a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 11

KOSTPOLITIK

EKKOfonden har fået officiel kostpolitik Det er Fødevarestyrelsens anbefalinger, som ligger til grund for EKKOfondens arbejde med at sundhedsfremme og forebygge sygdom. Formålet med den nye kostpolitik er, at EKKOfonden som en naturlig del af dagligdagen sætter fokus på sund kost og sund levevis. Derfor har fonden med udgangspunkt i Fødevarestyrelsens 10 officielle kostråd udarbejdet en kostpolitik, der skal fungere som rettesnor til at få en sund, varieret balance i det, beboerne spiser og drikker i en hverdag fyldt med madglæde. TILPASSET DEN ENKELTE Med den nye politik vil det være muligt for den enkelte beboer at vælge en sund kost, der passer til ham/hende og som tager hensyn til evt. sygdom, kultur, religion mv. Mange beboere oplever at den medicin, der tilbydes kan påvirke kroppen og metabolismen. Det er også almindeligt kendt, at psykofarmaka kan øge vægten, hvoraf normalkost er ganske afgørende. ”Vi ønsker at forebygge sygdomme, og dermed arbejde sundhedsfremmende. Derfor har vi fokus på at forsøge at begrænse eventuelle uheldige madvaner, f.eks. ved at hjælper beboerne med at træffe sundere valg

f.eks. ved at vejlede omkring de uheldige virkninger af mad og drikkevarer med højt sukkerindhold og hjælpe til at finde sundere alternativer,” fortæller sygeplejerske i EKKOfonden, Helena Joest Eriksen. EKKOfondens sundhedspersonale har i forbindelse med lanceringen udarbejdet vejledning om nødvendig information omkring kost og ernæring til personale og beboere i alle EKKOfondens afdelinger. FOKUS PÅ MOTION Som et led i den nye kostplan har EKKOfonden også fokus på vigtigheden af motion i dagligdagen, og tilrettelægger derfor forskellige aktivitetstilbud både for den enkelte samt fællesaktiviteter for det samlede EKKOfonden. Ligesom medarbejderne også støtter op omkring den enkeltes ønsker og interesser. ”Regelmæssig motion er vigtig både for den fysiske og psykiske sundhed og kan være med til ikke bare at øge vores kondital og muskelstyrke men også forebygge

livsstilssygdomme som overvægt og diabetes 2”, fortæller Helena Joest Eriksen og forsætter: ”Desuden er der det gode ved motion, at det ofte sker uden for hjemmets fire vægge og kan derfor være med til at åbne dørene til samvær og venskaber”. OGSÅ PLADS TIL HYGGE Spises der efter de 10 kostråd, er der plads til lidt af det hele. Når kostrådene følges, vil kroppen få dækket behovet for vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer, mens det gør det nemmere at holde en sund vægt. Derved forebygges bl.a. en række livsstilssygdomme som fx hjerte-karsygdomme, type 2-diabetes og kræft.

”Desuden er der det gode ved motion, at det ofte sker uden for hjemmets fire vægge og kan derfor være med til at åbne dørene til samvær og venskaber.”

EKKOfonden Oktober 2014 11

Profile for EKKOfonden

Ekkofonden magasin nr. 5  

Ekkofonden magasin nr. 5  

Advertisement