Page 15

EKKOfamilie

”Al den erfaring, jeg har samlet gennem mange år som bestiller af socialfaglige ydelser, kan jeg nu bruge til at udvikle netop de løsninger og samarbejdsmodeller, som jeg og mine tidligere kolleger altid har drømt om”, siger Helle Drue Laursen. Det er denne drivkraft, som er den væsentligste årsag til, at kommunerne kan være sikre på, at en opgave bliver igangsat inden for 24 timer. ”Det betyder, at sagsbehandleren har sikkerhed for, at vi er i gang, og at vi er i stand til at tilpasse os den konkrete opgave og den tidsplan, som sagsbehandlingen er underlagt. Fleksibilitet og tempo er vigtigt for os, og vi ved, at det også er vigtigt for sagsbehandleren”, understreger teamleder Helle Drue Laursen. DET SKAL VÆRE ENKELT AT VÆRE SAGSBEHANDLER Teamet bag EKKOfamilie ved, at sagsbehandleren skal kunne se den socialfaglige indsats gennem det skriftlige materiale. En statusrapport er ikke 10 hurtige linjer i en mail. Det er det værktøj, som

sagsbehandleren skal kunne navigere efter og træffe beslutninger ud fra. Det kræver en høj grad af skriftlighed og en struktur, som matcher de værktøjer og systemer, som i øvrigt anvendes i sagsbehandlingen. ”Vi arbejder struktureret og planlægger altid opgaven i samarbejde med kommunen. For at opnå et enkelt og smidigt samarbejde mellem kommunen og EKKOfamilies konsulenter opsamler vi dokumentation og afrapportering, så det er tilpasset DUBU, som er det sagsstyringssystem, de fleste kommuner benytter”, forklarer Helle Drue Laursen. Sagsbehandleren tilbydes en fast konsulent i EKKOfamilie, så kommunikationen bliver direkte og enkel. På den måde undgår vi at skulle ”kigge i mapperne”, før vi kan give en telefonisk status eller en mundtlig briefing. EKKOfamilie arbejder i hele Danmark og har kontor og mødefaciliteter i Nordjylland og på Sjælland. Samværslokaler stilles til rådighed i hele landet.

HELLE DRUE LAURSEN

Teamleder for Socialfagligt Team

For yderligere information om EKKOfamilies tilbud, kontakt: Helle Drue Laursen Tlf. 41 77 66 82 E-mail: hdl@ekkofonden.dk

EKKOfamilie er lig med: •

En høj grad af fleksibilitet

Høj kvalitet i det skrevne materiale

Igangsættelse af opgaven inden for 24 timer

Mød EKKOfamilie på årets VISO-konference i Nyborg

EKKOfonden Oktober 2017 15

Ekkofonden magasin #11 - oktober 2017  
Ekkofonden magasin #11 - oktober 2017  

Dette magasin giver dig flere perspektiver på, hvordan vi arbejder med relationer, og hvordan vi udvikler de menneskelige kompetencer, som e...

Advertisement