Page 1

IER O TN R R E A P NUM

1 / 2 0 1 1

Evankeliumi

Kaikkiin

Maihin

L u e l i s ää s iv uilta 6 - 8 !

HÄN PARANI

New D el hi

Mek si k o

Th a l a wa k a l e

Intian lastenkodissa nyt 66 lasta

Unelma suuresta seurakunnasta

Sri Lankan vuoristoseudulla


Puheenjohtajan sydämeltä Tom Lipkin

Lähetystyö – uskonelämän haaste 1/2011

Lähetysnäky S I S Ä LL Y S 2 P Ä Ä KI R J O I T U S Lähetystyö – uskonelämän haaste 3 PARTNERI Sinä olit täällä 4 IN T IAN LA P S E T Love India -työ auttaa 5 MI T Ä R AAMA T T U sanoo sydämestä? 6 T HALA W AKAL E Sri Lankan vuoristoseuduilla 9 UN E LMA M E K S IK O S T A Claus Möller kertoo 10 OPETUSBLOGI Opetuslapseuttamisen kadonnut taito

Lähetysnäky 1/2011 Lähetysjärjestö EKM Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry:n ilmainen ti e d o tu s l e h t i P ä ä t o im i t t a j a : T o m L i pk i n

M

enkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”. Nämä sanat olivat mitä suurimmassa määrin haastavia niille muutamille opetuslapsille, joiden sydämen olivat Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikaan vallanneet epäusko, epäilykset ja pelko. Lähetyskäsky oli haastava – ja on sitä edelleen. Ilman antautuneita sydämiä ja halukkuutta uhrautua ja saavuttaa ihmisiä ei alkuseurakunta olisi koskaan voinut kasvaa ja tehdä lähetystyötä siten, kuin se teki. Ihmeellisintä on, että usein juuri haasteelliseen tilanteeseen on kätketty siunaus. Apostoli Paavali oli armoitettu ja siunattu lähetystyöntekijä. Voimme kuitenkin nähdä hänen koko lähetystyöntäyteisen elämänsä olleen täynnä haasteita. Hän sai kestää epäoikeudenmukaista kohtelua, rasittavia matkoja, vastustusta, monenlaista vainoa, haaksirikon ja myrskyjä. Usein saamme kuitenkin keskellä suurinta haastetta kokea suurimman ihmeen. Apostolien teoissa 27 Paavali on yhdellä lähetysmatkallaan. Valtavan myrskyn keskellä laiva joutuu haaksirikkoon. Paavalin inhimillinen puoli tulee esiin hyvin selkeästi, sillä hän itsekin menettää jo pelastumisen toivon. Ihmeen kautta Paavali ja koko laivan miehistö pelastuvat. Tämän jälkeen avautuu iha-

Täm än lehden tek ijö itä: Tom Lipk in D av id Sterling Anki Sandvik Mikael Boman Kati Lillbacka J ey J eyas eelan Taitto : K ati Lillback a

Tila ukset, p a la ute ja osoitteenmuutokset: E KM, Myllyka tu 15 65100 VAAS A P uh ja tekstiviestit: 044 017 6000 info@ekm.nu www.ekm.nu

na ovi jakaa evankeliumia asukkaille Maltan saarella. He olivat mitä ilmeisimmin hyvin avoimia evankeliumille. Myös nyt maapallolla on monia, jotka ovat ”kypsiä niitettäväksi”. Esimerkiksi tästä lehdestä voit lukea Sri Lankan vuoristokylien evankeliumin sanomalle avoimesta ilmapiiristä. Työ kaikkien heidän saavuttamisekseen on edelleenkin suuri haaste. Työ vaatii sekä aikaa ja rahaa että uhrautumista ja antautumista. Kaikki eivät voi tehdä kaikkea, mutta yhdessä voimme tarttua haasteeseen ja kurottautua vielä pidemmälle. Noin vuosi sitten ”EKM-pursi” joutui myrskyyn. Aallot olivat korkeat. Jumalan uskollisuuden tähden voimme kuitenkin nyt mennä eteenpäin kohti uusia haasteita lähetyskentillä. Lähetystyö on Herran ”sydämen asia”. Hän antoi elämänsä, että kaikki saisivat kuulla. Menkäämme yhdessä eteenpäin täyttääksemme profetian: ”Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14). Ehkä sinä tässä kuussa voit uskossa ”kurottautua pidemmälle”. Anna haasteen koskettaa sydäntäsi. Anna lähetystyön maksaa sinulle jotakin. Lähetystyöhön annetut varat ovat hyvin käytettyjä varoja. •

P a nkkiyhteyd et: Sp Aktia: 497010-217832 IBAN: FI04 4970 1020 0178 32 BIC: HELSFIHH Sampo Pankki: 800017-70320192 IBAN: FI22 8000 1670 3201 92 BIC: DABAFIHH

Kerä ys l u p a n u me r o: 2020/20 1 0 /4 0 9 4 Ahvena n m a a : 328 K1 2


PARTNERI Sinä olit täällä!

Kenia Tukeasi kautta olet ollut mukana auttamassa Kenian Kisiissä toimivan lastenkodin lapsia.

Lastenkodista kiitetään

Israel Mikä on Dugit? • Evankelioiva kahvila Tel Avivin sydämessä. Kahvilassa on miellyttävä ja lämmin ilmapiiri evankeliumin levittämiseen ilmaisen kahvikupillisen äärellä. • Evankelioinnin tukikohta. Eri puolilta maailmaa saapuvat ryhmät pitävät Dugitia katuevankeliointinsa tukikohtana Tel Avivissa. • Tarjoaa mm. messiaanista, painettua materiaalia evankelioinnin tarpeisiin eri kielillä. Näitä materiaaleja jaetaan ilmaiseksi vierailijoille, ja pyritään siten jakamaan evankeliumia Messiaasta. • Uskovien opetuslapseuttamiseen, rohkaisemiseen ja seurusteluun tarkoitettu kokoontumispaikka. Lämmin kiitos tuestasi Messiaaninen Lähetyskeskus Dugitille.

”Tahdon kaikkien lasten ja lastenkodin puolesta kiittää teitä taloudellisesta tuestanne ja rukouksistanne. Siunatkoon kaikkivaltias Jumala teitä runsaasti. Rukoilethan edelleen lasten puolesta. HIV-positiiviset Vincent ja Moffin tarvitsevat erityisesti rukouksiasi. Herra on parantajamme ja osoitti sen myös nyt maaliskuussa, kun lähes kaikki lastenkodin lapset sairastuivat malariaan. He ovat nyt hyvinvoivia ja terveitä. Lastenkodin rakennusta viimeistellään. Vielä on paljon tehtävää ja varoja tarvittaisiin. Lapsista huolehtiminen on haasteellista ja vaikeaakin, mutta tiedämme, että vanhurkas elää uskosta. Herra pitää meistä huolen. Vielä kerran paljon kiitoksia! ” Hellen Nyatuka Kuvassa lastenkodin lapsia Kenian Kisiissä.

Intia Katso raportti Delhin Love India -työn lastenkodista seuraavalta sivulta. Lämmin kiitos tuestasi myös Delhin lastenkodille.

Lä h e t y s n ä k y 1 / 201 1

Sivu 3


Raportti L ov e Ind i a - työ

Teksti:Jey Jeyaseelan Käännös: Kati Lillbacka

Tuhannet Intian lapset avun tarpeessa Love India -työ auttaa

L

ove India lastenkoti auttaa köyhiä, tarvitsevia ja orpoja lapsia. Ensimmäinen lapsi tuli lastenkotiin vuoden 1997 syyskuussa. Lapset saapuvat lastenkotiin 4-10-vuotiaina. Tällä hetkellä lastenkodin 66 lasta ovat iältään 6-22-vuotiaita. Love India -lastenkodin tarkoituksena ja näkynä on huolehtia kodikkaassa ilmapiirissä jokaisen lapsen fyysisistä, henkisistä ja koulutukseen liittyvistä tarpeista. Lasten kasvatukseen panostetaan, lapsia opetetaan toimimaan ryhmässä ja välittämään toisistaan.

Koulutus Lapset opiskelevat neljässä eri koulussa, joita ovat: MCD Primary School, S.K.V. School, R.S.K.V School and New Life Play school. He lähtevät kouluun seitsemältä aamulla ja palaavat lastenkodille iltapäivällä kello 13.00. Jotkut ikäluokat saavat erityisopetusta matematiikassa ja englannin kielessä. Lastenkodin lapsista Swati, Nidhi, Kavitha, Tarini, Glory, Malathi, Gayathri, Muskaan, Neha, Rajini ja Koshal saivat erityismaininnat hyvästä menestyksestään matematiikassa omissa ikäluokis-

Sivu 4

Lähetysnäky 1 /2 0 1 1

saan viime lukukauden aikana. Neljä lapsista on jo aloittanut ylemmän asteen ammattiin johtavia opintoja.

Terveys ja hyvinvointi Lasten yleiskunto on todettu hyväksi. Lääkärit. Lima Vetrivel ja Amit Aggarwal ovat tehneet terveystarkastukset, joiden yhteydessä jokaisen lapsen veriryhmät tutkittiin ja merkittiin. Selvaranilla todettiin tuberkuloosi, mutta lääkityksen ja rukouksen avulla hän on täysin parantunut.

erityistä ohjausta tietokoneen käytössä. Olemme saaneet hankittua tietokonehuoneeseen kymmenen tietokonetta ja kolme tulostinta.

Vapaa-ajan toiminta

Henkilökunta

Vapaa-aikanaan lapset saavat katsoa piirrettyjä ja kehittäviä elokuvia. Sisällä ja ulkona pelataan erilaisia pelejä. Kirjastohuoneessa on lastenkirjoja, joita lapset lukevat. He myös rakastavat laulamista, ja jotkut lapsista harrastavat erilaisia tansseja tai piirtävät.

Kodin vanhemmat, kaksi valvojaa, kaksi kokkia, yksi vartija ja yksi opintojen ohjaaja antavat panoksensa lasten ja lastenkodin hyväksi auttaen ja neuvoen.

Kehitystyö

Viime vuoden toukokuussa lapset osallistuivat raamattukouluun. He saivat oppia uusia lauluja ja kertomuksia. Vanhemmat lapset osallistuivat syys-joulukuussa järjestettäviin nuorteniltoihin.

Viime syksyn ja talven aikana tehtiin seuraavia rakennustöitä ja hankintoja: lastenkodin toisen kerroksen huoneista kirjasto ja tietokonehuone, wc:n lattia ja kaakelointi saatiin valmiiksi sekä ostettiin musiikinkuuntelulaitteet sekä DVD-soitin.

Lapsille opetetaan käsityötä, räätälin taitoja ja kirjontaa. Lapset saavat myös

Lämmin kiitos tuestanne. Ilman teitä työmme ei olisi mahdollista! •


Mitä sa noo

Teksti: Anki Sandvik Käännös: Kati Lillbacka

Raamattu?

Mitä Raamattu sanoo

sydämestä?

R

aamatussa puhutaan sydämestä – ihmisen tai Jumalan sydämestä – eri yhteyksissä yli 700 kertaa. Hebreaksi sana merkitsee sisintä tai salattua. Meihin ihmisiin tekee usein vaikutuksen ihmisen ulkoiset ominaisuudet kuten ulkonäkö, karisma tai erilaiset kyvyt. Jumala taas katsoo ensi kädessä sydämeen (1. Sam. 16:6-7). Ennen kaikkea muuta, meidän on varjeltava sydämemme, sillä sieltä elämä lähtee (Snl. 4:20-23).

Raamatun mukaan ihmisen todellisen luonteen ja motiivit juuri sydän tuo esiin. Luukaksen evankeliumissa 12:34 Jeesus sanoo: ”Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.” Valintamme siis osoittavat, mitä sisimmässämme on ja mikä on ensimmäisellä sijalla elämässämme.

Miten pelastus on vaikuttanut sydämiimme? Pelastuksen kautta Kristus asuu uskon kautta sydämissämme (Ef. 3:17). Hän on antanut meille Hengen vakuudeksi sydämiimme (2. Kor. 1:22) ja Jumalan rauha varjelee sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa (Fil. 4:7). Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta (Room. 5:5), ja siksi voimme rakastaa toisiamme puhtaasta sydämestä (1. Piet. 1:22). Rakkaus Jumalaan ja lähimmäisiimme on mahdollista Jumalan sydämiimme asettaman agaperakkauden kautta. Tämä on tosiasia, vaikka tunnetasolla emme aina niin kokisikaan! Paavali mainitsee kirjeessään Filippiläisille 1:7 Filippin seurakunnan olevan hänen sydämessään. Samalla tavalla meidän sydämemme voi kurottautua lähimmäistemme puoleen – sekä sisarten ja veljien puoleen Herrassa että niiden puoleen, jotka eivät vielä ole vastaanottaneet pelastusta.

Millainen sydän meillä tulisi olla? Koska sydän käsittää myös tahtomme ja toiveemme, voimme itse vaikuttaa sydämeemme, ts. luonteeseemme, motiiveihimme ja siihen elämään, joka meistä virtaa. Raamatusta voimme selkeästi nähdä, mitä Jumala tahtoo sydämessämme olevan. Matt. 11:29 Jeesus sanoo: ”oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä”. Nöyryyden vastakohta on ylpeys, ominaisuus, josta Jumala ei lainkaan pidä, vaan itse asiassa jopa vihaa. Sana kehoittaa meitä pukeutumaan keskinäiseen nöyryyteen, ja nöyryyden kautta saamme armon Herralta (1. Piet. 5:5-6). Yksi nöyryyden määritelmä on Kristuksen kaltainen ja Jumalasta riippuvainen elämä. Tällaisen riippuvuussuhteen voimme nähdä Jeesuksen elämässä esim. Joh. 5:19, missä Jeesus sanoo, ettei voi tehdä itsestänsä mitään, vaan ainoastaan sen, minkä näkee Isän tekevän. Toinen esimerkki Jeesuksen nöyrästä sydämestä on Filippiläiskirjeessä 2:8, missä puhutaan Jeesuksen nöyrtymisestä Jumalan tahtoon ja katsomaan ihmiskunnan parasta oman, itsekkään, helpon ja kivuttoman tien sijaan. Sekä Hebr. 10:22 että Kol. 3:22 mainitsevat vilpittömän ja totisen sydämen. Jumala pitää siitä, että tulemme Hänen luokseen avoimella sydämellä niin myötä- kuin vastamäessäkin. Hän on aina halukas auttamaan meitä, mikä ikinä sydäntämme painaakaan. Joh. 14:1 kehoittaa sydämiämme uskomaan (luottamaan) Jumalaan, sillä Hän on sekä kykenevä että halukas ottamaan kaikki murheemme ja antamaan ratkaisun kaikkiin ongelmiimme! •

Lä h e t y s n ä k y 1 / 201 1

Sivu 5


Sivu 6

L채hetysn채ky L채hetysn채k y 1 /2 0 1 1


Teksti ja kuvat: Mikael Boman, Käännös: Kati Lillbacka

Jeesus-kampanja Sri Lankan vuoristoseudulla - T h a l a wakalen kyläs s ä

J

älleen kerran meillä oli etuoikeus järjestää kampanja ihanalla, smaragdinvihreällä ja noin 20 miljoonan ihmisen asuttamalla Sri Lankan saarella. Korkealta vuoristoalueelta Thalawakale-kylästä ja sen ympäristöstä saapuneet ihmiset täyttävät kokouspaikan lähellä kylän keskustaa. Vaikeaa astmaa 38 vuotta sairastanut nainen hymyilee leveästi todistaessaan Jeesuksen parantaneen hänet tuosta kurjasta sairaudesta. Paikalla oleva ihmisjoukko riemuitsee hänen kertoessaan Jeesuksen ihmeteosta elämässään. Naisen lisäksi monet muutkin saivat kohdata Jeesuksen parantajanaan; sokeita on parantunut ja kasvaimia hävinnyt. Kaikki kunnia Jeesukselle! Tärkeintä kaikesta on kuitenkin se, että monet ihmiset saivat kohdata Jeesuksen pelastajanaan! Ihmiset olivat avoimia

ja vastaanottavaisia evankeliumille ilta toisensa jälkeen. He istuivat janoisina kuulemaan evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta. Pelastuskutsun kuuluessa ihmiset tulevat kiiruhtaen lavan eteen luovuttaakseen elämänsä Jeesukselle. Jokainen ilta on samanlainen. Jumalan kasvojen edessä on juhlat!

Ainoastaan vajaa kaksi viikkoa ennen kampanjan alkua paikallinen koordinaattorimme ja hänen tiiminsä onnistuivat siirtämään kampanjan Thalawakaleen Diganan sijaan, mikä oikeastaan oli hyvin merkittävä ja sankarillinen teko. Yksi ovi sulkeutui ja toinen avautui. Jumala on hyvä!

Kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen avautuu

Voimakkaan sateen tähden jouduimme kuitenkin pitämään kampanjan sisätiloissa. Kampanjailtojen lisäksi järjestimme johtajuusseminaarin päiväsaikaan tarkoituksenamme vahvistaa alueen paikallisseurakuntia. Opetuksen painopiste oli opetuslapseudessa ja johtajuudessa.

Aluksi kampanja oli määrä järjestää Diganan kaupungissa, joka sijaitsee noin 3,5 tunnin ajomatkan päässä Thalawakalesta. Buddhalaisten osoittaman väkivaltaisuuden tähden kaupungin kristittyjä kohtaan, joilla ei sinänsä ollut edes mitään tekemistä kampanjamme kanssa, paikallisseurakunnat pyysivät meitä peruuttamaan koko kampanjan.

Thalawakalen ympäristössä on enemmistö hindulaisia. Buddhalaisuus, islam ja kristinusko ovat vähemmistöuskontoja. Ihmisten avoimuus evankeliumille on kuitenkin hyvin suurta. >

T ä m ä n a i n e n parantui v a i k e a s t a a s t m a s t a , jota hän o li s a ir a s t a n u t 38 vuotta. Tämä mies oli soke a . N yt hän näkee!

Lä h e t y s n ä k y 1 / 201 1

Sivu 7


Ihania raportteja Viimeisen kampanjaillan jälkeisenä maanantaiaamuna yksi paikallisista pastoreista tuli luoksemme. Hän tuli erityisesti kertoakseen ihanista tapahtumista seurakuntansa sunnuntaiaamun tilaisuudessa. Yhdeksän nuorta hindu-miestä saapui seurakuntaan. He kertoivat saapuneensa perheidensä edustajina ja tulleensa uskoon kampanjamme aikana. Nyt he tahtoivat tietää lisää Jeesuksesta ja miten häntä voi seurata. Samana aamuna eräs toinen pastori soitti koordinaattorillemme ja kertoi, että hänen seurakuntaansa oli tuona sunnuntaiaamuna tullut seitsemän hindu-taustaista henkilöä, jotka olivat asettaneet samankaltaisia kysymyksiä. Kampanjan seurantatyö Sri Lankassa on nyt täydellä teholla käynnissä. Kun kampanjasta on kulunut

nen i l ä v n i Kansa lista evanke MÖLLER CLAUS raillut

vie a useasti s s e m o Claus u yös S kelista n a v e on inen assa ja tanskala enhamin p ö ö k o K a k oasuu 15 vuott li y Möller in s ä sieltä k ssä. toiminut umin työ li e k n a v e aikaisesti ydinalan keliumin n a v e aan Jum a m ta o s k li s u ju öller Möllerin e ihmisiä Claus M auksiin. rohkaise p n lu ä H n . la istodisma sanomaa parantum maan Ju u ä tt it r e ta lk e s ja Sanaan on myös ta on palj is s k u u tilais ntuen uskoo tuksia.   n n e n o Möller äjä Tans utalainen ttä välitt e ju n jä ä ä ä e tt lt y in ä ä r m n nk Syntype kuinka ih lan uumeide , h tä ä k ii s e s i t a u esimerkk tyä Jum loaan oll n hyvä esti ehey o is n ä “ulä is n H s a . m kassa yös il utua ja a  m p a a v tt u n a naa tuksen k voi koko en vaiku is ll a a. • im o llista apu ti Sanan v a m m a ta” tai kopuolis

M

U skoon tul l ei den y h te y sti e d ot kerätään j a seura n ta ty ö a l k a a .

vasta viikko, on jo noin 60 ihmistä liittynyt eri paikallisseurakuntiin. Olemme siitä luonnollisesti todella iloisia! Kampanjassa mukana kanssamme yhtenä järjestäjänä oli ”Gå ut mission” -järjestöstä Jonas Andersson. Mukanamme oli tiimiläisiä sekä Ruotsista että Suomesta. Yhdessä saimme palvella ja julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta Thalawakalen ihmisille. •

Sivu 8

Lähetysnäky 1 /2 0 1 1

: messa er Suo ll ö M s lo 1 1 C la u 1 5 .5 k u S I T 0 LAH k lo 1 8 .0 ahti u 21 L a 1 4 .5 n Y h t e is ö - L eenkat m ä H , li ne oronsa K r is t il li M ie s k u n e d h La k lo 1 6 u 2 2 .5 E S R E P M 0 TA k lo 1 8 .3 Y h t e is ö L a 2 1 .5 e n K r is t il li n e n ä lä re T a m p e t ie 4 0 , H ä r m n la N u o li a


Teksti: Kati Lillbacka

Unelma Meksikosta ” N y t o n u u s i e n ovien j a a si o i d e n aika”

C

laus Möller vieraili Meksikossa ensimmäisen kerran vuonna 1998. Sittemmin vierailuja on kertynyt useita. Viimeksi hän julisti kymmenessä eri Meksikon kaupungissa tämän vuoden alussa. Tilaisuuksiin osallistui satoja ihmisiä - joihinkin tilaisuuksiin jopa kaksituhatta. Yhteensä noin 600 ihmistä vastaanotti pelastuksen näissä eri puolilla Meksikoa järjestetyissä tilaisuuksissa.

Faktaa Meksikosta: Väkiluku: 113 724 226 Pinta-ala: 1 964 375 km² Eliniänodote 76,47 v. Uskonnot: roomalaiskatolisia 76,5 % protestantteja 7,6 % muita 0,3 % määrittelemättä 12,8 % ei uskontoa 3,1 % Lähde: CIA World Factbook

Claus kertoo matkoistaan ja työstään avoimesti, mutta nöyrästi. Ihmisiä pelastuu, mutta myös paranee ihmeellisesti hänen tilaisuuksissaan. Jumalallinen parantuminen on palanut Clausin sydämellä heti hänen uskoon tulonsa jälkeen - ja palaa edelleen entistä vahvemmin. Hän kertoo seuraavansa Jeesuksen esimerkkiä Matteuksen evankeliumin 9:35 mukaan: ”Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.” - Kun ihmiset kokevat ja näkevät ihmeitä, he haluavat tulla uskoon, Claus sanoo. Myös seurakunnat Meksikossa ovat ymmärtäneet tämän. Ihmeistä hämmästyneet pastorit ovat kutsuneet Clausin puhumaan nimenomaan jumalallisesta parantumisesta. Ensi talvena aikomuksena on olla maassa jopa yli kaksi kuukautta, opettaa parantumisesta ja harjoittaa nuoria uskovia rukoilemaan ihmisten puolesta.

Ihmeitä Vuoden alussa järjestetyissä Meksikon tilaisuuksissa ensin parantui rampana syntynyt mies. Hänen puolestaan rukoiltiin, minkä jälkeen hän alkoi kävellä. Mies oli myös mykkä, mutta alkoi puhua. Tilaisuuksissa parantui myös kolme sokeaa, syöpäkasvaimia hävisi ja auto-onnettomuuksissa loukkaantuneita raajoja parantui. Eräs tyttö oli syntynyt kampurajalkaisena, mutta Jeesus suoristi hänen jalkansa. Claus kertoo myös vakavan sähköiskun saaneesta miehestä, joka oli maannut kolme vuotta koomassa. - Tilaisuuteen hän tuli rullatuolissa, mutta nousi kävelemään rukouksen aikana. Päivä toisensa jälkeen hän käveli paremmin ja paremmin.

Näkynä suuri, kasvava seurakunta Claus haluaa nähdä aktiivisia uskovia, jotka itse toimivat ja tekevät Jeesuksen tekoja. - Tällaiset uskovat myös jäävät seurakuntiin. Kun seurakunnat saavat tarkoituksen ja päämäärän, jotain suurta voi alkaa, hän sanoo. Nyt on uusien ovien ja asioiden aika. - Useimmat seurakunnat Meksikossa, ja myös Suomessa, tyytyvät siihen, mitä on nähty ja koettu. Joskus halutaan vain ”kilttejä” ja ”hiljaisia” kokouksia, koska ei uskalleta astua yliluonnolliseen. Tähän Claus haluaa muutosta. Hän tietää, että jokainen voi palvella Jumalaa, jokainen voi laittaa kätensä sairaiden päälle ja jokainen voi tehdä tehtävänsä. - Seurakunta voi kasvaa ja elää yliluonnollisessa! •

Lä h e t y s n ä k y 1 / 201 1

Sivu 9


Opetusblogi

Opetuslapseus vai petolliset korvikkeet?

Da v i d S terl i ng

Opetuslapseuttamisen kadonnut taito J e e s u s t u l i pelastamaan m a a i l m a n j a k u o l i siitä syystä, m u t t a t i e l l ä ä n r i s t i l l e Hän keskitti e l ä m ä n t y ö n s ä muutaman o p e tu sl a p se n tekemis een.

J

eesus tuli pelastamaan maailman ja kuoli siitä syystä, mutta tiellään ristille Hän keskitti elämäntyönsä muutaman opetuslapsen tekemiseen. Kautta maallisen vaelluksensa Jeesus jatkuvasti haastoi häntä seuranneet epävakaat väkijoukot sitoutumaan tulemaan Hänen opetuslapsikseen. Niitä, jotka sitoutuivat seuraamaan Häntä uskollisesti, opetettiin vuorostaan opastamaan muita, kunnes lisääntymisprosessin kautta taivasten valtakunnan evankeliumi saavuttaisi maailman ääret. Maallisen vaelluksensa aikana Jeesus esitti radikaalin suunnitelman saavuttaa maailma sanomallaan. Hän käynnisti ohjelman, joka koskettaisi jokaista kansakuntaa pelastussanomalla. Sivu 10

Lähetysnäky 1 /2 0 1 1

Jeesus toisti usein ja rohkeasti ehdot, mitä tarkoittaa olla todellinen opetuslapsi. Hän ei jättänyt kenellekään epäselväksi, että henkilökohtainen päätös seurata tätä Mestaria olisi kallis ja vaativa. Jeesus esitti selkeästi perusehdot, jotka ovat tarpeen Hänen seuraamiselleen sekä Pelastajana että Herrana. Ilman yhtään kompromissia Hän opetti seuraajiaan, että jokaisen, joka kutsuu itseään aidoksi opetuslapseksi, on otettava ristinsä joka päivä, kiellettävä itsensä ja sitouduttava yksin Jumalan valtakunnan edistämiseen. Aito, radikaali kristinusko eroaa paljon nykyajan keskiluokkaisesta hyvinvointi-kristillisyydestä.

Jokainen uusi Jeesukseen uskova ansaitsee tilaisuuden henkilökohtaiseen hoivaan ja kehitykseen. Kaikki uudet uskovat voivat saavuttaa täydet mahdollisuutensa Jumalan edessä, jos heillä on siihen tilaisuus. Kuitenkin hyvin harvat uskovat sitoutuvat sijoittamaan aikaansa uusien uskovien tukemiseen. Sen sijaan monet petolliset korvikkeet ovat ottaneet aidon opetuslapseuden paikan. Ohessa joitakin vääristyneistä vaihtoehdoista, jotka ovat ottaneet opetuslapseuden paikan kristillisessä kentässä ja esiintyvät useimmin tämän päivän läntisessä kirkossa. 1) On tapahtunut vakava petos, kun kristitty omaksuu kuluttajan roolin opetuslapseksi antautumisen sijasta. Kuluttajana tämä uskova on kiinnostuneempi jännittävien kokemusten etsimisestä kuin opetuslapseksi tulemisesta. Hän ryhtyy asiakkaaksi, jonka tarpeet on tyydytettävä. Hän shoppailee etsien sopivia tilaisuuksia, seminaareja ja hengellisiä ”tarjouksia”, jotka tyydyttävät hänen kuluttajan nälkänsä. Tämä asenne estää kristittyä kasvamasta hengelliseksi aikuiseksi. Aito opetuslapsi ymmärtää, että hänet on kutsuttu olemaan hedelmällinen tuottaja eikä passiivinen kuluttaja. Terve kasvu vaatii aikaa ja kyyneleitä – ei ole välitöntä kypsyyttä. Kuinka paljon tyydyttävämpää onkaan olla aito Jeesuksen opetuslapsi – toisia palveleva, tyydytetty ja kiitollinen! 2) On ilmennyt suuri hengellinen puute, jos seurakunnan jäsenestä tulee kriittinen tarkkailija nöyrän opetuslapsen sijasta. Tämä uskova on kuin sivustakatsoja, joka tarkkailee ohi kulkevaa joukkoa. Silloin hengellisen ylpeyden vaara on hyvin todellinen. Sivustakatsojana tämä uskova tutkii kaikkea ”ylhäältä” etäisyyden päästä sen sijaan, että ottaisi osaa sydämestään. Hän katse-


lee kuinka toiset palvelevat ja toimivat. Hän valitsee ja määrittelee, mitkä pastorit ovat voideltuja ja mitkä seurakunnat eläviä tai kuolleita. Hän päättää, missä ja milloin Pyhä Henki on läsnä ja koskettaa Jumalan kansaa. Hänen kriittinen mielensä etäännyttää hänet paikallisseurakunnasta ja uskovien yhteisöstä. Hän ei koe iloa, joka syntyy toisten palvelemisesta toisten sitoutuneiden uskovien kanssa. Kuinka tämä eroaakaan Uuden Testamentin rakastavista ja välittävistä opetuslapsista, jotka ovat aidosti kiinnostuneita auttamaan toisia juurtumaan Jumalan Sanaan paikallisseurakunnan yhteydessä.

4) Jotain on vakavasti pielessä kristityn kasvuprosessissa, jos hän on enemmän teoreetikko kuin toimiva opetuslapsi. Tämän tyypin kristityllä on vahvoja mielipiteitä kaikesta aurin-

sin irrallaan Jumalan tarkoitusperistä. Todellinen uskova ei koskaan tyydy tietämään asioita teoriassa – hän kaipaa päästä mukaan, ja on valmis ja halukas palvelemaan. Jeesus ei koskaan kutsunut seuraajiaan olemaan ”teoreetikkoja” vaan aktiivisia, kuuliaisia opetuslapsia.

” H e ngellinen turisti y r i t t ää r ats as taa j o k a i sessa uudessa k a r i smaattisessa ” kar us ellis s a” m a k sa matta las kuja.

3) Tervettä kehitystä ei ole tapahtunut, jos uskova ryhtyy vapaamatkustajaksi sitoutuneen opetuslapsen sijasta. Tästä uskovasta tulee hengellinen turisti, joka etsii uutta ja jatkuvasti vaihtelevaa maisemaa. Hän matkustaa ympäriinsä tutkien eri seurakuntia ja konferensseja katsellen viehättäviä maisemia vailla aikomustakaan ottaa vastuuta. Hän on hengellinen katulapsi vailla suuntaa elämässään. Hän yrittää ratsastaa jokaisessa uudessa karismaattisessa ”karusellissa” maksamatta laskuja. Hän antaa muiden, jotka ovat velvollisuudentuntoisempia ja vakavamielisempiä, kantaa taakkoja ja tehdä kaiken työn. Tämä on niin kaukana Jeesuksen todellisesta seuraamisesta. Kuinka paljon tyydyttävämpää onkaan olla evankeliumityöntekijä, joka edistää Jumalan valtakuntaa ja kantaa hedelmää, joka kirkastaa Jeesuksen nimeä. Aito hengellinen kypsyys ilmenee, kun uskova alkaa palvella paikallisseurakunnassa ja osoittaa kiinnostusta muiden hyvinvointiin.

gon alla. Hän tutkii kaikkia ajankohtaisia kristillisiä kirjoja. Hän kuuntelee viimeisimpiä uusia opetuksia ja vierailee kaikissa herätyskeskuksissa. Hän on ehkä viettänyt tunteja internetissä ”tutkien” Pyhän Hengen viimeisimpiä liikkeitä ja analysoiden eri Jumalan palvelijoita. Hän on todellinen asiantuntija – teoriassa! Hän on opiskellut erilaisia kirkkokuntia, herätysliikkeitä ja hengellisiä trendejä. Hän on täysin pätevä asiantuntija – mutta vain teoriassa! Todellisuudessa hän on kyvytön sitoutumaan täysin olemaan tuottava opetuslapsi, koska hän tietää liikaa – teoriassa. Tämä on hengellisesti säälittävä tila ja täy-

Tehkää opetuslapsia!

Pyhä Henki korostaa näinä aikoina tarvetta välittää uusista uskovista, jotta täyttyisi Jeesuksen käsky tehdä opetuslapsia. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus käski suoraan seuraajiaan tekemään kaikista kansoista opetuslapsiaan. Tämä prosessi alkaa siitä hetkestä, kun henkilö vastaanottaa pelastuksen ja hänestä kasvaa opetuslapsi ja palvelija. Valitettavasti harvat kristityt näyttävät ymmärtävän, mitä tämä merkitsee, ainakin kun on kyse päivittäisestä elämästä. Opetuslasten tekeminen on lähes kadonnut taito nykypäivän seurakunnissa. •

Lä h e t y s n ä k y 1 / 201 1

Sivu 11


M i t ä o n hy lk ä ä m in e n? Steve Hepden 8,- (76 s.)

S u ur i Ilm e s t y s Colin Urquhart 13,- (132 s.)

Tässä kirjassa Steve Hepden tuo esiin hylkäämisestä johtuvia haavoja ja selittää, kuinka nämä voidaan voittaa ja parantaa Kristuksen kautta. Steve Hepden on kansainvälisesti arvotettu raamatunopettaja, joka palvelee erityisesti sisäisten haavojen parantamisen alueella.

Kuinka Jeesus Kristus voi elää uskovissa tänä päivänä? Miten jokainen voi sanoa apostoli Paavalin kanssa: ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa!” Tämä kirja ei vain täytä sinua uskolla; se osoittaa sinulle, kuinka tuo usko voidaan ilmaista myönteisenä toimintana, joka mahdollistaa Jumalan suunnitelman toteutumisen elämässäsi.

R a h o ill a s i o n m e r k i t y s Howard Dayton 20,- (208 s.)

Ve r k ko k i r i s t y y Pekka Lahtinen 14,- (224 s.)

Monet kamppailevat taloudellisten haasteiden, kuten velan tai riittämättömien säästöjen kanssa. Tämä kirja ei ole ainoastaan käytännöllinen opas rahankäyttöön, kirja auttaa ymmärtämään, miten syvä vaikutus rahankäytöllä on Jumala- mutta myös ihmissuhteisiimme.

Verkko kiristyy hätkähdyttää paljastuksillaan: Kansainvälisten pankkiirien lainaehdot ovat syy valtion yritysten yksityistämiseen ja myyntiin ulkomaisiin käsiin. Natura 2000 on Rockefellerien pankkidynastian rahoittama hyökkäys yksityistä maanomistusta vastaan. Maailman talousjärjestelmää odottaa romahdus. Vallassaoleva politiikka johtaa salaiseen päämäärään, Maailmanhallituksen perustamiseen.

Täyd e llin e n v a p a u s Åge M. Åleskjaer 22,- (220 s.)

U f o j e n a r vo i t u s r a t ke a a Pekka Lahtinen 10,- (175 s.)

Kun pääsemme eroon uskonnollisesta suorittamisesta, silloin nautimme todellisesta uskon levosta. Åge M. Åleskjaer osoittaa upealla tavalla kirjassaan, kuinka olemme osallisia täydellisen vapauden laista. Esiin tulee selkästi se suuri ero Siinain ja Golgatan välillä.

Miksi ihmisille ei kerrota totuutta ufoista? Kuka on salailun takana? Miten viljapeltoympyrät ovat syntyneet? Mikä yhteys on lentävillä lautasilla ja ilmaista energiaa tuottavilla laitteilla? Onko ihminen käynyt kuussa? Tämä hämmästyttävä kirja tuo ihmisen keksimän salaisen ufoteknologian päivänvaloon. Tämä kirja paljastaa uskomattoman salaliiton. Ufojen arvoitus ratkeaa.

Ve r i p u h u u Colin Urquhart 13,- (82 s.)

R a a m a t un t a l o u s P-O & J-G Eurell 24,- (288 s.)

Tämä kirja puhuu uhrista, anteeksiannosta, hyväksymisestä, voitosta, huolenpidosta, vapaudesta ja monesta muusta ihanasta, meille kuuluvasta asiasta.Jeesus ei tullut vain kertomaan meille Jumalan valtakunnasta, vaan tekemään meille mahdolliseksi kuulumisen tuohon valtakuntaan. Hänen veressään on todella ihmeitä tekevä voima!

Raamatun talous on ainutlaatuinen kristilliset arvot omaavien käsikirja ja opas hyvään taloudenhoitoon. Miten uskovan tulisi järjestää yksityistaloutensa, miten perustaa yritys ja miten hoitaa sitä, tai mikä talousjärjestelmä maassa pitäisi olla. Kirjassa myös aiheista: Rikas vai köyhä - mikä on Jumalan tahto?, Lainan antaminen ja ottaminen, Vakuutukset - pitääkö kristityn ottaa niitä? ja paljon muuta.

P e lko a p ä in Jentezen Franklin 22,- (208 s.)

E l ä r o h ke a s t i N Y T J um a l a n un e l m a s i n u l l e T.L. Osborn 22,- (224 s.)

Pitääkö pelko sinua otteessaan? Mitä pelkäät eniten elämässäsi? Pelkoa päin –kirja auttaa sinua tunnistamaan ja voittamaan elämässäsi vaikuttavan pelon lähteen esittelemällä sinulle Jumalan taivaallisten aseiden arsenaalin – Hänen omat pelon karkottajansa. Kirja opettaa, kuinka opit käyttämään näitä aseita voidaksesi luottaa Jumalaan kaikilla elämäsi osa-alueilla.

Onko yleisesti hyväksytty käsitys, että ihmiskunnan tekemän synnin vuoksi ihmisten on nyt maksettava rikkomuksistaan fyysisellä kärsimyksellä, puutteella ja köyhtymisen häpeällä? Tällainen teologia ei ymmärrä hyvän uutisen ydintä. Lue kokeneen lähetyspioneerin rohkaisevaa sanomaa ja elä rohkeasti NYT - se on Jumalan unelma sinulle!

www.helmimedia.com • 050 5431 431 • tilaus@helmimedia.com

Lähetysnäky 1_2011  
Lähetysnäky 1_2011  

EKM - Evankeliumi Kaikkiin Maihin -lähetysjärjestön ilmainen tiedotuslehti

Advertisement