Page 198

50 LET SkUPNE kMETIJSkE POLITIkE EVROPSkE UNIJE

Skupna kmetijska politika je najstarejša in najobsežnejša evropska politika. Letos praznuje 50 let. Zaradi povojnega pomanjkanja hrane je bil interes dovolj močan, da se je šest ustanovnih članic Evropski skupnosti odločilo, da bodo s skupnimi močmi pridelale več hrane kot pa posamično. Odločile so se za skupno tržišče pri žitih, svinjini, perutnini, jajcih, sadju, zelenjavi in vinu. Zaradi bolj konkurenčne pridelave so uvedli pravila ter ustanovili jamstveni sklad za financiranje skupne kmetijske politike. V petih desetletjih je skupna kmetijska politika doživljala vzpone in padce ter se vseskozi soočala z novimi izzivi. Deležna je bila številnih reform. Danes 14 milijonov evropskih kmetovalcev skrbi za 500 milijonov prebivalcev Evrope. Za skupno kmetijsko politiko namenimo 40% proračuna EU. Delež se zdi še vedno velik, vendar je pa treba poudariti, da se skozi leta manjša. Poleg tega danes skupna kmetijska politika presega zgolj kmetovanje in prehransko politiko; tu je še skrb za okolje, trajnostni razvoj, gospodarno rabo naravnih virov, ohranitev krajin, ohranjanje podeželja... Skupna kmetijska politika ima danes jasno izražene cilje, ki so pridelava zadostne količine kakovostne in varne hrane, spoštovanje visokih okoljskih standardov, kontinuiran vsestranski razvoj podeželja in skrb za dobro življenje živali. Pričakujemo, da se bo svetovno prebivalstvo do leta 2050 povečalo na 9 ali morda celo 10 milijard ljudi, kar pomeni, da bo treba podvojiti svetovno proizvodnjo hrane. Obenem pa se moramo zavedati posledic podnebnih sprememb, ki se bodo v prihodnjih letih kazale v slabši kakovosti tal in vode. Okrnjena bo tudi biotska raznovrstnost. Kakšno skupno kmetijsko politiko si želimo Evropejci? Leta 2010 je bilo izvedeno javno posvetovanje, na katerem so Evropejci povedali, da si želijo kmetijsko politiko, ki bi kmetom omogočila, da poleg proizvajanja hrane ohranjajo tudi naravne vire in krajino, skrbijo za dobro počutje živali in ohranjajo podeželske skupnosti. Z vsemi temi vidiki v mislih se pripravlja nov okvir skupne kmetijske politike po letu 2013. Iz izkušenj vidimo, da evropski kmetje potrebujejo bolj organizirano in posodobljeno kmetijstvo, ki vključuje tudi inovacije. Glavni izziv oz. naloga nove reforme pa je, da mlade navdušimo za kmetovanje. Da jim ponudimo novo partnerstvo med kmeti in Evropo, partnerstvo za konkurenčno in trajnostno naravnano kmetijstvo. 50. obletnica je zato najboljša priložnost za pogled v prihodnost.

196

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement