Page 58

Ekobanken MEDLEMSBANK 516401-9993

årsredovisning 2017 tkr

Järna den 14 mars 2018

Ulla Herlitz Ordförande

Johan Öhnell Vice ordförande

Cecilia Näsman

Annika Laurén Verkställande direktör

Henrik Almhagen

Daniel Björklund Jonsson

Geseke Lundgren

Pål Alfvegren

Vår revisionberättelse ha lämnats den 23 mars 2018

Bengt Fromell Auktoriserad revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB

58

Anna Stenberg Auktoriserad revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB

Årsredovisning 2017  
Årsredovisning 2017