Ne meč'mo hrane stran! - Za zmanjšanje količin zavržene hrane v javnih ustanovah

Page 1



obroki

na dan

300 g*

zavržene hrane

na uporabnika v ustanovi s 300 uporabniki

90 kg

32.85 ton

na dan (približno 2 50–litrska soda)

užitne hrane na leto

zavržene hrane

zavržene


32,85 TON

ZAVRŽENE HRANE

65.700 €

ZAVRŽENEGA DENARJA






Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.