Page 1

DE GÖMDA

PEDAGOGERNA


4 6 10

L채rarstudent

Inledning

Intervjuer


14 18 22

Diskussion

Slutanalys

Litteratur


1

Lärarstudent

Mitt namn är Frida Eklund och jag är student vid Uppsala Universitet. Jag läser lärarlinjen till bild- och medielärare. Jag har läst i fem terminer vilka har bestått av Almänna utbildningsområden 1, två terminer bild och nu IKT. IKT står för information -och kommuikations teknik vilket innebär att vi bl.a. lär oss att använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Nu läser jag min andra termin IKT och det här är min B-uppsats.


5

Pedagoger Jag blev introducerad för fem stycken fritidspedagoger på första dagen under min VFU-period och det är detta möte som blev början till den här tidningen. Jag blev med en gång intresserad av deras diskussioner och tankar.


V

äxthuset skola i Gottsunda, ITmöte med fem ur fritidspersonalen som redan är inne i djup diskussion när jag kommer in. Hur ska de kunna synliggöra sin verksamhet? Det jag tog med mig av diskussionen var att de ville ändra synen på fritids och visa att det är en pedagogisk verksamhet och inte en plats att bara lämna barnen för att de behöver passas. 

Det finns så mycket man kan göra med en blogg, det går att lägga upp bilder, text, ljud och film och med hjälp av detta blir det lättare för personalen att visa upp vad som händer, vad de gör och hur de jobbar. De har även ITtid en gång var fjärde vecka tillsammans med en handledare som hjälper dem sätta upp mål och ger dem verktyg och vägledning för att uppnå målen.

De har så kallade öppna dörrar vilket innebär att föräldrar får komma när som helst och besöka verksamheten när de vill utan att föranmäla sig men det är sällan det utnyttjas. De flesta som har sina barn på fritids jobbar och då är det svårt att komma och se vad som händer.

Även om jag utbildar mig till högstadielärare och inte till fritidspedagog så blir det här otroligt intressant för mig. Vem har inte ibland känt att det man gör inte blir sett?

Fritids har inte tidigare haft någon plattform eller något medel att visa upp vad det är de gör. Visst får eleverna ta med sig sina teckningar hem och ibland åker det upp ett foto på väggen men det visar sällan riktigt de aktiviteter som pågår eller vad som händer nu. Då nästan alla klasser på Växthuset skola redan har en blogg där de dokumenterar vad eleverna har gjort för både elever och föräldrar skull så är det perfekt att fritids också skapar en blogg.

Det här är inte något som bara påverkar fritids det är något som förskolepersonal, lärare på skolor och pedagoger överallt behöver fundera över. Hur kan jag göra min verksamhet synlig för föräldrar och omvärlden? Jag vill undersöka hur man med hjälp av bloggen kan göra sig synlig. Hur man ska gå till väga för att starta en blogg som pedagog. Vad måste man tänka på?


3

Intervjuer Jag bestämde mig för att göra enskilda intervjuer med fritidspedagogerna och lyckades få tag i tre stycken av dem som hade tid till mig i förkylningstider med ont om personal. Jag fick mycket hjälp av min handledare då det kom till vilka frågor jag skulle ställa för att få ett hanterbart material att jobba med.


Val av verktyg

Målgrupp

“Bloggen, den uppfattning jag har är ju att den bli mer aktuell, den blir mera nu. Men en hemsida är lätt att man skriver en hemsida så har man gjort det på något sätt och så glömmer man bort det och så brukar det bli gammalt för att man inte håller den vid liv på något sätt. [...] Den kan bl väldigt innaktuell innan man gör den fräsch igen. [...] Att gå in och titta på en hemsida är inte lika kul.”

“Sen tror jag barnen också kommer tycka det är roligt, det blir ju som en slags dokumentation att dem skulle kunna gå tillbaka och titta på sidan och komma ihåg.”

Förhoppningar

Förberedelser

“Att arbetet vi gör, det som händer här på frittids synliggörs mera, vi har svårt att hinna med att visa vad som händer. Med en blogg har vi ju möjlighet att dokumentera och visa och att föräldrar kan få komma in och titta på vad som händer i verksamheten. Vi har ju oftast verksamhet när de studerar eller jobbar så det blir svårt för dem att komma in och titta på verksamheten när den är live så att säga, när den är i direktsändning och därför tror jag en blogg skulle kunna fylla just den undran , vad gör barnen på fritids egentligen”

“Förbereda är väl att kompetensutveckla sig så alla i personalen är delaktiga i bloggandet och överens om hur bloggen ska vara designad.”

“Bloggen är ju riktat till föräldrar, det är en stor fördel att de kan gå in och titta vad är det för läxa och vad är dert som har hänt under skoltiden. och så får de en del av det här och det är jätte bra.”

Små mål sätts också upp så som “jag ska fota tre gånger i veckan” eller “jag ska lära mig att göra ett bildspel med det här nya programmet”. Även handledda tider en gång var fjärde vecka där de får hjälp att uppnå de mål de satt och även diskutera vad som ska finnas på bloggen, hur många flikar, vem ska skriva inläggen och vem ska lägga upp bilderna mm.


1

Diskussion

Resultatet av intervjuerna tillsammans med litteratur om bloggande i undervisningen. “Bloggen mĂśter undervisningen - konkreta medotiska tipsâ€? av Liza Greczanik.


D

e flesta fördelar de tre fritidspedagogerna tar upp med bloggen tar även Liza Greczanik upp i sin bok. Fördelar så som att eleverna får lära känna internet, hur man beter sig och använder det etc. det blir också lättare att arbeta ämnesöverskridande. Det blir enklare att nå ut till eleverna, de som missat en lektion kan ta sig en titt på bloggen och vet då vad som har gjorts och vad han/hon bör göra. Då målgruppen är eleverna och deras föräldrar kan föräldramedverkan också öka, de kan vara med och kommentera på bloggen och får bättre insyn i skolarbetet. En av fritidspedagogerna tog upp, att det är svårt för föräldrarna att komma till fritids och se vad de gör “live” och där kan bloggen vara ett stort hjälpmedel. Hon gav ett exempel på en aktivitet de har på fritids som kallas idrottsfritids vilket innebär att ledare från olika idrottsföreningar har hand om eleverna i idrottshallen inte fritidspedagogerna vilket inte många föräldrar vet om och med hjälp av bloggen hoppas fritidspedagogerna kunna få föräldrarna att fråga efter sådana aktiviteter i ställer för att de själva får pusha för det. De hoppas även på att det öppnas upp för en dialog om vad eleverna och föräldrarna vill ska hända på fritids då de kan titta tillsammans på bloggen. En av fritidspedagogerna berättar att hon sitter på en hel del foton på elever som nu går på gymnasiet och det är synd att det inte fanns ett medel för att dela med sig av dem då. Nu finns det. Det är mycket viktigt att ha ett samarbete med föräldrar och fritidspedagogerna vill att det de gör under fritidstiden ska vara synligt. Det står även både i Lpo 94

(läroplan för grundskolan) och Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna) att man ska arbeta tillsammans med vårdnadshavaren. Det viktigaste för de tre fritidspedagogerna innan de startade med arbetet var deras kompetensutveckling då de inte kände sig redo att ta sig an bloggandet utan hjälp. De har dock en bonus då det redan är etablerat med bloggar på skolan och eleverna vet vad de får och inte får skriva, vilka risker det kan föra med sig att publicera på nätet och vilka regler finns det om hur man får använda bild, text och film (upphovsrätt och creative commons). Något som finns Växthuset skola är ”nicks” eller smeknamn som eleverna har valt till sig själva så när de göra ett blogginlägg eller skriver en kommentar skriver de under med sitt nick i stället för sitt riktiga namn. Det är en bra idé då man måste tänka på (beroende på åldern på eleverna) att alltid ha föräldrarnas godkännande om att eleven får deltar i bloggandet då det publiceras online och går att komma åt överallt. Man måste också vara medveten om riskerna med att publicera något på nätet. Liza tar upp sådant som att man öppnar världen för en världspublik, känsligt material (som pornografi, våld, förtryck och falska uppgifter av olika slag), internetmobbning och att alla kanske inte har en dator hemma, vad gör man då? Det fritidspedagogerna tog upp som en stort hinder var att de inte hade tillräckligt med tid under arbetstid för att hinna med allt som måste göras innan en blogg blir till. Men fördelarna överväger ändå nackdelarna.


1

Slutanalys


A

tt tänka på

Det finns inte bara en sak att tänka på när du ska starta en blogg och beroende på vad syftet med din blogg är kan det skilja sig lite åt men bloggen är ett otroligt mångfaldigt verktyg. Jag tror att om man planerar innan man börjar blogga och tar sig tid att prata med eleverna om vad de vill se och ha på bloggen så är det ett mycket bra verktyg. Men det är en del saker man ska ha klart för sig innan man börjar så vi gör en liten checklista. Det första du ska göra är att informera dina elever om t.ex. • Vad man får/inte får skriva. • Vilka risker det för med sig att publicera något online. • Hur man får använda bild, text och film. Vad upphovsrätt och creative commons är. • Vad PLU (personppgiftslagen) är för något. • Och beroende åldrarna på dina elvern ska föräldrarna ha informerats och gett sitt OK för elevens deltagande i bloggandet. Du måste även tänka på: • Vad är bloggens syfte? Vad ska uppnås med bloggen? • Vilka är målgruppen?

• Ska de som skriver inläggen vara anonyma eller kanske använda ”nicks” som på Växthuset skola? • Vem ska vara bloggadministratör? (Den som kan t.ex. lägga upp/radera inlägg och radera kommentarer) Sist men kanske det som klassen kommer tycka är roligast innan bloggandet börjar: • Namn till bloggen Det är också viktigt att du tar dig tiden att göra det som krävs, det insåg fritidspedagogerna som ett av de största problemen. Var skulle de ta tiden ifrån att göra allt? Men när bloggen väl är startad det är då det roliga börjar med skrivandet, fotograferandet, intervjuandet, diskussionerna eller bokrecensionerna eller vad du har har för syfte med din blogg.


Min

Litteratur Greczanik, Liza (2007) Bloggen möter undervisningen - konkreta metodiska tips

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575

Illustrationer av Frida Eklund

Tidning nr 10  

Tidning, IKT B, B-uppsats, pedagogik

Advertisement