Page 1

a lo z g t i i s z l i e b ad e d x n t e i e v i o k la v ión c e a d c i n r me ioa / prefab az k i r b a aurref

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRIRORIAL

egitaraua Aurrefabrikazioa, lantegi batean bukaerako kokapenetik kanpo seriean landutako osagai eta azpisistemen diseinu eta ekoizpenean oinarritutako eraikuntza sistema da. Hauek, muntaketa fase sinple eta zehatz baten ostean, eraikin edo eraikuntza bat edo honen zati bat osatuko dute. Kontzeptu honek konnotazio negatiboa dauka, behinbehineko eraikinekin lotzen delako oraindik. Aurrefabrikazioak, ordea, kalitatea, hobekuntza eta segurtasun handiagoa bermatzen ditu kasu gehienetan; horretaz gain, in situ egindako eraikuntzetan baino prezio hobeak lor daitezke ekoizpen espezializatutako baliabide eta tekniken erabileragatik.

nori zuzenduta Eraikuntzako enpresak, Ingeniaritza arloko enpresak, Arkitektura bulegoak, Udaletako teknikariak, Mankomunitateetako teknikariak, instalatzaileak eta alor honetan interesatuta dagoen edonor.

9:00

Agiria eta dokumentazioa banatu.

9:20

ONGI ETORRIA egitasmo honetan parte hartu duten erakundeetako ordezkarien eskutik.

9:45

Esteban Goitia Jn., Euskadiko Zur Mahaiako gerentea azkenengo 11 urteetan: “Zura. Eraikitzeko produktu tradizionala eta etorkizunekoa”.

10:30

Imanol Agirre Jn., Sistema industrializatuetan eta fatxadetan LKS ingenieritzako arkitekto aditua: “Altzairu arinezko sistema industrializatuak”.

11:15

EKOKALEAK. Ideien lehiaketaren sari banaketa.

11:45

Atsedena eta kafea.

12:00

Nerea Morgado And., VISESAko eraikuntza proiektuen arduraduna: “Industrializazioa aztergai. Zabalgana 156 Arrasate 216”.

12:45

Rufino Hernández Minguillón Jn., EHUko Arkitektura Goi eskola teknikoaren irakaslea: “Iraunkortasuna: industrializazioa eta aurrefabrikazioa: ideiak eta praktika”.

13:30

MAHAI INGURUA: Esteban Goitia Jn., Imanol Agirre Jn., Nerea Morgado And. eta Rufino Hernández Miguillón Jn.

data eta lekua 2010eko APIRILAren 30ean, OSTIRALA. GARAIA Berrikuntza Gunea. Goiru kalea 7, Arrasate-Mondragón.

Moderatzailea: Juan Antonio Urdangarin Jn., Arrasateko Udaletxeko Urbanismo Saileko Arduraduna.

informazio gehiago ARIZMENDI IKASTOLAko LANBIDE HEZIKETA Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25 / eraikuntza@arizmendi.ikastola.net www.arizmendi.eu

14:00

Luntxa.

Jardunaldien aretoan EKOKALEAK Hiri altzarien II.Ideia lehiaketaren lanak erakusgai egongo dira.


a lo z g t i i s z l i e b ad e d x n t e i e v i o k la v ión c e a d c i n r me ioa / prefab az k i r b a aurref

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRIRORIAL

Se conoce como prefabricación al sistema constructivo basado en el diseño y producción de componentes y subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su ubicación final y que, tras una fase de montaje simple, precisa y no laboriosa, conforman el todo o una parte de un edificio o construcción. Cuando un edificio es prefabricado, las operaciones en el terreno son esencialmente de montaje, y no de elaboración. El término prefabricación sigue teniendo una connotación despectiva, asimilándose a edificio provisional. No obstante, la prefabricación conlleva, en la mayoría de los casos, tanto un aumento de calidad, perfeccionamiento y seguridad como mejores precios -por las economías de escala y el empleo de medios y técnicas de producción especializadosde los que puedan alcanzarse en realizaciones in situ.

dirigido a

programa 9:00

Acreditación y reparto de documentación

9:20

APERTURA OFICIAL por parte de los representantes de las instituciones que han tomado parte en esta iniciativa.

9:45

Sr. D. Esteban Goitia, Gerente de la Mesa Intersectorial de la Madera de Euskadi durante los últimos 11 años: “La madera. Producto constructivo tradicional y de futuro”.

10:30

Sr. D. Imanol Agirre Peña, Arquitecto especialista en sistemas industrializados y fachadas de LKS ingeniería: “ Sistemas industrializados de acero ligero“.”

11:15

Entrega de premios del concurso de ideas sobre Mobiliario Urbano EKOKALEAK.

11:45

Descanso y café.

12:00

Sra. Dña. Nerea Morgado , Responsable de proyectos de edificación de VISESA: “Industrialización a examen. Zabalgana 156- Arrasate 216”.

12:45

Sr. D. Rufino Hernández Minguillón, Profesor de la escuela superior de arquitectura de UPV: “Sostenibilidad, industrialización y prefabricación: ideas y práctica”.

13:30

MESA REDONDA: Sr. D. Esteban Goitia, Sr. D. Imanol Agirre, Sra. Dña. Nerea Morgado y Sr. D.Rufino Hernández Miguillón.

Empresas de construcción, Ingenierías, Despachos de arquitectos, Técnicos de Ayuntamientos, Técnicos de Mancomunidades, Instaladores y cuanta persona esté interesada en los temas referidos.

fecha y lugar 30 de ABRIL de 2010, VIERNES. Polo de Innovación GARAIA. Goiru kalea 7, Arrasate-Mondragón.

información e inscripción FORMACIÓN PROFESIONAL de ARIZMENDI IKASTOLA Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25 / eraikuntza@arizmendi.ikastola.net www.arizmendi.eu

Moderador: Sr. D. Juan Antonio Urdangarín, Responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrasate.

14:00

Lunch.

En el recinto estarán expuestos todos los trabajos presentados al II Concurso de Mobiliario Urbano EKOKALEAK

Aurrefabrikazioa Prefabricación  
Aurrefabrikazioa Prefabricación  

Jornadas del 2010 en Arrasate

Advertisement