Page 71

Några milstolpar 1998

Ekobanken startar sin verksamhet den 30 september i Järna med hjälp av en dispens från kapitalkravet och får starta med ett kapital på 10 miljoner kr. Ekosparkassan läggs ner och så gott som alla medlemmarna går in i Ekobanken.

1999 Banken förhindras att växa vidare på grund av ofullständig banklagstiftning och banken tvingas be kunder att inte sätta in pengar. 2000

Politiskt arbete leder fram till att en lagändring planeras och därmed får Ekobanken tillstånd att växa med en kapitaluppbyggnad i takt med bankens tillväxt. Banken flyttar från Klockargården på Södra Järnvägsgatan i Järna till det nyrenoverade kontoret i Skäve Magasin.

2002

Allt fler resor och föredrag runtom i landet. Den första projektlånebroschyren kommer ut. Arbetet med Lokalekonomisk finansiering startar.

2003 Namnbyte till Ekobanken Medlemsbank. De första ideella ombuden börjar. De första Lokalekonomidagarna vid Växjö Universitet hålls. 2004

Idéarbete i förtroendekretsen och enkät till kunderna. Ekobanken är medgrundare till Sveriges Kreditgarantiförening.

2005 Kontoret i Gamla Stan i Stockholm öppnas och resorna för att besöka kunder i Göteborg blir allt tätare. Arbetet med mikrofinans i Sverige startar. 2006

Internettjänsten och Girokopplingen lanseras - enklare att vara kund i banken.

2007 Bankens samtliga kontonummer anpassas till gängse struktur i andra banker och det blir möjligt att sätta in pengar på konton i Ekobanken via andra banker. 2008

Ekobanken har tioårsjubileum.

2009

Ekobanken Väst startar.

2010

Ekobanken får Nordiska rådets Natur- och miljöpris. Medgrundare till Mikrofonden Sverige.

2011

Sänkt insatskrav underlättar för mikrokrediter och privatlån.

2012

Ekobanken passerar under året en halv miljard i balansomslutning och har nu 17 medarbetare.

2013

Permanent Stockholmskontor öppnar.

2014

Ränterabatter till Hållbart byggande /boende införs.

2015

Projekt betaltjänster har påbörjats. Ekobanken bäst i Fair Finance Guides granskning.

2016 Betaltjänster införs. Bankgiroanslutning. Ny internet- och mobilbank. 99 % i Fair Finance Guides granskning. 2017

Första hela året med dataclearing, bankgiro och internetbank Återigen 99 % i Fair Finance Guides granskning.

71

Årsredovisning 2017  
Årsredovisning 2017