Page 5

PROGRAMSkI SVET PROGRAMME BOARD

Predsednik / President Franc Bogovič Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Člani / Members Barbara Avčin Tržan Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • mag. Norma Bale Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona • dr. Martina Bavec Ministrstvo za kmetijstvo in okolje • Dušan Brejc Vinska družba Slovenije, d.o.o. • Borut Cvetkovič Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. • Marjana Cvirn Zveza društev rejcev drobnice Slovenije • mag. Marko Čepon Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • prof.dr. Franc Čuš Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko • Marko Dolinar GPZ z.o.o. • prof.dr. Emil Erjavec Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko • prof.dr. Janez Hribar Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Ljubljana • mag. Samo Hribar Milič Gospodarska zbornica Slovenije • Tone Hrovat Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma • Franc Jakič Biotehniška šola Rakičan • Jošt Jakša Zavod za gozdove Slovenije • doc.dr. Marjan Janžekovič Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede • Slavko Janžekovič KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj • Benedikt Jeranko Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement