Page 172

SkLAD kMETIJSkIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIkE SLOVENIJE B/806b Dunajska 58, SI-1000 Ljubljana Tel.: 01/434 1100, Fax: 01/434 1131 info.skzgrs@gov.si www.s-kzg.si/si/ Predstavitev SKZG RS, predstavitev gospodarjenja z gozdovi, predstavitev certificiranja po shemi FSC, predstavitev področja zakupa kmetijskih zemljišč, prometa s kmetijskimi zemljišči in področje vzdrževanja melioracijskih sistemov Presentation of the Farmland and Forest Fund of the Republic of Slovenia, presentation of the FSC certification scheme, presentation of the Fund’s lease and trading of agricultural land and the area of maintenance of drainage systems

SLAŠČIČARNA MILAIM DERVIŠI s.p. Z3/3006a Trg svobode 12t, SI-9250 Gornja Radgona Tel.: 041/835 644 jasminedervisi@gmail.com Sladoled in kokice, burek Ice cream, popcorn, Burek

SLAŠČIČARNA ŠPORT, ISTREF EMRULI s.p. Z4/4015b Slovenska ulica 37z, SI-9000 Murska Sobota Tel.: 041/956 400 Sladoled Ice-cream

SLOVENSkO ZDRUŽENJE ZA INTEGRIRANO IN EkOLOŠkO PRIDELAVO ZELENJAVE A/104a Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor Tel.: 051/217 435, Fax: 02/251 9482 info@zelenjava-pikapolonica.si www.zelenjava.pikapolonica.si Zelenjava iz integrirane pridelave. Zelenjava pikapolonica je pridelana na naravni in potrošniku prijaznejši način pod stalnim strokovnim nadzorom pooblaščenih organizacij, zaradi česar je zelenjava kakovostna, sveža in polnega okusa Vegetables from Integrated Production. Vegetables with the ladybird symbol are produced in a consumer friendly way and are under the constant control of the organisation in charge. Therefore these vegetables are of superior quality, fresh and full of taste 170

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement