Page 1

E E V I S E K M A N 2018


Olen 6. vuoden maisema-arkkitehtiopiskelija ja minua kiinnostaa erityisesti tilan ja ihmisen vuorovaikutus - myös digitaalisten kanavien kautta. Vahvuuksiani ovat empaattisuus, looginen päättelykyky ja määrätietoisuus. Uskallan haastaa normeja ja kokeilla uutta sekä omia rajojani.

E E V I S E K M A N 10.10.1993

CURRICULUM VITAE AVUSTAVA SUUNNITTELIJA Viher- ja ympäristökonsultointi Vireo Oy 2013Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy 2018TEKNIIKAN KANDIDAATTI 2016 Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos GRAAFINEN SUUNNITTELIJA 2015-2016 Hyvinvointi- ja liikuntakeskus Mewell PIHATYÖNTEKIJÄ kesä 2013 Pihatyö Laatunen Oy YLIOPPILAS 2012 Lahden yhteiskoulu AUTOCAD PHOTOSHOP INDESIGN ILLUSTRATOR MICROSTATION ARCMAP REVIT SKETCHUP UNREAL ENGINE MICROSOFT OFFICE KIRJOITUSTAIDOT (^YO: Eximia cum laude approbatur) Eeva-Maija Ekman Pursimiehenkatu 5 a 1, 00150 Helsinki eevis.ekman@gmail.com +35850 9171 232


V Ä R I

Maisema ja kaupunki, kevät 2015 Tehtävänä oli suunnitella uuden Aalto ARTSin päärakennuksen (Väre) ympärille toimiva ja monipuolinen ulkotila. Työ vaati eläytymiskykyä, koska kohteen ympäristö oli vasta suunnitteluvaiheessa ja siinä kohtasi usean tahon tarpeet ja vaatimukset.

Hain inspiraatiota päärakennuksen liikkuvista muodoista ja irroittelin väreillä ja sommittelulla. Lopputuloksena on monikulmioiden ketju, joka mahdollistaa jouhevan liikkumisen kampuksella ja tarjoaa sekä oleskelumahdollisuuksia että piristystä maisemaan ympäri vuoden.

Monikulmioiden idea on muuntautuvuudessa: niihin voi upottaa eri toimintoja, kuten esittelytilaa opiskelutöille, tai ne voi muuttaa opiskelijoiden koe- tai viljelylaatikoiksi aina tarpeen mukaan.


Kandidaatintyöni käsitteli sosiaalisen median hyödyntämistä kaupunkitilojen tutkimisessa ja sen mahdollisuuksista suunnittelussa otsikolla ”Osallistava havaintojärjestelmä kaupunkisuunnittelun apuna”. Työ sai arvosanan 5.

Kandidaatintyön tulevaisuuden tavoitteena on vuorovaikutteinen kaupunkitila, josta käyttäjä saa ja johon hän voi jakaa tietoa kaupunkitilasta, kuten sen käyttömahdollisuuksista, tulevista tapahtumista, kehitysideoista ja huollon tarpeesta. Työn johtopäätöksenä oli sosiaalisen median hyödyntämätön potentiaali: kaupunki tai yhtiö voi sosiaalisen median avulla kerätä helposti tietoa siitä, mihin kaupunkitiloissa sen kannattaa panostaa, kohdistaa ylläpitoa ja huoltoa sekä järjestää sosiaalisen median kautta kyselyitä asukkaiden kokemuksista. Asukkaat voivat merkitä omia toiveitaan ja kehitysideoitaan avainsanojen tai koordinaattien avulla ja nähdä toistensa ehdotukset, jolloin kaupunki tai yhtiö voi valita toteuttavansa suosituimmat ja kehityskelpoisimmat. Sosiaalisen median työkaluina kilpailut ja kuvaukselliset kohteet voivat lisätä kaupunkitilojen näkyvyyttä ja muokata niiden imagoa. On tärkeää nähdä, mitkä asiat saavat ihmiset ottamaan kuvan tai jakamaan julkaisun kaupunkitilasta sosiaaliseen mediaan.

Oikealla: Jo muutamalla Instagram-kuvalla voi luoda käsitystä siitä, millaisesta puistosta on kyse ja miten ihmiset sitä käyttävät. Työssä toteutettiin lyhyt tutkielma Hesperianpuiston käyttötarkoituksista hyödyntämällä Instagramin kuvamateriaalia.

KANDI DAATIN T Y Ö


DRIFT

Kadut ja aukiot 2016 Studiossa perehdyttiin Helsinki 2050 -yleiskaavavisioon ja sen pohjalta valittiin jokin kehittyvä alue tarkempaan suunnitteluun. Valitsin Koivusaaren itäisen metroaseman alueen, jossa Länsiväylä muutetaan moottoritiestä kaupunkibulevardiksi.

Alueen haasteena on luoda toimivat yhteydet metron, Länsiväylän, virkistysreittien ja asutuksen välille korkeusvaihtelusta huolimatta. Drift palvelee täydennysrakentamisen ja metron tuomia uusia ihmisvirtoja luomalla sekä yhteyksiä että oleskelutiloja paraatipaikalle etelärinteeseen, aivan meren ääreen.


Drift (eng. ajelehtia) ottaa muotonsa meren aalloista. Driftin muotoihin voi jäädä ’ajelehtimaan’ ja viipymään, tai antaa niiden johdattaa päämääräänsä. Drift luo jyrkkään rinteeseen terasseja, jotka toimivat sekä portaina, että oleskelutasoina kaupunkilaisille. Näin Drift ei yhdistä vain rakennettua ja rantaviivaa, vaan tuo meren kaupunkibulevardin ääreen helposti saavutettavassa muodossa ja antaa ihmisille mahdollisuuden pysähtyä nauttimaan siitä.


Maisemarakentamisen syventävä studio 2016 (työparina Julia Jussilainen) Keski-Pasilaan kaavaillaan tiivistä asuinrakentamista, mikä tuo haasteita alueen hulevesien hallinnalle ja pohjaveden pinnan ylläpitämiselle. Pasilanpuro on kiertotalouden periaatteita hyödyntävä ja kaupunkikuvaa rikastuttava ratkaisu kumpaankin haasteeseen.

PASILAN P U RO

+15.4

0

putke n su +14.4 u 0

0 +15.4

0

valunta vesisulku imeytyskenttä ja silta

0 +20.7

+26.8

+29.8

0

0

+17.9

0

+16.9

0

+15.3

0

+16.0

putke n su +14.8 u 0 +15.1 0

+16.9

+18.3

0

0

+18.1

+28.8

0

0

+17.7

0

+24.0

0

+17.1

+16.0

0

0

Kerrostalokorttelien hulevedet johdetaan juoksutus-, viivytysja imeytyspainanteiden ketjuun, jonka tarkoituksena on hallita kaikki Keski-Pasilan alueella syntyvät hulevedet myös tulvatilanteissa ja ylläpitää orsi- ja pohjaveden pintaa.

TRIPLA


Työtä varten perehdyttiin hulevesien hallinnan ja maisemarakentamisen lainalaisuuksiin ja vaatimuksiin sekä konsultoitiin alan erityisosaajia. Hulevesien hallinnan mitoitus suoritettiin laskennallisten kaavojen avulla ja ratkaisut suunniteltiin rakennetyyppikerroksia myöten. Suunnittelussa otettiin huomioon kiertotalouden periaatteet, kaupunkikuvallinen arvo ja Suomen neljä vuodenaikaa.

1

Hulevesipainanteen periaatepoikkileikkaus - rakenteet

kantava kasvualusta puille betonimurska 80-150 mm 70% kasvualusta 30 %, josta 30 % orgaanista: multa 90% ja havupuunkuorihake 10% ja 70 % kivennäisainesta: 80% hiekkaa ja 20% savea

2

kantavan nurmen kasvualusta kasvualusta 50 % ja kivimurske 0-16 mm 50%, syvyys 150 mm Profilointimurske 0-16 mm, syvyys 50 mm Kantava murske 0-55 mm, 300 mm

3

suodattava kasvualusta karkeaa hiekkaa tai tiilimurskaa 55 % viherjätteistä saatua kompostia 20 % multaa 20 % savea 5%

3.1 kantava suodatuskasvualusta reuna-alueilla karkeasta hiekasta 50 % korvataan 0-16 mm kivimurskeella

4

kivipesä pintakerros mukulakivistä 80-125 mm betonimurske 80-125 mm 70 % täyttömateriaali sepeli 16-32 mm 30 %

5

vettä varastoiva kerros kivimurske 0-16 mm 50 %

tontin hulevedet

hieno hieta tai tiilimurske 50 %

lumitila

kalt

evuu

kävelytien rakennekerrokset

1

s ma x.

3.1

1:3

pintavalunta +17.25 +16.95 +16.70

2

4

3 5

siiviläputkikaivo

suodatinkangas

tien rakennekerrokset

murskesoratäyttö orsiveden pinta saven paksuus 1-12 m

20

moreeni- ja hiekkakerrokset sekä pohjavesi kallion päällä


STELLA

Digital Landscape Architecture studio 2017 (työparina Heidi Seesto) Kurssilla etsittiin uusia esitystapoja virtuaalitodellisuuden ja Unreal Engine -pelimoottorin keinoin. Suunnittelimme pohjoisen Uunisaaren kallioille kylpylähotellin. Keskityimme välittämään eri vuoden- ja kellonaikojen tunnelman ja korostamaan suunnitelman ympärivuotista toiminnallisuutta.

Stella on osa suurempaa aktiivikulttuurikonseptia, joka yhdistää lähisaaret ja tuo niille lisäarvoa ja tunnettavuutta (Uunisaari, Harakka, Liuskasaari ja Silparesaari). Konseptiin pystyy tutustumaan kokonaisuudessaan virtuaalimallissa. Ilmakuva Uunisaaren Stellasta Helsingin suunnalta. (Kaikki kuvat ovat suoraan Unreal Enginestä.)

a CABIN HOTEL and an OUTDOOR SPA


Lasit päähän ja menoksi! Virtuaalitodellisuuteen astuja voi kokea kylpylähotellin yö- ja päiväsaikaan, synkässä syysmyrskyssä ja talvipakkasilla auringonnousun aikaan.

Virtuaalimalliin voi tutustua Arkkitehtuurilaitoksen VR labissa ja toivottavasti myös Laiturilla keväällä 2018.


eevis.ekman@gmail.com puh. 050 9171 232

Ekman portfolio 1/2018  
Ekman portfolio 1/2018  
Advertisement