Page 294

A & D, d.o.o. C3/508 Glavni trg 23, SI-1241 Kamnik Tel.: 01/831 7831, Fax: 01/831 7218 info@aldo.si www.aldo.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Aptar Freyung, Freyung, Nemčija Epoca S.p.a., Bassano del Grappa (Vi, Italija Steklena in plastična embalaža za prehrano (sokovi, med, mlečni izdelki), kozmetiko in čistila. Bio-razgradljiva embalaža za pripravljena živila, ročne in nahrbtne škropilnice za vrtnarstvo in čistila, embalaža iz aluminija. Glass and plastic packaging for food (juices, honey, dairy products), cosmetics and cleaning products. Biodegradable packaging for prepared food, manual and knapsack sprayers for gardening and for detergents, aluminium packaging

ALBATROS.SI, d.o.o. A1/214 Škofja vas 14, SI-3211 Škofja vas Tel.: 03/491 1714, Fax: 03/541 9001 info@albatros.si www.albatros.si Večnamenska plastična embalaža, plastični zaboji, plastični zabojniki (big box), plastične palete, plastična tla, plastični zabojčki za vijake (Sistem 9000), plastični vozički, zložljive plastične cisterne za transport tekočin, inka palete Multipurpose plastic packaging, plastic crates, plastic containers (big box), plastic pallets, plastic floors, plastic boxes for screws (system 9000), plastic carriages, foldable plastic tanks for the transport of liquids, Inka pallets

CETIS d.d. C3/504 Čopova 24, SI-3000 Celje Tel.: 03/427 8500, Fax: 03/427 8817 info@cetis.si www.cetis.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor AMBA CO. d.o.o., Ljubljana, Slovenija Skupina Cetis s svojimi izdelki oskrbuje industrijo pijač, prehrambeno, farmacevtsko, kozmetično, petrokemijsko industrijo in logistiko. Izdelki: fleksibilna embalaža, embalaža s folijo, papirna embalaža, ne-samolepilne in samolepilne etikete, papir, samolepilne etikete na foliji, več in enoslojne ovojnine The Cetis group supplies the beverage industry, food industry, pharmaceutical industry, cosmetic industry, petrochemical industry with its products and logistics. These products are: flexible packaging, film packaging, paper packaging, self adhesive and ordinary labels, paper, self-adhesive labels on film, multi-layer and single-layer wrappings 292

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement