Page 5

ENGAGEMENT OG SUNDHED

SUNDHED MED OMTANKE Hos EKKOfonden anses sundhed som et vigtigt element i forhold til at skabe sig en indholdsrig og meningsfuld hverdag. Men når man taler om sundhed hos EKKOfonden handler det ikke udelukkende om kost og motion. ”Sundhed og trivsel er en integreret del af den pædagogiske ramme, hvor vi i hverdagen ikke bare skal have fokus på en sund kost og motion, men også på helbred, forebyggelse og øget livskvalitet, både for den enkelte beboer og for hele afdelingen”, forklarer vicedirektør i EKKOfonden, Eva Hyldgaard Olsen.

EKKOfonden har netop formuleret en sundhedspolitik, som skal hjælpe beboerne og medarbejderne til at træffe sunde valg, når det handler om kost og motion. ”Vi ser sundhed, kost og motion som en mulighed for personlig udvikling, til at træne sociale kompetencer, styrke sociale netværk og genopdage gemte/ glemte ressourcer”, fortæller vicedirektør i EKKOfonden, Eva Hyldgaard Olsen. ”Derfor vil vi gerne sætte fokus på sundhed og det gode liv, så bevægelse, kost og sundhedsfremmende adfærd gøres til et interessant og let valg for vores beboere”. Men sund livstil kræver til tider at dårlige vaner og decideret afhængighed lægges på hylden. ”Vi oplever, at mange af vores beboere slås med problematikker omkring

selvmedicinering og har man ikke selv prøvet at være stå i samme situation, så kan det være svært at forstå, hvorfor det føles nødvendigt at selvmedicinere sig”, forklarer Eva Hyldgaard Olsen. For bedre at forstå de handlemønstre, der ligger bag f.eks. selvmedicinering inviterede EKKOfonden overlæge i psykiatri, Henrik Rindom, til Pædagogisk Dag, og bad ham gøre medarbejdere og samarbejdspartnere klogere på de biologiske mekanismer, som kan skabe en afhængighed. ”Et sundt liv er ét skridt på vejen til at opnå og vedligeholde et aktivt, værdigt og selvstændigt liv med et stærkt socialt netværk, og en øget livskvalitet”, fortæller Eva Hyldgaard Olsen om begrundelsen for EKKOfondens sundhedsfremmende fokus.

”Vi ser sundhed, kost og motion som en mulighed for personlig udvikling, til at træne sociale kompetencer, styrke sociale netværk og genopdage gemte/glemte ressourcer.” Du kan læse mere om EKKOfondens sundhedspolitik på s. 10 -11.

Eva Hyldgaard Olsen, Vicedirektør i EKKOfonden EKKOfonden Oktober 2014 5

Ekkofonden magasin nr. 5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you