Page 291

BOVŠkA OVCA Zap št. 1 2 3 4

Rodovniška št. 458512 222120 458515 453891

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

16.3.11 23.3.04 23.3.11 28.4.10

Ž Ž Ž M

206749 140423 206720 221980

453639 181875 453639 453883

Rejec:

Mitja Mlekuž, Log pod Mangartom 48, 5231 Log pod Mangartom

KMG MID:

100275166

ISTRSkA PRAMENkA Zap št. 1 2 3 4

Rodovniška št. 449856 488762 488769 494961

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

31.1.10 12.2.11 8.3.11 14.2.10

M Ž Ž Ž

182438 360808 389526 357301

388855 428469 362544 362544

Rejec:

Bruno korošec, Socerb 15, 6275 Črni kal

KMG MID: Telefon:

100203418 05 659 21 76

DREŽNIŠkA kOZA Zap št. 1 2 3 4 5

Rodovniška št. 453657 342508 484728 484739 253774-419

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

27.3.09 14.3.09 30.3.11 4.4.11 9.4.12

M Ž Ž Ž M

357778 305915 453663 38983 342508

357774 387847 453671 453671 453657

Rejec:

Janez Arh, Gabrška ul. 15, 4264 Bohinjska Bistrica

KMG MID: Telefon:

100253774 041 413 403

kRŠkOPOLJSkI PRAŠIČ Zap št. 1 2

Rodovniška št. "88 425/13" 9 kom pujski

Datum roj.

Spol

Mati

Oče

28.7.10 16.7.12

Ž

"88 269/25" "88 425/13"

"88 327/3" "88 630/0"

Rejec:

Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, PRC Logatec, Rovtarska c. 38, 1370 Logatec (mati svinje izvira s kmetije Ivanšek, Zasap 17, Cerklje ob Krki)

KMG MID:

100300296

289

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement