Page 179

TRIDOM d.o.o. C1/752 Ulica Malči Beličeve 139, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/286 4800, Fax: 01/286 4801 info@tridom.si www.tridom.si Garažna vrata, industrijska vrata, vrtna vrata, ograje, pogoni za vrata, zapornice, domofoni, okna Garage doors, industrial doors, garden doors, fences, gate drive systems, barriers, intercoms, windows

TRISA, d.o.o. Z3/3003 Begunje na Gorenjskem 147, SI-4275 Begunje na Gorenjskem Tel.: 059/165 656, Fax: 059/165 567 info@trisa.si, mojca@trisa.si www.trisa.si BGU - gozdarski stroji in oprema, Nokka - gozdarske prikolice, Stetzl - traktorske prikolice, Humbaur - tovorne prikolice, Hauer - čelni nakladači BGU - forestry machines and equipment, Nokka - forestry trailers, Stetzl - tractor trailers, Humbaur - lorry trailers, Hauer - front loaders

TRSNIČARSkA ZADRUGA ŽIHER z.o.o. C3/414 Bresnica 22, SI-2273 Podgorci Tel.: 02/719 2243, Fax: 02/713 0013 sandi.ziher@siol.net www.trsnica-ziher.com Podlage in trsni cepiči, certificirane trsne cepljenke različnih klonov, pridelava in prodaja ter strojno lasersko sajenje trsnih cepljenk Rootstocks and vine grafts, certified vine grafts from different clones, production and sale and laser guided planting of vine grafts

TURISTIČNA kMETIJA SMODIŠ D/14 Otovci 58a, SI-9202 Mačkovci Tel.: 031/312 173, 02/551 6050, Fax: 02/551 6050 tksmodis@gmail.com www.tksmodis.si Predstavitev žganjekuhe po starem, sveže in suho sadje, sokovi, sadni likerji in žganje Presentation of distillation of schnapps in the old style, fresh and dried fruit, fruit juices, fruit liqueurs and fruit schnapps 177

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement