Page 1

Zbiórka odpadów Sortowanie odpadów Sortowanie odpadów Sortowanie odpadów

selektywna

elektywna Selektywnazbiórka zbiórkaodpadów odpadów

L LL wL j ll

ll

ll

odpady zbierane do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników, worków, przyjmowane do punktów skupu

odpady zbierane są tradycyjnie, do wspólnego pojemnika, a później sortowane w sortowni odpadów na papier, szkło, metal itp.

CO WRZUCAMY?

33 l

Xl

szkło

3l plastik

papier

tak

nie

tak

nie

tak

butelki słoiki stłuczka szklana

zakrętki przykrywki kapsle i korki ceramika, porcelana naczynia żaroodporne lustra żarówki szkło okienne lampy neonowe i halogenowe

gazety i czasopisma katalogi i prospekty papier szkolny i biurowy książki w miękkich okładkach torebki papierowe papier pakowy pudełka kartonowe i tekturowe tekturę

zabrudzonego i tłustego papieru papieru z folią papieru termicznego i faxowego kartonów po mleku i napojach pieluch jednorazowych podpasek artykułówi papierów higienicznych worków po cemencie tapet

butelki po napojach (PET, PE)

odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy przez 4 godziny

odpady zbierane do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników, worków, przyjmowane do punktów skupu

nie butelki po olejach silnikowych i spożywczych, tworzyw piankowych skrzynek po napojach opakowań łączonych z tworzywa sztucznego z innymi materiałami, opakowań po farbach, substancjach żrących

poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel, ropę naftową - ograniczenie zużycia energii elektrycznej


l aluminium

tak

nie

puszki po napojach

opakowań aluminiowych łączonych z papierem lub z innymi metalami, plastikiem

produkcja aluminium pobiera bardzo dużo energii: na wyprodukowanie 1kg aluminium potrzeba tyle samo energii ile na wyprodukowanie 20kg chleba

gdzie INNE odpady? + baterie _ i akumulatory

q

elektronika

tak

tak

tak

specjalne punkty odbioru w sklepach spożywczych i elektronicznych

odpady organiczne

specjalne punkty odbioru sklepy elektroniczne weekendowe zbiórki i specjalne kontenery

w kompostownikach

nie

zwykłe kontenery do sortowania odpadów kontenery do zbiórki selektywnej Obowiązek odzysku z rynku tych odpadów został nałożony na podmioty wprowadzające je na rynek. N.p. baterie skierowane są do sortowni a następnie - po mechanicznym i chemicznym rozdzieleniu będą przekazane do: odzysku (dotyczy to baterii cynkowo-węglowych Zn-C i cynkowo-manganowych Zn-Mn), lub recyklingu dotyczy akumulatorów niklowo-kadmowych, baterii guzikowych (do 5 g) i baterii cynkowo-powietrznych.

pojemniki osiedlowe do zbiórki selektywnej Materiał sporządzony na podstawie: http://blog-ekologiczny.blogspot.com/2010/12/jak-dziaa-segregacja-odpadow-i-jakie.html http://ekospotkania.republika.pl/segregacja.htm

pojemniki w jednej z galerii handlowych

ekologika  
ekologika  

sortowanie odpadow

Advertisement