Page 7

dr. Andrej Simončič Kmetijski inštitut Slovenije • doc.dr. Alojz Slavič Radenci • Ciril Smrkolj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • Marjan Špur Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • prof.dr. Franc Štampar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • doc.dr. Stanislav Tojnko Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • Venčeslav Tušar Združenje turističnih kmetij Slovenije • Ivanka Valjavec Ljubljanske mlekarne, d.d. • Peter Vrisk Zadružna zveza Slovenije z.o.o. • doc.dr. Stanko Vršič Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • doc.dr. Mojmir Wondra Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za vinarstvo • Peter Zadel ČZD Kmečki glas, d.o.o. • dr. Tatjana Zagorc GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij • Anica Zavrl Bogataj Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • Cvetko Zupančič Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije • mag. Dejan Židan Državni zbor Republike Slovenije • prof.dr. Božidar Žlender Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • Janez Erjavec Pomurski sejem d.d. • Mateja Jaklič Pomurski sejem d.d.

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement