Page 1

XXI.MENDEKO

etxebizitza

ERAIKUNTZA ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

EGITARAUA XXI. mendean ERAIKUNTZA sektoreak erronka berriei aurre egin behar die, nagusiena seguraski ingurumena errespetatzea eta zaintzea, garapen jasangarriaren bidetik. Hala nola, erabilitako materialek eta instalazioek ezin dute kalterik eragin; energia aurrezteko sistemak aintzakotzat hartu behar ditu; hondakinen produkzioa jaitsi eta sortzen duena kudeatu behar du; kutsatuko ez duten materialak ekoiztu eta erabili behar ditu eta, hau guztia, gero eta zorrotzagoa den legedi baten barruan. ARIZMENDI IKASTOLAko LANBIDE HEZIKETAk, eraikuntzarako tekniko espezializatuak prestatzen ditu. Arlo honetan, Arrasateko Udalaren eta LKS Ingeniaritzaren laguntzaz, I. JARDUNALDI TEKNIKOA antolatu du eraikuntzako profesionalei garapen jasangarriaren ikuspegiaren zein praktika desberdinen berri emateko asmoz.

9:00 Agiria eta dokumentuak banatu. 9:30 Ongi etorria eta jardunaldiaren ireki ofiziala Agustín de Lorenzo, jaun agurgarriak, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Sailaren Arautegi eta Kalitate-kontroleko buruak. 9:45 Ignacio Lakunza jaun agurgarriak, Arrasateko alkate-lehendakariak, Alberto Gorroñogoitia Jn., LKSeko zuzendaria eta Edurne Erauskin, And. Arizmendi Ikastolako Lanbide Heziketaren arduraduna. 10:00 Juan Manuel Fernández Etxaniz Jn., CADEM-ren ordezkaria (EVE taldea): ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAREN ZIURTAGIRIA EDIFIZIOETAN. 10:45 Igor Villarreal Jn., IKERLAN-eko ikertzailea: ERREGAI-PILAren ERABILPENA ETXEETAKO ELEKTROGAILUETAN. 11:30 Kafea.

NORI ZUZENDUTA Eraikuntzako enpresak, Ingeniaritza arloko enpresak, Arkitektura bulegoak, Udaletako teknikariak, Mankomunitateetako teknikariak, instalatzaileak eta alor honetan interesatuta dagoen edonor.

DATA eta LEKUA 2007ko apirilaren 27an, ostirala. Kulturate (Kultura Etxea). Azoka kalea, 1 - ARRASATE.

INFORMAZIO GEHIAGO ARIZMENDI IKASTOLAko LANBIDE HEZIKETA - Edurne Erauskin 943 77 20 25 eraikuntza@arizmendi.ikastola.net www.arizmendi.ikastola.net/eraikuntza

Hitzaldi aretoan ikusgai egongo dira arkitektura jasangarriaren hainbat proiektu (Visesa, Caixa, Ikerlan,….).

12:00 Alberto Ortiz de Elguea Jn., Injineru Industriala, VISESAko Jasangarritasuna eta Berrikuntzaren arduraduna: “TETRAENERANTONDEGI: ENERGIAN ERAGINKORRA DEN AUZO BATEN PROIEKTUA” –ren aurkezpena. 12:45 Alberto Zulueta Jn., EHUko Eraikuntza Arkitektonikoetako Katedratikoa, Gipuzkoako Arkitekto Elkargoko “Eraikuntzako kodigo teknikoaren jarraipenerako Aditu Taldea”-ren partaidea eta Donostiako Arkitektura Eskolako Zuzendaria. ERAIKUNTZAKO KODIGO TEKNIKOA: EUROPAR BATASUNAREN ESKAKIZUN TEKNIKOAK BETETZEKO DOKUMENTOA. 13:30 Mahai ingurua: ERAIKUNTZARAKO KODIGO TEKNIKOA. Alberto Zulueta Jn., Gipuzkoako ARKITEKTO ELKARGOAren ordezkaria, Alberto Ortiz de Elguea Jn., VISESAren ordezkaria eta Jose Ignacio Martinez Jn., LKS-en ordezkariak kodigoa indarrean jarri denetik egon diren interpretazio arazoak eta esperientzi honetan oinarrituta, praktika onak zeintzuk diren azalduko dituzte. Moderatzailea: ARRASATEKO UDALAren ordezkaria den Juan Antonio Urdangarin Jn. 14:00 Luntxa.


DEL SIGLO XXI

la vivienda del

C O N S T R U C C I Ó N Y E N E R G Í A S R E N O VA B L E S

EGITARAUA En el siglo XXI, el sector de la CONSTRUCCIÓN debe hacer frente a diferentes retos, en especial los relacionados con el respeto y cuidado del medio ambiente. Así, los materiales e instalaciones no pueden generar daños medioambientales; además de cuidar el ambiente, el sector deberá promover el desarrollo sostenible y, de esta forma, utilizar sistemas de ahorro energético; reducir la producción de residuos y gestionar correctamente los que genere; producir materiales que no contaminen y, todo ello, dentro de una legislación cada vez más severa. FORMACIÓN PROFESIONAL de ARIZMENDI IKASTOLA forma técnicos especialistas en construcción. Por ello, y con la colaboración del Ayuntamiento de Arrasate y LKS Ingeniería ha organizado la I. JORNADA TÉCNICA con el objetivo de dar a conocer diferentes puntos de vista y prácticas de desarrollo sostenible en el sector de la construcción.

DIRIGIDO A Empresas de construcción, Ingenierías, Despachos de arquitectos, Técnicos de Ayuntamientos, Técnicos de Mancomunidades, Instaladores y cuanta persona esté interesada en los temas referidos.

FECHA y LUGAR 27 de abril de 2007, viernes. Kulturate (Casa de Cultura). Azoka kalea, 1- ARRASATE.

MÁS INFORMACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL de ARIZMENDI IKASTOLA - Edurne Erauskin 943 77 20 25 eraikuntza@arizmendi.ikastola.net www.arizmendi.ikastola.net/eraikuntza

En la sala de conferencias estarán expuestos diferentes proyectos de arquitectura sostenible (Visesa, Caixa, Ikerlan,….).

9:00 Acreditación y reparto de documentación. 9:30 Apertura oficial de la Jornada a cargo de la Sr. D. Agustín de Lorenzo, Jefe del servicio de Normativa y Control de Calidad de la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 9:45 Sr. D. Ignacio Lakunza, alcalde de Arrasate, Sr. D. Alberto Gorroñogoitia, director de LKS y Sra. Dª Edurne Erauskin, responsable de Formación Profesional de Arizmendi Ikastola. 10:00 Sr. D. Juan Manuel Fernández Etxaniz, Representante de CADEM (Grupo EVE): CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS. 10:45 Sr. D. Igor Villarreal, Investigador de IKERLAN: Aplicación al hogar de la PILA DE COMBUSTIBLE PARA ELECTRODOMÉSTICOS. 11:30 Café. 12:00 Sr. D. Alberto Ortiz de Elguea, Ingeniero Industrial, Responsable de Innovación y Sostenibilidad de VISESA: presentación de “TETRAENERANTONDEGI: PROYECTO DE UN BARRIO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE”. 12:45 Sr. D. Alberto Zulueta, Catedrático de Construcciones Arquitectónicas en la UPV, miembro del Grupo de Expertos para el seguimiento del CTE del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y Director de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA EDIFICACIÓN. 13:30 Mesa redonda: EL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN. Sr. D.Alberto Zulueta, representante del Colegio de Arquitectos de Gipuzkoa, Alberto Ortiz de Elguea, representante de VISESA y Sr. D. Jose Ignacio Martínez, representante de LKS, hablarán sobre las interpretaciones a que ha dado lugar el código técnico de edificación desde su puesta en marcha y las mejoras prácticas hasta la fecha. Moderador: Sr. D. Juan Antonio Urdangarin, representante del Ayuntamiento de ARRASATE. 14:00 Lunch.

0607 jardunaldiak kartela  

cartel de las jornadas de construcción año 0607

0607 jardunaldiak kartela  

cartel de las jornadas de construcción año 0607

Advertisement