Page 1

Kvarngatan 15 | 65100 VASA (06) 317 6000 | info@ekm.nu www.ekm.nu

Tom Lipkin

Vår mission i ETAL bygger inte på ett krav att vi ”måste” utan vi vill att den bygger på en frukt att vi ”älskar”. Guds fadershjärta klappar för varje onådd människa. Kan du känna hans kärlek? Kan du se att spridandet av evangeliet till alla människor är Guds hjärtesak? I ett många gånger individualistiskt samhälle som vi lever i är det inte så många som känner Guds kärlek för mission. Men du kan låta Gud röra dig med sin kärlek. Du behöver inte formas av alla denna tidens trender. Du kan göra en skillnad som betyder något i hela evigheten!

INDI E N Barnen som LOVE INDIA -arbetet hjälper på slumområdena och i barnhemmen i Delhi och Almora behöver kontinuerligt hjälp och omsorg. Tack att du hjälper oss att hjälpa. REF.NR. 11002

Staden som vi läser om i Johannes kap 4 var öppnare för evangeliet än någon av Jesu lärjungar kunde ana. Det finns fortfarande många mycket öppna människor för Guds kärlek och evangelium. Problemet är att ingen berättat. Missionen har ännu inte nått fram. Vi kan alla låta Gud röra våra hjärtan. Vi kan, om vi vill, sträcka oss litet längre och satsa på det som finns i Guds hjärta och låta missionen komma fram som en frukt i våra liv. Din medarbetare i Herren

Tom

3/2013

En av de mest fruktbärande missionärerna i nya testamentet hittar vi Johannes 4. Kvinnan vid Sykars brunn. Du som läst om henne vet att hon var en samaritisk kvinna med ett inte helt fläckfritt förflutet. Jesus började tala med henne om Guds gåva och avsåg sig själv. Resten känner

Jesus delade evangeliet till henne inte för att han ”måste” utan därför att han älskade. Kvinnan i sin tur delade sin tro till de andra inte för att ”vara en god kristen” utan för att förvandlingen i hennes liv var verklig. Hennes mission byggde inte på ett yttre krav utan var en frukt i hennes liv.

1

Missionen bygger inte på ett krav att vi ”måste” utan på en frukt att vi ”älskar”.

Judarna hade inget umgänge med samariterna. Varför? Religionen hade gjort deras hjärtan kalla. De brydde sig inte. Men Jesus tänkte annorlunda. Han kunde uppleva Guds fadershjärta för denna kvinna. Han sträckte ut sitt hjärta till henne därför att han kände Guds hjärta för henne.

MissionsVisionen

mission frukten i våra liv!

du kanske till. Hon kom till tro och inte bara det, en mycket stor del av människorna i staden kom till tro.


Indonesien MissionsVisionen 2 3/2013

gu d gjor de u nde rbara sak e r Gola Tiruneh Gud gjorde många underbara saker i Tanjung Balai. Här är några av höjdpunkterna.

ISRAEL

Mission i Israel är också på våra hjärtan. Det messianska missionscentret Dugit i Tel Aviv samt Beit Hayeshua -arbetet, som når narkomaner och alkoholister, är tacksamma för din hjälp. REF. NR. 10443

Motstånd mot festivalen När lastbilarna med ljudutrustningen kom in på festivalområdet blev den ansvariga för området så upprörd över att gräset skulle bli förstört att han befallde att ljudutrustningen skulle föras bort och festivalen avslutas. Detta var bara en ursäkt att stoppa festivalen för andra evenemang ordnas på området utan problem. Han vill återbetala hyran vi betalat för området och få bort allt meddetsamma. Men vår kommitté vill inte acceptera detta. Och detta gjorde honom ännu mer arg. Därför vägrade han, när festivalen startade, att tända belysningen trots påtryckningar från polisen. Hundratals kilometer längre bort, i Jakarta, hörde en parlamentsledamot om festivalen och beslöt sig för att flyga från huvudstaden och köra 5 timmar för att komma till vår festival. Han är också lärare vid Ottawa universitet in min hemstad i Kanada. Han sade att han egentligen ville komma den andra dagen men att Gud talade till honom att komma redan under festivalens första dag. När han hörde om problemen med festivalområdet, tog han telefonen och ringde den högsta generalen på norra Sumatra. Generalen ringde borgmästaren i Tanjung Balai som omedelbart beordrade att ljuset skulle tändas och att festivalen skulle fortsätta enligt planerna. Vi hade en bra första kväll.


Tanjung Balai Oktober -13 Mirakler Jesus gjorde så många underbara mirakler för folket i Tanjung Balai. Det kom mer folk varje kväll till mötena. Det första vittnesbördet på scenen var en flicka som fick sin hörsel helt återställd. En kvinna som inte kunde gå utan käpp började marschera på gräsfältet. Hon gick bättre och bättre varje kväll under festivalen. En annan kvinna som bars in på stadion av sin familj kunde gå perfekt. Hon kom upp på scenen och demonstrerade hur hon kunde böja sig och sitta på huk utan någon som helst smärta. En man, som arbetade på ett fartyg, hade skadat sin hand och Jesus botade honom. Han berättade att handen alltid skakade på grund av en nervskada men nu var han fullkomligt återställd. En kvinna med andningsproblem blev helad. Vi bad henne springa runt folkmassan och hon kom tillbaka upp på scenen och vittnade om att hon var fullkomligt återställd. En ung dam som skadat sitt vänstra ben sade att hennes ben rörde sig under förbönen och hon blev fullkomligt helad. En annan kvinna behövde glasögon både för att kunna läsa och för att kunna se på avstånd behöver inte glasögonen mer. Hon kan nu se perfekt. Många mirakler hände under dessa tre kvällar.

Många festivaldeltagare tog också emot Jesus som sin Herre och Frälsare. Under den sista kvällen blev många döpta i den Helige Ande. Även om det regnade på förmiddagarna och eftermiddagarna så regnade det inte alls under festivalens tre kvällar. Efter festivalen kom en ung kvinna fram till mig för förbön. När jag bad manifesterade sig en demon och detta gjorde att en stor folkhop samlades. Kvinnan blev befriad. Vi hade också ett pastorsseminarium där vi undervisade vad det innebär att vara en Herrens tjänare i det nya förbundet. Många pastorer deltog och vittnade om att de fått uppenbarelse i Ordet. Vi fick en inbjudan att komma tillbaka för att följa upp seminariet. • Gola Tiruneh predikar evangelium i Tanjung Balai, Indonesien.


B e g r ä n s a t a n t a l av v a r j e b o k s å d e t g ä ll e r a t t v a r a s n a b b !

4 3/2013 TILISIIRTO GIRERING

Saaja Mottagare

Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress

Allekirjoitus Underskrift

Tililtä nro Från konto nr

REAPRIS:

Bli ett bättre du Fullständig frihet Honom Hjärtat Du är kallad En månad kvar att leva Svar direkt! Allt förmår den som tror Memoarer Det heliga landet en pilgrimsbok Lovsång: Himlen och på jorden Andliga rötter Hur vi återskaper Guds kultur i våra hem Helnykter Men jag skall aldrig lämna eller överge dig

Joel Osteen Åke M. Åleskjaer A. B. Simpson Anki Sandvik Anki Sandvik Kerry & Chris Shook Christer Linebäck Ulf Ekman Ulf Ekman

(382 s.) (220 s.) (32 s.) (40 s.) (40 s.) (288 s.) (152 s.) (404 s.) (304 s.)

21,- 22,- 3,- 3,- 3,- 21,- 12,- 24,- 27,-

5,5,1,1,1,5,4,5,5,-

Henrik Engholm m.fl.

(326 s.)

39,-

10,-

Ulf Ekman Ulf Ekman

(94 s.) (352 s.)

16,- 27,-

5,5,-

Ron Luce Carl-Gustav Severin

(216 s.) (125 s.)

27,- 16,-

5,5,-

Birgitta Yavari-Ilans

19,-

5,-

Helmis nätbutik ö p p et 24/7

Pr iserna gäller så länge böckerna räcker t i l l e l l e r t i l l s i s t a n o v e m b e r. Ej t i l l å t e r f ö r s ä lj a r e !

w w w. h e l m i m e d i a .c o m te l. 0 5 0 5 431 431 t i l a u s @ h e l m i m e d i a .c o m w w w. h e l m i m e d i a .c o m

IBAN

BIC

FI04 4970 1020 0178 32

HELSFIHH

ETAL - Evangelium Till Alla Länder rf.

Mission/Största behov: ref. 1012 Bibelskolorna: ref. 10553 Barnhemmen och slumbarnen: ref. 11002 Arbete för judar och Israel: ref. 10443 Missionspartner: ref. 10100

Viitenro Ref.nr Eräpäivä Förf.dag

Euro

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Keräyslupa: 2020/2012/3354 ajalle 1.1.2013 - 31.12.2014. Poliisihallituksen 2.11.2012 myöntämä lupa, koko maa. Varat käytetään lähetys- ja avustustyöhön lupa-aikana. Insamlingstillstånd på Åland: 2013/234

MissionsVisionen Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer

-80 %

A LLA SV ENSKA BÖCKER I VÅRT LAGER T.O.M.

Missionsvisionen 3 2013  

EKM - ETAL - Evangelium Till Alla Länder rf