Page 2

Relationer er altafgørende

04 Musik, der rocker ved mennesker

Som mennesker er vi noget i kraft af hinanden. Det er i relationen med andre, at vi udvikles og skaber vores identitet. Men det kræver et trygt og positivt fællesskab, der kan være med til at motivere og udvikle os.

06 Fra benhård bandepige til dygtig dimittend Sandra Uldbjerg fortæller her om sejren ved at have

I EKKOfonden arbejder vi konstant på at opbygge gode relationer. Det gælder mellem borgerne og medarbejderne, og det gælder i forhold til vores samarbejdspartnere og sagsbehandlere. Vi ser et botilbud som et hjem, som det fællesskab, hvor borgerne kan finde ro, tillid og tryghed. Vi ser også et botilbud som en del af et lokalsamfund, hvor gode relationer til naboerne har stor betydning for beboernes trivsel. Derfor arbejder vi målrettet på at opbygge en tryghedsskabende dialog med vores naboer, uanset hvor i landet vi bor. Dette magasin giver dig flere perspektiver på, hvordan vi arbejder med relationer, og hvordan vi udvikler de menneskelige kompetencer, som er nødvendige i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne. Vi præsenterer dig også for EKKOfamilie, som er en ny og efterspurgt del af EKKOfonden specielt designet til at bistå kommunerne i arbejdet med børn og unge.

I Multihuset rocker beboerne på instrumenter og med sang. Musikken skaber glæde og selvtillid hos beboerne.

taget en uddannelse. Noget som ingen – mindst af alle hun selv – havde troet skulle ske.

08 Hjem frem for institution

Velkommen til Botilbuddet Søndersø – EKKOfondens første botilbud på Fyn.

10 Socialpædagogiske opholdssteder er sjældent ønskenaboen Når et botilbud åbner i et lokalområde, kan det skabe

utryghed og bekymring hos mange naboer. EKKOfonden gør op med fordommene ved at invitere naboerne på besøg.

12 Ingen er håbløs

Hvordan kan man hjælpe udsatte og sårbare borgere, når de ikke ønsker at modtage hjælp? Per Revstedt fortæller her om sin udvikling af ”motivationsarbejde”.

14 Hurtig reaktion – det synes vi, børn og unge fortjener

EKKOfamilie, en ny enhed i EKKOfonden, vil tilbyde at bistå kommunerne i arbejdet med børn og unge.

God fornøjelse med læsningen.

LÆS MERE SIDE Thomas Kudahl Direktør, EKKOfonden

18

Uddannelse og succes?

”Jeg kan bare se, at jeg gør en forskel herude. Vi har blandt andet en borger, som er vild med lastbiler og færger. Ham tager jeg med ud og kigger på færger. Så står vi nede ved havnen kl. 21 og ser alle lastbilerne komme ind. Eller vi kan sidde på nettet og kigge på lastbiler. Jeg møder ham, hvor han er, og anerkender ham for den, han er. Og så opbygger vi en relation derfra”. Kolofon: Forsidefoto: Per Revstedt, psykolog og psykoterapeut Foto og illustrationer: Fotograf Axel Søgaard, Palle Skov og Vagn Guldbrandsen Fotografi Redaktion og grafik: +vonbülow.co

Ekkofonden magasin #11 - oktober 2017  

Dette magasin giver dig flere perspektiver på, hvordan vi arbejder med relationer, og hvordan vi udvikler de menneskelige kompetencer, som e...

Advertisement