Page 1

aa

2012

azaroa noviembre

110181

10

zenbakia

ekinklik.org

ria a k e t e b a l hi txan.org

stak www.ekologi

PRESTIGE:

mar

liizen haustura hidrau + Milaka lagun Goasmteanifestazioan koaren aurkak LITICAS DECRECENTISTAS ega+ PROPUESTAS HPO ro 2012: No más Mmon te! + Conferencia ,yd lo Parad Ilisu y Be hidroeléctricas en urte bat + AHT: Tartakadar

10 urte eta garbitzeko asko


AURKIBIDEA 3 Milaka lagun Gasteizen haustura hidraulikoaren aurkako manifestazioan 3 Bazkide kanpaina 4 Prestige: 10 urte eta garbitzeko asko 6 Aprender del Prestige. 2012 6 10 lecciones prestige 7 Conferencia Hydro 2012 (Bilbo): No más megahidroeléctricas, Parad Ilisu y Belo Monte! 7 Actuando contra las especies invasoras 8 PROPUESTAS POLITICAS DECRECENTISTAS 12 AHT: Tartakadaren urte bat 12 AHT: Brindis anti TAV en el aniversario de las tartas 13 Bizi!-ren AHTren aurkako pankarta Kontseilu Nagusian 13 PITVI, otra vez las infraestructuras 13 AHTk platera husten digu 14 AHT: komunikabideak 15 EH: Carga policial contra l@s vecin@s de Artieda 15 EH: Compostaje comunitario en Sarriguren 15 EH: Puba pikutarat 16 Internazionala 17 Eskutitzak - komunikabideak 18 komunikabideak 19 Ekodenda 20 Egutegia - Helbideak

HUrrengo alerako epea: azaroaK 20 plazo para siguiente bole: 20 nov ERREDAZIOA EZ DA BERTAN ADIERAZTEN DIREN IRITZIEN ERANTZULE LA REDACCIÓN NO COMPARTE NECESARIAMENTE TODAS LAS OPINIONES PUBLICADAS.

C COPYLEFT Kopia ta zabal zazu!

Sofware librez ekoiztua Ekologistak Martxan Euskal Herria-ren boletina: bazkideentzako informazio hilabetekaria boletín mensual de información a l@s soci@s 111. zenbakia - 2012eko azaroa Argitaratzailea: Ekologistak Martxan Pilota kalea 5 behera, Bilbo 48005 (Euskal Herria) T/F: 944790119 www.ekologistakmartxan.org boletina@ekologistakmartxan.org ISSN: 1696-0505 Depósito legal: BI-2523-01 EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkartea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu. Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingurumena­ ren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sorburu. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo sozial sort­ zen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, gure gizartearen desoreka soziala… Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkako sentsibilizazio­kanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salake­ tak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzean alternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara. Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakunde publiko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondate hutsez gabiltza lanean. Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketa klimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketa ekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgeni­ koak, Garraiobideak eta Hirigintza. Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independent­ zia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetza behar ditugu. Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, que comparti­ mos una visión similar sobre los problemas ambientales que vivimos en Euskal Herria. Formamos parte del ecologismo social, esto es, aquel que entiende que el origen de los problemas ambientales está en la forma de producción y consumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros problemas sociales: relaciones Norte­Sur, la desigualdad social en nuestra sociedad... Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que ela­ boramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollamos nuestra actividad. Somos una organización plural, asamblearia, e independiente de cual­ quier partido político, institución pública o privada realizando nuestra labor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz nuestro trabajo y seguir garanti­ zando nuestra independencia Necesitamos de tu ayuda y de tu participación.


boletina

3

111 ‐ 2012 azaroa

Milaka lagun Gasteizen haustura hidraulikOaren aurkako manifestazioan

Manifestazio arrakastatsua izan zen urriaren 6koa, antolatzaileen arabera 12.000 eta 15.000 pertsona artean elkartu ziren bertan. Haien artean bai plataformak, bai udalerriak, kontzejuak, erakunde ekologistak... argi dago haustura hidraulikoak sortuko lituzkeen kalteak argi aurreikusten dituztela biztanlego gehienek. Eta hori da informazio eta mobilizazio oso maila han­ dia egon delako ­ dagoelako. Bai Fracking Ez Araba plataformak, bai Biz­ kaia eta Nafarroakoek lan itzela egin dute azken hilabeteotan, auzoz auzo, herriz herri, hitzaldiz hitzaldi, postuz postu eta ekintzaz ekintza. Gasteize­ kin batera Santander­en ere ospatzen zen beste manifestazio bat, 2000 per­ tsona bildu zituena. Gasteizen zen Euskal herriari zegokiona eta hara hur­ bildu ziren Kuartango, Bilbo eta Burgosen iparraldetik autobusak.

el equipo de Gobierno de Mungia se mues‐ tra contrario a la utilización de la fractura hidraulica en su territorio.

(7. orrira)

El Gobierno de Cantabria prohibirá el 'fracking.' Anulará los seis permisos empresariales ‐ el 20 de octu‐ bre el gobierno presentaba un borrador

Garoñako zentrala 2013ko uztailaren 6an itxi egingo da. Hau arrakasta garran­tzitsua da energia nuklearraren kontrako borrokan. Antzinako zentral nuklear bat da, zaharkitua eta oso arriskutsua (Fukushimako zentraleko teknologia berare­ kin). Ekologistak Martxanek, gurekin batera aritzen diren beste kolektibo batzuekin batera, urteak daramatza ixteko eska­ tzen, eta salaketak, helegite judizialak, ekintzak, ma­ nifestazioak eta protestak antolatzen hori aldarrikatzeko.

Beraz, itxiera egin dugun lan guztiaren ondorio da. Eta ezinezkoa litzateke zure laguntza barik, bai ekonomikoa, bai sustatu ditugun ekintza eta protestetan parte hartuta. Horregatik, Ekologistak Martxanen lanari lagundu nahi badiozu, bi gauza eskatuko dizkizugu: ­ aldameneko orriko bazkide agiria bete eta bidali. ­ zure ezagunen artean mezu hau zabaldu. Zurekin askoz gehiago egin dezakegu.


4

boletina 111 ‐ 2012 azaroa

PRESTIGE:

10 urte eta garbitzeko asko EKOLOGISTAK MARTXANen ustez asko dago garbitze­ ko eta arazteko PRESTIGEn inguruan. 10 urte beran­ duago, zenbait arduradunen kontrako epaiketa penala hasiko da, txapapoteak ekosistemak eta politikariak zikintzen jarraitzen duen bitartean Azaroaren 13an 10 urte beteko dira PRESTIGE petrolio­ontzia bitan zatitu zenetik, Galizia parean 77.000 tona fuelo­ lioko marea beltza eraginez, Asturias, Kantabria, Euskal Herrira eta Frantziako hainbat eskualdera ere hedatu zena. Ha­ marraldi bat milaka lagunek boluntarioki mono zuriak jantzi zituztenetik, hondart­ za eta amildegietatik masa beltz eta liki­ tsu hori garbitzeko, administrazio ardura­ dunen pasibotasunaren aurrean. Hamarkada bat joan da gezur eta gaita­ sun eza sorta batek gogora daitekeen hon­ damendi ekologiko handienetako baten ondorioak larriagotu zituenetik. Urtemu­ ga honek bat egingo du delitu ekologi­ koa egotzita epaiketa penalaren hasierare­ kin, baina arduradun politiko nagusiak ez dira erruztatuen aulkian eseriko. Epaiketa penalean, datorren urriaren 16an hasiko dena A Coruñan, petrolio­ ontzi zaharraren kapitaina, Apostolos Mangouras, bi ofizial eta Merkataritza­i­ tsasketako orduko zuzendari nagusia, Jo­

se Luis López Sors, daude erruztatuta, az­ kena izanda Administrazioaren ordezkari salatu bakarra. Ofizial bakoitzarentzat 5 eta 12 urte bi­ tarteko kartzela zigorrak eskatzen dira, baliabide naturalen eta ingurumenaren kontrako delituengatik, gune natural ba­ bestuetan kalteak eragiteagatik eta aginta­ ritzari desobeditzeagatik, hala nola gaita­ sungabetze berezia eta isuna. Jose Luis López Sorsentzat 4 eta 5 urte bitarteko kartzela zigorra ingurumenaren eta baliabide naturalen kontrako delitua­ gatik, ontziaren kudeaketaren inguruko eta hasierako istripuaren ondoren kostal­ detik urruntzeko erabakiek arrazoituta. Era berean, 2.200 milioi euro baino gehiagoko kalte­ordainak eskatzen dira kaltetuentzat, Espainiako Estatua barne, hala nola kalteturiko ingurumena lehene­ ratzeko. Kopuru hauen erantzule zibil The London Steam­Ship Owners Mutual Insurance Association Limited eta Hidro­ karburoengatiko Kalteen Kalte­ordaina­ ren Nazioarteko Funtsa (Fidac) agertzen dira, hala nola Mare Shipping Inc, Uni­ verse Maritime LTD erakundeak eta Espainiako Estatua bera.

Arduradun politiko nagusiak erruz­ tatuen aulkitik at

Baina ez dira eseriko erruztatuen aul­ kian arduradunetako asko, guk haien izenak eta hitzak gogoratzen baditugu ere, oroimenean txapapoteak zikinduta jarraitzen dutenak: ­ Jose María Aznar, Gobernuko presi­ dentea. “Uste dut oso gutxi frogaturi­ ko alarmismoak daudela”. “Gezurra diote kaskoak petrolioa galtzen duela frogatuta dagoela uste dutenek”. ­ Mariano Rajoy, Gobernuko presiden­ teordea. “Gauzak dezente ondo egin dira. Ontzia zentzuzko eta zuhurtasu­ nezko distantziara hondoratu da”. “Prestigen geratzen den fuela solido bihurtu beste aukerarik ez dago”. “A Coruñako zati garrantzitsu bati eragi­ ten dio, baina ez da marea beltz bat, oso orban mugatuak dituena baizik”. “Prestigeko fuela Galiziak jasandako isuri guztien artean toxikotasun gut­ xiena daukana da”. “Haritxo txiki ba­ tzuk irteten dira, zehazki 4 xirripa dau­de, plastilina itxurarekin, solido bihurturiko luzatze bertikalean”. ­ Miguel Arias Cañete, Arrantza minis­ troa .“Prestigeren erremolkearekin


boletina 111 110‐‐2012 2012azaroa urria

5

WA N T E D Mariano Rajoy, Arias Cañete, Federico Trillo, Arsenio Fernández de Mesa, Francisco Álvarez‐ Cascos, Enrique López Veiga... Jose María Aznar, Jaume Matas, García Bobadilla...

ekidindako hondamendi ekologikoak urteetako lana ekarriko zion arrantza­ ren sektoreari bere burua suspertzeko”. “Isuria kontrolatuta dago. Ez da ondo­ riorik egongo herri arrantzaleentzat, ez­ ta itsas espezieentzat ere, agintaritzen esku hartze azkarrari esker”. “Kalkula­ tzen dut 15 egunetan gune debekatuak ireki ahal izango zaizkiola arrantzari”. ­ Francisco Alvárez Cascos, Sustapen ministroa. “Modu koordinatu eta zuhu­ rrean jokatu da hondamendiaren au­ rrean”. ­ Jaume Matas, Ingurumen ministroa. “Nik ez dut ikusten inolako sumin so­ zialik Prestige dela eta”. ­ Arsenio Fernández, Espainiako Gober­ nuko ordezkaria Galizian. “Ziurrena da fuelak ez ukitzea Galiziako kostal­ dea”. “Mareek urrundu egingo dute pe­ trolioa gure kostaldeetatik”. “Hondora joandako fuela solido bihurtuko da ten­ peratura baxuen ondorioz, eta han gera­ tuko da betiko”. ­ Manuel Fraga, Galiziako Xuntako pre­ sidentea eta jada zendua. “Badirudi zenbait konplikazio dituen fuel aldaera bat dela”. ­ García Bobadilla, Xuntako Naturaren Kontserbazio zuzendaria. “Ez da ma­ rea beltz bat, baizik eta isuri bat, fuela

baita, eta ez petrolioa” Hamarraldi bat beranduago, horietako batzuek zuzendaritza politiko goreneko postuetan jarraitzen dute (nabariki, Ma­ riano Rajoy eta Miguel Arias Cañete), be­ ren gain erantzukizun kuotarik, ez eta kosturik ere, hartu barik beren erabakie­ kin sortzen eta areagotzen lagundu zuten kalte larriarengatik. Ingurumenaren gaineko ondorioek eta hondamendiaren arrazoiek bizirik jarrai­ tzen dute Eta hamarraldi bat beranduago, orain­ dik dago txapapotea gure hareatza eta i­ tsas hondoetan lurperatuta, kutsatuz on­ dorio kronikoak eraginda ekosistema hauen gainean. Galiziako kostaldearen leheneratzeko gaitasunak kutsaduraren fa­ se akutua dezenteko epe laburretan kon­ pontzea ahalbidetu bazuen ere, ondo­ rioek ingurumena kaltetzen jarraitu dute, eta azterketa desberdinek adierazten zu­ ten elikadura­kateetan produktu toxikoak pilatzeak zuzeneko heriotzak berak bai­ no larrikiago eragin ziezaiekeela zenbait fauna biztanleriari. Egun, azterketa serio eta epe ertain eta luzerako jarraipen egoki ezak eragotzi egiten du hondamendiaren guztirako eta benetako irismena ezagutzea. Jakina de­ na da oraindik onartzen eta toleratzen di­ rela Prstigeren hondamendia eragin zu­ ten jardunbideetako asko, aldizkako itsas

kutsadura fenomenoak eragiten dituzte­ nak. Eta jakin ere badakigu gure garapen eredua sekulako petrolio kopuruetan oi­ narrituta jarraitu bitartean, petrolio­on­ tzien trafiko bukaezinak Prestigerenaren moduko tragediak sortu ahal izango di­ tuela berriz. Hamarraldi bat beranduago, era be­ rean, ezin dugu ahaztu txapapotearen marea beltzari aurre egin zion bolunta­ rioen marea zuria. Egun haietan Galizia­ ko kostaldea bete zuen giza mareak bizi­ ki erakutsi zuen gure jendarteak oraindik baduela, guztiaren gainetik, elkartasun eta eskuzabaltasun aktibo garrantzitsu bat, duintasun handia eta bere burua an­ tolatzeko eta elkarri laguntzeko gaitasun ordainezina. Eta hori sumin, amorru eta ezintasun sentimendu orokortuaren er­ dian, zenbait arduradun politikoren utzi­ keriak eta axolagabekeria errudunak era­ ginda. Horregatik, hamarkada bat berandua­ go, Ekologistak Martxanek ez du nahi alde batera gera daitezen garbitzeko da­ goen guztia eta guztiak, ingurumen eko­ sistemetan eta ekosistema politikoetan. Eta, halaber, ez du nahi ahaztea biztanle­ riaren ahaleginak, bere buruzagi politi­ koek baino askoz ere erantzukizun eta ardura handiagoa erakutsi zuena natura­ rekiko.


6

boletina 111 ‐ 2012 azaroa

Aprender del Prestige: Peligro, riesgo y suerte. No nos podíamos quejar, la marea ne­ gra del Prestige no quiso tocar la costa vasca en los dos primeros meses tras el siniestro. La meteorología de Diciembre (2002) y Enero (2003) nos trataron favo­ rablemente y las manchas de galipot pro­ venientes del Oeste subían hacia el Nor­ te movidas por el viento Sur. Los bió­ logos marinos aprovecharon para expli­ car que no era algo excepcional en esta parte del Golfo de Bizkaia. Que muchos de los daños ecológicos, la contamina­ ción marina por ejemplo, que produci­ mos en estas tierras son empujados por las corrientes del Atlántico a Aquitania y Bretaña. Así se explica la aparición de bolsas de Eroski en sus playas. Pero los tiempos de suerte pasan y en Febrero del 2003, tres meses despúes del naufragio, las costas de Bizkaia, Gipuz­ koa y Lapurdi recibieron el color y el olor de las manchas de petróleo. Se ter­ minaron los aires favorables y comenza­ ron las desaveniencias entre la Adminis­ tración y la sociedad civil. Los grupos ecologistas y ciudadanos se vieron obli­ gados a denunciar que la fauna y la flora

que había defender no se encontraba só­ lo en las playas y que las rocas y en los acantilados se encuentran las especies más importantes, aunque los trabajos de protección fueran más dificultosos y la publicidad de estos menos rentable. Y la primera pregunta que surgió fue: ¿Quién pagará los daños producidos? El engaño de la globalización neolibe­ ral al servicio de las grandes corporacio­ nes hace que el principio “quien contami­ na paga” tan cacareado en la Unión Eu­ ropea se esfume de repente. Así resultó una vez más que la responsabilidad de las empresas implicadas fuera limitada y escurridiza. Mientras los intereses comerciales y los negocios se antepongan al valor de los ecosistemas no habrá cambios que eviten estas catástrofes. ¿Cuánto valen los miles de aves muertas? ¿Cómo se pa­ ga la desaparición de una especie marina? La contestación popular desde Galicia hasta Euskal Herria, pasando por los mu­ chos lugares donde la solidaridad se mo­ vilizó, fue modélica, ante la falta de res­ puesta de las instituciones políticas. Hace tiempo que aprendimos que los desastres ecológicos no conocen ni respe­ tan las fronteras políticas. Tampoco la globalización económica.

Iñaki Barcena Ekologistak Martxan ­ Bizkaia Nuestro moderno modus vivendi es insostenible y a pesar de sentir miedo cuando vemos nuestras costas bañadas de galipot, no queremos reducir nuestra creciente dependencia del petróleo, del gas y del resto de materias primas finitas. NUNCA MAIS!! coreámos en nues­ tras calles para enfrentarnos a aquella catástrofe, sabiendo que los accidentes marinos son consustanciales a la socie­ dad del riesgo. Riesgo y peligro no son lo mismo. Ante el peligro, poco pode­ mos hacer para evitarlo ya que está fue­ ra de nuestro alcance. La persona o la comunidad soportan la posible llegada del mal, sin tener responsabilidad algu­ na, ni posibilidad alguna en la reacción, ni prevención de dicho mal. Pero el ries­ go tiene que ver con la responsabilidad individual o colectiva. En nuestra “so­ ciedad del riesgo” son muchas las deci­ siones que han de tomarse, en muchos momentos y a muchos niveles. Una vez aceptada la incertidumbre como compañera de viaje, tenemos que estar listos/as y saber navegar con ella. Pero parece que seguimos pensando en que nos asistirá la suerte y nos librare­ mos de los daños. Y seguimos prefirien­ do poner una vela a la suerte como evi­ tación de males futuros. ¿Hasta cuándo?

10 leccioness no aprendidas de la catástrofe del Prestige

1 Impunidad de los responsabless políticos 3 Las banderas de conveniencia siguen existindo 4 Continúa el tráfico de petroleros, siguen los monocascos 5 Desconocemos las consecuencias ambientales del vertido 6 Afecciones de la salud de voluntarios y voluntarias 7 Resíduos sin tratar 8 Falta de protocolos de actuación 9 Coste económico de la catástrofe 10 Dependemos del petróleo


boletina 111 110‐‐2012 2012azaroa urria

(3. orritik)

7

("Milaka lagun Gasteizen haustura hidraulikaren...")

Gizarteak abisu garbi bat eman die fracking­aren sustatzai­ leei: kalea hartzeko prest dagoela, jokuan dagoena aldarrika­ tzeko: lurra, ura eta aire garbia. Urriaren 6ko manifestazioa 2011­ko otsailean Frantzian egindakoa, eta aurtengo urtarri­ lean Bulgarian egindako mobilizazioak fracking­aren aurkako manifestazio handienak izan dira mundu mailan. Bai Fran­ tzian bai Bulgarian, hauek gobernuen jarrerak aldarazi zituz­ ten. Denbora gutxira, debekuak ezarri eta baimenak kentzen hasi ziren. Agintarien esku­hartzea eragin zuten, lehendakarietara heldu arte. Fracking ez Araba plataformak alderdi politikoekin ere elkartu zen hauteskun­ deak baino lehen bakoitzak haustura hi­ draulikoarekiko zeukan (daukan) jarrera jakiteko eta gizartearen kezka haiei jakin

Conferencia

arazteko eta honekiko konpromiso bat sinatzeko. Eusko Jaur­ laritza, Hidrocarburos de Euskadi enpresa publikoaren bitar­ tez fracking­a bultzatzen ari denez, ezionbestekoa zen lehen­ dakari gaien jarrera, iritzi eta intentzioak argitzea. Bakarrik lortu zuten EQUO, UPyD, EH Bildu, Ezker Anitza­IU eta Ez­ ker Batua­rekin bildu, denek konpromisoak sinatuz. PSEk agenda estua aitzikia jarri zuen eta PP eta EAJ­ko hautagaiek ez zuten erantzun ere egin. Beraz, argi dago ez daudela prest jarrera aktibo bat hartzera fracking­a geldiaraz­ teko. Eta baita ere, alderdi hauek, kontrakoa esan arte, fracking­a datorren ustean hasteko diru emanarekin jarraituko dutela. Eta harriga­ rriena dena, Gasteizko kaleetan egindako herri­ aldarrikapenaren ostean ere, ez dutela hau kon­ tuan hartu.

Hydro 2012 (Bilbo):

No más mega-hidroeléctricas, Parad Ilisu y Belo Monte!

La energía hidroeléctrica se nos presen­ ta como limpia por instituciones y empre­ sas que como Iberdrola nos bombardean con el poco impacto de su producción y beneficios (Iberdrola inrtroduce la hi­ droeléctrica en su 16 % de renovables que produce (2010)). No precisa combus­ tibles ni produce emisiones (sí al cons­ truirlas, etc) pero sin embargo los impac­ tos son por tod@s conocidos, desde la inundación de grandes extensiones de te­ rreno y ecosistemas al impacto de la mo­ dificación del flujo en el medio ambiente y también en las poblaciones dependien­ tes. Al final del siglo XX se habían cons­ truido unos 50,000 embalses alterando el curso de casi todos los ríos del mundo. Además del impacto ambiental, los em­ balses han afectado a entre 400 y 800 mi­ llones de personas (muchos más los que no se consideran como tal pero que se ven afectados) ­ 10% de la humanidad! Pese al gran coste que supone la cons­

trucción y pese a lo mucho que se carga al pueblo por su construcción, los embal­ ses siguen siendo una apuesta logística y enérgetica de muchos gobiernos e institu­ ciones y también de muchas transnacio­ nales. Entre ellos, empresas muy cerca­ nas a nosotras como el BBVA e Iberdrola. Ambas han participado en nu­ merosos proyectos hidroeléctricos y en la actualidad impulsan los proyectos más discutidos del mundo: el embalse de Ili­ su en el Kurdistán turco en el caso del BBVA y en el de Belo Monte en la Ama­ zonía brasileña en el de Iberdrola. En este día que se celebra en Bilbo, en el Palacio Euskalduna la Conferencia In­ ternacional Hydro 2012 por la empresa HydroPower, queremos denunciar la pro­ moción de esta forma enérgetica a gran escala y sobre todo el papel que las gran­ des transnacionales vascas tienen en este ámbito. HydroPower, cómo no, mencio­ na a Iberdrola, ya que según ella es la ma­

(Zor Ekologikoko batzordea)

yor empresa inversora en hidroeléctrica con un presupuesto actual de 9 billones de euros en distintos proyectos. Por ello queremos aprovechar la ocasión para exe­ gir su retirada de los proyectos de Ilisu y BeloMonte y la paralización de estos. También nos queremos acordar de los conflictos que esta energía suscita tam­ bién aquí. Después de Itoitz, el de Iesa es el más cercano y reciente. La pobla­ ción se opone a su recrecimiento y ha conseguido parar los intentos, pero tam­ bién han sufrido una gran represión. La última el pasado 10 de octubre cuando la policía cargó contra l@s vecin@s de Ar­ tieda: para el recrecimiento precisan ex­ propiar 60 hectáreas de tierras, pero además les obligará a abandonar su pue­ blo. Como resultado decenas de heridos. (continúa en www.ekologistakmartxan.org)

Actuando contra las especies invasoras La comisión de Medio Natural de Eko­ logistak Martxan (Bilbo) organizó nueva­ mente actividades sobre la problemática de las especies vegetales invasoras que amenazan nuestra biodiversidad: una charla sobre su gestión y prioridades con Jon Hidalgo de la Fundación Lurgaia y otra con Juan Antonio Campos, investiga­ dor del Departamento de Biología Vege­ tal y Ecología de la UPV/EHU. La otra actividad era de carácter prácti­ co, una salida para la eliminación de ejemplares de estas especies en Bolintxu (Pagasarri, Bilbo), tuvo que ser suspendi­ da por las inclemencias. Pero visto el in­

terés y la disposición se repetirá en cual­ quier momento. En las últimas décadas, los ecosiste­ mas de numerosas regiones del mundo están sufriendo graves alteraciones como consecuencia de la introducción acciden­ tal o intencionada de especies vegetales y animales. En Euskal Herria es común la proliferación de plantas invasoras co­ mo el plumero de la Pampa o la falsa aca­ cia y especies animales como el mejillón cebra o el avispón asiático. Todos ellos suponen un riesgo real para las especies propias de Euskal Herria. Una de las áreas de más alto valor ecológico, como es el valle del Bolintxu,

en las faldas del Pagasarri, se encuentra afectada por la invasión de algunas de estas especies sobre plumero de la Pam­ pa (Cortaderia selloana) de prolífica pro­ pagación y de muy difícil erradicación por lo profundo y densidad de sus raíces, por lo que se precisa extracción que da­ do su expansión y falta de recursos (o interés) no está teniendo lugar. Nueva­ mente el compromiso ecologista y vo­ luntario es una de las pocas alternativas a este problema. Estate pues atent@ a las próximas convocatorias o contacta para comunicar tu interés en participar en esta actividad.


8

}

boletina 111 ‐ 2012 azaroa

PROPUESTAS POLITICAS DECRECENTISTAS

}

Urriaren 26an izan ziren Euskal erkidegoko hauteskundeak. Ez dakigu haietan lehiatu zirenen artean inork kontuan hartuko ditu, baina Desazkundea taldeak proposamen politko batzuk prestatu zituen. Atal guztiak jorratzen dituztenak. Haietako askok ingurumenaren arlokoak, eta besteak ere honekin zerikusi­ rik dauzkatenak. Haietako askok praktikan jartzeko maila desberdinak suposatzen dituzte eta ez baka­ rrik instituzio edo alderdi politikoen aldetik. Beste batzuk agian kontraesanak dirudite, baina ondo dago kontuan hartzea eta saiatzea. Ziur hurrengo hauteskundeetarako gehienak bete gabe izango direla!

RENTA BASICA UNIVERSAL: 1 Para garantizar los derechos y la dignidad de toda persona es necesaria una Renta Básica Universal (fijada según el um­ bral de la pobreza). La RBU: aumentará el poder negociador de la persona remunerada, posibilitará proyectos económi­ cos al margen del mercado, aumentará la igualdad socio­ económica y fomentará la cohesión social al luchar contra la exclusión. Para no profundizar en las desigualdades de géne­ ro es necesario arbitrar mecanismos correctores. RENTA MAXIMA: 2 Instaurar una Renta Máxima para limitar el consumo opulen­ to, las emisiones de CO2 de las personas más enriquecidas y las desigualdades sociales. En el ámbito laboral, se plan­ teará una diferencia salarial máxima del 1 a 4. A nivel impo­ sitivo, se pondrán en marcha mecanismos para grabar los ca­ pitales, el consumo de lujo y el uso de recursos naturales por encima de los límites ecológicos. DEMOCRACIA INCLUSIVA: 3 La creciente concentración de poder esta causando una crisis multidimen­ sional. Hay que reintegrar a la socie­ dad en la política, la economía y la na­ turaleza. Necesitamos cambiar las instituciones y los valores, gradual­ mente y desde la participación social, mediante: asamblearismo local, priori­ zación de propiedad colectiva de los medios productivos, asignación de re­ cursos confederados, autogestión del lugar de trabajo, liber­ tad de elección de la parte productora y consumidora, satis­ facción de las necesidades básicas, sustitución del poder institucional por asambleas con poder decisorio. 4 Relocalizar el poder de decisión al municipio ampliando sus competencias de vivienda, educación, energía, transporte, autofinanciación, apoyar mediante medidas concretas y lega­ les el cooperativismo, asamblearismo, etc. 5 Planificación ciudadana (referéndum, ilp, control popular del poder), a nivel comunitario, na­ cional y supranacional, tanto de la producción como de la gestión de las necesidades básicas. 6 La conversión del funcionamiento de la política partidista jerárquica hacia una democracia directa real, llevan­ do a la práctica los mandatos de las asambleas populares.

7 Evitar la concentración y control unilateral de los medios de comunicación, así como regular y limitar la publicidad (se­ xista, desinformativa, etc.). 8 Potenciar los cauces de participación co­ munitaria. EL TRABAJO: 9 Sumando todas las horas laborales del 2011 y dividiéndolas entre todas las personas en edad de trabajar (empleadas y desempleadas) en Eus­ kadi resultaría un total de 21/semana­ les. Si queremos trabajar para vivir tod@s dentro de los límites del planeta, reducir la jornada laboral y repartir el trabajo, tan­ to remunerado como de cuidados, es la primera alternativa. 10 Inversión masiva en energías renovables y en agricultura ecológica (sin repetir el crecer por crecer) para salir de la crisis. 11 Incremento de las estructuras públicas para el cuidado de criaturas, personas mayores y dependientes. 12 Impulsar políticas que contribuyan al reparto del tra­ bajo tanto productivo como de cuidados. FEMINISMO: 13 Promover el reparto equitativo de los trabajos domés­ ticos y de cuidados, que recaen mayoritariamente so­ bre las mujeres, y que están invisibilizados e infrava­ lorados. Hay que resignificar el trabajo más allá del asalariado, desbancando del epicentro del sistema a los mercados y la optimización del beneficio, y poniendo en su lugar la sostenibilidad de la vida. 14 Promoción de valores saludables, solidarios, ecológicos, respetuosos, responsables, colectivistas, cooperativistas, re­ publicanos. Y abolición de valores heteropatriarcales, capi­ talistas, mercantilistas, monárquicos, dictatoriales, privile­ giados, derrochadores, opulentos, acaparadores, usureros. 15 Desarrollar actuaciones que reconozcan nuestra condición de seres ecodependientes e interdependientes. 16 Promover estructuras públicas y comunitarias para el cuida­ do de criaturas, personas mayores y dependientes. 17 Reducir la deuda de cuidados que tienen los hombres respecto a las mujeres, y el Norte global respecto al Sur global. 18 Eliminar la brecha salarial entre mu­ jeres y hombres.

Tasi


}

PROPUESTAS POLITICAS DECRECENTISTAS

}

19 Incrementar los recursos públicos para la lucha contra la violencia machista. 20 Combatir los estereotipos sexistas en todos los campos, haciendo especial hincapié en la educación, los medios de comunicación y la publicidad. 21 Promover una educación sexual y afectiva pública que aca­ be con la opresión heteropatriarcal. Garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. 22 Convertir en vinculantes las decisiones de los órganos con­ sultivos en las que participan las organiza­ ciones feministas y de mujeres. 23 Convertir en vinculantes los informes de Evaluación Previa de Impacto de Género que prevé la Ley de Igualdad y habilitar me­ canismos de participación de los grupos fe­ ministas y de mujeres en su elaboración. ECO­POLITICA: 24 Reducir la Huella Ecológica hasta las 3 Hectáreas por persona mediante la reducción de consumos intermedios (publicidad, transportes, etc.), planes de ahorro­ eficiencia, aumento de energías renovables, energía por co­ generación (reconversión industria automovilística), reciclar el 80% de residuos (compostaje, etc.), movilidad sostenible, ID+i basa­ do en renovables (química ecológica, agrobiología, desmantelamiento de incineradoras y autopistas). Impulsar una moratoria tecnológica para estu­ diar y reorientar hacia las necesida­ des humanas y no las del mercado y los beneficios. 25 Creación de ecoregiones que locali­ zan la producción (protegiendo agricultura ecológica y cam­ pesina) y su distribución (reduciendo el transporte). Impul­ sar las entidades en transición para no depender del petróleo. Creación de una empresa pública de energía reno­ vable y establecer un plan de reducción de consumo energético. 26 Ciudadanía de residencia: cualquier persona tendrá derechos políticos, civiles, sociales, ambientales y económicos por el hecho de re­ sidir en Euskadi, sea cual sea su nacionalidad. FISCALIDAD: 27 Fiscalidad muy exigente para las rentas altas. Aumentar la progresividad fiscal unificando el origen de las rentas (capital, salario). Tasa Tobin para tran­ sacciones especulativas y de cambio. Tasa a los beneficios multinacionales. Ecotasas para emisión de carbono y utiliza­ ción de recursos naturales. Fin de los subsidios a las energías fósiles. Ecoimpuestos para toda contaminación. Prohibición de los paraísos fiscales, del secreto bancario y del fraude, persiguiéndolo efectivamente y desregularizando los métodos de elusión.

boletina 111 110‐‐2012 2012azaroa urria

9

ORDENACION TERRITORIAL: 28 Suelo rural y soberanía alimentaria. Responsabili­ zarnos de las y los baserritarras y la capacidad agrícola potencial, cuidar la biodiversidad fores­ tal, prohibir transgénicos. Ciudad dispersa y com­ pacta: respetar el suelo no urbanizable, prohibir urbaniza­ ciones de baja densidad, rehabilitar urbanizaciones, diversificación funcional (vivienda, comercio…), respetar los 500m litorales. 29 Movilidad. Acercar la ratio a 400m entre la vivienda/trabajo y el transporte público, cercanía de los servi­ cios básicos, no priorizar la velocidad, di­ versificar modos de movilidad. 30 Energía. Descentralización y accesibilidad de fuentes energéticas renovables. Ahorrar (8 MWh/habitante). Eficiencia energética acercándola a la parte consumidora. Estudiar la ubicación urbana para aprovechar su po­ tencial (genuis). En los PGOU, reducción de consumo y rehabilitación energética urba­ nas. 31 Agua. Estudiar el autoabastecimiento hidrográfico minimi­ zando trasvases. El coste para generar recursos no superará el coste ambiental. Priorizar ríos sobre cauces artificiales. Priorizar la gestión de “la demanda” (70lpd, 40% regenera­ bles y locales) sobre “la oferta sobreexplotadora”. Respetar el espacio fluvial (aprovechar llanuras, sotos­filtro) para prevenir inundaciones. 32 Vivienda. Calcular comarcalmente las necesidades de vi­ vienda: familiar, demográfica, vacías y de 2º residencia. In­ ventariar el suelo y la vivienda existente para penalizar la nueva construcción: prohibir la sobreconstrucción que su­ pere el 20% existente, sancionar solares infrautilizados y al­ quiler forzoso de vivienda vacía. Más suelo municipal para VPO y sistemas comunitarios de vivienda. Prohibir nueva edificación sin haber superado el 75% del rehabilitado (ARI). La vivienda pública debe ser de alquiler social y cu­ brir toda la demanda. 33 Una cohesión territorial: con decisión política del Eskualde respecto: a servi­ cios básicos (sanidad, educación…), a abastecimientos (gestión de residuos, agua…) y al medio ambiente. Una gobernanza social y deliberati­ va: tramitando el Plan General (PGOU, PTP, PTS) participativamente (consultas populares vinculantes) y garantizando la igualdad de género en la esfera pública (acceso, necesidades, alternativas). 34 Recuperar los trenes de cercanías ante modelos como el TAV o la Supersur. Compatibilizar los anchos de vía, el des­ doblamiento y la electrificación de vías para el transporte ferrovial de mercancías. Establecer 90 Km/h como veloci­ dad máxima en carretera y aumentar impuestos al combus­ tible fósil (menos agricultura) para financiar el transporte público.


10

boletina 111 ‐ 2012 azaroa

}

}

PROPUESTAS POLITICAS DECRECENTISTAS

SOBERANIA ALIMENTARIA: 35 Recuperando el sector agroecológico local, fami­ liar y artesanal en las aún desaprovechadas 100.000 hectáreas disponibles en Euskadi, se pro­ porcionarían 50.000 nuevos puestos de trabajo y una mayor autogestión alimentaria. 36 Derogación de la orden de 22 de marzo de 2000 por la que se regulan los comedores escolares pú­ blicos de la CAPV. La imposición de este modelo de gestión directa ha favorecido la entrada masiva de empresas de catering en los comedores escola­ res, dificultando las posibilidades de las escuelas para abaste­ cerse de productos locales y crear sus propios menús. Esto ha repercutido tanto en la calidad de la alimentación como en la agricultura local y familiar. 37 Promover la proliferación de huertas urbanas ecológicas pa­ ra: posibilitar la cercanía de la ciudadanía a la sana agricultu­ ra ecológica, recuperar el necesario contacto con la naturale­ za y la justa soberanía alimentaria de todas las personas. AGUA Y LUZ: 38 Establecer el precio del agua de forma no lineal, de manera que los primeros 80 litros mensuales sean casi gratis y el pre­ cio aumente de forma exponencial conforme el consumo se agudice. Aplicar el mismo esquema en el pago de la luz. TRATAMIENTO DE RESIDUOS: 39 Reciclar y reutilizar el 100% de los residuos orgánicos y no orgánicos. Desarrollar plantas de compostaje, de reutiliza­ ción, de reciclaje y reparación con el mínimo de emisión de sustancias contaminantes. REUTILIZACION DE OBJETOS USADOS: 40 Responsabilizar y comprometer al mercado con el medioambiente y el trabajo local, mediante iniciativas como “las tiendas gra­ tis”. Porque el dinero no debe condicionar la cobertura de las necesidades, porque se alarga la vida de las cosas reutilizándolas, porque la moda es una dictadura, porque con menos seremos más felices. MODELO PRODUCTIVO: 41 La proliferación del tejido productivo artesanal (elaboracio­ nes naturales) es la verdadera plataforma de la sostenibili­ dad económica, de la responsabilidad ecológica y de la justi­ cia social. MODELO EMPRESARIAL: 42 La empresa no debe depender de la energía fósil pero si del trabajo colectivo. Consiguientemente la empresa debe ser cooperativa y lo más artesanal posible. La “empresa en tran­ sición” es el modo de llegar a la empresa respetuosa y res­ ponsable con el medio ambiente y con lxs trabajadorxs. 43 Obligar por ley a que todas las empresas complementen su "Balance financiero" con el "Balance del Bien Común" (más información en Christian Felber "Economía del Bien Común"). Ofrecer incentivos (y penalizaciones) fiscales de­ pendiendo de la puntuación lograda en el Balance del Bien Común.

COOPERACION CON EL SUR: 44 Para cooperar de forma solidaria y sostenible con el Sur, la prioridad de la cooperación es el cambio estructural y social hacia un menor consumo­producción (y de mejor calidad) y un decrecimiento de la huella ecológica en el Norte (y las élites del Sur). Supone también la lucha decidida contra la anti cooperación, es decir toda aquella actuación realizada en y desde el Norte (diplomática, comercial, militar, etc.) cuyos efectos sean directa o indirectamente perniciosos para el Sur. 45 Restitución de la deuda de crecimiento y la condonación de la supuesta deuda externa. Solicitar a las ONG que retomen la idea de ser actores políticos, educativos y defensores de los derechos humanos y ecológicos. Abolición del ejército. Creación de una institución de protección civil con forma­ ción para catástrofes, diversidad cultural y protección de los derechos humanos. 46 Vincular la “ayuda al desarrollo” con los intereses sociales del pueblo recep­ tor y no con los intereses mercantiles de las corporaciones de los países “donan­ tes”. Establecer controles sociales sobre las acciones de las multinacionales, impugnando la “auto­supervisión volunta­ ria” de la Responsabilidad Social Corporativa. 47 Sistematizar una cooperación Sur­Norte (el Norte es la po­ blación beneficiaria de la “ayuda” del Sur) y Norte­Norte. INDICES DE RIQUEZA: 48 El PIB se debe sustituir por una batería de indicadores que sean capaces de aproxi­ marse de manera más fiable a la prosperi­ dad y el buen vivir humanos, tomando co­ mo ejemplos el PIB verde, los criterios de la economía feminista, la huella ecológica y el índice de felicidad. Estos indicadores se construirán de forma participativa y deliberativa a través de debates ciudadanos y tendrán en cuenta todas las actividades que sirvan para satisfacer necesidades, independientemente de que pasen por el mercado. SISTEMA FINANCIERO: 49 El dinero lejos de ser moneda de cambio para obtener pro­ ductos y servicios se ha convertido en un fin en si mismo, controlado por minorías. La moneda social local reactiva la producción y el consumo local. Desactiva la acumulación de riqueza y recupera la conciencia socio­económica de las personas consumidoras y productoras. 50 Una economía que tienda al “estado estacionario” (no basa­ do en el crecimiento ilimitado) que defienda legalmente la economía no monetaria (bancos de tiempo, moneda local, asignación de recursos mediante vales, etc.). 51 Nacionalización de la banca no ética (BBVA, Kutxabank, etc.) y del sistema energético como un paso para su gestión


}

PROPUESTAS POLITICAS DECRECENTISTAS

}

comunitaria y cooperativa. Acercándonos a mo­ delos financieros ética como el de Fiare Coop, Triodos, JAK, Som Energía Coop, etc. 52 La desaparición total de las tasas de interés (sea mediante su prohibición o estableciendo una tasa de oxidación) puesto que son las que obligan al sistema económico a crecer de forma infinita y exponencial, con­ denándonos al colapso económico y ecológico. Al eliminar el tener que devolver más dinero que el prestado (usura) se ter­ minara con el sistema de endeudamiento, promotor de la cri­ sis financiera actual. VIVIENDA: 53 Establecer incentivos a las cooperativas en cesión de uso. Nacionalizar la vivienda desahuciada por aquellos bancos que hayan tenido beneficios durante la época de la burbuja inmobiliaria, alquilando dichas viviendas por 200€/mes. De este modo se contraerán los precios del mercado libre. Moratoria de las VPO de propiedad en favor del alquiler. 54 Garantizar una vivienda digna (habilitable, junto a transporte, 30% de ingresos, 0% de RGI) desde los 18 años. Adjudicación ex­ clusivamente en alquiler de la nueva vi­ vienda publica. Adjudicación de la vivienda publica por baremación (solo sorteo preba­ remado con una brecha del 20% entre oferta/demanda). Un único Servicio Público de Vivienda (SPV) que coordine vi­ vienda y urbanismo junto representantes sociales civiles. 55 Poner la 2º vivienda la servicio de las necesidades sociales: sin empadronamiento recargo del 200%, por 5% de la locali­ dad desocupado se requisa 6 años alquilándolo, forzar la edi­ ficación de construcciones detenidas para mantener precios, fomentar­intermediar el alquiler de vivienda vacía. 56 El SPV regulará el precio de alquiler en el mercado libre. Flexibilización de la Ley Hipotecaria (20 años, 30% ingre­ sos). Ante impago hipotecario el SPV adquiere el inmueble facilitando otra vivienda más asequi­ ble y perdonando la deuda hipotecaria. Se ad­ judicará el 4% del PIB para el SPV y se forta­ lecerá la política urbanística municipal (recaudando más, etc.). Asegurar la participa­ ción ciudadana en políticas de vivienda: más transparencia, consultas, decisiones vinculantes, prevención de la corrupción. 57 La comunitarización de servicios (cocina, lavandería) y sa­ beres (talleres, guarderías) en viviendas. La bioconstrucción y las energías renovables. El equilibrio y enriquecimiento entre lo urbano y lo rural: huertos urbanos, descentraliza­ ción urbano­cultural, diseño. Promocionar ecoaldeas. Muni­ cipalizar el 20% del suelo para posibilitar el modelo Andel (cooperativas de viviendas de cesión de uso). EDUCACION: 58 Superar el interés del Estado y la inutilidad para la vida so­ cial formando a personas críticas y juiciosas. Promocionar la educación compartida entre la familia, la escuela y otros:

boletina 111 110‐‐2012 2012azaroa urria

11

descongelación de sueldos, corresponsa­ bilidad y conciliación laboral­familiar para educar más en casa. 59 Definir colectivamente los valores y co­ nocimientos a transmitir. Educar en el compromiso social y emocional para superar la alienación y manipulación. Educar para desarrollar la capacidad crítica y solidaria con el entorno. Educar en valores: culturales (eus­ kera, videodependencia), no sexistas, ecológicos (sosteni­ miento planetario, contacto con naturaleza), sociales, políti­ cos (autonomía, búsqueda de consenso), pedagógicos (sin castigo ni recompensa, aprendizaje según motivación). 60 Reunir a madres, padres, personas tutoras, otras personas adultas, mayores, criaturas y bebés en un proyecto colectivo donde se vivan estos valores para poder transmitirlos. Toda persona adulta es capaz de enseñar y educar a una criatura o adolescente, pero ¿qué mundo vamos a dejarles? y ¿qué niñas y niños vamos a dejar al mundo? 61 Promocionar legal y económicamente las escuelas libres, autogestionadas y alternativas. SALUD: 62 Implantación de la autogestión de la salud y la ayuda mutua mediante: la alimentación sana, la vi­ da equilibrada, la medicina natural (y su cultivo), las casas de reposo y la escuela de salud. DENSIDAD DEMOGRAFICA: 63 La biocapacidad disponible son 1.90 hag per­cápita (World Wild Fund 1999), sin embargo en Euskadi consumimos 2,76 hag por encima de esa cantidad, según IHOBE (2005). Es decir, con el nivel de consumo actual hay biocapacidad para 1 millón de habitantes vascos, "sobraríamos" 1,5 mi­ llones. Desde Desazkundea proponemos, huyendo el men­ saje maltusiano, bajar el consumo (y la huella ecológica por tanto). 3 alternativas diferentes que se proponen: más revo­ lución verde (optimistas tecnológicos), el control de nata­ lidad voluntario (principio feminista) y el repar­ to equitativo de los recursos reduciendo el consumo conscientemente. ETICA: 64 Relativizar la concepción reductora de lo legislativo (normas, mandatos) para abrir­ nos a la amplitud de los valores (igualdad, autonomía, solidaridad) y de la comunidad (diá­ logo, pluralidad) como orientadoras de toda decisión social. 65 Confiar en la cohesión asamblearia (consultiva, decisoria) como marco de la soberanía alimentaria, laboral, económi­ ca, fiscal, productiva, reproductiva, energética, medioam­ biental, sanitaria, educativa, de vivienda, cultural, urbana, recreativa, convivencial, etc. 66 La mutua interdependencia entre todos los seres del planeta configura un ecosistema sostenible, ya que condiciona el re­ parto de la “oferta existente” (los recursos) a la “demanda suficiente” (el bienestar).


12

boletina 111 ‐ 2012 azaroa

Tartakadaren urte bat

AHTren aldeko agintari sutsu den Y. Barcinari tartakadak eman zizkiotenetik ur­ tea bete da eta egitasmo desberdinak prestatu dituzte ekintzaileek, haien artean prentsaurrekoa, eta honen inguruan ekoiztutako informazio guztia biltzen duen txosten bat: "4 eta 9 urte arteko kartzela zigorra? AHT­ren aurkako merengezko tartakadengatik". Txostenean AHTren aurkako tartakaden ekintza Tolousen, tarta­ larien atxiloketa Nafarroan, sostengu mobilizazioak eta elkartasun adierazpenak, eta tartakada burutu zuten 4 ekintzaileen aurkako Entzutegi Nazionaleko auzibidea gogoratzen ditu. Gozogintza kasu honen kriminalizazioa salatzen du, munduan zeharreko tartakada politikoaren jarduna begiratuz. Guzti horrekin batera, Yolanda Barcinari gutun irekia ere dakar, eta era laburrean azaltzen ditu AHTren aurkako borroka Euskal Herrian eta Mugitu! mugimenduaren jarduna.

Brindis anti TAV en el aniversario de las tartas (Mikel Álvarez, Ibon García, Gorka Ovejero y Julio Villanueva)

HOY celebramos el primer aniversario de los tartazos anti TAV. Después de apagar la vela, degustaremos la tarta de cumpleaños para brindar por el descalabro financiero que está sufriendo esta faraónica infraestructura. A pesar de que la señora Barcina después de recibir su ob­ sequio pronosticara que el TAV iba a avanzar en su construc­ ción "a más velocidad si cabe", la realidad es tozuda. Desde entonces las acciones del TAV en bolsa van a la baja, cayen­ do últimamente en picado: en un Estado español en la UVI, el TAV como "totem de la modernidad" y "motor de la eco­ nomía" se desmorona irremediablemente. Este delirio de grandeza está más cuestionado que nunca y la gente cada vez entiende menos esta apología del hormigón que nos lleva a la destrucción de la naturaleza y a la ruina económica: au­ tovías vacías, aeropuertos sin aviones, líneas del TAV sin ser­ vicio y casas de cultura y pabellones deportivos infrautiliza­ dos por falta de dinero para su mantenimiento. En la CAV, la reducción del 40% del presupuesto estatal pa­ ra el año que viene, lo cual va a suponer la aplicación de un by­pass al calificado por Iñigo Urkullu como "sistema cardio­ vascular vasco". Y no digamos nada en Navarra, que como si­ gan dando rienda suelta a su tradicional cabezonería, UPN, PSOE y PP van a hacer el ridículo más espantoso al tirar por la taza del váter cientos de millones de euros para construir un tren bala de alta velocidad que conecte las populosas ciu­ dades de Castejón y Eskirotz. El TAV se hunde pero hay que ayudarle a que naufrague del todo. Llegados a este punto, la desobediencia no es solo un derecho sino también una obligación. No debemos permi­ tir que sigan derrochando el dinero de todas para que cons­ tructoras , bancos y políticos se queden con todo el pastel mientras la gente no llega a fin de mes y con sus derechos so­ ciales recortados. No podemos dejar que nos sigan robando cientos de robadas de las mejores tierras de cultivo impidien­ do la soberanía alimentaria de este pueblo. Que sigan esquil­ mando los bosques y contaminando la tierra y el aire compro­ metiendo el futuro de las próximas generaciones. No debemos consentir tamaño atropello. Desde el movimiento Mugitu! vamos a seguir realizando llamamientos a la desobe­

diencia activa y en ese sentido os animamos a participar en el ayuno desobediente anti TAV que rotativamente se reali­ zará en Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa entre el 10 de noviem­ bre y 1 de diciembre. Y también aprovechamos este primer aniversario para re­ cordaros que la espada criminalizadora del TAV sigue blan­ diéndose sobre nuestras cabezas. La petición de entre 4 y 9 años de cárcel sigue en pie. Es por ello que los abajo firman­ tes os invitamos a participar en la campaña de solidaridad que desde Euskal Herria vamos a extender al Estado español y a nivel internacional en los próximos meses para denunciar la sinrazón del TAV y la venganza represiva del Gobierno de Navarra, que no cejará en su objetivo de meter en la cárcel a cuatro personas por una acción de protesta que en países ve­ cinos no pasa de una multa leve. Con vuestro apoyo conseguiremos pasar de acusados a acusadores de una clase política corrupta y prepotente, un sistema judicial heredado del franquismo, una banca de san­ guijuelas chupa­sangre y unas constructoras que no les im­ porta ahogarnos entre su cemento y asfalto.


boletina 111 110‐‐2012 2012azaroa urria

13

Azaroaren 23ean Bizi! kolektibo ekologis­ tako hamazortzi kidek Paueko Kontseilu Na­ gusiko egoitzatik AHTren kontrako pankarta bat zintzilikatu zuten. Polizia eta suhiltzai­ leak bertaratu ziren militanteak handik kan­ poratzeko, eta hamaika atxilotu zituzten, bai­ na gero aske utzi. Urriaren 27rako Baionan Abiadura Handiko Trenaren kontra iragarria zen manifestazioaren karietara, ekimenak metatzen ari dira. Bizi! kolektibo altermun­ dialistako kideek Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusiak Tours eta Bordele arteko trenbidea egiteko ordaindu duen 80 milioi euroko finantziazioa salatu zuten. Inguruko zuhaitzetan beste pankarta zintzilikatu zuten «Alferrikako eta inposaturiko egitasmo han­ diei ez» leloarekin. Pankarta erdi zintzilikatua izan zen, baina Kontseilu Nagusiko zerbitzuetako zuzendaria hautsi egin zuen ekintzaileen bizia arriskuan jartzen.

Bizi!-ren AHTren aurkako pankarta Kontseilu Nagusian PITVI: de nuevo más infraestructuras como la solución a la crisis

La ministra de Fomento presentó el 26 de septiembre las líneas maestras de lo que será el futuro Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI). Lo hizo sin concreción en lo realmente determinante: los proyectos, su presupuesto y el calendario de actuación. Aún así, de lo dicho por la ministra se deduce que la política de infraestructuras no va a cambiar en lo sustancial, puesto que seguiremos dedicando la mayor parte de los fondos a líneas de AVE y autovías con el argumento de que esto nos sacará de la crisis. http://ecologistasenaccion.org/article24162.html

AHTk PLATERA HUSTEN DIGU Lelo honetaz txandakako baraualdia egingo du Mugitu! Mugimedua hiru herrialdetan: Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan, bakoitzean aste betekoa. Hiru aste hauetan zehar eta AHT gelditzearen helburuarekin, makina bat protesta, elkarretaratze, parodia, hitzaldi, e.a., egingo dira Bilbon, Basaurin, Galda­ kaon, Durangon, Antzuolan, Arrasaten, Donostian, Zizurkilen, Anoetan, To­ losan, Sakanan, Tafallan eta Iruñean hainbat talderekin elkarlanean.

* AHTk platera hutsik uzten digula esaten dugu AHTren koste ekonomiko itzelak, abiadura handiko hipoteka suposatzen duelako,

* AHTk platera hutsik uzten digula esaten dugu makro­azpiegitura honek kalteturiko lurraldearen eta lur emankorren suntsipena dakarrelako,

* AHTk platera hutsik uzten digula esaten dugu porlanaren eta hormigoiaren *

politika gaur egungo atzeraldi ekonomikoaren soluzio ezin delako izan, egoera honetara ekarri gaituena izan da eta. AHTk platera hutsik uzten digula esaten dugu AHT lanek aurreratzen di­ tuzten bitartean aurrera doazelako, era berean, gizarte bazterketa, prekarie­ tatea eta pobrezia.

Honegatik guztiagatik, M!Mk AHTren aurkako ekimen desobediente ho­ netan parte hartzeko deialdia luzatzen du, bai barauan bertan parte hartuz, bai beste ekimenetan parte hartuz. Aste osoa baraualdian egoterik ez duen jendeak baina hala ere parte hartu nahi duenak, aste bakoitzeko azken eguna gurekin barauan igarotzeko aukera izanen du, ostiraletik larunbaterako egu­ na hain zuzen ere.


boletina 111 ‐ 2012 azaroa

komunikabideetatik

14

AHT gelditzeko data erabakigarritik gertu, ezezkoa eman diote Baionan

(Gara, 28­10­2012) Traktorez eta jendez bete ziren beste behin atzo Baionako karrikak, abiadura handiko trenbide berriari ezezkoa esateko. 10.000 pertsona batu ziren, antolatzaileek esan zutenez, eta 2.500, poliziaren esanetan. Zifra dantzarako betarik ez zuten eman martxaren buruan joan ziren 107 traktoreek, laborariek borroka honetan duten engaiamenduaren seinale. Sozialistak izan ezik, alderdi politiko guztiak izan ziren: Abertzaleen Batasuna, UMP, PNB, Batasuna, Berdeak... «Proiektua inoiz baino ahulago dagoenez, manifestazioa beharrezkoa da. Momentu erabakigarri garrantzitsuak hurbilt­ zen ari dira; pisua izan behar dugu eta gure indarra karriketan da», adierazi zuen CADEko bozeramaile Victor Pachonek. AHTren egitasmoa atzeratu baldin bada ere, guztiz geldiarazteko mobilizatzea derrigorrezkoa dela nabarmendu zuten an­ tolatzaileek. François Hollandek Estatuko garraio proiektuen garrantziaren araberako hierarkia ezartzeko sortu duen ko­ misioak sei hilabete barru bere erabakia jakinaraziko du.

AHT berriaren aurkako mezua helaraziko diote Lapurdi‐ (Gara 31/10/2012) ko ekargoek Aurrekontu ministroari

Hego Lapurdi, Errobi eta Aturri­Errobiko herri elkargoek AHT berriaren egitasmoa baztertzeko eskatuko diote Jerome Cahuzac Aurrekontu ministro frantsesari. Joan den larunbateko manifesta­ zioaren arrakasta nabarmendu dute. (Urriaren 27an) Baionan AHTren proiektu berriaren aurka egin zen manifestazioa «arrakastatsua» izan zela nabarmendu dute Hego Lapurdi, Errobi eta Atu­ rri­Errobiko herri elkargoek ohar batean. Hautetsien, elkarteen eta biztanleen mobilizazioak egi­ tasmo berriaren aurkako jarrera berretsi duela uste dute. Hiru elkargoek gogora ekarri dutenez, CITEC erakunde suitzarrak egin dituen ikerketek erakutsi dute burdinbide berri bat ez dela bide­ ragarria teknikoki eta ekonomikoki.

(Tasio, Gara 28-10-2012)

(Tasio, Gara 28-10-2012)


boletina 111 110‐‐2012 2012azaroa urria

15

Carga policial contra l@s vecin@s de Artieda (Ver el vídeo de AraInfo y el de Toma la Tierra)

La Asociación Río Aragón y la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases condenamos y denunciamos pública­ mente la carga de la guardia civil contra los vecinos de Artieda y las 200 personas que nos hemos concentrado en la mañana de hoy, en los accesos a Artieda para impedir la firma de las actas de expropia­ ción de tierras para continuar con el recrecimiento de Yesa. La con­ centración, como todas las que se han realizado en los últimos 30 años contra el recrecimiento ha discurrido de forma absolutamente pacífica hasta que una docena de antidisturbios han atacado duramente a los concentrados. La car­ ga se ha producido mientras se leía el manifiesto, preparado para el acto. Se han producido agresio­ nes injustificadas por parte de la Guardia Civil que ha producido una decena de heridos, que han acudido a continuación al centro de salud de Berdún, donde todavía se encuentran recibiendo atención por sus heridas. Subrayamos el hecho de que la contundente carga se ha producido sin que los funcionarios de la CHE se hayan acercado a los concen­ trados. Tras las escenas de auténtico terror provocadas por la Guar­ dia Civil, una vez acabada la carga, los vecinos de Artieda y el resto de los concentrados nos hemos sentado frente a los antidisturbios, que durante una media hora ha permanecido en actitud de amenaza permanente hacia los concentrados. Desde COAGRET nos hemos in­ tentado poner en contacto con la Presidencia de la CHE, para pedirle que retirara a sus funcionarios, y con la Delegación del Gobierno pa­ ra que detuviera inmediatamente esta agresión injustificable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado hacia vecinos pacíficos. El Delegado del Gobierno se ha negado a atender nuestra llamada y el Presidente de la CHE se ha puesto en contacto con nosotros una vez que la policía ha anunciado su retirada. Denunciamos este capítulo de represión incompatible con un estado de derecho contra los veci­ nos de un pueblo que simplemente quiere defender sus tierras y sus derechos, y que continúen te­ niendo medios de vida suficientes. Responsabilizamos de los hechos principalmente a Gustavo Al­ calde, Delegado del Gobierno por ser jerárquicamente el principal responsable de la actuación de estos cuerpos de seguridad, y del Presidente de la CHE, Sr. De Pedro, por demostrar su incapaci­ dad para resolver conflictos como los del recrecimiento de Yesa a través de principios de racionali­ dad, y dar pie al continuar con estas expropiaciones a actuaciones represivas como las de hoy, re­ nunciando a una solución pacífica, y evitando la aplicación de violencia gratuita.

Compostaje comunitario en Sarriguren

Sarriguren (Valle de Egüés, Nafarroa) contará en breve con cuatro zonas de compostaje comunitario. Estas estárán situadas en lugares distintos para satisfacer las necesida­ des de sus más de 12.000 habitantes y así procesar tanto la materia orgánica cdoméstica como los resiíduos de jardi­ nería, que se usarám para producir compost para jar­dín. En 2009 se inició una experiencia piloto de compostaje comunitario en Egüés y Badostáin. Actualmente sólo con­ tinúa la primera.

Puba pikutarat !

Urriaren 13an Baionan, Bizi! euskal mugimendu altermundia­ lis­tako ekintzaileek publizitate seinale batzu ukan zituzten jo­ muga­tzat. “Publizitateak engainatzen nau”, “Nere burumuina pubare­kin garbitzen dut”, “pubak markak uzten ditu”, “puba pikutarat”, “puba maltzurra”, “puba ustela” lemak erabili zi­ tuzten publizitate euskarri ttipi bezain haundien estaltzeko. Ekintza honetaz, “Reposeur” mugimenduak egun horretan bultzatzen zuen kanpainari oihartzuna eman nahi zion Bizi!­k Iparraldean. “Les Reposeurs” mugimenduak publizitateak era­ giten duen kutsaduraz heien haserrea adierazterat gomitatzen du.


boletina

16

111 ‐ 2012 azaroa

internazionala

La batalla de Nantes ( 20 de octubre 2012): Activistas que se oponen al nuevo aeropuesto de Nantes se enfrentaron con los 1.200 policías (CRS, gendarmes, BAC ...) allá enviados. Fue una batalla cam­ pal y la policiá disparo pelotas. Sin embargo reinóa el silencio en los medios de comunicación. El sector de la aviación será uno de los primeros afectados por la crisis energética y colapso económico en que nos he­ mos sumergido y que se incrementará. Pero su apuesta es más de lo mismo: pese a que ya existe un aeropuerto en Nantes se les ocurre construir otro para estimular las necesidades del lobby del cemento. El proyecto del nuevo aeropuerto ocuparía una superficie total de 1.650 hectáreas en una zona rural y frágil al norte de Nantes. Es un proyecto mayoritariamente privado, dirigido por Vinci, con concesión por 55 años y con un presupuesto de unos 500 millones de euros, la mitad del cual es dinero públi­ co, y en el que se incluirían autopistas. Este proyecto se pre­ senta bajo la etiqueta de "Alta Calidad Medioambiental". El actual aeropuerto Nantes Atlantique (ex Chateau Bou­ gon) mueve 3,2 millones de pasajeros al año (con posibilidad de incrementar hasta 7!) y además existen otros 14 aeropuer­ tos en el oeste de Francia. Nantes Atlantique fue premiado co­ mo mejor aeropuerto del 2011 de la UE por la ERA (Asocia­ ción de Aerolíneas de la Región Europea). Ahora se dice de él que está viejo y cayéndose a pedazos, que pronto estará satura­ do de tráfico y que es peligroso!.

Francia

(Zor Ekologikoko batzordea)

que Eskom anunciara más subas en los precios de la electricidad para financiar nuevas centrales eléctricas a carbón, origen de casi el 100 % de la energía sudafricana.

China

Siete días de protestas contra petroquímica

El 29 de octobre miles de ciudadanos llevaban una semana en Ningbo movilizados contra la gigante enérgetica china Sinopec y su planta petroquímica y su refinería Se enfrentaron con la policía llegando a volcar sus coches.El proyecto con presupuesto de 6,86 billones de euros para fabricar 500.000 toneladas de of paraxyleno (PX) causantede daños del sistema nervioso, hígado y riñones tuvo que ser cerrado. Este caso confirma el resurgimiento de un movimiento ecologist muy militante y extendido en China.

Argentina

Conga mehatzak gelditutak Boletin honetan jarraitu dugun Conga meatze proiektuaren gatazkak amaiera jasan du. Proiektu ho­ nek aurrera jarrituz gero, urre meatze honek goi­Andeetako lau aintzira lehortuko zituzkeen. Horregatik eskualde eta nazio mailan uraren aldeko mobilizazioak errepikatu ziren 2011etik. Minera Yanacocha konpaniak esan zuen 2014 arte baldintzak ziurtatzeko saiatuko zela, eta gobernuak bitartean proiektua geldituta dagoela dio. Hori espero dugu! Beste herriare mobilizazioaren garaipen bat.

Peru

Ecologistas sudafricanos detenidos Catorce activistas de tres organizaciones sociales sudafricanas fueron arrestados el 23 de octubre mientras realizaban una manifestación en Johannesburgo, para denunciar que la estatal energética Eskom no ha asegurado el suministro a toda la población de energía limpia y económicamente accesible. Los manifestantes reclamaban además que la empresa abandone el uso de carbón como fuente de electricidad. La protesta tuvo lugar poco después

Sudáfrica

Monopolio sojero asesino!

El 17 de octubre asesinaron a Miguel Galván, mimbro del MOCASE, un proyecto campesino de 22 años que agrupa unas ocho mil familias campesinas de Santiago del Estero y que apuestan por proyectos productivos autónomos, diversificados y por la lucha por la tierra y la autodefensa. Su asesino salía libre del hospital a los tres días. Un episodio más de una persecución persistente. El 18 de octubre fue también detenido otro miembro de MOCASE Cesar Navarro resultando golpeado y amenazado y hace un año mataron a otro activista, Cristián Ferreyra. Esto forma parte de una persecución que lleva ya mas de 10 años y que se agudizó en los últimos 3 años, donde las operaciones armadas entre grupos sojeros (apoyándose en paramilitares), el poder judicial, y la policía de la provincia se alían. .


boletina 111 110‐‐2012 2012azaroa urria

21

>>>>> Eskutitzak>>>.->> Juanma Hernández "Inundaciones e incendios" (Ekologistak Martxan Iruñea)

komunikabideetatik

Tras las copiosas lluvias de estos últimos días y las consiguientes inundaciones, agricultores de las zo­ nas más afectadas, a través del sindicato UAGN, están reclamando a la Administración indemnizaciones y culpan a ésta de lo sucedido. Consideran que ríos y regatas están “sucios” y que la Administración no les deja “limpiar” ni quemar la vegetación de las orillas. Este argumento primario es el mismo que hace tan sólo un par de meses hemos tenido que escuchar al calor de los incendios forestales. Reacciones del tipo “se veía venir”, “el monte está sucio, hay que lim­ piarlo” son habituales en el medio rural. Ante esto es fundamental recordar que el bosque no es sólo un conjunto de árboles. Estos y las diferentes especies de arbustos y plantas herbáceas son necesarias para que la compleja red ecológica funcione. El sotobosque cumple las funciones primordiales de albergar diversidad y proteger el suelo contra la erosión. Un bosque puede ser más o menos denso, más maduro o más joven, pero sólo está “sucio” cuando alguien arroja residuos. Por ejemplo, ahora, en temporada de caza, la verdadera suciedad está compuesta por la cantidad de cartuchos y demás basura desperdigada alrededor de los puestos de caza incumpliendo la ley que obliga al cazador a recogerlos. Hay tramos de ríos que sí están sucios por efecto de la contaminación, vertidos ilegales, basuras y otros problemas, pero la vegetación de las orillas de ninguna manera es suciedad. El hombre se empeña en domesticar el río a base de escolleras, dragados y presas que en muchas zonas convierten el río en un mero canal por el que discurre el agua. Así el agua corre más deprisa, no anega algunos campos pero la mayor energía y velocidad de las aguas aumentan su poder erosivo y la capacidad de destrucción aguas más abajo .Pero un río no es un canal. Un río tiene la capacidad de albergar fauna beneficiosa para los campos de cultivos y los árboles sostienen las orillas y purifican el agua convirtiéndolo en un aliado del agricultor.

“El mal olor es constante. Y las náuseas”

(Leyre Pejenaute, El País, 6 OCT 2012 )

Los vecinos de Bajo Nervión sufren el humo de una gran refinería desde hace más de 40 años En el barrio de San Juan, en Muskiz, la cabina de detección se instaló el pasado mes de marzo. Fue después de que una avería en la cercana refinería de petróleo de Petronor provocase un episodio de emisiones contaminantes por gases, polvo y fuertes olores a hidrocarburo. Nada más instalarse, el equipo detectó picos de benceno en concentraciones significativa­ mente más altas de lo habitual. La torre de refrigeración emitió nafta mezclado con el agua por la rotura de una tubería. Normalmente, se habría evaporado, pero esos días hubo niebla y los compuestos se quedaron flotando a muy baja altura. Es aquí, a menos de 30 kilómetros al noroeste de Bilbao, donde se ubican los núcleos urbanos de Muskiz y Abanto Zier­ bana, fácilmente localizables desde hace cuatro décadas por la imponente silueta de la refinería. El Bajo Nervión com­ prende 24 municipios, entre ellos, Bilbao. Según el último informe de Ecologistas en Acción, es el área con peor calidad del aire en el País Vasco. “Está claro que en toda esta zona, la caída de la industria pesada y el reciente cierre de la térmica de Santurce se ha no­ tado en la calidad del aire. Pero en los últimos años, la zona adyacente a la refinería o a la incineradora ha aumentado las emisiones”. Lo cuenta Sara Ibáñez, médico de familia en el centro de salud de Muskiz y miembro de la plataforma ecolo­ gista Meatzaldea Bizirik. Además, en 2009 se amplió con una nueva planta de coque. “La calidad del aire en esta zona está teniendo consecuencias para la salud. La gente empieza a notar náuseas, molestias digestivas, dolor de cabeza y ojos rojos. El mal olor es una constante. Cada uno va viendo su problema individual, pero es difícil diagnosticar que sea conse­ cuencia de lo que se está respirando. Es difícil probarlo porque no hay detección. Ninguna de las estaciones de medición detecta hidrocarburos”, cuenta Ibáñez. Petronor afirma que realiza controles y que tiene todos los permisos en regla La Asociación de vecinos El Turruntero está en el barrio de San Julián, uno de los más cercanos a la refinería. Amelia, miembro de la asociación, asegura que en la zona mucha gente joven se muere de cáncer, que el porcentaje de tumores pulmonares es mucho más alto que la media y que una de las condiciones que se pusieron a Petronor en 2009 para abrir la nueva planta fue hacer un estudio epidemiológico. “Cambió el Gobierno, volvió el PNV al ayuntamiento y todo se para­ lizó”, cuenta el secretario general de El Turruntero, Javier García. “No se trata de perseguir a Petronor sino de defender nuestra salud”, asegura García. En el último estudio (1996­2003), esta zona registró un exceso de mortalidad de un 14% para los varones y un 12% en el caso de las mujeres respecto a la mortalidad en Euskadi. El responsable de comunicación de Petronor es tajante: “No vamos a decir nada, el interlocutor al que los vecinos deben dirigir sus denuncias es la Administración. Nosotros tenemos controles constantes, los permisos en regla y no superamos los máximos legales en cuanto a emisiones”. (Continúa)


boletina

20

111 ‐ 2012 azaroa

EK DENDA Pilota kalea 5, Alde Zaharra, Bilbo

1

2

3

4

5

1 " Política noviolenta y lucha social. Alternativa noviolenta a la defensa militar"

azken liburuak eta DVDak

6

7

(Colectivo Utopía Contagiosa) Libros en Acción, 304 págs, 16 €

La defensa es uno de los aspectos políticos más olvidados en nuestra sociedad. Nadie repara en él, ni se hacen políticas de control en el parlamento, ni se ofrecen alternativas. De esta manera, la defensa militar es el coto privado de los militares y de los civiles militaristas que se dedican a vender armas y a vivir tranquilamente de sus privilegios sin ninguna crítica social. Las líneas de crítica a lo militar son muy varia­ das: el sistema genera violencia directa (venta de armas, intervenciones en países extranjeros), violencia estructural (mantenimiento de unas relaciones internacionales injustas e imperialistas, de una economía de depredación e insolidaria,...) y violencia cultural (fomento de la dele­ gación de la toma de decisiones, secretismo, elitismo, fomento de la violencia como forma de resolución de conflictos). ¿Se puede proponer algo distinto? ¿Hay alternativas? ¿Puede haber otra manera radicalmente diferente de pensar y ejecutar la defensa?

2 "¿Y ahora qué? Impactos y resitencia social frente a la embestida ultraliberal" (Vari@s) Libros en Acción, 12 € Cuando la depresión y la tristeza son llamamientos oficiales, la alegría es una forma de desobediencia, y por ello, toda forma de desobe­ diencia tiene que reclamar para sí la alegría de su dignidad organizada y colectiva. Por otro lado, si la resignación ha dado como modelo un sistema que se basa en la violación de los derechos humanos de manera brutal y sistemática, y en la destrucción de un entorno del que depen­ demos para vivir dignamente, es preferible la peor de nuestras alternativas a la mejor de sus resignaciones.

3 "Globalizar el hambre: Impactos de la Política Agrícola Común (PAC) y de las políticas comerciales de la UE en la soberanía alimentaria y los países del Sur" (Thomas Fritz) Ecologistas en Acción, etc 128 págs, 3 €

Tras varias reformas, la Política Agrícola Común (PAC) se enfrenta de nuevo a una profunda revisión. Desde Bruselas se habla de una PAC más verde y menos injusta. Sin, embargo, en las propuestas de la Comisión Europea siguen primando la mercantilización de los alimentos y la competitividad de la industria agroalimentaria europea en detrimento de la agricultura menos intensiva y a pequeña escala, de la calidad de los alimentos y del medio ambiente tanto de la Unión Europea como del conjunto del planeta. Las reformas se plantean en un marco de sobre­ producción europea y liberalismo comercial, y gradualmente convierten a la PAC en una política cuya principal preocupación es salvaguardar los intereses de la industria agroalimentaria, garantizándole materia prima a bajo precio y asegurándole mercados. Pero ello no sólo supone una vuelta de tuerca para la reconversión del campo europeo, sino que permite a la industria seguir exportando alimentos a precio de dum­ ping, con efectos devastadores para la producción local en países del Sur.

4 "Geoconservación" (Luis Carcavilla) Libros de la Catarata, 14 €, 128 págs

Millones de personas se desplazan cada año para visitar el gran cañón del Colorado, las cataratas Victoria o el valle de Ordesa, lo cual no hace sino demostrar que la geología desempeña un papel esencial en gran parte de los paisajes emblemáticos de nuestro planeta. En este libro se recorren estos y muchos otros lugares con la intención de ofrecernos una nueva manera de mirarlos y de emocionarnos con ellos. Partiendo de la base de que los elementos geológicos forman parte del patrimonio natural y deben ser gestionados para asegurar su conservación y pro­ mover su aprovechamiento, la geoconservación tiene un único objetivo final: asegurar la preservación y el disfrute de estos lugares geológi­ cos excepcionales. Al explicar términos como patrimonio geológico, geodiversidad, geoturismo o geoparques, esta obra da las claves para en­ tender en qué consiste la geoconservación, cuáles son sus objetivos y, sobre todo, cuáles son sus retos para el futuro.

5 "!Espabilemos! Argumentos desde el 15­M" (Vari@s) Libros de la Catarata, 10 €, 128 págs

¡Espabilemos! es un libro que, nacido de la base del 15­M, se dirige a esa misma base y a todas las personas interesadas en una crítica de la miseria imperante. Sus textos nos hablan de los jóvenes, las mujeres, los jubilados, la inmigración, el Estado del bienestar, la sanidad, la edu­ cación, la vivienda, el sindicalismo, la autogestión, el decrecimiento, la energía, el gasto militar, los pueblos del Sur, la banca ética, las coope­ rativas integrales, el paro, la vida rural, los medios de comunicación, el municipalismo, las asambleas, la opinión pública, la represión, la cuestión nacional y la protesta global. Expresan, por lo demás, distintas percepciones y sensibilidades que unas veces se orientan a la for­ mulación de propuestas que deben ser atendidas por nuestros gobernantes y otras a la construcción de espacios de autonomía y desmercantili­ zación. Por encima de todo, este libro es una invitación a la reflexión y a la acción desde los argumentos del 15­M.

6

"Contribución a la guerra en curso" (Gilles Deleuze / Tiqqun) Errata naturae, 11,90 €, 120 págs

Al igual que el mayor temor de los líderes sindicales es la emancipación efectiva de los trabajadores, la pesadilla recurrente de los intelec­ tuales es el desenmascaramiento de la verdad: eso les llevaría, de un día para otro, a buscar su sitio en la interminable cola del INEM. Hoy en día, la función del intelectual suele consistir en amenizar con sus parloteos la creación del último evento. Hace algo más de una década se trató de los «atentados terroristas del 11 de septiembre», en la actualidad hablamos de la «crisis». Pero si nos olvidamos de tanta pamplina estéril, recordaremos lo que ya sabíamos: el terror y la crisis son, ante todo, maneras de gobernar. Ante el terror y ante la crisis, la máquina imperial justifica sin dificultad la puesta en marcha acelerada de sus nuevos dispositivos de control. ¿Nuestra respuesta? ¿Nuestra estrategia? Devenir máquinas de guerra anti­imperiales y acumular, clasificar y difundir todos los saberes­poderes que puedan contribuir a este objetivo.

7 "La sociedad de la abundancia frugal" (Serge Latouche) Icaria 15 €, 144 págs

¿Cómo eliminar la miseria sin crecimiento? ¿Qué sentido puede tener el decrecimiento en los países del Sur? ¿Quién apoyará un proyecto así: los trabajadores, las clases medias? Serge Latouche enumera todos estos interrogantes, una combinación de preocupaciones reales y fal­ sas ideas en circulación, y aporta respuestas precisas y argumentadas para poner fin a la desconfianza que lo envuelve. No, el decrecimiento no es sinónimo de crecimiento cero. No, no es tecnófobo. No es ni un proyecto antimoderno destinado a regresarnos a la época de las caver­ nas, ni un programa para restaurar un orden patriarcal comunitario, ni el proyecto que generará más desempleo. Serge Latouche lo define co­ mo la sociedad de la abundancia frugal, y es esta es la transición económica y política que nos propone. "Cartas a un buscador de sí mismo" (Henry David Thoreau) Errata naturae, 168 págs, 16,50 €


boletina

19

111 110‐‐2012 2012azaroa urria

EK DENDA Pilota kalea 5, Alde Zaharra, Bilbo

8

9

10

11

12

azken liburuak eta DVDak

13

8 "Cartas a un buscador de sí mismo" (Henry David Thoreau) Errata naturae, 168 págs, 16,50 €

Harrison G. O. Blake escribe por primera vez a H. D. Thoreau para solicitar su consejo y su orientación hacia una vida más verdadera. Se inicia así una correspondencia intensa y reveladora, tan íntima como filosófica. De carta en carta y durante trece años Thoreau le habla de có­ mo ganarse la vida, del coraje, del sexo, del trabajo, del amor, de la naturaleza, de la libertad, de la sociedad, de la política, de la moral, de la alimentación, de la disidencia... y de un tiempo pleno, donde la construcción de la subjetividad se labra a golpes de una desorientación gozo­ sa, libre y salvaje. A lo largo de esta correspondencia se descubre un auténtico manifiesto del pensamiento de Thoreau, que completa e ilumi­ na obras tan fundamentales para la filosofía individualista, antiautoritaria y ecologista como Walden o La desobediencia civil.

9 "Las deudas ilegítimas" (François Chesnais) Clave Intelectual, Attack 160 Págs, 15 €

Un alegato contra la normalización del fenómeno de la deuda pública que pone de manifiesto los mecanismos fraudulentos que sostienen el endeudamiento de los países, haciendo un recorrido por las causas de la crisis que atraviesa Europa y señalando como responsables a los tene­ dores de la deuda: los grandes bancos y fondos de inversión muchos de los cuales tienen su sede en la propia Unión Europea. Traza, además, un paralelismo con lo acaecido en América Latina en los últimos diez años, donde la izquierda política y social ha desarrollado un discurso que señala la deuda como la causa del expolio y la tiranía económica del norte en la región.

10 "No dejes el futuro en sus manos" (Vari@s) ENtrePueblos ­ Herriarte 139 pags

No lo dejes. Porque el futuro es nuestro y no podemos dejárnoslo robar. Ya hemos visto lo que nos está pasando por haber dejado el pasado en manos de depredadores: multinacionales, fondos financieros especuladores, políticos corruptos,…y resto de élites extractivas. Porque nuestra crisis no es sino uno de los síntomas agudos de esta locura neoliberal y devastadora que amenaza con acabar con el planeta. No te en­ gañes, no te hagas ideas falsas, confundidas… o egoístas. No hay ya salidas individuales: aunque a ti te salgan las cuentas, al planeta no le sa­ len. En “No dejes el futuro en sus manos” te presentamos no sólo un diagnóstico y una denuncia, sino también una llamada a la acción, al compromiso; una llamada a promover cambios que pasarán, necesariamente, por otra ética y otros valores y por los justos equilibrios y la so­ lidaridad internacional. Descargabl: www.cultopias.org/nodejeselfuturoensusmanos

11 "Volver a la naturaleza" (Richard Louv) INTEGRAL RBA Libros 320 pág 20 €

Nuestra sociedad padece el síndrome de Déficit de Naturaleza, cuyos síntomas son estrés, ansiedad, falta de relaciones significativas con los demás y con el mundo, y numerosos desequilibrios psicofísicos como las adicciones o la llamada hiperactividad infantil. El alejamiento de la naturaleza nos enferma, y sólo retomar el contacto con el medio natural puede devolvernos la salud y el goce de sentirnos plenamente humanos. Todos podemos recibir extraordinarios beneficios al conectarnos o reconectarnos­ con la naturaleza. Esta, favorece la buena salud y actúa como un fuerte lazo de unión para las familias y las comunidades: nos ayuda a sentirnos completamente vivos.

12 "Historias de andares" (Carlos Martín Beristain) Libros de la Catarata, 17 €, 208 pág

"Carlos Beristain nos invita a viajar. Él nos lleva, página tras página, hacia los adentros de América Latina. Cuenta lo que cuenta con palabras desnudas, nacidas de las difíciles realidades que el autor conoce y comparte. Nada de lo que dice está dicho desde afuera. Desde hace ya unos cuantos años, Carlos acompaña la dura tarea de quienes tejen las redes solidarias en tierras donde nada es más barato que la vida humana. Este libro duele. Pero el autor sabe abrirse paso en la cerrazón de las selvas, y descubre las ramas, a veces invisibles, de los árboles que nacen separados y se buscan para abrazarse. Él tiene ojos capaces de verlos y nos ofrece palabras para celebrarlo." (Eduardo Galeano) Nuevo libro de este vasco gran conocedor y partícipe de muchos de los conflictos ambientales y sociales que sufre Latino Ameérica.

13 "3 películas contra la austeridad : "Catastroïka ­ ¡No Debemos! ­ Reunión euromediterránea de la campañas de auditoría de la deuda" (CADTM) 5 €

"Catastroïka" (1h27): Los realizadores de Debtocracy, documental visto por más de 2 millones de espectadores, reaparecen con una nueva producción que explora las consecuencias de la liquidación total de Grecia, con la ayuda de ejemplos de otras privatizaciones llevadas a cabo en los países desarrollados, tratando así de imaginar lo que sucederá si este mismo modelo es aplicado a un país económicamente intervenido. "¡No Debemos!" (20 min): Reportaje en Grecia con una delegación solidaria internacional. Filmado en febrero de 2012 por Olivier Azam por Les Mutins de Pangée (lesmutins.org) "Reunión euromediterránea de la campañas de auditoría de la deuda Euromediterráneas" (27min): El pasado 7 de abril tuvo lugar en Bruse­ las la primera reunión de la red de auditoría ciudadana de las deudas. Los países representados fueron 12: Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, Polonia, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Egipto y Túnez. En estos países hay bien un proceso de auditoría en curso, bien la preparación de una auditoría o una campaña contra la austeridad (una película del CADTM)

BIZIZALEAK

Ingurumen Dokumentazio Zentrua Centro de Documentación Medioambiental

Dokumentuen katalogo osoa konsultatzeko:

www.ekologistakmartxan.org/cdocbizizaleak.html

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua, Yohn Jauregia Pilota kalea 10, 2, Bilbo

Astelehenetik ostegunera: 16:00 - 20:00 ostiraletan: 10:00 - 14:00

el catálogo completo de documentos

cdocbizizaleak@ekologistakmartxan.org


boletina

20

Ekodendaren 2012‐13 Katalogoa

111 ‐ 2012 azaroa

e gu t eg i a

+ info: www.ekologistakmartxan.org >>> Euskal Herria

Astelehenero!! Koke plantaren aurkako elkarretaratzea, 19:15 Muskizeko Kultur Etxean

2012/11/02­04: porlan­fabriketan hondakinak errausketaren aurkako plataformen 4. topa­ keta, Altsasu­Olazti (Nafarroa): 2012/11/03: Carlos Arribas Ugarte (Ecologistas en Acción del País Valenciano), Fernando Palacios Miembro del Consejo (CSIC), Mario Fernández López de Ahumada (OSALDE (Asociación por el Derecho a la Salud)), Ainhoa Arrospide( Zero Zabor Plataforma), Mariel Vilella (GAIA (Global Alliance for Incineration Alternatives)) 2012/11/05­076: dokumental 2. zikloa: "Nekazarien borrokak, bioaniztasuna, lurraldea eta elikaduraren burujabetza", Bilborock 19:30. Mundubat­ek antolatuta. 2012/11/06: AHTren aurkako konzentrazioa: Donostiako Kursaalean Eusko Jaurlaritzak “AHT Gipuzkoan. Aukerak eta garapen ekonomikoa” izenburupean antolatu dituen jar­ dunaldietan. 9etan 2012/11/10 ­ 2012/12/01: AHTren aurkako baraualdirako 2012/11/12­15: Ikastaroa: “Krisi globala eta enpresa transnazionalak. Garapenari buruzko eztabaidak eredua aldatzeko asmoz”, Bilbon, EHUko Esperientzia Geletan (12,13,15) eta La Bolsa Eraikinan (14). OMAL, Bakea eta Duintasuna, Hegoak antolatuta. 2012/11/30: masa kritika, Bilbon. Foru aldunditik, 19:30 2012/12/28: masa kritika, Bilbon. Foru aldunditik, 19:30

Estatuan

2012/11/1­4: Euro­Mediterraneoko "Zorra, eskubideak eta Democrazia", Madril 2012/11/17­18: Iberoamerikar gailurra, Cádiz (topaketa alternatiboa) 2012/11/14­21: hezkuntza mailako mundu greba 2012/12/7­9: Ecologistas en Acción­en asanblada nagusia (Extremadura)

Munduan

20132/01: Txileko Santiagon Herrien gailurra

http://issuu.com/ekologistakmartxanboletin a/docs/ekodenda_catalogo_2012‐13

Egun globalak

2012/11/06: gerrateen prebentzio eguna 2012/11/10: meatzaritza eta gas­petrolio ustiapenaren aurkako egun internazionala 2012/11/10: Ken Saro Wiwaren erailketa Nigerian 2012/11/13: Presidgen istripua (20. urteurrena!) 2012/11/15: Zorraren aurkako egun internazionala 2012/11/30: erosketarik gabeko eguna 2012/12/03: Bhopaleko eguna 2012/12/10: giza eskubideen eguna 2012/11/17: Bizizaleak konpartsaren bazkaria ­­Ekoetxean ... eta urtero bezala Aste Nagusiko eta Iñauterietako argazki emanaldia. ... eta 2012KO" BIZIZALEAK SARIAK"! ... eta ... musika, dantza eta giro ederrena!!

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua Yohn Jauregia, Pilota kalea 10, 2 Astelehenetik ostegunera: 16:00­ 20:00 Ostiraletan: 10:00­ 14:00 cdocbizizaleak@ekologistakmartxan.org Barakaldo ­ EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126

SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769

Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kultur­etxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan

Gipuzkoa CRAJ (Palacio Txuri Urdin), Anoeta kalea 28 20014 DONOSTIA 900110111 gipuzkoa@ekologistakmartxan.org Hilearen 1. ostegunean/primer jueves del mes 19:30

PARTEHARTU!!

Bizkaia bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO ­ Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena – ostirala 16:00 – 20:00 Batzordeak ­ Kudaketa/Gestión asteazkenak 19:30 miér. ­ Hondakinak/Residuos astearteak 19:30 martes ­ Garraioa/Transporte ostegunak 19:30 jueves ­ Zor Ekologikoa/Deuda Ecologica: ostegunak 19:30 ­ Ingurune Naturala/Medio Natural astearteak 18:30 ­ Bizizaleak konpartsa ostegunak 19:30 jueves ­ Juridikoa ­ AHT/TAV ­ Energia Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:00­20:00 (www.okupaziobulegoa.org)

Arab a Casa de Asociaciones Rogelia de Alvaro Panama kalea 14, Vitoria ­ Gasteiz Ostegunero/Jueves 19:00 945280016 araba@ekologistakmartxan.org N a fa r r o a nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxan­nafarroa.blogspot.com

Iruñea San Agustín 24 behea, 31001 Iruñea­Pamplona 948229262 Hileko 1. eta 3. ortzegunetan/ 1er y 3er jueves del mes 21:00 Lizarra­Estella Udal frontoia /Frontón municipal, 2º Lizarra 31200 699385308 Ostegunero / cada jueves 20:00

Boletina 111  
Boletina 111  

Milaka lagun Gasteizen haustura hidraulikaren aurkako manifestazioan * bazkide kanpaina Prestige: 10 urte eta garbitzeko asko Aniversario...

Advertisement