Page 159

PASCO LEPILA - JURE MAkSIMOVIČ s.p. Z3/3006b Večna pot 7, SI-1000 Ljubljana Tel.: 051/300 690 pasco.jure@gmail.com www.pascofix.si Pasco fix - večnamenski set za lepljenje in razna popravila Pasco fix - multipurpose set for glueing and for different repairs

PEMA POSREDNIŠTVO MATEJ PERHAVEC s.p. Z8/8027 Lokev 5a, SI-6219 Lokev Tel.: 05/767 1027, Fax: 05/767 1028 alen.pema@siol.net www.walterscheid.de Sorazstavljavec / Co-exhibitor GKN Walterscheid GmbH, Lohmar, Nemčija Kardanske grede, menjalniki, prikolični sistemi za traktorje, sistemi za sklapljanje in hidravlični izdelki za kmetijsko mehanizacijo Universal coupling joints, gearboxes, trailer systems for tractors, coupling systems and hydraulic products for agricultural machinery

EDVARD PERkO D/02b Dražen Vrh 68, SI-2233 Sveta Ana Tel.: 02/720 5337 Kruh, pecivo Bread and pastries

PERkO TEHTNICE d.o.o. C2/617 Zalog 2, SI-4204 Golnik Tel.: 04/256 5656, Fax: 04/256 5650 perko-tehtnice@siol.net www.perko-tehtnice.si Mesarska oprema, tehtnice, salamoreznice Butchery equipment, scales, meat slicers

PETROkEMIJA, d.d. kUTINA A2/313 Aleja Vukovar 4, HR-44320 Kutina Tel.: 00385 44/647 122, Fax: 00385 44/683 436 www.petrokemija.hr Mineralna gnojila, saje, gline, tekoča gnojila, storitve in servisi Mineral fertilisers, soot, clay, liquid fertilisers, services and maintenance 157

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev  

AGRA 2012 - Katalog razstavljavcev

Advertisement