotas, Fulecos

carbono que se los donen a cambio de publicidad gratuita. En Deuda – Brasil y el previo caso sudafricano un mes sólo tres empresas efectuaron donaciones, cada una La inversión pública en Brasil es enorme. Actualmente, se por 5.000 reducciones certificadas de emisiones. Un auténtico están invirtiendo 14.500 millones de dólares en aeropuertos, fracaso (si es que estas políticas pueden suponer algún cam­ estadios y nuevos sistemas de transporte, a los que hay que bio real!!) y sin duda, nada más cerca que aquel timo del ca­ añadir los 3.900 millones de dólares de los estadios. El 99% pitalismo verde que proponían en Rio +20 (2012). de los costes será asumido por los presupuestos públicos. Los productos y servicios vinculados a la construcción de Impacto social: especulación, desalojos y más pobreza estadios se benefician de exenciones de impuestos. Los te­ El mundial va acompañado de una especulación inmobilia­ chos de deuda para las ciudades anfitrionas también se han ria masiva, que provoca desahucios, además de explotación y aumentado por decreto. Los estados federales y las ciudades violaciones de derechos humanos: más de 150.000 personas están por tanto asumiendo deudas a largo plazo. serán desalojadas de sus hogares durante el Mundial y se ha Los países que compiten por celebrar el Mundial de Fútbol impulsado la limpieza de favelas en la que quizás el caso más lo hacen con la promesa de crecimiento económico, inversión denigrante fue la que se ha conocido como masacre de Pin­ y nuevos empleos. En el caso brasileño se esperaba crear heirinho, favela de Sao José dos Campos (Sao Paulo), eva­ 700.000 empleos y que el PIB aumentara un 0,26% (unos cuada por la fuerza el 22 de enero del 2012 por 2.000 policías 4.000 millones de dólares.) Estas esperanzas son fomentadas militares de la ínfima Tropa de Choque (retratados en la pelí­ intencionadamente desde la FIFA, pero la realidad es diferen­ cula “Tropa de Elite”). Estos se emplearon con gases lacrimó­ te: el único beneficiario final es la FIFA y las transnacionales genos y porras contra los habitantes, hiriendo a muchos (in­ apiñadas en torno a ella, mientras que los pobres son expri­ cluyendo mujeres y niños). Ni una orden judicial de parar el midos, explotados laboralmente y desalojados de sus hogares desalojo los pudo detener. o de sus puestos ambulantes. Esto quedó comprobado en el El nuevo estadio de Sao Paulo (Arena Corinthias) (325 mi­ Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que resultó en una debacle llones de euros!) supuso el desalojo de 4.000 familias que para el país: unos ingresos de 3.000 millones de dólares para ocuparon el lugar. Muchas de ellas tampoco fueron capaces la FIFA y 3.000 millones de pérdidas para Sudáfrica, en lugar de pagar un alquiler después de que los precios se triplicaran de un beneficio previsto de casi 600 millones de euros. El a causa de la especulación. Mientras se construyen macro­es­ coste para el Estado de Sudáfrica fue un 1.709 % mayor de lo tadios, Sao Paulo tiene un déficit de 200.000 viviendas. planeado. Para este mundial, en lugar de 8 sedes, se empeñaron en te­ Éste fue el mayor beneficio de la historia de la FIFA, un ner 12, construyendo 5 nuevos estadios. El coste total de estos aumento de un 50% sobre el previo mundial de Alemania más los siete que están siendo renovados asciende a 3.900 (2006)! Tres de los nuevos estadios construidos han sido millones de dólares. Llama la atención las sedes y estadios de considerados como elefantes blancos (macro­infraestructuras Manaos, Brasilia, Natal y Cuibá. Manaos, en medio de la inútiles): demasiado grandes para ser utilizados de forma Amazonia, ciudad famosa por su contaminación, tendrá un rentable después de la Copa Mundial. Estos fueron construi­ estadio nuevo (240 millones $) con capacidad para 42.500 es­ dos a pesar de las objeciones de la Liga de Fútbol Sudafrica­ pectadores cuando no tiene ningún equipo en 1ª división y el na, por las presiones de la FIFA. Según estimaciones de Na­ equipo que mas espectadores aglutina es 1.200. Una infraes­ ciones Unidas, 20.000 personas fueron desahuciadas de sus tructura inútil o elefante blanco. Ciudades como Natal preci­ hogares para construir estos edificios y otras infraestructuras. san de muchas infraestructuras: de los 10 proyectos previstos Se estima que la cifra en Brasil sea 8 veces más. ninguno está concluido. Al igual que Cuibá, donde viaductos, vías de acceso al estadio, etc, están sin construir. A nivel laboral, las condiciones en Brasil son muy pobres para la mayoría de los trabajadores de la construcción con po­ cas condiciones de seguridad. En la construcción de estadios en marzo ya habían perecido 7 obreros (3 en el Arena Amazo­ nas (Manaos))! Otro aspecto laboral esta asociado a todos los productos comercializados en estos eventos (merchandising) producido por mano de obra mal pagada y en precarias condi­ ciones. A ello añadir aspectos que en esas condiciones (pobre­ za, recursos, turismo, etc) incrementaran como mujeres ex­ plotadas sexualmente así como niñas y niños. El mundial generara miles de millones que no beneficiara al grueso de la población brasileña con 50 millones bajo los límites de la pobreza.


"Elefante zuriak"

13

(Arantxa Elizegi, Berria, 2014­05­20)

Kondairen arabera, Thailandian erregea menpeko batekin haserretzen zenean, elefante zuri bat oparitzen zion. Animalia ho­ riek sakratuak ziren, eta, beraz, herritarrak ezin zuen hura lanerako edota okelatarako erabili: bere irabaziak hura zaintzen era­ bili behar zituen, zigortuko ez bazuten. Ordutik hona, irabaziak baino kostu handiagoko proiektuei ematen zaie elefante zuri izena; alegia, alferrekoak izan arren mantendu beste erremediorik ez dauden horiei. Europan badira elefante zuri ugari, batzuk besteak baino ezagunagoak. Hauek dira horietako batzuk: Erresuma Batuko abia­ dura handiko trena; Errumaniako Rosia Montanako meategia; Notre­Dame­des­Landeseko aireportu proiektua; eta Lyon eta Turin elkartu asmo dituen tren lasterraren egitasmoa. Horietan guztietan sortu dira herri mugimendu eta plataformak agintarien jarrera aldatzea helburu dutenak. Talde horiek, baina, euren herriko proiektua geldiarazteko ekintzak antolatu ez ezik, Alferreko eta Inposatutako Megaproiektuen Aurkako Foroa ere antolatu dute. Partaideak Errumanian batzartuta daude, Rosia Montanan. Haien helburua argia da: politika orokor bilakatzen hasiak diren egitasmo erraldoien aurkako sarea osatzea.

Ekialdearen txanda

Aurreko urteetan ­4.a da hau­ mendebaldera begira jarri ziren, eta oraingo honetan ekialdeko mugimenduei eman diete pro­ tagonismoa. Izan ere, ekialdean ia mende erdia egin dute sobiet garaiko indarren menpe, eta Europa amets baten parekoa zen. Baina finantza krisiak han ere izan du eraginik, eta ohartu dira paradisutzat zutena ilusio hutsa zela. Azkenean, multinazionalek bultzatzen dituzte orain, agintarien babespean, erregimen totalitarioen aginduz eraikitzen ziren azpiegitura erraldoi eta gares­ tiak. Horietako bat da Rosia Montanako urre meategia; errealitate bilakatuko balitz, Europako handiena izango litzateke. Kanadako Gabriel Resources konpainiak zabaldu nahi duen meategi horrek aurrera egiten badu, 1.500 hektareako baso ere­ mua suntsituko da, eta 740 baserri eta 140 etxe lekuz aldatu beharko dira. Hori guztia errazteko, 2011ko abuztutik lege propo­ samen bat aurrera bultzatu nahian dabiltza, zeinak eskumena emango liekeen meatze enpresa pribatuei lur­jabeak indarrez des­ jabetzeko. Hainbat aldiz atzera bota ostean, iazko abuztuan Errumaniako lege egitasmo bat onartu zuen, Gobernuak Rosia Montanako desjabetzak erraztuko zituena. Irail horretan bertan hasi ziren horren aurkako protesta ekintzak. Horiei esker, aben­ duan Legebiltzarrak atzera bota zuen desjabetza legea herrialde osoan aplikatzea ahalbidetuko zuen proposamena. Meategia eraikitzeko lanak, ordea, ez dira gelditu.

Europako AHTak

Badira hiru urte Erresuma Batuko Gobernuak abiadura handiko bigarren zatiaren proiektua aurkeztu zuela. Orotara 52.000 milioi euro inguruko aurrekontua iragarri zuten orduan trenbidea egiteko. Horri beste 9.000 milioi euro gehitu behar zaizkio trenak erosteko. Proiektu osoa 2033. urterako amaitua egotea espero du exekutiboak. Egitasmo erraldoiak ez du, ordea, sosten­ gurik herritarren artean. Duela aste batzuk egindako inkestaren arabera, galdekatutakoen %27ren babesa du soilik. Baina Lon­ dresek aurrera egiteko asmoan jarraitzen du; izan ere, haren arabera, Ingalaterra iparraldea eta hiriburua lotzeko modu azkarre­ na izateaz gain, ekonomiarentzako «bultzada handia» litzateke tren lasterra. StopHS2 plataformako kideen arabera, irabaziak Londresen geratuko lirateke, eta trenak iparraldera eramango lukeen gauza bakarra «natur hondamendia» litzateke. Oso antzeko beste proiektu bat da Frantziako Lyon eta Italiako Turin lotu asmo dituen trenbidea. Egitasmoa D Korridorea izeneko proiektuaren barnean da, zeinak Lisboa eta Kiev elkartzea dituen helburu. Badira hogei urte proiektu horren aurkako mugimendua sortu zela, argudiatuz ingurumena arriskuan jartzen duela eta bide batez beste helburu batzuetarako hain beha­ rrezkoak diren aurrekontuak xahutzen dituela, oinarrizkoa ez den proiektu erraldoi batera bideratuz. Hain zuzen ere NO TAV mugimendua izan zen inposatutako mega­proiektuen aurkako lehen foroa antolatu zuen plataforma.

Grezia, multinazionalen El Dorado

VI. mendean hasi ziren ustiatzen Kassandrako meategiak (Grezia). Geroztik enpresa desberdinek ustiatu izan dute, harik eta 2002an Gobernuak haiek ixtea erabaki zuen arte, argudiaturik osasunerako arriskua meategiak eman zitzakeen etekinak baino handiagoa zela. Urtebete geroago, ordea, iritzia aldatu eta Parlamentuak Kanadako multinazional bati saldu zizkion meategiak, 11 milioi euroren truke eta lehiaketa publikorik gabe. Atenasekin hitzartutako akordioaren arabera, konpainiak ez du transfe­ rentziaren gaineko inolako zergarik ordaindu behar, ez eta ingurumenean eragindako kalteei lotutakorik ere. Europako Batzor­ deak ohartarazi du kontratua legez kanpokoa dela; izan ere, gobernuak legea urratzen du multinazionalaren mesedetan. Egun auzia epaiaren zain dago, baina Atenasek dagoeneko iragarri du ez duela atzera egingo. Bitartean, SOS Halkidiki plataformak protesta ekintzak antolatzen jarraitzen du, baina agintariak gero eta muturrekoagoak diren neurriak hartzen ari dira haiek isilarazteko. Aste honetan bertan zabaldutako prentsa oharrean, plataformak salatu du Po­ lizia baimenik gabe bildutako DNA probak erabiltzen ari dela ekintzaileak identifikatu eta estu hartzeko. «Urre meategiaren aurkako borrokak gizarte mugimendu itxura hartu du dagoeneko, eta aurka egiten dio multinazionalen mesedetan desjabetzak bultzatzeko politikari. Hori dela eta, gobernua ahaleginak eta bi egiten ari da gizarte osoa terroristatzat aurkezteko, horretarako komunikabideak, segurtasun indarrak eta Justizia bera erabiliaz», gaitzetsi du plataformak.

Tasio (Gara)

komunikabideetatik

boletina

128 - 2014 ekaina


komunikabideetatik

14

€ boletina

128 - 2014 ekaina

"AHT: Arrain handi eta txikientzako lain"

(Iñaki Petxarroman, Berria, 2014­05­11)

Hainbat enpresa ari dira AHTko lan gehien egiten. 4.200 milioi eurotan egin zioten aurrekontua abiadura handiko trenaren Euskal Y­aren lanei hasi zirenean, 2006an. 5.000 milioi eurotik gorako kostua agindu dute arduradun politikoek jadanik. Berriki, Kongresuan prezio hori ja­ rri zion Mariano Rajoy Espainiako presidenteak. Beraz, dagoeneko %20ko gainkostua dauka Euskal Y­ak. Zati gehienak eraikitzen ari dira, Espainiako eta hemengo eraikuntza enpresen artean banatuta daude lanak. Haietako batzuk Isolux Corsan enpresaren esku daude. Aste hone­ tan, enpresa horretako kide batzuk eta Adifeko hainbat teknikari atxilotu ditu Guardia Zibilak, Madril­Bartzelona AHTan diru publikoa bidega­ be erabili eta 6 milioi euroko iruzurra egitea egotzita. 1. ACS­Dragados: Munduko eraikuntza enpresarik indartsuenetako bat da, Vinci frantziarraren eta AEBetako Bechtelekin batera. 50.654 mi­ lioi euroko negozio bolumena du Florentino Perez enpresaburu ezagunaren eraikuntza enpresak. Euskal Y­aren zati gehiagotan ari da, 5 za­ titan hain justu ere: Zizurkil­Andoain, Urnieta­Hernani, Tolosa, Beasain ekialdea eta Galdakao­Basauri tarteetan. Lehen laurak Jaurlaritzak emandakoak dira, eta azkenekoa Espainiako Adifek. Hain zuzen ere, Zizurkil­Andoain zatian, Euskal Y­ko garestienean, Isolux Corsan en­ presarekin ari da eskuz esku. ACS PPko diruzain ohi Luis Barcenasen paperetan agertu da, alderdi horretako buruzagiei ezkutuko diru sa­ riak eman dizkiolakoan. 2. Isolux Corsan: Espainiako eta munduko eraikuntza enpresa indartsuenetako bat da, herrialde askotan aritzen. 46.000 milioi euroko negozio bolumena du. Aste honetan egindako polizia operazioan Madril­Bartzelona AHT proiektuan izandako ustelkeria kasuarekin lotu dute haren zuzendaritzako hainbat kide, erakunde publikoen 6 milioi euro bidegabe eskuratzea leporatutak. Isolux Corsaneko presidentea, Luis Delso, PPko Gurtel ustelkeria sarearekin nahasi dute. Euskal Y­ko 4 zatitan ari da. 3. FCC: Espainiako eraikuntza enpresa nagusietako bat, eta munduko 15 handienetako bat. Esther Koplowitz enpresaria du buru, eta Euskal Herrian zerbitzuetan ere ari da, bereziki hondakinen kudeaketan. Zabalgarbi errauste plantan eta Porland Valderribas nahiz Cementos Le­ mona zementu fabriketako enpresa nagusia da FCC. Zubietako errauste planta eraiki behar zuten enpresetako taldeko burua ere bazen. AHTko 3 zatitan ari da: Ezkio­Itsaso, Ordizia­Itsasondo eta Bergara­Antzuolan. Lehen biak Jaurlaritzak eman zizkion, eta azkena, Adifek. Jose Maria Mayor Oreja FCCko presidente ohiak Pablo Ruz Auzitegi Nazionaleko epaileari aitortu zion 60.000 euro eman zizkiotela PPri 2011n. Barcenasen paperetan askoz gehiago ageri ziren: 165.000 2008an, esate baterako. Trukean, FCCk 1.600 kontratu jaso zituen erakunde publikoetatik 2002tik 2012ra, horietako %32 PPren eskutik. FCCko zuzendari komertzial ohi Cecilio Sanchez inputatuta dago auzi horretan. 4. Acciona: energia, azpiegiturak eta ura dira Entrecanales Domecq familiaren enpresa nagusiaren ardatzak. Euskal Y­ko lau zatitan ari da: Antzuola­Ezkio­Itsaso, Legorreta, Hernialde­Zizurkil eta Eskoriatza­Aramaio. 5. Cycasa: jatorrian harrobien ustiapenean ari zen Cycasa bizkaitarra, baina urteotan eraikuntza lan handietara bideratu du bere negozio zatirik handiena. Tren lasterraaren zati gehienetan ari da: Hernialde­Zizurkilen Acciona, Altuna y Uria eta Murias enpresekin batera; Legorretan, Antzuola­Ezkio­Itxason (horretan ere Accionarekin) eta Eskoriatza­Aramaion. 6. Amenabar: Gipuzkoako eraikuntza enpresa indartsuenetako bat da Amenabar. Sarri ikusten da euren logotipoa herri lan handietan: Donos­ tiako bigarren ingurabidea, AHT­ren hiru zatitan... Azpiegitura horretan egiten ari den lanengatik ETAk lehergailu bat zartarazi zuen enpre­ saren egoitzan 2008an. Eskandalu batzuetan ere nahasita egon dira, esate baterako, Jose Maria Bravo Gipuzkoako Ogasuneko zuzendari ohiari (EAJ) egotzi zioten bere jarduera irregularretako batzuk enpresa horrekin egin izana. Besteak beste, 20.000 metro koadroko lursail bat eskaini zion Bravok Amenabarri Donostian, diputazioaren Tolosako bi lokal txikiren truke. Enpresari utzitako lursail horretan 1.200 metroko eremu batean txalet bat eskuratu zuen Bravok, igerileku aire­girotu eta guzti. Gipuzkoako Auzitegiak 11 urteko zigorra ezarri zion Bravori. 7. Murias: Gipuzkoan dauka egoitza soziala. Hainbat azpiegitura handitan parte hartu du urteotan: Donostiako bigarren ingurabidean, Eibar­ Gasteiz autobidean eta Supersurrren, besteak beste. Horrez gain, Zubietako errauste planta egiteko ardura eman zioten taldeetako enpresa bat zen. Tren lasterreko Lemoa­Galdakao, Ezkio­Itsaso­Beasain eta Hernialde­Zizurkil zatietan ari da. 8. Construcciones Leza: Errioxakoa, 2000. urtean sortua. Tren lasterraren obretan pisua hartu du: Tolosan, Zizurkil­Andoain eta Urnieta­Her­ nanin. Guztiak ere Jaurlaritzak eskainitako lanak dira. 9. Viuda de Sainz: BECen, Supersurren, Bilboko Metroan, Bilboko portuaren handitzean, San Mames Barrian eta beste hainbat lanetan aritu da. Gipuzkoan ere sarbide handia dauka enpresak, Serbitzu Elkartearen akziodun nagusia baita. Kontseilari ordezkaria Xabier Agiriano EAJko batzar nazionaleko kide ohia da eta presidentea Pedro Maria Sainz. Serbitzuk A­8 kudeatzen du, Bidelanen bidez, eta Zubietako errauste planta egiteko agindua jaso zuen. AHTko lanetako hiru zatitan ari da: Eskoriatza­Aramaio, Ezkio­Itsaso­Beasain eta Legorretan. Urteotan hedabideetan zeresan handia eman duten bi operaziotan parte hartu du: EAEko Lehiaren Auzitegiak irregulartzat jo zuen Leioako Pinasoloko kiroldegia eta Karrantzako minda planta, Kontu Auzitegiak ebatzi zuela Jaurlaritzak eta diputazioak emandako 10 milioi eurotik gora ez zeudela behar bezala justifikatuta. 10. Moyua: Gipuzkoako eraikuntza enpresa nagusietako bat. Oñatin sortua, azpiegitura lan handi askotan arituta: Ap­1ean eta Donostiako bi­ garren ingurabidean. Zerbitzuetan ere bai (Donostiako aparkalekuen kudeaketa, Bilboko Artxandako tuneletako bidesareak). AHTko hiru zatitan ari da: Beasain, Abadiño­Durango eta Zornotzako zatietan. 11. Balzola: Bizkaiko eraikuntza sektorearen beste erreferentzia handi bat, erakundeetatik datozen obra erraldoien ohiko bezeroa: BEC, Iber­ drola Dorrea, Guggenheim eta beste hainbat eraikin ikur, Muskizko Petronorren findegiaren koke planta ere eraiki du. Tren lasterraren hiru zatitan ari da lanean: Beasain Mendebaldea, Abadiño­Durango eta Zornotza­Zornotzan. 12. Azvi: Andaluziakoa. AHTko 3 zatitan ari da, Balzola eta Moyuarekin batera: Beasain, Abadiño­Durango eta Zornotza­Zornotzan. Hilabe­ teotan PPko diruzain ohi Luis Barcenasen ustelkeria kasuarekin lotuta agertu da hainbat hedabidetan Azvi, PPri dirua ematen zionetako bat zela: 2002. urtean 858.000 euro eman izana leporatzen diote. Hain zuzen ere, Espainiako herri lanak eskaintzeko moduaz eta eraikuntza enpresen jardueraz hainbat zehaztapen agertu dira Barcenasen paperetan. Esate baterako, 2003ko apirilaren 1ean Espainiako Gobernuak Azviri Castello­Teruel autobiaren lanak eskaini zizkion, BOEn argitaratuta. Hurrengo egunean Barcenasek 60.000 euroko Azviren ordainke­ ta bat apuntatu zuen bere oharretan. Urtebete geroago, 2004ko urtarrilaren 22an, Madril­Toledo autobideko lanak eskaini zizkion Sustapen Ministerioak Azviri, eta, egun berean, 120.000 euro jaso izana apuntatu zuen PPko diruzain ohiak, Azviko buru Manuel Contrerasen eskutik.

13. Obras subterraneas: Asturiaskoa, bereziki tunelak zulatzen espezializatua. Euskal Y­aren lau zatitan: Arrasate­Elorrio, Beasain Ekialdea, Tolosa eta Urnieta­Hernani. Lanean ari da zeresan handia eman duten Pajaresko tuneletan, Europako Mendien azpitik tren lasterra sartzeko ia 25 kilometrokoak, Asturias eta Leon artean. Arazo itzelak izan dituzte urak gainezka egin duelako hainbat lekutan. 1.085 milioi euroko aurrekontua zuten tunelek, eta jadanik gastua 3.200 milioira igo da. 14. Altuna y Uria: ETAk Inaxio Uria hil zuen 2008ko abenduan. Atentatu horrek zirrara handiaz gain, kritikak eragin zituen, baita AHTaren aurkako herri mugimenduaren barruan ere. Hiru zatitan ari da. Errepide handien eraikuntzan ere aritu da: Leitza­ rango autobian, Eibar­Gasteiz autobidean, Supersurren… eta hainbat lan handitan (Kursaal, Monpasko ur araztegia…)


EK EK DENDA DENDA 1

1

2

3

boletina

128 - 2014 ekaina

15

Pilota kalea 5, Alde Zaharra, Bilbo

hissuu.com/ekologistakmartxanboletina/docs/catalogo

BERRIAK 5

4

6

"Auditoría Ciudadana de la deuda pública ­ Experiencias y metodos", ML Fattorelli (CADTM /CETIM) 260 pags

Una guía elaborada con el trabajo de colaboradores de distintas partes del mundo para inspirar la movilización social hacia la realización de Auditoría Ciudadana de la deuda pública con transparencia y participación de la sociedad, a fin de revelar la verdad sobre el "Sistema de la Deuda" que somete a la mayoría de los países y pueblos. Muy completo: desde los pormenores de la financiarización mundial, pasando por un análisis de los mecanismos, condiciones viciadas y medidas impuestas por organismos que incrementan y autogeneran más deuda, ejem­ plos concretos de auditorías de la deuda ya efectuadas como la de Ecuador en la que participó la autora, Brasil, Argentina, etc, y terminando con metodologías y aspectos jurídicos de derecho nacional e internacional.

2 "Bella revuelta ­ La caja de herramientas para hacer la revolución", A. Boyd, D O Mitchell (Ligeras milrazones) 160 págs /11,5 €

3

4

5

6

7

Un compendio de experiencias acumuladas por varias generaciones de activistas contra la opresión por parte de las minorías poderosas: 41 tácticas, principios y teorías. Y en particular, la de algunos activistas que se han empeñado en que su lucha tenga componentes hermosos, que han buscado la belleza al tiempo que la justicia. A esta versión en castellano se le ha añadido el relato de seis acciones transcurridas en el es­ tado: AcampadaSol, Campeones del paro, Fiesta #CierraBankia, Record mundial de gente gritando: «No vas a tener casa en la puta vida», La bolsa o la vida y No somos números. El relato de estas acciones ilustra perfectamente muchas de esas propuestas. Imprescindible!

"¿De qué va la Unión Europea? Deuda y tratados comerciales como instrumento del neoliberalismo y el autoritarismo", Varios (Libros en Accion, Baladre, Zambra y CGT) 48 págs, 1,5 € www.cgt.org.es/%C2%BFde­que­va­la­ue

Publicado con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo para denunciar las políticas y la propia lógica de la construcción de la UE. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo. EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa, por lo que el TTIP pretende consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una guerra comercial a países terceros. Los grandes lob­ bies empresariales diseñan el TTIP, de espaldas a la población. Este nuevo modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los secto­ res, mediante una armonización legislativa con el fin de reducir costes para las corporaciones. Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar cualquier legislación que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser superada.

"Diseñar hábitats ecológicos" Christopher Mare, Max Lindegger (EcoHabitar) 22 €, 323 págs

Diseñar habitats ecológicos: crear una sensación de lugar (La Llave Ecológica) es una búsqueda elocuente y trascendental de los límites de la humanidad respecto al crecimiento y aborda los problemas derivados del cambio climático, la destrucción de los hábitats, el crecimiento demográfico y el agotamiento de los recursos. Este no es un libro de ideas teóricas, sino una antología de soluciones, de experiencias, proba­ das y comprobadas, de expertos de todo el mundo. Los diseños y sus aplicaciones prácticas incluidas en este libro presentan una visión para el futuro, que ya ha sido ensayada en ecoaldeas, comunidades sostenibles y otros proyectos en muchos países. Estas visiones son soluciones prácticas de baja huella de carbono que aportan mejoras significativas a la calidad de vida. Al entender el proceso de creación de diseños eco­ lógicos integrados, también hacemos explícito el proceso de creación de sistemas sociales y económicos integrados. Nos reconectamos con el verdadero significado de la ecología que proviene de la palabra griega oikos, que significa “hogar” o “un lugar para vivir”. El mayor reto de la humanidad es el de garantizar que el planeta Tierra pueda sustentar la vida humana en los siglos futuros.

"Fracking: el bálsamo milagroso" Richard Heinberg (Icaria). Págs 184, 17 €

¿Es el fracking una milagrosa panacea para nuestros problemas energéticos o es una cara estratagema que evita que se adopten las medidas necesarias para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles? La rápida expansión de la fracturación hidráulica (fracking) ha im­ pulsado temporalmente la producción estadounidense de gas y petróleo, y a la vez ha provocado una reacción masiva en defensa del medio ambiente por todo el país. Con falsas promesas de independencia energética para EE UU y beneficios para las economías locales, la industria petrolera está intentando vender el fracking como el mayor descubrimiento energético del siglo. Esta es una mirada crítica sobre la propagan­ da de la industria petrolífera que se ha apoderado del discurso energético en Estados Unidos. Presenta el fracking desde perspectivas econó­ micas y ambientales sostenidas en análisis nunca realizados sobre los datos de perforación y producción del petróleo y el gas de lutitas.

"Rusia frente a Ucrania ­ Imperios, pueblos, energía" Carlos Taibo, Libos de la Catarata 13 €, 168 págs

Este libro se propone analizar las claves fundamentales de las tensiones que están teniendo lugar en los últimos Rusia y Ucrania. Al respec­ to sopesa la condición contemporánea de los dos países, la crisis ucraniana que se saldó con la marcha del presidente Yanukóvich y las dife­ rentes tramas que se han revelado en Crimea y en la Ucrania oriental. Aporta al tiempo una reflexión crítica sobre el papel que en todo lo an­ terior corresponde a Estados Unidos y a la Unión Europea. Ucrania, indispensable para Europa para abastecerse de gas, e indispensable para Rusia pues el 80% de su gas exportado pasa por Ucrania. Conocido por sus trabajos sobre decrecimiento, Taibo es también un experto en política sovietica y rusa.

BIZIZALEAK

Ingurumen Dokumentazio Zentrua Centro de Documentación Medioambiental

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua, Yohn Jauregia Pilota kalea 10, 2, Bilbo

astelehen, astearte, ostegun eta ostiraletan: 17:00-20:00 ostirala: 10:00-14:00 asteazkenetan itxita

docbizizaleak@ekologistakmartxan.org Tel: 94 416.28.97


boletina

egutegia

+ info: www.ekologistakmartxan.org

127 - 2014 maiatza

2014/06/03: Gladys del Estal­en eriotzaren 35g. urtemuga 2014/06/05: Konferentzia “Alternatiba, alternatiben herrixka” (ELA). Gasteiz 2014/06/06: Urumea ezagutzen eta babesten: trainerua eta ibilaldia. Loiola (Do­ nostia), 10:00, eta gauean igeltxoaren etxera irtera (naturzale@haritzalde.org) 2014/06/07: Ingurumenaren Eguna. Frackingen aurkako HELerako bilketa eta Ze­ ro Zaboreko postuak. Areatza, Bilbo 2014/06/07: Elkarretaratzea: Kanariesetan petrolio zundaketen aurka. Arriaga (Bilbo) 13:00 2014/06/11: Elkarretaratzea: AHTa = lapurreta! Sabinetxean, Bilbo. 19:30 2014/06/14­15: AHTren aurkako bizikleta martxa Tafallatik Castejonera (Mugitu! mugimenduak) 2014/06/14: Zero Zabor Kanpaina (Ek Martxan) Zorroza 2014/06/17: lehorte eta basamortutzearen aurkako eguna 2014/06/18: errausketaren aurkako eguna 2014/06/21­22: Euskal Bizi Topaketak, Arbizu (Nafarroa) (bizizbizi.org) 2014/06/24: kutsadura elektrikomagnetikoaren aurkako eguna 2014/06/24: A Coruñako AHT­ren istripuaren urtemuga 2014/07/03: plastiko poltsarik gabeko eguna 2014/07/11­27: 4.Ekomartxa (txirrindaz), fracking­aren aurkakoa, Palentzia­Hego Kantabria ­ Araba ­ Nafarroa ­ Donostia 2014/07/25­2014/08/02: AHTren aurkako II.Bizikleta Martxa Desobeditzailea, Bizkaian (Mugitu! mugimenduak) 2014/09/09­10: EHUren Udako Ikastaroak "Garraio azpiegiturak eztabaidan: krisialdirako irtenbidea ala oztopoa?"

16

frackingaren aurkako 4.Ekomartxa Palentzia­ Donostia (txirrindaz) 2014/07/11: Palentzia 2014/07/12: Palentzia ­ Aguilar 2014/07/13: Malgar ­ Aguilar 2014/07/14: Aguilar ­ Reinosa 2014/07/15: Reinosa ­ Espinosa 2014/07/16: Espinosa ­ Quincoces De Yuso 2014/07/17: Quincoces de Yuso ­ Kuartango 2014/07/18: Kuartangoko Zuhatzu ­ Gasteiz 2014/07/19: Gasteiz ­ Kanpezu 2014/07/20: Kanpezu ­ Lizarra 2014/07/21: Lizarra (atsedenaldia) 2014/07/22: Lizarra ­ Altsasu 2014/07/23: Altsasu ­ Iruñea 2014/07/24: Iruñea ­ Lekunberri 2014/07/25: Lekunberri ­ Errenteria 2014/07/26: Errenteria ­ Donostia 2014/07/27: Donostia (agurra)

Bereizitako Materia organikoaren bilketa 2. fasea

2014/06/07: Bilbo­Areatzan 2014/06/14:Zorrotzan 2014/06/21:Bilbo­Errekalde 2014/06/22:Basauri 2014/06/28:Alonsotegi (Konfirmatu gabe) 2014/07/05:Bilbo­Deusto 2014/07/3:Barakaldo 2014/07/20:Santurtzi 2014/07/27­28: Plentzia ( konfirmatu gabe)

Bizkaia: bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO ­ Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena – ostirala 16:00 – 20:00 Batzordeak ­ Kudaketa/Gestión: asteazkenak 19:30 miér. ­ Hondakinak/Residuos: astearteak 19:30 martes ­ Garraioa/Transporte: ostegunak 19:30 jueves ­ Zor Ekologikoa/Deuda Ecologica: ostegunak 19:30 ­ Ingurune Naturala/Medio Natural: astearteak 18:30 La planta de Acciona en Caparrosokonpartsa con pancartasostegunak contra su cierre: ­ Bizizaleak 19:30 jueves “No somos chatarra” y “No al cierre”. ­ Juridikoa Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:00­20:00 (www.okupaziobulegoa.org)

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua Yohn Jauregia, Pilota kalea 10, 2 Astelehenetik ostegunera: 16:00­ 20:00 Ostiraletan: 10:00­ 14:00 cdocbizizaleak@ekologistakmartxan.org ­ www.bizizaleak.org

Barakaldo ­ EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126 barakaldo@ekologistakmartxan.org Oficina alternativa de información sobre prestaciones sociales ­ Berriotxoa: lunes 11:00 ­13:00 berrietxea@nodo50.org. SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769 Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kultur­etxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan

www.facebook.com/ekologistakmartxan.bizkaia www.facebook.com/ekologistak.martxannafarroa www.facebook.com/ekologistak.martxanaraba twitter.com ekologistak martxan issuu.com/ekologistakmartxanboletina Gipuzkoa CRAJ (Palacio Txuri Urdin), Anoeta kalea 28 20014 DONOSTIA 900 110111 gipuzkoa@ekologistakmartxan.org Arab a Casa de Asociaciones Rogelia de Alvaro Panama kalea 14, Vitoria ­ Gasteiz Ostegunero/Jueves 19:00 945 280016 araba@ekologistakmartxan.org N a fa r r o a nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxan­nafarroa.blogspot.com

Iruñea San Agustín 24 behea, 31001 Iruñea­Pamplona 948 229262 Hileko 2. eta 4. ortzegunetan/ 2º y 4º jueves del mes 21:00 Lizarra­Estella: Udal frontoia /Frontón municipal, 2º Lizarra 31200 699385308 lizarrerria@ekologistakmartxan.org Ostegunero / cada jueves 20:00

PARTEHARTU!!

www.ekologistakmartxan.org

Boletina 128  

Garoña itxi Behingoz! * ¿El inicio de petróleos supercontaminantes en EH?/ Hare bituminosoen petrolio bortitza *Zabalgarbi en el Teleberri ¿...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you