Page 8

INDIVIDET I FOKUS

EKKO er den røde tråd, livsnerven og rygraden Uanset hvor man befinder sig i regi af EKKOfonden, gennemsyres det socialpædagogiske arbejde af det samme værdisæt. Engagement, kvalitet, kommunikation og omsorg er fundamentet for den enkelte borgers udvikling og medarbejdernes indsats. Når en borger i takt med en positiv udvikling flytter fra ét socialpædagogisk tilbud til det næste, stilles der store krav til borgeren. Hver gang, der skiftes, skal borgeren ikke bare lære nye rutiner og nye mennesker at kende. Borgeren skal også omstille sig til nye måder at tænke på, nye værdier og nye pædagogiske metoder.

EKKO

I EKKOfonden følger værdier og pædagogiske metoder med. Det skaber tryghed for borgeren og den personlige udvikling udsættes ikke for at blive slået tilbage til start, når der skiftes fra fx enkeltmandstilbud til botilbud. ”Hos os er der ingen ludobrikker, som bliver slået hjem! Vi arbejder på at bygge videre på det grundlag, der er skabt, og det er de ny udviklingsmuligheder, borgeren skal se frem for at bruge kræfterne på at finde ud af de nye rammer”, forklarer Thomas Kudahl, direktør i EKKOfonden. EKKO er den røde tråd i det pædagogiske arbejde og det er samtidig den, der binder EKKOfondens forskellige pædagogiske tilbud sammen.

8

EKKOfonden Marts 2013

Alternativet tilrettelægger særlige individuelle pædagogiske tilbud i form af enkeltmandsprojekter efter Servicelovens § 107 og § 108. Tilbuddene kan etableres overalt i landet og yder massiv støtte til beboeren i alle livets henseender. Tilbuddene skræddersys i samarbejde med de enkelte sagsbehandlere og andre relevante samarbejdspartnere for at skabe de bedst mulige rammer for beboeren. Alternativet er særligt gode til at skabe vellykkede enkeltmandsprojekter til personer med udadrettet og selvdestruktiv adfærd, som ikke er i stand til at rumme samvær med andre, eller som er til fare for sig selv og andre. Målet er at skabe et meningsfyldt og værdigt liv for beboeren. Derfor tager de pædagogiske løsninger altid udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov og ønsker. Det primære fokus er at skabe en hverdag, hvor beboeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som personen har. På den måde skabes der ro og tryghed omkring personen.

Profile for EKKOfonden

Ekkofonden magasin nr. 2  

Ekkofonden magasin nr. 2  

Advertisement