Page 12

Atterbakken

Rosendal

Jammerbugten

Botilbud efter §107 Målgruppe: 18-60 år, sindslidelser, personlighedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, hjerneskade, udviklingshæmming, udadreagerende adfærd

Antal personer: 6

2 døgnvagter hver dag - 365

Målgruppe: 18-60 år, sindslidelser, personlighedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, hjerneskade, udviklingshæmming, udadreagerende adfærd

Antal personer: 9

2 døgnvagter og 1 dagvagt hver dag - 365

Målgruppe: 18-60 år, sindslidelser, personlighedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, hjerneskade, udviklingshæmming, udadreagerende adfærd

Antal personer: 9

3 døgnvagter hver dag - 365

Enkeltmandsprojekt efter §107 og §108 Målgruppe: Borgere som ikke profiterer af, eller pt. er i stand til, at bo sammen med andre

Placering: Hele landet

Afhænger af det individuelle støttebehov – typisk 1 døgnvagt pr. dag - 365

Støtte i eget hjem efter §85 Målgruppe: Borgere, hvor det kommunale støttekorps ikke egner sig til opgaven fx grundet behov for kontaktmulighed hele døgnet eller truende adfærd

12

EKKOfonden April 2014

Placering: I Bopælskommunen

1:1 støtte i det antal timer der aftales samt mulighed for 24 timers telefonkontakt

Ekkofonden magasin nr. 4