Page 1


Praznujte jubilej posla, stroke in prijateljstva!

Poglejte in okusite svet in Slovenijo…

• 50. jubilej kmetijsko-živilskega sejma Agra • 50 let skupne kmetijske politike Evropske unije • 140 let zadružništva na Slovenskem in mednarodno leto zadrug • Predstavitve vladnih institucij in stanovskih organizacij s področja kmetijstva in živilstva ter kmetijsko-živilske šole Slovenije • Predstavitve tujih dežel • Strokovne razstave živali in vzorčni nasadi rastlin • Revije lipicancev, govedi in drobnice • Eko pridelava in prireja • Pokušnje nagrajenih živilskih izdelkov in vin • Bogat tekmovalni in družabni program • Dan Pomurja s Parado kmečkih šeg in opravil • Okusite Slovenijo - Gostilna Slovenija • Okrogle mize in strokovni posveti

• "Kupujem slovensko" s predstavitvijo in pokušnjo slovenskih živilskih izdelkov • "Hrana iz naše bližine" - projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje • "Doživimo podeželje" s predstavitvijo krajinskih in naravnih parkov, turističnih kmetij in lokalne prehranske ponudbe • Ekološki ter regionalni pridelki in živila • Skupinske predstavitve dežel in držav: - Dežela gostja Avstrijska Štajerska s projektom "Genuss Region Österreich", - Avtonomna pokrajina Vojvodina s projektom "Najbolje iz Vojvodine", - Brazilija, Madžarska, Poljska, Republika Srbska… • Najnovejši dosežki s področja kmetijske mehanizacije, orodja in opreme, kmetijskih gradenj, varovanja okolja... • Semena, sredstva za prehrano in nego živali ter rastlin • Oprema za živilskopredelovalno industrijo, vinarstvo in vinogradništvo • 18. mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike INPAK z razstavo Slovenski oskar za embalažo

Ponuja se vam… • 1.720 razstavljavcev • 29 sodelujočih držav • 23.000 m2 razstavnih površin v halah • 27.000 m2 zunanjih razstavnih površin • 3.000 m2 razstav živali • 15.300 m2 vzorčnih nasadov, maneža

Morda ste ravno vi srečni obiskovalec, ki se bo iz 50. sejma AGRA odpeljal z novim avtomobilom TOYOTA AYGO Orange!

Več na zadnjih straneh

Poslovne in promocijske razstave


Zaživite s sejmom, ki je živ in rodoviten…

Naberite si dobro mero strokovnih spoznanj…

Strokovne razstave plemenskih živali

Posveti, predavanja in okrogle mize Strokovna srečanja so na sporedu po terminskem načrtu v dvoranah 1, 2, 3, 4, 5 in v hali B na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.

• Kobilarna Lipica obeležuje 50. jubilejni sejem AGRA z vsakodnevnimi revijami lipicancev • Razstava slovenskih avtohtonih pasem (govedo, konji, prašiči, drobnica, kokoši, čebele) • Državna razstava govedi lisaste pasme • Razstava prašičev iz rejskega programa SloHibrid • Razstava lipicancev in enodnevna razstava ljutomerskega kasača • Razstava drobnice • Razstava čebelarstva • Razstava perutnine (Štajerska kokoš) • Razstava malih živali • Razstava rib • Revije živali na maneži s strokovnimi komentarji in s strokovno vodenimi ogledi v hlevih

Prepustite se dobrim in lepim sejemskim doživetjem… Pokušnje Vinski hram • Pokušnja vina z Odprtega državnega ocenjevanja vin "Vino Slovenija Gornja Radgona 2012" • "Vino in mladi" - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2012 • Predstavitev in pokušnja vin iz ekološko pridelanega grozdja torek, 12.00 - 13.00 • Pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja "Vino Slovenija Gornja Radgona 2012" torek, 13.00 - 14.00 Hala A • Pokušnja živilskih izdelkov • Gostilna Slovenija - ponudba slovenskih jedi

Vzorčni nasad rastlinske proizvodnje • Vzorčni nasad poljščin in vrtnin ter avtohtonih sort kmetijskih rastlin v izvedbi Biotehniške šole Rakičan • Permakulturni vrt z biodinamičnim gospodarjenjem • Parkovni nasad dreves, grmovnic in vrst lesa iz slovenskih gozdov • Sejemska učna gozdna pot

Hala C3 • Predstavitev in pokušnja slovenskih vin in vin iz ekološke pridelave Hala D • Pokušnja regionalnih specialitet in ponudba domačih jedi iz turističnih kmetij • Delavnica polstenja, tkanja, predenja, izdelave JURT Hala D4 • Pokušnja in prodaja ovčjih in kozjih sirov Otroški vrtec z igralnico / hala D Najmlajše bo družil otroški vrtec z ustvarjalnimi delavnicami, s pokušnjami domače hrane in strokovno vodenim pohajanjem po sejemskih zanimivostih. vsak dan, 10.00 - 17.00 vodeni ogled po sejmu med 11.00 - 12.00 in 14.30 - 15.30


Dogodki v maneži

Vzorčni nasadi

• Slavnostna otvoritev 50. jubilejnega sejma AGRA sobota ob 10.00

• Strokovno voden ogled po nasadu poljščin in vrtnin ter avtohtonih sort kmečkih rastlin • Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu vsak dan, 10.30 in 16.30 • Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti vsak dan, 11.00 in 16.00

• Kobilarna Lipica obeležuje 50. jubilejni sejem AGRA z vsakodnevnimi revijami lipicancev s strokovnim komentarjem vsak dan, 11.00 - 12.00 in 15.00 - 16.30, sreda ob 17.00 • Ljutomerski kasač ponedeljek, 10.00 - 11.00 • Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem vsak dan, 13.00 - 14.00 sobota, 14.00 - 15.00 • Ocenjevanje razstavljenih plemenskih telic lisaste pasme sreda, 11.00 - 13.00 • Podelitev priznanj in nagrad plemenskim telicam lisaste pasme in rejcem sreda, 13.00 - 14.00 • Revija drobnice in prikaz striženja ovc sreda, 15.00 - 16.00 • Predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme Kraški ovčar sreda, 15.30 - 16.00 • Tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante nedelja, 17.30 - 18.30 Podelitve nagrad in priznanj v maneži • Parade kmečkih šeg in opravil ter regijskega tekmovanja oračev za pokal Pomurskega sejma sobota ob 17.00 • 14. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov nedelja ob 17.00

Tekmovanja in prijateljska srečanja • Mednarodna parada kmečkih šeg in opravil sobota, 13.15 - 14.30 • Tekmovanje za obiskovalce v molži krave nedelja, 9.00 - 19.00 / razstavni prostor KGZ Sloga Kranj • 14. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov nedelja ob 10.00 / demonstracijski prostor DP • Tekmovanje za obiskovalce v presekovanju debla s sekiro in v hitrem rezu z motorno žago nedelja, 12.00 - 14.00 / demonstracijski prostor - DP • Revija delovnih kmečkih oblek nedelja, 13.00 - 13.30 / prireditveni prostor - P • Tekmovanje v plesanju polke ob spremljavi ansambla Dinamika nedelja, 14.30 - 15.30 / prireditveni prostor - P • Tekmovanje in ocenjevanje tehnoloških inovacij za konopljo s strokovnim komentarjem ponedeljek, 12.00 - 14.30 / dvorana 5 • Tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante nedelja, 17.30 - 18.30 / maneža • Nogometna tekma: Vinska reprezentanca Slovenije - NK Olimpija veterani torek ob 17.00 / ŠRC Gornja Radgona • Srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske sreda, 15.00 - 19.00 / dvorana 4 • Zaključek nagradne akcije »S kmetije za vas« sreda, 15.00 - 16.00 / prireditveni prostor - P • Najtežja buča in najzanimivejša zbirka okrasnih buč sreda, 16.00 / prireditveni prostor - P • 3. srečanje starodobnih traktorjev Steyr četrtek, 15.00 / prireditveni prostor - P Zabaviščni park vsak dan, 9.00 - 19.00


Zavijte dobre vtise v najboljšo embalažo… 18. MEDNARODNI SEJEM EMBALAŽE, TEHNIKE PAKIRANJA IN LOGISTIKE INPAK

Dogodki na razstavnem prostoru v hali B Sobota, 25. avgust 2012 9.00 - 19.00 Predstavitev dobrih praks PRP 2007 - 2013 Nedelja, 26. avgust 2012 9.00 - 10.00 Zajtrk z ministrom

Sejem INPAK, ki bo potekal sočasno s sejmom AGRA, bo ponujal različne vrste embalaže, materiale in tehnologijo za njeno izdelavo, za pakiranje in označevanje, za opremo skladišč ter logistiko. Ponudil bo rešitve za ravnanje z odpadno embalažo in pravilen odnos do okolja v njenem celotnem življenjskem ciklu. Posebne pozornosti bo deležno oblikovanje in grafična oprema embalaže. Pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Slovenije je potekalo strokovno ocenjevanje 34. slovenski oskar za embalažo. Nagrajeni izdelki bodo razstavljeni v okviru posebne razstave na sejmu INPAK in AGRA.

10.00 - 11.00 Okrogla miza: Ajda - koristna za kmeta, odlična za čebele, zdrava za vsakogar 13.00 - 14.00 Novosti na področju predpisov in strateških dokumentov: Nacionalni akcijski načrt za trajnostno rabo pesticidov Organizator: Fitosanitarna uprava RS 14.00 - 15.00 Predstavitev projekta CRP: Vrednotenje ukrepov Programa razvoja podeželja z vidika izpustov toplogrednih plinov in možne rešitve za zmanjšanje dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije 15.00 - 16.00 Okrogla miza: Vloga sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Ponedeljek, 27. avgust 2012 9.00 - 10.00 Zajtrk z ministrom 9.00 - 19.00 Predstavitev dobrih praks PRP 2007 – 2013 10.00 - 11.00 Okrogla miza: Varovanje okolja in dobro počutje živali kot dodana vrednost v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji 14.00 - 15.00 Novosti na področju predpisov in strateških dokumentov: Spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov 15.00 - 16.00 Okrogla miza: Označevanje živil z zdravstvenimi trditvami


Torek, 28. avgust 2012 9.00 - 10.00 Zajtrk z ministrom

DAN EVROPSKE UNIJE IN 50 LET SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE | DAN KMETIJSKE TEHNIKE DAN LIPICANCEV | DAN ORAČEV | DAN POMURJA

10.00 - 11.00 Okrogla miza: Sočasno zagotavljanje kakovostnih pridelkov in pitne vode

9.00 - 19.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Predstavitev dobrih praks PRP 2007 - 2013

15.00 - 16.00 Okrogla miza: Izzivi prihodnosti – poslovne priložnosti v kmetijstvu

10.00 / maneža Otvoritev 50. jubilejnega Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra

Sreda, 29. avgust 2012

10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu

9.00 - 10.00 Zajtrk z ministrom 10.00 - 11.00 Okrogla miza: Prihodnost razvoja ekološkega kmetijstva

11.00 / maneža Nastop lipiške jahalne šole (Mala šola kvadrilja, Mešani Pas de deux, Šola nad zemljo)

15.00 - 16.30 Okrogla miza: Lokalni pridelki, turizem in narava – priložnost za sožitje

11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

Četrtek, 30. avgust 2012

13.15 - 14.30 Mednarodna parada kmečkih šeg in opravil

9.00 - 10.00 Zajtrk z državnim sekretarjem 10.00 - 14.00 Predstavitev kmetijsko živilskega šolstva

14.00 - 16.00 / dvorana 1 Regionalna debata z evropskimi poslanci in gosti: Vpliv vstopa Hrvaške v EU na slovenski kmetijsko-živilski sektor Organizator: Evropski parlament – Informacijska pisarna v Sloveniji 14.00 - 15.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem 15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo

50 let skupne kmetijske politike Evropske unije Skupna kmetijska politika je najstarejša in najobsežnejša evropska politika. Letos praznuje 50 let. Ob tem jubileju bodo na razstavnem prostoru Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji vsak dan sejma potekale naslednje aktivnosti: Hala A / Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

• Lov na zaklad

9.00 - 11.00, 12.00 - 14.00, 15.30 - 16.30, 17.30 - 19.00

• Degustacija slovenskih zaščitenih izdelkov 10.00 - 11.00, 17.30 - 18.30

• Skoči na kolo in si zmešaj mlečni napitek! 11.00 - 12.00, 14.00 - 15.30, 16.30 - 17.30

• Degustacija zaščitenih izdelkov na ravni EU 12.00 - 13.00, 18.00 - 19.00

16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 17.00 / maneža Podelitev nagrad iz Parade kmečkih šeg in opravil ter razglasitev rezultatov in podelitev pokalov regijskega tekmovanja oračev za pokal Pomurskega sejma

Strokovni in spremljajoči program po dnevih

Sobota, 25. avgust 2012


Nedelja, 26. avgust 2012 DAN ČEBELARJEV DAN GOZDARJEV IN GOZDA DAN PODEŽELSKE MLADINE 9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z ministrom 9.00 - 19.00 / razstavni prostor KGZ Sloga Kranj Tekmovanje za obiskovalce v molži krave Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine 9.00 - 10.45 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo 10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Ajda - koristna za kmeta, odlična za čebele, zdrava za vsakogar 10.00 - 11.00 / dvorana 2 Posvet: Certifikacija gozdov in zeleno javno naročanje Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 10.00 / demonstracijski prostor 14. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Pomurski sejem 10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 13.30 / dvorana 1 Posvet: Oskrba čebeljih družin / dr. Janko Božič Okrogla miza: Sonaravno čebelarstvo: Uporaba organskih kislin in eteričnih olj v ekološkem čebelarstvu Podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka Organizator: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu 11.00 - 12.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica 11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 11.15 - 12.15 / dvorana 2 Slavnostna podelitev certifikatov FSC Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

12.00 - 14.00 / demonstracijski prostor Tekmovanje v presekovanju debla s sekiro (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma) Tekmovanje v hitrem rezu (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma, tekmuje se z lastno motorno žago) Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 12.30 - 13.45 / dvorana 2 Okrogla miza: Prednosti združevanja in povezovanja lastnikov gozdov pri gospodarjenju z gozdovi Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 13.00 - 14.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Novosti na področju predpisov in strateških dokumentov: Nacionalni akcijski načrt za trajnostno rabo pesticidov Organizator: Fitosanitarna uprava RS 13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem 13.00 - 13.30 / prireditveni prostor pred upravo Revija delovnih kmečkih oblek Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine 13.30 - 15.30 / dvorana 5 Okrogla miza mladih: Socialno podjetništvo v kmetijstvu Organizatorja: Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 14.00 - 15.00 / dvorana 1 Okrogla miza: 50 let skupne kmetijske politike Evropske Unije Organizator: ČZD Kmečki glas 14.00 - 15.45 / dvorana 2 Posvet: Lesna biomasa kot priložnost za povečanje trajnostne lokalne energetske samooskrbe Organizator: Ustanova akademika dr. Antona Trstenjaka 14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi – pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2012 Organizator: Pomurski sejem 14.00 / hala D1 Delavnica za najmlajše: "Pujski tako in drugače" Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije 14.00 - 15.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Predstavitev projekta CRP: Vrednotenje ukrepov Programa razvoja podeželja z vidika izpustov toplogrednih plinov in možne rešitve za zmanjšanje dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije 14.30 - 15. 30 / prireditveni prostor Tekmovanje v plesanju polke ob spremljavi ansambla Dinamika Organizatorji: Pomurski sejem, ČZD Kmečki glas in RTV center Maribor


Ponedeljek, 27. avgust 2012 15.00 - 16.30 / dvorana 4 Posvet: Pomen kvalitetnih semen za trajnostno lokalno preskrbo Predavatelj: Društvo Varuhi semen Organizator: Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Pomurje 15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Vloga sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo 15.00 / hipodrom Ljutomer Velike kasaške dirke za nagrado Pomurskega sejma 16.00 - 18.00 / dvorana 1 Državljanski forum z evropskimi poslanci in gosti: Slovensko kmetijstvo v Evropi prihodnosti Organizator: Evropski parlament – Informacijska pisarna v Sloveniji 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 17.00 / maneža Podelitev priznanj 14. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov 17.30 - 18.30 / maneža Tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante Organizatorji: Pomurski sejem, Interexport, medijski pokrovitelj Kmečki glas

DAN KONJEREJCEV | DAN VETERINARJEV DAN ŽIVILCEV | DAN EMBALERJEV IN LOGISTOV DAN PORABJA 9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z ministrom 9.00 - 19.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Predstavitev dobrih praks PRP 2007 – 2013 9.30 - 11.30 / dvorana 3 Nacionalno tekmovanje za študente na področju ekoinovacij v živilstvu "ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2012" Organizator: GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 9.30 - 10.45 / dvorana 2 Srečanje sveta županov Lokalne akcijske skupine "Od Pohorja do Bohorja" Organizator: Razvojna agencija Kozjansko 9.30 / hala B, razstavni prostor KGZS Srečanje z novinarji Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 10.00 - 12.00 / dvorana 1 Posvet: Neposredna plačila I. stebra SKP 2014 - 2020 Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 10.00 - 15.00 / dvorana 4 Posvet: Tehnologije namakanja zelenjave in smernice pridelovanja zelenjave v Sloveniji Organizator: Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave 10.00 - 11.30 / dvorana 5 Posvet: Označevanje živil "Pridelano/Proizvedeno brez GSO" Predavatelji: Marina Koren Dvoršak in Nevenka Poštrak Organizator: Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru – IKC UM 10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Varovanje okolja in dobro počutje živali kot dodana vrednost v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji 10.00 - 11.00 / maneža Revija tekmovalnih ljutomerskih kasačev s strokovnim komentarjem 10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 13.00 / dvorana 2 Posvet: Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na drobno, javna predstavitev rezultatov CRP Konkurenčnost Slovenije 2006 - 2013 Organizatorja: MKO in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 11.00 - 12.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije


11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 11.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 12.00 - 14.30 / dvorana 5 Tekmovanje in ocenjevanje tehnoloških inovacij za konopljo s stokovnim komentarjem Organizator: World hemp congress / Panonia-zavod 12.00 - 17.00 / dvorana 3 Posvet: Priložnosti in izzivi v tehnologiji polnjenja vod in pijač Organizator: Združenje polnilcev embaliranih vod Slovenije GIZ 12.30 / hala B, razstavni prostor KGZS Novinarska konferenca Efficient 20: Zmanjšajmo porabo goriva v kmetijstvu in gozdarstvu - DAJMO TRAKTOR NA DIETO! Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kmetijski inštitut Slovenije 13.00 - 14.30 / dvorana 1 Posvet: Razvoj podeželja 2014 – 2020 Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem 13.00 / hala A, razstavni prostor Kupujem slovensko Slavnostna razglasitev tekmovanja "ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2012" in novinarska konferenca 14.00 - 15.00 / hala A, razstavni prostor Kupujem slovensko Okrogla miza: Živilska industrija Organizator: Delo 14.00 - 15.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Novosti na področju predpisov in strateških dokumentov: Spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov 14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi – pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2012 Organizator: Pomurski sejem 14.00 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Označevanje živil z zdravstvenimi trditvami 15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev - Kobilarna Lipica s strokovnim komentarjem Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo 16.00 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 50. mednarodnega kmetijskoživilskega sejma AGRA in 18. mednarodnega sejma embalaže, tehnike pakiranja in logistike INPAK 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu

Torek, 28. avgust 2012 DAN VINOGRADNIKOV IN VINARJEV DAN SADJARJEV | DAN SOMMELIERJEV 9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z ministrom 9.00 - 10.30 / dvorana 2 Okrogla miza: Ekološko vino Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 9.30 – 10.00 / hala B razstavni prostor KGZS Javna predstavitev: Kako zmanjšati škodo po toči 10.00 - 12.00 / dvorana 1 Posvet: Stanje in možnosti za razvoj zelenjadarstva v Sloveniji Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 10.00 - 12.00 / dvorana 3 Posvet: Z usposabljanjem nad okoljske izzive v živilski industriji Organizator: Ekonomski institut Maribor, Center razvoja človeških virov, d.o.o. 10.00 - 11.45 / dvorana 5 Odprta seja sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, OE Murska Sobota Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, OE Murska Sobota 10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Sočasno zagotavljanje kakovostnih pridelkov in pitne vode 10.00 / vinski hram Srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo 10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 13.00 / dvorana 2 Seja Odbora državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje in Odbora za gospodarstvo: Seznanitev s Poročilom o delu Odbora za spremljanje izvajanja Kodeksa dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi ter z načeli dobrih praks v verigi preskrbe s hrano v EU 11.00 - 12.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica 11.00 - 12.00 / vinski hram Srečanje Društva Vinskih Svetovalcev Sommelier Slovenije 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije


11.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 12.00 - 16.00 / dvorana 4 Forum: Ali je v bioplinarnah prihodnost? Organizator: Razvojna agencija Sinergija 12.00 - 14.00 / dvorana 5 Predstavitev novih baterijskih trsnih škarij FELCO 820 Organizator: Agro d.o.o. 12.00 - 13.00 / vinski hram Predstavitev in pokušnja vin iz ekološko pridelanega grozdja 13.00 - 14.00 / vinski hram Vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2012 Organizator: Pomurski sejem 13.00 - 14.30 / dvorana 1 Posvet: Organiziranost pridelovalcev zelenjave v Avstriji Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 13.00 - 14.00 / dvorana 3 Tiskovna konferenca Organizator: Vinska družba Slovenije 13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem 14.00 - 15.00 / dvorana 2 Okrogla miza: Kmetijstvo in znanost Organizator: ČZP Večer 14.00 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

Sreda, 29. avgust 2012 DAN SLOVENSKIH ZADRUŽNIKOV IN 140 LET ZADRUŽNIŠTVA V SLOVENIJI MEDNARODNI DAN ZADRUG DAN KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE DAN GOVEDOREJCEV DAN PRAŠIČEREJCEV DAN REJCEV DROBNICE DAN EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA DAN ZAMEJSKEGA KMETIJSTVA DAN AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE 9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z ministrom 9.30 - 10.45 / dvorana 4 Svečana akademija ob 20-letnici Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije Organizator: Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije 9.30 - 10.45 / dvorana 5 Zasedanje koordinacije AGRASLOMAK Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 10.00 - 12.30 / dvorana 1 Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije Organizator: Zadružna zveza Slovenije 10.00 - 11.45 / dvorana 2 Posvet: Naravne nesreče in upravljanje s tveganji v kmetijstvu • Vloga države pri upravljanju s tveganji in zmanjševanju škod, ki nastajajo zaradi podnebnih in drugih sprememb v kmetijstvu Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

• Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih Ana Jakšič, Uprava RS za zaščito in reševanje

15.00 - 16.30 / dvorana 1 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj odprtega državnega ocenjevanja vin "Vino Slovenija Gornja Radgona"

• Razprava

15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo

10.00 - 11.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Prihodnost razvoja ekološkega kmetijstva

15.00 - 16.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Izzivi prihodnosti – poslovne priložnosti v kmetijstvu 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 17.00 / ŠRC Gornja Radgona

Nogometna tekma:

Vinska reprezentanca Slovenije - NK Olimpija veterani

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 12.45 / dvorana 3 Posvet: Kam iz integrirane pridelave: naprej v ekološko ali nazaj v konvencionalno? Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor 11.00 - 12.45 / dvorana 4 Posvet: Počasni virusi (lentivirusi) pri malih prežvekovalcih Predavatelj: prof. dr. Jože Grom, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba


11.00 - 13.00 / dvorana 5 Posvet: Organiziranost prašičerejcev na avstrijskem Koroškem in ureditev hlevov za boljše počutje živali Posvetu sledi podelitev priznanj najboljšim rejam Predavatelj: DI Štefan Domej, predsednik Skupnosti južno koroških kmetov Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije 11.00 - 13.00 / maneža Ocenjevanje razstavljenih plemenskih telic lisaste pasme

14.00 - 16.00 / dvorana 2 Posvet: Bridka resnica ob uvedbi računovodstva na kmetijah Moderator: prof. dr. Jože Osterc Organizatorja: Ekosocialni forum Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi – pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2012 Organizator: Pomurski sejem

11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

14.00 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

11.30 / demonstracijski prostor Demonstracija varnega dela z motorno žago Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

15.00 - 16.00 / dvorana 3 Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva (CRP V4-1019(A)) Predavatelja: prof. dr. Franc Bavec in mag. Silva Grobelnik Mlakar Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

12.00 - 13.45 / dvorana 2 Posvet: Knjigovodstvo na kmetiji Predavatelja: dr. Stanko Koželj, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in mag. Neva Pajntar, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje skupaj z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije 13.00 - 14.45 / dvorana 3 Posvet: Predstavitev praktičnih izkušenj z ekoloških kmetij Predavatelja: Bernard Sadek in Nevenka Poštrak Organizator: Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru – IKC UM 13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem in podelitev priznanj in nagrad rejcem 13.30 - 14.30 / dvorana 5 Podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 14.00 - 15.30 / dvorana 1 Posvet: Tehnološki ukrepi za izboljšanje in ohranitev rodovitnosti kmetijskih tal – pogoj za trajnostno kmetovanje 1. Interpretacija pedoloških analiz – praktična ocena kakovosti (zdravja) tal mag. Marko Zupan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 2. Pomen apnjenja tal v Sloveniji doc. dr. Rok Mihelič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 3. Ohranitvena obdelava tal v Republiki Hrvaški prof. dr. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 4. Poročilo o poljskih poskusih z ohranitveno obdelavo tal v Sloveniji (projekt J4-4424: Trajnostna raba tal v povezavi s kakovostjo pridelkov) doc. dr. Metka Suhadolc, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 5. Inovativni stroji za učinkovito in ekonomično ohranitveno obdelavo tal – idealna naložba za posodobitev kmetijskega gospodarstva v smeri trajnostnega kmetijstva Milan Rebernik, M Rebernik d.o.o. 6. odprta diskusija Moderator: doc. dr. Rok MIHELIČ, Organizator: M. Rebernik d.o.o.

15.00 - 19.00 / dvorana 4 Srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske 15.00 - 17.00 / dvorana 5 Okrogla miza: Viri financiranja za malo gospodarstvo Organizator: NLB d.d. 15.00 - 16.30 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Okrogla miza: Lokalni pridelki, turizem in narava – priložnost za sožitje 15.00 - 16.00 / maneža Revija drobnice s strokovnim komentarjem in prikaz striženja ovc Predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme Kraški ovčar Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Društvo ljubiteljev in vzrediteljev Kraških ovčarjev 15.00 - 16.00 / prireditveni prostor Zaključek nagradne akcije "S kmetije za vas" Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ČZD Kmečki glas 16.00 / prireditveni prostor Zaključek nagradne akcije "Najtežja buča in najzanimivejša zbirka okrasnih buč" Organizatorja: Pomurski sejem in ČZD Kmečki glas 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 17.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo


Četrtek, 30. avgust 2012 DAN KMETIJSKO ŽIVILSKEGA ŠOLSTVA DAN NARAVNIH PARKOV 9.00 - 10.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Zajtrk z državnim sekretarjem 10.00 - 12.00 / dvorana 1 Posvet: Preusmerjanje kmetij v ekološko kmetovanje Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

15.00 / prireditveni prostor 3. srečanje starodobnih traktorjev Steyr Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja 16.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 16.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu

10.00 - 12.00 / dvorana 4 Mednarodni posvet: Krajina v harmoniji, narava v kmetijskem prostoru Organizator: Javni zavod Krajinski park Goričko 10.00 - 14.00 / hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Predstavitev kmetijsko živilskega šolstva 10.30 / vzorčni nasad N3 Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu 11.00 - 12.00 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica 11.00 / hala D1 Strokovno voden ogled prašičerejske razstave Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 11.00 / vzorčni nasad N1 Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti Organizator: Zavod za gozdove Slovenije 13.00 - 14.00 / maneža Revija plemenskih telic lisaste pasme s strokovnim komentarjem 13.00 / hala B1, razstavni prostor Toyota AH Furman Žrebanje med kuponi za veliko nagrado 50. sejma AGRA avtomobil TOYOTA AYGO Orange! 14.00 - 15.00 / dvorana 2 Okrogla miza: Sejemska dejavnost včeraj, danes, jutri Organizator: Radio Maribor 14.00 - 15.00 / vinski hram Vino in mladi – pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2012 Organizator: Pomurski sejem 15.00 - 16.30 / maneža Revija konj lipicancev s strokovnim komentarjem - Kobilarna Lipica Prikaz priprave konj in vpreg za vprežno vožnjo

Odkrijte in okusite Gornjo Radgono OB 50. OBLETNICI SEJMA AGRA, OB 5.00 URI POPOLDAN, ZA SAMO 5 EVROV ODKRIVAJTE IN OKUŠAJTE GORNJO RADGONO! S turističnim vlakom vas bomo popeljali do spominskega parka, Aleje Velikih in znamenite hiše penin Radgonske gorice. Ob ogledu vinskih kleti Pod skalo, Pod rimskim kolesom in Pod slapom boste nazdravili s kozarcem avtohtone radgonske ranine. Na sejem se bomo vrnili skozi prenovljeni, stari del mesta, do kipa Apolonije, ki je priprošnjica za zdravje in ljubezen. Zanimiv in okusen izlet traja približno eno uro. Odhod: 17.00 - vsak dan sejma Cena programa: 5,00 € na osebo Zbirno mesto: Hala A1 – stojnica Kultprotura in Občine Gornja Radgona Minimalno število udeležencev: 5 oseb

Informacije


Velika nagradna igra!

Hala A 127

Morda ste ravno vi srečni obiskovalec, ki se bo iz 50. sejma AGRA odpeljal z nagradnim, novim avtomobilom TOYOTA AYGO Orange!

Hala A 127

Hala B 806b Pantone 362

Hala C3 401 AH Furman Ptuj

Hala C3 501

Zunanji prostor 1002

Zunanji prostor 1005

Zunanji prostor 1006

• V velikem nagradnem žrebanju lahko sodelujete z vsakim pravilno izpolnjenim nagradnim kuponom • Nagradni kupon izpolnite in oddajte na razstavnem prostoru Toyota AH Furman v hali B1 sejma AGRA • Žrebanje bo zadnji dan sejma ob 13. uri • Z izpolnitvijo in oddajo nagradnega kupona potrjujete, da se strinjate s pravili nagradne igre, ki so objavljena na www.pomurski-sejem.si

Zunanji prostor 2024

Zunanji prostor 4000

Zunanji prostor 8004a

• Organizator nagradne igre je Pomurski sejem d.d. Zunanji prostor 8007 Organizator si pridržuje pravico do sprememb!


Skica sejmišča RAZSTAVNE HALE

ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

A živila, razstava "Kupujem A1 slovensko", Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, predstavitev EU in dežele gostje, predstavitve tujih držav

C2 hlevska in kmetijska oprema ter orodja, stroji in oprema za živilskopredelovalno industrijo, oprema za gastronomijo C3 "Vino Slovenija Gornja Radgona", vino iz konvencionalno in ekološko pridelanega grozdja, oprema za vinarstvo in vinogradništvo, vinska turistična ponudba, kmetijske in živilske šole Slovenije SEJEM INPAK, razstava Slovenski oskar za embalažo 2012 D Doživimo podeželje Krajinski in naravni parki Slovenije, turistične kmetije, lokalna prehranska ponudba, tržnica Dobrote slovenskih kmetij, zelišča in aromatske rastline, gostinska ponudba domačih jedi, Otroški vrtec, igralnica in delavnice

D3 razstava goveje živine iz Slovenije in avstrijske Štajerske

4000 401 501 2025

D4 razstava drobnice

1006 1005

D5 male živali

127

C1 stavbno pohištvo, strešne kritine, obnovljivi viri energije, izdelki domače obrti

D2 razstava konj, razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali

VZORČNI NASADI N1 Sejemska gozdna učna pot, Zavod za gozdove Slovenije, razstava lesov, prikaz izdelovanja kipov z motorno žago, LAS Srce Slovenije N2 Vzorčni nasad poljščin in vrtnin ter avtohtonih sort kmetijskih rastlin v izvedbi Biotehniške šole Rakičan N3 permakulturni vrt z biodinamičnim gospodarjenjem, slovenski trsni izbor N4 vzorčni nasad hibridov koruze VH vinski hram DP demonstracijski prostor P predstavitveni prostor S prostor za stanovska srečanja ZP zabaviščni park

1002

8004a

B1 osebna in dostavna vozila

D1 razstava prašičev

806b

B Ministrstvo za kmetijstvo in okolje R Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, strokovne in poslovne institucije, semena

STROKOVNE IN POUČNE RAZSTAVE

8007

A2 sredstva za prehrano in nego živali ter rastlin, oprema in orodja za kmetijstvo, blago za široko porabo

kmetijska mehanizacija, orodja in oprema, gozdarska oprema, hlevska oprema, vinogradniška in vinarska oprema, namakalni sistemi, mreže za zaščito proti toči, cisterne za zbiranje deževnice in ekološke čistilne naprave, konstrukcije za hlevske objekte


Splošne informacije 50. jubilejni mednarodni kmetijsko-živilski sejem od sobote, 25. 8. do četrtka, 30. 8. 2012 Odpiralni čas sejma za obiskovalce od 9.00 do 19. 00 ure Število razstavljavcev: 1.720 Število sodelujočih držav: 29 Razstavne površine sejma - razstavni prostor v halah: - zunanji razstavni prostor: - razstave živali: - vzorčni nasadi, maneža, - predstavitveni prostor:

23.000 m2 27.000 m2 3.000 m2 15.300 m2

Cene enodnevnih sejemskih vstopnic - odrasli 7,00 € - učenci, dijaki, študentje 4,00 € - starejši od 60 let 6,00 € - družinska vstopnica (2 odrasla in 2 otroka do 15 let) 14,00 € - skupine nad 20 oseb 6,00 € - skupine nad 20 oseb (učenci, dijaki, študentje) 3,00 € Otroci do 7 let imajo prost vstop Parkirnine ni!

Organizator sejma

Pomurski sejem d.d. Cesta na stadion 2 9250 Gornja Radgona Tel.: 02/564 2 100 Fax: 02/564 2 160 e-pošta:info@pomurski-sejem.si www.pomurski-sejem.si

AGRA 2012 - Program  

AGRA 2012 - Program za sejem

Advertisement