Page 1

apirila

2012

abril

105

kmartx a t s i g o l o k e . www

an.org

Fukushimaren urtemuga * Garoña gelditzea aldarrikatuz * Cientos de personas exigen el cierre de Garoña * Y Mientras prorrogan Garoña ... la factura de la luz sube y sube

Krisialdia/Ekonomia * Grebarekin bat * Acción Sindical y Decrecimiento, primeros pasos en un largo camino

URA

Hondakinak

* Ekologistak Martxan: El Sistema PaP positivo para Gipuzkoa * Zaramaren kontuak eta kostuak

* Barakaldo se moviliza por el Agua * BBVA – Iberdrola: Ilisu eta Belo Montetik at! * Fracking EZ Nafarroa/Araba/Bizkaia: uraren alde mugituz


2

boletina apirila 2012

Estilo arauak Normas de estilo Luzera: 4000 karaktere guztira. Izenburua: ideia orokorra adierazten duen esaldia. Azpizenburua: Izenburuaren informazioa luzatzen duena. Sarrera: ideia nagusiak azaltzen Extensión: 4000 caracteres. Título: frase que expresa la idea general. Subtítulo: información extendida del titúlo. Introducción: texto breve que resume la idea general. Pie de foto: texto que explica la fotografía. Imagen: resolución de 300 DPI

HUrrengo alerako epea: APIRILAK 20

eman ta zabal zazu lagundu boletina banatzen eta zabaltzen... hitzaldietan, kultur-etxeetan, liburutegietan, eskoletan, gaztetxetan... eskatu kopiak eta zabal itzazu!!

C COPYLEFT Kopia ta zabal zazu!

Sofware librez Sofware librez ekoiztua ekoiztua


boletina apirila 2012

AURKIBIDEA

3

3 ­ Ekoetxeako erakusleihoa 4 ­ Grebarekin bat 5 ­ 29M: HUELGA DE CONSUMO. 6 ­ Fukushimaren urtemugan Garoña geldi­ tzea aldarrikatuz 7 ­ 500 persona Baionako giza­katean / Cientos de personas exigen el cierre de Garoña en Gasteiz 8 ­ Y Mientras prorrogan Garoña ... la factu­ ra de la luz sube y sube 9 ­ Internazionala 10 ­ Fracking EZ Nafarroa/Araba/Bizkaia 11 ­ iritzia: “ignorancia y limpieza de ríos” 12 ­ Barakaldo se moviliza por el Agua 13 ­ Ekologistak Martxan: El Sistema PaP positivo para Gipuzkoa 16 ­ Iritzia: Zaramaren kontuak eta kostuak 17 ­ Sakanan ere errausketaren aurka 18 ­ Menos basuras­ Menos botellas 18 ­ Petronor cerrada por 11 días por escape de benzeno ­ la indignación continúa 19 ­ Azken berriak: Ez da azpiegituren ga­ raia 19 ­ Itxurakeriaren aurka Mugitu!z 20 ­ 5. urtea pintura burutik behera botatzen 21 ­ BBVA – Iberdrola: Ilisu eta Belo Mon­ tetik at! 22 ­ Y los puestos de trabajo? 23 ­ Acción Sindical y Decrecimiento, pri­ meros pasos en un largo camino 25 ­ Érase una vez la ecología política… 26 ­ 27 ­ EKODENDA 28 ­ Egutegia eta helbideak

Hilabete osoan Bilboko EkoEtxeako erakusleihoa aldatzen izan da eten ga­ be. Horrenbeste gauzetan aritu gara eta!!! Ekozinemaldian martxoaren ha­ sieran bukatu zen eta Fukushimaren urtemugan sartu ginen. Bilbon bapa­ tean histeria sortu zen bertako futbol taldea lehian aurrera egiten zuen bi­ tartean ­ eta Petronor­eko izena edonon geneukan berriro. Lehen bezala, txuri­gorriak atera genituen eta gure PetroHorror ere bai, Muskizeko jen­ dearekin elkartasunean, Kanariasekoekin bat, orain han Repsolek hustiatu nahi baitute. Eta gure ingurumenaren alde, Petronorrek suntsitu zituen fa­ durak eta orain arte sortu duen kutsadura eta CO2. Nahiko da. Eta hori pasa eta gero M29a etorri zitzaigun: greba orokorra. Hain orokorra, ikuspuntu desberdinak horretan bat egin zirela: des­hazkundea, zorra, lan eskubideak, emakume eskubideak, baliabideen ustiapena eta ingurumen hondamena, eta abar. Gure leihoak, gure jardueraren islada.


4

boletina apirila 2012

grebarekin

bat

Ekologistak Martxanek martxoaren 29rako deitu­ riko greba orokorrarekin bat egin du, eta mobili­ zazio sozialera deitu egin du .

Ekologistak Martxanen ustez, deialdiak arrazoi nahikoak ditu: onartzen eta apli­ katzen ari diren krisiaren kontrako neurriek (lan baldintza eta eskubideen muturreko debaluazioa, murrizketa sozialak, bankuei laguntzak, ingurumen araudiaren deba­ luazioa eta abar) bidegabeko aberastasun eskualdatze ildoan jarraitzen dutelako, klase herrikoienengandik aberatsenengana, gizarte eta genero desberdintasun are sa­ konagoak eraginez eta ingurumena ekonomiarik suntsitzaileenaren zerbitzura jarriz. Egoera honen larritasunaren aurrean, erakunde ekologistak uste du neurri hauek ez dutela gure arazoa konpontzen. Krisiaren faktore nagusia hainbat zor erraldoiak dira, bai publikoak, bai, batik bat, pribatuak. Ezin da munduan dagoen zorra ordain­ du, ez baitago ordainketari eutsiko dion oinarri naturalik. Gainera, aurrekaririk ga­ beko ingurumen krisi egoeran suizidioa da planetako baliabide naturalak ustiatzen jarraitzea, zor horiek ordaintzen saiatzeko hazkundeari eusteko. Zer zentzu dauka, tes­ tuinguru honetan, Euskal Herrian pairatzen den azpiegitura handiko politiketan xahu­ tzeak? Gizateria ingurumen krisia jasaten ari da, ekonomiko eta finantzarioa baino larriagoa. Gure planetaren mugak gainditzen ari gara, airea, ura eta lurra kutsatzailez betetzen eta oinarrizko baliabide energetiko eta materialak xahutzen. Klima­aldaketa eta bioaniztasun galera azkarra Lurraren agortzearen seinale nabarmenak dira. Ingurumen krisiak zerikusi handia du geure bizitzarekin, naturak bermatu egiten baitigu elikagaia, ur garbia, airea, aisialdirako lekuak, gure etxebizitzetarako materialak, botiken zati handi bat, eta abar. Aurrekaririk gabeko ingurumen krisi honetara indarrean dagoen sistema ekonomikoak eraman gaitu. Sistema hau, merkatuen gero eta liberalizatze handiagoa eta murrizketa so­ zial gehiago eskatzen dituena, ondorio oso kaltegarriak izaten ari da gure ingurumenean: “tsunami” urbanizatzailea, nekazaritza transgenikoko azalera handiena duen Europako lurraldea izatea, kilometroak eta kilometroak autobide, etengabe hedatzen ari den auto­ parkea edo kontsumo energetiko intentsiboa, krisi uneetan baino ez duena gelditzen bere hazkundea. Horrek guztiak Kiotoko Protokoloaren urraketa dakar, ondasun urrien narritadura itzulezina, lur emankorrarena, esaterako, eta hainbat ara­ zo, besteak beste, biztanleriaren hiru laurdenek aire kutsatua arnastea, ba­ liabide hidrikoen gehiegizko ustiapena edo antxoa, hegalabur gorria, basoi­ larra edo hartz arrea kinka larrian egotea. Jasangarritasuneranzko politikak exijitzen ditugu, ingurumen eta gizar­ tearekin lotutako kontuak ez dituztenak hazkunde ekonomikoaren mende jarriko. Jada ez zaizkigu nahikoak diskurtso hutsalak. Gure materia eta energia kontsumoa murriztu behar dugu, justizia sozia­ leko irizpideen arabera dauden baliabideetara egokitzeko. Azkar egin behar dugu aurrera mix energetikoaren aldaketarantz, energia berriztagarrietan oi­ narrituta. Banaketa eta laborantza ekologikoko zirkuitu motzetan ardazturi­ ko nekazaritzako elikadura eredua sustatu beharra dago. Mugikortasun mo­ torizatua eta ibilgailu kopurua ere murriztu egin behar dira. Eta beste neurri asko hartu ere gure beharrak karbono isuri gutxirekin edo gabe asetzeko, gurekin batera bizi eta biziraun dezagun funtsezkoak diren gainerako izaki bizidunak arriskuan jarri barik. Aldaketa hauek berregituratu beharreko sektoreetako langileak babestuko dituzten politika publikoekin egin behar dira, enplegu jasangarriko iturri berriak sustatuko dituztenekin, nazioarteko sindikalismoak eta ekologis­


boletina apirila 2012

moak partekaturiko “bidezko trantsizio” printzipioarekin bat. Arrazoi hauek guztiak direla eta, krisitik ateratzeko edozerk ez duela balio irmo adierazten dugu. Ez dute balio XIX. men­ dera eramango gaituzten lan politikek. Ez dute balio gure ingurumen egoera larria gutxietsi eta gutxiengo baten interesei erantzuten dieten politika ekonomikoek, gure Gizateria inguru­ men konponbiderik gabeko egoera batera daraman eredu ekonomikoa gailentzen dutenek. Mugimendu ekologistak ezin du alde batera geratu arazo honen eta beste eredu ekonomiko baten eta bestelako politiken alde egiteko mobilizatzeko beharraren aurrean, eta beti bezala gizarte eta ingurumen justizia handiagoa eskatuko dugu. Horregatik egiten dugu bat mar­ txoaren 29ko greba orokorreko deialdiarekin Greba honek jomuga duen lan erreformak jauzi kualitatiboa dakar, hainbat arrazoi dela eta. Batetik, askoz ere presio gaitasun handiagoa ematen dio enpresariari negoziazio kolektiboan, enpresa­hitzarmenen edo “ultra­jardueraren” bukaeraren nagusitasunari buruzko araudi alda­ keten bidez. Bestetik, kaleratze masiboak merkatuz errazten dira, gutxieneko baldintzak eza­ rrita kaleratzea legezkoa izateko, EEEen malgutasuna. Hirugarrenik, erreformak sektore pu­ blikora daramatza neurri hauek (oposaketa duten langileengana). Kontratazio modurik pre­ karioenei ere eutsi egiten zaie, esaterako, ikaskuntza kontratuari. Eta zaildu egiten da, pizgarriak kenduta, emakumeak berriz hastea lanean amatasun baimenaren ostean. Gainera, gaitasun handiagoa ematen zaie ABLEei enplegu agentzia moduan, EINren ezkutuko pribati­ zazioa dena. Aldi berean, subiranotasun lagapen oso larriak gertatzen ari dira, EBren Itun Fiska­ lak dakarrena, kasu. Itun honek gizarte eta lan eskubideen murrizketa gogorra dakar, Estatuak gizarte gastuak eta soldatak mu­ rriztera behartzen baititu, eta egungo krisia sortu duten eta are krisi latzagoa sortuko du­ ten bidegabeko politika ekonomiko neolibera­ lak sakontzen ditu. Orain arte, EAE eta Nafa­ rroan egindako gizarte gastuaren murrizketek 2005eko mailetaraino murriztu dituzte hez­ kuntza, osasun eta gizarte­zerbitzuetarako au­ rrekontuak. Gizarte prestazioen murrizketek 200.000 lagun baino gehiago utzi dituzte Hego Euskal Herrian Diru­sarreren Berme­ rako Errentarik gabe EAEn, eta Oinarrizko Errentarik gabe Nafarroan. Krisiaren hasie­ ratik, Europar Batasuna, Nazioarteko Diru Funtsa, Alemania, Frantzia, inbertsio funts nagusiak eta kalifikazio agentziak, funtsean, Espainiako Gobernu desberdinen konplizitate eta oniritziarekin, gizarte eta ingurumen atzerapen ikaragarria ezartzen ari dira, eskubide sozialen eta ingurumen eta jendartearen babeserako aurrekontuen murrizketetan oinarrituta. Ekologistak Martxanek deialdi hau baliatu nahi du ingurumenarekiko etengabeko gehiegi­ keriak eta dagoeneko iragarritako ingurumen legeriaren kontrako murrizketak salatzeko. Erakunde ekologistak jasangarritasuneranzko politikak exijitzen ditu, ingurumen eta gizar­ tearekin lotutakoak merezi duen tokia izan dezan ekonomikoaren aurrean, eta ildo honetatik, aukera berdintasunerako eta lana eta bizitza pertsonala adiskidetzeko politikak eska­ tzen di­ tu, ekoizpen eta ugalketa lanen bidezko banaketa berma dadin. Gainera, estrategia hau da krisitik ateratzeko daukagun modu iraunkor eta bidezko bakarra. Arrazoi hauek guztiak direla eta, Ekologistak Martxanek martxoaren 29ko greba orokorrera deitzen du, egungo sistema giza beharren asebetetzean oinarrituriko bestelako bat bilakatzeko pauso moduan, planetarekin bakean eta ez gero eta mundu bidegabeago eta jasangaitzagoan.

AHTrik EZ! BEHAR EZ DUGUNETIK MURRIZTU DEZATELA! Esan gabe doa, ordea, eskubide laboral eta sozialen aurkako erasoa nola Euskal Herrian jada lu­ ze eta zabal sustatu diren beste hainbat politika eraso­ kor eta espoliazio modu modernorekin uztartzen den. Honi dagokionean, garaia da AHTak eta azpiegitura­ lan erraldoien eraikuntzak berekin aberastasuna, en­ plegua eta ongizatea dakarten sinesmen okerraren au­ rrean behingoz begiak zabaltzea, proiektu txiktzaile horiek zinez kapitalismoaren ihesbidearen porlanezko ikur baitira, desoreka sozialen areagoketa ezezik lu­ rraren suntsiketa ere dakartenak berekin.

5

29M: HUELGA DE CONSUMO. En una sociedad industrial la huelga general es la mejor medida de presión. Pero ese escenario ha ido cambiado con el tiempo, pa­ sando a una sociedad basada en el consumo, donde lo que de ver­ dad hace daño a todas las empresas es no consumir. Imagina un día de huelga general y de consumo, de paro absoluto. Sin apenas con­ sumo, sin compra de alimentos, prensa, tabaco, sin uso del trans­ porte privado ni colectivo, sin movimientos bancarios, sin llama­ das, sin gestiones con la administración, un día de total retiro del mundanal ruido. Bancos, centros comerciales, supermercados, ga­ solineras, comercios, centros de atención al cliente, todos ellos sin clientela. Si algún trabajador no secunda la huelga general por miedo al despido estaría cruzado de brazos.


6

boletina apirila 2012

Fukushimaren urtemugan Garoña gelditzea aldarrikatuz

6

boletin martxoa 201

Bilboko manifa

Hori izan zen mezua bai Bilbon, Donostian, Gastei­ zen, Baionan... eta Garoñan eta Valladoliden ere bai!!

Eguzkiko eguzki anti­nuklearrak Donostiako Kontxan

Casi un millar de personas se manifestó en Bilbo en el aniversa­ rio de Fukushima y aprovechar para reclamar el cierre de la cen­ tral nuclear de Garoña, central gemela a la de Fukushima Daishii que sufrió la furia del tsunami y cuyo cierre el Gobierno de Maria­ no Rajoy ha prolongado hasta 2019. Ante esta nueva medida, or­ ganizaciones políticas, sindicales y sobre todo ecologistas convo­ caron protestas en diferentes ciudades españolas, entre ellas Ma­ drid, donde también se movilizaron centenares de personas desde la Embajada de Japón hasta la sede de Nuclenor, propietaria de la central de Santa María de Garoña. La manifestación era convoca­ da por unas decenas de organizaciones, formaciones políticas y sindicales entre ellas Ekologistak Martxan. Terminó en los ale­ daños de la nueva flamante torre de Ibedrola, una de las propieta­ rias a medias con Endesa de la central de Garoña. La mani contó con los asíduos buzos, máscaras anti­gas e incluso mutantes ra­ diactivos. Entre los lemas se corearon «ni un día más, Garoña cie­ rre ya», «IberTrola no es renovable», «Lemoiz bezala, Garoña itxi orain», o el popular «¿Para qué, para qué? Para llenarse los bolsillos» adaptado a térmicas, hidroeléctricas y nucleares de la susodicha compañía enérgetica.


boletina apirila 2012

7

www.bizimugi.eu

500 persona Baionako giza­katean

"Zentral nuklearra: minbizia eta hondamena"

500 pertsonek parte hartu zuten, Baionan martxoaren 11an, Bizi! mugimendu altermundialistak antolatutako nuklearraren kontrako jen­ de kate haundian Fukushimako urteurrenean. Manifestalariek galdegi­ ten zuten besteak beste, Euskal Herritik 4 kilometro eskas den Espaar Garoa Zentral Nuklearraren berehalako hestea. Zentrala hori, duela 42 urte martxan da, eta espaol gobernuak, 2019a arte nahi du haren bizi­ iraupena luzatu! Sabrina Raveta­k, Bizi!ren bozeramaileak adierazi zuenez Fukushima etorri baldin bazaigu gogorki orroitarazterat arrisku nuklearra ez zela beldur eskasetan ziren ekologista batzuren asmakizu­ na, badugu beste mehatxu larri bat gure buruen gainean, zinezko bon­ ba bat klimatikoa hura eta haren atzetik­aurrerako kontaketa serioski aintzinatua da, zeren petrolioa, gasa, lapitz gasa eta ikatza bezalako energia fosilak egunero gero eta gehiago erretzen dira

Cientos de personas exigen el cierre de Garoña en Gasteiz El 11 de marzo, día del aniversario de Fukushima la Plata­ forma Araba sin Garoña convocó una concentración en la Pla­ za Nueva, frente al ayuntamiento vitoriano, exigiendo el cierre de la central de Garoña, bajo el lema "Nunca más Fukushima, Garoña itxi orain". . Esta fue secundada por alrededor de 300 personas. Los co­ lectivos que integran la Plataforma denunciaron la apuesta "kamikaze" del Gobierno central de prolongar la vida útil de la central nuclear tan próxima a Gasteiz más allá del año 2013, al tiempo que emplazaron a los responsables políticos del territorio, "empezando por el alcalde de Vitoria y siguien­ do por el diputado general", a que "respeten la voluntad popu­ lar mayoritaria" y "lejos de declaraciones vacías de contenido pasen de las palabras a los hechos". La Plataforma recordó que mientras numerosos países como Alemania han decidido cerrar sus centrales más antiguas, el gobierno español ha to­ mado la dirección contraria manteniendo la única planta de primera generación que aún permanece en activo en el Estado. Los convocantes señalaron la ironía de adjudicar el título de Green Capital europea a Gasteiz, cuando ésta se halla ubicada en el radio de acción de una central nuclear tan vieja: "aquí es­ tamos frente al Ayuntamiento de una ciudad que se encuentra a menos de 40 kilómetros de una auténtica bomba nuclear, mientras celebra los fastos de su nombramiento como ciudad verde mirando hacia otro lado".

Un centenar de personas pide en Garoña el cierre de la central

Una concentración marcando el primer aniversario del ac­ cidente de la planta japonesa de Fukushima­Daiichi convo­ cada por Ecologistas en Acción reunió a un centenar de per­ sonas en Garoña. Se recordó que el reactor es similar al de la nuclear: agua en ebullición BWR, contención Mark I, mismo fabricante (General Electric), potencia (460 MW) y antigüedad (inicio de actividad en 1971). La pancarta leía ‘Garoña cierre ya’. En caso de un accidente grave en la cen­ tral burgalesa habría de «manera inmediata y severa» 57.000 habitantes afectados, en un radio de 30 kilómetros, y además, en un marco de 100 kilómetros los afectados lle­ garían a millón y medio de personas, de las provincias de Burgos, Bilbao, Vitoria o Santander. En Valladolid, un grupo de ecologistas se concentraron también en el centro de la ca­ pital para exigir el «cierre inmediato» de Garoña.


8

boletina apirila 2012

Y Mientras prorrogan Garoña ...

... la factura de la luz sube y sube Las propietarias de Garoña (a medias configurando Nucle­ nor) Iberdrola y Endesa logran que se modifique la tarifa eléc­ trica en su beneficio. Por un lado consiguieron (bajo el PSOE) que se alargue la actividad de las nucleares (no sólo de Garoña sino también de Almaraz y Ascó (de Iberdrola y Endesa), Con­ frents (Iberdrola)) y que ahora aún se quiere alargar más con el PP en el poder, y por otro siguen subiendo los precios. El que estas centrales que fueron diseñados para 40 años continuen pa­ sados como en el caso de Garoña añade el riesgo que ya de por sí encierran (además del de todos esos residuos, extracción de uranio, etc) y como demostró a todo el mundo su central ge­ mela de Fukushima. Así lo ha expresado también la población en la conmemoración del desastre nuclear de Fukushima. Pero los intereses de las enérgeticas, como el caso de los titu­ lares de Garoña son muy distintos, pues al estar construidas y amortizadas, el gasto es menor y el beneficio muchísimo más. Más aún si tenemos en cuenta que la electricidad producida tanto por centrales hidroeléctricas y nucleares construidas hace más de 25 años se vende al precio de la electricidad producida por centrales de ciclos combinados de gas natural que además de nueva, cuentan con tecnología muy avanzada y cara, y cuyo combustible (gas natural licuado) también continúa subiendo de precio. Ahora, una vez más, encima vuelven a alterar la tari­ fa para cobrarnos más y embolsarse más por la electricidad que nos venden. Iberdrola y Endesa logró el 13 marzo 2012 que el Supremo obligue al Gobierno a subir de nuevo la tarifa de la luz desde enero refacturándose de forma inmediata 904 millones de eu­ ros que consideran no pagados, correspondientes al déficit de tarifa extra (a cobrarse vía tarifa en el siguiente periodo) (más sobre el "Déficit tarifario": www.ecologistasenaccion.org/arti­ cle22295.html). Esta es la tercera vez en menos de dos años que el Tribunal Supremo se pone de parte de las grandes eléc­ tricas en sus contenciosos con el gobierno acerca de la tarifa eléctrica, la segunda en menos de tres meses. Este es un con­ tencioso antiguo por la cual las elécticas demandan pago de un déficit de 21.800 millones de euros al final de 2011 y que se es­ tima alcance los 24.000 millones de euros para 2012. El mis­ mo recurso tuvo lugar en julio de 2010 y 2011. Estas y las demás compañías electricas (agrupadas en UNESA) proponían para este año (2012) cancelar la deuda poniendo “el contador a cero”. Así el mismo ministro Soria, una vez conocida la decisión del Supremo, indicó que habrá que "tener en cuenta" también los beneficios que las prórrogas a las nucleares suponen para dichas empresas. Los consumidores españoles pagan las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europa (UE), los terceros más caros de la treintena de países europeos (sólo por detrás de Malta y Chi­ pre), habiéndose creado una brecha con respecto a los demás países europeos en los últimos cinco años. Así lo ha denuncia­ do la organización de consumidores Facua la cual pidió al Go­ bierno que tome medidas para no cargar más las facturas. Además de la ingerencia en el sistema de fijación de precios de las grandes compañías eléctricas, éste está basado en la es­ peculación, en una subasta de poca fiabilidad. En el Reino Unido, donde también opera Iberdrola a través de Scotish Power, ésta se vio obligada el pasado enero a redu­ cir en un 5% su tarifa pues todas las demás eléctricas ya la habían reducido debido a las dificultades de las familias por la crisis a pagar (y redujo la electricidad manteniendo la del gas intacta, pero teniéndola que reducir luego cuando se descubrió la jugada). El junio pasado Scottish Power anunció a sus 5 mi­

llones de clientes una subida en sus facturas de gas y electrici­ dad del 19% respectivamente. Además de estas reclamaciones de las eléctricas, debemos recordar muchos beneficios que estas obtienen del erario pú­ blico y directmente de nuestras facturas como es la compensa­ ción por la moratoria nuclear y por la que se nos añade un 0,33% de la tarifa eléctrica a nuestra factura hasta el 2020 (desde 1991 cuando se aplicó la moratoria con una estimación de indemnización de 4.381 millones de euros, de los que ya se han pagado 3.440 millones), o los incentivos por desarrollar energía renovable que en el caso del estado español supusie­ ron en 2010 los 38,17 millones de euros, etc y sin contar con todos los costes asumidos por las instituciones en lo concer­ niente a seguridad de las centrales, desmantelamiento de di­ chas centrales o incluso en caso de accidente (a partir de los 700 millones de euros, por negativa de las compañías asegura­ doras a asumir los riesgos y que los asume el estado), trans­ porte y tratamiento de residuos radioactivos, o incluso hasta el 2011 por almacenar uranio (costos de 1998 a 2001: 14 millo­ nes de euros), o incluso tasas no cobradas como las últimas correspondientes a vertederos de la Junta de Castilla y León en las que eximió a Iberdrola (y Endesa, y Unión Fenosa) de pagar 21 millones de euros en los nuevos impuestos, o repre­ sentación institucional en otros países, contratos, etc por los que el gobierno intercede a la empresa. Y a esto habría que añadir los gastos ocasionados por accidentes, que en caso de ocurrir en la producción nuclear tendrían un efecto económico tremendo como bien lo atestigua Chernobyl en el caso ucraniano. Y sobre todo, mientras ellas exigen más deinero del gobier­ no y de nosotrsos clientes, ellas continuan generando benefi­ cios, aumentando los salarios de sus directivos millonarios construyendo torrecitas, como la actual sede de Iberdrola en Bilbo.

Unesa afirma que la nuclear no es barata

Eduardo Montes, presidente de la patronal eléctrica Unesa (aglutinando a Endesa, Iberdrola, Gas Natural­Fenosa y EON), rompió con décadas de usar el mensaje de que la energía nu­ clear era barata. Pese a ello este continúa siendo el mensaje del Foro Nuclear que representa a las mismas empresas más las propias de la energía atómica. "Quien diga que la energía nu­ clear es barata es que no sabe de lo que habla", declaró en la presentación de resultado de la Sociedad Nuclear Española. Así, las eléctricas optan por cesar su campaña a favor de la energía nuclear para intentar atajar un posible impuesto a esta fuente de energía. Según Montes el precio del Megavatio­hora nuclear es de unos 50 euros, mientras que para Unesa es 37 y para el Foro Nuclear unos 35. El mantenimiento y la operación de las centrales son los que la encarecen y sobre todo la cons­ trucción de estas (unos 5.000 millones sin retrasos y sobrecos­ tes). Por eso el gran negocio es alargar su funcionamiento más allá de los 40 años. Según Montes, sólo en años en los que el precio del mercado eléctrico es muy alto los reactores ganan.

Galán contempla un día sin nucleares

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, observó que "las centrales nucleares requieren inversiones cuantiosísimas para su mantenimiento", por lo que "puede llegar un momento en que no merezca la pena seguir por razones económicas". Según Galán, Garoña tiene más de 6.000 millones de euros sin amortizar, por lo que "cada año la cantidad que invertimos es más incluso que la que amortizamos".


internazionala

Ucrania: Fallece uno de los afec­ tados por Chernóbil en huelga de hambre Gennadi Konopliov, de 68 años, uno de los supervivientes del desastre nuclear de Chernóbil que parti­ cipaba en una acampada de protesta contra el recorte de las pensiones asignadas a las víctimas del accidente ha fallecido este domingo en la ciudad de Donetsk después de que el cam­ pamento fuera desalojado por la Policía. Inglaterra: Doble record en Hinkley En el da del primer aniversario del desastre de Fukushima (11 de marzo) activistas anti­nucleares batieron dos records en dos das: la protesta masiva contra la central nuclear de Hin­ kley Point atrajo ms de 1,000 personas la mayor manifestacin contra la construccin de una central nuclear en cuatro dcadas. El gobierno britnico planea construir ocho centrales nucleares nuevas. Y el mismo 11 de marzo la plataforma Stop New Nu­ clear conclua el primer bloqueo de 24 horas a una central nu­ clear en la isla. Se improvis un camping mientras unas 100 personas permanecan durante toda la noche fuera de la puerta principal de la central. La accin termin con oraciones de mon­ jes budista japons dedicado a las vctimas del tsunami qu pro­ voc el desastre nuclear de Fukushima.

ECUADOR: Marcha anti­minería El pasado 5 de marzo, el presidente Rafael Correa firmó el primer contrato minero a gran escala, y lo hizo con la empre­ sa china Ecuacorrientes (ECSA), dando inicio a este tipo de actividades en Ecuador. Al día siguiente, grupos ambientalis­ tas protagonizaron una serie de protestas y anunciaron que im­ pedirán que este contrato llegue a ejecutarse, señalando que no cuenta con la licencia ambiental, que constituye el plan de manejo de la zona en el que se especifica cómo se evitarán daños al medio ambiente y cómo se remediarán en caso de producirse. Desde el inicio de su primer mandato en el 2007, Correa anunció la intención de llevar adelante proyectos de minería a gran escala. Sin embargo, estos planes fueron retrasados por la decisión de la Asamblea Constituyente en el 2008 de rever­ tir las concesiones mineras a través del denominado Mandato Minero, que también restringía las concesiones para la mega­ minería. Así Ecuador celebró la Marcha Plurinacional Por La Vida, Agua Y La Dignidad De Los Pueblos del 8 al 22 de marzo. La marcha fue obstaculizada por patrulleros, vehículos del ejército y helicópteros sobrevolando y cientos de militares y policías.

boletina apirila 2012

9

Colombia: En febrero de 2011 surgieron connflictos en el departamento del Cesar, (La Loma y Plan Bonito) debido a la inoperatividad de la Vale para reasentar tres comunidades desalojadas de la próxima zona de extracción de carbón tér­ mico. El saldo fue un policía muerto y varios heridos, además de coches y casas incendiadas. México: Asesinan a un Comunicador Indigena y Activista Opositor a Minera Cuzcatlán en México. Saúl Vicente Váz­ quez del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó: "Este ataque se suma a la cadena de agresiones que ha sufrido esta organización y la comunidad de San José el Progreso, donde actúa un grupo armado, presumiblemente defensor de la mi­ nera Cuzcatlán, como lo señaló Bernardo en una entrevista que le realicé un par de meses atrás". El jueves 15 de marzo de 2012, fueron emboscados y ata­ cados a quemarropa activistas anti­minería de la Coordinado­ ra de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) (Oa­ xaca) resultando muerto Bernardo Vásquez Sánchez, y heri­ dos su hermano Andrés Vásquez Sánchez y Rosalinda Dionicio.

México: El Poder Judicial detiene permisos de explotación minera en Wixárika ( 27 de Febrero de 2012 ). Los tribunales federales otorgaron de manera definitiva la suspensión del acto reclamado por el Pueblo Wixárika (Hui­ chol) a fin de que no se otorgue ningún permiso de explota­ ción para el proyecto minero La Luz, en el Municipio de Ca­ torce en San Luis Potosí, en tanto no se resuelva el fondo del asunto planteado. Mar del Norte ( 2012 Marzo 27) Una platforma de gas y petróleo a 150 millas de la costa escocesa perteneciente a la gigante francesa Total fue aban­ donada al cubrirla una nube de gas y no poder controlar el es­ cape. Canadá: la policía de Quebec desmanteló el bloqueo Innu contra un complejo hidroeléctrico. El proyecto incluye 4 em­ balses, con sus respectivas centrales hidroeléctricas y líneas de alta tensión en territorio Innu (Nitassinan) con gran impac­ to ecológico.


10

boletina apirila 2012

El Fracking también está llegando a Nafarroa y, en concreto ya se han solicitado y proyectado tres permisos en Lizarrerria ­Tierra Estella para realizar pozos de estudio de los cinco previstos en Na­ farroa. Uno de ellos, denominado "Pegaso" abarcaría zonas de Gipuzkoa, Araba y Nafarroa; y enmarcaría las sierras de Urbasa, Lokiz, Andia y el Valle de Ameskoa entre otras zonas. Otro, llamado "Usoa" incluiría zonas cercanas a Zuñiga, Acedo, Valle de Lana, Kampezu y un tercero denominado "Ebro­3" afectaría a la zona de Aras, Viana, y parte de La Rioja. Es necesario moverse: informarse y actuar. Los proyectos todavía están en fase administrativa, aunque en nuestra tierra ya hemos sabido de prospecciones relacionadas con estos proyectos, como es el caso del pozo "Estella 1" en Metauten. Por ello, Ekologistak Martxan de Lizarrerria organizó una una reunión informativa el 14 de marzo convocando a distintos colectivos sociales, sindicatos y vecin@s, depara discutir la situación y conformar una plataforma de acción contra la locura del Fracking. En ella se informó de qué es el Fracking y las luchas de oposición en nuestro entorno y como organizar la oposición desde el ámbito popular y vecinal.

a o r

r a f a n fracking EZ biz araba ka ia ­ Protestas en el Día Mundial del Agua

También en marzo se dio a conocer la plataforma contra el Fracking en Bizkaia "Fracking EZ Bizkaia", por medio de una concentración frente a U.R.A (Agencia Vasca del Agua), en la celebración del Día Mundial del Agua, denunciando la mala gestión y la contaminación de este recurso básico (aguas su­ perficiales y subterráneas) durante la extracción de gas natural mediante la técnica del Fracking o fractura hidráulica. Fracking Ez Araba también se movilizó contra este método extractivo en el Día Mundial del Agua con motivo de la jorna­ da inaugural del Encuentro Internacional sobre Gestión del Agua que tuvo lugar el 20 de marzo en el Palacio de Congre­ sos Europa de Gasteiz. La plataforma Fracking Ez Araba en­ tregó en mano a la Concejala de Medioambiente Idoia Gar­ mendia una moción para declarar a Gasteiz "municipio libre de fracking" siguiendo con su campaña de declarar munici­ pios libres de fracking. El Fracking, un proceso industrial de extracción de gas natu­ ral a grandes profundidades bajo el subsuelo, requiere de la utilización de grandes cantidades de agua (entre 6000 y 29000 m3 por pozo) mezcladas con arenas y compuestos químicos. Es un proceso muy intrusivo y perjudicial para el medio am­ biente ya que requiere de la perforación de un pozo vertical hasta la capa donde está almacenado el gas y luego otro hori­ zontal. Posteriormente, se rompe la capa de piedra con explo­ sivos y se introduce agua a presión con compuestos químicos altamente contaminantes y arenas con el fin de extraer el gas. Finalmente, se recupera parte de agua introducida junto con el gas. El gas se separa y el agua se almacena para su posterior tratamiento. Los impactos relacionados con el agua son muy diversos ya que existe una amplia posibilidad de que las aguas residuales almacenadas en el pozo, una vez extraído el gas, acaben contaminando acuíferos, ríos subterráneos o ríos super­ ficiales cercanos. La nueva Plataforma vizcaína denunciaba la complacencia de URA con el EVE, SHESA, el Gobierno Vasco y el Central en este proceso ya que le fue solicitado un informe del impac­ to que supone esta técnica para un pozo y en vez de oponerse a este terrible proceso, se limitó a estudiar si el acuífero de donde se iba a extraer el agua disponía del caudal adecuado

para este proce­ so. Demandamos que tenga en cuenta el resto de los impactos (enumerados ante­ riormente) y consecuentemente se posi­ cione en contra. "Desde la plataforma" ­ concluyen­ "continuare­

Hausketa hidraulikoaren aurkako elkarretaratzea U.R.A. egoitzaren aurrean mos oponiéndonos a este proceso altamente contaminante hasta que consigamos que se paralice definitivamente". proceso, se limitó a estudiar si el acuífero de donde se iba a extraer el agua disponía del caudal adecuado para este proceso. Demandamos que tenga en cuenta el resto de los impactos (enumerados anteriormente) y consecuentemente se posicione en contra. Mientras en Gasteiz tuvo lugar una concentración fuera del Palacio de Congresos Europa en la que concurrió casi un centenar de personas. El representante de la plataforma,


Andrés Illana recordó que en el marco de la capi­ talidad verde europea que Gasteiz ostenta duran­ te 2012, y en el Día Internacional del Agua era necesario hacer una profunda reflexión tanto so­ cial como institucional sobre la gestión y preser­ vación de los acuíferos que se encuentran tanto en el propio municipio de Gasteiz ycomo en los alrededores, y cuyo futuro se encuentra en entre­ dicho de llevarse adelante este proyecto de ex­ plotación gasística.

boletina apirila 2012

11

Tecnology made in USA ­ dinero vasco

Fracking Ez Araba se hacía también eco de de la creación de un grupo empresarial vasco "que pretende impulsar desde el País Vasco nuevas tecnologías de aprovechamiento energético basa­ das en el gas". Este proyecto, llamado Fénix Gasteizko Uraren Kudeaketari eta Hiri Garapenari buruzko Group Development (FGD) llega liderado por Nazioarteko Topaketaren kanpoko elkarretaratzea Joseba Grajales, presidente de la alavesa Guas­ cor, y por el ex­vicelehendakari Jon Azua, que en Gasteiz, el ponente Pedro Prieto explicó que el acuerdo también proviene de Guascor, empresa que ahora pertenece a con las empresas norteamericanas podría derivar en la adqui­ la norteamericana Dresser­Rand, que la compró el año pasado sición del know how del proceso extractivo del gas no con­ por 862 millones de dólares. Fénix Group Development ya ha vencional para que sean empresarios vascos los que exploten adquirido participaciones en empresas norteamericanas que yacimientos en países en desarrollo donde se han detectado ya se están dedicando actualmente, entre otras cosas, a la ex­ bolsas de este tipo de gas. plotación de gas no convencional a través de la técnica del Por tanto, creen que la explotación de los pozos en Álava fracking. La empresa pretende crear 600 empleos en Euskadi sería solamente el ensayo general de un nuevo modelo de ne­ para desarrollar productos y servicios que aplicará explotacio­ gocio energético vasco, a exportar a otros territorios, víctimas nes de gas no convencional en países como Estados Unidos, de esta técnica tan agresiva con el medio ambiente, y que ya Argentina, Ucrania, Polonia o Rumanía. cuenta con un importante rechazo por parte de la sociedad En las Jornadas divulgativas sobre el fracking organizadas alavesa.

GIPUZKOA SARETUZ

Gipuzkoan Saretuz osatu da kontsumo arduratsua bul­t­ zatzeko sarea. Sarean Ekologistak Martxan, Emaus, Mu­ garik Gabe eta Mugarik Gabeko Ekonomilariak taldeak daude eta Apirilaren 20 eta 21an Donostian Topaketak egi­ teko asmoa dauka.

iritzia “IGNORANCIA Y LIMPIEZA DE RIOS” Juanma Hernandez Ekologistak Martxan Iruña

Leo atónito la negativa de la Corporación de Funes al pro­ yecto medioambiental LIFE de recuperación y conservación del visón europeo. Esta iniciativa europea, acompañada de una fuerte dotación económica, va dirigida a proteger esta especie animal en peligro de extinción y al mismo tiempo recuperar la flora y fauna de los ríos. Municipios del entorno como Peralta, Marcilla, Falces y Milagro ya han apoyado el proyecto. Sólo Funes se opone con argumentos tan sesudos como la inexistencia del bicho, que el visón no ha vivido nunca ni allí ni en toda la Península Ibérica, o que lo que ellos quieren es “limpiar” el río y evitar las inundaciones. Pero que no engañen a nadie, el visón europeo es una es­ pecie autóctona cuya principal amenaza además de la des­ trucción y contaminación de los ríos donde vive, es la com­ petencia que sufre de su pariente invasor, el visón america­ no, como consecuencia de fugas y sueltas de granjas peleteras. Y cuando hablan de limpiar, en absoluto se refie­ ren a extraer la suciedad sino a destruir la vegetación de ri­ bera y convertir los ríos en canales carentes de vida. La ignorancia, en sí misma no es mala, no hace a una per­ sona mejor o peor. Sin embargo, alardear de ignorancia es sencillamente patético y además preocupante cuando se tra­ ta de una institución que representa a los ciudadanos, tal es el caso de Funes.


12

boletina apirila 2012

En el día mundial del agua

BARAKALDO SE MOVILIZA POR EL AGUA En el día mundial del agua, Ekologistak Martxan también se movilizó junto a otros grupos locales y vecinales en Barakal­ do contra la contaminación del agua con lindano. Cientos de personas abarrotaron la Herriko Plaza de Barakaldo recla­ mando agua del grifo sin contaminar mientras el alcalde del PSE se quedaba solo ante la indignación del pueblo. La preocupación existente estas últimas semanas en Barakal­ do ante el riesgo de que el ayuntamiento conecte de nuevo el contaminado pantano de Oiola a la red de agua potable se ha hecho patente en el día a día. Bares, panaderías, mercado y as­ censores se convierten en espacios donde el vecindario comen­ ta incesantemente el problema del agua en un pueblo donde el lindano es un referente de contaminación y peligro para la sa­ lud para cualquiera que haya vivido en este pueblo. La denuncia de la existencia de un serio riesgo para la salud por un agua del grifo contaminada realizada por los grupos eco­ logistas ha sido abanderada por las Asociaciones de Vecinales de los distintos barrios, que han repartido información y carte­ les por todo el pueblo alertando a la población sobre este pro­ blema. Como en una campaña electoral de hace 10 años, mega­ fonías de coche movidas por asociaciones vecinales, indigna­ dos, madres y padres han llenado de lemas los oídos de quién a cualquier hora andaba por el pueblo. Asociaciones vecinales, culturales, deportivas, de toda índole se han ido uniendo en reu­ niones informativas y debates pateando el pueblo, portal a por­ tal, para movilizar a la población bajo el lema "Que no jueguen con tu salud ni la de tu familia". En Barakaldo, el Lindano preo­ cupa, y mucho, y más si está en el agua del grifo. Tras dos pancartas en las que se pedía el cierre definitivo del pantano de Oiola cientos de personas de todas las eda­ des han expresado en la plaza cen­ tral del pueblo,

junto al ayuntamiento, su profun­ do malestar por la actuación mu­ nicipal. Desde el escenario prin­ cipal del pueblo, Endika, un rape­ ro local recitó versos alusivos al lindano, al agua limpia, al alcalde y a los intereses económicos. La concentración se convertió tam­ bién en una especia de asamblea informativa donde Javier Vázquez, conocido activista de Eko­ logistak Martxan y de la plataforma local Espitzua, que lleva décadas luchando contra el lindano, explicó punto por punto la problemática existente, los peligros de beber agua contamina­ da, las denuncias, y las numerosas investigaciones y gestiones realizadas para lograr que en el pueblo no se vuelva a beber agua envenenada. Las propuestas de moción presentadas por los grupos ciuda­ danos han sido bien recibidas por todos los grupos políticos del ayuntamiento, con excepción del partido del alcalde, el PSE, que se queda solo ante la preocupación ciudadana. Queda en manos del alcalde que la moción para el cierre definitivo de Oiola sea presentada en el próximo pleno, aunque existe el te­ mor a que pese a todo quiera seguir retrasándolo. El alcalde no he querido por ahora contestar a los escritos y quejas, ni reunir­ se con los grupos convocantes, incluso a pasear de que sus de­ nuncias han sido refrendadas por una recomendación que ha publicado el Ararteko donde resalta la mala actuación institu­ cional en este tema. Los convocantes continuan animando a la gente a seguir mo­ vilizándose y a acudir a las ventanillas del ayuntamiento a con­ tinuar poniendo sus quejas y reclamaciones hasta que el tema sea favorablemente zanjado. También han presentado peticio­ nes a todos los grupos políticos con representación en el Ayun­ tamiento, pidiendo su apoyo, así como al Lehendakari, el De­ partamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, Ura (Agencia vasca del agua), Ihobe (sociedad pública de gestión ambiental) y Consor­ cio de Aguas.


boletina apirila 2012

13

Azken boladan sekulako hika­mika sortzen ari da hondakin kudaketa Gipuz­ koan, batez ere sailkapen bilketa hurrengo urtetan praktikan jartzeko hain­ bat udaletan proposatu delako. Baina batez ere orain arte instituzioak eutsi dituztenek oso gutxi edo ezer egin ez dutelako hondakin bilketa mailan eta haien helburua erretzea besterik ez delako izan. Hona hemen honi buruz Ekologistak Martxan­ek daukan iritzia.

EKOLOGISTAK MARTXAN:

EL SISTEMA PaP POSITIVO para Gipuzkoa 1. SIN PERDER EL NORTE De tanto mirar a la letra pequeña se nos está olvidando el ti­ tular: vivimos en un mundo de recursos limitados. Se trata de afrontar el problema de la basura pero el contexto medio am­ biental, sin hacer trampa. La ciencia ha dejado claras las limi­ taciones y la crisis medio­ambiental que hoy en día se esta vi­ viendo. A la política responsable le toca evitar que nos encami­ nemos a un desastre. Es decir, además de política de basuras, hay que enfrentarse a la solución de los problemas globales me­ dioambientales. La gestión de residuos se debe basar en la Directiva Europea de Residuos (2008/98/CE) y esta obliga a cumplir la jerarquía: primero reducir la cantidad de residuos generada, luego está la reutilización y después el reciclaje. El último paso serían la in­ cineración y los vertederos. También obliga a recoger de mane­ ra separada los residuos orgánicos. Así que no es una imposi­ ción, sino que la legislación europea es la que obliga a recoger de manera selectiva lo orgánico. Por lo que el sistema de reco­ gida Puerta a Puerta (PaP), está más acorde con la jerarquiza­ ción de los sistemas de gestión de residuos establecida en la directiva europea mencionada. La única incertidumbre que nos crea es si el sistema PaP, favorece la reducción de residuos. Es claro que aumenta la cantidad de residuo que puede ser reciclado, pero y ¿el objetivo de reducción de residuos? Creemos que incidir en la reducción de la can­ tidad de residuo generada además de en las posibilidades de reciclado, es aún un reto pendiente del sistema PaP. La incineración no es sólo producto de una planifica­ ción errónea y desarrollista, que entre otras cosas preveía la multiplicación de los residuos, sino que además se trata de un sistema tecnocrático que ignora la autonomía muni­ cipal y la implicación de la ciudadanía. Así que cualquier sistema que permita gestionar los residuos sin su incinera­ ción es un sistema aceptable, ya que además de no provo­ car nuevos problemas ambientales, evita la destrucción de recursos. Construir la incineradora es a nuestro parecer una irresponsabilidad 2. LA RECOGIDA SELECTIVA ES LA CLAVE Ekologistak martxan apostamos por la reducción del consumo, la reutilización y el reciclaje como claves para la resolución del problema de las basuras (preferimos lla­ marlos residuos). Creemos que es necesario legislar en los

Comisión de Residuos Ekologistak Martxan Bizkaia

municipios para hacer obligatorio el reciclaje y aumentar los niveles de éste significativamente. Para ello no desdeñamos ningún sistema de recogida. Cualquier sistema de recogida de­ be ser adaptado a la realidad municipal en la que se circunscri­ be, con la participación de la ciudadanía, clave para el buen funcionamiento del sistema que se adopte. Sea cual sea el sistema, la clave para recuperar materiales es la separación de materiales en origen. Es el principio de la so­ lución. El sentido común exige que no juntemos en nuestras casas lo que se pide que separemos luego en contenedores. La separación domiciliaria es por tanto el punto de partida prácti­ co de toda correcta gestión de los residuos y su posterior recu­ peración. Como primer paso es absolutamente necesario abordar la recogida de la materia orgánica, ya que es la fracción más im­ portante de la basura. En Bizkaia según la caracterización de RD de 2001, la Materia Orgánica Putrescible es el 43,86 %. Esta fracción de la basura no hace falta eliminar/destruir, si no que se puede recuperar para enriquecer la tierra (por otra parte muy erosionada: tanto por el monocultivo de coníferas, como


14

boletina apirila 2012

por las infraestructuras). Existe un déficit de materia orgánica en los suelos de Bizkaia y en toda Euskal Herria. Simplemente implementando la recogida de la materia orgá­ nica reduciríamos la basura a tratar solamente a un 56,14%, tanto por ciento del cual una parte importante se recicla. En Bizkaia se recicla el 33% se composta el 0,8% y se reutiliza el %0,4 (ver cuadro adjunto), así que solamente con la recogida separada de lo orgánico conseguiríamos una reducción de la fracción de rechazo de la basura a un solo 22,74%, unas 140.000 Tm/año. Con lo cual, si se recogiese selectivamente la materia orgánica se tendría que reducir a la incineradora de Za­ balgarbi a la mitad (de las 217.000 de hoy en día) y no haría falta ningún vertedero. Aunque es utópico pensar que se vaya a compostar todo, caminar en este sentido y poner los medios y recursos necesarios, deberia ser la prioridad de los políticos y el camino a seguir para conseguir una importante reducción de residuos. 3. La recogida selectiva más eficaz es la del PaP Por lo que conocemos, con la recogida PaP personalizada, en una correcta separación de la materia orgánica, se esta alcan­ zando la mayor eficiencia con tasas de reciclaje superiores al 80% (En Antzuola se recicla el 92%), frente al modelo de con­ tenedores colectivos. Veamos unos ejemplos y datos comparativostivos de la si­ tuación:

­ En Bizkaia, con el QUINTO CONTENEDOR con llave, se pretende en 5 años compostar el 4% de la materia orgánica que se produce en Bizkaia.Nos parecen objetivos muy escasos, cuando en Usurbil en dos años desde el inicio del proceso de discusión se está compostando el 100%. El Puerta a Puerta pa­ rece bastante más eficaz, como podemos comprobar en este cuadro elaborado en un informe del Ayuntamiento de Bilbao. Pero aún así los resultados del 5 contenedor en Deusto son bas­ tante peores que los guipuzcoanos, a pesar de tratarse de pobla­ ciones tan cercanas y similares a la nuestra. Esto sólo se puede achacar a la desidia del organizador, esto es del Ayuntamiento de Bilbao y/o Diputacion Foral de Bizkaia. En Bizkaia con la incineradora no haría falta ni minimiza­ ción, ni prevención, ni tratamientos alternativos, aún así y de cara a la galería se está llevando una experiencia piloto en ba­ rrio bilbaíno de Deusto. Los 22.267 habitantes de San Pedro de Deusto, producen 1,13 kg/hab/día de basura, eso supone una cantidad de 9.184.024 kilogramos anuales, unas 9.180 To­ neladas. Si el 40% es materia orgánica, en San Pedro de Deus­ to se producirán 3.673 Tm/año de materia orgánica, de las que únicamente se prevé recoger 63 Tm/año, en el mejor de los ca­

sos. Es decir el 1,75% de lo posible: una miseria. Y esto es además así, porque es criterio de la Diputacion de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao, recoger exclusivamente materia or­ ganica no cocinada, dificultando en exceso el compromiso y participación ciudadana.

4.­CARCTERÍSTICAS DEL PUERTA A PUERTA

Los detractores de la recogida PaP, hablan de suciedad del sistema y del llamado “turismo” de residuos (esto es llevar las basuras a otros municipios con contenedores, bajo el concepto de turismo de las basuras, hay un comportamiento patológico, una carencia civismo), además de imputar al mismo un coste mucho más alto que a otro sistema tradicional. Pero quienes así hablan se olvidan de cómo están de rebosados y la sucie­ dad existente alrededor de los contenedores en numerosos ba­ rrios de nuestras ciudades, agravado por la crisis, dada la can­ tidad de personas que se ven obligdas a rebuscar en las basu­ ras . Puede producir olores pero se recoge con la suficiente periodicidad, al contrario de los contenedores en los que se mezclan papeles, plásticos y comidas en una bolsa cerrada que los producen en la combinación. En cuanto al coste: puede que al poner en marcha el sistema PaP, resulte mas costoso, pero a futuro... ¿es mas caro que construir una incineradora?. El compostaje es mucho más ba­ rato que otros sistemas, a modo de ejemplo reseñar que la in­ cineradora de ZABALGARBI (que quema y destruye alrede­ dor de 200.000 Tn/año de residuos), costó aproximadamente 154 millones de euros, mientras que la planta de compostaje de Artigas (Konpostegia) solo ha costado 6,2 millones, con ca­ pacidad para tratar 20.000 Tn de materia orgánica. Al coste de Zabalgarbi hay que añadir el de la planta de 30 millones de euros con el pomposo nombre de PLANTA DE TRATA­ MIENTO MECANICO­BIOLOGICO que es solamente una secadora para secar los residuos antes de llevar a quemar a la incineradora, para que use menos gas (cada vez mas caro) al quemar y producir la energía, produciendo además lixiviados . En la actualidad Gipuzkoa no dispone de capacidad para gestionar la materia orgánica que prevé recoger mediante el PaP. La falta de plantas que puedan tratar la materia orgánica es un hándicap que procede de una gestión anterior nefasta.Ya en el 2008 cuando inauguraban la planta de compostaje de La­ patx en Azpeitia (Guipúzcoa), las autoridades del PNV decían que era”la primera de las tres de que dispondrá Guipúzcoa en 2009”, estamos en el 2012, y no las tenemos. ¿Qué han hecho los diversos gobiernos del PSOE municipales, del PNV, o del PP, para evitar llegar a esta situación de colapso desde que se


boletina apirila 2012

hizo la moratoria a la construccion de incineradora a finales de los años 90? La alternativa ahora es “exportar” ese residuo a CCAA veci­ nas. ¿Qué garantías ambientales existe del tratamiento que van a recibir esos residuos en destino? De esta manera siendo la materia orgánica guipuzcoana gestionada en Castilla y León ¿quién va a controlar la calidad del proceso y de los productos finales? ¿Serán de calidad similar a los obtenidos en la planta de Gipuzkoa? ¿Cuál será su destino final? ¿Existen garantías al respecto? Se rompe la cadena de producción­gestión del resi­ duo­tratamiento, por ello exigimos la temporalidad de la expor­ tación de materia orgánica. Otra crítica habitual de las autoridades vizcaínas es la escasa calidad del compost producido por el PaP, ignorando que des­ de el principio se mezclaba con el del Vº contenedor. Existe una pretensión por parte de la Diputación Vizcaína de despres­ tigiar el compost producido en Lapatx (Gipuzkoako Konpos­ ta). Lejos de ser así, recientemente ha recibido la certificación de calidad 'Tipo A' del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). Así cuenta con la calidad necesaria para que pueda ser utilizado con plenas garantías en jardinería o sustratos de cultivo, entre otras aplicaciones. PARTICIPACION

Ekologistak martxan creemos fundamental la participación consciente, es decir un ciudadano­a que desarrolle una ética práctica. Responsabilidad frente a comodidad El sistema de puerta a puerta necesita de participación. Solo se llevará a ca­ bo con el compromiso de todas las personas. No es cómodo, pero tampoco lo es menos que el sistema de contenedores para quien cumple. Creemos el PaP no debe ser una alternativa totalmente rígi­ da, y en el debate con los ciudadanos hemos de ir avanzando en articular las soluciones. Por ejemplo los pinchos (postes) que han dado un buen resultado en Usurbil, pero no es el único camino posible. También es verdad que tampoco tiene que ser que nos recojan la basura a la puerta de casa. En casa de blo­ ques se puede realizar, tal y como se puede ver en Hernani. Es un sistema flexible (en horarios, en espacios, en adecuación del transporte… incluso se pudieran analizar alternativas al pincho). Queremos llamar la atención sobre la posibilidad de aplica­

15

ción simultánea del sistema RETORNA, que ayudaría a cam­ biar el panorama de manera radical. El SISTEMA DE DEPÓ­ SITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO DE ENVASES, Retorna propone el establecimiento de un SDDR obligatorio para algu­ nos de los alimentos líquidos de mayor consumo: agua, cerve­ za, zumos y refrescos (así como combinaciones de estos). 5. EXIGIMOS RESPETO INSTITUCIONAL Desde hace cuatro años, Gipuzkoa exporta 25.000 toneladas de residuos urbanos al vertedero vizcaíno de Igorre. El acuer­ do fue suscrito en 2008 y ha permitidodepositar ya más de 75.000 toneladas de desechos guipuzcoanos en Igorre ante la saturación de sus vertederos. El convenio expira en mayo, aunque existe una cláusula que permite una prórroga por tres años si la incineradora de Zubieta no estuviera concluida antes de la primavera de 2012 “por una causa justificada”. Las continuas declaraciones amenazantes de no prorrogar el convenio del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, van en contra de la voluntad del convenio del 2008 de facilitar que Gipuzkoa soluciones sus problemas y de la lealtad inte­ rinstitucional. No hay motivos para la insolidaridad desde Bizkaia, y para que no renueve el acuerdo. Gipuzkoa está bus­ cando su solución y que no sea la del gusto del PNV no debe implicar su boicot. Y UN LLAMAMIENTO AL PSE Desde aquí queremos ha­ cer un llamamiento al partido socialista para que se retraiga de la actitud agresiva en el tema del puerta a puerta, facilitando un debate más sosegado pueblo a pueblo, y la búsqueda de una salida más ecológica. Nos sorprende la actitud del PSE en este conflicto agitando el miedo ciudadano y los bajos instintos (suciedad, comodidad, irresponsabilidad), cuando su papel de­ biera haber sido potenciar el debate y la participación, además de apertura a ideas más abiertas y progresivas. En Bizkaia, la desarrollista y poco medioambiental política municipal del PSE en la margen izquierda, nos abocó a una urgente solución y a la incineradora Vizcaína de Zabalgarbi, cuyas primeras ideas nacen en la Margen izquierda. La incine­ ración no ha ido nunca una solución, sino la manera apresura­ da de dar salida a un problema que, de no abordarlo, siempre explotaba en las manos de políticos. No repitamos la misma senda.


16

boletina apirila 2012

Zaramaren

iritzia

kontuak eta kostuak Udal instituzio politikoek arazo larria izan dute beti zarama­ rekin. Etxeko zaborrak udalek kudeatu behar dituzte eta hor xahutzen da udalen aurrekontuen atal garrantzitsu bat. Hots, za­ ramaren inguruan diru asko mugitzen da. Gure etxeetatik ate­ ratzen den unetik merkantzia berria da eta bere pisu eta kalita­ tearen arabera prezio bat jasotzen du. Duela ia hogei urte, Zergarbi eta Zabalgarbi izan ziren Gi­ puzkoa eta Bizkaian etxeko zaramak erretzeko proiektuak. Zer­ garbi ez zen onartu bere kostu altuarengatik, baina Bizkaian, Erandioko herriak ukatu eta gero, Bilboko mendi punta batean errauskailua ezarri zen duela zortzi urte. Protesta asko egon zen, baina azkenean zaramak erretzeari bidea zabaldu zitzaion. Bizkaiko ekologisten ustez, birziklatze programa egokia mart­ xan jarriz gero, askoz merkeago egin zitekeen, Lizarraldean probatu zen moduan. Han zaramaren %70 birziklatzen zen, bai­ na hori ez zen Bizkaian posible izan, agintari politiko eta “en­ presa­aditu” batzuen aburuak tarteko, eta zarama erre egin behar izan zen. Zergarbirekin gertatu zen moduan, Bizkaiko bigarren erraus­ kailuaren proiektua bertan behera gelditu da. Ez dago zarama nahikorik negozio berria egiteko Pasa den hilean, Zergarbirekin gertatu zen moduan, Bizkai­ ko bigarren errauskailuaren proiektua bertan behera gelditu da. Ez dago zarama nahikorik negozio berria egiteko. Ingurumen

Iñaki Barcena

(Ekologistak Martxan)

diputatuak aitortu du zaramaren %70 birziklatzen dela eta za­ rama gutxiago ekoizten dela, krisiaren eraginez. Eta derrepen­ tean Bizkaiko zabortegietara Gipuzkoatik duela hiru urtetik ekartzen diren zaramak arazo nagusitzat jotzen da. Gipuzkoako errauskailuaren proiektua geldituta dago eta atez ateko ereduari bultzada berria eman nahi zaio, ekologista eta herritar kezkatuen asmoari jarraituz. Alabaina, negozio gi­ zonek berriz diote zaramak erretzea merkeagoa dela. Beste politika publikoetan bezala, krisi eta murrizketen ga­ raian, kostu ekonomikoa da, antza, irizpide bakarra. Eta zen­ bakiekin tranpa egiten dute. Merkeena beti da zarama gutxia­ go mugitzea, eta aldiz, zaramarekin negozioa egiteko, ahalik eta gehien hobe. Zarama ez da herrialde batetik bestera eraman behar, horrela batzuek mozkin ederra egiten baitute. Zarama bereiztea da bi­ dea, zarama gutxiago eta udal aurrekontu baxuagoak izateko. Jendearen inplikazioa eta herritarren jarduera berriekin zara­ maren kostuak jaitsi daitezke. Baina Sener, FCC eta bestelako zaborren enpresariei eta eurekin diru publikoa banatzen duten partiduei ez zaie interesatzen. Egin ditzagun ondo zaramen kontuak eta Gipuzkoan bezala Euskal Herriko udalerri guztietan atez ate moduko ereduaren aldeko jarrera nabarmenduko da.

Zero Zabor martxan dabil

beste kanpainak

Zero Zabor erakundea jotake dabil azken egunoGipuzkoan. Herri guztie“Zero zabor: Posible al da atez atekorik gabe?” lelopeko hitzaldiak antolatzen ari dira jende mordo erakartzen eta taldeak sortzen ari dira herri bakoitzean. Benetan miresgarria hondakinak beste era batetaz ulertzeko eta kudeatzeko sortzen ari den interesa eta ahalegina, hainbeste herrietan hitzaldiak antolatuz: Asteasu, Tolosa, Ibarra, Ordizia, Zaldibi, Lizartza, Villabona, Ormaiztegi, Mutriku, Orio, Legazpi, Pasaia, Lasarte­Oria, Irura, Zarautz, Eibar, Berrobi, etab Zero Zabor­en proposamena bizitzeko behar dugun mundua aintzat hartzea da eta materialen kudeaketa arrazio­ nalizatzea. Egitasmo honen arabera ez dago zabor bihurtzen uzteko beharrik, ondakinak baliabide material garrant­ zitsua baitira. Hondakin guztien berrerabilpena da helburua, eta hondakin organikoaren kasuan, hori konpostaia da. Hau bermatzeko era hobea Atez Ateko bilketa da. Hurrengo hitzaldiak: 2012/04/03 Ormaiztegi.19:00. 2012/04/10: Mutriku. Zabiel kultur etxean 19:00. 2012/04/11: Orio. Kultur etxean 19:00. 2012/04/12: Legazpi. 2012/04/17: Pasaia. Lekua zehazteke. 19:00. 2012/04/18: Lasarte­Oria. Manuel Lekuona kultur etxean. 19:00. 2012/04/19: Irura. 19:00. 2012/04/20: Zarautz. 19:00. 2012/04/24: Eibar. Arrate Kultur Elkartean 19:00. 2012/05/22: Berrobi. Lekua zehazteke. 19:00

Hiri hondakinen kudeaketari buruzko eztabaidaren bideoa Hiri hondakinen gainean eztabaidatu zuten politikariek jendearen aurrean. Bergarako Zabalotegi aretoa bete egin zen hiri hondakinen gainean eztabaidatzeko. Bertan izan ziren bost alderdi politikotako ordezkariak: Juan Carlos Al­ duntzin (Bildu), Maria Eugenia Arrizabalaga (EAJ), Denis Itsaso (PSE­EE), Rebeka Ubera (Aralar) eta Mikel Izagi­ rre (Ezker Anitza). Bakoitzaren proposamenak entzun ahal izan dute bertaratuek eta eztabaida sutsua izan da une batzuetan: www.argia.com/multimedia/ekitaldia/hiri­hondakinen­kudeaketa­egokia­1­zatia


boletina apirila 2012

17 beste kanpainak

Sakanan ere errausketaren aurka Olaztiko Cementos Portlanden hondakinen errausketaren kontra lan egiten duen "3 Mugak Batera" plataformak martxoa­ ren 24an manifestazioa antolatu zuen Altsasun. Errausketa hondakinak tratatzeko modurik arriskutsuena iza­ teaz gain, luzera begira ez da jasangarria. Gure osasunarentzat erabat kaltegarriak diren jario kutsatzaileak eta toxikoak sort­ zen ditu (metal astunak, dioxinak, furanoak, berotegi efektua sortzen duten gasak, gas azidoak) eta jario hauek asma, bronki­ tisa, arnas eta zirkulazio aparatuko gaixotasunak, eta minbizia bera ere sortaraz ditzakete. Jario hauek ez dituzte Europa zein mundu mailako konpro­ misoak eta gomendioak betetzen: ez Estokolmoko hitzarmena, ez Osasunerako Mundu Erakundearen irizpideak ezta Pariseko Deialdia bezalako NBEren (Nazio Batuen Erakundea) beste hainbat ekimen eta jakinarazpen ere.

Portlan enpresek,"energiaren balorazioa" bezalako eufemis­ moak erabiltzen dituzte, errausketak gure osasunean, natur ba­ liabideetan, elikagaien segurtasunean eta inguruko Nafarroa­ ko, Gipuzkoako eta Arabako bailaren ekonomian izango duen eragin lazgarria ezkutatzeko. Errausketak pertsonekiko, animaliekiko, landareekiko, airea­ rekiko eta urarekiko dituen eta konponezinak diren arriskuez ohartarazten duen manifestuaz gain (33.000 baino mediku eta zientifiko gehiagok Europako Parlamentuan estatuetako gober­ nuei aurkeztu zietena) 2008ko ekaineko British Society for Ecological Medicineren ondorioak ere gogora ekarri nahi ditu­ gu:"Porlan labeek osasunerako oso kaltegarriak diren ondo­ rioak sor ditzakete. () Baimena emate hutsa harritzekoa da, era­ ginik handiena, halabeharrez, jendarteko pertsonarik ahulenek jasango baitute". Hondakinen multinazionala den FCC enpresak emandako az­ ken urratsek ez dute adierazten Olaztiko porlandegian martxan jarri nahi duen hondakinak errausteko proiektua baztertzeko inolako asmorik, inguruko zonaldeetako, hau da, Sakanako, Li­ zarraldeko, Arabako Lautadako edo Goierriko udalek hala es­ katu badiote ere. Nafarroako biztanleek pozik eta itxaropentsu jaso dugu ko­

munitate honetako gobernuak Energia Balioztatzeko Planta (erraustegia) bertan behera uzteko erabakia eta errausketa la­ beak baztertzen dituzten beste kudeaketa eredu batzuk berpiz­ teko nahia eta konfiantza adierazi duenean. Hala ere, prentsan berehala irakurri ahal izan genuen Olaztiko Cementos Portla­ nek bere porlandegiko labeak eskaintzen zituela hondakinak erretzeko. Argi dago gobernuaren helburua Olaztiko porlandegian erretzea dela. Tafallan eta Tuteran erraustegia errefuxatu on­ doren, otain Olaztin saiatzen ari dira. Baina proiektu honen a­ tzean, Nafarroako Gobernuan kargu garrantzitsuak bete izan dituzten pertsona berberak dira egun FCC enpresako goi zu­ zendaritzako kideak eta horra hor enpresa hau balorizazio energetikoko lantegian bihurtzeko nahia. Lehiakortasunaz mintzo da Cementos, nahiz eta Lehiakorta­ sunerako Batzorde Nazionalak egiaztatutzat eman Portlandek bere jarduera iruzurtiekin enpresariak eta langileak hondatu dituela eta zergak ordaintzen ditugun guztioi eta bereziki Na­ farroako administrazioari iruzur egin diola. Gainera, lantegiko lehendakariak esan zuenez, balorizazio proiektua ez doa Cementos Portlanen jarraikotasunarekin lo­ tuta. Horren adibide bat Lemonan dugu, non talde bereko por­ landegiak, bere 136 langile ERE espedientearekin dituen, nahiz eta duela urte batzuetatik hona, hondakinak errausten ari den. Orain, Cementos Portlanek izugarrizko kanpaina mediati­ koa jarri du martxan; kirol elkarteak babestuz, lantegira bisi­ tak eskaintzen eta lantegiko zonalde desberdinak berrituz (margotzen, konpontzen), bere logotipoa berdez jartzen (beti­ danik gorria izan denean). "Nahiz eta komunikabideetan seku­ lako influentzia duten, guk egia eskutan daukagu" diote sina­ tzaileek, "eta hori izango da proiektu suntsitzaile hau gelditu­ ko duena, . Errausketak hil egiten du; errekurtso naturalak, biztanleak, etorkizuneko gizartea kondenatzen ditu. Planteatzen zaigun arazoa ez da teknikoa, politikoa baizik.

Goi tentsioko sarearen aurka­ ko kanpainak darrai kaltetuak suerta ditzaketen herri eta es­ kualde desberdinetan


boletina apirila 2012

18

menos basuras ‐ menos botellas Ekologistak Martxan inicia una campaña destinada a la reducción de la producción de basura y centrada en la reducción del consumo de botellas de agua: ¡agua, mejor en jarra! Ekologistak Martxan­Bizkaia junto con la Federación de Aso­ ciaciones Vecinales de Bilbao, y varias asociaciones de consu­ midores y consumidoras (EKA; UCE; URKOA) ha lanzado una campaña destinada a la reducción del consumo de botelli­ nes de agua. Esta campaña está subvencionada por el departa­ mento de medio Ambiente. Cuando consumimos agua embotellada, estamos consumien­ do petróleo. Petróleo que hace falta para su traslado desde cual­ quier recóndito lugar y para la fabricación del envase. Pero además estamos creando un residuo de difícil eliminación o al menos contamínate (incineración). El objetivo de la campaña es poner el dedo en la clave del re­ ciclaje: LA REDUCCIÓN. Frente al uso de los botellines de agua, que han tomado gran auge estos últimos tiempos, se pro­ pone una reflexión dirigida a consumidores­as, a restauradores

y a las autoridades municipales para que se valore en su justa medida la importancia y necesidad de minimizar nuestros resi­ duos, no produciéndolos. Ekologistak Martxan propone la sustitución del agua embo­ tellada de los menús de los restaurantes vizcaínos por “pitxe­ rras” (jarras), de esa manera reducir la basura que se produce. La asociación también quiere llegar al consumidor­a para que sea quien lo exija, de ese modo en la taberna, volver al vaso de agua. Evidentemente, esta propuesta va acompañada de una reivindicación al Consorcio de Aguas, de refuerzo de las medi­ das de control que garanticen un agua de calidad. Para ello, entre otras cuestiones Ekologistak Martxan ha pre­ sentado una moción al ayuntamiento de Bilbao y a otros ayun­ tamientos vizcaínos. Además se repartirá información, y solici­ tará la colaboración, en bares, restaurantes y población en ge­ neral.

Petronor cerrada por 11 días por escape de benzeno - la indignación continúa Petronor cesó su actividad en su Unidad 1 de la refinería de Muskiz por 11 días por escape de benzeno, uno de los gases re­ sultantes del refino muy tóxico para la salud. De ponerse en marcha la polémica planta de coque a la que se oponen los ve­ cinos, los niveles de benzeno en el aire de Meatzaldea aumen­ tarán considerablemente. El 20 de marzo el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco detectó compuestos volá­ tiles a través de uno de sus seis equipos de medición instala­ dos en las inmediaciones de esta refinería. Previamente habían habido quejas de vecinos por malos olores y por sufrir dolores de cabeza. Después de hacérselo saber a la compañía, ésta paró la actividad de la Unidad 1 de refino. Petronor ha insisti­ do en que no lo hizo por existir una orden del Departamen­ to de Medio Ambiente, insinuando que lo hizo de modo propio. La refinería reabrió el 1 de abril tras informar que fue "localizada y reparada la incidencia". Según el comuni­ cado de la oficina de prensa del Departamento de Medio Ambiente, el incidente supuso la superación de los máxi­ mos legalmente exigidos de emisiones.

biente que reconoció que la de Abanto no funcionaba (sin respuesta de la de Muskiz). Los datos tampoco se reco­ gen en la página de internet del De­ partamento. Petronor también instaló una cabina de control de calidad del aire en San Julián de Musques, para cumplir las condiciones impuestas por la AAI (Autorización Ambiental Inte­ grada) pero sus datos no son públicos y es la propia empresa la encargada de mantenerla y gestionarla.

El pueblo sigue indignado

Con motivo de este incidente, la gente de Meatzaldea se movilizó nuevamente el 25 de marzo bajo el lema “Por el derecho a respirar un aire limpio ­ Gure osasunaren alde”. Como reclaman en Meatzaldea, llevan cuarenta años respi­ rando aire contaminado que como en el caso anterior, mu­ chas veces perciben por su olor a petróleo o a goma quema­ da, y como nocivo porque produce ahogo, náuseas, lagri­ meo, escozor de piel y de mucosa. “Dudamos si podemos pasear a bebes o hacer deporte, si es mejor quedarnos en casa y esperar a que se disipe” expresan los vecinos. “No sabemos que pasa en la refinería y en días peores como estas dos últi­ mas semanas, llamamos al 112...sin obtener respuesta”. Según el Gobierno Vasco, la calidad del aire siempre es bue­ na, pero analizando los datos de las cabina de medición antes citadas del 24 de mayo del 2011 y la de Abanto desde junio del 2011, no registran los parámetros habituales. El 15 de ju­ nio del 2011 la asociación Meatzaldea Bizirik Ekologista Tal­ dea denunció esta situación al Departamento de Medio Am­

Debidó a esta situación se han tramitado ya cerca de 2.000 denuncias, que resultaron en que el Departamento de Medio Ambiente colocara una cabina móvil en San Julián durante un mes. Tras casi quince días de una verdadera nube tóxica, la ubicó, provisionalmente en Las Carreras y la estación de Mus­ kiz. Los vecinos se quejan de la falta de información y de la falta de control de la calidad del aire y por otro lado. del nin­ guneo institucional incluido el del mismo ayuntamiento de Muskiz que ha tachando a los vecinos de alarmistas y afirma­ do que la calidad del aire es “excelente”.


azken berriak

boletina apirila 2012

Ez da azpiegituren garaia

19

(Berria, 2012­04­02)

Espainiako gobernuburuak defizit publikoa jaisteko inplikatzeko eskatu die PPren esku dauden erkidego eta udaletako arduradunei. "Ez da autobide, aireportu, pabilioi eta beste azpiegituren garaia", ohartarazi die Mariano Raxoi Espainiako Gobernuko presidenteak PPren esku dauden erkidego eta udaletako arduradunei gaur Madrilen, alderdien zuzendaritza nazionaleko bileran, eta, hala, defizit publikoa jaisteko inpli­ katzeko eskatu die. Orobat, "erakundeetako bikoiztasunak" kentzeko ere galdegin die Raxoi PPko buruak. Espainiako Gobernuak ostiralean aurkeztu zuen 2012ko au­ rrekontu proiektua, murrizketa handikoa. Defizit publikoa %5,3ra mugatzeko helbu­ rua hitzartu du Europako Batasunarekin. Hori lortzeko, administrazio publikoek 27.300 milioi aurreztu behar dituzte. Espainiako administrazioak 17.800 milioi jaitsi behar du zorra. "Berebiziko garrantzia eman horri", esan die Raxoik alderdikideei gaur. "Espainiako ekonomia berriro osatzeko eta enplegua sortzen hasteko oinarriak jartzeko une da hau". Aitortu aurtengo aurrekontuak "gogorrak eta mingarriak" dire­ la, "baina ezinbestekoak garai hauetarako".

Azpiegiturak eraikitzen eten egin behar dugu ­ dirurik ez dago Barkatu ­ no hablo vasco... ¿Y que vamos a ha­ Yo tampoco cer con tanta pie­ dra? ¿Aunque te quedes sin sueldo?

Tranquilo, Iñaki: aquí seguimos sí o sí

... e, no r b !! hom No, eso no!

Baina bitartean Zizurkil­An­ doain zatiko lehen harria jarri zuten (2012/04/02) Patxi Lopez lehendakariak azaldu zuen AHTren lanei “bult­ zada” eman nahi zien Zizurkilen. Bertan izan ziren Patxi Lopez lehendakaria, Iñaki Arriola Eus­ ko Jaurlaritzako Garraio sailbu­ rua eta Carlos Urquijo Espainia­ ko gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaria, be­ rriz Eskualdeko udal ordezkari­ rik ez, baina ekitaldi politikotik gertu, AHTren aurkako protesta egin zuten hainbat herritarrek.

Itxurakeriaren aurka Mugitu!z

Martxoaren 31n hainbat instituzio nafarrek, Nafarroako Gobernua eta Iruñeko Udala barne, eraikin ofi­ zialetako argiak itzali zituzten ordubetez. Itzalaldi elektriko hau, WWF natura babesteko nazioarteko el­ karteak eta Sidney­n, Australian egoitza duen egunkari batek bultzatu Planetaren Ordua edo Lurraren Ordua deituriko nazioarte­ ko ekimena zen. Ekimen honen bitartez gizartea klima aldaketaz eta negutegi­efektua sortzen duten gasei buruz ohartu eta, bide batez, energia kontsumoa murriztea gura da. Nafarroako Foru Aldundia edo Iruñeko Udala horrelako ekintzekin bat egiteak ez da harritzekoa, Kotxerik Gabeko eguna edo Langileen eguna ospatzen duten legez. Egunero egiten duten politikei aurpegi ona jartzeko propaganda merkea baino ez da, aurrera eraman dituzten erabakiak guztiz kontrakoak baitira eta ez dute energiarik au­ rrezten. Horregatik itzaldiaren bitartean, Mugitu! Mugimenduak “AHT­TAV EZ” leloa iruñeako udal e­txean proiektatu zuen. Honen helburua nafar instituzioen itxurakeria salatzea zen eta aldi berean AHT­ak suposatzen ari den eta izango duen energia xahubidea salatzea. Ekologistak Martxan erakundearen datuen arabera, 329 bidaiarikin 300 kilometro orduko abiaduran Sevilla­ tik Madrilera doan AVEak, 25.000 biztanle dituen hiri baten energia elektrikoa kontsumi­ tzen du. Neurrigabeko kontsumo ener­ getiko hau bereziki zentral terminoek eta nuklearrek eragiten duten kutsadura eta arriskugarritasunaren jatorria da. Nafarroako AHTren bidea Castejonen ziklo konbinatukohiru zentral termikoen eraikuntzarekin lotuta dago. http://mugitu.blogspot.com.es

PSN, UPN y PP de Beriain en contra del TAV

El pleno municipal del ayuntamiento de Beriain, celebrado el pasado 1 de marzo, aprobó por unanimidad una moción presen­ tada por el grupo municipal de NaBai en contra del Tren de Alta Velocidad que pedía al Gobierno de Navarra una moratoria en la ejecución del proyecto del TAV en Nafarroa, y solicitaba a su vez la apertura de un Observatorio analice el modelo de trans­ porte necesario para la Comunidad Foral. Asimismo, también se acordó de manera unánime solicitar que se convoque una con­ sulta popular para ratificar o rechazar las conclusiones a las que llegue este Observatorio. Es necesario hacer notar que el Ayun­ tamiento de Beriain está formado por 3 concejales del PSN (entre ellos el alcalde), 3 de UPN, 2 de Nafarroa Bai, 2 de A.V.B. y 1 del PP. De esta manera, se evidencia que también entre los militantes de los partidos que están impulsando el TAV en Navarra (UPN, PSN y PP) existen dudas razonables sobre tamaña infraestructura. (Texto íntegro de la moción en: www.ahtgelditu.org)


20

boletina apirila 2012 www.BBVAgh.org

Martin Mantxo

(Ekologistak Martxaneko Zor Ekologikoaren Batzordea)

5. urtea pintura burutik behera botatzen Martxoak 16ean, aurreko bost urtetan bezala, BBVA­ren aur­ kako Plataformak ekintza zuzena eta indarkeri gabekoa burutu zuen BBVA­ren akziodunen batzar orokorrean. Eta aurreko bost urtotan bezala, Ekologistak Martxanek beste erakundeekin batera osatzen duen Plataformako kideek pintura gorria bota diote euren buruari, eta «BBVA hiltzailea», «zuen dirua odolez zikinduta dago» egarrazi egiten zuten bitartean. Ekintzaileek trajez jantzitak ertzaintza eta zaindariak burlatu egin zutenako jauregian sartzea lortu zuten. Ertzainek ekintza burutu ondoren beso eta anketatik heldu zituzten eta editik kendu zituzten baina ala ere han zegoen komunikabideen harreta lortu zuten. Egun horretan eta hurrengoan komunikabideek ekintza eta salaketa isladatu zuten, jakina, BBVAk zenbait komunikabideetan era­ gin asko daukala. Hori zela eta, bi egunkarien azaletan agertu zen ekintza. Ekintza honetaz, BBVA­ren aurkako Plataformak BBVAren finantza arloko arduragabekeria salatu nahi izan zuen, besteak beste arma ekoizpen industriaren finantziazioa, ingurumenarekiko eta gizartearekiko inpaktu handia duten proiektuak, desahuzio ehundaka eta finantzak krisialdian dau­ kan ardura . Honekin batera, Plataformako, gizarte mugimendu eta sindikatuen ehun bat kide elkartu dira BBVA­ren aurka protesta egiteko Euskalduna jauregiaren aurrean, BBVA­ren akziodunen batzar orokorra gertatzen zen lekuan. BBVAgh.org

Bi kasuetan, BBVA zein Iberdrolaren kasuetan, hemen egoitza daukaten transnazional handienek urtegi proiek­ tuak dauzkate esku artean. Orain arte urtegien aurka egin dugu, eta orain arrazoi gehiagorekin egingo dugu, horrela­ ko proiektuak behin betirako eten behar direlako, eta fro­ gatuta dagoelako zer nolako kaltea sortzen duten. BBVAk oso urtegi handien eraikuntza finantzatu du ur­ teetan zehar, besteak beste, Nayariteko El Cajón (Mexi­ ko), edo hainbesteko iskanbila sortu duten Patagoniako Baker eta Pascua ibaikoak (Txile), edo Barra Grande eta Campos Novosekoa (Brasil). Lehenengoak inpaktu handia izan du, baina handiena gertatzeko dago, jarduera sismiko handiko lurretan oinarritzen baita. Nola ez Itoitzen adibi­ dea ekartzen digu burura. Martxoaren 21ean, Mexikon, 7,8 graduko lurrikarak gertatu dira, gainera. Martxoaren 11n ere izan zen Fukushimako hondamenaren 1. urteurre­ na, mugimendu sismikoek eragindakoa. Bertan ere gutxik aurreikusten zuten horrelako emaitza, eta guk ere nahiago dugu pentsatu El Cajonen ez dela horrelakorik gertatuko, baina ezin da ukatu aukera hori badagoela. Bigarrenek, Patagoniako Baker eta Pascua ibaikoek, horrenbeste kalte eragingo zutenez, ez zuten inoiz ingurumen txostena gain­ ditu. Baina BBVAk, bitartean, biak finantzatu zituen zen­ bait urtetan zehar. Brasilgo urtegien inpaktuak ere nabar­ menak izan ziren. Campos Novosekoa Brasilgo bigarren urtegi handiena dugu ­ postu hori Belo Montekoak kendu­ ko lioke eraikiz gero. Baina BBVAk bere urtegietan daukan ardura orain bes­ te banku baten bitartez datorkio, Turkian 2010eko aza­ roan bereganatu zuen Garantibanken bitartez, hain zuzen. Hauxe eta Akbank dira Ilisu urtegia finantzatzen dutenak. Ez besterik, hamar urte baino gehiago beste egitasmo po­ lemiko honek finantzaketa osoa galdu baitu. Arrazoia: eragingo dituen izugarrizko ingurumen, gizarte eta kultur

Munduko Ur Foruan Ilisu urtegiaren aurka (2012 Otsaila) inpaktuak, haien arten, urperatuko duen antzinako Hasen­ keif hiria, Kurdistaneko hiriburuetako bat. Iazko akziodu­ nen batzarra egin zenean, urtebete zen BBVAk Garanti­ bank erosi zuela.. Bertan, Akghun Ilhan ekintzaile turkia­ rra izan zen, baina orduan BBVAk batzarrean parte hartzeko arauak aldatu zituen, parte­hartzea murriztu


boletina apirila 2012

21

BBVA – Iberdrola: Ilisu eta Belo Montetik at! Pasa den martxoaren 14an Urtegien aurkako eguna ospatu zen. 22an Uraren eguna da: besteak beste, urtegiak izango ditu gogoan, ura kudeatzeko oso era ezegokia, baita bertako urtegi batean, Oiola urtegian (Barakaldo), hain zuzen, sortutako kaltea ere, lindanoz kutsatua baitago, eta hausketa hidraulikoak (fracking) eragin dezakeen ur kutsadura ere bai. 16an BBVAren akziodunen batzarra izan zen eta, Iberdrolak laster berea izango du. Bitartean, Iberdrolak otsailaren 21ean izan zuen bere dorrearen inau­ gurazioa. Iberdrolaren aurka azken boladan Garoñan duen zentral nuklearrean zentratu gara, baina hau ez da ingurumen eta jendartearentzat kaltegarria den haren proiektu bakarra.

IberTrola: Amazoniatik at!

Brasilen, urtegiak negozio izugarriak bihurtu dira, potentzial hidrologiko bi­ kaina dagoelako. Brasilen, elektrizita­ tearen % 90 urtegietatik dator. BBVAk urtegiak finantzatu ditu Brasilen, baina nahian. Iaz, halaber, BBVAren zuzendariari 40 erakundek esku­ Iberdrolak beren eraikuntza eta uztiapena bultzatu du. Hau be­ titz bat bidali genion Ilisu urtegiaren eraikuntza gelditzeko, ha­ re adarraren bidez egin du, hau da, Neoenergiaren bidez (%39 la nola bere Erantzukizun Sozial Korporatiboko zuzendariari, ­ 2012ko urtarrilean, Iberdrolak eskaintza bat egin zuen Neoe­ Tomás Conde jaunari. Jakina, ez genuen erantzunik jaso. nergiaren % 75 kontrolatzeko) (Brasilen ere Elektro konpainia Horregatik nahiago dugu komunikabideen eta haien arreta erosi zuen 2011ko apirilean). Neoenergiak Itapebi, Afluente, beste bide batetik jasotzea: indarkeriarik gabeko ekintza zuze­ Baguari eta Itabapoanako zentral hidroelektrikoak dauzka. Ba­ na,, pintura gorria gure burutik behera botata. Alde batetik, BB­ guari urtegiak oso kalte larriak sortu zituen ingurumenari eta VA da espainiar estatuan jendarteari dagokienez Brasilgo jarduera armak gehien finantzatzen Iberdrolaren etekin orokorren %12 da.. dituena, eta honen bidez Baina benetan latza Belo Monte urte­ odola eragiten du. Baina giaren proiektuan parte­hartzea da, Bra­ Ilisu bezalako proiektu silgo proiektu polemikoenean eta, agian, batean ere eraginak bortit­ mundukoa ere bai. Urtegi hau epaite­ zak dira, bai ingurumena­ giek askotan gelditu dute, eta protestek rentzat, bai jendearentzat. ere bai, eta 30 urtean zehar luzatu da Hasankeif hiriak eta haren gauzatu gabe. Baina Brasilgo gober­ inguruak UNESCOren nuak interes asko dauka honetan, eta bai irizpidearen 10 puntueta­ Lulak, bai Dilma Rousseffek gogoz bul­ tik 9 betetzen dituzte, eta tzatu dute . 2012ko martxoaren 8an, Turkiako gobernuak Ba­ Brasilgo bernuak urtegi honen eraikun­ bespen Zonalde izendatu tzaren hasiera iragarri zuen. Amazonian zituen. Duela 11.000 urte sartu ziren makinak Neoenergiarenak bizi da bertan gizakia eta ziren! Belo Monte munduko hirugarren egun 8.000biztanle inguru ditu (kaltetuak, berriz, Raoni buruzagia (kayapo urtegi handiena izan daiteke, Txinako Hi­ 65.000 izango dira). Dagoeneko hasi dira Hasan­ he­rria) negarrez Dilma ru Eztarriak eta Brasilgo Itaipuren atze­ Russe­fen erabakia keif Berria eraikitzen. Hilabete honetan urtegia tik, 440km2 urperatuta (bertan 66 herri eraikitzen hasi dira. Hemendik argi daukagu, eta indigenen 11 eremu daude). Erresuma Batuan, Alemania, Suitza eta Austrian egin zuten be­ Neoenergia, Belo Monte eraikitzeko lehiatu zuen taldeetari­ zala, proiektu hau gelditu egin behar dugela, onartezina dela­ ko bat izan zen. Haren talde berean Vale brasildar konpainia ko. BBVAk gelditu behar du. Aski da itxurakeriaz, erantzuki­ boteretsua ere bazegoen BBVAk finantzatua. Haiek ez zuten zunez etengabe aritu eta bitartean horrenbeste kaltea eragiteaz. lehia irabazi, baizik eta estatu brasildarreko konpainiek osatu­ Iaz bezala, eta proiektuak aurrera egin ahala, berritu egiten du­ tako patzuergoak. Dena den, Vale zein Neoenergia onartuak gu aldarrikapen hau. Martxoaren 14 eta 17 bitartean ere Mun­ izan ziren gero proiektuan. 2011ko martxoaren 27an Neoener­ duko Ur Forua ospatu zen Marseillan, eta bertara Ilisu urtegia giak Belo Monteko urtegian parte hartuko zuela adierazi zuen gelditzeko aldarrikapenak eraman ziren.


22

boletina apirila 2012

(agian konplexua da, baina aldi berean NeoEnergiak Norte Energian parte hartzen du Belo Monte Participações S.A.ren bitartez, honen %10i eutsita) (2011ko uztailean Vale ere proiektuan sartu zen). 2010eko maiatzean, MABeko ekintzaileak hemen zeudela eta, Iberdrolara abiatu ginen; bere Erantzukizun Sozial Korporatiboko zuzendariari, Juan Felipe Puertari, adierazi genion oso kezkatuta gi­ nela Iberdrolak BeloMonten parte hartzegatik. Erantzun zigun Iber­ drola ez zela parte hartzen ari. Baina oso gogotsu zegoela bagene­ kien. Iberdrolak behin eta berriz erakusten digu: ez da esaten duen bezain berdea, eta berriztagarriak ez ezik, kutsadura eta kalte asko ere sortzen ditu edonon. Eta bere dorreak eta zuzendarien soldata erraldoiek txikizioa eta mina eragiten dute munduko leku askotan. Hemendik, egoitza hemen daukaten transnazional hauei eskatzen diegu Ilisu eta BeloMonte bezalako proiektu txikitzaileak bertan be­ ra uzteko eta, ahal duten neurrian, haiek geldiarazteko.

Y los puestos de trabajo? Siendo ecologista, los coches son una de esas epidemias a las que combatir. Cuando una fábrica o planta produce casi 1500 al día tendría que ser blanco de nuestras iras. Y así debía ser. Por muchos motivos: materias primas, CO2 y contamina­ ción a producir, cultura del coche, AUTOarquía, consumo de petróleo y todo lo que esto supone, etc, etc. Razones nos so­ bran. Pero cuando el cierre de una de estas plantas como se planteó en Iruñea con la de Volkswagen (300.000 coches (VW Polo) al año) supondría la pérdida de casi 4.500 puestos de tra­ bajo directos y más de 10.000 indirectos, con lo que esto supo­ ne, nos planteamos también que hacer con esas trabajadoras, porque eso es un desastre social y económico. Cómo no, no es nuestra responsabilidad, pues esta situación corresponde a un sistema que ha potenciado unos bienes de consumo (sólo hay que ver el nº de anuncios de coches en publicidad!), donde la economía es controlada por grandes monopolios a los que el gobierno se pone a sus servicios, y donde esta economía se de­ sarrolla en núcleos de producción especializada, con sistemas en cadena, alta tecnología dependiente de transporte, depen­ diente de grandes créditos y mercados, etc, que tiene estos ries­ gos: si va mal se colapsa toda la torre con casi 4.500 trabajado­ ras a la calle de golpe y porrazo (o se cae todo el sistema... co­ mo ahora está ocurriendo), etc. Caso similar es el de Garoña, cuyo cierre como ecologistas nos lo hemos planteado desde que se construyera hace ahora 40 años. Los puestos de trabajo a los que afectaría el supuesto

cierre son utilizados una y otra vez como uno de los argumen­ tos para su perduración. Ahora, el principal argumento (ver "Cierre nuclear y empleo" en Ecologista nº 71). Ante esto no­ sotras planteamos que no es nuestro problema, que el sistema dilapida puestos de trabajo sin ton ni son y más en estos tiem­ pos de debacle económica y que lo que de verdad haría falta es el reubicar a todos esos trabajadores en otras industrias. En el caso nuclear, la propuesta es su reubicación en lo que sería la alternativa a la nuclear, las energías renovables. Lo que es cierto es que de todos es sabido que como central tiene un pe­ riodo de de vida y que ese era de 30 años. Sería injusto hacer­ nos culpables a los ecologistas de las pérdidas de trabajo de un proyecto que no va a ser eterno y más tras la moratoria nu­ clear de 1984. Por lo tanto, tiempo han tenido las instituciones locales y las compañías a las que pertenece la central de Ga­ roña (Endesa e Iberdrola) para pensar en alternativas para esas trabajadoras y también bastante dinero que esa central ha pro­ ducido para invertirlo en alternativas futuras como para hacer­ nos responsables ahora a l@s ecologistas o a las comunidades aterrorizadas por su riesgo y efectos. Cada industria o activi­ dad contaminante a la que nos oponemos las ecologistas y pa­ ra la que exigimos su cese conlleva un cese laboral para el que habría que buscar también alternativas, sin que sea nues­ tra exclusiva responsibilidad y sin que eso condicione la con­ tinuidad de dicha industria o actividad.


boletina apirila 2012

23

Acción Sindical y Decrecimiento, primeros pasos en un largo camino Reflexiones basadas en las conclusiones del taller Acción sindical y Decrecimiento, que tuvo lugar el 24 de marzo en las jornadas de Decrecimiento y Buen Vivir de Bilbo Decrecimiento y sindicalismo son dos conceptos que se han venido relacionando en la práctica de una manera bastan­ te conflictiva. De una parte la distancia que nos separaba a las organizaciones sindicales y a los colectivos decre­ centistas, y de otra las dificultades de introducir el debate en torno al necesario cambio de paradigma precisamente en unos tiempos de grave crisis económica han provocado que hayamos tardado más de lo debido en iniciar un debate y un trabajo imprescindible. La clase obrera y el sindicalismo llevamos un largo tránsito de más de treinta años caracterizado por la derrota. Las condi­ ciones laborales y el precario estado del bienestar construido en el Estado español y en Hego Euskal Herria vienen sufrien­ do constantes ataques desde hace décadas. Ataques que se han recrudecido en los últimos tiempos hasta hacernos temer por el mantenimiento de las cuestiones más básicas. Si hasta hace poco tiempo el sindicalismo, por lo menos el más combativo, se podía permitir ir a la conquista de algunas cues­ tiones (renta básica, 35 horas, derecho a la vivien­ da, lucha contra la precariedad…) a día de hoy nos encontramos en un contexto netamente defensivo en el que tratamos de que la pérdida sea lo menor posible. Precisamente en el mismo momento en el que el ataque neoliberal contra las bases en las que se asentó el pacto originario el Estado del Bienestar es más salvaje y evidente que nunca llegamos a la conclusión de que éste ha sido una jaula con barro­ tes de oro que nos ha narcotizado y que, además, debemos deconstruir. La constatación de que el ca­ pitalismo afronta una crisis de sobreproducción a nivel global nos lleva a descartar por inviable a me­ dio o largo plazo una salida socialdemócrata a la misma en la que se ponga en el centro de nuestras luchas el pleno empleo dentro del mercado laboral capitalista. De la misma manera somos plenamente conscientes de que esa organización social pivotaba sobre la ocultación de todos aquellos trabajos no mercantilizados y sobre su carga en las espaldas de las mujeres. Una sociedad que no asegura la ade­ cuada provisión de los trabajos de cuidados, que los invisibliza y minusvalora y que además los carga sólo so­ bre el 50% de la población, además de ser profundamente in­ justa, está encaminada a su fracaso en un contexto en el que la necesidad de este tipo de trabajos va a ser cada vez mayo. En último lugar el hecho de que los límites de la biosfera ya han sido superados es una realidad inapelable que nos impele a abandonar la equivalencia entre calidad de vida y nivel econó­ mico, o lo que es lo mismo, capacidad de consumo. Iniciar este debate en unos tiempos en los que estamos inten­

Igor Mera (ESK)

tando que nos roben lo menos posible, con una correlación de fuerzas bastante débil y con el sindicalismo mayoritario y la prácti­ ca totalidad de la población soñando con volver al sueño del estado del bienestar es una tarea bastante difícil de abordar. En la definición de las etapas que debe­ remos transitar tenemos que empezar por delimitar una serie de cuestiones pro­ gramáticas que nos permitan avanzar estratégicamente en las distintas vertientes del debate: redistribución de la riqueza, igualdad entre hombres y mujeres y ruptura del empleo como vía de acceso por defecto a renta y a los dispositivos de bie­ nestar. En esta línea lo primero podría ser retomar dos pro­ puestas que con menor o mayor grado de aceptación han esta­ do y están sobre el tapete: la reducción de la jornada laboral y

M29 ­ Bilbon la Renta Básica de Ciudadanía. Ambas propuestas, imperfec­ tas tomadas de manera aislada sí que pueden constituir dos sólidos elementos en un programa político más amplio. La re­ ducción global del tiempo dedicado al trabajo remunerado, además de quitarle centralidad al empleo como elemento cla­ ve de la organización social generaría las condiciones de posi­ bilidad para una adecuada y equitativa provisión de los traba­ jos de cuidados; por otra parte permitiría reducir significativa­ mente las tasas de desempleo vía reparto del empleo. Esta reducción del tiempo de dedicado al empleo, debe darse nece­


24

boletina apirila 2012 Argazkiak: Sandra Fernández

Des­hazkundeari buruzko jardunaldiak, Bilbo

sariamente sin una pérdida económica para la gente trabajado­ ra. No olvidemos que gran parte de las personas atravesamos por una situación de grave precariedad económica mientras las corporaciones empresariales y financieras amasan más benefi­ cios que antes de que comenzase la crisis. Por su parte la Ren­ ta Básica de Ciudadanía tiene, entre otras la virtud, de despo­ jar al empleo del monopolio del acceso a la renta y a los dere­ chos sociales. En esta misma línea de generar una propuesta programática tendríamos que trabajar en desarrollar un planteamiento global de transición de los distintos sectores productivos. Se trataría, de una parte, de ver todas aquellas actividades que tienen que ser abandonadas o transformadas de manera profunda (por ejemplo sustituir los sectores intensivos en energia y capital y poco en mano de obra, como puede ser la agricultura intensi­ va, por sectores poco intensivos en energía y capital pero sí en mano de obra como puede ser la agricultura ecológica) y de otra, ver qué actividades o servicios están sub­dimensionadas a día de hoy y, por tanto, deberían ser redimensionadas. Hay también un debate más complejo del que no podremos escapar como es el papel que tiene que jugar el estado en la economía y cómo se debe relacionar éste con el sector privado y el emer­ gente comunitarismo. Sin embargo la conformación de un alternativa programáti­ ca que nos permita dar respuesta al conjunto de los retos que

Siguiendo artículos de previos boletines, el te­ ma de la importación de aceite de palma de Indonesia para producción de biodiesel nos lleva a continuar esa campaña. Ahora os trae­ mos la campaña de recogida de firmas online para que se cumpla la ley y se protejan turbe­ ras de alto valor ecológico y selvas como el bosque de Tripa que alberga alrededor del 10% de la población que queda de Oranguta­ nes de Sumatra. La tala de este bosque provo­ caría la desaparición total de todos esos oran­ gutanes. Firmad online: www.change.org/petitions/enforce­the­law­ protecting­tripa­peat­swamp­and­its­orangu­

tenemos planteados no nos debe llevar a dejar de lado aque­ llas cuestiones que en el día a día las organizaciones sindica­ les ya podemos desarrollar en los centros de trabajo. Así, en primer lugar debemos darle mucha importancia al trabajo de formación y sensibilización con las personas trabajadoras. El debate sobre los límites del planeta y el decrecimiento no está presente más que en círculos muy reducidos y militantes de la sociedad. Antes de pensar en que podamos dar pasos signifi­ cativos en esa dirección tenemos que lograr una correlación de fuerzas que lo haga posible. Los centros de trabajo como lugar donde se pueden visibilizar las contradicciones en las que estamos inmersas pueden ser un espacio privilegiado para avanzar en el convencimiento de la gente. Por otra parte, sin olvidar las dificultades del contexto ac­ tual, existen toda una serie de cuestiones prácticas en las que podríamos llegar a avanzar por medio de la negociación co­ lectiva en las empresas. Hablamos de cuestiones tales como la reducción de la jornada laboral, terminar con la flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo (que actualmente sólo beneficia a las empresas), el establecimiento de sistemas y ho­ rarios de trabajo más compatibles con la conciliación de la vi­ da personal o el avance sobre los mínimos que el marco legal establece para la misma (permisos, excedencias,...). Se podría hablar, también, de cuestiones como la prohibición de las ho­ ras extras o el avanzar en estructuras salariales y de condicio­

Gure lurra gure etorkizuna BIZILUR y EHNE Bizkaia muestran su documental sobre realidades campesinas "Gure lurra gure etorkizuna" que han grabado con la productora Komunikatuz. Denuncia las implicaciones del sistema neoliberal y patriarcal en los entornos rurales y la sinrazón del sistema alimentario mundial, que ha convertido los alimentos en mera mercancia a merced de los mercados, alejandolos de la lógica mas elemental que es la de alimentar a la población mundial. Una población en la que 3/4 partes de los 1000 millones de personas hambrientas son paradójicamente campesinas, y de las que otras 3/4 partes son mujeres. (www.bizilur.org)


iritzia

boletina apirila 2012

25

Érase una vez la ecología política…

Florent Marcellesi

Recientemente, llevando a mis hijas a la biblioteca, me en­ contré con un cuento de mi infancia cuya historia va así: En tiempos lejanos, tres bandoleros asaltaban en las carreteras las carrozas y desvalijaban a sus viajeros/as de todas sus per­ tenencias en oro y dinero. Luego acumulaban sus tesoros en un castillo perdido en la montaña. Un día, atacaron una enési­ ma carroza pero solo había una niña en su interior. Al no po­ der apoderarse de otra cosa y para no irse con las manos vacías, se la llevaron a su castillo. Al llegar, la niña, temeraria e impertinente, descubrió los tesoros acumulados desde hacía años y les preguntó con ingenuidad por qué guardaban tantos baúles llenos de metales preciosos en sus bodegas. Los tres bandoleros se miraron atónitos, incapaces de contestar: ¡nun­ ca se habían hecho tal pregunta! Lo mismo ocurre en los tiempos modernos: la ecología polí­ tica, como esta niña sincera y rebelde, mira a los ojos a los polí­ ticos, economistas y otros bandoleros de las crisis actuales con una pregunta sencilla: señores (utilizo el masculino exclusivo a propósito): ¿por qué acumulan todas estas riquezas materia­ les y monetarias? Y luego mira a todas aquellas personas que conformamos esta sociedad diversa y nos pregunta: ¿por qué y para qué (hiper)producen, (hiper)consumen y (hiper)trabajan tanto? ¿Esto les hace más felices? ¿Les asegura un futuro segu­ ro para su prole? ¿Garantiza un medio ambiente sano y buena calidad de vida para todxs, vivan en el Norte o en el Sur? Quizás algunas cifras nos ayuden a entender mejor la pro­ fundidad y carga social y política de estas preguntas. Está pro­ bado, por ejemplo, que por encima de un umbral de 15.000 dólares por habitante y año, no existe ninguna correlación po­ sitiva o negativa entre crecimiento del Producto Interior Bru­ to y aumento del bienestar. En cuanto a la esperanza de vida y a la escolarización, desaparece cualquier tipo de correlación con el aumento de ingresos respectivamente por encima de 18.000 y 12.000 $ per capita/año (1). Lo que significa en len­ guaje llano que el aumento continuo de nuestras rentas y la opulencia material, principalmente en los países del Norte y élites del Sur, no nos hacen más felices, ni aumentan nuestro bienestar (¡25% de desempleo y más de 20% de pobreza en España!…) pero sí son altamente agresivas con la biosfera. Fí­ jense ustedes, si todxs viviéramos como la ciudadanía españo­ la, necestaríamos tres planetas. Como bien decía Boulding allá en los setentas: quién crea que un crecimiento infinito es posible en un planeta finito, es un economista o un loco… o, añadiría yo, simplemente un homo sapiens del Antropoceno, drogado a base de trabajo productivo y de consumo de masas. Ahora bien, cambiemos las gafas para mirar este mundo y hagámoslo con el Happy Planet Index (HPI). Se trata de un ín­ dice ideado por la fundación inglesa New Economics Founda­ tion, que calcula la riqueza de un país mediante tres factores: el grado de felicidad de sus habitantes multiplicado por la es­ peranza de vida media y dividido entre su huella ecológica. España, que a pesar de las crisis sigue manteniendo orgullosa­ mente un puesto alto de país de “primer mundo” en la clasifi­ cación por PIB per capita (el 23), retrocede con esta fórmula al puesto 76 de 143, es decir a mitad de tabla: un país de ri­ queza media­baja bien lejos detrás de Costa Rica o República Dominicana, que encabezan el listado… Al mismo tiempo, como –pobre– consuelo, le lleva 40 puestos de ven­ taja a Estados Unidos, un país que el economista chileno Max Neef no duda en calificar de país en vía de subdesarrollo por su alta ineficiencia en el uso de recursos naturales y la continua recesión so­ cial que vive desde los años 80. (2)

(Comisión Gestora de Equo)

En esta dinámica de empobrecimiento social y ecológico de los países mal llamados “desarrollados”, no queremos más cuentos de la lechera: ni en España, ni en Andalucía, ni en Asturias, ni en ninguna otra parte. La prosperidad futura no se basará ni en más crecimiento irracional e innecesario, ni en una austeridad impuesta para socializar las deudas econó­ micas y ecológicas contratadas por una minoría. La prosperi­ dad residirá en nuestra capacidad en construir un nuevo pacto social y ecológico donde, de forma participativa y solidaria, nuestras sociedades evolucionen hacia niveles de vida acor­ des con los límites ecológicos del planeta y que cubran las necesidades básicas de sus componentes así como sus legíti­ mas aspiraciones a la autonomía y a la felicidad. Dicho de otra manera, una nueva etapa para la humanidad basada en una prosperidad sin crecimiento y el buen vivir. A modo de conclusión, es de justicia dejar constancia que en el cuento de mi infancia, una vez que escucharon la pre­ gunta de la niña, los tres bandoleros dejaron su negocio e in­ virtieron toda su riqueza en acoger a las y los niños huérfa­ nos de la región, transformando su castillo del terror en pue­ blos solidarios. Esta auténtica transición socio­ecológica no tiene por qué quedarse en un simple cuento de hadas. Eso sí, hará falta más de una pregunta —y de una lucha en redes y alianzas– para llevar el cambio a todos los rincones de la sociedad y, por esta razón, necesitamos una ecología política fuerte e impertinente desde abajo hacia arriba. (1) Asimismo, algunos países alcanzan ni­ veles significativos de florecimiento con solo una fracción de los ingresos de los países más enriquecidos. Por ejemplo Chile, con un PIB anual per capita de 12.000 $, tiene una esperanza de vida de 78,3 años, ma­ yor que la de Dina­ marca, con 34.000 $ / año per capita. (2) Por ejemplo en Estados Uni­ dos, en 1989 uno de cada cinco niños vivía por de­ bajo de la lí­ nea de pobre­ za, en 2010 el 32,3 por ciento de los niños de todo el país eran pobres.


boletina apirila 2012

26

EK EK DENDA DENDA

azken liburuak

Aupa Zuek!! Ba ale honetan ez

daukagu hemen ekoiztutako ezer, Pilota kalea 5, Alde Zaharra, Bilbo beraz beste nonbaitetik dakarzkizuegu. Batak BBVA jorratzen du eta bestea ere oso ona da (Otxotis!!! Chotis hitzaren jatorria... Euskara!). (Madrilgo Ecologistas en Acci n-ek

1

2

3

4

5

6

7

1 "Infraestructuras de transporte y crisis. Grandes obras en tiempos de recortes sociales" Paco Segura Libros en Acción Nuestra sociedad sufre una auténtica adicción a las grandes infraestructuras de transporte: autovías, líneas de AVE, aeropuertos, etc. Esta apetencia no se basa en una necesidad real sino en tópicos y mitos que asignan a éstas un papel positivo en el desarrollo económico, en la creación de empleo y en el reequilibrio territorial. Nuestra enorme dotación de infraestructuras es infrautilizada y nos seguimos gastando una gran cantidad de fondos en construirlas, además de generar graves problemas ambientales y territoriales, que han originado una hipoteca que ahora se está pagando con cada vez más drásticos recortes sociales.

2 "Cómo detener el calentamiento global y cambiar el mundo" (Jonathan Neale) 68 páginas PVP 25,00

No es posible detener por completo el cambio climático. Pero sí lo es impedir una catástrofe climática resultado de rápidos procesos de re­ troalimentación que conducen a un “cambio climático abrupto”. Si no impedimos ese cambio abrupto, muchas especies se extinguirán y cien­ tos de millones de seres humanos morirán a causa de las sequías, el hambre, la carencia de agua, las enfermedades, la represión y las gue­ rras.Contamos con la tecnología necesaria y el dinero no falta. El mundo invierte muchos miles de millones cada año en armamentos y gastos militares, y el dinero no escasea para eso. Tampoco para ayudar a las entidades financieras. Y luchar contra el calentamiento global generaría muchos empleos. Pero el enorme poder que tienen las corporaciones vinculadas de una u otra forma a la industria del carbono lo obstaculizan. Ellas y los “mercados” deciden el rumbo que han de tomar las economías, imponen sus intereses, y la mayor parte de los políticos lo consien­ ten. Éstos toman medidas que nos conducen al desastre, escondidos tras palabras como “globalización”, “privatización”, o “no hay alternati­

3 "21 horas ­ Una semana laboral más corta para prosperar en el siglo XXI" (New Economics Foundation + Ecopolítica)

4

5

6

7

Las economías de consumo ricas y altamente competitivas prometen satisfacción para todo el mundo, pero en realidad tienden a proporcio­ nar lo contrario. El sistema nos lleva a consumir más allá de nuestras posibilidades económicas y más allá de los recursos naturales. Es hora de revisar nuestra forma de entender el trabajo, el tiempo y las actividades humanas, y dejar de convertirlos en mercancías. En contra de las actuales reformas laborales y de jubilación que empujan a trabajar y consumir más, pero ganar menos, NEF y Ecopolítica defienden una se­ mana laboral de 21 horas. Por ello, esta propuesta es un cambio ambicioso, radical y subversivo, que apela a una transformación socioecoló­ gica donde el buen vivir cuente más que el poder adquisitivo. Es un cambio en el ritmo de nuestras vidas, una reforma en nuestros hábitos y convenciones, para que a través de una transición amplia y gradual, conduzca hacia una sostenibilidad social, económica y medioambiental.

"R­evolucionando. Feminismos en el 15­M" (VVAA) Icaria, 88 páginas PVP 7,00

¿Es compatible la justicia social, de género y de etnia con políticas económicas neoliberales, de defensa, exteriores armamentistas y neoco­ lonialistas, políticas de extranjería discriminatoria y vejatoria para todas las personas? Es necesario dejar de reproducir las desigualdades que genera el actual sistema capitalista patriarcal, hay que señalarlas y erradicarlas, hacer una auténtica revolución con transformaciones econó­ micas y sociales profundas. La actuación de los feminismos en el movimiento del 15­M ha propiciado un espacio de encuentro donde pensar la diversidad. Este libro reúne artículos escritos por comisiones y asambleas feministas de diferentes ciudades que participaron durante las manifestaciones del 15­M.

"Ciencia en el ágora" (Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal). El Viejo Topo

“La ciencia es demasiado importante, poderosa e indispensable para la sociedad como para dejarla a merced de los científicos, y desde lue­ go para dejarla en manos de políticos profesionales, empresas y militares”. ¿Es o no la ciencia un ámbito que puede posibilitar o ayudar a la emancipación de la Humanidad? ¿Detrás del desastre de Fukushima no están acaso una ciencia y una tecnología punteras? Los avances científicos, cuando se ponen en práctica, ¿cumplen siempre el principio de precaución? ¿Qué conexión existe entre ciencia y mercado? También analiza este libro el almacén temporal centralizado de residuos radiactivos, las bombillas de larga duración y la contaminación por mercurio, la supuesta validez de la homeopatía y las medicinas “naturales”, los argumentos de colectivos que niegan la existencia del SI­ DA, la vacunación y sus críticos, y la hecatombe nuclear japonesa.

"¡Ocupemos el mundo! Occupy the world!" (Carlos Sevilla, Joseba Fernández, Miguel Urbán) Icaria. PVP: 16

Un bilbaino y compa nuestro entre los editores. En 2011, se ha dado una extensión imparable de las luchas populares que han alumbrado un nuevo “ciclo rebelde global”. La “dictadura de los mercados” ha sido ese elemento necesario para reconocernos en el “otro”. Somos la misma cosa: el mismo objeto de explotación. Pero también somos el mismo sujeto, el mismo cuerpo capaz de negar lo existente como inevi­ table. Hemos aprendido juntos y juntas a vencer el miedo individual para encontrar la fuerza en lo colectivo y ocupar el espacio público. Ca­ da práctica de resistencia está siendo un estímulo que se difunde y readapta a contextos aparentemente desconectados y lo hacen para trasla­ dar, casi cada día, el centro del movimiento de un escenario a otro: hoy Egipto, mañana alguna ciudad de EEUU, pasado Atenas o Moscú.

"Hay alternativas" (Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón ­ prólogo de Noam Chomsky) ATTAC

Resulta difícil difundir ideas alternativas al pensamiento único de los poderes económicos, financieros y mediáticos y más si es en época de crisis sistémica como ahora o más si es un periodo pre­electoral.


boletina apirila 2012

EK DENDA

27

Pilota kalea 5, Alde Zaharra, Bilbo

4 1

1

2

aldizkariak "(((también en versión PDF descargables)

3

"La Ecologista nº 72 (marzo­mayo) 70 días y 70 noches: el tiempo que lleva constituido el gobierno de Mariano Rajoy al salir la revista. En este corto periodo ya se han manifestado negros augurios para el medio ambiente y los derechos sociales. El medio ambiente se ha situado de se­ gundón en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pero más preocupante resulta la declaración de inten­ ciones que realizó el ministro Arias Cañete en su comparecencia parlamentaria del 1 de febrero: el medio ambiente se sacrifi­ cará al crecimiento económico mediante una desregulación en materia ambiental sin precedentes, a comenzar con la Ley de Costas que ha conseguido frenar algo el deterioro de la maltrecha franja litoral. Se espera más privatización, para aquellos bie­ nes que hayan perdido sus características naturales, en lugar de abordar su restauración como dice la Ley. También se planea volver a la política de trasvases entre cuencas; "simplificar y racionalizar" los procedimientos de evaluación ambiental para fa­ cilitar proyectos insostenibles; "establecer objetivos realistas" en calidad del aire, leáse 'seguir incumpliendo los límites legales'; "revisión de la normativa básica estatal" en materia de espacios naturales, etc, etc. Una auténtica contrarreforma ambiental. La normativa europea será uno de los pocos frenos. El ministro de Industria, Comercio y Turismo va a tener un papel primordial también con su contundente apuesta por la energía nuclear (prórroga de Garoña, ATC en Villar de Cañas), contra las renovables y a favor de las de las grandes empresas eléctricas y petroleras. El Ministerio de Fomento también anuncia continuidad con el nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda (PITVI) que incrementará aún más la inversión anual en infraestructu­ ras de transporte y que mantiene buena parte de los proyectos anteriores, de los que muchos no alcanzan el tráfico mínimo que los justifique. Sumamos a ello los drásticos recortes de derechos sociales y laborales con los que justifican el control del déficit y tenemos un retroceso en lo ambiental y lo social, socializando el déficit con intereses, mientras una minoría continúa enrique­ ciéndose. La movilización social es la única solución, en todos los ámbitos y garantizando confluencias y solidaridad.

2 "Jeiki Hadi" Rebelaos (Publicación por la autogestión)

3

4

Publicación gratuita (se admiten donaciones) de Afinidad Rebelde, que es más una red que un grupo local, surgida con el fin de fortalecer el proceso de transformación social desde abajo, mediante autogestión, cooperación, ayuda mutua y trabajo en red. Así que en ésta su primera piblicación (continuadora de Crisis, etc) se indagan esos temas: autogestión en el ámbito local, inte­ racción en red y la autoorganización desde abajo. Esta publicación es también producto de ese proceso. Es el momento de gene­ rar espacios de conocimiento compartido, donde las ideas, los proyectos y las ilusiones de todos y de todas puedan ser puestas en común, para dejar de vivir de un modo sumiso, complaciente y pasivo. El Estado, los grandes círculos de poder y las grandes corporaciones, no podrán evitar nuestra voluntad de rebelarnos. "Euskal kutxak: gizartearen eta ingurumenaren gaineko eraginaren analisia" (SETEM) Euskal kutxak beren helburu sozialetik urrundu dira, gizarte eta ingurumenean ondorio larriak eragiten. BBK, Kutxa eta Vi­ tal Kutxari gardentasun falta gaitzesten zaie. Repsolen, Petronorren, Iberdrolan, Inverlurren eta beste enpresa batzuetan duten partaidetzaren bidez, BBK eta Kutxa Perun, Argentinan, Brasilen eta beste herrialde txirotu batzuetan nahiz gure inguruan gau­ zatzen diren ingurumen­ eta gizarte­eskubideen urraketa larrien erantzule dira, adibidez, Bizkaiko kostaldeak kutsatzea, Mala­ gako ustelkeria urbanistikoko kasuak eta Murtziako eremu babestuetako ustelkeria kasuak. Halaber, aipatzekoa da Kutxak, BBK­k eta Vital Kutxak Amper, Ibérica del Espacio, RYMSA eta beste armagintza­enpresa batzuetan duten parte­hartzearen la­ rritasuna. Horrez gain, SETEMek gaitzetsi egiten du kutxek paradisu fiskaletan sozietate ugari dauzkaten enpresetan parte hart­ zea, eta bezeroek higiezinen kuotak ordaindu ezin dituztenean finantza­erakundeek betearazpenak modu zalantzagarrian ku­ deatzen dituztela salatu du. SETEM Hego Haizeak finantza etikoen alde egiten du apustu alternatiba gisa, beste banku­eredu bat posible baita.

"Taifa 08 La estrategia del capital. (Informes del Seminario de economía crítica Taifa) 62 pag.

Las transformaciones que la crisis está facilitando en todo el mundo rico, el ámbito de la economía occidental, el que has­ ta hace poco se consideraba dominador del mundo y que ahora ve peligrar su hegemonía frente al crecimiento de otros grandes países, permiten a los grandes capitales no sólo recuperar sino incluso aumentar su tasa de beneficio así. Para ello, frente a las crecientes contradicciones de un capitalismo senil se ha dispuesto a asestar un golpe durísimo a las clases populares, con quie­ BEROKETA GLOBALA ETETEARI LAGUNTZEN DIOaguantando pasiva­ nes no PIRATERIAK tiene más remedio que compartir la riqueza que se produce. Al mismo tiempo, las poblaciones están mente este ataque: unos grupos no sienten todavía con suficiente fuerza su impacto negativo como para rebelarse, otros están anestesiados con las migajas que les llegan de un consumo acrecentado y no quieren hacer nada que pueda ponerlo en peligro, otros, por fin, se debaten en la impotencia y la desesperación; actitudes todas que favorecen al Capital. Hasta ahora la evolución de la crisis está llevando a una gran reestructuración del capitalismo global, que adquiere características específicas en los paí­ ses ricos y cuyas repercusiones en los países de segundo o tercer nivel dentro de éstos "los denominados PIGS o PIIGS (Portu­ gal, Irlanda, Grecia y España o los mismos más Italia) y los países del Este de Europa" está arrasando con las condiciones de vi­ da y trabajo y los derechos civiles de sus poblaciones. Taifa 08 se propone revisar esta reestructuración en el caso del estado.


boletina apirila 2012

28

e gu t eg i a + info: www.ekologistakmartxan.org + facebook Euskal Herria

apirila

Astelehenero!! Koke plantaren aurkako elkarretaratzea, 19:15 Muskizeko Kultur Etxean

2012/04/03: Elkarrateratzea: denuncia de detención y sustración de 42 de las bicicletas que participaban en el Bicipikete de Iruñea en la pasada Huelga General del 29 de Marzo. Ayuntamiento de Pamplona, 20:00 2012/04/1­14: Ingurumeneko Boluntarioen jardunaldia: Basaurin 2012/04/14: armagintzaren aurkako txirridula martxa. Bilbotik 2012/04/15: AHTren aurkako Herri­Bazkaria eta kontzertua Donostian Kanthoria eta Petti­ren kontzertua Donostia, Ategorrietako Jubilatuen Etxean (Ategorrieta Hiribidea 64) 2012/04/20­21 Gipuzkoako Saretuz sarearen topaketak egiteko asmoa dauka. 2012/04/25: Fukushimari buruzko hitzalidia. Ekoetxea (Bilbo) 2012/04/27: masa kritikoa. Bilbo, aldundiaren aurrean 2012/05/01: langileriaren eguna 2012/05/25: masa kritikoa. Bilbo, aldundiaren aurrean

PARTEHARTU!!

Biziz Biziko txirrinda konpontzeko tailerra Ekoetxean

Bizkaia bizkaia@ekologistakmartxan.org BILBO ­ Ekoetxea Pilota kalea 5, 48005 Bilbo 944790119 astelehena – ostirala 16:00 – 20:00 Batzordeak ­ Kudaketa/Gestión asteazkenak 19:30 miér. ­ Hondakinak/Residuos astearteak 19:30 martes ­ Garraioa/Transporte ostegunak 19:30 jueves ­ Zor Ekologikoa/Deuda Ecologica: ostegunak 19:30 ­ Ingurune Naturala/Medio Natural astearteak 18:30 ­ Bizizaleak konpartsa ostegunak 19:30 jueves ­ Juridikoa ­ AHT/TAV ­ Energia Okupazio Bulegoa: Ostiraletan 18:00­20:00 (www.okupaziobulegoa.org)

Bizizaleak Ingurumen Dokumentazio Zentrua Yohn Jauregia, Pilota kalea 10, 2 Astelehenetik ostegunera: 16:00­ 20:00 Ostiraletan: 10:00­ 14:00 cdocbizizaleak@ekologistakmartxan.org Barakaldo ­ EkoBaraka San Juan 10, 48901 Barakaldo 944380576 667936126

SAGARRAK Talde Ekologista Dorretxea, Apto. 132, 48970 Basauri ekologia@sagarrak.org 944 263769

Elorrixa, Elorrioko Ekologi Taldea 44 Postakutxa, Iturri Kultur­etxea 3.a 946820638/600010883 elorrixa@teleline.es bilerak: astelehenetan 20:00tan

Gipuzkoa CRAJ (Palacio Txuri Urdin), Anoeta kalea 28 20014 DONOSTIA 900110111 gipuzkoa@ekologistakmartxan.org Hilearen 1. ostegunean/primer jueves del mes 19:30 Arab a Casa de Asociaciones Rogelia de Alvaro Panama kalea 14, Vitoria ­ Gasteiz Ostegunero/Jueves 19:00 945280016 araba@ekologistakmartxan.org N a fa r r o a nafarroa@ekologistakmartxan.org ekologistakmartxan­nafarroa.blogspot.com

Iruñea San Agustín 24 behea, 31001 Iruñea­Pamplona 948229262 Hileko 1. eta 3. ortzegunetan/ 1er y 3er jueves del mes 21:00 Lizarra­Estella Udal frontoia /Frontón municipal, 2º Lizarra 31200 699385308 Ostegunero / cada jueves 20:00

Boletina 105  

3 - Aurkibidea - Ekoetxeako erakusleihoa 4 - Grebarekin bat 5 - 29M: HUELGA DE CONSUMO. 6 - Fukushimaren urtemugan Garoña gelditzea alda...

Boletina 105  

3 - Aurkibidea - Ekoetxeako erakusleihoa 4 - Grebarekin bat 5 - 29M: HUELGA DE CONSUMO. 6 - Fukushimaren urtemugan Garoña gelditzea alda...

Advertisement