Page 187

ZAVAROVALNICA TILIA d.d. B/802 Seidlova cesta 5, SI-8000 Novo mesto Tel.: 07/391 7200, Fax: 07/391 7310 info@zav-tilia.si www.zav-tilia.si Predstavitev in ponudba premoženjskih, avtomobilskih in življenjskih zavarovanj Presentation of insurance products (assets, car and life insurances)

ZAVOD SLOVINO C3/409 Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel.: 02/228 3030, Fax: 02/228 3030 info@slovino.com www.slovino.com Spletni portal slovino.com, vinski marketing, sommelierska izobraževanja, gastro svetovanje Web portal slovino.com, wine marketing, sommelier education, gastronomy consulting

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE N1 Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana Tel.: 01/470 0052, Fax: 01/423 5361 zgs.tajnistvo@zgs.gov.si www.zgs.gov.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Center za razvoj Litija d.o.o., Litija, Slovenija Dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije s poudarkom na povezovanju v gozdu in lesu (gozdno-lesna veriga), 14. državno sekaško tekmovanje Activities of the Slovenian Forest Service with an emphasis on the forest and wood connection (forest - wood chain), 14th National Wood Chopping Championship

ZAVOD ZA kULTURO, TURIZEM IN PROMOCIJO GORNJA RADGONA A1/210 Partizanska cesta 11, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 8907, Fax: 02/564 8908 info@kultprotur.si www.kultprotur.si Sorazstavljavec / Co-exhibitor Občina Gornja Radgona, Gornja Radgona, Slovenija Predstavitev in promocija Občine Gornja Radgona. Informacije o turistični ponudbi in prireditvah v občini Presentation and promotion of the municipality of Gornja Radgona, its tourism and different events 185

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement