Page 4

KLAR TIL FORANDRING

På forkant med udviklingen Den nye socialreform har bl.a. betydet højere, centralt fastsatte krav til tilbuddene til udsatte i Danmark. Hos EKKOfonden har den nye reform været startskuddet til ambitiøse og omfattende forandringer i organisationen.

- Allerede da planen for den nye reform blev sendt i hørring, besluttede vi os for, at vi ikke bare ville følge udviklingen; vi ville være på forkant med den, fortæller direktør i EKKOfonden, Thomas Kudahl. Dokumentation, økonomisk gennemsigtighed og kompetenceudvikling har været nogle af de bærende nøgleord i Thomas Kudahls arbejde de seneste mange måneder. - Det første vi gjorde var at etablere en erhvervsdrivende fond. På den måde har vi skabt optimal gennemsigtighed. Fondens økonomi er ”cirkulær”, det vil sige, at pengene bliver i fonden og kun kan anvendes til fondens formål i henhold til vedtægterne.

En række tiltag som nøje dokumenterede matchninger og handleplaner, elektronisk tidsregistrering, skabelsen af et helt nyt dokumentationsværktøj, oprettelsen af en speciel pædagogisk grunduddannelse, aktive medlemsskaber i fagorganisationer og meget mere har alt sammen bidraget til at bringe store mængder af viden ind i organisationen. - Vi har brugt mange kræfter på at skabe tryghed i konstruktionen så vi fremover kan bruge tiden på vores kerneydelse; nemlig at levere solide helhedsorienterede løsninger af høj kvalitet til borgere, der ikke passer ind i det etablerede system, afslutter Thomas Kudahl.

Læs mere om EKKOfondens opbygning på s. 12 – 13. 4

EKKOfonden April 2014

Ekkofonden magasin nr. 4